IT & management nieuws | ICTberichten.nl - Nieuwsselectie voor ICT beslissers

IT & management nieuws

 

Low code als oplossing voor verouderde systemen

Als oude IT systemen soepele bedrijfsprocessen in de weg zitten, hoef je niet te kiezen voor vervanging in één keer. Met low code kan je de oude legacy systemen stap voor stap vernieuwen.
Lees verder


ICT investeringen; hoe begint u?

De zakelijke doelen van bedrijven zijn vergelijkbaar. Investeren in nieuwe ICT is telkens noodzakelijk om die doelen te blijven behalen. Hoe begint u als ICT investeringen nodig zijn?
Lees verder


IT ontwikkelingen gaan (te) snel

Een derde van de IT’ers heeft moeite met het begrijpen van opkomende technologieën. Zo blijken low code en blockchain lastige thema’s. Kansen op betere bedrijfsprocessen en meer winst, blijven hierdoor onbenut.
Lees verder


Onbenutte kennis bij softwareprojecten

Er is enorm veel kennis opgebouwd over het uitvoeren van softwareprojecten. Toch maken bedrijven daar onvoldoende gebruik van. Terwijl veel projecten mislukken en ieder project er altijd beter van wordt.
Lees verder


Waarom stellen bedrijven ICT projecten uit?

Veel ICT projecten starten te laat. De business heeft dan onnodig lang last van oude oplossingen, kosten blijven te hoog of het groeitempo te laag. Waarom is er uitstel en hoe voorkomt u dit?
Lees verder


Gartner schetst toekomstvaste IT

Op het jaarlijkse IT symposium van Gartner werden drie denk- en actierichtingen gepresenteerd waarmee u zich kunt wapenen tegen economische onzekerheid.
Lees verder


ICT en overheid: wat gaat er fout?

De overheid worstelt zich door ICT projecten. Wat gaat er mis en wat kunnen bedrijven met een ICT project hiervan leren? De belangrijkste oorzaken op een rijtje. Lopen uw ICT projecten dezelfde risico’s?
Lees verder


Mkb bedrijven automatiseren praktisch

Bedrijven tot 50 medewerkers kiezen hun ICT oplossingen op basis van pragmatische overwegingen. 75% stelt dat digitalisering heeft geresulteerd in meer klanten en meer omzet.
Lees verder


IT kosten onder controle houden

In deze onzekere tijden kijken bestuurders extra kritisch naar de kosten. IT komt daarbij nadrukkelijk in beeld. Wat zijn de aandachtspunten daarbij en hoe houdt u de IT kosten in de hand?
Lees verder


Zes tips voor adoptie van nieuwe IT

Bij de implementatie van nieuwe technologie is het belangrijk dat gebruikers warm gemaakt worden om ermee te werken. Wat zijn de valkuilen die moet u vermijden als u iedereen mee wilt krijgen?
Lees verder


Softwareproject? Dit is belangrijk

Veel bedrijven maken haast met innovatie. Nieuwe software en dataoplossingen verbeteren de bedrijfsprocessen en resultaten. Lees hier hoe u uw project en de selectie van een oplossing goed aanpakt.
Lees verder


Anonieme softwareselectie

Nieuwe software of een andere ICT oplossing zoeken is lastig als u eigenlijk nog niet met uw project naar buiten wilt treden. Of nog geen zin hebt in salesmensen. Wij hebben de oplossing hiervoor.
Lees verder


Nieuw jaar, nieuwe ICT kansen!

