Geen categorie Archives - ICTberichten.nl

All posts in Geen categorie

Connected supply chains

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Connected supply chains
Connected supply chains
Internationaal werkende leveringsketens vragen om hyperconnectiviteit. Het is immers niet efficiënt om lokale communicatiesystemen aan elkaar te knopen. Wat betekent hyperconnectiviteit, wat heeft het u te bieden en wat zijn connected supply chains?

Technologieën als IoT, cloud computing en edge computing transformeren steeds meer ‘papieren’ taken in online processen. Voor mondiale leveringsketens is nog een vervolgstap nodig: de supply chain moet end-to-end connected zijn in een netwerk waarin alle mobiele communicatiediensten zijn opgenomen.

Hyperconnectiviteit

Deze hyperconnectiviteit heeft verschillende voordelen. Allereerst is de locatie en conditie van goederen realtime te volgen. Daardoor kunt u klanten sneller informeren over de status van zendingen. Ook het koopgedrag van consumenten is beter te monitoren. Op basis hiervan zijn betrouwbare voorspellingen te doen, waardoor de inkoopprocessen verbeteren. Ook is de behoefte aan (seizoensgebonden) personeel beter in te schatten. Hyperconnectiviteit legt de basis voor naadloze asset monitoring en data analyse over de hele supply chain heen.

Wat is een connected supply chain?

Hyperconnectiviteit draagt bij aan een connected supply chain. Dit begrip verwijst naar een toeleveringsketen die gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, zoals Internet of Things (IoT), big data analyse, cloud computing en slimme sensoren. Hiermee worden verschillende aspecten van de toeleveringsketen met elkaar te verbonden en geoptimaliseerd. Het naadloos integreren van alle stappen in de supply chain tussen leveranciers en eindklanten heeft als doel om efficiënter, responsiever en kosteneffectiever te werken.

Een connected supply chain maakt realtime monitoring en data-uitwisseling mogelijk, waardoor bedrijven beter in staat zijn om de vraag te voorspellen, voorraadniveaus te beheren, productieprocessen te optimaliseren en sneller te reageren op veranderingen in de markt. Het resultaat is een flexibelere en veerkrachtigere supply chain die beter in staat is om te voldoen aan de behoeften van de klant en bovendien de concurrentiepositie kan versterken.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ICT investeringen; hoe begint u?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ICT investeringen; hoe begint u?
ICT investeringen; hoe begint u?
De zakelijke doelen van de meeste bedrijven zijn vergelijkbaar. Afhankelijk van activiteiten, bedrijfsprocessen en de markt zijn deze doelen wat specifieker. Vernieuwing en vervanging van ICT oplossingen zijn telkens weer nodig om de doelen te kunnen blijven behalen. Maar hoe begint u als u ICT investeringen wilt of moet doen? En wat is daarbij verder belangrijk?

Universele doelen

Uitgangspunt bij nieuwe ICT investeringen zijn de zakelijke doelen die u als bedrijf heeft. Deze doelen gelden voor bijna ieder bedrijf:
 • Optimaliseren van operationele processen.
 • Realiseren van kostenbesparingen.
 • Verbeteren van de klantenservice en klantcommunicatie.
 • Verhogen van de klanttevredenheid en klantloyaliteit.
 • Verkrijgen en kunnen gebruiken van betere managementinformatie.
 • Verhogen van de productiviteit van medewerkers.
 • Flexibeler worden en sneller kunnen inspelen op marktveranderingen.
 • Stimuleren van samenwerking en kennisdeling binnen het bedrijf.
 • Verbeteren van medewerkerstevredenheid, thuiswerkmogelijkheden en betere werktools.

Hoe maakt u de juiste keuzes?

Als nieuwe ICT investeringen nodig zijn om belangrijke doelen te kunnen blijven bereiken, is het de vraag hoe u dat aanpakt. Deze stappen en aspecten zijn daarbij van belang:

  Toegevoegde waarde – Start met het overwegen van hoe een nieuwe ICT oplossing uw bedrijfsactiviteiten kan versterken en welke waarde deze kan toevoegen. Zorg voor een goed beeld van de bedrijfsprocessen die een nieuwe ICT oplossing moet gaan ondersteunen.>

  Belangrijkste doelstellingen – Bepaal de belangrijkste doelstellingen voor de komende periode en wat er nodig is om die te bereiken. Ga per mogelijke ICT oplossing na welke oplossingen wel en niet geschikt zijn om uw organisatie vooruit te helpen.

  Uitdagingen – Benoem de uitdagingen waarmee uw bedrijf te maken krijgt. Houd daarbij rekening met de veranderende behoeften van uw klanten en veranderingen in uw markt of in het toepassen van uw producten of diensten.

  Verandermanagement – Bereid uw organisatie voor op veranderingen. Er zijn altijd medewerkers die grote moeite hebben met vernieuwingen. Start tijdig met informatie over uw plannen en leg duidelijk uit welke voordelen de veranderingen hebben voor uw bedrijf en voor de manier waarop deze medewerkers hun werk kunnen doen.

  Bestaande ICT infrastructuur – Uitgangspunt voor nieuwe ICT investeringen is wat u al aan ICT infrastructuur heeft en wat u wilt toevoegen. Analyseer en inventariseer goed wat u al in huis heeft en welke kansen of beperkingen dat geeft voor nieuwe oplossingen.

  Legacy systemen – Veel oudere ICT oplossingen zijn inmiddels vervlochten met operationele processen. Durf hier afscheid van te nemen, zeker omdat u weet dat dit moment toch een keer komt. Hoe langer uw bedrijf afhankelijk blijft van oude (legacy) oplossingen, des te problematischer wordt het in de toekomst om deze alsnog te vervangen. Bovendien leiden legacy systemen nu vaak tot storingsgevoeligheid en veiligheidsrisico’s. Maak een plan van hoe en wanneer u uw oude systemen geleidelijk vervangt en bepaal of dat moment wellicht nu is.

  Cloudoplossingen – Ga na welke lokale systemen lokaal (on-premises) moeten blijven en welke beter vervangen kunnen worden door cloudoplossingen. Bijna iedere ICT oplossing bestaat als cloudoplossing. Realiseer dat cloudoplossingen op het gebied van schaalbaarheid, kosten, flexibiliteit, beschikbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid bijna altijd grote voordelen bieden.

  Meetbaarheid– Maak een beoogde ICT investering altijd concreet en meetbaar. Geef aan aan welke criteria uw investering moet voldoen en welke toegevoegde waarden deze moet hebben. Concreet meetbaar zijn bijvoorbeeld omzetgroei, groei in aantal klanten, kostenreductie, klanttevredenheid, tijdsbesparing, productiviteitstoename, toename van de leveringsbetrouwbaarheid of winstgroei.

  Leveranciers en adviseurs – Zoek goede partners voor uw ICT project. ICT investeringen hebben een dermate grote impact op uw bedrijfsprocessen, bedrijfsresultaten en medewerkers dat zoveel mogelijk beschikbare kennis gebruikt moet kunnen worden.

Hoe begint u?

Neem de tijd voor het bepalen van de juiste aanpak, laat u inspireren door beschikbare oplossingen, spreek leveranciers en adviseurs rond het thema waarvoor u een nieuwe ICT oplossing zoekt en benut alle informatie die online en in talloze andere media over dat thema aanwezig is. U kunt oplossingen, leveranciers en informatie eenvoudig vinden via het ICT informatiecentrum.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Te veel data is ook niet goed

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Te veel data is ook niet goed
Te veel data is ook niet goed
Goede data helpt bij het nemen van beslissingen, maar te veel data is ook weer niet goed. Managers gaan kopje onder in de groeiende stroom data. Ruim 80% van de Nederlandse leidinggevenden voelt zich overweldigd door de grote hoeveelheid data die op hen afkomt.

Leidinggevenden hebben grote problemen de explosieve groei van data. Dat blijkt uit onderzoek van Oracle onder 14.000 leidinggevenden en werknemers in 17 landen, waaronder Nederland. Ruim 80% van de managers die deelnamen aan het onderzoek vindt het ingewikkeld om beslissingen op basis van data te nemen. Bijna 60% heeft wel eens géén beslissing durven nemen, omdat niet duidelijk was hoe betrouwbaar de gegevens waren.

Bijna alle leidinggevenden denken dat alleen data experts de kennis hebben om de juiste data op tafel te krijgen en die te analyseren. Het kan ook anders. IT’ers en analisten kunnen een data-infrastructuur opzetten waarmee leidinggevenden gemakkelijk kunnen werken en waarin ook externe data – bijvoorbeeld over markttrends – zijn opgenomen. Om een ‘data overload’ te voorkomen is het verder verstandig te focussen op de meest relevante datapunten. Daarbij is het belangrijk dat leidinggevenden ook hun eigen ervaring en expertise gebruiken bij het nemen van beslissingen.

Lees verder

Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan
Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan
Volgens het CBS heeft ruim 70% van de bedrijven het afgelopen jaar initiatieven genomen om verder te digitaliseren. Belangrijkste doelen die met digitalisering bereikt moeten worden zijn een verhoging van de productiviteit en efficiency.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS blijkt dat voor ruim 40 procent van de bedrijven verdere digitalisering het afgelopen jaar positief doorwerkte op de groei en ontwikkeling. Ruim de helft kwam hierbij geen barrières tegen, bijvoorbeeld te hoge kosten of gebrek aan specialisten. Bij zestig procent van de grotere bedrijven (meer dan 250 werknemers) had de digitalisering een positieve impact.

Dat was bij kleine bedrijven (5 tot 50 werknemers) maar een kwart, maar deze groep heeft ook veel minder geïnvesteerd in digitalisering. Ruim vier op de tien bedrijven noemt interne doelen: het verhogen van de efficiëntie of productiviteit de belangrijkste reden om verder te digitaliseren. Een kleine tien procent richt zich vooral op het optimaliseren van klantervaringen.

Lees verder

Optimale voorraadniveaus

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Optimale voorraadniveaus
Optimale voorraadniveaus
Klanten willen geen ‘nee’ horen. En dus is het een logische reactie van bedrijven om ruime voorraden aan te houden. Maar is dat nodig of verhult het knelpunten in de productie? En zit er op die manier niet heel veel geld onnodig vast in voorraden?

Veel bedrijven zien voorraad als onderdeel van de productie in plaats van als afzonderlijk bedrijfsproces. Voldoende voorraad is de basis voor korte levertijden en dus voor een betere marktpositie. Dat geldt met name als snelle levering een belangrijke reden voor klanten is om bij het bedrijf te kopen. Maar het aanhouden van flinke voorraden kan ook een teken zijn dat de productieprocessen of productieplanningen niet optimaal zijn. Als dat wordt verbeterd, kunnen de voorraadniveaus dalen waardoor kapitaal vrijkomt.

Naast eindproducten is het belangrijk om voldoende productiemateriaal en componenten op voorraad te houden. Ook daarbij is het oppassen geblazen. Eindproducten van bedrijven die groot inkopen kunnen bij prijsdalingen te duur worden. Dat heeft tijdens eerdere crisissen tot veel faillissementen geleid. Bedrijven doen er dus verstandig aan de voorraden zo klein mogelijk te houden, dan wordt duidelijk waar de echte problemen liggen.

Lees verder

Digitale volwassenheid

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitale volwassenheid
Digitale volwassenheid
Uit onderzoek blijkt dat nog maar vier procent van de bedrijven digitaal volledig volwassen is. Bij een derde is het tempo van de digitale transformatie te laag. Wat is digitale volwassenheid en welke factoren spelen daarbij een rol?

In het onderzoek, de Digital Maturity Index van F5, is gekeken naar verschillende factoren die de digitale volwassenheid van een bedrijf bepalen. De belangrijkste zijn de inrichting van de infrastructuur en app-delivery, het gebruik van data, zichtbaarheid en automatisering van de IT omgeving en beveiliging. Op basis van de scores hierop zijn bedrijven gerangschikt in drie categorieën: doorpakkers, hobbyisten en treuzelaars.

Bij de doorpakkers vormt technologie het hart van de bedrijfsactiviteiten. Gegevens worden integraal gebruikt voor analyses die beslissingen ondersteunen. Verder bieden deze bedrijven veel digitale diensten en ze benutten opkomende technologieën door zich op nieuwe markten te manifesteren en concurrentievoordeel te behalen.

