Geen categorie Archives - ICTberichten.nl

All posts in Geen categorie

Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten
Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten
De doorlooptijd van complexe ICT projecten laat zich lastig voorspellen en beïnvloeden. Dat komt vooral omdat er onvoldoende zicht en grip is op indirect werk. Waaruit bestaat dat indirecte werk en wat is nodig om u toch aan de planning van uw project te kunnen houden?

Het werk rond ICT projecten is te splitsen in twee categorieën. De eerste is direct werk. Daarvan zijn de doorlooptijd en de kosten redelijk goed te voorspellen op basis van branchespecifieke kennis. De tweede categorie is het indirecte werk. Dit bestaat uit rework en activiteiten rond de coördinatie en besluitvorming. De omvang en tijdsduur hiervan blijken onvoldoende in te schatten. Soms wordt indirect werk opgenomen in planningen, maar later weer weggestreept om de gewenste einddatum te halen.

Focus op indirect werk

Het is raadzaam om te kiezen voor een algemene bedrijfskundige aanpak voor het inschatten van de hoeveelheid indirect werk van complexe projecten. De belangrijkste thema’s hierbij zijn de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling en afstemmomenten, de organisatie van de besturing en besluitvorming en tot slot de ervaring van de belangrijkste bij het project betrokken personen.
Voor ICT projecten speelt ook het kennisniveau met betrekking tot de gekozen technologie een rol. Als de aansturende en uitvoerende organisatie in een model met elkaar worden verbonden, kunnen algoritmes vervolgens de diverse karakteristieken van groepsgedrag statistisch doorrekenen. Zo is een betere schatting te maken van het indirecte werk en daarmee van de doorlooptijd van het hele ICT project.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Zes argumenten voor een nieuw DMS

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zes argumenten voor een nieuw DMS
Zes argumenten voor een nieuw DMS
Voor organisaties die met veel documenten werken is het vanzelfsprekend gebruik te maken van een up to date document management systeem (DMS). Maar de voordelen daarvan gelden ook voor bijna iedere andere organisatie. Deze zes argumenten maken een nieuw DMS voor u ook wellicht interessant.

 • Efficiënter documentbeheer – Een DMS biedt een georganiseerde en gestructureerde manier om documenten op te slaan, te beheren en te delen. Het stelt uw medewerkers in staat om documenten gemakkelijk te vinden, bij te werken en te delen, waardoor de productiviteit en efficiëntie van uw organisatie worden verhoogd.
 • Verbeterde samenwerking – Met een DMS kunnen verschillende medewerkers of teams in uw organisatie gemakkelijk samenwerken aan documenten. Het stelt meerdere gebruikers in staat om tegelijkertijd aan een document te werken, versiebeheer toe te passen en opmerkingen en feedback uit te wisselen.
 • Veiligere gegevensopslag – Een DMS biedt beveiligde opslag van documenten en bestanden. Gebruikers kunnen toegangsrechten instellen, zodat alleen geautoriseerde medewerkers van uw organisatie (of daarbuiten) toegang hebben tot specifieke documenten. Dit helpt u bij het beschermen van vertrouwelijke informatie en voorkomt ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gegevens.
 • Betere naleving van regelgeving – Voor veel organisaties is naleving van regelgeving een belangrijk aspect. Een voorbeeld daarvan is de AVG, die eisen stelt aan het gebruik van persoonsgegevens. Een DMS kan helpen bij het beheren van documenten in overeenstemming met wettelijke vereisten en regelgeving, zoals ook van toepassing is op het bewaren van documenten volgens voorgeschreven termijnen en het bijhouden van wijzigingen en goedkeuringen.
 • Snellere en gemakkelijkere toegang tot informatie – Een DMS maakt het mogelijk om documenten snel te vinden en toegang te krijgen tot de benodigde informatie. Met geavanceerde zoekfunctionaliteit en georganiseerde opslag kunnen uw medewerkers documenten op basis van verschillende criteria doorzoeken en daardoor efficiënter werken.
 • Besparing van ruimte en kosten – Een DMS vermindert de behoefte aan fysieke opslagruimte voor papieren documenten, waardoor kosten en ruimtegebruik worden verminderd. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van archivering, printen en opslag.
Het implementeren van een moderne document management oplossing kan u helpen bij het stroomlijnen van het documentbeheer in uw organisatie en alle processen die daarmee samenhangen. Zeker als meerdere medewerkers werken aan dezelfde documenten, als u te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens en als er eisen worden gesteld aan de toegang en rechten van gebruikers, biedt een DMS grote voordelen.

DMS oplossing zoeken

Ga bij de aanschaf van een DMS niet over één nacht ijs. Het is belangrijk om eerst alle specifieke eisen en wensen van uw organisatie te definiëren, uw (toekomstige) processen rond documentbeheer vast te stellen en met specialisten de huidige mogelijkheden van DMS software goed door te nemen. Over de aanpak daarvan, het aansturen van een DMS project en de selectie en implementatie van een DMS oplossing gaat de DMS/ECM box van het ICT informatiecentrum. U kunt deze gratis aanvragen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Mkb bedrijven automatiseren praktisch

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Mkb bedrijven automatiseren praktisch
Mkb bedrijven automatiseren praktisch
Mkb bedrijven tot 50 medewerkers kiezen elk hun eigen oplossingen op basis van pragmatische overwegingen. Het merendeel ziet positieve resultaten van digitalisering, ook al zijn de automatiseringsbehoeften en het gebruik van ICT oplossingen bij kleine bedrijven heel verschillend.

Uit onderzoek van Reichelt Elektronik blijkt dat bedrijven tot 50 werknemers vooral behoefte hebben aan een eigen website (49%) en cloudopslag (39%). Op hun digitale verlanglijstje staan tools voor administratie, met name voor HRM en de salarisadministratie. Verder investeert een derde in thuiswerkoplossingen, waaronder een VPN.

Geen enkele ICT oplossing is bij alle bedrijven geïmplementeerd. In totaliteit beoordeelt 61 procent de eigen digitaliseringsinitiatieven als (zeer) ver gevorderd en slechts 9 procent van de bedrijven vindt dat ze achterlopen. Het resultaat is gemiddeld genomen positief: bijna driekwart stelt dat de concurrentiepositie door digitalisering behouden is gebleven en dat hierdoor nieuwe klanten of opdrachten zijn verworven.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ICT en overheid: wat gaat er fout?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ICT en overheid: wat gaat er fout?
ICT en overheid: wat gaat er fout?
De overheid worstelt zich door ICT projecten. Kort geleden werd opnieuw duidelijk dat de uitvoering ver af staat van planning, budget en doelen. Het kan haast niet anders of bij bedrijven worden dezelfde fouten gemaakt, al is het op kleinere schaal en horen we daar niets over. Of het moet zijn dat een moedige opdrachtgever een rechtszaak aanspant tegen de softwareleverancier, omdat deze na jaren werk nog steeds geen werkend systeem heeft opgeleverd. Recent was de uitspraak waarbij de opdrachtgever in het gelijk gesteld werd en die de automatiseerder werd veroordeeld om alle, ook de eerder in rekening gebrachte kosten voor zijn rekening te nemen.

  GRATIS BOEK! In het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ komen belangrijke oorzaken van mislukte ICT projecten aan de orde. En leest u over de oplossingen om deze problemen bij uw ICT projecten te voorkomen. Ontvang het boek GRATIS.

Hoe had het beter gekund?

De problemen bij de overheid met ICT projecten zijn niet nieuw. Al jaren gaan ICT projecten gepaard met grote overschrijdingen van planning en budget en bestaat het resultaat nog te vaak uit niet goed werkende systemen. Als er al een resultaat komt, want bij menig project gaat tussentijds de stekker eruit om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen.

Wat kunnen bedrijven met een ICT project hiervan leren?

Er wordt heel wat geanalyseerd en gefilosofeerd over de oorzaken van mislukte ICT projecten bij de overheid. Interessant, omdat dit waarschijnlijk ook waardevolle inzichten oplevert voor ICT projecten in het bedrijfsleven. De volgende oorzaken, argumenten en omstandigheden komen uit de analyses naar voren:

 • Pas als ICT projecten vergevorderd zijn, blijkt dat men vooraf vergeten is een aantal belangrijke randvoorwaarden te definiëren. Te onvoorbereid en met slecht uitgewerkte plannen wordt te snel met een project gestart.
 • Ministers, politiek en ambtenaren zijn vaak te ambitieus. Zij zien de samenleving in hoog tempo digitaliseren en willen te graag laten zien dat zij hierbij niet achterblijven. Projecten worden daardoor gestart met onrealistische doelen.
 • ICT projecten worden snel te complex. Als onderdeel A vernieuwd wordt, dan moeten ook de onderdelen B, C en D vervangen worden. Het oorspronkelijke plan wordt steeds verder uitgebreid, omdat het gemakkelijk lijkt alles in één keer te doen.
 • De overheid maakt vaak te optimistische inschattingen over planning en resultaat, vaak ook onder politieke druk dat iets snel af moet zijn. De gevolgen daarvan werken averechts.
 • Er is te weinig ICT kennis bij politiek en ambtenaren, waardoor er wetten en regels worden veranderd zonder te beseffen wat dat betekent voor de ICT systemen die voor de uitvoering daarvan nodig zijn.
 • Bij de overheid is te weinig uitvoeringscapaciteit op ICT gebied. Er zijn te weinig interne en teveel externe managers en medewerkers bij de ICT projecten betrokken.
 • De overheid loopt al jaren achter met de vervanging van legacy systemen. Bij nieuwe ICT projecten blijken de beperkingen van de oude systemen grote beperkingen te geven aan de nieuwe systemen. Een klein project wordt dan snel een groot project, omdat eerst de oude systemen vervangen moeten worden.
 • Veel overheden werken met data van lage kwaliteit, zoals persoonsgegevens. Nieuwe systemen kunnen pas goed gaan werken als de data waarmee ze werken goed is.
 • Er is slecht toezicht op ICT projecten. Er is veel verloop in de projectteams (zeker als projecten te lang duren), projectmanagers wisselen van positie en de aansturing vanuit de ambtelijke top verandert te vaak.
 • Er is veranderingsangst bij vooral oudere werknemers, waarmee gaandeweg het project te weinig rekening wordt gehouden.
 • Bij nieuwe projecten moet gestreefd worden naar het vereenvoudigen van processen. In plaats daarvan worden de processen tijdens projecten eerder complexer dan eenvoudiger.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Probleemloos migreren naar de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Probleemloos migreren naar de cloud
Probleemloos migreren naar de cloud
Er zijn niet alleen veel goede argumenten om over te stappen naar de cloud, er zijn ook legio manieren om dat te doen. Door keuzestress wordt cloudmigratie daarom soms een hoofdpijndossier. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u onderbouwd beslist over het beste migratiescenario. Uit deze 8 migratiescenario’s kunt u kiezen.

 • Uitfaseren van een applicaties, bijvoorbeeld als deze nauwelijks meer gebruikt wordt.
 • On premise blijven werken. Dit is aan de orde bij applicaties die om veiligheidsredenen niet naar de cloud gebracht mogen worden of waarvoor geen SaaS variant beschikbaar is.
 • Een applicatie opnieuw ontwerpen omdat die verouderd is en u met nieuwe functionaliteit concurrentievoordeel kunt behalen.
 • Herstructureren van een applicatie, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van cloud native features als platformdiensten en messaging apps.
 • Een on premise server met applicaties verplaatsen naar de cloud. Reden hiervoor kan zijn dat u niet meer wilt of kunt investeren in uw huidige datacenter.
 • De nieuwste versie van verouderde software (besturingssysteem of applicatie) installeren in de cloud.
 • Een fysieke of virtuele server vervangen door een cloudservice met een platformdienst om het beheerlast te verminderen.
 • Applicaties vervangen door een SaaS variant om de time-to-market te verkorten en zelf geen updates meer te hoeven installeren, programmeren en beheren.

Lees verder

Gratis bedrijfssoftware box – Alles over het kiezen van nieuwe applicaties
Cloud toepassingen – Overzicht en uitleg
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ERP in de industry cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP in de industry cloud
ERP in de industry cloud
Steeds meer bedrijven migreren hun ERP systeem naar de cloud. Zo’n 40% werkt inmiddels met een industry cloud. Dat zijn SaaS platforms die volledig zijn gericht op de branche van de gebruiker. Dat biedt voordelen.