Welke ICT verbeteringen staan er dit jaar op de planning? Tijdig starten is belangrijk, want de realisatie van uw plannen kan lang duren. Lees over nieuwe ICT kansen en hoe deze benut.
Lees verder


IT projecten: zo houdt u het overzicht

IT ambities zijn niet allemaal te realiseren. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende budget en mensen zijn. Of omdat IT projecten uitlopen. Data driven portfolio management biedt een oplossing.
Lees verder


Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten

Als de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager niet goed loopt, bestaat het risico dat IT projecten veel te lang duren, teveel kosten en niet het gewenste resultaat opleveren. Wat is de remedie?
Lees verder


Levertijden ICT projecten lopen op

Aan nieuwe projecten hebben ICT leveranciers geen gebrek. Aan goede mensen wel. Ook uw geplande ICT project gaat daarom een lange pijplijn in. Start nu, dan bent u hopelijk in 2023 nog aan de beurt.
Lees verder


IT boek voor beslissers (gratis)

Iedere aanschafbeslissing over bedrijfssoftware staat niet meer op zich, omdat de oplossing altijd een schakel in het geheel is. Lees dit boek als u als beslisser de samenhang van uw IT wilt blijven begrijpen.
Lees verder


Risico’s van ad hoc digitalisering

Tijdens de pandemie hebben organisaties vaak in allerijl nieuwe software aangeschaft om op afstand te kunnen (samen)werken. Dat levert risico’s op. Vijf stappen om deze te elimineren.
Lees verder


IT vervangen is niet altijd de oplossing

Het vervangen van IT systemen wordt vaak gezien als oplossing voor haperende bedrijfsprocessen. In de praktijk blijkt dit zelden de oplossing, omdat de oorzaak er niet mee wordt weggenomen.
Lees verder


ICT trends in de maakindustrie

Slimmer werken door digitale opties beter te benutten kan maakbedrijven helpen het hoofd te bieden tegen stijgende grondstofkosten en personeelsschaarste. Drie ICT trends zijn hierbij dominant.
Lees verder


IT afdeling remt innovatie

Bijna de helft van de beslissers bij grote Nederlandse bedrijven vindt dat hun IT afdeling een vertragende factor is bij IT vernieuwingen. Terwijl IT innovatie juist nu essentieel is. Hoe komt dat?
Lees verder


Low code slaat brug IT en business

Met low code tools kunnen medewerkers met weinig programmeerkennis toch een rol spelen bij het automatiseren van workflows. IT blijft nodig om grip te houden op de configuratie.
Lees verder


Check uw uitbestede IT

Bedrijven besteden steeds meer IT diensten uit aan IT dienstverleners die op hun beurt ook weer samenwerken met andere partijen. Een check op de samenwerking in die keten kan u veel ellende besparen.
Lees verder


ICT trends 2022 – Algemeen en IT management

Meer dan ooit komt ICT ter sprake op bestuursniveau en in de directiekamers. Digitale transformatie, datagedreven werken en AI zijn ontwikkelingen waarover besluiten genomen moeten worden.
Lees verder


Draagvlak voor nieuwe ICT

Ook als nieuwe ICT systemen technisch en functioneel perfect zijn, is dat is geen garantie voor een succesvolle implementatie. Er is ook draagvlak voor de medewerkers nodig. Hoe krijgt u dat?
Lees verder


Directie moet hoognodig bijspijkeren op IT gebied

In twee derde van de boardrooms is hooguit één persoon aanwezig met voldoende kennis om beslissingen over IT te nemen. Wat moet er gebeuren om de top digital savvy te maken?
Lees verder


Hoe digitaliseren productiebedrijven?

De MKB barometer 2021 laat zien hoe productiebedrijven aankijken tegen digitaliseren en wat hun ICT plannen zijn. Een mooie kans om te beoordelen hoe uw plannen zich tot andere bedrijven verhouden.
Lees verder


Business en IT zijn elkaar genaderd

De digitale transformatie heeft een forse versnelling gekregen door de coronacrisis. Daardoor krijgen informatiemanagers en CIO’s steeds meer operationele verantwoordelijkheid. Hoe vult u die in?
Lees verder


CFO’s moeten doorvragen over IT investeringen

Bedrijven investeren steeds grotere bedragen in IT. Financieel managers stellen hierover vaak geen ‘gezond-verstand-vragen’ maar laten zich omver blazen door de technologen. Hoe wordt dit voorkomen?
Lees verder