Slechts vier procent van de bedrijven behoort tot de doorpakkers. Ze zijn vooral verder dan de treuzelaars bij het automatiseren van processen, het gebruik van publieke clouds en het benaderen van security op het niveau van platforms. Verreweg de meeste bedrijven zitten nog in de hobbyfase, omdat zij hooguit op deelaspecten sterk scoren.

Lees verder

Traag digitaliseren verzwakt concurrentiepositie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Traag digitaliseren verzwakt concurrentiepositie
Traag digitaliseren verzwakt concurrentiepositie
Verstoringen zoals die door Corona hebben de afgelopen jaren bedrijven in bijna alle internationaal werkende supply chains aangezet om versneld te digitaliseren. Hoewel de voordelen van digitalisering voor de productiviteit van bedrijven in Nederland duidelijk zijn, lopen zij nog altijd achter bij vergelijkbare bedrijven in het buitenland. Dit blijkt uit een publicatie van ING.

Eén van de bottlenecks is dat de data-uitwisseling met andere bedrijven in supply chains nog niet goed verloopt. Hierdoor is er geen actueel inzicht in de toelevering van onderdelen van het productieproces. Volgens het rapport leveren tijdige investeringen in IT de nodige voordelen op:

 • Lagere kosten door minder handmatige handelingen
 • Minder uitval
 • Lagere voorraden
 • Grotere flexibiliteit
 • Beter inzicht in vraagveranderingen en ketenverstoringen
 • Beter voldoen aan duurzaamheidseisen

Bedrijven die via goede digitale koppelingen kunnen communiceren met andere organisaties in hun supply chain, hebben een concurrentievoordeel. Hoe meer bedrijven dit doen, des te sterker wordt de keten. Dit kan kortere doorlooptijden en een hogere productiviteit opleveren. In de EU en het VK leveren de sectoren die het meest gedigitaliseerd zijn inmiddels de grootste bijdrage aan productiviteit op sector- en bedrijfsniveau.

Lees verder

ArtificiaI intelligence gaat hard

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ArtificiaI intelligence gaat hard
ArtificiaI intelligence gaat hard
Artificial intelligence krijgt steeds meer invloed op de samenleving en bijna alle sectoren van het bedrijfsleven. Met name door generatieve AI toepassingen neemt de aandacht voor AI in hoog tempo toe. Vraag is inmiddels niet meer of u het gaat toepassen in uw organisatie, maar wanneer en hoe.

Hoewel de grote aandacht voor artificial intelligence (AI) momenteel doet vermoeden dat het iets nieuws is, is het dat allerminst. Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie bestaat al tientallen jaren, al was het eerst in een relatief eenvoudige vorm. Verklaring voor de grote aandacht nu is dat door de grote hoeveelheid beschikbare data en de snelheid van computersystemen veel meer AI toepassingen mogelijk geworden zijn.

De afgelopen tien jaar is er veel geëxperimenteerd met relatief eenvoudige AI toepassingen en verschillende machine learning modellen. Deze modellen staan aan de basis van de ‘kennis’ die AI systemen opdoen en waarop deze hun output baseren. Het kantelpunt waarop we nu zitten is de overgang van relatief eenvoudige en sterk gefocuste toepassingen van AI naar veel complexere AI toepassingen, zoals generatieve AI toepassingen. ChatGPT en Bard zijn daar voorbeelden van.

Doordat we momenteel steeds meer data kunnen verwerken en kennismodellen steeds verder ontwikkeld zijn, is het genereren van content op een bijna menselijke manier mogelijk geworden. Grote verschil met mensen is de extreem hoge snelheid waarmee AI de content kan genereren en de steeds grotere hoeveelheid data die daarbij beschikbaar is. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren in hoog tempo doorgaan. Verwacht wordt dat:

 • De hoeveelheid voor AI beschikbare data sterk toeneemt.
 • AI zich verder ontwikkelt met complexere technologie.
 • Het aantal autonome systemen fors zal toenemen.
 • Nieuwe typen computers voor nog meer rekenkracht gaan zorgen.

Door nieuwe ontwikkelingen zullen doorlopend in hoog tempo nieuwe toepassingen van AI ontstaan. Het is dan ook inmiddels wel duidelijk dat AI zeker geen hype is en een steeds grotere invloed krijgt op iedere sector in het bedrijfsleven en ons dagelijks leven. Belangrijk voor iedere organisatie is dus om de ontwikkelingen te volgen en tijdig te bepalen wat de verdere ontwikkelingen rond AI voor hun business betekenen.

Lees verder

Augmented analytics bevordert datagebruik

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Augmented analytics bevordert datagebruik
Augmented analytics bevordert datagebruik
Augmented analytics is een verzamelnaam voor technologieën die het doorzoeken en analyseren van data op business intelligence platforms verbeteren. Denk aan machine learning en artificial intelligence voor het prepareren van gegevens en het genereren van inzichten. Als u het gebruik hiervan in uw organisatie wilt bevorderen, is het raadzaam drie groepen medewerkers te onderscheiden.

 • Beginners – Zij zijn de ‘wandelaars’ en hebben geen kennis van data analyse. Zij hebben voorlichting en training nodig, bijvoorbeeld met intelligente digitale assistenten.
 • Gevorderden – Zij zijn de ‘hardlopers’ die al bezig zijn met een BI traject, maar technische kennis tekort komen. Zij zijn gebaat bij kant-en-klare analysefunctionaliteit, bijvoorbeeld voor het genereren van domeinspecifieke rapporten en dashboards.
 • Experts – Zij zijn de ‘fietsers’ en inmiddels goed thuis in data analyse. Zij baseren hun beslissingen vaak al op data. Deze groep heeft onder meer behoefte aan augmented analytics voor ‘what if’-analyses om na te gaan wat de gevolgen van beslissingen zijn voor variabelen als kosten, omzet en winst.

Elke van deze drie groepen heeft unieke analysebehoeften. Augmented analytics kan vaak aan deze behoeften voldoen. Door deze technologie toe te passen kunt u medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van beginners naar gevorderden en uiteindelijk naar experts. Naarmate er meer experts aanwezig zijn kunt u als organisatie steeds vaker op data gebaseerde beslissingen nemen.

Lees verder

Datagedreven werken in de praktijk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven werken in de praktijk
Datagedreven werken in de praktijk
Datagedreven werken staat bij steeds meer bedrijven en organisaties hoog op de agenda. Maar het succesvol in de praktijk brengen ervan, lukt nog niet altijd. Daar is een aantal verklaringen voor.

Bedrijven weten inmiddels dat zij steeds meer interne en externe databronnen tot hun beschikking hebben. Sommige daarvan zijn in de cloud, andere zijn lokaal en onderdeel van oudere systemen. Door deze data te bundelen met hulp van een datalake of lake house kunnen rapportages en dashboards gemaakt worden.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de gebruikte data goed is. Dat blijkt in de praktijk niet altijd het geval. Ook het wantrouwen dat data niet betrouwbaar is, is een belemmerende factor om datagedreven te worden. Dat geldt ook voor het gebrek aan bereidheid van afdelingen of medewerkers om hun bedrijfsdata met anderen te delen.

Ook is de grootte van de organisatie van invloed. Kleine, wendbare organisaties hebben doorgaans minder moeite met datagedreven werken dan organisaties die groot en log zijn. Kleine organisaties nemen IT innovaties als vertrekpunt voor het automatiseren van hun processen. Grote bedrijven hebben vaak last van oude processen die geautomatiseerd zijn met verouderde (legacy) systemen. Dat maakt het lastiger datagedreven te worden, omdat eerst de oude systemen vervangen moeten worden.

Lees verder

Maakindustrie digitaliseert te langzaam

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Maakindustrie digitaliseert te langzaam
Maakindustrie digitaliseert te langzaam
De maakindustrie loopt achter met digitaliseren. Een gezonde en vaak noodzakelijke groei in omzet, winst en concurrentiepositie wordt hierdoor niet gerealiseerd. Voor bedrijven die achterlopen wordt het daarom tijd voor een inhaalslag. Te beginnen met moderne cloudbased bedrijfssoftware en dataoplossingen.

Uit een onderzoek onder productiebedrijven wereldwijd blijkt dat veel ondernemers in de maakindustrie kansen laten liggen door onvoldoende te digitaliseren. Het onderzoek omvatte 160 beslissers en keek naar groeimogelijkheden, investeringsplannen en IT strategieën.

Belangrijke obstakels zijn stijgende arbeidskosten, grondstofkosten en problemen in de supply chain, waardoor ondernemers zich minder richten op digitalisering. Het onderzoek toont aan dat 53% van de fabrikanten digitale initiatieven die hun kernactiviteiten versterken ondersteunt. Bedrijven die actief optimale digitalisering nastreven, zagen hun winst met 40% toenemen.

62% van de respondenten heeft geen idee van het rendement op investeringen in digitalisering. Digitalisering beïnvloedt de winst, maar zonder transparantie en meetbare ROI wordt het moeilijk om digitale investeringen te rechtvaardigen. Schaalbare, cloudgebaseerde IT oplossingen zoals ERP, WMS, CRM of HRM oplossingen kunnen bijdragen aan structurele omzet- en winstgroei.

Lees verder

ERP modulair implementeren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP modulair implementeren
ERP modulair implementeren
Steeds meer ERP systemen zijn niet meer één groot systeem, maar zijn een modulair platform met afzonderlijke modules. Dit roept de vraag op of deze modules afzonderlijk kunnen worden geïmplementeerd. Bedrijven hebben toch niet altijd alle onderdelen tegelijkertijd nodig.

Hoewel een modulaire aanpak voordelen biedt, zijn er ook valkuilen en risico’s. De keuze voor een geschikte methode is cruciaal. Traditionele ERP implementaties volgen vaak een projectmethode (waterval, agile of hybride) gericht op het gefaseerd implementeren van het hele systeem. Bij modulaire implementaties worden afzonderlijke modules geleverd. Dit vereist een andere benadering en een zorgvuldige planning.

Voordelen van modulaire implementaties

 • Incrementele levering – Onderdelen zijn eerder klaar dan een heel systeem. U profiteert eerder van nieuwe functionaliteit.
 • Verminderd risico – De kans op een mislukte implementatie voor het hele systeem is kleiner. Problemen ziet u eerder aankomen en kunt u eerder voorkomen.
 • Verbeterde focus – U kunt zich focussen op bepaalde functionele onderdelen. Dit vermindert de complexiteit van het project en vergoot de kans op succes.

Nadelen

Bij een modulaire implementatie hangt het succes af van veel factoren, zoals een zorgvuldige planning en effectief projectmanagement. Dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo kan de complexiteit van de implementatie toenemen. Hierdoor duurt het alsnog langer en zijn de kosten hoger. Ook kan het leiden tot minder testen, omdat alle modules apart getest moeten worden. Met een goed projectplan, effectief projectmanagement, grondige tests en de keuze voor een flexibel platform blijven de risico’s beperkt en winnen de voordelen van de nadelen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT ontwikkelingen gaan (te) snel

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT ontwikkelingen gaan (te) snel
IT ontwikkelingen gaan te snel
Ongeveer een derde van de IT’ers geeft aan moeite te hebben met het begrijpen van opkomende technologieën. Ze hebben soms geen duidelijk beeld van de exacte aard van deze technologieën. De minst begrepen technologieën onder IT’ers zijn low code (23%) en blockchain (22%).

Het hoge tempo van technologische veranderingen maakt het zelfs voor IT’ers moeilijk om bij te blijven. Hierbij geeft 41% aan moeite te hebben met het doorlopend volgen van alle opkomende technologieën. Ook voelen veel IT’ers (51%) de druk om nieuwe technologieën in hun organisatie te implementeren. Een kleiner deel (22%) geeft echter aan deze druk niet te voelen.

De implementatie van nieuwe technologieën kan veel tijd en geld kosten. Daarom wordt benadrukt dat het niet verstandig is om te vernieuwen als reactie op een hype. Het is belangrijk dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over de nieuwe technologie die wordt geïmplementeerd, omdat meer kennis de organisatie meer kansen en winst kan opleveren.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Onbenutte kennis bij softwareprojecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Onbenutte kennis bij softwareprojecten
Onbenutte kennis bij softwareprojecten
Er is door de talloze softwareprojecten die inmiddels zijn uitgevoerd enorm veel waardevolle kennis opgebouwd over het starten en uitvoeren daarvan. Toch maken veel organisaties die een softwareproject starten daar geen gebruik van.

Er wordt dan volledig vertrouwd op de kennis die al in huis is en op de ervaring van leveranciers en adviseurs die bij het project betrokken zijn. Dat vertrouwen in hun deskundigheid is meestal terecht. Maar het blijft zonde om alle extra kennis niet te gebruiken. Zeker omdat nog altijd veel software-implementaties mislukken en deze extra kennis ieder project alleen maar beter maakt.

Dat projecten er echt beter van worden is de reden dat het ICT informatiecentrum deze kennis via de diverse bedrijfssoftware boxen gratis beschikbaar stelt aan bedrijven die een softwareproject starten of net gestart zijn. Deze drie succesvolle boeken zijn daar een voorbeeld van:

Als u zich oriënteert op nieuwe bedrijfssoftware, zijn deze boeken ook voor u gratis beschikbaar.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Drie oplossingen voor verouderde software

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie oplossingen voor verouderde software
oplossingen voor verouderde software
Als u verouderde applicaties heeft draaien, dan verhoogt dat niet alleen uw kosten en veiligheidsrisico’s. Het kan ook de groei en ontwikkeling van uw organisatie in grote mate beperken. Op deze drie manieren kunt u oude applicaties moderniseren.

 • Verbeteren – In dit geval wordt een deel van functionaliteit van uw oude applicatie verbeterd en geïntegreerd met de bestaande kern. Denk aan een nieuwe interface. De gebruikelijk term hiervoor is ‘upcycle’. De kern – met de data en bedrijfslogica – blijft ongewijzigd, maar de applicatie kan wel overgezet worden naar de cloud.
 • Herbouwen – Hierbij wordt de applicatie volledig opnieuw ontworpen, maar de scope en specificaties blijven grotendeels gelijk. Zo ontstaat een applicatie met nieuwe technologie en vergelijkbare functionaliteit.
 • Vervangen – In dit scenario wordt uw applicatie (of cruciale onderdelen ervan) compleet vervangen, bij voorkeur door gebruiksklare standaardsoftware. Daarbij kunnen ook nieuwe requirements worden gesteld. Het is immers meestal niet mogelijk om software te vinden de aan alle oude én nieuwe eisen voldoet. Denk aan een migratie van SAP naar S/4Hana. Bij dit alles is het gebruik van low code te overwegen, omdat de ontwikkelsnelheid daarmee veel hoger is dan bij traditionele ontwikkelmethoden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Adaptive technology faciliteert hybride werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Adaptive technology faciliteert hybride werken
Adaptive technology faciliteert hybride werken
Voor veel organisaties is flexibel en hybride werken een blijvertje geworden. Andere bedrijven zien hun medewerkers graag (weer) zoveel mogelijk op kantoor. Bij veel organisaties heerst immers nog het idee dat medewerkers op kantoor harder werken en productiever zijn dan thuis.

Dat vooroordeel is weg te nemen door onderzoek, monitoring en feedback, maar ook door taskforces de vrijheid te geven om op hun eigen manier de beoogde doelen te bereiken. Even belangrijk is het beschikbaar stellen van IT oplossingen die leren, communiceren en samenwerken ondersteunt en verbetert.

Als medewerkers in een paar seconden een hybride meeting kunt opstarten, zullen zij veel sneller contact maken met teamgenoten op afstand. Deelnemers kunnen eenvoudig informatie toevoegen aan virtuele vergadering of brainstormen via een digitaal whiteboard. Ook sociale activiteiten, trainingen, mentorbegeleiding en leermogelijkheden kunnen dankzij moderne technologie online geregeld worden. Adaptive technology is het begrip wat hierbij past. Het geeft aan dat de technologie zich aanpast aan een werkplek en de specifieke behoeften van een bedrijf.

Lees verder

3 valkuilen van datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 3 valkuilen van datagedreven werken
3 valkuilen van datagedreven werken
De weg naar datagedreven werken verloopt niet altijd succesvol. Dat is geen wonder na het vaststellen van de 3 grootste oorzaken hiervan. Wat gaat er mis en hoe kunt u de valkuilen omzeilen?

Uit het onderzoek van BDO naar het stranden van projecten rond datagedreven werken, komen deze oorzaken naar voren:

 • Ontbrekend besef van urgentie – Leidinggevenden vinden vaak dat er niet zoveel mis is met de huidige manier van werken. Om verandering een hogere prioriteit te laten krijgen is het belangrijk om te communiceren wat datagedreven werken concreet kan opleveren.
 • Onbegrip over het doel– Datagedreven werken wordt vaak gezien als een IT aangelegenheid, gericht op procesoptimalisatie, terwijl het meestal juist ook nieuwe businessmodellen en klantbenaderingen creëert.
 • Er is geen toekomstplan – Managers hebben vaak geen visie op datagedreven werken en geen strategie om die te operationaliseren. Zorg dus voor een strategisch plan met duidelijke doelen en actiepunten, waarbij voldoende tijd en middelen worden vrijgemaakt voor het project.

Lees verder

Slimme schil moderniseert legacy systemen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slimme schil moderniseert legacy systemen
Slimme schil moderniseert legacy systemen
Bedrijfsprocessen worden steeds ingewikkelder. Dat komt omdat u te maken heeft met meer ketenpartners, meer regelgeving en meer klanteisen. In een verouderde IT omgeving met één of meerdere legacy systemen is het lastig om processen aan te passen en te controleren. Toch kunt u de legacy systemen niet zomaar vaarwel zeggen. Een slimme schil om de bestaande configuratie kan een doeltreffende oplossing zijn.

De schil van intelligent automation wordt dan om de bestaande IT omgeving heen gebouwd. Zo’n laag fungeert als ‘dirigent’ die de bedrijfsregels loskoppelt van de verschillende functionele systeemdelen. De bedrijfsregels en bijbehorende applicaties worden daarbij vertaald naar een doelplatform, dat zich eenvoudig laat integreren in systemen van ketenpartners en andere stakeholders.

Voor zo’n integratie- en orkestratieplatform worden onder meer artificial intelligence en machine learning toepassingen gebruikt. Verder is het gebruik van low code tools aan te bevelen, omdat hiermee sneller en gerichter applicaties te ontwikkelen zijn. Deze vullen de legacy functionaliteit aan en kunnen bovendien gemaakt worden door business medewerkers zonder IT kennis. Zo kunt u uw bedrijfsprocessen beter laten ondersteunen door IT oplossingen, zonder grote desinvesteringen op uw bestaande systeem.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Meer grip op de supply chain

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer grip op de supply chain
Meer grip op de supply chain
Bedrijven willen steeds meer end-to-end grip krijgen op hun supply chain. Daarom investeren bedrijven vaker in nieuwe software. Omdat alleen de vervanging van hun ERP oplossing onvoldoende is, vernieuwen zij zo nodig hun complete IT landschap.

Na onderzoek van twintig recent uitgevoerde logistieke softwareprojecten blijkt dat bedrijven vooral meer grip willen krijgen op hun supply chain vanwege onzekerheid over leveringen en extreme vraagschommelingen. Andere genoemde redenen zijn de noodzaak om kosten te besparen, groei van de omzet, de introductie van nieuwe diensten en aanscherpende wet- en regelgeving.

Bij de keuze van software die helpt om die doelen te bereiken blijkt de vervanging van een enkel systeem vaak niet voldoende. Maar liefst 40 procent van de bedrijven vernieuwt daarom hun totale IT landschap. Daarbij is opvallend dat er een significante verschuiving is van ERP pakketten naar best-of-breed architecturen met gespecialiseerde pakketten en onderlinge koppelingen. Bij de start van hun softwareproject gebruikte 70 procent van de bedrijven in het onderzoek een bedrijfsbreed ERP systeem. Na afloop was dit nog slechts 20 procent.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datalekken in de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datalekken in de cloud
Datalekken in de cloud
Ruim een derde van de bedrijven in ons land heeft het afgelopen jaar te maken gehad met datalekken. Vooral de cloud is kwetsbaar. Datalekken ontstaan vaak door onachtzaamheid en foute configuraties. Menselijke fouten dus.

Volgens bijna 70% van de Nederlandse IT professionals neemt het aantal en de zwaarte van cyberaanvallen toe, blijkt uit onderzoek. Zo’n 45% signaleert daarbij een toename van het aantal ransomeware-aanvallen. Die waren in 22% van de gevallen succesvol. Daarnaast had 37% te maken met een datalek. 55% noemt menselijke fouten hiervan de hoofdoorzaak.

Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn cyberaanvallen vooral gericht op SaaS applicaties en storage-omgevingen in de cloud. Ook bedrijfsapplicaties die in de cloud worden gehost en systemen voor het beheer van de cloudinfrastructuur blijken vaak het doelwit. Het onderzoek wijst uit dat identity & access management (IAM) de beste bescherming biedt tegen de gevaren van buitenaf.

Lees verder

AI maakt ERP systemen toekomstbestendig

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI maakt ERP systemen toekomstbestendig
AI maakt ERP systemen toekomstbestendig
Artificial intelligence krijgt in razend tempo steeds meer waardevolle toepassingen binnen standaard IT oplossingen. En dan gaat het niet over ChatGPT, waar iedereen inmiddels over hoort of ervaring mee opdoet, maar over bijvoorbeeld uw ERP systeem. Daarbij kan de rol van AI veel groter zijn dan alleen het interactief genereren van content.

De basis van artificial intelligence is het doorzoeken van grote hoeveelheden data, het herkennen van patronen daarin en het presenteren van de bevindingen in de door u gewenste vorm. Dat kan ook met de data in uw ERP systeem. De toepassingen van AI met ERP data zijn legio. Denk aan fraudedetectie, kwaliteitscontroles of een toepassing die facturen bij binnenkomst herkent en ze met de juiste gegevens in uw systeem inboekt.

Ook kan AI patronen voor marktsegmentatie in een ERP database vinden en gebruikerservaringen personaliseren. Denk bij dat laatste aan een toepassing die signaleert welke opties een klant altijd kiest bij een bepaald product. Daarnaast is AI ook inzetbaar om chatbots te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is dat tijdens het contact met een klant een chatbot alle berichten en facturen raadpleegt en kan verwerken in de chat.

AI kan ook toegepast worden om allerlei omslachtige of routinematige processen over te nemen. En het kan u in de toekomst – net als ChatGPT – in staat stellen om op een natuurlijke manier met uw ERP systeem te communiceren. Dan kunt u gewoon vragen om een omzetrapport van een bepaalde groep klanten of om te voorspellen wat een klant gaat bestellen op basis van diens aankoopgeschiedenis.

Uiteraard stelt dit soort toepassingen hoge eisen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van data. Kan de datakwaliteit worden gegarandeerd, dan gaat de toepassing van AI voor uw ERP oplossingen een grote rol spelen in het gebruik van deze belangrijkste bedrijfssoftware.

Lees verder

Process mining helpt u met optimaliseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Process mining helpt u met optimaliseren
Process mining helpt u met optimaliseren
Process mining maakt door een diepgaande analyse van enorme bergen bedrijfsdata duidelijk welke van uw bedrijfsprocessen u kunt verbeteren om TOT betere resultaten en processen te komen. En het vertelt hoe u dat het beste doet. Dat geeft process mining een bijzondere meerwaarde.

Doel van process mining is het optimaliseren van processen door inefficiënties en knelpunten te identificeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden data. Deze kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals ERP systemen, workflow management systemen, databases of andere IT oplossingen die de uitvoering van bedrijfsprocessen registreren in logbestanden en databases.

Er zijn verschillende commerciële pakketten en open source tools beschikbaar die specifiek ontwikkeld zijn voor process mining en het analyseren van event logs. Met die tools zijn processen visueel weer te geven in de vorm van procesmodellen. Die modellen tonen de relatie tussen activiteiten, beslissingen en gebeurtenissen. Hierdoor kunt u inzicht krijgen in de daadwerkelijke procesuitvoering en verbeteringen doorvoeren.