Overstappen naar de cloud en dan blijven werken met uw huidige ERP systeem is geen probleem volgens de meeste ERP leveranciers. Volgens hen zal de migratie soepel verlopen. Maar hoe zeker kunt u daarvan zijn? Alternatief is de keuze voor een industry cloud. Die biedt branchespecifieke functies, datamodellen, workflows, api’s, compliance mogelijkheden en alles wat u verder nodig heeft. Bovendien zijn industry clouds samen te stellen op basis van actuele behoeften met gebruiksklare componenten, app stores en integratie- en ontwikkeltools.

Volgens Gartner zullen industry clouds pas succesvol zijn als ze zich ontwikkelen tot ecosystem clouds, waarmee ook processen tussen bedrijven simpel zijn te beheren. Denk aan backoffice processen als inkoop en distributie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

8 opties om uw magazijn te optimaliseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 8 opties om uw magazijn te optimaliseren
Warehousing optimaliseren
De spanning tussen enerzijds zo min mogelijk voorraad aanhouden en anderzijds uw klanten zo goed mogelijk bedienen is van alle tijden. Maar nog nooit was er zoveel technologie beschikbaar om dat ook daadwerkelijk optimaal te realiseren.

Om warehousing en voorraadbeheer zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er verschillende strategieën die u kunt toepassen. Doel van deze verschillende benaderingen is om de efficiëntie, nauwkeurigheid en klanttevredenheid voor uw organisatie te verbeteren, de kosten te verlagen en verspilling te verminderen. De onderstaande oplossingen kunt u toepassen, waarbij WMS software, supply chain management oplossingen, barcodesystemen, dataoplossingen en andere moderne technologie onmisbaar zijn.

Alle oplossingen kent u ongetwijfeld al, maar de vragen die u zich hierbij kunt stellen zijn: passen we dit ook al optimaal toe, maken we daarbij al gebruik van de moderne technologie en wat is ons toekomstplan hiervoor?

 • Voorraadoptimalisatie – Gebruik geavanceerde voorraadbeheertechnieken, zoals just-in-time (JIT) of lean inventory management, om de voorraad op het juiste niveau te houden. Dit minimaliseert overmatige voorraad en vermindert uw opslagkosten.
 • Automatisering van processen – Implementeer geautomatiseerde systemen en technologieën, zoals barcode scanning, RFID-tags en een warehouse management systeem (WMS) om de efficiëntie en nauwkeurigheid van uw magazijnactiviteiten te verbeteren.
 • Optimaliseer de lay-out – Analyseer de lay-out van uw magazijn en optimaliseer deze om een soepele doorstroming van goederen te bevorderen. Plaats veelgevraagde goederen dichtbij de uitgang en gebruik logische pick routes om de orderverwerkingstijd te minimaliseren.
 • Cross-docking – Implementeer cross-docking strategieën waarbij inkomende goederen direct worden doorgestuurd naar uitgaande vrachten zonder opslag. Dit minimaliseert de opslagtijd en versnelt de doorvoer van goederen.
 • Data analyse – Maak gebruik van geavanceerde data analyse tools om inzicht te krijgen in vraagpatronen, seizoensgebonden trends en productprestaties. Deze informatie kan u helpen bij het voorspellen van de vraag, het optimaliseren van de voorraadniveaus en het verminderen van voorraadverspilling.
 • Samenwerking in de supply chain – Werk zo optimaal mogelijk samen met uw leveranciers, distributeurs en logistieke partners om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Dit kan leiden tot betere zichtbaarheid van de voorraad, gedeelde voorraadbeheertaken en efficiëntere logistieke processen.
 • Continue verbetering – Implementeer een cultuur van continu verbeteren in uw magazijn. Moedig uw medewerkers aan om suggesties te doen voor procesoptimalisatie, verminderen van verspilling en het identificeren van kansen om de efficiency te verbeteren.
 • Regelmatige voorraadcontroles – Voer regelmatig fysieke voorraadcontroles uit om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Dit helpt bij het identificeren van voorraadverschillen, het verminderen van fouten en het handhaven van een hoge kwaliteit van voorraadgegevens.

Lees verder

Zo pakt u uw WMS project aan – Gratis download
Gratis WMS box – Complete informatie over WMS software en het selecteren daarvan
Wanneer een WMS vervangen? – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

In de ban van algoritmes

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor In de ban van algoritmes
In de ban van algoritmes
In toenemende mate worden inzichten verkregen en beslissingen genomen op basis van algoritmes. Niet alleen in allerlei publieke thema’s krijgt dit steeds meer aandacht, ook inzichten en beslissingen van bedrijven zijn steeds vaker gebaseerd op algoritmes. Data analytics, data science en artificial intelligence kunnen niet zonder.

Van mensen kunnen we accepteren en houden we er rekening mee dat ze fouten maken. Bovendien vinden we het niet zo erg als dat gebeurt, want die zijn meestal te goeder trouw. Van algoritmes gaan we er sneller vanuit dat ze onfeilbaar zijn. Maar de praktijk is dat ook deze fouten maken. Vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook de beslissingen van algoritmes voldoende vertrouwen krijgen.

Sander Klous, hoogleraar big data ecosystemen aan de UvA, onderscheidt drie manieren waarmee algoritmen ‘uitlegbaar’ zijn. De eerste is een technische uitleg voor data scientists en auditors over de modelkeuzes, de dataselectie en de training van het model. De leek is daarin niet geïnteresseerd. Sterker nog, uit een experiment bij de Stanford University blijkt dat een uitleg met jargon het vertrouwen in algoritmes juist ondergraaft.

De tweede vorm is uitleggen van het proces. Aan de orde hierbij zijn de ingebouwde waarborgen, controles en beveiligingsmiddelen. Hiermee kun je zien waar iets misgaat en wie verantwoordelijk is. Daar zit de buitenstaander meer op te wachten. Dat geldt nog sterker voor een persoonlijke uitleg aan iemand die nadeel ondervindt van een algoritme (bijvoorbeeld omdat een lening niet wordt verstrekt). Verder is het belangrijk te benadrukken dat digitale processen van algoritmes volledig zijn te analyseren en menselijke beslissingen niet. Bovendien kunnen ook menselijke beslissingen gebaseerd zijn op maatschappelijke vooroordelen of stereotypen.

Lees verder

Interessante toekomstvisie op AI – Gratis download
AI voor bedrijven – Toepassingsmogelijkheden van artificial intelligence
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Voordelen van multi-tenant software implementaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voordelen van multi-tenant software implementaties
Voordelen van multi-tenant software implementaties
Bij nieuwe implementaties heeft u de keuze uit een single-tenant en multi-tenant implementatie. Veel organisaties hebben goede ervaringen met single-tenant en neigen daar sneller voor de kiezen. Terwijl een multi-tenant aanpak meer voordelen biedt.

Bij een single-tenant architectuur beschikt u over een eigen afgeschermde software- en serveromgeving. U deelt niets, waardoor u veel controle heeft over het systeem. Als oude legacy systemen naar de cloud verhuisd worden, gebeurt dat nog vaak als single-tenant implementatie, inclusief alle gebreken van de oude software. Gevolg is daardoor vaak dat verouderde processen in stand blijven en vernieuwing en verbetering achterwege blijven, terwijl juist dat de reden was om naar een nieuwe omgeving over te stappen. Bij single-tenant implementaties blijven upgradeprocessen even ingewikkeld en is de flexibiliteit om verder te innoveren beperkt. Geen echte vooruitgang dus.

Betere schaalbaarheid en flexibiliteit

Bij een multi-tenant aanpak gebruiken meerdere organisaties software via dezelfde hardware en in dezelfde omgeving. Dat biedt veel voordelen qua flexibiliteit, veiligheid, onderhoud, dataopslag, continuïteit, gestandaardiseerde processen en kosten. Maar het biedt onder andere ook meer toepassingsmogelijkheden voor artificial intelligence en machine learning. Bijvoorbeeld productiebedrijven kunnen zodoende doorlopend beschikken over een up-to-date systeem, ook als productielocaties verspreid zijn. De schaalbaarheid en flexibiliteit zijn extra waardevol bij snelle groei of bedrijfsovernames.

Alle reden dus om tijdig een goede keuze te maken tussen een single- of multi-tenant aanpak en niet te blijven hangen in oude gewoontes en structuren. Met een goed operationeel plan, gebaseerd op deze aanpak, wordt de basis gelegd voor een succesvolle digitale transformatie.

Lees verder

Cloudoplossingen selecteren – Complete informatie
De beste aanpak bij nieuwe implementaties – Gratis boek
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Cloudbeheer wordt complexer

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloudbeheer wordt complexer
Cloudbeheer wordt complexer
De cloud heeft grote waarde gekregen voor het online gebruiken van alle soorten bedrijfsapplicaties en het verwerken en opslaan van data. Ondanks de vele voordelen van cloudoplossingen is het beheer niet veel eenvoudiger geworden. Om gewapend te zijn tegen alle risico’s van buitenaf zijn maatregelen nodig.

Veel bedrijven ervaren de voordelen van de cloud. Er kan snel veel meer met data gedaan worden, de innovatie van bedrijfsprocessen kan ermee worden versneld, de digitale transformatie krijgt een boost en uiteindelijk verbetert de concurrentiepositie. Het beheer hiervan is echter complex.

De complexiteit van cloudbeheer neemt toe door de sterke groei van datavolumes en de toenemende hoeveelheid gehoste applicaties. Het ontbreken van een goede beveiligingsarchitectuur is een belangrijke oorzaak van datalekken, hacks en malwarebesmettingen in de cloud. Omdat veel bedrijven tegenwoordig kiezen voor een multi-cloudstrategie met verschillende cloudproviders, wordt het beheer echter steeds complexer.

De oplossing hiervoor is dat organisaties hun cybersecurity uitbreiden naar elk verbindingspunt binnen het netwerk waar ook de cloud onderdeel van is. Een effectieve beveiliging vereist een beveiligingskader dat beveiligingsregels toepast op elk onderdeel van het netwerk en realtime bedreigingsinformatie verstrekt gebaseerd op gebeurtenissen binnen het netwerk. Ook artificial intelligence speelt hierbij een rol.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT selectie in 10 stappen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT selectie in 10 stappen
In 10 stappen een IT leverancier vinden
Bij het kiezen van een nieuwe IT oplossing gaat het niet alleen om het selecteren van een product, zoals de software zelf, hardware of een specifieke service. Meestal hebben producten en diensten meerdere leveranciers en moet u dus ook bepalen wie u als leverancier of implementatiepartner kiest.

Voor de selectie van een IT leverancier, zijn deze stappen van belang:

  1. Breng uw specifieke behoeften en doelstellingen in kaart voor de IT oplossing die u zoekt.
  2. Maak een lijst van mogelijke leveranciers (longlist) en beperk deze tot de meest geschikte kandidaten op basis van hun ervaring en expertise.
  3. Controleer de referenties van elke leverancier en vraag om voorbeelden van vergelijkbare projecten die ze in het verleden hebben uitgevoerd.
  4. Analyseer de prijsstelling en kostenstructuur en vergelijk deze met die van andere leveranciers om te zien of deze marktconform is.
  5. Beoordeel de technologieën en platformen die de leverancier gebruikt om te zien of ze up-to-date zijn en passen bij uw behoeften.
  6. Analyseer de service level agreements (SLA’s) van de leverancier en bepaal of deze voldoen aan uw eisen en verwachtingen.
  7. Controleer de veiligheids- en beveiligingsprotocollen van de leverancier om te zien of ze voldoen aan uw bedrijfsnormen en vereisten.
  8. Beoordeel de customer service en helpdesk van de leverancier en controleer of ze snel en adequaat reageren en servicegericht zijn.
  9. Hou rekening met de locatie van de leverancier en bepaal of dit aansluit bij uw behoeften.
  10. Neem een weloverwogen beslissing op basis van de bovenstaande stappen en selecteer de leverancier die het beste past bij uw specifieke behoeften en doelstellingen.