Angst voor nieuwe IT projecten bij beslissers

Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van de beslissers liever geen nieuwe IT projecten opstart. Waar is men bang voor en hoe is de faalkans te verkleinen?
Lees verder


Vijf versnellers voor de adoptie van nieuwe software

Hoe goed de nieuwste software ook is, de implementatie wordt een probleem als u uw medewerkers niet meekrijgt. Hoe kunt u voldoende draagvlak creëren?
Lees verder


Veel bedrijven hebben geen continuïteitsplan

Bij het begin van de Corona-crisis had slechts 47% procent van de Nederlandse organisaties een plan klaarliggen om de continuïteit veilig te stellen. De andere helft loopt een onnodig groot risico.
Lees verder


Thuiswerken creëert drie IT uitdagingen

Thuiswerken tijdens de COVID-19 pandemie vraagt om andere manieren van (samen)werken. Dat stelt nieuwe eisen aan de digitale transformatie. Daarbij ontstaan deze drie uitdagingen.
Lees verder


Hoe overbrug je de taalkloof tussen business en IT?

Softwareontwikkelaars hebben geen master bedrijfseconomie en de meeste bedrijfsconsultants weten weinig van programmeren. Hoe verbeter je de samenwerking?
Lees verder


7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties

Het kost steeds meer tijd om IT vraagstukken aan te pakken en nieuwe functies te implementeren. In 7 vragen definieert u uw vertrekpunten bij het moderniseren van ERP, CRM, HRM of andere software.
Lees verder


Werknemers remmen IT innovatie

Mensen willen graag bij een innovatief bedrijf werken, maar ze zijn ‘allergisch’ voor innovatieprojecten, ook rond IT. Die associëren ze namelijk met extra werk en baanverlies.
Lees verder


Slechte software reden om van baan te veranderen

Een kwart van de werknemers zegt te overwegen om van baan te veranderen als de software waarmee ze werken niet bevalt. Dat pleit voor meer inspraak inspraak bij aanschafbeslissingen van bedrijfssoftware.
Lees verder


Drie adviezen van Gartner om de impact van de coronacris te beperken

Gartner adviseert managers om drie maatregelen te nemen om hun organisatie te wapenen tegen verstoringen die het coronavirus kan veroorzaken.
Lees verder


Drie tips voor betere samenwerking tussen finance en IT

CFO’s en CIO’s ondersteunen senior managers bij operationele en financiële aspecten van nieuwe technologische oplossingen. Hoe zorg je dat hun teams optimaal samenwerken?
Lees verder


BIT toetst risico’s en slaagkans van ICT projecten

Het Bureau ICT toetsing (BIT) heeft een nieuwe toets ontwikkeld om de risico’s en slaagkans te toetsen van ICT gerelateerde projecten bij overheden en ZBO’s.
Lees verder


Drie geboden om de waarde van applicaties te maximaliseren

Applicaties en de data die deze genereren zijn tegenwoordig de belangrijkste assets van een onderneming. Wat kunt u doen om de waarde ervan te maximaliseren?
Lees verder


ICT vernieuwingen uitstellen of juist nu voorbereiden?

De economische impact van de coronacrisis is in het bedrijfsleven even onzeker als het verloop van de crisis zelf. Om kosten te beheersen worden ICT projecten uitgesteld. Dat heeft voor- en nadelen.
Lees verder


Online continuïteit in tijden van corona

Leveranciers en afnemers van SaaS diensten maken zich zorgen over de vraag of het niveau van de diensten de komende tijd op peil blijft. Hoe is dat te waarborgen?
Lees verder


Negen ICT vragen die de directie moet kunnen beantwoorden

De directie hoeft geen diepgaande technologische kennis te hebben voor het ontwikkelen van een digitale strategie, maar moet wel een aantal kernvragen kunnen beantwoorden. Deze namelijk.
Lees verder


Actuele uitdagingen voor de financieel manager

De komende jaren zal de digitale transformatie onverminderd doorzetten. Welke uitdagingen liggen er daardoor voor de financieel verantwoordelijken en op welke trends moeten zij inspelen?
Lees verder


Waarom faalt de IT top bij het innoveren?

Een kwart van de CIO’s stelt dat ze te weinig innovatiekracht hebben, omdat het ondersteunen van bestaande processen teveel aandacht vraagt. En dat is niet de enige reden.
Lees verder


IT afdelingen minder betrokken bij tech-investeringen

Bij grote bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor technologie-investeringen steeds vaker buiten de IT afdeling. Welke kansen en risico’s brengt dit mee?
Lees verder


ICT aandachtspunten van het MKB

De ‘Staat van het MKB’ brengt de status en ontwikkelingen in kaart van het MKB in Nederland. Gevoed door cijfers van het CBS wordt duidelijk wat de gevaren en kansen op ICT gebied zijn. Waar staat u?
Lees verder


IT-manager hoeft niet in de directie te zitten

Het is niet nodig dat IT-managers aanschuiven bij directievergaderingen om invloed uit te oefenen. Tenminste, als aan drie voorwaarden wordt voldaan.
Lees verder


Hoe wapent de CIO zich tegen een nieuwe economische crisis?

Internationale spanningen en restrictieve wetgeving kunnen een economische crisis veroorzaken. Het is belangrijk om alert te blijven. Hoe kan de CIO die potentiële bedreiging tot een kans omvormen.
Lees verder


Gartner voorspelt de toekomst van IT

Elk jaar doet Gartner een aantal voorspellingen over IT. Het zijn geen zekerheden, maar zo’n 80% ervan komt uit. Wat staat ons vanaf 2021 te wachten?
Lees verder


IT investeringen vaak nog nattevingerwerk

Budgetten van IT projecten worden gemiddeld nog met 45 procent overschreden, terwijl ze de helft minder waarde opleveren dan voorspeld. Waarom gaat dit zo vaak mis?
Lees verder


Hoe is het IT budget beter te verantwoorden?

IT managers moeten steeds weer uitleggen waarom hun budget geen kostenpost is, maar juist een investeringskans. Hoe raken ook anderen daarvan overtuigd? Hier zes aanraders.
Lees verder


Vier aanbevelingen voor ICT vernieuwing

Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft in kaart gebracht welke factoren bepalend zijn voor het slagen van ICT innovatieprojecten. Hieruit zijn vier aanbevelingen gedestilleerd.
Lees verder


Berenschot: digitalisering domineert de directie-agenda

Berenschot onderzocht de digitale aspiraties van de ‘boardroom’. Conclusie: de inzet van nieuwe technologie is dit jaar hét thema. Speciale aandacht is er voor big data, analytics en digitale veiligheid.
Lees verder


Denken als Bill Gates – Hoe ICT uw organisatie verder brengt

Bill Gates houdt tweemaal per jaar een denkweek. Ongestoord leest hij dan boeken, komt hij op ideeën en bedenkt hij briljante plannen. Houdt u ook al ‘denksessies’? Deze suggesties helpen u op weg.
Lees verder


Tips voor het bijhouden van nieuwe technologie

Hoe blijft u op de hoogte van technologische ontwikkelingen? Hoe maakt u een verantwoorde keuze? En vooral: hoe borgt u bij de implementatie de kennis? Zeven belangrijke tips op een rijtje.
Lees verder


Universele norm voor IT projectstatus is een illusie

De commissie Elias stelt voor om een universele norm te formuleren om de status van IT projecten te kunnen bepalen. Zo’n one-size-fits-all norm lijkt een illusie.
Lees verder


Tips om meer te leren van fouten bij IT projecten

De project-ezels blijven zich bij veel bedrijven steeds aan dezelfde stenen stoten. Hoe komt dat en hoe kun je voorkomen dat dezelfde fouten steeds opnieuw gemaakt worden?
Lees verder


Gartner: IT leiderschap vraagt meer inzicht in de bedrijfscultuur

Gartner adviseer tech-leiders om meer aan introspectie en persoonlijke ontwikkeling te doen. Ze worstelen namelijk nog steeds met bedrijfsculturele kwesties die de digitalisering blokkeren.
Lees verder


Hoe houdt u de IT in lijn met veranderende behoeften?

IT is tegenwoordig zo belangrijk dat technologen en eindgebruikers de handen ineen moeten slaan om de faciliteiten in lijn te houden met veranderende organisatiebehoeften. Hoe krijgt u dat voor elkaar?
Lees verder


Vijf aandachtspunten bij de projectrapportage

Als complexe IT projecten ontsporen komt dat soms als een complete verrassing voor de opdrachtgevers. Reden hiervoor is vaak dat de projectrapportage te kort schiet. Daarvoor zijn vijf redenen (en oplossingen).
Lees verder


CIO leidt de bedrijfsinnovatie

Volgens Forrester wordt een kwart van de CIO’s in 2019 eigenaar van digitale bedrijfsinnovatie. Dat is nodig, omdat het toepassen van nieuwe technologie topprioriteit heeft bij vrijwel alle bedrijven.
Lees verder


Integrators wentelen risico’s af op klanten

Gemiddeld 45 procent van alle grote integratieprojecten overschrijdt het vooraf gestelde budget met 25 procent. Lees hoe externe integrators zich daar contractueel voor indekken.
Lees verder


Kloof tussen directie en ICT afdeling

De doelstellingen van de IT afdeling worden doorgaans niet afgestemd op de directiedoelen. En wanneer dit wel gebeurt, is onduidelijk wat de toegevoegde waarde is van IT, zo blijkt uit onderzoek van Telindus.
Lees verder


5 valkuilen bij IT implementaties en verandertrajecten

Welke valkuilen komt u tegen tijdens het implementeren van IT middelen en het doorvoeren van veranderingen in de organisatie? Hoe verandert u weerstand in acceptatie en positivisme?
Lees verder


Laat u niet inpakken bij de inkoop van ICT

Onderhandelen bij de inkoop van ICT producten en diensten is een vak apart. Wanneer moet u op uw tellen passen en hoe sluit u een goede deal? Tijd voor bruikbare tips.
Lees verder


Organiseren met oog op de toekomst

Rendementen van organisaties worden vergroot door handelingen steeds efficiënter te verrichten of door het bundelen van activiteiten, zodat schaalvoordelen ontstaan. Door de bedrijfsvoering integraal te benaderen, kan er een evenwicht ontstaan tussen ‘human capital’, technologie en control. Processen moeten flexibel zijn. De ICT is daarbij belangrijk. Deze moet flexibel zijn, zodat data en functionaliteiten aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Lees dit artikel


Digitale transformatie mislukt te vaak

Digitale transformatie mislukt vaak vanwege het onvermogen om te veranderen. Een diepgewortelde cultuur in de organisatie blijkt niet zomaar te veranderen te zijn.

Nieuwe ervaringen laten iets anders zien dan het beeld dat veel leidinggevenden oproepen over hun digitale transformatie. In de praktijk blijkt dat veel cloudmigraties een stuk minder rooskleurig verlopen dan geschetst. Ook worden bedrijfstransformaties te vaak gezien als eenmalige projecten, terwijl deze beter beschouwd kunnen worden als een altijd maar doorlopend proces. Tegenvallende resultaten moeten echter geen reden zijn voor bedrijven om de digitale transformatie uit te stellen of stop te zetten. “Het inzetten van digitale technologie en businessmodellen is de enige manier om verder te gaan in een wereld waarin de positie van de klant sterker wordt en disruptors snel gebruik kunnen maken van fricties en gaten in jouw markt”, zegt Schadler in het rapport The Sorry State of Digital Transformation in 2018.
Lees dit artikel


IT dilemma: medewerkers willen, maar de baas niet

IT gebruikers en beslissers zijn het niet altijd met elkaar eens over nieuwe bedrijfssoftware. Als de ene groep wel wil en de ander niet, ontstaat een lastige situatie. Deze blog gaat over een bestaande organisatie waarin onverschilligheid, angst, vooruit willen en een gebrek aan visie en IT kennis samenkomen. Met als gevolg dat er pas serieus naar nieuwe bedrijfssoftware gezocht gaat worden, als het eigenlijk al te laat is. Herkenbaar?
Lees verder


NIEUW: bedrijfssoftware box

In de beginfase van een IT project is vaak nog niet duidelijk wat de oplossing gaat worden. CRM, financiële administratie, personeelsinformatie, document management, voorraadbeheer of data management kunnen allemaal onderdeel van de oplossing zijn. Juist voor in die fase is de gratis bedrijfssoftware box bedoeld. U ontvangt de box nu tijdelijk inclusief het boek dat u ‘moet’ lezen om uw IT project te laten slagen.
Lees verder


Strategie en talent gedreven organisaties zijn het meest succesvol

Deloitte en MIT Sloan School of Management onderzochten 3.500 bedrijven. Deze kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën: (1) achterblijvers die geen idee hebben van wat ze overkomt, (2) achterblijvers die veel investeren aan de verkeerde digitale technologie, (3) bedrijven die veel korte acties tegelijkertijd uitproberen en (4) strategie en talent gedreven organisaties. De laatste categorie beperkt het aantal stategische digitale initiatieven, richt zich op talent en beschikt daardoor over kennis. Belangrijke eigenschap is dat deze bedrijven ook durven te stoppen met slechtlopende activiteiten.
Lees dit artikel


6 redenen waarom digitaliseringsprojecten mislopen

Volgens Gartner kan het om 6 redenen fout gaat in digitaliseringsprojecten: (1) de complexiteit wordt onderschat, (2) er bestaat angst voor de digitale verandering, (3) er heerst een behoudende cultuur, (4) er wordt slecht samengewerkt, (5) de organisatie is er nog niet klaar voor en (6) de juiste mensen zijn niet voorhanden.
Lees dit artikel


9 tips over hoe IT meegroeit met MKB organisaties

Als uw bedrijf groeit, verandert de behoefte aan IT. Hoe zorgt u ervoor dat u dat op de meest ideale manier doet, leest u in dit artikel. Belangrijk: weet wat u doet, wat u echt nodig heeft, wat u aan kennis in huis heeft, hoe u de organisatie erin betrekt, enz. En bereidt u erop voor dat het ook mis kan gaan.
Lees dit artikel


 
Berichten archief

7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties


ICT onderzoek eigen redactie

Directie laat toegevoegde waarde IT-afdeling links liggen

ICT informatiecentrum| De bijdrage van IT aan de doelstellingen van de organisaties is voor 40% van de directies onduidelijk. Ook is er nauwelijks afstemming tussen directie en IT. Op boardroom Lees meer

ERP systemen

5 Tips voor een succesvol project

ICT informatiecentrum| Wanneer is een project succesvol? Binnen tijd en budget? Kwaliteit? Hieronder leest u vijf tips die van invloed zijn op het projectsucces. Het waarom Zonder duidelijk doel ontbreekt Lees meer

ERP systemen

Goede software houdt concurrentie op afstand

ICT informatiecentrum| Onder druk van de ontwikkelingen moeten ondernemers kiezen tussen aanpassen van bestaande software of geheel nieuwe applicaties bouwen. Hoe de organisatie werkt moet daarbij passen. Van ‘concept naar Lees meer

ERP systemen

Vermijd deze 10 valkuilen rond de GDPR

ICT informatiecentrum| Nieuwe privacywet GDPR: wat geldt voor wie? De belangrijkste valkuilen op een rij: 1. Wij verwerken geen gegevens van consumenten Personeel valt ook onder consumenten/burgers. Het gaat dus Lees meer

ERP systemen

Klanten ervaren service totaal anders dan bedrijven denken

ICT informatiecentrum| Er zit een groot verschil in hoe bedrijven zelf denken dat zij klantenservice bieden en hoe hun klanten dat ervaren. Zo denkt 80% van de bedrijven een goede Lees meer

Top-7 IT-trends voor 2018

Progress| De vooruitziende IT-organisaties en specialisten zijn al langer bezig met de voorbereidingen op het nieuwe jaar om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, maar waar dienen zij rekening mee te Lees meer

ERP systemen

Goedkoop is duurkoop, ook voor software

ICT informatiecentrum| Goedkoop is duurkoop, luidt het gezegde. Dat geldt ook voor software. De gevolgen van goedkope (en verkeerde) software zijn echter veel groter, zo bleek tijdens de Cyber Resilience Lees meer

ERP systemen

Smart sourcing

ICT informatiecentrum| De problemen en vragen waar de CIO van vandaag antwoord op moet vinden – van digitale transitie tot de inzet van IaaS, PaaS of andere cloud toepassingen – Lees meer

ERP systemen

Maak uw organisatie klaar voor software-innovatie

ICT informatiecentrum| Snelheid van innoveren bepaalt het succes van een organisatie. Dat bleek tijdens de Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit in Londen. Veel softwarebedrijven blijven achter in die Lees meer

ERP systemen

In 8 stappen naar een succesvolle strategie voor uw IT-investeringen

ICT informatiecentrum| Altijd lastig, een beslissing over IT-investeringen. Deze 8 tips helpen u verder: 1. Blijf realistisch: Veranderen is nooit makkelijk, maak doelen duidelijk. Geef uw medewerkers bruikbare en praktische Lees meer

ICT nieuws externe bron

Digital Risk Management

Digital Shadows| De noodzaak en adoptie van digital risk management binnen organisaties groeit. Dat blijkt uit het rapport ‘The Pressing Need for Digital Risk Management’. Het rapport laat zien dat Lees meer

ICT onderzoek eigen redactie

De werkplek van 2025: 6 trends

ICT informatiecentrum| Er zijn zes belangrijke trends te benoemen die de werkplek van 2025 zullen bepalen: 1. Toenemende technologie op de werkplek Kenniswerk en dienstverlenend werk nemen toe als gevolg Lees meer

ICT onderzoek eigen redactie

Top 10 ICT dienstverleners

ICT informatiecentrum| Naar aanleiding van een onderzoek naar de tevredenheid van Nederlandse managers over zakelijke dienstverleners en adviesbureaus is een top 10 ICT dienstverleners ontstaan. Het onderzoek vindt ieder jaar Lees meer

ERP systemen

De voordelen van een digitale strategie

ICT informatiecentrum| Herman Levert, algemeen directeur bij Xerox Nederland, vertelt in zijn blog dat nog altijd miljoenen euro’s verloren gaan door tijdrovende en foutgevoelige (papieren) processen. Terwijl een digitale strategie Lees meer

ICT boek eigen redactie

Verantwoordelijkheid zakelijke softwaregebruiker belicht in gratis boek

ICT informatiecentrum| Het ICT informatiecentrum publiceert een nieuw boekje: ‘Extended software lifecycle management’. Zakelijke softwaregebruikers lezen hierin welke verantwoordelijkheden zij zelf hebben voor de continuïteit van de software en daarmee Lees meer

ERP systemen

Efficiënte automatisering doe je in stappen

ICT informatiecentrum| Het is de ultieme wens van elke (ICT-) manager: een effectieve en efficiënte automatisering. Zonder tijd- en budgetoverschrijdingen. En die gewoon werkt. Maar hoe kunt u dat realiseren? Lees meer

Nederland op kop in inzet IT-dienstverleners

Claranet | Nederlandse organisaties maken in toenemende mate gebruik van IT-dienstverleners om de eigen IT-afdeling te ondersteunen. IT-medewerkers worden steeds vaker belast met het invullen van zowel de traditionele rol Lees meer

Ricoh

Creativiteit belangrijkste factor voor zakelijk succes

Ricoh | Nederlandse organisaties zien creativiteit als de belangrijkste factor voor zakelijk succes. Dit blijkt uit het onderzoek The Future of Work dat is uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit Lees meer