Process mining slaat dus de brug tussen data mining (gericht op de analyse van grote datasets) en business process management, waar de focus ligt op het modelleren en verbeteren van bedrijfsprocessen.

Lees verder

Waarom een applicatiestrategie?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Waarom een applicatiestrategie?
Waarom een applicatiestrategie?
Ruim de helft van de organisaties in Nederland heeft een applicatiestrategie, zo blijkt uit onderzoek van myBrand Conclusion onder ruim vijfhonderd IT beslissers en beïnvloeders. Bedrijven met zo’n applicatiestrategie ervaren daar de voordelen van. Vraag is dus waarom de andere organisaties nog niet beschikken over een goede strategie rondom hun softwareapplicaties.

Een applicatiestrategie maakt het ontwikkelen of selecteren van applicaties overzichtelijk en beheersbaar. Het helpt bij het bepalen van welke software nodig is, hoe deze moet worden ontwikkeld of aangekocht en hoe het beheer en onderhoud geregeld zijn. Een goede applicatiestrategie zorgt voor optimale workflows, bevordert efficiëntie, vermindert onnodige uitgaven en minimaliseert technische problemen.

Daarom heeft al 56% van de Nederlandse organisaties zo’n strategie, blijkt uit het onderzoek, dat zich vooral ook richtte op applicatieontwikkeling met low code. Met de strategie bestaan er bijvoorbeeld vaste afspraken over het ontwikkelen van nieuwe applicaties of de standaardprocedure voor beslissingen hierover. Hierdoor krijgen organisaties meer grip op het ontwikkelen en onderhouden van hun IT landschap.

Meest genoemde frustraties over het IT landschap is dat deze te complex, te onderhoudsintensief en te duur is. De frustratie over de onderhoud is veel lager bij organisaties die gebruik maken van een low code platform. Verder blijkt uit het onderzoek dat in 60% van de gevallen de IT afdeling het voortouw neemt bij de aanschaf van nieuwe software.

Lees verder

8 tips voor een soepele digitale transformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 8 tips voor een soepele digitale transformatie
8 tips voor een soepele digitale transformatie
De digitale transformatie maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te versnellen en slimmer te organiseren. Helaas gaat dat niet altijd goed, omdat de focus niet breed genoeg is. Digitale transformatie is namelijk niet alleen een technologische aangelegenheid, maar vraagt ook aandacht voor organisatorische, financiële en personele aspecten.

8 tips om een digitale transformatie in goede banen te leiden:

 • Kijk niet alleen naar losse processen, maar ook naar de samenhang ertussen.
 • Gebruik tools voor het analyseren en simuleren van processen.
 • Houd niet vast aan bestaande werkwijzen, maar leer van andere bedrijven.
 • Focus niet alleen op de quick wins, maar investeer ook in structurele besparingen.
 • Formuleer duidelijke regels voor het inzetten van SaaS en no code applicaties
 • Maak informatie altijd en op elke plaats beschikbaar voor alle betrokkenen.
 • Bedenk vooraf welk organisatorische en personele aanpassingen nodig zijn.
 • Zorg dat er medewerkers vrijgemaakt kunnen worden voor beheer en onderhoud.

Lees verder

Zo landt AI goed in uw organisatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo landt AI goed in uw organisatie
Zo landt AI goed in uw organisatie
Het is niet meer de vraag of u artificial intelligence gaat gebruiken, maar wanneer en of medewerkers de nieuwe AI systemen omarmen. AI toepassingen kunnen bedrijfsprocessen namelijk ingrijpend veranderen, wat medewerkers onzeker maakt. Dat kan een vlotte implementatie remmen.

Houd daarom rekening met twijfel en onbegrip over artificial intelligence bij medewerkers in uw organisatie. Vanuit een positieve insteek creëert u draagvlak voor dit type IT innovaties. Drie tips om ervoor te zorgen dat u medewerkers meekrijgt bij nieuwe AI toepassingen en andere IT innovaties.

 • Maak de meerwaarde hard – Laat concreet zien hoe AI het werk van medewerkers makkelijker, sneller of efficiënter kan maken.
 • Informeer en train betrokkenen – Maak medewerkers duidelijk hoe AI het (samen)werken kan verbeteren en train ze in het gebruik van de nieuwe technieken en faciliteiten.
 • Neem twijfels weg – Medewerkers kunnen bang zijn dat hun baan verdwijnt door AI of hun werk drastisch verandert. Neem hun angst serieus en ga met ze in gesprek over de mogelijkheden om ander of zelfs hoogwaardiger werk te doen dat nog beter bij hen past.

Lees verder

Drie vertrekpunten voor low code

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie vertrekpunten voor low code
Drie vertrekpunten voor low code
Het gebruik van low code voor applicatieontwikkeling is booming. Er is zelfs al een low code platform bij de Office365 licentie ingegrepen. Maar succes daarmee is niet verzekerd. Door de eenvoudige beschikbaarheid van low code tools, zoals het Power platform van Microsoft, en het feit dat er weinig tot geen programmeerkennis voor nodig is, hebben medewerkers de vrijheid en inspiratie er zelf mee aan de slag te gaan. Deze randvoorwaarden mogen daarbij niet over het hoofd gezien worden.

 • Veiligheid – Het Power platform gebruikt connectoren om data te ontsluiten. Denk aan SharePoint, Outlook of Twitter. Standaard staan alle connectoren aan, maar het kan verstandig zijn om sommige daarvan uit te zetten. Daarmee kunt u voorkomen dat data op straat komen te liggen.
 • Overzicht – Als iedereen zelf applicaties ontwikkelt, ontstaat een spaghetti-configuratie. Met het Power platform kunt u monitoren door wie welke applicaties zijn gemaakt, maar ook hoe ze gebruikt worden. Zo houdt u controle op de hoeveelheid en de toegevoegde waarde.
 • Adoptie – Ook applicaties met veel toegevoegde waarde worden soms maar weinig gebruikt. Dat kunt u checken met een Bezoekersregistratie App. Zorg in elk geval dat toekomstige gebruikers weten wat ze aan een applicatie hebben en begeleid ze bij het gebruik ervan.

Lees verder

Belangrijk voor SaaS applicaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Belangrijk voor SaaS applicaties
Belangrijk voor SaaS applicaties
Kijk bij de zoektocht naar Software-as-a-Service applicaties niet alleen naar de functionaliteit. Er zijn ook allerlei andere aspecten die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van uw keuze.

Het gebruik van SaaS applicaties is booming. Maar de keuze moet weloverwogen gemaakt worden. Aandacht voor de volgende aspecten is dan ook belangrijk:

 • Staat alles in de overeenkomst? Bij het afsluiten van een contract met de SaaS provider kunt u gebruik maken van de Arbit of Gibrit. Dat zijn goede sets met voorwaarden die door de overheid zijn opgesteld voor IT contracten. Neem ook een exit-clausule op als u de data weer terug wilt krijgen wanneer er iets misgaat bij de SaaS provider.
 • Wat is de looptijd van de licentie? Misschien wilt u eerst proberen of een SaaS applicatie bevalt. Voorkom dan dat u aan een looptijd van vijf jaar vast zit. Omgekeerd is het vervelend voor overheden als een applicatie goed bevalt vanwege de korte looptijd van het contract al snel weer een aanbestedingsronde moet worden georganiseerd.
 • Hoe werkt de applicatie in de praktijk? Beoordelen op papier is gevaarlijk. Vraag dus om demonstraties, gebruikerstesten of ‘proof of concepts’. Check ook vooraf of de applicatie is in te richten op uw specifieke wensen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Waarom stellen bedrijven ICT projecten uit?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Waarom stellen bedrijven ICT projecten uit?
Waarom stellen bedrijven ICT projecten uit?
Tussen het voornemen om nieuwe ICT oplossingen te implementeren en de daadwerkelijke implementatie zit veel tijd. Soms is dat té veel tijd, waardoor de business onnodig hinder ondervindt van een gebrek aan daadkracht. Kosten blijven te hoog, het groeitempo te laag, kwaliteitsverbeteringen worden niet gerealiseerd of de concurrentie profiteert.

Wat zijn de oorzaken van het uitstellen van ICT projecten?

 • Kostenoverwegingen – ICT projecten kunnen vaak aanzienlijke investeringen vereisen. U kunt besluiten projecten uit te stellen als er momenteel onvoldoende budget is. Dat kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals economische omstandigheden, financiële prioriteiten of andere budgetbeperkingen.
 • Prioriteiten – Soms worden ICT projecten uitgesteld omdat andere bedrijfsinitiatieven een hogere prioriteit hebben. U moet voortdurend afwegen welke projecten de grootste impact hebben en welke het meest urgent zijn. Als bepaalde ICT projecten een hogere prioriteit hebben, is het logisch dat andere projecten uitgesteld worden.
 • Tekort een mensen – Het is tegenwoordig voor veel bedrijven problematisch om over de juiste interne specialisten te beschikken om een ICT project succesvol uit te voeren. Het kan tijd kosten om de juiste mensen aan te trekken of op te leiden, wat resulteert in vertragingen.
 • Technologische complexiteit – Veel ICT projecten zijn technisch complex. Problemen of uitdagingen met de technologie kunnen daarom vertragingen veroorzaken. Het kan nodig zijn om extra tijd te besteden aan het begrijpen en oplossen van technische vraagstukken, voordat uw project verder kan.
 • Veranderende bedrijfsbehoeften – Soms kunnen veranderingen in de bedrijfsbehoeften of strategieën leiden tot het heroverwegen van geplande ICT projecten. Dit kan leiden tot het aanpassen van uw projectplannen of het uitstellen van projecten om ze beter te laten aansluiten bij de nieuwe behoeften.
 • Risicobeheersing – Als u zich te laat bewust bent van potentiële risico’s of uitdagingen van een ICT project, kan dit leiden tot uitstel totdat duidelijk is hoe u deze risico’s goed aangepakt of kunt beheersen.
 • Externe factoren – Externe factoren, zoals wet- en regelgeving, politieke situaties of leveranciersproblemen beïnvloeden eveneens de planning van uw ICT projecten.

Hoe voorkomt u uitstel en dat uitstel u problemen oplevert?

 • Langetermijnvisie – Ontwikkel een langetermijnvisie op de toepassing van ICT oplossingen in uw organisatie. Stel vast welke aanpassingen nodig zijn en bepaal prioriteiten van verschillende onderdelen daarvan. Vernieuwen en vervangen kan ook in stapjes, zolang alles blijft passen bij de langetermijnvisie.
 • Markt – Kijk goed naar uw markt, de concurrentie en de ontwikkelingen in de markt. Stel prioriteiten op basis van de urgentie om uw bedrijfsprocessen of business aan de passen op toekomstige veranderingen in uw markt.
 • Personeel – Houd er rekening mee dat personeelsgebrek niet alleen u beperkt in de uitvoering van ICT projecten, maar ook leveranciers beperkt in het kunnen leveren van goede specialisten. Personeelskrapte heeft grote impact op de planning en oplevering van uw ICT projecten. Begin dus altijd eerder met een project dan u eigenlijk van plan was.
 • Techniek – Verdiep u vooraf goed in de technische complexiteit van uw ICT project. Dat voorkomt dat u tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt grote vertragingen. Verdiep u in het onderwerp van uw ICT project, voordat u eraan begint.
 • Business – Zorg ook voor een langetermijnvisie op uw business en ontwikkelingen daarin. Beoordeel bestaande bedrijfsplannen en actualiseer deze, zodat alle beslissingen die u de komende jaren moet nemen over ICT toepassingen daarmee in lijn liggen.
 • Veiligheid – Inventariseer voordat u aan uw ICT project begint welke veiligheidsrisico’s er voor die ICT toepassing gaan gelden. De eisen aan cybersecurity en dataveiligheid moeten al duidelijk zijn voordat u aan de implementatie van een ICT oplossing kunt beginnen.
 • Regelgeving – Ken alle huidige en al bepaalde toekomstige wet- en regelgeving die op uw business van toepassing is. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat veranderingen op dit gebied niet tijdens uw project plaatsvinden, waardoor u in de problemen kunt komen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veel investeringen in HR systemen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veel investeringen in HR systemen
Veel investeringen in HR systemen
Qua digitale ervaring behoort Nederland tot de koplopers in Europa. Werknemers zijn hier overwegend positief over. Desondanks heeft een derde van de werknemers moeite om het tempo van digitalisering bij te benen, blijkt uit onderzoek. Personeelsgerichte HR systemen kunnen digitalisering gemakkelijker maken. HR zit met de implementatie van nieuwe HR software dan ook volop in een moderniseringsslag.

Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven stelt dat ze hun werknemers nog niet de gewenste digitale ervaring kunnen bieden. Tegelijkertijd zegt een derde van de werknemers dat de digitalisering te snel voor ze gaat. Dat geldt vooral voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Om werknemers beter te ondersteunen verzorgen de bedrijven trainingen op de werkvloer en integreren ze systemen, waardoor minder verschillende tools gebruikt hoeven te worden.

Er wordt daarom momenteel volop geïnvesteerd in meer personeelsgerichte HR systemen. Dat is geen overbodige luxe, want Nederlandse bedrijven gebruiken gemiddeld 17 verschillende HR applicaties. Inmiddels biedt ruim veertig procent van de bedrijven hun medewerkers een mobiele app, die de portal vormt tot verschillende HR applicaties.

Lees verder

Meer data, minder inzicht

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer data, minder inzicht
Meer data, minder inzicht
Veertig procent van de grote Nederlandse organisaties heeft onvoldoende inzicht in hun processen. Opvallend is dat dit niet komt door een gebrek aan data. Het probleem ontstaat doordat ze in de loop van de tijd juist te veel data hebben verzameld.

Door de aanhoudende trend om big data te verzamelen, bezwijken bedrijven inmiddels onder de hoeveelheid gegevens. Ze hamsteren data zonder dat daarbij duidelijke doelen te definiëren. Uit onderzoek van AMIS Conclusion blijkt dat 60% van de grote ondernemingen bewust méér data verzamelt dan ze nu en in de toekomst nodig denken te hebben. Bij bijna een derde zijn de gegevens niet snel genoeg voorhanden en een kwart heeft zelfs niet altijd toegang tot de benodigde data.

Ook de kwaliteit en herkomst van de data is vaak niet duidelijk. Bedrijven willen datagedreven werken maar lopen dus tegen allerlei problemen aan bij de data engineering, het beschikbaar stellen van realtime data en de inrichting van data platformen. Daardoor missen ze inzichten en kunnen ze niet snel genoeg bijsturen. Dat vermindert hun slagvaardigheid en wendbaarheid. Alle reden dus om dan orde te scheppen in het datalandschap en het data management goed te organiseren.

Lees verder

Meer over data en big data
Download gratis e-boek over Big data
Volledig artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ICT uitdagingen voor het mkb

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ICT uitdagingen voor het mkb
sneller groeien door digitalisering
Het mkb voelt in toenemende mate de noodzaak van moderne ICT toepassingen. Dat is niet alleen om basisprocessen rond administratie, klantcontact of logistiek in goede banen te leiden. Het gaat steeds vaker ook om in de belangrijkste processen van het bedrijf onderscheidend te kunnen zijn van de concurrentie. Of om efficiënter te kunnen werken, groei te versnellen of een oplossing te vinden voor gebrek aan goed personeel. Vijf ICT thema’s spelen hierbij een belangrijke rol. Met onderaan elf vragen die u helpen met een snelle inventarisatie.

 • Cloud computing – Cloudoplossingen bieden u via het internet een schaalbare en flexibele infrastructuur, software en services. Grote investeringen in hardware zijn niet nodig en kosten staan in verhouding tot uw gebruik van de cloudoplossing. De flexibiliteit neemt vooral toe omdat u overal waar internet is, toegang heeft tot uw applicaties en data.
 • Cybersecurity – De veelzijdige verbondenheid met internet leidt tot een forse toename van cyberaanvallen en data hacks. Dat is niet alleen voor grote organisaties en overheden een gevaar, ook in het mkb is dit een toenemend probleem. Om u hiertegen te wapenen zijn investeringen nodig in cybersecurity-verhogende maatregelen. Naast technische aspecten, betreft dat ook het trainen van uw personeel, omdat het daar vaak als eerste misgaat.
 • Artificial intelligence – AI zat de laatste jaren al in steeds meer softwaretoepassingen, maar door de enorm grote aandacht voor AI in het laatste jaar, worden de rol en mogelijkheden van AI steeds meer bedrijven duidelijk. Kunstmatige intelligentie kan u helpen om uw processen te optimaliseren, uw operationele efficiëntie te verbeteren of meer klantgerichte diensten aan te bieden. Toepassingen zijn er voor onder andere klantenservice, data analytics, inventarisbeheer, marketing en de productie van content.
 • Internet of Things – Hierbij hebben fysieke apparaten een verbinding met het internet, waardoor data van deze apparaten kan worden verzameld en geanalyseerd. U kunt IoT toepassen voor voorraadbeheer, monitoring van productieapparatuur, gebouwenbeheer, het optimaliseren van klantinteracties en talloze andere processen.
 • Data analytics en BI – Zowel data analytics als business intelligence helpen u bij het verzamelen en analyseren van data, waardoor u meer waardevolle inzichten uit uw data kan halen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld klantgedrag beter begrijpen, trends identificeren, zakelijke processen verder optimaliseren of productieprocessen effectiever en efficiënter aansturen.

Van plan naar actie

In de praktijk is het lastig om voor elk van deze thema’s te bepalen wat de waarde ervan voor uw organisatie zou kunnen zijn en wat logische vervolgstappen zijn. Een begin daarmee maakt u door voor ieder genoemd thema met meerdere medewerkers, managers en/of afdelingen een antwoord te formuleren op de onderstaande vragen.

 • Hoe hebben wij dit thema tot nu toe toegepast?
 • Wat weten wij van dit thema af?
 • Wat willen of moeten wij van dit thema afweten?
 • Kennen wij alle mogelijkheden van dit thema voor onze business?
 • Welke mogelijkheden die dit thema biedt, hebben wij nog niet benut?
 • Welke voordelen kan het benutten van die mogelijkheden ons opleveren?
 • Is onze ICT infrastructuur voor dit thema up to date?
 • Wat is per thema de eerstvolgende stap om tot verbetering te komen?
 • Wie is of maken we daar binnen onze organisatie verantwoordelijk voor?
 • Welke externe partij kan ons daarbij helpen?
 • Met welk doel willen wij aan dit thema meer aandacht besteden?

Lees verder

Gartner schetst toekomstvaste IT

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Gartner schetst toekomstvaste IT
Gartner schetst toekomstvaste IT
Op het jaarlijkse IT symposium van Gartner presenteerde het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau drie denk- en actierichtingen die bedrijven moeten helpen zich te wapenen tegen economische onzekerheid. Welke daarvan zet u aan het denken?

 • Performance monitoring – Om alles uit uw bestaande IT omgeving te blijven halen, is het cruciaal om de prestaties van uw IT landschap permanent in de gaten te houden. Dat kost veel tijd, met name in een hybride omgeving. Gebruik daarom monitoringtools die dit voor u automatiseren in combinatie met artificiële intelligentie en machine learning. Met die tools kunt u ook beter inspelen op nieuwe gebruikerswensen.
 • Sneller en slimmer schalen – De capaciteit en rekenkracht van uw ICT systemen moeten in lijn blijven met wat uw business vraagt. Formeer daarom teams met IT’ers én medewerkers uit de business die veranderingen in de behoeften tijdig kunnen signaleren en direct de juiste maatregelen kunnen treffen. Overstappen naar een industry cloud die specifiek voor uw sector is ontwikkeld helpt ook om snel en ongelimiteerd te kunnen opschalen.
 • No code apps en VR – Om de ontwikkeltijd te verkorten kan IT zich beter richten op het ontwikkelen van modules met hulp van no code, waarmee productteams zonder te coderen zelf applicaties kunnen bouwen. Dat kan ook voor een tijdelijke taak, waardoor je dus ‘wegwerpapplicaties’ krijgt. Verder zijn webapplicaties door decentralisatie van data eenvoudiger te integreren. Door hierbij ook virtual reality (VR) in te zetten ontstaan nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om de klantervaring te verbeteren met ‘digital humans’.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

7 voordelen van transportsoftware

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 7 voordelen van transportsoftware
Voordelen van transportsoftware
Transportsoftware helpt u bij het stroomlijnen van uw transport- en distributieprocessen. Dat resulteert in een hogere efficiëntie en lagere kosten. Maar het draagt ook bij aan grotere klanttevredenheid én medewerkerstevredenheid. Uiteindelijk gaat het om betere bedrijfsprestaties en een sterkere concurrentiepositie. Op zeven vlakken kan transportsoftware of een TMS systeem uw organisatie voordelen opleveren.

 • Efficiëntie en optimalisatie – Transportsoftware helpt u bij het optimaliseren van transportroutes en het plannen van zendingen op de meest efficiënte manier. Dit vermindert de transporttijd en transportkosten, waardoor u geld bespaart en de productiviteit van uw organisatie verbetert.
 • Real-time tracking en zichtbaarheid – Met transportsoftware kunt u uw zendingen in real-time volgen en de locatie van vrachtwagens en goederen bijhouden. Dit biedt betere zichtbaarheid en controle over uw logistieke processen, waardoor uw medewerkers tijdig kunnen reageren op eventuele vertragingen of problemen.
 • Optimalisatie van voorraadbeheer – Transportsoftware kan worden geïntegreerd met uw voorraadbeheersystemen, waardoor u beter inzicht kunt krijgen in uw voorraadniveaus en de vraag beter kunt voorspellen. Dit helpt bij het voorkomen van over- of onderbevoorrading en verbetert het voorraadbeheer van uw organisatie.
 • Klanttevredenheid – Transportsoftware stelt u in staat om uw klanten beter te informeren over de status van hun zendingen, zoals geschatte aankomsttijd en trackinggegevens. Dit verbetert de klanttevredenheid en versterkt uw klantrelaties.
 • Papierloze processen – Met transportsoftware kunt u geautomatiseerde processen implementeren, waardoor het papierwerk kan verminderen en administratieve taken beter gestroomlijnd kunnen worden. Dit vermindert de kans op fouten en bespaart u veel tijd.
 • Compliance en regelgeving – Transportsoftware kan u helpen bij het naleven van de wettelijke voorschriften die gelden voor uw transportactiviteiten. Douanevoorschriften en veiligheidseisen zijn hier voorbeelden van.
 • Data analytics en rapportage – Transportsoftware verzamelt en analyseert data over de transportprestaties en transportkosten in uw organisatie. Deze data kunt u gebruiken om rapporten en analyses te genereren (data analytics), waardoor u beter inzicht krijgt in de prestaties van uw transportactiviteiten en verbeterpunten kunt ontdekken.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Cloudbeheer beïnvloed door vijf trends

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloudbeheer beïnvloed door vijf trends
Cloudbeheer beïnvloed door vijf trends
De voordelen van cloudoplossingen zijn inmiddels voor iedere organisatie wel duidelijk. Dat betekent nog niet dat iedere nieuwe cloudtoepassing een succes wordt. Om alle voordelen van uw cloud-configuratie volledig te benutten is aandacht nodig voor deze vijf ontwikkelingen.

 • Er is meer aandacht nodig voor cyberveiligheid – Met name in hybride cloudomgevingen is de beveiliging lastig, door het grote aantal ingangen en devices in de configuratie. Een algemeen inzetbaar netwerkfilter in combinatie met API’s en telemetrie voor real-time detectie is daarom aan te bevelen.
 • Economische onzekerheid vraagt om kostenbeheersing – Zestig procent van de bedrijven meldt een forse overschrijding van de cloudkosten. Kies daarom voor één platform dat alle cloudservices integreert en zorg voor waterdichte SLA’s.
 • De capaciteit voor digitale diensten moet schaalbaar zijn – Veel bedrijven ontwikkelen nieuwe verdienmodellen die gebaseerd zijn op digitale dienstverlening. Daardoor kunnen grote pieken in het netwerkverkeer ontstaan. Zorg daarom dat de cloudproviders de capaciteit in lijn houden met de gebruiksintensiteit.
 • Er is een groeiende behoefte aan gedistribueerd gegevensbeheer – De hoeveelheid opgeslagen bedrijfsdata stijgt exponentieel. Tegelijkertijd is het steeds belangrijker om data uit te wisselen en te analyseren. Om dat probleem te tackelen besluiten steeds meer bedrijven om data aan de rand van het netwerk op te slaan. Een informatie-architectuur voor edge computing wordt dus noodzakelijk.
 • Digitale samenwerking in de keten neemt toe – Om sneller te kunnen schakelen en nieuwe producten te ontwikkelen werken bedrijven vaker met partners samen. Hiervoor is een gemeenschappelijk platform op te zetten in de vorm van een cloud netwerkinfrastructuur met intelligente connectiviteit.