Voor alle aspecten rondom het complete selectie- en implementatietraject van IT oplossingen en leveranciers daarvan heeft het ICT informatiecentrum veel informatie beschikbaar, zoals de bedrijfssoftware box. Voor een goede voorbereiding hierop is ook het (gratis) boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ een absolute aanrader.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datakwaliteit cruciaal bij datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datakwaliteit cruciaal bij datagedreven werken
Datakwaliteit cruciaal bij datagedreven werken
Data speelt een steeds belangrijkere rol in de besluitvorming bij bedrijven. Maar als de datakwaliteit niet goed is, zullen beslissingen dat ook niet zijn. Een goede datakwaliteit is dan ook van cruciaal belang voor datagedreven werken binnen bedrijven.

Data vormt de basis voor strategische beslissingen. Daarom is het belangrijk dat ook het hoger management vertrouwt op de waarde van data. Helaas ontbreekt bij veel organisaties een integraal beleid rondom datakwaliteit. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de data vaak minder dan gewenst.

Niet alle medewerkers staan te juichen bij de overgang naar datagedreven werken. Zij kunnen het ervaren als bedreiging voor hun functie en het kan hen onzeker maken over de toekomst. Foutjes in de data kunnen zij zien als een rechtvaardiging van hun twijfel over het nut van datagedreven werken. En als een extra reden om tijdens de transitie af te haken. Om als organisatie het maximale uit data te kunnen halen, is het daarom belangrijk te investeren in datakwaliteit.

Een goed georganiseerde dataketen zorgt voor een efficiënte, continue en betrouwbare stroom aan informatie die managers en andere medewerkers zekerheden biedt. Datagedreven werken draait dan ook niet alleen om technologie, maar vooral om betrouwbare data, zodat met de juiste argumentatie en context steeds betere beslissingen kunnen worden genomen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veilig beheer van verspreide applicaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veilig beheer van verspreide applicaties
Veilig beheer van verspreide applicaties
Moderne applicaties verspreiden zich steeds meer over verschillende omgevingen, zoals meerdere clouds, lokale infrastructuur en apparaten van gebruikers op verschillende locaties. Het traditioneel implementeren van applicaties op één enkele plek wordt daarom steeds uitdagender. Dit leidt tot complexe operationele processen, beveiligingsproblemen, verschillende compliance-eisen en gebrek aan zichtbaarheid.

Bedrijven moeten daarom nadenken over hybride oplossingen die meerdere clouds en lokale infrastructuur combineren en die bovendien oplossingen bieden om ervoor te zorgen dat applicaties veilig en compliant blijven in elke omgeving. Er zijn tegenwoordig cloudservices waarmee u applicaties op elke plaats kunt beveiligen en beheren in een cloud-native omgeving.

Voordelen

Zo’n geconsolideerde aanpak verkort allereerst de ontwikkel- en implementatietijd. Verder verlaagt het de totale operationele kosten, doordat minder standalone services nodig zijn. Maar ook omdat het ontwerp en ondersteuning minder tijd vraagt. Tot slot maximaliseert u de beveiliging, omdat die centraal wordt geregeld voor alle plaatsen waar applicaties beschikbaar worden gesteld.

Als het goed is zijn deze cloudservices SaaS-gebaseerd en volledig geïntegreerd via één datapad, policy engine en beheeromgeving. Verder kunnen deze cloudservices gedistribueerde applicaties end-to-end zichtbaar maken.

Lees verder

Cloudsoftware selecteren – Gebruik gratis bedrijfssoftware box
Kies de best passende cloudvorm – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT projecten worden complexer

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT projecten worden complexer
IT projecten worden complexer
Uw softwareprojecten en andere IT projecten worden steeds complexer. Het is daarom steeds lastiger om de juiste beslissingen te nemen. Waarom is het zo dat projecten complexer worden en hoe zorgt u desondanks voor een succesvol verloop?

IT projecten worden steeds complexer vanwege verschillende factoren. Een belangrijke factor is de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt. Nieuwe technologieën en tools komen voortdurend op de markt en moeten geïntegreerd worden in bestaande systemen. Als u daarnaast te maken heeft met een groeiende hoeveelheid data of als verschillende afdelingen verschillende technologieën gebruiken die niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan ligt er een grote uitdaging om dit allemaal in goede banen te leiden.

Factoren die uw IT project complex maken

 • Nieuwe technologieën en tools moeten geïntegreerd worden in uw bestaande systemen.
 • De groeiende hoeveelheid data die u moet beheren en analyseren.
 • Verschillende afdelingen binnen uw organisatie gebruiken verschillende technologieën die niet goed op elkaar zijn afgestemd.
 • Veranderingen in uw business leidt tot veranderingen in uw IT infrastructuur en applicaties.
 • Cyberbeveiliging en privacywetgeving worden steeds ingewikkelder.
 • Door cloud computing ontstaan meer integratie- en migratiemogelijkheden.
 • De behoefte aan mobiele en online applicaties neemt steeds verder toe.
 • U heeft een gebrek aan goed opgeleide en ervaren IT’ers.

Oplossingen

Om de complexiteit het hoofd te bieden, moet u kunnen beschikken over een goed georganiseerd IT team met de juiste expertise en ervaring. Helaas beschikken maar weinig organisaties daarover en bent u dus afhankelijkheid van externe leveranciers en adviseurs. Aangezien zij bijna altijd specialist zijn voor specifieke thema’s, is dat op zich een goed vooruitzicht. Belangrijk blijft echter wel dat u zelf ook voldoende kennis heeft om de aansturing van deze externe specialisten optimaal te kunnen doen. Wat hierbij allemaal komt kijken en wat de valkuilen zijn, kunt u verder lezen in de onderstaande twee downloads:

Zo pakt u uw softwareproject aan – Wat u vooraf moet weten over de selectie en implementatie van nieuwe bedrijfssoftware > Download
Zo pakt u uw dataproject aan – Wat u vooraf moet weten over de selectie en implementatie van dataoplossingen > Download

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief


Check dit voordat u naar de cloud gaat

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Check dit voordat u naar de cloud gaat
Check dit voordat u naar de cloud gaat
Als u met bedrijfssoftware of data naar de cloud gaat, moet u er zeker van kunnen zijn dat alles goed gaat. Controleer daarom een aantal zaken voordat u een overeenkomst tekent voor de levering van de clouddiensten.

Zo is het belangrijk om eerst na te gaan of de voorgestelde oplossing ook daadwerkelijk de best passende oplossing voor uw organisatie is. Ook is het belangrijk om rekening te houden met externe regelgeving, interne beleids- en gedragsregels (governance) of juridische beperkingen die gelden voor de branche waarin u actief bent.

Voordat u het moment bereikt voor een definitieve keuze zal een goede leverancier uw bedrijfsbehoeften en toepassingsscenario’s onderzoeken. De cloudoplossing moet hiermee in overeenstemming ingericht worden en bovendien eenvoudig aanpasbaar zijn aan de veranderende behoeften van uw organisatie.

Vergeet niet om referenties van de leverancier te controleren en duidelijkheid te verkrijgen over het eigendom van de data en de juridische verantwoordelijkheid. Check ook of de oplossing voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de AVG. Ook is het belangrijk om tijdig in kaart te brengen welke kosten allemaal van toepassing zijn op de overeenkomst en welke voorwaarden verbonden zijn aan het opzeggen van de overeenkomst.

10 vragen om te beantwoorden voordat u een cloudovereenkomst aangaat:

 • Is de voorgestelde cloudoplossing de beste keuze voor onze organisatie?
 • Welke juridische randvoorwaarden gelden er voor ons en de cloudaanbieder?
 • Voorziet de cloudoplossing in onze bedrijfsbehoeften?
 • Hoe check ik de betrouwbaarheid van een leverancier?
 • Hoe is het eigendom van onze data gegarandeerd?
 • Wie is er verantwoordelijk voor onze bedrijfsdata?
 • Hoe wordt de overeenkomst bekrachtigd?
 • Voldoet de cloudoplossing aan alle wet- en regelgeving waarmee wij te maken hebben?
 • Hebben we alle kosten goed in kaart en zijn er verborgen kosten?
 • Wat zijn de consequenties als de cloudaanbieder zijn beloften niet nakomt?

Lees verder

Kies de best passende cloudvorm – Veelgelezen artikel
Bedrijfssoftware box – Gratis informatie over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief


Datagedreven worden gaat niet vanzelf

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven worden gaat niet vanzelf
Datagedreven worden gaat niet vanzelf
Moderne software en dataoplossingen bieden bedrijven enorme kansen. Bij veel organisaties die deze oplossingen implementeren wordt het project echter geen succes en de beoogde verbeteringen blijven achter op de verwachtingen. Dit zijn de oorzaken en oplossingen.

Het lijkt alsof organisaties niet meer meedoen als ze niet de nieuwste software hebben draaien en op zijn minst datagedreven werken, waarbij de slimste oplossingen horen. De voordelen van die oplossingen zijn groot: een goedkopere en efficiëntere bedrijfsvoering, besparingen op administratief personeel, de mogelijkheid om medewerkers beter in te zetten en het benodigde inzicht om als management op hoofdlijnen te sturen, vooruit te kijken en betere beslissingen te nemen.

Veel mooie plannen, weinig resultaat

Het plukken van dergelijke vruchten blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Er wordt veel data verzameld, maar op basis daarvan beslissingen nemen, gebeurt nog beperkt. BI dashboards worden bijvoorbeeld maar éénmaal per maand geraadpleegd of soms zelfs naar Excel gedumpt om deze te bewerken. Of softwarerobots staan stil, omdat ze niet geüpdatet zijn toen het bronsysteem aangepast werd.

De genoemde doelstelling die organisaties nastreven – datagedreven werken – zegt al wat in de praktijk vaak ontbreekt: de beloofde waarde wordt behaald door datagedreven te werken, niet door simpelweg software in huis te halen. Ook de slimste oplossingen zijn waardeloos als ze niet (goed) worden gebruikt of als er helemaal niet mee wordt gewerkt.

Datagedreven werken als organisatievraagstuk

Vaak zijn maar een paar mensen binnen de organisatie enthousiast over de nieuwe technologie. Zij zorgen dan dat deze aangeschaft wordt, vaak bij een leverancier die dan alleen de technologie levert. Op deze manier is er geen sprake van een breed door de organisatie gedragen keuze. Intern zijn er veel mensen die alleen naar de technologie kijken en dat geldt ook voor de leverancier daarvan.

Wat hier fout gaat, is dat datagedreven werken wordt benaderd als een IT vraagstuk in plaats van als een organisatievraagstuk, waarin naast de technologie ook de hoognodige aandacht wordt gegeven aan de processen en vooral aan de mensen die voor de uitvoering daarvan moeten zorgen.

Goede aanpak

Belangrijk voor het succesvol implementeren van datagedreven werken is het creëren van een cultuur waarin het gebruik van data wordt gestimuleerd. Dit betekent dat niet alleen de technologie geïmplementeerd moet worden, maar dat er ook een omgeving gecreëerd moet zijn waarin medewerkers worden aangemoedigd om data te gebruiken, zodat beslissingen beter worden en processen verbeteren. Deze cultuur kan worden gestimuleerd door middel van opleiding en training, door het bieden van de juiste tools en technologieën en door het creëren van een open collegiale werkomgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om kennis en inzichten te delen.

Ook is het belangrijk om te beseffen dat het succesvol implementeren van datagedreven werken een continu proces is, dat voortdurende aandacht en verbetering vereist. Organisaties moeten bereid zijn om te blijven leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften.

Door te investeren in de juiste technologieën, processen, mensen en cultuur kunt u uw datagedreven potentieel ten volle benutten en uw bedrijfsvoering en besluitvorming naar een hoger niveau tillen. Het resultaat is een meer efficiënte, productieve en wendbare organisatie die beter in staat is om te reageren op veranderingen en kansen in de markt.

Lees verder

Datagedreven werken – Wat is het en hoe pakt u het aan?
Heeft u een datastrategie? – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief


Wanneer HRM software vervangen?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wanneer HRM software vervangen?
Wanneer HRM software vervangen?
Als ondernemer of manager is het belangrijk om bij te blijven met technologische ontwikkelingen en de veranderingen in de automatiseringsbehoeften van uw organisatie. Zo weet u dat uw HRM software op enig moment vervangen moet worden. Maar hoe bepaalt u dat moment?

Deze signalen kunnen erop wijzen dat het tijd is voor een upgrade van uw HRM systeem:

  Efficiëntie – Verouderde HRM software kan een negatief effect hebben op de efficiëntie van uw HR afdeling. Als uw HR afdeling veel tijd en middelen besteedt aan het handmatig invoeren en verwerken van gegevens, kan het tijd zijn om over te stappen op een nieuwe softwareoplossing. U kunt dan ook direct nadenken over toepassing van robotic process automation (RPA).

  Integratie – Verouderde HRM software kan problemen veroorzaken bij de integratie met andere systemen. Als uw HRM software niet goed samenwerkt met andere belangrijke systemen binnen uw organisatie, zoals ERP software, kan dit leiden tot inefficiënt en dubbel werk. Beter is om tijdig over te stappen op een nieuw HRM systeem dat u naadloos integreert met andere bedrijfssoftware.

  Functionaliteit – Verouderde HRM software kan beperkingen hebben op het gebied van functionaliteit en rapportage. Moderne HRM software biedt vaak meer geavanceerde functies, zoals kunstmatige intelligentie en data analyse (HR analytics), die kunnen helpen bij het nemen van betere beslissingen over uw HR processen.

  Veiligheid – Verouderde HRM software kan een veiligheidsrisico vormen voor uw organisatie. Als uw huidige HRM software niet langer wordt ondersteund door de leverancier, kan dit betekenen dat er geen beveiligingsupdates meer beschikbaar zijn, wat kan leiden tot kwetsbaarheden in uw systemen en onveiligheid van uw data.

Als uw huidige HRM software inefficiënt is, niet goed geïntegreerd is, beperkt is in functionaliteit of een veiligheidsrisico vormt, is het tijd om na te denken over een nieuwe oplossing. Het is belangrijk om regelmatig te evalueren of uw huidige software nog voldoet aan de behoeften van uw organisatie en om tijdig over te stappen op een nieuwe HRM oplossing als dat noodzakelijk is of u grote voordelen kan gaan opleveren.

Lees verder

Alles over het vinden en implementeren van nieuwe HRM software – Gratis HRM box
Hoe HRM beter en goedkoper kan – Alle voordelen op een rijtje
HR software heeft topprioriteit – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Uw software slijt ook

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Uw software slijt ook
Software slijt ook
Van hardware begrijpt iedereen dat het slijt en dat deze op enig moment vervangen moet worden. Software wordt meestal niet zo bekeken. Toch slijt ook die. Hoe uit zich deze slijtage en wanneer is het tijd om in te grijpen voordat het onveilig wordt of te grote beperkingen geeft?

De levenscyclus van software is vaak onbekend bij gebruikers. De software slijt uiteraard niet door de code zelf, maar door de houdbaarheid daarvan in de praktijk. Oude software kan moderne gemakken missen en tegen grenzen voor het gebruik ervan aanlopen. Daarnaast kan de software niet goed meer functioneren als er geen support meer is van de leveranciers of als er te weinig IT specialisten voor het softwareonderhoud beschikbaar zijn.

Onderhoud en vervanging plannen

Ook het ecosysteem van apps, toepassingen en tools die op de software draaien kan versleten raken, waardoor migratie naar een nieuwere versie van het systeem nodig kan zijn. Het is daarom belangrijk om niet alleen de vervanging van hardware, maar ook de vervanging van software te plannen, te budgetteren en uiteindelijk uit te voeren. Allemaal noodzakelijk om problemen te voorkomen.

Dat software slijt kan merkbaar worden doordat deze in gebruik en gebruikers beperkt worden door bijvoorbeeld opslagcapaciteit of het aantal uit te voeren transacties. Hoewel er veel opgeschaald kan worden met betere hardware, zijn er grenzen aan het opschalen van software zelf.

Ook de support van leveranciers en beschikbaarheid van IT specialisten zijn belangrijk voor het onderhouden, verder ontwikkelen en aanpassen van software. Als deze wegvallen, kan de software in wezen afgeschreven worden. Het is dan ook belangrijk om rekening te houden met de levenscyclus van uw software en hierop tijdig te anticiperen.

Lees verder

Bedrijfssoftware vervangen – Lees alles over het uitvoeren van uw softwareproject
Waarom IT projecten mislukken en hoe u dat voorkomt – Gratis boek
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Drie pijlers van cybersecurity

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie pijlers van cybersecurity
Drie pijlers van cybersecurity
Cybersecurity moet zo waterdicht mogelijk zijn. Om dat te realiseren moet u niet alleen kijken naar de functie van gebruikers en de data die ze mogen bekijken. De apparaten waarmee zij werken spelen een minstens even belangrijke rol.

Een zero trust aanpak houdt traditioneel rekening met de functies en taken van gebruikers. Ze krijgen alleen toegang tot gevoelige data als ze kunnen aantonen dat ze die nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Deze least privilege aanpak verkleint de aanvalsmogelijkheden voor cybercriminelen. Advies is om hierbij te kiezen voor een moderne methode van context-gebaseerde (netwerk)toegang en multifactor authenticatie.

Maar met alleen zero trust security bent u er nog niet. Juist omdat er nu steeds meer vanuit huis gewerkt wordt, is meer aandacht geboden voor de apparaten waarmee gebruikers werken. Het beveiligingsprotocol moet uitbreid worden met procedures om ook deze apparaten te valideren. Verder dienen de beheerprogramma’s voor patches alle apparaten te omvatten. Dus niet alleen de thuislaptops en mobieltjes, maar ook andere apparatuur die via het internet is verbonden met de bedrijfsnetwerken, zoals camera’s of printers.

Lees verder

Zo realiseert u cyberweerbaarheid – Veelgelezen artikel
Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Voorkom overcapaciteit bij on premise

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voorkom overcapaciteit bij on premise
Overcapaciteit bij on premise
In de cloud kunnen providers systemen dynamisch afstemmen op de actuele gebruikersvraag. Voor lokaal geïnstalleerde systemen (on premise) geldt dat niet. Die zijn structureel over-provisioned. Die overcapaciteit zorgt voor onnodige kosten. Met deze oplossing kunt u dat voorkomen.

Als u bedrijfssoftware in de cloud gebruikt, wilt u daar op ieder moment optimaal gebruik van kunnen maken. Professionele cloudproviders voorkomen dan ook dat online applicaties traag of onbereikbaar zijn door toepassing van zogeheten dynamische provisioning. De capaciteit wordt hierbij in lijn gehouden met het aantal gebruikers en de gevraagde rekenkracht.

Under-provisioning is bij on premise systemen niet direct te verhelpen en leidt tot hoge responstijden. Hierdoor stagneren bedrijfsprocessen. Om dat te voorkomen zijn on premise systemen doorgaans over-provisioned. Deze overdimensionering van het systeem vraagt echter extra investeringen.

De oplossing hiervoor is een pay-as-you-go (payg) aanpak die sommige providers aanbieden voor complexe en kritieke applicaties die niet naar de cloud kunnen worden gebracht. Er wordt dan tijdelijk vanuit een private cloud extra capaciteit beschikbaar gesteld. U hoeft bij deze oplossing dus geen infrastructuur te kopen en geen investeringsuitgaven op de balans te zetten. In plaats daarvan betaalt u per maand voor de aanvullende capaciteit die u heeft gebruikt.

Lees verder

Kies de best passende cloudvorm – Veelgelezen artikel
Bedrijfssoftware box – Gratis informatie over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Digitaliseren moet geen haastklus zijn

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitaliseren moet geen haastklus zijn
Digitaliseren moet geen haastklus zijn
Wie te snel digitaliseert moet dat later terugbetalen, blijkt in de praktijk. De gemiddelde IT’er besteedt ongeveer een derde van zijn werkweek aan het rechtbreien van onvolkomenheden door haastwerk bij eerdere ontwikkeltrajecten. Dat heeft zijn redenen, maar moet én kan voorkomen worden.

Bij het ontwikkelen van IT oplossingen wordt vaak alleen gekeken naar de benodigde functionaliteit op het moment zelf en niet naar de onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en aanpasbaarheid op de langere termijn. Daardoor ontstaat een zogeheten ‘technical debt’. De oorzaken hiervan zijn divers.

Sommige bedrijven kunnen niet wachten met het lanceren van software, omdat ze anders markt verliezen. Anderen leveren haastwerk om software zo snel mogelijk af te stemmen op wet- en regelgeving of om gaten in de security te dichten. Onderliggende oorzaak van het haastwerk is de krapte op de arbeidsmarkt. Door gebrek aan tijd en mensen worden ook software updates uitgesteld, waardoor de organisatie extra kwetsbaar is.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat in 2020 organisaties tussen de 20 en 40 procent van hun ontwikkelkosten besteedden aan het aflossen van hun technical debt. Om die debt te beheersen is het belangrijk om vooraf te bepalen hoeveel tijd nodig is om naderhand alle plooien glad te strijken. Daardoor kan beter ingeschat worden hoeveel ruimte er is voor nieuwe projecten.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Vijf keer sneller groeien door digitalisering

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vijf keer sneller groeien door digitalisering
sneller groeien door digitalisering
Het zijn turbulente tijden voor het bedrijfsleven. De productiekosten stijgen, loon- en rentelasten nemen toe en er ontstaan steeds meer problemen in leveringsketens. Digitalisering kan het antwoord bieden op deze uitdagingen.

Uit onderzoek van Accenture blijkt dat bedrijven die tijdens de pandemie vol hebben ingezet op digitalisering nu vijf keer sneller groeien dan de achterblijvers. Nu zijn er opnieuw onzekere tijden aangebroken zijn, wordt digitalisering weer als wapen in de concurrentiestrijd gebruikt. Volgens Statista geven bedrijven dit jaar wereldwijd ruim 19 miljard dollar uit aan robotisering en intelligente procesautomatisering. Twee jaar geleden was dat nog een kleine 14 miljard dollar.

Meest genoemde reden voor de digitalisering is het verhogen van de efficiëntie en de winstgevendheid en het creëren van een ultieme klantervaring. Verder worden AI en machine learning ingezet om toeleveringsketens te optimaliseren en een antwoord te vinden op stijgende inkoopprijzen. Verder willen bedrijven de betrokkenheid van werknemers vergroten door automatsering van repetitieve taken (RPA).

Lees verder

Starten met een AI project – Bekijk specialisten en oplossingen
Digitale transformatie – Alle eigenschappen en voordelen uitgelegd
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Voorkom een vendor lock-in bij nieuwe bedrijfssoftware

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voorkom een vendor lock-in bij nieuwe bedrijfssoftware
Voorkom een vendor lock-in
Bij een vendor lock-in bent u zo afhankelijk geworden van een leverancier van ERP software of andere bedrijfssoftware dat afscheid nemen of overstappen niet mogelijk is zonder grote (financiële) gevolgen. Bij de keuze van een leverancier en de implementatie van de gekozen (cloud)software is het dus belangrijk leveranciersafhankelijkheid zoveel mogelijk te vermijden.

Nu steeds meer bedrijven hun on-premise systemen naar de cloud migreren, realiseren zij zich het belang van een zorgvuldige selectie van de softwareleverancier en implementatiepartner. Die keuze is zelfs veel belangrijke dan de keuze van de softwareoplossing zelf.

Als er afhankelijkheid in de vorm van een vendor lock-in ontstaat, is dat vooral het gevolg van de manier waarop de software geïmplementeerd is. Zeker als er daarbij ook nog sprake is van maatwerkaanpassingen. Om een vendor lock-in te voorkomen is een strategische aanpak nodig. Hier zijn enkele tips om leveranciersafhankelijkheid zoveel mogelijk te vermijden:
 • Betrokkenheid van belanghebbenden – Betrek en informeer alle belanghebbenden, inclusief het c-level in uw organisatie, vanaf het begin van het selectietraject. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt welke voordelen nieuwe software kan bieden, maar ook welke risico’s leveranciersafhankelijkheid met zich meebrengt. Zo kunnen de IT architecten en projectleiders beslissingen nemen die dit probleem helpen voorkomen.
 • Selecteer de juiste leverancier – Een grondig selectieproces is essentieel om de juiste leverancier te vinden. Zorg ervoor dat u alle bepalingen in het contract met de leverancier begrijpt, inclusief alle condities die een latere verandering van leverancier beperken.
 • Houd rekening met de toekomst – Houd nu alvast rekening met veranderende bedrijfsbehoeften en de mogelijkheid om dan van leverancier te kunnen veranderen. Kies zoveel mogelijk voor standaardsoftware en standaardoplossingen en voorkom op maat gemaakte oplossingen die u afhankelijk maken van een leverancier.
 • Regel uw data management goed – Beheer uw data en database(s) zo dat deze niet te groot en te complex worden om nog te verplaatsen. Kies voor databases die uw data in standaardformaten opslaan.
 • Vertrouwen op eigen expertise – Het ontwikkelen van expertise in uw organisatie kan helpen om leveranciersafhankelijkheid te verminderen. U bent dan beter in staat uw eigen systemen te beheren en te onderhouden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Data verzamelen uit verschillende bronnen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Data verzamelen uit verschillende bronnen
Data verzamelen uit verschillende bronnen
Het combineren van data kan belangrijke managementinformatie en inzichten opleveren. Maar helaas zijn databestanden doorgaans op meerdere plaatsen en in verschillende fileformaten opgeslagen. Dat betekent dat u eerst een oplossing moet hebben voor het bundelen en combineren van de data, voordat u deze kunt gebruiken. Hoe delft u data als dit ‘goud’ verspreid is opgeslagen?

Om data uit verschillende bronnen te kunnen combineren, data integratie genoemd, wordt vaak gebruik gemaakt van een dataplatform. Denk aan het samenbrengen van data uit ERP en CRM systemen. De gegevens worden daarbij soms handmatig geïmporteerd in spreadsheets en rapportages. Probleem is dat de data niet allemaal in hetzelfde fileformaat is opgeslagen. Bovendien kost het extraheren, transformeren en laden van data tijd, waardoor de gebruikte gegevens misschien niet meer actueel zijn.

Verder moet u zelf een manier bedenken om de juiste data vanuit verschillende systemen naar het platform over te zetten. Daarom is het beter om alle systemen te integreren in één dataplatform. Op dit platform kunt u uniforme datadefinities hanteren. Daarnaast biedt het ingebouwde mechanismen om data uit verschillende systemen te integreren. Zo brengt u alle bedrijfsgegevens op een controleerbare manier samen in een data lake dat vanuit elke invalshoek is te doorzoeken. Daardoor heeft u het ‘goud’ in de data stukken sneller gevonden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT kosten onder controle houden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT kosten onder controle houden
IT kosten onder controle houden
In deze onzekere tijden kijken bestuurders extra kritisch naar de kosten. IT komt daarbij nadrukkelijk in beeld. Belangrijkste aandachtspunt daarbij is hoe de IT kosten in de hand gehouden kunnen worden. Ruim de helft van de bestuurders stelt dat kostenoptimalisatie van IT beheer de grootste uitdaging is, blijkt uit onderzoek van Crayon. De onderzoekers geven hiervoor drie redenen:

Zes tips helpen u bij adoptietrajecten van nieuwe IT:

 • Het IT landschap wordt steeds onoverzichtelijker – Dat komt vooral door de snelle en soms ongecontroleerde uitbreiding van bestaande systemen met nieuwe technologieën.
 • Het traditionele model voor inkoop en gebruik van IT faciliteiten voldoet niet meer – Vroeger deed IT een verzoek om nieuwe technologie aan te schaffen dat eerst goedgekeurd moet worden. Tegenwoordig willen afdelingen direct kunnen beschikken over nieuwe applicaties om in de pas te blijven lopen met de concurrentie.
 • Er is onvoldoende zicht op de cloudkosten – Er worden de meest uitlopende applicaties via de cloud afgenomen die vaak maar beperkt worden gebruikt. Real time monitoring van het gebruik is vaak nog een brug te ver.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Zes tips voor adoptie van nieuwe IT

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zes tips voor adoptie van nieuwe IT
Adoptie van nieuwe IT
Bij de implementatie van nieuwe software, datasystemen of andere IT oplossingen is het belangrijk dat u gebruikers warm maakt om ermee te werken. Zonder die medewerking loopt uw IT project meer kans te mislukken, nog los van het feit dat uw medewerkers er niet tevredener van worden. Wat zijn de valkuilen bij de adoptie van nieuwe implementaties? En wat moet u vermijden als u iedereen mee wilt krijgen?

Zes tips helpen u bij adoptietrajecten van nieuwe IT:

 • Neem de leek als uitgangspunt – IT managers communiceren vaak in onbegrijpelijke technische termen met de gebruikers. Zorg dat iedereen het snapt. Zeg dus niet ‘multi-factor authenticatie’ maar ‘een app met een extra beveiligingscode’.
 • Betrek gebruikers bij de verandering – Maak duidelijk wat er gaat veranderen, waarom dat gebeurt en welke voordelen de nieuwe technologie biedt.
 • Focus op de ROI van de investering in adoptie – Sommige organisaties willen geen extra geld uitgeven voor adoptietrajecten. Maar uit onderzoek blijkt dat de ROI zonder adoptie gemiddeld maar 35% bedraagt en met adoptie tot 143%.
 • One size fits none – Elke afdeling gaat op een eigen manier met de nieuwe technologie werken. Daar moet u de adoptie-aanpak op aanpassen.
 • Adoptie is een permanent proces – De adoptie van nieuwe technologie gaat steeds door, bijvoorbeeld omdat nieuwe functionaliteit in een applicatie beschikbaar komt. Zie adoptie dus niet als project, maar als een taak die steeds opnieuw aandacht vraagt.
 • Doe het er niet even bij – Klassieke fout is om maar een paar mensen in de organisatie te trainen in het werken met nieuwe technologie en vervolgens hopen dat die genoeg tijd hebben om de anderen wegwijs te maken. Zorg dat iedereen weet hoe alles werkt.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT innovatie: veranderen of verdwijnen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT innovatie: veranderen of verdwijnen
IT innovatie
Tijdens de coronacrisis was IT vooral bezig met het operationeel houden en oplappen van bestaande systemen. Nu is echte innovatie nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken. Dat is lastig, maar ook noodzakelijk én lonend! Door gecontroleerd te veranderen houdt u de ontwikkelingen en uw concurrenten bij.

Veel IT omgevingen zijn gefragmenteerd. Dat komt omdat de oude vertrouwde legacy systemen steeds weer zijn uitgebreid om ze niet uit de roulatie te hoeven nemen. Op korte termijn leidt dat tot besparingen, maar de voordelen van nieuwe toekomstgerichte technologie worden niet benut. Denk daarbij aan moderne bedrijfssoftware, maar ook aan kunstmatige intelligentie, machine learning, virtual reality en het Internet of Things. Met deze moderne technologie kunt u veel efficiënter werken en beter inspelen op klantbehoeften.

Bang voor verandering

Sommige organisaties zijn bang voor verandering. In plaats van echt vernieuwen verplaatsen ze bestaande applicaties en bestanden naar de cloud, zonder eerst te kijken wat de nieuwste technologie te bieden heeft. ICT leveranciers kunnen helpen om de angst voor verandering te overwinnen door een klantspecifiek migratieplan te maken waarin het ontwerp, de implementatie, het beheer en de nazorg is opgenomen. Dat begint met een oriëntatie op de mogelijkheden van huidige IT oplossingen en oriënterende gesprekken met een paar ICT leveranciers. U krijgt dan een goed beeld van welke voordelen en toepassingen voor u haalbaar zijn.

Lees verder

Legacy software, wanneer moet u vervangen? – Veelgelezen artikel
Bedrijfssoftware box – Alle informatie over het starten van een softwareproject
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Meer standaardsoftware, minder maatwerk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer standaardsoftware, minder maatwerk
Meer standaardsoftware, minder maatwerk
Standaardsoftware biedt grote voordelen. Toch worden veel softwareprojecten nog ruimschoots voorzien van maatwerk. Waarom is dat? Hoe voorkomt u onnodig maatwerk? En hoe houdt u kosten en planning in de hand door te kiezen voor standaardoplossingen?

Standaardsoftware kan tegenwoordig bijna alles wat u voor uw bedrijfsprocessen nodig heeft. Daarbij maakt het niet uit of het om ERP, CRM, HRM of andere bedrijfssoftware gaat. Het zou ook vreemd zijn als dit niet zo was, omdat de meeste bedrijfsprocessen in de kern vergelijkbaar zijn. Verschillen daarin kunnen worden opgelost met de flexibiliteit en faciliteiten van de standaardsoftware.

Voordelen van standaardsoftware

Het gebruik van standaardsoftware bespaart tijd. De nieuwe software kan eerder live. Daarnaast is het systeem stabieler en bij toekomstige updates van de software loopt u niet tegen problemen aan als het deel maatwerk niet automatisch mee-update. Daarnaast:

 • Is het beheer van de software en vooral van de data voor standaardoplossingen veel eenvoudiger en dus ook vele malen goedkoper.
 • Is de implementatie van standaardsoftware ook veel eenvoudiger en goedkoper.
 • Is kennisoverdracht, zoals bij nieuwe medewerkers, met standaardsoftware veel gemakkelijker, omdat deze eenduidiger is.
 • En is – de belangrijkste – standaardsoftware nauwelijks foutgevoelig en veel bedrijfszekerder dan op maat aangepaste software.

Waarom dan tóch maatwerk?

Het is opvallend dat het ondanks de grote voordelen niet vaak lukt om bedrijfsapplicaties standaard te implementeren. Een paar verklaringen en gedachten komen in dit kader steeds weer terug:

 • Verdiensten van ICT leveranciers – Standaardsoftware is voor de IT industrie minder lucratief. Implementatiepartners verdienen hun geld vooral aan consultancy-uren en niet aan licenties of clouddiensten. Bovendien blijft voor toekomstige aanpassingen aan maatwerksoftware afhankelijkheid van de implementatiepartner bestaan.
 • Unieke bedrijfsprocessen – Veel organisaties beschouwen hun bedrijfsprocessen als uniek. Echter, niet zozeer de bedrijfsprocessen zijn uniek, maar vooral de manier waarop deze worden aangeboden en uitgevoerd. Opdrachtgevers denken dat die specifieke eigenschappen vertaald moeten worden in specifieke functionaliteit van de software. Implementatiepartners bouwen het maatwerk vervolgens met plezier, maar noodzakelijk was dat niet.
 • De IT afdeling – Overstappen op standaardsoftware geeft menig IT afdeling het gevoel veel van hun verantwoordelijkheid en taken uit handen te geven. Zij hielden immers de omslachtige software tot dan toe draaiende. Bij standaardsoftware is het zelf ontwerpen, programmeren of testen niet of nauwelijks meer nodig. Standaardsoftware vraagt een eenvoudigere vorm van IT beheer, met minder grote uitdagingen voor IT’ers.
 • Medewerkers – Key-users zorgen binnen de dagelijkse operatie dat een bedrijf zo goed mogelijk draait volgens vaste patronen. Een overgang naar een nieuw bedrijfsapplicatielandschap kan niet automatisch rekenen op hun interesse. Zij zien de beperkingen van de huidige softwareoplossingen wel, maar de stap naar een nieuwe standaardoplossing is lastig, omdat waaraan zij gewend waren dan verandert.
 • Huidige IT – Bij veel organisaties bestaat de huidige IT uit een rommelig geheel van aan elkaar geknoopte en per onderdeel steeds verder aangepaste applicaties. Weinigen overzien het geheel en het omzetten van zo’n complex landschap naar standaardsoftware is een hele klus. Te vaak wordt gedacht dat het onmogelijk is. Maar uiteraard kan dat wel, mits goed en gefaseerd aangepakt. Uitstel maakt het toekomstige probleem alleen maar groter.

Conclusie

Nieuwe bedrijfssoftware, zoals ERP, CRM of HRM software, heeft steeds minder maatwerk nodig en in toenemende mate zelfs helemaal geen. Steeds vaker slagen projecten met standaardoplossingen. Begrijp vanuit welk belang implementatiepartners, uw IT afdeling, key users of anderen die bij uw softwareproject betrokken zijn een eigen visie hebben op maatwerk. Aan u is het voornemen om dit tot een minimum (of nul) te beperken.

Gratis boek

Deze adviezen zijn gebaseerd op het veel gewaardeerde boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’. U ontvangt dit boek gratis als onderdeel van een ERP box of andere bedrijfssoftware box. Deze boxen bevatten alle belangrijke informatie en adviezen die u helpen met het zo optimaal mogelijk starten en uitvoeren van uw softwareproject, inclusief selectie en implementatie.

Bekijk de ERP box, CRM box, WMS box, HRM box of andere bedrijfssoftware box.

Bekijk het boek

Data management onder controle

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Data management onder controle
Data management onder controle
Als data management nog niet goed geregeld is, vormt het opslaan, verwerken en beheren van data een hoge drempel bij het inzetten en opschalen van datatoepassingen. Het remt het gebruik van artificial intelligence, blijkt uit onderzoek van MIT Technology Review Insights. Ook voor business intelligence en data analytics is goed data management essentieel, maar deze hebben andere oplossingen nodig dan AI.

Met AI, BI en analytics haalt u meer uit de groeiende stroom bedrijfsdata. Maar waar slaat u de data op, hoe bewaakt u de kwaliteit ervan en hoe zorgt u voor de juiste infrastructuur om alle data-activiteiten te ondersteunen? Ofwel, hoe richt u uw data management zo in dat u gebruik kunt maken van de toepassing die u voor ogen heeft?

Data lakehouse

In een data lake kunt u veel verschillende data kwijt en de opslag is relatief goedkoop. Maar voor AI blijkt een data lake minder geschikt. Daar is voor de gestructureerde opslag en verwerking een datawarehouse nodig. Gelukkig zijn beide technologieën nu te combineren in een data-lakehouse. Dat biedt één kostenefficiënte architectuur voor het uitvoeren van alle data toepassingen.

Met een data lakehouse zijn gegevens bedrijfsbreed toegankelijk, waardoor iedereen met de meest actuele datasets werkt. Bovendien gebruikt een data lakehouse open formats en standaarden, waardoor u een vendor lock-in voorkomt.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Beste aanpak van een softwareproject

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Beste aanpak van een softwareproject
Beste aanpak van een softwareproject
Veel bedrijven maken haast met innovatie. Ze vervangen verouderde software en voegen nieuwe software of dataoplossingen toe. Daarmee vergroten ze het bedrijfsresultaat, optimaliseren ze de bedrijfsprocessen en verbeteren ze op deze manier de commerciële en logistieke prestaties.

Overweegt u nieuwe ICT oplossingen of bent u al begonnen aan de selectie daarvan?
In dit whitepaper leest u hoe u dat goed aanpakt. Belangrijk, want juist in deze fase worden de grootste fouten gemaakt die uiteindelijk bepalen of uw project succesvol wordt of niet.

Complexe applicaties met low code

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Complexe applicaties met low code
complexe applicaties met low code
Low code softwareontwikkeling leent zich zeker niet alleen voor kleine of relatief eenvoudige applicaties. Ook voor het ontwikkelen van complexe applicaties is het zeer bruikbaar. Op basis van een framework worden dan het datamodel en de bedrijfsregels gecombineerd. Voor het ontwikkelen van een complexe low code applicatie zijn de volgende stappen nodig:

 • Bepaal het doel – Wat moet de applicatie gaan doen en hoe hangt dit samen met de andere processen in de organisatie?
 • Selecteer de bedrijfsregels – Bepaal welke business rules voor deze specifieke case gelden en leg die op een centrale plaats vast.
 • Omschrijf het datamodel – Om welke tabellen en veldtypen gaat het? Wat zijn de relaties tussen de velden en met andere tabellen? Met low code is dat een kwestie van aanklikken, maar het vraagt wel grondige kennis van relationele modellen.
 • Bouw de applicatie – Bij de technische uitwerking combineert u steeds een business rule met het datamodel. Daarbij hoeft u niet over de samenhang met andere onderdelen van de applicatie na te denken. De low code tool voorkomt conflicten.

Lees verder

Aan de slag met low code / no code – Download gratis e-boek
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Low code – Meer uitleg en informatie

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Beter datagebruik in de industrie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Beter datagebruik in de industrie
Datagebruik in de industrie
Steeds meer processen in de industrie verlopen volautomatisch. Dat vraagt om investeringen in de verbetering van de kwaliteit van data en de uitwisselbaarheid daarvan. Hoe beter er gebruik gemaakt kan worden van beschikbare data, des te gerichter kunnen de processen worden aangestuurd en geoptimaliseerd.

Het kost doorgaans veel tijd en geld om de datakwaliteit voor industriële processen te verhogen. Dat rechtvaardigt de vraag of het rendement van die investering hoog genoeg is. Intelligente systemen zijn bedoeld om besparingen te realiseren. Hoe hoger de datakwaliteit, hoe beter de toepassing en hoe groter de besparingen. Investeren in de datakwaliteit kan zich dus ruimschoots terugverdienen.

Dat geldt des te meer wanneer u data real time kunt uitwisselen via netwerken. Het is belangrijk om ook te investeren in een infrastructuur voor horizontale en verticale integratie van slimme systemen. Snelle onderlinge uitwisseling van data is een basisvoorwaarde voor het functioneren van autonome systemen waar nauwelijks menselijke tussenkomst nodig is. Verder is een bedrijfsbreed raamwerk voor data governance nodig om data te beschermen en te beveiligen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Waarom lopen de kosten van IT projecten uit de hand?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Waarom lopen de kosten van IT projecten uit de hand?
Kosten van IT projecten
In de media verschijnen bijna dagelijks wel berichten over IT projecten waarbij de kosten volledig uit de hand gelopen zijn. Bij overheidsprojecten is dit openbare informatie en wordt het nieuws hierover breed uitgemeten. Maar hetzelfde probleem doet zich op grote en kleine schaal ook voor bij IT projecten in het bedrijfsleven. Wat zijn de oorzaken van deze overschrijdingen en hoe zijn de kosten wel beheersbaar?

In bijna elke sector zijn gecertificeerde specialisten die niets anders doen dan begrotingen maken. Een project gaat pas door als zij hun fiat geven. Voor IT projecten heb je dat soort mensen niet. Daar wordt een projectleider, ontwikkelaar en misschien ook een tester gevraagd hoeveel tijd ze ergens aan kwijt denken te zijn. Meestal vergeet men dat ook allerlei verbindende activiteiten nodig zijn, onder meer om te zorgen dat stakeholders betrokken blijven. Ander probleem is dat de verantwoordelijke niet altijd goed genoeg weet wat er gemaakt moet worden, waardoor er steeds opnieuw begonnen moet worden. Of er wordt veel teveel tijd besteed aan het oplossen van defects en bugs, in plaats van aan het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit.

Kostenoverschrijding voorkomen

Dit soort problemen is te voorkomen door gebruik te maken van de Software Cost Estimating Body of Knowledge (SCEBoK), die door NEMA wordt ontwikkeld. Het gaat om een certificeringsprogramma voor begroters dat specifiek is gericht op softwareprojecten. Doel is om uiteindelijk de kosten van deze IT projecten zo goed mogelijk onder controle te houden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

4 stappen naar datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 4 stappen naar datagedreven werken
4 stappen naar datagedreven werken
Datagedreven werken is voor veel organisaties een uitdaging. Er is nieuwe software nodig en medewerkers moeten eraan wennen dat de systemen keuzes maken. In deze vier stappen kunt u uw organisatie meer datagedreven te laten werken.

 • Oogst eerst het laaghangend fruit – Zoek eerst terugkerende en arbeidsintensieve taken. Bepaal vervolgens welke variabelen de beslissingen bepalen. Dan kan iets simpels zijn, zoals het automatisch genereren van straat en woonplaats op basis van een postcode.
 • Breng de datakwaliteit op peil – Het systeem geeft immers pas het gewenste resultaat als de data-input compleet en betrouwbaar is.
 • Veranker datagedreven werken – Dat doet u door een strategie te ontwikkelen om de interne organisatie warm te maken voor systemen die beslissingen overnemen. Focus daarbij op de tijdwinst en hogere kwaliteit van de beslissingen.
 • Zoek uit of het wiel al is uitgevonden – Voor heel veel vormen van datagedreven werken zijn al toepassingen bedacht. Denk aan de facturatie, urenadministratie en kredietverlening. Of dat voor uw processen het geval is, kunt u samen met softwareleveranciers uitzoeken.

Lees verder

DATA box – Voor organisaties die een data management of data analytics project starten
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Datagedreven werken – Meer uitleg en informatie

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Softwareprojecten uitstellen; verstandig of niet?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Softwareprojecten uitstellen; verstandig of niet?
Softwareprojecten uitstellen
Het vervangen en vernieuwen van bedrijfssoftware is nodig om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt te houden. Of is om andere redenen noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat oude systemen instabiel of onveilig worden. Maar de softwareprojecten die hiervoor nodig zijn, hebben grote impact op de bedrijfsvoering, waardoor in drukke of onzekere tijden vaak gekozen wordt voor uitstel.

Projecten rond ERP implementaties, logistieke oplossingen, supply chain of data zijn bijna altijd veelomvattend en daardoor complex. Maar ook de selectie en implementatie van nieuwe HRM, CRM of boekhoudsoftware vragen grote aandacht en kosten veel tijd. Het uitstellen van softwareprojecten is dan ook niet ongebruikelijk in drukke tijden of als er onzekerheden zijn over de economie, personeel, energie of inflatie. Maar of het verstandig is?

Softwareprojecten duren langer

Om diverse redenen is de tijdsduur tussen het starten van ICT projecten en de ingebruikname van nieuwe oplossingen de afgelopen jaren fors opgelopen:

 • Complexiteit van projecten is toegenomen – De implementatie van een ICT oplossing heeft steeds meer raakvlakken met andere ICT toepassingen in een organisatie.
 • Opdrachtportefeuilles van ICT leveranciers zijn goed gevuld – Corona heeft de digitalisering bij veel bedrijven en overheden een grote impuls gegeven. Dat heeft de toch al goed gevulde orderportefeuilles van ICT leveranciers in sommige gevallen doen overlopen. De wachttijden voor de uitvoering van ICT projecten zijn fors toegenomen en worden niet snel korter.
 • Personeelsschaarste remt de uitvoering van projecten – Voor veel ICT functies geldt een enorm tekort aan ervaren specialisten. Projecten lopen vertraging op, omdat er te weinig capaciteit beschikbaar is. Maar ook personeelsverloop tijdens het project remt de uitvoering van projecten.

Als er voor bedrijven redenen zijn hun ICT projecten uit te stellen dan wordt dat vaak gebaseerd op de omstandigheden waarin de organisatie zich op dat moment bevindt. Pas als er weer voldoende tijd, mensen en middelen beschikbaar zijn, worden projecten weer opgepakt. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen kan het daarna nog best lang – en soms té lang – duren voordat een implementatie uiteindelijk gerealiseerd is.

Start nu de voorbereiding

Heeft u plannen om in de komende één á twee jaar uw ERP, CRM, HRM, WMS, TMS of andere bedrijfssoftware te vervangen of een dataproject gerealiseerd te hebben, dan is het dus niet onverstandig nu al te starten met het ontwikkelen van plannen, vergaren van kennis, formuleren van doelen en oriënteren op oplossingen. Voor deze voorbereiding heeft het ICT informatiecentrum informatie, tools en adviezen voor u beschikbaar die u kunnen helpen met het:
 • Nemen van de beste beslissingen over de software die u nodig heeft.
 • Vinden en vergelijken van softwareoplossingen en leveranciers.
 • Gestructureerd uitvoeren van uw project (project management plan).
 • Tijdig herkennen van de valkuilen en het voorkomen van fouten.

Met een bedrijfssoftware box heeft u gratis toegang tot alle informatie over selectie en implementatie, checklists, adviezen over het samenstellen van uw programma van eisen, selectieplan en implementatieplan, unieke e-boeken, gerichte productinformatie, adviezen van specialisten, etc.

En laat het ons gerust weten als wij u ergens anders mee kunnen helpen.

Bekijk bedrijfssoftware box

Zo realiseert u cyberweerbaarheid

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo realiseert u cyberweerbaarheid
Zo realiseert u cyberweerbaarheid
Het is niet meer de vraag of maar wanneer een organisatie getroffen wordt door een cyberaanval. Ook uw bedrijf is daarom per definitie kwetsbaar. Cyberweerbaarheid is erop gericht om u te wapenen tegen cybercriminelen. Met deze vier maatregelen, opgesteld door de security experts van Grant Thornton, houdt u ze buiten de deur. Tenminste, als u er een cyclisch proces van maakt dat blijvend aandacht krijgt.

 • Identificeren van de cyberdreigingen – Met detectiesoftware en scans door derden krijgt u meer inzicht in de bedreigingen en de impact ervan. Ook kunt u beter bepalen in welke maatregelen u wilt investeren en welke risico’s u accepteert.
 • Beschermen van digitale ‘kroonjuwelen’ – Dit doet u door preventieve maatregelen te nemen om cyberincidenten te voorkomen en het opstellen van een informatiebeveiligingsplan met een draaiboek om de schade te beperken.
 • Detecteren van aanvallen – Dat realiseert u door monitoring en logging van verdachte gebeurtenissen en de analyse hiervan. Afwijkend gedrag in het netwerk is ook op te sporen met AI toepassingen.
 • Herstellen van schade door een cybersecurity incident – Naast een draaiboek voor het acute herstel is ook root cause-analyse nodig om te bepalen of structurele verbetering van de maatregelen nodig is.

Lees verder

IT security begint met veiligheidsbewustzijn – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Kies de best passende cloudvorm

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Kies de best passende cloudvorm
Kies de passende cloudvorm
Beslissers kijken bij de overgang naar de cloud vaak alleen naar de kosten. Maar er zijn veel meer aspecten die een rol spelen bij de keuze van het type cloud dat het best past bij uw bedrijfsbehoeften. Ontdek daarom tijdig de verschillende cloudvormen.

Door in gesprek te gaan met leveranciers en andere specialisten kunt u ontdekken welke cloudvorm de beste fit heeft met uw organisatiebehoeften. Uitgangspunt daarbij vormen de aspecten die kritiek zijn voor uw bedrijfsvoering. Denk aan continuïteit, performance, stabiliteit en security, maar ook aan de compliance, productiviteit en groeimogelijkheden.

De ideale cloudvorm dekt al uw behoeften op die gebieden af. Het kan ook goed zijn om met verschillende vormen van cloudoplossingen te werken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een private cloudoplossing voor oudere systemen en een public cloudoplossing voor moderne software. Het oudere (legacy) systeem is daardoor beter te hosten, maar moet wel eerst ‘verSaaSt’ worden. Voor software die al in SaaS vorm beschikbaar is, zal de public cloud goedkoper zijn.

Lees verder

Cloudsoftware selecteren – Vraag gratis bedrijfssoftware box aan
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Vijf tips voor een beheersbare migratie naar de cloud – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

12 belangrijke adviezen over ERP selectie en implementatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 12 belangrijke adviezen over ERP selectie en implementatie
Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
Organisaties kunnen niet meer zonder moderne bedrijfssoftware. ERP software speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Als hart van financieel-administratieve, commerciële, logistieke en planningsprocessen heeft ERP software een centrale functie in de automatisering van de belangrijkste onderdelen van een organisatie.

De centrale rol van ERP software stelt hoge eisen aan de selectie en implementatie van een nieuw ERP systeem. Helaas verlopen nog altijd veel ERP projecten verre van probleemloos. In het whitepaper dat u hieronder kunt downloaden leest u 12 belangrijke adviezen voor een succesvolle ERP selectie en implementatie.

Wat is het risico van ERP projecten?

Niet meer dan de helft van alle ERP projecten verloopt zoals gewenst en leidt tot het beoogde resultaat. Bij de andere helft worden grote fouten gemaakt, worden de best practices van alle eerder uitgevoerde ERP projecten onvoldoende toegepast, is de kennis van de opdrachtgever onvoldoende, worden de verkeerde partijen ingeschakeld of zijn de uitgangspunten niet goed.

De noodzaak van een goed begin

Voor een succesvol ERP project is een goede beginfase enorm belangrijk. Gaat het in de voorbereiding en in de eerste stappen daarna al mis, dan heeft dat grote gevolgen voor het verloop van het project. Bijna altijd zijn die gevolgen pas merkbaar als het project al te ver gevorderd is om het nog te stoppen of om een paar stappen terug te zetten. Als u deze situatie wilt voorkomen, lees dan deze 12 adviezen.


Op welk mailadres wilt u dit whitepaper ontvangen?

Eerst optimaliseren bij de digitale transitie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Eerst optimaliseren bij de digitale transitie
Digitale transitie
Veel organisaties zijn bezig met zeer innovatieve IT projecten, terwijl hun digitale basis nog wankel is. Begin daarom met het verbeteren van de dagelijkse digitale dienstverlening. Digitale transformatie is belangrijk. Maar overhaast ambitieuze projecten starten om straks niet te laat te zijn, daarmee bewijzen organisaties zichzelf meestal geen dienst.

Ieder zichzelf respecterend bedrijf lijkt tegenwoordig bezig met een digitale transitie. Maar het is meestal geen goed plan om meteen te gaan investeren in de nieuwste mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van artificial intelligence. Kijk liever eerst wat er te verbeteren valt aan de digitalisering van het huidige klantenproces. Stel daarbij steeds de vraag wat werkelijk waarde toevoegt. Niet alles hoeft digitaal. Zo kun je met een chatbot geld besparen, maar weegt dat ook op tegen een veel minder goede ervaring van klanten, omdat ze geen contact meer hebben met echte mensen?

Bekijk ook hoe de digitale band met ketenpartners is te versterken en hoe thuiswerkers beter zijn te ondersteunen. Kortom, ga eerst digitaal optimaliseren en pas daarna innoveren.

Lees verder

Digitale transformatie – Gratis download (e-boek)
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Klantgerichter worden – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Slimme manier om de beste ICT oplossingen en leveranciers te vinden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slimme manier om de beste ICT oplossingen en leveranciers te vinden
ICT selectie 2.0
Een goede (voor)selectie van nieuwe ICT oplossingen of leveranciers is haast onmogelijk als u nog niet met uw project naar buiten wilt treden. En zeker als u ook nog geen zin heeft in opvolging door de sales van leveranciers of consultants.

Het ICT informatiecentrum heeft de oplossing

Vanaf nu kunt u ICT oplossingen, leveranciers en adviseurs vinden en selecteren, zonder dat u, uw bedrijf of uw project bekend worden. Informatie-uitwisseling of vragen stellen, alles gaat anoniem. Pas als u weet dat een leverancier of adviseur een oplossing voor u heeft, legt u persoonlijk contact. U heeft dus zelf het stuur in handen. U wordt niet onnodig lastiggevallen, doseert wat u wel en niet over uw ICT plannen bekend wilt maken en – het allerbelangrijkste – u vindt op een heel comfortabele en effectieve manier de beste oplossing voor uw ICT vraagstuk.

Waarom deze nieuwe oplossing

Al meer dan 21 jaar helpt het ICT informatiecentrum bedrijven met informatie over ICT toepassingen en het selecteren van oplossingen. Onafhankelijk. Wij merken dat – door het strategische belang van ICT toepassingen en de behoefte aan een anonieme oriëntatie – het zoeken naar oplossingen en leveranciers de afgelopen jaren lastiger is geworden. Met deze nieuwe service wordt selectie eenvoudiger en vindt u sneller de ICT oplossing die het best past bij uw organisatie en bedrijfsprocessen.

Interesse?

Vermeld hier uw contactgegevens, dan informeren wij u verder over deze nieuwe service. Als u liever belt, kan dat natuurlijk ook: 030 227 21 20.

Houd grip op uw licenties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Houd grip op uw licenties
Grip op softwarelicenties
Wie het beheer van softwarelicenties niet goed aanpakt, krijgt te maken met extra facturen, beveiligingsproblemen en imagoschade. Met professioneel software asset management (SAM) kunt u eenvoudig controle houden op softwarelicenties.

Volgens Gartner worden jaarlijks onnodig enorme bedragen uitgegeven aan licenties. Dat heeft verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat software veel vaker of op een andere manier wordt gebruikt dan is afgesproken. Dat gaat de leverancier in rekening brengen en het kan tot imagoschade leiden. Verder wordt het applicatielandschap steeds complexer. Naast on premises software wordt steeds meer software in de cloud gebruikt (ook buiten de IT afdeling om) en daar gelden andere betalingsregelingen.

Wanneer bedrijven niet goed weten welke software ze gebruiken kan dat ook beveiligingsrisico’s met zich meebrengen. Door deze dreigende nadelen als gevolg van veel licenties, is er steeds meer aandacht voor software asset management (SAM). Een goede eerste stap bij het inzetten van SAM is een nulmeting. Die maakt niet alleen duidelijk welke software er draait, maar ook wat de kosten daarvan zijn. Verder moet u heldere spelregels opstellen voor het afnemen van software en medewerkers bewuster maken van de kosten hiervan. Ook is het raadzaam om vast te stellen hoe belangrijk bepaalde software eigenlijk voor uw bedrijf is. Tijdig afscheid nemen van niet gebruikte software is ook onderdeel van licentiebeheer.

Lees verder

Bedrijfssoftware box – Belangrijke informatie over succesvol selecteren en implementeren
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
IT projecten: zo behoudt u overzicht – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Voorspellen met data

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voorspellen met data
Voorspellen met data
Succesvolle bedrijven gebruiken data niet alleen om te bepalen hoe ze hebben gepresteerd. Naast ‘sturen via de achteruitkijkspiegel’ zijn zij ook in staat met onderbouwing te voorspellen wat er gaat gebeuren. Predictive analytics heet deze methode. Het lukt veel bedrijven echter nog niet om hier goed gebruik van te maken. Hoe krijgt u het wel voor elkaar?

Er zijn drie redenen waarom predictive analytics niet van de grond komt. Allereerst laat de kwaliteit van de data bij sommige bedrijven te wensen over. Verder wordt het werk van specialisten in het modelleren van data niet altijd aangevuld met businessinzichten. Tot slot weten bedrijven soms niet welke technologie ze nodig hebben en hoe ze die kunnen toepassen voor analyses.

Hoe voorspellen met data wel lukt

Om een goede toepassing van predictive analytics te stimuleren is het belangrijk dat afdelingen use cases delen, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft uitgevonden te worden. Ook het gebruik van een selfservice analytics platform is aan te bevelen. Daarmee kunnen medewerkers zelf analyses uitvoeren en prognoses maken op basis van voorgeschreven datasets. Een laatste mogelijkheid is het opzetten van een predictive analytics community voor het bedrijf, waar medewerkers uit verschillende disciplines kennis en ervaring uitwisselen.

Lees verder

DATA box – Voor organisaties die een dataproject gaan starten
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Valkuil van self service BI tools – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Hoe lang gaat uw ERP systeem nog mee?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe lang gaat uw ERP systeem nog mee?
Hoe lang gaat uw ERP systeem nog mee
Op een bepaald moment kost het onderhoud van een ouder ERP systeem te veel tijd, moeite en geld. Daarnaast hebben de grote ERP leveranciers ook een einddatum bepaald voor de beschikbaarheid of het ontwikkelen van hun softwareoplossingen. Wanneer is het tijd voor een migratie naar de opvolger van een top 5 ERP systeem op leeftijd?

Dit zeggen de grote ERP leveranciers over de houdbaarheidsdatum van hun ERP systeem:
 • SAP zegt de ondersteuning van ECC in 2025 te gaan stoppen, maar die aankondiging lijkt vooral bedoeld om gebruikers te bewegen over te stappen naar SAP S/4HANA. Dat is echter een totaal ander systeem.
 • Microsoft liet eerst weten de ondersteuning van GP (Great Plains) per 2025 te beëindigen, maar heeft dit onder druk van de MS community verschoven naar 2028. Wel blijft het bedrijf sterk pushen op de migratie naar het cloudgebaseerde vlaggenschip Microsoft Dynamics 365.
 • Voor JD Edwards – in handen van Oracle – is de situatie wat rooskleuriger. Dit systeem blijft tot 2033 ondersteund worden.
 • Voor gebruikers van Baan is een overstap nagenoeg onvermijdelijk. Huidige eigenaar Infor steekt er nauwelijks geld meer in en beheerders met kennis van zaken worden steeds schaarser.
 • AS/400 ERP software is nog steeds een stabiele oplossing, maar er zijn steeds minder RPG programmeurs om applicaties voor dit platform te onderhouden.

Lees verder

Gratis ERP box – Leidraad bij de migratie naar nieuwe ERP software
Dit boek redt uw ERP project – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

AI blijft explosief groeien

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI blijft explosief groeien
AI blijft explosief groeien
Er wordt steeds meer geïnvesteerd in artificial intelligence (AI). Alleen al in de EU gaat het in 2030 om een bedrag van 20 miljard euro. Er zijn steeds meer lucratieve toepassingen. Maar ook valkuilen.

Machine learning om geautomatiseerd te beslissen, robots die volautomatisch hun werk doen in magazijnen, patroonherkenning op basis van bulkdata om gebeurtenissen te kunnen voorspellen, enz. De lijst met AI toepassingen is groot en groeit snel. Wereldwijd gebruiken steeds meer bedrijven AI om hun performance te optimaliseren en repetitieve taken te automatiseren.

Maar AI kan ook uitdagingen vormen, bijvoorbeeld bij de integratie met bestaande systemen. Maar ook door de hoge ontwikkelkosten en het beperkte aantal AI specialisten. Daarnaast kan een algoritme ongemerkt gebaseerd zijn op vooroordelen en ongewenste bijeffecten hebben. Om AI werkelijk succesvol te maken is het daarom belangrijk dat de uitgangspunten van een algoritme transparant zijn.

Lees verder

AI beter begrijpen – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Meer over AI – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datagedreven optimalisatie van bedrijfsprocessen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven optimalisatie van bedrijfsprocessen
Datagedreven bedrijfsproces optimalisatie
De meeste systemen worden nu vaak alleen gebruikt om data uit te wisselen. Terwijl processen heel veel beter gemaakt kunnen worden door deze data ook op de juiste manier te gebruiken, stelt prof. Dijkman van de TU Delft. Slimmere systemen geven een enorme impuls aan de efficiency van een organisatie. Ze zijn meer dan een digitaal doorgeefluik.

Volgens prof. Dijkman kunnen bedrijven de informatie waarover ze al beschikken allereerst gebruiken om voorspellingen te doen. Denk aan vragen als: hoelang duurt de productie of het transport of waar gaan leveringsproblemen ontstaan? Met de technieken die Dijkman ontwikkelt zijn de antwoorden op dat soort vragen te gebruiken om processen direct bij te sturen.

Slimmere systemen geven boost aan efficiency

Ook structurele procesverbetering is mogelijk. Dijkman heeft hiervoor een softwareraamwerk ontwikkeld dat wordt ingezet via het European Supply Chain Forum, een netwerkorganisatie van academici, studenten en grote bedrijven. Met dat raamwerk is een zogeheten ‘digital twin’ te maken van het bedrijfsproces. Het gaat daarbij om een virtuele versie van een proces, waarmee verbeteringen zijn te testen voordat ze in het daadwerkelijk proces worden doorgevoerd. Hiervoor worden alle benodigde procesdata samengebracht, gecombineerd en gesimuleerd op basis van verschillende scenario’s en procesinrichtingen.

Lees verder

DATA box – Informatie voor organisaties die een dataproject gaan starten
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Goede managers beslissen niet op buikgevoel – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Uw aanvraag is gelukt

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Uw aanvraag is gelukt

Dank voor uw interesse! Wij informeren u spoedig.

Zo vindt u de beste oplossing en leverancier!

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo vindt u de beste oplossing en leverancier!
ICT plannen en oplossingen
Wellicht heeft u plannen om ergens in uw organisatie een ICT oplossing te vervangen. Of heeft u een ICT vraagstuk waarvoor de oplossing nog niet gevonden is. Of zoekt u een adviseur die u helpt bij verdere digitalisering of het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Of ligt er een ander ICT project. Maak dan kennis met een nieuwe, unieke manier om de beste oplossing hiervoor te vinden!

Uw voordelen

Zonder dat uw project of bedrijfsnaam in de markt bekend wordt, vindt u de leverancier of adviseur die de best passende oplossing voor u heeft. U kunt zelfs anoniem met leveranciers en adviseurs communiceren! Dat betekent dat u:

 • Zich in alle rust kunt oriënteren, zonder dat uw project in de markt bekend wordt.
 • Alle informatie kunt vragen die u nodig heeft en zelfs vragen kunt stellen aan leveranciers.
 • Door geen enkele leverancier wordt benaderd als u daar nog geen behoefte aan heeft.
 • Zelf bepaalt wanneer u wel contact legt met een partij die u vertrouwt.

Meer weten?

Als u ICT innovaties overweegt, is dit een unieke manier om daarvoor de oplossing, leverancier of adviseur te vinden. Wij informeren u graag over deze nieuwe service van het ICT informatiecentrum. Vertrouwelijk uiteraard. Vermeld hier uw gegevens, dan ontvangt u meer informatie.

ERP lessen uit de praktijk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP lessen uit de praktijk
Digitaliseren in de maakindustrie
Dat ERP projecten gestart moeten worden vanuit de business en niet vanuit IT merkte dit Nederlandse bedrijf met diverse vestigingen in het buitenland. Na een moeizame start in 2020, waarbij de implementatie zelfs stopgezet werd, draait het systeem pas twee jaar later zoals de bedoeling was en zijn er veel lessen geleerd.

Het familiebedrijf Terberg is een internationaal werkende producent van distributietrucks, heftrucks en vuilniswagens. Twee jaar geleden startte het bedrijf bij één van haar vestigingen in Duitsland met de implementatie van nieuwe ERP software. Doel van het project was dat na deze eerste implementatie ook andere vestigingen konden volgen, zodat er uiteindelijk op alle locaties van één ERP systeem gebruik gemaakt zou worden. De implementatie bij de eerste vestiging verliep echter stroef. Voordat andere vestigingen aan de beurt waren werd het project stilgelegd en werd er besloten om eerst terug te gaan naar de tekentafel.

Verkeerd gestart

De start van het project bleek achteraf totaal verkeerd en had nooit het beoogde doel kunnen bereiken. Door de situatie werd snel duidelijk dat eerst de werkwijzen van de verschillende vestigingen op één lijn zouden moeten komen te liggen. Niet eenvoudig, omdat deze vestigingen in verschillende landen zijn, zij hun eigen culturen kennen en er ook eigen IT visies op na houden. Dat er bij diverse vestigingen ook sprake was van op maat gemaakte legacy systemen die vergroeid waren met de bedrijfsprocessen van die vestiging, maakte het extra lastig. In totaal waren er zeven verschillende ERP systemen in gebruik, die vervangen moesten worden door één overal toe te passen ERP oplossing.

Standaard processen en applicaties

Na de herstart van het project werd vastgesteld hoe de processen en applicaties van alle vestigingen gestandaardiseerd en geharmoniseerd moesten worden. In plaats van te starten vanuit IT perspectief werd de business leidend in het bepalen van de functionaliteit en het vaststellen van de eisen en wensen. Om een en ander goed over te brengen op de IT’ers die bij de realisatie van het project betrokken waren, was een goede samenwerking tussen business en IT nodig. Een goede projectorganisatie en strak projectmanagement waren hierbij ook essentieel.

ERP lessons learned

Achteraf was de conclusie dat de grootste fout in het project was dat het bedrijf zich in eerste instantie te veel heeft laten leiden door de IT aspecten van het project. Kon het technisch, dan kon het naar wens van de eerste vestiging gerealiseerd worden. Door deze focus op IT waren de inrichting en organisatie van het project niet goed en was er te weinig oog voor de business en de werkwijzen en procedures daarin. Zo werd bijvoorbeeld tijdens het bouwen van het eerste ERP systeem pijnlijk duidelijk dat er veel meer handelingen met het nieuwe ERP systeem gedaan moesten worden, dan eigenlijk nodig waren. De beoogde vooruitgang werd een stap terug.

Wat zijn de belangrijkste lessen?

 • Besef dat een ERP project draait om bedrijfsprocessen en de meest efficiënte manier van werken. Niet om software.
 • Zorg er eerst voor dat alle processen op orde zijn en dat deze binnen de hele organisatie op één lijn liggen. Eerder kunt u niet live gaan.
 • Onderschat de invloed van legacy systemen niet. Deze zijn als eerste aan vervanging toe, maar zijn het lastigst te vervangen, omdat bedrijfsprocessen ermee zijn vergroeid.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de standaardfunctionaliteit van de software. Met maatwerk wordt testen bij iedere update praktisch onmogelijk. Bovendien kan niet geprofiteerd worden van software-updates die bij cloud oplossingen doorlopend automatisch uitgevoerd worden.
 • Maak gebruik van een ervaren implementatiepartner die de juiste aanpak van het project kan bepalen en kennis heeft van de lokale omstandigheden en wet- en regelgeving.

Lees verder

Digitaliseren in de maakindustrie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitaliseren in de maakindustrie
Digitaliseren in de maakindustrie
Digitalisering biedt volop mogelijkheden voor de maakindustrie: van engineering en productie tot sales en marketing. Maar hoe beslist u in welke technologie u wilt investeren? Daar zijn onderbouwde beslissingen voor nodig.

Maakbedrijven genereren steeds meer data door de digitalisering van bijvoorbeeld machines en het gebruik van sensoren en PLC’s. Met die data zijn operationele processen te bewaken en te optimaliseren. Wilt u meer werk maken van de digitalisering, bedenk dan eerst wat de investeringen daarin u kunnen opleveren. Denk aan kostenbesparingen, productiesnelheid of leverbetrouwbaarheid. Doe hiervoor een haalbaarheidsonderzoek.

Volgende vraag is wat u precies met de data wilt doen. Bijvoorbeeld trends zichtbaar maken, (potentiële) klanten gerichter benaderen of predictive maintenance uitvoeren op basis van operationele machinedata. In de ontwerpfase van producten kan volledig functionele virtualisatie fysieke prototypes overbodig maken. En bij de productie is modularisatie het antwoord op de hoge kosten en lage marges van maatwerk. Ga ook na welke kansen digitalisatie biedt voor het verbeteren van de interne en externe samenwerking.

Lees verder

Software voor de maakindustrie – Uitleg en informatie
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Smart industry: tevreden klanten én betere processen – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Slimmer gebruik van de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slimmer gebruik van de cloud
Slimmer gebruik van de cloud
Een steeds groter deel van alle bedrijfsapplicaties draait in de cloud. De voordelen daarvan zijn duidelijk: de kosten en het gebruik zijn schaalbaar, de investeringen zijn laag, u beschikt altijd over actuele software en de verantwoordelijkheid voor beheer, onderhoud en beveiliging liggen bij de cloud provider. Maar er zijn ook potentiële risico’s.

Lees hier vier tips om deze te voorkomen en meer inzicht te krijgen in uw cloudgebruik, zodat u de productiviteit van applicaties kunt monitoren en maximaliseren.

 • De helft van de bedrijven heeft onvoldoende inzicht in de onderlinge afhankelijkheden van applicaties die in de cloud en on premise draaien. Met de juiste monitoringtools zijn mogelijke oorzaken van performanceproblemen, onverwachte vertragingen en ongeplande kosten op te sporen.
 • Verborgen kosten en upsells maken het cloudgebruik vaak veel duurder dan gedacht. Cloudflow oplossingen laten zien wat de duurste typen clouddata zijn, waardoor bedrijven kostenefficiënter kunnen werken.
 • De IT afdeling heeft geen zeggenschap over de infrastructuur waarop de bedrijfskritieke applicaties draaien. Gebruik daarom tools om de eindgebruikerservaringen te monitoren en koppel de resultaten terug naar de providers.
 • Ook de beveiliging is een uitdaging in de cloud. Met een network behavior analysis engine (NBAE) is afwijkend inloggedrag van gebruikers te signaleren en worden proactief waarschuwingen verzonden over onder meer zero-day-bedreigingen.

Lees verder

Gratis CLOUD box – Complete informatie voor optimale cloudmigraties
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Beperk uw risico’s van cloud computing – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief