Dit boek redt uw ERP project - Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten - ICTberichten.nl

Dit boek redt uw ERP project – Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten

Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
In grote softwareprojecten, zoals bij ERP of WMS, is de samenwerking tussen opdrachtgever, leverancier en projectmanager cruciaal. Loopt die niet goed, dan kan het zomaar een moeizaam project worden, waar naar elkaar gewezen wordt op momenten dat het tegenzit. De gevolgen zijn voor u: overschrijding van budget en planning en onnodige onzekerheid over het eindresultaat.

Gratis boek

Bent u in de rol van opdrachtgever en staat u aan de vooravond van een softwareproject? Lees dan in het boek ‘Perfecte Driehoeksverhoudingen’ alles over deze samenwerking en hoe u uw IT project optimaal organiseert. Naast het boek kunt u gebruik maken van 25 praktische tools om uw project te organiseren, stroomlijnen en aansturen. U ontvangt het boek inclusief de tools nu tijdelijk extra als onderdeel van de ERP box of WMS box. Gratis dus!

Wat is het probleem?

Softwareprojecten lopen lang niet altijd goed. Dat geldt voor zowel implementaties van standaardsoftware (al dan niet in de cloud), als voor software die tegenwoordig veelvuldig wordt ontwikkeld met low code platforms. Soms wordt de stekker uit een IT project getrokken, omdat deze niet (snel genoeg) het gewenste resultaat oplevert. Wordt een project wél afgemaakt, dan kunnen grote problemen ontstaan bij de implementatie.

Wat is de reden?

Die ligt bij de hoofdrolspelers in de driehoek van opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager. Elk van hen heeft eigen verantwoordelijkheden en belangen, maar ze zijn wel afhankelijk van het gedrag en de besluiten van de ander. Effectieve besturing van een project kenmerkt zich daarom door een evenwichtige afweging van alle belangen. Op basis hiervan moet worden beslist wat het doel van het project is, wanneer het wordt opgestart en op welk moment het eindresultaat in gebruik genomen wordt. Dat trekt een zware wissel op de kwaliteit en snelheid van de communicatie.

Vooraf investeren in een goede driehoeksverhouding betaalt zich daarom dubbel en dwars terug. Want als de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager optimaal verloopt, minimaliseert u het risico dat IT projecten veel te lang duren, teveel kosten en niet het gewenste resultaat opleveren.

Noodzakelijke kennis

Als opdrachtgever in grote softwareprojecten moet er zelf voor zorgen dat de samenwerking tussen alle partijen optimaal is. Die eindverantwoordelijkheid kunt u niet buiten de deur leggen. Wat u moet doen en hoe u dat doet, leest u in dit boek. Daarnaast wordt u geholpen door de 25 tools voor uw project. Samen met het succesvolle boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ en alle informatie uit de ERP box of WMS box beschikt u dan over een dijk aan kennis om uw softwareproject in goede banen te kunnen leiden.

Bekijk ERP box | Bekijk WMS box