Lees verder

Kies de cloudvorm die bij u past – Veelgelezen artikel
Probleemloos migreren naar de cloud – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veilig thuiswerken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veilig thuiswerken
Veilig Thuiswerken
Sinds de coronacrisis wordt er steeds vaker thuisgewerkt. Dat biedt voordelen, maar zorgt ook voor gevaren op het gebied van cybersecurity. Informatieplatform VPNGids legt uit wat mogelijk is om deze gevaren het hoofd te bieden.

Via Zoom, Teams en vergelijkbare programma’s kun je gemakkelijk vergaderingen bijwonen en vanuit huis kun je productiever zijn dan op kantoor. Je hebt immers minder afleidingen. Het is ook beter voor het milieu, want de auto blijft staan. Ook heb je niet te maken met drukte in treinen of gemiste bussen. Thuiswerken kent dan ook genoeg voordelen, mits je het op een veilige manier kunt doen. Je loopt namelijk wel risico’s op het gebied van cybersecurity.

Risico’s thuiswerken verkleinen

Uit onderzoek van VPNGids blijkt dat bijna de helft van de respondenten geen wachtwoordmanager gebruikt en dat 20 procent van de respondenten updates steeds uitstelt of ze helemaal niet uitvoert. Dat betekent dat computersystemen kwetsbaar worden en dat het mogelijk is om wachtwoorden te achterhalen. Met een wachtwoordmanager kun je bij iedere website of dienst een apart wachtwoord laten genereren en deze veilig opslaan. Op die manier kun je voorkomen dat je wachtwoord wordt gehackt en hackers toegang krijgen tot gevoelige data.

Voordat je gaat thuiswerken, doe je er dan ook goed aan om veiligheidsmaatregelen te nemen. Dat begint met het maximaliseren van je privacy, het voorkomen van phishing en het versleutelen van je internetverbinding met een VPN.

Internetverkeer versleutelen met een VPN

VPN staat voor virtual private network. Dit is een netwerk waarmee je verbinding kunt maken en je bestaande internetverkeer kunt laten versleutelen. Zie het als een beveiligde tunnel. De data wordt van tevoren door de software van de VPN aanbieder versleuteld. Daarna gaat deze versleutelde data door de versleutelde tunnel. Aan het einde van de tunnel wordt de data weer ontsleuteld.

Tijdens het verwerken van de data in de tunnel kan niemand de data afluisteren. Pas aan het einde van de tunnel kan alleen de website of dienst waarop je inlogt de data weer gebruiken. Vervolgens verstuurt de website of dienst een antwoord. Dat antwoord gaat weer door de tunnel terug. Aan het einde van die tunnel wordt de data weer versleuteld, zodat ook je antwoord niet meer is af te luisteren.

Het versleutelen van data via een VPN verbinding is vooral handig als je vanuit huis of op de openbare wifi van een hotel of restaurant gaat werken. De kans is groot dat cybercriminelen zo’n openbaar netwerk kunnen afluisteren. Het versleutelen van je internetverkeer is dan noodzakelijk.

Als je van een VPN gebruikmaakt, wordt ook je locatie gewijzigd. Dat komt omdat je van de VPN aanbieder een ander IP-adres krijgt. Op die manier is je identiteit minder gemakkelijk te herleiden en heb je meer online privacy.

Wachtwoordhacks voorkomen

Steeds meer thuiswerkers krijgen te maken met gehackte wachtwoorden. Een wachtwoord kan door hackers worden ‘afgeluisterd’ met behulp van een keylogger. Dat is een apart programma op je computer waarmee toetsenaanslagen gedetecteerd kunnen worden. Als je op alle diensten en websites hetzelfde wachtwoord gebruikt, kunnen de hackers dus inloggen op veel van deze diensten. Het beste is dan ook om voor iedere website of dienst een apart wachtwoord aan te maken.

Het bedenken van een goed wachtwoord kan echter best lastig zijn. Wachtwoordmanagers lossen dit voor je op door een goed wachtwoord voor je aan te maken. Dit wachtwoord slaat de wachtwoordmanager versleuteld op. Op die manier kun je met één muisklik weer inloggen en hoef je het wachtwoord niet meer te onthouden.

Het gevaar van phishing

Cybercriminelen hebben het vaak gemunt op mensen die thuiswerken. Ze maken mails die lijken alsof deze van de bank of een andere officiële instantie komen. In de praktijk blijkt het dan te gaan om een nepmail waarin gehengeld wordt naar gegevens, zoals wachtwoorden, creditcardgegevens of bankgegevens.

Cybercriminelen kunnen je zo flink op kosten jagen of zelfs je bankrekening leeghalen. Het beste voornemen is dan ook om nooit zomaar op links in mails te klikken. Deze kunnen geïnfecteerd zijn met virussen of je vragen gevoelige gegevens in te vullen. Gooi zulke mails altijd direct weg. Twijfel je? Bel dan eerst de instantie waarvan de mail afkomstig zou zijn, zoals je bank of de belastingdienst. Zij kunnen je zekerheid geven over de betrouwbaarheid van mails waaraan hun naam verbonden is.

Dit is een bijdrage van VPNgids. Als onafhankelijk vergelijker en tester van de VPN services publiceren zij regelmatig over alle aspecten van online privacy, cybersecurity en vrij internet.

Lees verder

Veilig thuiswerken – Meer informatie van VPNgids
Werkplekbeheer – Meer over hoe u dat optimaal regelt
Wat is cybersecurity? – Uitleg en informatie

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

CRM en CDP moeten fuseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor CRM en CDP moeten fuseren
CRM en CDP moeten fuseren
CRM systemen kunnen transacties met statische klantinformatie perfect afhandelen. Een customer data platform of CDP is vooral goed in segmenteren en personaliseren. Het beste van twee werelden benut u als u beide systemen samenvoegt.

CRM systemen zijn ontstaan vanuit een B2B-insteek. Klantgegevens worden samengebracht in een data warehouse of data lake. Dat verandert in de loop van de tijd in een data-swamp waarin gebruikers zonder IT ervaring de weg niet meer kunnen vinden.

Een customer data platform (CDP) komt vanuit de B2C wereld en registreert onder meer surfgedrag en mobiele clicks over alle devices heen. Bovendien kan elke gebruiker direct met een CDP aan de slag. Dat helpt marketeers om completere klantbeelden op te bouwen. Minpunt is dat de data minder gestructureerd is opgeslagen dan in een CRM systeem.

Verder kan een CRM systeem transacties vanuit een ERP systeem afhandelen. Daarom zou het beter zijn om een CDP te integreren in een CRM systeem. Met zo’n next-gen CRM oplossing kunt u de klantreis over alle kanalen heen managen. Van een mobiele app of website tot een callcenter en een fysieke winkel. Zelfs data van wearables, apparaten en andere bronnen is te combineren met klassieke CRM data.

Lees verder

Gratis CRM box – Voor organisaties die nieuwe CRM software overwegen
Data management platform – Uitleg en toepassingen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Digital employee experience moet goed zijn

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digital employee experience moet goed zijn
Digital employee experience moet goed zijn
Als de digital employee experience ondermaats is, gaan werknemers eerder op zoek naar een andere baan. Precies wat u met de huidige schaarste aan goed personeel wilt voorkomen. Als HR en IT goed samenwerken kan de digital employee experience aanzienlijk verbeterd worden.

Uit onderzoek blijkt dat 45% van de HR professionals vindt dat een goede digital employee experience belangrijk is om werknemers te behouden. Begrijpelijk, want IT en in het bijzonder HRM software hebben een steeds grotere rol bij de uitvoering van HR taken, zoals bij onboarding, werving en selectie en personeelsontwikkeling. Daarom is het essentieel dat HR en IT elkaar weten te vinden.
HR moet daarbij tijdig aangeven aan welke functionaliteit behoefte is en wat de prioriteiten zijn. IT kan nagaan wat de nieuwste mogelijkheden zijn en analisten kunnen de rol van intermediair tussen de afdelingen vervullen. Verder is aandacht voor communicatie nodig om de adoptie van nieuwe functies te versnellen en verwachtingen goed te managen. Door die aanpak is de medewerkerstevredenheid gemakkelijker op peil houden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Hoe start u een data science project?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe start u een data science project?
Hoe start u een data science project?
De meeste data science projecten leveren uiteindelijk onvoldoende bruikbare inzichten op voor de besluitvorming. Verklaringen worden snel gezocht in de technische complexiteit van dergelijke dataprojecten. Toch zijn vaak niet de technologische, maar eerder de strategische en organisatorische aspecten van het project daar de oorzaak van.

Dit zijn de grootste niet-technische valkuilen bij data science projecten:
 • Het project wordt als technische opdracht aangepakt, waardoor het data science team onvoldoende voeling heeft met de business. Dat is te voorkomen door multidisciplinaire teams met business en IT mensen te formeren.
 • Het doel van data science is om beter onderbouwd te kunnen beslissen. Maar waarover? De taak van het datateam moet een afgeleide zijn van de strategische doelstellingen.
 • Data science biedt niet voor elk businessprobleem een oplossing. Inventariseer daarom eerst de informatiebehoefte en zoek pas daarna een passende technische oplossing.
 • Het kost enorm veel tijd om de datakwaliteit op 100 procent te krijgen, terwijl dat lang niet altijd nodig is. Denk daarom vanuit het einddoel.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

CRM is veelzijdig geworden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor CRM is veelzijdig geworden
CRM is veelzijdig geworden
CRM software is steeds veelzijdiger geworden dankzij tal van ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Een aantal staan hieronder. Ontdek dus snel welke ontwikkelingen u gemist heeft en welke mogelijkheden uw organisatie verder zouden kunnen helpen of aandacht nodig hebben.

 • Klantgerichtheid – De nadruk bij bedrijven komt steeds meer te liggen op het begrijpen van de behoeften en wensen van hun klanten. Het streven is om meer gepersonaliseerde ervaringen te bieden en de klanttevredenheid te verhogen. Hoe helpt CRM software u om uw organisatie klantgerichter te maken?
 • Mobiele CRM – Met de groei van mobiele apparaten hebben bedrijven mobiele CRM oplossingen ontwikkeld. Dit stelt salesmensen in staat om onderweg toegang te krijgen tot klantinformatie en klantrelaties effectiever te beheren. Hebben uw salesmensen altijd en overal toegang tot klantgegevens en volledige CRM functionaliteit, zodat zij overal hun werk kunnen doen?
 • Social CRM – Sociale media hebben een enorme invloed gehad op CRM. Bedrijven zijn begonnen met het integreren van sociale media in hun CRM strategieën om klantinteracties op social media platforms te volgen en te beheren. Is uw CRM systeem al bruikbaar voor integratie met social media kanalen?
 • Cloudgebaseerde CRM – Cloudgebaseerde CRM systemen zijn bijna standaard, omdat deze flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparingen bieden. Het stelt bedrijven in staat om snel en overal toegang te krijgen tot klantgegevens en CRM functionaliteit, zonder de complexe interne infrastructuur van on premise oplossingen. Benut u de voordelen van CRM in de cloud al?
 • Artificial Intelligence (AI) – AI en en machine learning worden steeds vaker gebruikt in CRM. Deze technologieën helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden klantdata, het voorspellen van klantgedrag, het automatiseren van taken en het leveren van gepersonaliseerde aanbevelingen. Is uw CRM omgeving al klaar voor AI toepassingen?
 • Marketing automation – Bedrijven maken gebruik van marketingtools om leads te genereren, e-mailcampagnes te beheren, marketing workflows te stroomlijnen en klantinteracties te automatiseren. Onderhoudt u al contact met uw leads, prospects, klanten en leveranciers via marketing automation?
 • Klantenservicetools – Moderne CRM systemen bieden uitgebreide klantenservicetools, zoals selfserviceportals, live chatondersteuning, chatbots en ticketbeheer. Hiermee zijn klantvragen en andere klantinteractie efficiënter af te handelen. Leent uw klantenservice zich voor gehele of gedeeltelijke ondersteuning door moderne CRM tools?
 • Data analyse en rapportage – CRM systemen bieden krachtige analysetools waarmee bedrijven inzicht kunnen krijgen in klantgedrag, trends kunnen identificeren, verkoopprestaties kunnen volgen en toekomstige kansen kunnen voorspellen. Kunt u met uw huidige CRM oplossing ook al een beetje in de toekomst kijken?
 • Integratie met andere systemen – CRM systemen worden steeds meer geïntegreerd met andere bedrijfssoftware en systemen, zoals ERP software, e-commerce platforms of financiële systemen. Doel daarvan is om een naadloze uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Is uw CRM oplossing al gekoppeld met andere systemen, zodat data-uitwisseling eenvoudig wordt en data altijd maar op één plek bijgehouden wordt?
 • Focus op customer experience – Bedrijven richten zich steeds meer op het verbeteren van de algehele customer experience. Ze gebruiken CRM als een strategisch hulpmiddel om klantinteracties te personaliseren, klachten en problemen snel op te lossen en duurzame klantrelaties op te bouwen. Helpt uw huidige CRM oplossing u al bij het optimaliseren van de klantbeleving van iedereen die zaken met u doet?

Pak het op!

Op CRMsystemen.nl vindt u nog veel meer informatie over CRM en CRM software. Zoals e-boeken die u gratis kunt downloaden, het document ‘Zo pakt u uw CRM project aan’ of de gratis CRM box die u helpt bij het starten en uitvoeren van uw CRM project.

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veel investeringen in WMS en transportsoftware

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veel investeringen in WMS en transportsoftware
Veel investeringen in WMS en transportsoftware
Ruim de helft van de bedrijven gaf de afgelopen twee jaar meer geld uit aan logistieke IT en verbetering van de supply chain. De komende twee jaar wil 67% dit blijven doen. Bedrijven investeren vooral in systemen voor warehouse management (WMS) en transport tracking, blijkt uit onderzoek van Descartes.

Met de investeringen in WMS en transportsoftware willen bedrijven vooral de betrouwbaarheid verbeteren en de kosten verlagen. Digitalisering van de logistiek is specifiek gericht op order fulfilment, transportprocessen en distributie. Om die reden heeft ruim driekwart van de bedrijven data analyse al volledig of gedeeltelijk geïmplementeerd in hun supply chain processen.

Iets minder dan driekwart heeft geavanceerde volgapparatuur voor vrachtwagenladingen. Opvallend is dat inmiddels 46% van de bedrijven ook een strategie heeft gedefinieerd voor ESG (Environmental, Social en Governance). Daarin speelt de keten uiteraard een belangrijke rol.

Lees verder

Zo pakt u uw WMS project aan – Gratis download
Gratis TMS box – Alles over de keuze van transport management systemen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ERP systeem moet opener voor data

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP systeem moet opener voor data
ERP systeem moet opener voor data
Niet alleen medewerkers van uw eigen organisatie, maar ook andere bedrijven in de keten willen steeds sneller beslissingen kunnen nemen over hun activiteiten in de keten. Om dit te realiseren is een open ERP systeem noodzakelijk dat ook voor externe partijen direct bruikbare data levert.

Beslisinformatie wordt traditioneel gedestilleerd uit dashboards, waarbij het ERP systeem bepaalt hoe de informatieflow verloopt. Om wendbaar te kunnen ondernemen moet de informatie in de keten direct en overal met één druk op de knop beschikbaar zijn. Hiervoor is een metasysteem nodig dat over uw eigen systemen en die van uw ketenpartners heen gelegd wordt.

Met dit metasysteem kunnen gebruikers zich ‘abonneren’ op bepaalde ERP data. Via API’s is deze vervolgens beschikbaar. Voorbeeld hiervan is een distributeur die zich kan abonneren op de voorraad API van een retailer, om op het juiste moment de juiste artikelen aan te vullen. Of een logistieke partner die op elk moment moet kunnen zien hoeveel en welk soort pallets ergens opgeslagen mogen worden. Cruciaal hierbij is dat de structuur van die informatie en de werking van de API goed gedocumenteerd worden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT speelt de baas als strategische visie ontbreekt

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT speelt de baas als strategische visie ontbreekt
IT speelt de baas als strategische visie ontbreekt
Er wordt vaak geklaagd over de autoritaire houding van IT afdelingen. Maar om hun positie te veranderen van leidend naar dienend is een strategische visie van het bedrijfsmanagement nodig. Die ontbreekt vaak.

Aan de ene kant wordt IT overal bij betrokken: van elk apparaat met een stekker tot een onboarding programma voor nieuwe medewerkers. Hamvraag daarbij is vaak wat er wel en niet geautomatiseerd moet worden en zo ja, in welke vorm. Als IT daarover zelfstandig een oordeel mag vellen is het begrijpelijk dat de afdeling gezien wordt als ivoren toren. Onterecht, want dan wordt IT door gebrek aan strategische visie van het MT in een leidende rol geduwd. Terwijl ze dienend hadden moeten en willen zijn.

Neem het beveiligingsbeleid. IT kan de systemen zo ver dichttimmeren dat medewerkers work arounds moeten zoeken om hun werk snel genoeg te kunnen doen. In plaats van IT een starre houding te verwijten, zou de bedrijfsleiding een duidelijk autorisatiebeleid moeten formuleren. Het management kent de functies met bijbehorende taken en werkprocessen en weet dus wie over welke informatie moet kunnen beschikken. Kortom, het MT moet bepalen wat er moet gebeuren en IT hoe dat geregeld wordt.

Lees verder

Digitale transformatie – Download e-boek
IT kosten onder controle houden – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT lost problemen met supply chain op

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT lost problemen met supply chain op
IT lost problemen met supply chain op
Bijna alle Nederlandse bedrijven ondervinden problemen met hun supply chain. Als oplossingen daarvoor willen zij niet alleen meer lokaal inkopen en produceren, maar ook nieuwe IT oplossingen inzetten.

In een door SAP uitgevoerd onderzoek blijkt dat 97% van de bedrijven problemen heeft met hun supply chains. Vertragingen in de productie van goederen en een gebrek aan grondstoffen worden het vaakst genoemd. Om meer grip te krijgen op hun supply chain gaat ruim twee derde van de bedrijven de komende jaren geavanceerde technologie inzetten. Voorbeelden daarvan zijn artificial intelligence (AI) en machine learning.

Met de nieuwe technologie wil men real time inzicht krijgen in de activiteiten van complexe toeleveringsketens. Dat maakt het mogelijk om de productiecapaciteit sneller aan te passen aan marktveranderingen. De data wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om te beslissen welke grondstoffen, onderdelen en producten een bedrijf op voorraad moeten hebben en waar die moeten worden opgeslagen. Daarnaast verwachten de betreffende bedrijven met nieuwe technologie meer duurzame oplossingen te vinden voor de supply chain.

Lees verder

SCM gids – Gratis download
Meer over AI – Uitleg en toepassingen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veel cloudomgevingen zijn onveilig

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veel cloudomgevingen zijn onveilig
Veel cloudomgevingen zijn onveilig
Uit onderzoek blijkt dat vrijwel geen enkele organisatie de configuratie van hun cloudomgeving goed heeft uitgevoerd. Daardoor zijn er onnodige veiligheidsrisico’s en kunnen vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen. Voor deze massale misconfiguratie van cloudomgevingen bestaan uiteraard ook oplossingen.

Fouten in de configuratie van de cloudomgeving hebben vooral betrekking op de toegang tot storage faciliteiten, account permissies en de opslag van wachtwoorden. Bijkomende risico’s zijn dat 70% van de bedrijven ook externe gebruikers toegang geven tot hun cloudomgeving en 97% niet werkt met multifactor authentication. Verder maakt geprivilegieerde toegang tot de cloud het makkelijker voor hackers om detectie te omzeilen. Bovendien voert 60% geen ransomware controles uit voor cloudopslag.

Misconfiguraties zijn te identificeren, zodat u tijdig verbeteringen kunt aanbrengen. Tools daarvoor zijn cloud security posture management (CSPM) in combinatie met cloud infrastructure entitlement management (CIEM). Dit is een logische voortzetting van traditionele oplossingen voor identity & access management (IAM) en privilege access management (PAM).

Lees verder

Probleemloos migreren naar de cloud – Veelgelezen artikel
Cloudsoftware selecteren – Gratis bedrijfssoftware box
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

10 aandachtspunten bij nieuwe software

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 10 aandachtspunten bij nieuwe software
10 aandachtspunten bij nieuwe software
Vroeg of laat is software aan vervanging toe of moet u kiezen voor een nieuwe, aanvullende softwareoplossing. Het selectie- en implementatietraject dat dan nodig is, kan op veel manieren worden uitgevoerd. Helaas laat de praktijk zien dat niet altijd de beste manieren daarvoor gekozen worden. Wat zijn veelgemaakte fouten en dus tevens de belangrijkste aandachtspunten bij het kiezen en implementeren van nieuwe software?

 • Behoefteanalyse – Een van de grootste fouten is het niet grondig analyseren van de behoeften van uw organisatie, voordat de softwareselectie van start gaat. Logischerwijs kan dit leiden tot het kiezen van een oplossing die niet volledig aansluit bij de vereisten van uw bedrijf.
 • Betrokkenheid – Het te weinig betrekken van uw medewerkers en andere belanghebbenden bij het selectieproces kan erin resulteren dat belangrijke persoonlijke visies en meningen genegeerd worden. Voor een weloverwogen beslissing is het belangrijk om input te krijgen van verschillende afdelingen en gebruikers.
 • Leveranciers – Het niet uitvoeren van voldoende onderzoek naar potentiële softwareleveranciers kan leiden tot het kiezen van een onbetrouwbare of ongeschikte leverancier. Reputatie, ervaring, klantrecensies en ondersteuningsopties van verschillende leveranciers zijn allemaal belangrijk en moet u tijdig evalueren.
 • Functionaliteiten – Het verkeerd inschatten van de noodzakelijke functionaliteiten resulteert in een softwareoplossing die te uitgebreid of juist te beperkt is voor wat uw organisatie nodig heeft. Een goede analyse van de requirements is essentieel om de juiste functionaliteit vast te stellen.
 • Evaluatiecriteria – Het ontbreken van goed gedefinieerde evaluatiecriteria maakt het moeilijk om verschillende softwareopties objectief te vergelijken. Meetbare criteria zijn noodzakelijk voor weloverwogen beslissingen.
 • Kosten – Het te veel focussen op de kosten van de software kan u afleiden van belangrijkere aspecten van de softwareselectie, zoals functionaliteit, kwaliteit en ondersteuning.
 • Flexibiliteit en schaalbaarheid – Als een softwareoplossing niet flexibel genoeg is om mee te groeien met de behoeften van uw bedrijf, leidt dat meestal tot problemen op lange termijn. Software moet eenvoudig zijn aan te passen op toekomstige veranderingen in uw bedrijfsprocessen en activiteiten.
 • Integratiemogelijkheden – Als nieuwe software niet goed kan integreren met bestaande systemen en processen, leidt dat bijna altijd tot inefficiëntie, zoals dubbel werk. Nieuwe software moet naadloos kunnen integreren met andere, al bestaande systemen in uw organisatie.
 • Gebruikerservaring – Slechte gebruikerservaringen vergroten de kans op weerstand tegen het gebruik van de nieuwe software. Een nieuwe softwareoplossing moet intuïtief, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te leren zijn. Alleen dan zullen uw medewerkers er ook blij mee zijn.
 • Training en support – Het niet plannen van voldoende training en support voor toekomstige gebruikers van de software kan een trage acceptatie en inefficiënt gebruik tot gevolg hebben. Zorg altijd voor een goede training en gewenningsperiode bij aanvang en een goede ondersteuning tijdens het gebruik.
In de boxen, boeken en andere media van het ICT informatiecentrum leest u talloze visies, adviezen, ervaringen en tips over het kiezen van de best bij uw organisatie passende software en het selecteren van een leverancier of adviseur.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten
Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten
De doorlooptijd van complexe ICT projecten laat zich lastig voorspellen en beïnvloeden. Dat komt vooral omdat er onvoldoende zicht en grip is op indirect werk. Waaruit bestaat dat indirecte werk en wat is nodig om u toch aan de planning van uw project te kunnen houden?

Het werk rond ICT projecten is te splitsen in twee categorieën. De eerste is direct werk. Daarvan zijn de doorlooptijd en de kosten redelijk goed te voorspellen op basis van branchespecifieke kennis. De tweede categorie is het indirecte werk. Dit bestaat uit rework en activiteiten rond de coördinatie en besluitvorming. De omvang en tijdsduur hiervan blijken onvoldoende in te schatten. Soms wordt indirect werk opgenomen in planningen, maar later weer weggestreept om de gewenste einddatum te halen.

Focus op indirect werk

Het is raadzaam om te kiezen voor een algemene bedrijfskundige aanpak voor het inschatten van de hoeveelheid indirect werk van complexe projecten. De belangrijkste thema’s hierbij zijn de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling en afstemmomenten, de organisatie van de besturing en besluitvorming en tot slot de ervaring van de belangrijkste bij het project betrokken personen.
Voor ICT projecten speelt ook het kennisniveau met betrekking tot de gekozen technologie een rol. Als de aansturende en uitvoerende organisatie in een model met elkaar worden verbonden, kunnen algoritmes vervolgens de diverse karakteristieken van groepsgedrag statistisch doorrekenen. Zo is een betere schatting te maken van het indirecte werk en daarmee van de doorlooptijd van het hele ICT project.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Zes argumenten voor een nieuw DMS

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zes argumenten voor een nieuw DMS
Zes argumenten voor een nieuw DMS
Voor organisaties die met veel documenten werken is het vanzelfsprekend gebruik te maken van een up to date document management systeem (DMS). Maar de voordelen daarvan gelden ook voor bijna iedere andere organisatie. Deze zes argumenten maken een nieuw DMS voor u ook wellicht interessant.

 • Efficiënter documentbeheer – Een DMS biedt een georganiseerde en gestructureerde manier om documenten op te slaan, te beheren en te delen. Het stelt uw medewerkers in staat om documenten gemakkelijk te vinden, bij te werken en te delen, waardoor de productiviteit en efficiëntie van uw organisatie worden verhoogd.
 • Verbeterde samenwerking – Met een DMS kunnen verschillende medewerkers of teams in uw organisatie gemakkelijk samenwerken aan documenten. Het stelt meerdere gebruikers in staat om tegelijkertijd aan een document te werken, versiebeheer toe te passen en opmerkingen en feedback uit te wisselen.
 • Veiligere gegevensopslag – Een DMS biedt beveiligde opslag van documenten en bestanden. Gebruikers kunnen toegangsrechten instellen, zodat alleen geautoriseerde medewerkers van uw organisatie (of daarbuiten) toegang hebben tot specifieke documenten. Dit helpt u bij het beschermen van vertrouwelijke informatie en voorkomt ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gegevens.
 • Betere naleving van regelgeving – Voor veel organisaties is naleving van regelgeving een belangrijk aspect. Een voorbeeld daarvan is de AVG, die eisen stelt aan het gebruik van persoonsgegevens. Een DMS kan helpen bij het beheren van documenten in overeenstemming met wettelijke vereisten en regelgeving, zoals ook van toepassing is op het bewaren van documenten volgens voorgeschreven termijnen en het bijhouden van wijzigingen en goedkeuringen.
 • Snellere en gemakkelijkere toegang tot informatie – Een DMS maakt het mogelijk om documenten snel te vinden en toegang te krijgen tot de benodigde informatie. Met geavanceerde zoekfunctionaliteit en georganiseerde opslag kunnen uw medewerkers documenten op basis van verschillende criteria doorzoeken en daardoor efficiënter werken.
 • Besparing van ruimte en kosten – Een DMS vermindert de behoefte aan fysieke opslagruimte voor papieren documenten, waardoor kosten en ruimtegebruik worden verminderd. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van archivering, printen en opslag.
Het implementeren van een moderne document management oplossing kan u helpen bij het stroomlijnen van het documentbeheer in uw organisatie en alle processen die daarmee samenhangen. Zeker als meerdere medewerkers werken aan dezelfde documenten, als u te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens en als er eisen worden gesteld aan de toegang en rechten van gebruikers, biedt een DMS grote voordelen.

DMS oplossing zoeken

Ga bij de aanschaf van een DMS niet over één nacht ijs. Het is belangrijk om eerst alle specifieke eisen en wensen van uw organisatie te definiëren, uw (toekomstige) processen rond documentbeheer vast te stellen en met specialisten de huidige mogelijkheden van DMS software goed door te nemen. Over de aanpak daarvan, het aansturen van een DMS project en de selectie en implementatie van een DMS oplossing gaat de DMS/ECM box van het ICT informatiecentrum. U kunt deze gratis aanvragen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Mkb bedrijven automatiseren praktisch

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Mkb bedrijven automatiseren praktisch
Mkb bedrijven automatiseren praktisch
Mkb bedrijven tot 50 medewerkers kiezen elk hun eigen oplossingen op basis van pragmatische overwegingen. Het merendeel ziet positieve resultaten van digitalisering, ook al zijn de automatiseringsbehoeften en het gebruik van ICT oplossingen bij kleine bedrijven heel verschillend.

Uit onderzoek van Reichelt Elektronik blijkt dat bedrijven tot 50 werknemers vooral behoefte hebben aan een eigen website (49%) en cloudopslag (39%). Op hun digitale verlanglijstje staan tools voor administratie, met name voor HRM en de salarisadministratie. Verder investeert een derde in thuiswerkoplossingen, waaronder een VPN.

Geen enkele ICT oplossing is bij alle bedrijven geïmplementeerd. In totaliteit beoordeelt 61 procent de eigen digitaliseringsinitiatieven als (zeer) ver gevorderd en slechts 9 procent van de bedrijven vindt dat ze achterlopen. Het resultaat is gemiddeld genomen positief: bijna driekwart stelt dat de concurrentiepositie door digitalisering behouden is gebleven en dat hierdoor nieuwe klanten of opdrachten zijn verworven.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Leren van ICT projecten van de overheid

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Leren van ICT projecten van de overheid
ICT en overheid: wat gaat er fout?
De overheid worstelt zich door ICT projecten. Kort geleden werd opnieuw duidelijk dat de uitvoering ver af staat van planning, budget en doelen. Het kan haast niet anders of bij bedrijven worden dezelfde fouten gemaakt, al is het op kleinere schaal en horen we daar niets over. Of het moet zijn dat een moedige opdrachtgever een rechtszaak aanspant tegen de softwareleverancier, omdat deze na jaren werk nog steeds geen werkend systeem heeft opgeleverd. Recent was de uitspraak waarbij de opdrachtgever in het gelijk gesteld werd en die de automatiseerder werd veroordeeld om alle, ook de eerder in rekening gebrachte kosten voor zijn rekening te nemen.

  GRATIS BOEK! In het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ komen belangrijke oorzaken van mislukte ICT projecten aan de orde. En leest u over de oplossingen om deze problemen bij uw ICT projecten te voorkomen. Ontvang het boek GRATIS.

Hoe had het beter gekund?

De problemen bij de overheid met ICT projecten zijn niet nieuw. Al jaren gaan ICT projecten gepaard met grote overschrijdingen van planning en budget en bestaat het resultaat nog te vaak uit niet goed werkende systemen. Als er al een resultaat komt, want bij menig project gaat tussentijds de stekker eruit om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen.

Wat kunnen bedrijven met een ICT project hiervan leren?

Er wordt heel wat geanalyseerd en gefilosofeerd over de oorzaken van mislukte ICT projecten bij de overheid. Interessant, omdat dit waarschijnlijk ook waardevolle inzichten oplevert voor ICT projecten in het bedrijfsleven. De volgende oorzaken, argumenten en omstandigheden komen uit de analyses naar voren:

 • Pas als ICT projecten vergevorderd zijn, blijkt dat men vooraf vergeten is een aantal belangrijke randvoorwaarden te definiëren. Te onvoorbereid en met slecht uitgewerkte plannen wordt te snel met een project gestart.
 • Ministers, politiek en ambtenaren zijn vaak te ambitieus. Zij zien de samenleving in hoog tempo digitaliseren en willen te graag laten zien dat zij hierbij niet achterblijven. Projecten worden daardoor gestart met onrealistische doelen.
 • ICT projecten worden snel te complex. Als onderdeel A vernieuwd wordt, dan moeten ook de onderdelen B, C en D vervangen worden. Het oorspronkelijke plan wordt steeds verder uitgebreid, omdat het gemakkelijk lijkt alles in één keer te doen.
 • De overheid maakt vaak te optimistische inschattingen over planning en resultaat, vaak ook onder politieke druk dat iets snel af moet zijn. De gevolgen daarvan werken averechts.
 • Er is te weinig ICT kennis bij politiek en ambtenaren, waardoor er wetten en regels worden veranderd zonder te beseffen wat dat betekent voor de ICT systemen die voor de uitvoering daarvan nodig zijn.
 • Bij de overheid is te weinig uitvoeringscapaciteit op ICT gebied. Er zijn te weinig interne en teveel externe managers en medewerkers bij de ICT projecten betrokken.
 • De overheid loopt al jaren achter met de vervanging van legacy systemen. Bij nieuwe ICT projecten blijken de beperkingen van de oude systemen grote beperkingen te geven aan de nieuwe systemen. Een klein project wordt dan snel een groot project, omdat eerst de oude systemen vervangen moeten worden.
 • Veel overheden werken met data van lage kwaliteit, zoals persoonsgegevens. Nieuwe systemen kunnen pas goed gaan werken als de data waarmee ze werken goed is.
 • Er is slecht toezicht op ICT projecten. Er is veel verloop in de projectteams (zeker als projecten te lang duren), projectmanagers wisselen van positie en de aansturing vanuit de ambtelijke top verandert te vaak.
 • Er is veranderingsangst bij vooral oudere werknemers, waarmee gaandeweg het project te weinig rekening wordt gehouden.
 • Bij nieuwe projecten moet gestreefd worden naar het vereenvoudigen van processen. In plaats daarvan worden de processen tijdens projecten eerder complexer dan eenvoudiger.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Probleemloos migreren naar de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Probleemloos migreren naar de cloud
Probleemloos migreren naar de cloud
Er zijn niet alleen veel goede argumenten om over te stappen naar de cloud, er zijn ook legio manieren om dat te doen. Door keuzestress wordt cloudmigratie daarom soms een hoofdpijndossier. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u onderbouwd beslist over het beste migratiescenario. Uit deze 8 migratiescenario’s kunt u kiezen.

 • Uitfaseren van een applicaties, bijvoorbeeld als deze nauwelijks meer gebruikt wordt.
 • On premise blijven werken. Dit is aan de orde bij applicaties die om veiligheidsredenen niet naar de cloud gebracht mogen worden of waarvoor geen SaaS variant beschikbaar is.
 • Een applicatie opnieuw ontwerpen omdat die verouderd is en u met nieuwe functionaliteit concurrentievoordeel kunt behalen.
 • Herstructureren van een applicatie, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van cloud native features als platformdiensten en messaging apps.
 • Een on premise server met applicaties verplaatsen naar de cloud. Reden hiervoor kan zijn dat u niet meer wilt of kunt investeren in uw huidige datacenter.
 • De nieuwste versie van verouderde software (besturingssysteem of applicatie) installeren in de cloud.
 • Een fysieke of virtuele server vervangen door een cloudservice met een platformdienst om het beheerlast te verminderen.
 • Applicaties vervangen door een SaaS variant om de time-to-market te verkorten en zelf geen updates meer te hoeven installeren, programmeren en beheren.

Lees verder

Gratis bedrijfssoftware box – Alles over het kiezen van nieuwe applicaties
Cloud toepassingen – Overzicht en uitleg
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief