Geen categorie Archives - ICTberichten.nl

All posts in Geen categorie

Slim netwerk voorkomt files in het dataverkeer

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slim netwerk voorkomt files in het dataverkeer
dataverkeer
De hoeveelheid dataverkeer groeit explosief, onder meer omdat bedrijven massaal applicaties naar de cloud migreren. Om datafiles te voorkomen is een slimmere netwerkoplossing nodig.

Veel bedrijven hebben een hybride IT-omgeving waarin (mobiele) applicaties in de cloud worden gecombineerd met on premise systemen. Medewerkers verwachten op elke plek een snelle toegang te hebben. Die uitdaging wordt groter, omdat er steeds meer gegevens uitgewisseld worden. De oplossing is een slim en schaalbaar netwerk met de naam SD-WAN, wat staat voor software defined wide area netwerk. Deze netwerkoplossing verplaatst datasets bij het oproepen ervan naar de dichtstbijzijnde landingsplaats op de backbone. Hierdoor wordt de performance geoptimaliseerd. Ook op het vlak van security zijn er voordelen, omdat de virtuele datacenters op de edge met elkaar kunnen communiceren. Zo weten ze bijvoorbeeld dat ze een site moeten afsluiten, wanneer deze besmet is.

Digitale transformatie is een term dat je te pas en te onpas hoort. De gratis bedrijfssoftware box wijst u de weg in digitale transformatie en datagedreven werken.

Databeheer is veiliger en goedkoper te maken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Databeheer is veiliger en goedkoper te maken
databeheer
Hoe maak je databeheer compliance proof? Voor veel bedrijven is het tijd om zich te bezinnen op hun strategie voor databeheer. Omdat er steeds meer data bewaard wordt, is het ook lastiger om te voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied. De inzet van een centraal platform voor databeheer zorgt niet alleen dat gegevens op de juiste wijze worden vastgelegd en gecategoriseerd, maar ook dat het beheer voldoet aan de compliancy-eisen. De beste oplossingen op dit gebied zijn in staat om de waarde van data voor de business te bepalen. Op basis hiervan wordt beslist welke gegevens bewaard moet blijven en welke bestanden kunnen worden overgeschreven. Dat leidt tot kostenbesparing, omdat het veel minder vaak nodig is extra opslagcapaciteit aan te schaffen en dure cloud-omgevingen te beheren.

Moet u ook iets met uw data? Wilt u een datagedreven onderneming worden? De gratis bedrijfssoftware box van het ICT informatiecentrum wijst u de weg in digitale transformatie en datagedreven werken.

Snelle ontwikkelingen rond bedrijfsapplicaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Snelle ontwikkelingen rond bedrijfsapplicaties
ontwikkelingen bedrijfsapplicaties
Met de nieuwste bedrijfssoftware zijn beslissende concurrentievoordelen te behalen. Dat bedrijven zich dat realiseren leidt tot snelle groei van de markt van bedrijfssoftware. Volgens IDC groeit deze markt wereldwijd jaarlijks met 7,5%. Wat zijn de trends?

IDC verwacht dat de mondiale omzet van bedrijfssoftware over vijf jaar ruim 265 miljard dollar zal bedragen. De top-5 leveranciers in 2019 waren SAP (7,7%), Oracle (5,1%), Salesforce (5,0%), Intuit (3,0%) en Microsoft (2,1%). IDC ziet een aantal trends in de aankoop van applicaties. Het aandeel van public cloud software zal naar verwachting het snelste groeien: van circa 40% in 2019 tot meer dan 56% in 2024. Verder wordt een toename verwacht van bedrijfstoepassingen op basis van big data analyse en machine learning. Deze applicaties bieden bruikbare inzichten in een bredere werkstroom. Ook het automatiseren van taken op een lager niveau binnen de applicaties is een groeiende markt.

Bedrijfsapplicaties zijn de motor van uw onderneming. Als deze niet goed functioneert loopt u grote achterstanden op t.o.v. uw concurrenten. Verdient uw huidige bedrijfssoftware uw aandacht? Vraag dan de gratis bedrijfssoftware box van het ICT informatiecentrum aan. Deze bevat alle kennis over bedrijfssoftware, selectie en implementatie.

Data integratie in een hybride omgeving

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Data integratie in een hybride omgeving
Data integratie
Door de opkomst van de cloud hebben steeds meer bedrijven een hybride applicatielandschap. Daarbij bevinden applicaties zich deels intern en deels in de cloud. Dat stelt nieuwe eisen aan de integratie van data.

Bedrijven verzamelen tegenwoordig grote hoeveelheden data. Ook externe bronnen worden meer gebruikt. Denk aan klantinformatie van social media of procesdata van IoT-sensoren. Die data kan intern worden opgeslagen, maar ook in een multicloud omgeving. Daarom is een goede integratielaag cruciaal voor de ontwikkeling van een datagedreven organisatie. Voor die laag zijn de volgende aspecten van belang:

 • De infrastructuur die op een multicloud omgeving moet zijn ingericht, bijvoorbeeld met applicatie-containers.
 • De architectuur die moet evalueren van een centrale enterprise service bus of een service oriented architecture naar een agile integration architecture (AIA).
 • De tooling die groeit naar een hybride integratieplatform (HIP), dat meerdere tools combineert en inzetbaar maakt op basis van rollen, kennisniveau en de use case.
 • De expertise die samengebracht moet worden in een center of excellence voor integratie met eigen taken en verantwoordelijkheden.

Door DevOps teams op deze manier te ondersteunen wordt de organisatie wendbaarder en verdwijnen bottlenecks bij het integreren van data.

Bent u al op de hoogte van de mogelijkheden en voordelen van datagedreven werken? Het ICT informatiecentrum introduceert 3 nieuwe boeken die u alles uitleggen over data, data management, analytics en datagedreven werken. Lees hier hoe u deze gratis kunt aanvragen.

Weinig werknemers verwachten dat AI hun functie verandert

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Weinig werknemers verwachten dat AI hun functie verandert
AI

Slechts 11% van de werknemers verwacht dat artificiële intelligentie de komende vijf jaar invloed heeft op hun functie. Dat percentage ligt hoger bij het management en de datateams.

Voor het onderzoek naar de invloed van AI heeft het bedrijf Dataiku 400 respondenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten laten ondervragen. Slechts 11% van de medewerkers denkt dat AI hun rol volledig zal veranderen. Bij datateams en het management ligt dit percentage op 20%. Uit het onderzoek blijkt verder dat bij ongeveer de helft van de organisaties de datakwaliteit nog niet op orde is. Hiervoor moeten eerst de processen verbeterd worden. Er wordt al volop gediscussieerd over de vraag hoe dit moet gebeuren. Daarbij zijn twee stromingen te onderscheiden. Bij inclusieve AI werken mensen vanuit verschillende rollen samen aan projecten en bij exclusieve AI wordt dit overgelaten aan gespecialiseerde datateams.

Low code applicatieontwikkeling heeft de toekomst

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Low code applicatieontwikkeling heeft de toekomst
Low code applicatieontwikkeling
Met de komst van low code platforms is het ontwikkelen van applicaties niet langer voorbehouden aan experts in programmeren. Dat verklaart de snelle opmars.

Uit onderzoek van Forrester blijkt dat inmiddels 23% van de organisaties gebruik maakt van low code ontwikkelplatforms. Daarmee kunnen medewerkers zonder technologische kennis applicaties ontwikkelen. Bovendien ontlast dat ontwikkelaars die bezig zijn met complexe projecten. Low code platforms werken met een grafische interface, waarbij je functionele componenten selecteert uit een bibliotheek en deze vervolgens in een visuele flow plaatst. Ook het inrichten van applicatieschermen is een kwestie van drag and drop. Aspecten zoals de datastructuur worden automatisch ‘onder de motorkap’ geregeld. Hierdoor kunnen alle medewerkers hun innovatieve ideeën razendsnel vertalen naar werkende applicaties.

Staat u aan de vooravond van een ICT selectie- of implementatietraject? Bekijk hier de gratis bedrijfssoftware box.

Veel bedrijven hebben geen continuïteitsplan

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veel bedrijven hebben geen continuïteitsplan
continuïteitsplan
Bij het begin van de Corona-crisis had slechts 47% van de Nederlandse organisaties een plan klaarliggen om de continuïteit veilig te stellen. De andere helft loopt een onnodig groot risico.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse organisaties halsoverkop software moest installeren om up-and-running te blijven aan het begin van de Corona-crisis. Zij hadden geen continuïteitsplan klaarliggen, waarin onder meer is vastgelegd hoe op afstand samengewerkt moet worden en wat er geregeld moet worden op het gebied van werkruimten, telefoons, werkstations, servers, applicaties en netwerkverbindingen.

Volgens onderzoeker Capterra kan het ontbreken van zo’n plan leiden tot grote verliezen en zelfs bedrijfssluiting. Veel bedrijven moesten tijdens de crisis in korte tijd belangrijke beslissingen nemen en hielden daarbij geen rekening met de lange termijn. Overigens vond ongeveer een derde van de respondenten aanpassing van de bedrijfsvoering voor digitaal zakendoen niet cruciaal. Dit percentage ligt in Duitsland, Australië, Frankrijk en Italië veel hoger.

Download het gratis e-boek ‘Waarom IT projecten mislukken

Vol programma Exact Live – The virtual edition

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vol programma Exact Live – The virtual edition
programma exact live
Voor business software events met persoonlijke ontmoetingen is in coronatijd even geen mogelijkheid. En dus worden softwareleveranciers creatief en online actief. Zo pakt Exact groots uit met Exact Live – The virtual edition. Van 2 tot en met 6 november kunt u vijf dagen lang gebruiken maken van een virtuele beursvloer. In een programma vol interactieve sessies gericht op diverse sectoren kunt u de presentaties volgen van een reeks topsprekers, maakt u kennis met actuele innovaties en ontmoet u langs digitale weg experts en partners. Alle informatie over de sprekers, het programma en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op de website.

Bekijk hier het programma van Exact Live

Vijf adviezen over nieuwe bedrijfssoftware

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vijf adviezen over nieuwe bedrijfssoftware
Vijf adviezen over nieuwe bedrijfssoftware
Deze maand publiceerde het ICT informatiecentrum op het platform IT executive ‘Vijf adviezen over het vernieuwen van bedrijfssoftware‘. De vijf adviezen kunt u hier nalezen. Het hele artikel vindt u via de link onderaan.

 • Besteed beslissingen over bedrijfssoftware niet uit. Neem deze altijd zelf en zorg tijdig voor de benodigde kennis.
 • Zorg dat u adviseurs en leveranciers begrijpt en kritische vragen kunt stellen. Weet welke kennis u daarvoor nodig hebt.
 • Er is een grote kans dat u dezelfde fouten maakt die anderen al maakten bij hun softwareproject. Gebruik bestaande kennis, ken de valkuilen en voorkom die fouten.
 • U gaat jarenlang van nieuwe bedrijfssoftware gebruik maken. Beslissingen hebben langdurige impact. Voorkom tijdsdruk, plan realistisch en begin op tijd.
 • Consultants en leveranciers hebben andere belangen dan u. Begrijp het verschil in rollen en behoud zelf de regie.
Naast deze vijf zijn er nog talloze adviezen over hoe u selectietrajecten het best kunt uitvoeren. U vindt deze in de gratis publicaties van het ICT informatiecentrum, zoals het Handboek Softwareselectie, het succesvolle boek Komt een CEO bij de IT dokter, checklist, stappenplannen en vele andere media.

Vier aanvliegroutes naar succesvolle AI

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vier aanvliegroutes naar succesvolle AI
Vier aanvliegroutes naar succesvolle AI
Artificial intelligence is voor bedrijven inmiddels essentieel om te overleven en biedt de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen. Volgens Forbes hebben organisaties daarom vorig jaar 62 procent meer uitgegeven aan kunstmatige intelligentie. Maar hoe is AI maximaal te benutten in deze onzekere tijden?

Er zijn een paar manieren om AI succesvol in te zetten. De eerste manier is het in kaart brengen van kansen voor optimalisatie. Denk aan AI voor de optimalisatie van marketinguitgaven, de allocatie van personeel of het terugdringen van de downtime. Ten tweede kan nagegaan worden waar versnelling mogelijk is. Juist in economisch turbulente tijden moet de focus liggen op use cases waarmee organisaties sneller kunnen handelen. Derde manier is vermijden van dubbel werk in AI projecten. Vaak zijn bijvoorbeeld de benodigde data al in eerdere projecten bijeengebracht en opgeschoond of is er herbruikbare code ontwikkeld. Tot slot is het goed om kritisch naar de modellen te kijken. In tijden van disruptie kunnen onder meer de businessbehoeften en de eisen met betrekking tot de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data veranderen.

Uw ICT steeds meer naar de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Uw ICT steeds meer naar de cloud
Uw ICT steeds meer naar de cloud
Gartner verwacht dat de wereldmarkt voor public clouddiensten in 2020 met 6,3 procent zal groeien. In het segment public cloud verwacht Gartner voor het concept Desktop as a service (DaaS) dit jaar een spectaculaire groei van maar liefst 95,4 procent. Begrijpelijk, want DaaS is een betaalbare optie voor het ondersteunen van thuiswerkende werknemers, die vanaf meerdere devices en locaties veilig toegang moeten krijgen tot de bedrijfstoepassingen. Software as a service (SaaS), zoals ERP in de cloud, online CRM toepassingen of e-HRM, blijft volgens Gartner het grootste marktsegment. SaaS wordt gevolgd door Infrastructure as a Service (IaaS), dat dit jaar naar verwachting met 13,4 procent zal groeien. Bedrijven die gebruik maken van public cloud technologie hoeven vooraf veel minder geld te investeren dan wanneer ze traditionele licentiesoftware aanschaffen.

Meer informatie over ERP, CRM, HRM of andere bedrijfssoftware in de cloud vindt u in de gratis bedrijfssoftware box.

Datagedreven werken vraagt om een road map

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven werken vraagt om een road map
Datagedreven werken
Steeds meer organisaties willen datagedreven (datadriven) gaan werken. Prima idee, maar daar komt meer bij kijken dan het koppelen van databases. Ook de processen en administratie moeten perfect georganiseerd zijn. Om te beginnen dienen de gegevens compleet en actueel te zijn. Hiervoor zijn controleslagen en feedback loops nodig. Verder is het belangrijk dat procedures en gegevensverzamelingen goed op elkaar aansluiten. Anders is het lastig om bruikbare informatie te destilleren uit het stuwmeer van gegevens. Bedenk daarnaast dat de organisatie permanent in beweging is. De datavoorzieningen moeten dus wendbaar kunnen meebewegen met de informatiebehoeften.

Bent u al op de hoogte van de mogelijkheden en voordelen van datagedreven werken? Het ICT informatiecentrum introduceert 3 nieuwe boeken die u alles uitleggen over data, data management, analytics en datagedreven werken. Lees hier hoe u deze gratis kunt aanvragen.

3 gratis boeken over data

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 3 gratis boeken over data
3 gratis boeken over data
Kent u de mogelijkheden en voordelen van datagedreven werken? Het ICT informatiecentrum introduceert 3 nieuwe boeken die u alles uitleggen over data, data management, analytics en datagedreven werken.

Zoals de meeste bedrijven, kent u inmiddels het belang van goedwerkende bedrijfssoftware. Uw financiële, commerciële en logistieke processen kunnen niet meer zonder. Bijblijven en tijdig overschakelen naar nieuwe ERP, CRM of andere software is nu belangrijk. De afgelopen jaren is daar aandacht voor verdere digitalisering en de toepassing van cloudoplossingen bijgekomen. In de volgende stap om uw organisatie succesvoller, stabieler, effectiever en toekomstbestendiger te maken, gaat het om data. Maar wat betekent dat concreet? Waarom zou u ook met data aan de slag ‘moeten’? Hoe wordt u een datagedreven organisatie? En welke stappen moet u daarvoor zetten? Het ICT informatiecentrum introduceert 3 nieuwe boeken, die binnenkort digitaal gratis voor u beschikbaar zijn. Heeft u interesse?

Transformeer eerst de organisatie en dan pas de IT

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Transformeer eerst de organisatie en dan pas de IT
digitaal transformeren
Negentig procent van alle digitale producten is rommel, volgens internet en customer experience specialist McGovern. Hij hoort vaak dezelfde klachten: de software werkt niet goed genoeg en we kunnen de data niet snel genoeg terugvinden in onze systemen. Dat komt volgens hem vooral door de grote hoeveelheid nutteloze content, slecht design, overbodige code en ongelezen e-mails.

Het grootste voordeel van digitalisering is tegelijkertijd het grootste nadeel. Wanneer de communicatiecultuur inefficiënt is, zal de situatie door de introductie van nieuwe technologie juist verder verslechteren. En wanneer er veel interne competitiviteit is, gaat nieuwe teamsoftware niet werken. Kortom, je kunt niet digitaal transformeren, als je niet eerst transformeert op organisatieniveau. Dat doe je door mensen meer verantwoordelijkheid te geven over de data die ze genereren, door hen training te geven in het werken met technologie en door hun samenwerkend vermogen te stimuleren.

Thuiswerken creëert drie IT uitdagingen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Thuiswerken creëert drie IT uitdagingen
Thuiswerken creëert drie IT uitdagingen
Thuiswerken tijdens de COVID-19 pandemie vraagt om andere manieren van (samen)werken. Dat stelt nieuwe eisen aan de digitale transformatie. Daarbij ontstaan drie uitdagingen. Om de continuïteit in tijden van corona te waarborgen is meer aandacht geboden voor security en connectiviteit. Tijd derhalve om de IT voorzieningen met een nieuwe blik te bekijken. Daarbij staan de volgende vragen centraal.

 • Hoe is de digitale transformatie te versnellen en te optimaliseren? De pandemie maakt het noodzakelijk om IT oplossingen, processen en mensen te onderwerpen aan stresstests (die waardevolle inzichten kunnen opleveren).
 • Hoe zorg je voor efficiënte samenwerking? Nu mensen meer thuiswerken moet goed onderzocht worden met welke middelen ze dat in welke situaties het beste kunnen doen.
 • Hoe is het welzijn van medewerkers te optimaliseren? Als mensen elkaar minder vaak fysiek ontmoeten kan hun motivatie voor het werk afnemen. Het is dus belangrijk om te onderzoeken hoe dat is te voorkomen.

Met ERP in de cloud doet u uw administratie, klantcontact, logistiek en meer van huis uit. De ERP box helpt u met de selectie daarvan.

Lees het artikel

Multi-cloud: kloof tussen ambitie en adoptie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Multi-cloud: kloof tussen ambitie en adoptie
Multi-cloud: kloof tussen ambitie en adoptie
De belangstelling van Nederlandse IT beslissers voor een multicloud omgeving is de laatste jaren vertienvoudigd. Toch ligt de concrete adoptiegraad nog onder de 20 procent.

Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van de Nederlandse IT beslissers plannen heeft om over te stappen naar een multicloud strategie. Maar slechts een vijfde heeft dit al daadwerkelijk gerealiseerd. Bedrijven maken dus nog maar weinig gebruik van verschillende cloudaanbieders om hun functionele behoeften af te dekken. Verder blijkt uit het onderzoek dat circa driekwart van de respondenten meer IT functionaliteit naar de cloud wil verplaatsen. Twee derde gaat dit zelfs binnen een jaar doen. Men denkt daarbij met name aan legacy-applicaties en databases, maar ziet tegelijkertijd cyberrisico’s als een belangrijk issue.

ERP, CRM of andere bedrijfssoftware naar de cloud? Maak gebruik van de bedrijfssoftware box.

Stappenplan voor succesvolle AI

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Stappenplan voor succesvolle AI
Stappenplan voor succesvolle AI
Artificial Intelligence wordt steeds belangrijker voor de besluitvorming. Volgens een publicatie van de Amerikaanse businessschool MIT Sloan Management moet een organisatie drie stappen zetten om een succesvol AI systeem op te zetten dat de besluitvorming efficiënt en effectief kan ondersteunen:

 • Creëer een dataset met gegevens van veel bedrijven om hun ‘bedrijfs-DNA’ in kaart te brengen en voeg zo mogelijk hun bedrijfsresultaten toe.
 • Ontwikkel een kwantificatiemethode om bedrijven te evalueren op concurrentievermogen en ontwikkeling.
 • Gebruik AI voor interne verbetering door een model te ontwikkelen dat voorspelt hoe de prestaties van de eigen organisatie zijn te optimaliseren.

  Beslissers die deze aanpak volgen en de beschikbare informatie goed weten te benutten, hebben een structurele voorsprong op de concurrentie.

  Bedrijfsomvang bepaalt de digitaliseringsgraad

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsomvang bepaalt de digitaliseringsgraad
  Bedrijfsomvang bepaalt de digitaliseringsgraad
  Vooral kleine bedrijven lopen achter met het digitaliseren van processen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Grotere ondernemingen pakken de digitale transformatie blijkbaar anders aan.

  Een derde van alle Nederlandse bedrijven heeft de bedrijfsvoering compleet of bijna volledig gedigitaliseerd volgens een onderzoek van het CBS. Maar de bedrijfsomvang is sterk bepalend voor de mate van digitalisering. Maar liefst 65 procent van de ondernemingen met 500 of meer werknemers heeft de processen in hoge mate gedigitaliseerd. Bij de kleinste bedrijven – met maximaal twee werknemers – is dit bijna een kwart. Het onderzoek leert ook dat het aandeel verzonden e-facturen in 2018 bijna verdubbelde ten opzichte van het jaar daarvoor, namelijk van 8 naar 14 procent. Verder is het percentage bedrijven dat ICT systemen gebruikt om klantengegevens te beheren (CRM systemen) in die periode toegenomen van 46 procent naar 56 procent.

  Hoe overbrug je de taalkloof tussen business en IT?

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Hoe overbrug je de taalkloof tussen business en IT?
  Hoe overbrug je de taalkloof tussen business en IT?
  Softwareontwikkelaars hebben geen master bedrijfseconomie en de meeste bedrijfsconsultants weten weinig van programmeren. Toch moeten beiden met elkaar communiceren.

  Modelgestuurde ontwikkeling met een grafische interface voor low code programmeren kan deze taalkloof tussen business en IT overbruggen. Door te werken met visuele bouwstenen kan de domeinexpert een probleem of zakelijke behoefte op een begrijpelijke manier duidelijk maken aan de developer. Op zijn beurt kan de developer aan de domeinexpert laten zien wat de nieuwe oplossingen hiervoor zijn. Zo kunnen ze per processtap afstemming krijgen over de beste aanpak. Dat voorkomt miscommunicatie en fouten, versnelt het proces en het zorgt dat het eindproduct beter past bij de behoeften. Kortom, beide partijen zijn erbij gebaat.

  ERP advies verschuift van IT naar business

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor ERP advies verschuift van IT naar business
  ERP advies
  De rol van ERP consultants verandert. Diepgaande technische kennis en vaardigheden op het gebied van configureren en ontwikkelen zijn niet meer doorslaggevend. In plaats daarvan verschuift het zwaartepunt van ERP advies naar begrip van uw bedrijfsprocessen. ERP consultants moeten daarom vanuit best practices de best passende procesflow kunnen bepalen en hun advies aan u kracht bijzetten met een datagedreven fundament. Daarmee doet design thinking z’n intrede bij ERP consultancy. Verder is het belangrijk dat consultants u kunnen ondersteunen bij de uitrol en ingebruikname van het systeem. Presentatievaardigheden en overtuigingskracht zijn cruciaal om de toegevoegde waarde van een nieuw systeem goed aan u te kunnen overbrengen. Hiervoor is ook organisatiesensitiviteit een kerncompetentie.

  NB Gaat u aan de slag met ERP software of heeft u advies hierover nodig? De ERP box van het ICT informatiecentrum biedt u alle informatie die u nodig heeft.

  Acht tips om te besparen op IT kosten

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Acht tips om te besparen op IT kosten
  IT kosten
  IT diensten en managed services kosten uw organisatie vaak veel geld. De vraag is hoe u de kosten omlaag kunt brengen zonder in te leveren op de kwaliteit en het rendement. Experts noemen acht manieren om uw IT kosten te kunnen verlagen.

   1. Begroot de IT kosten niet te optimistisch, bijvoorbeeld door professionele cost estimate technieken te gebruiken.
   2. Check de lopende contracten om te bepalen of leveranciers zich houden aan de afgesproken KPI’s.
   3. Let op aflopende contracten, want u kunt bij een andere leverancier misschien een betere prijs en betere voorwaarden bedingen.
   4. Controleer de cloudkosten, want die kunnen ongemerkt flink oplopen wanneer u meer diensten afneemt of het aantal gebruikers groeit.
   5. Houd grip op de IT inhuur door de uurtarieven van veelvoorkomende rollen in de ICT te checken op marktconformiteit.
   6. Bewaak de applicatiekosten door een scan uit te voeren die de business impact, cloud readiness en transformatiestrategie per applicatie duidelijk maakt.
   7. Doe een IT benchmark om te onderzoeken op welke gebieden u relatief veel geld kwijt bent en waar de verbeterpunten liggen.
   8. Houd de hand op de knip, bijvoorbeeld omdat u door de coronacrisis impulsief veel meent te moeten investeren in telewerken.

  MKB mist de boot bij digitale transformatie

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor MKB mist de boot bij digitale transformatie
  digitale transitie
  Met name voor middelgrote bedrijven lijkt de drempel voor een digitale transitie en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) te hoog. Bovendien wachten zij liever tot de coronacrisis voorbij is. Vraag is of dat terecht is.

  Inmiddels maakt al zo’n 45 procent van de grote organisaties gebruik van AI, tegenover slechts 29 procent van de kleinere bedrijven. Belangrijkste verklaringen is het gebrek aan de juiste vaardigheden. Data scientists zijn schaars op de arbeidsmarkt en ze kiezen liever voor een groot bedrijf. Daar verdienen ze meer en krijgen ze doorgaans interessantere projecten. De oplossing kan zijn om meer eigen mensen in AI op te leiden.

  Ander probleem is dat de data meestal verspreid zijn opgeslagen en opgeschoond moeten worden voordat er mee gewerkt kan worden. De oplossing hiervoor is integrale opslag in een datawarehouse of datalake dat met analytics tools vanuit iedere invalshoek is te benaderen. Verder is het niet meer nodig om in een duur en complex dataplatform te investeren, door gebruik te maken van een cloud oplossing. Tot slot maken nieuwe technologieën het mogelijk om interfaces te bouwen waarvoor de gebruiker niet hoeft te coderen.

  7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties

  Geen categorie, Infrastructuur beheer, Management
  Reacties uitgeschakeld voor 7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties
  Vernieuwen van applicaties
  Er zijn steeds meer IT vraagstukken, die ook nog eens steeds complexer worden. Het kost dan ook een toenemende hoeveelheid tijd om deze aan te pakken en nieuwe functies te implementeren. In 7 vragen definieert u uw vertrekpunten bij het moderniseren van ERP, CRM, HRM of andere softwareapplicaties. Als u overweegt uw applicaties te moderniseren, doet u er verstandig aan deze vragen eerst te beantwoorden:

  1. Wat is het doel van de vernieuwing? Hierbij zijn drie categorieën businessproblemen te onderscheiden: technische beperkingen, operationele uitdagingen of digitaliseringsdoelen.
  2. Waar liggen de (technologische) gaps? Maak eerst een diagnose om de oorzaken van problemen te achterhalen en bepaal daarna de gewenste staat van de applicaties.
  3. Wat kunt u behouden? Een ‘rip-and-replace’-aanpak brengt vaak meer kosten mee dan het ontsluiten van legacy systemen middels api’s.
  4. Wat wordt uw softwarestrategie? Bepaal per te moderniseren onderdeel welke strategie het beste past. Alles vervangen en opnieuw bouwen, kost meer geld en moeite dan een gedifferentieerde aanpak.
  5. Hoe waarborgt u de continuïteit? Om meters te maken zonder bedrijfsprocessen in gevaar te brengen is een agile-aanpak met kleine iteraties (herhalingen) aan te bevelen.
  6. Hoe houdt u grip op de modernisering? Technische en functionele monitoring is nodig om te bepalen wanneer modernisering in de toekomst nodig is.
  7. Hoe voorkomt u weerstand? Betrek uw werknemers vanaf het begin bij de modernisering, stimuleer een positieve houding en organiseer trainingen.

  Aandacht geboden voor beveiliging data analytics

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Aandacht geboden voor beveiliging data analytics
  Aandacht geboden voor beveiliging data analytics
  Het toepassen van data analytics biedt nieuwe kansen, maar creëert ook nieuwe risico’s. Hoe waarborg je de veiligheid van gegevens die bij een provider zijn opgeslagen?

  Organisaties verzamelen en analyseren op grote schaal data die zowel on-premise als in de cloud worden opgeslagen. Die opslagsystemen vormen een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Bovendien kan gevoelige informatie in handen komen van concurrenten. Bij een datalek volgen boetes en kunt u imagoschade oplopen. Bij de selectie van een provider moet goed vastgelegd worden wie welke informatie mag bekijken en welke methodologie de provider gebruikt om beveiligingsproblemen te detecteren. Verder is het mogelijk om data versleuteld te laten versturen tussen de databronnen en de data analytics oplossing. Zeker met het oog op de AVG is meer aandacht voor security geen overbodige luxe.

  Het succes van ‘Komt een CEO bij de IT-dokter’

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Het succes van ‘Komt een CEO bij de IT-dokter’
  Het succes van 'Komt een CEO bij de IT-dokter'
  In augustus verscheen weer een nieuwe druk van het boek ‘Komt een CEO bij de IT-dokter’, geschreven door de ervaren IT specialist Wolter Toet. Sinds het ICT informatiecentrum in 2019 uitgever werd van dit boek, is het gelezen door vele duizenden beslissers en betrokkenen bij IT projecten, vooral rond de thema’s ERP, CRM en WMS. Maar ook voor andere thema’s, zoals HRM, DMS of TMS software, is het een veelgelezen en goed toepasbaar boek. Opvallend is dat er bijna uitsluitend positieve reacties op dit boek te horen zijn. Op basis van deze reacties en de reviews voor dit boek blijken dit de factoren die het enthousiasme over dit boek verklaren:

  • Herkenbaar – Zonder dat het ‘open deuren’ zijn, komen in het boek situaties voor die iedereen herkent. De valkuilen, oogkleppen, gebrek aan medewerking, ondeskundigheid en eigenwijsheid die veranderingen in de IT van een bedrijf vaak in de weg staan, worden helder en onomwonden in kaart gebracht. Kent u alle valkuilen en factoren die tegenwerken, dan kunt u deze tijdig aanpakken.
  • Praktijkgericht – Over de theorie van organiseren en automatiseren is genoeg geschreven. Over de impact op de organisatie van bijvoorbeeld een ERP project, veel minder. Iedereen die bezig is met nieuwe ERP, CRM of anders bedrijfssoftware kan de kennis en inzichten van dit boek moeiteloos projecteren op zijn of haar eigen organisatie en IT projecten.
  • Relevant – Je merkt dat het boek geschreven is door iemand die al jaren ervaring heeft met het aansturen van softwareprojecten bij grote en minder grote organisaties. Het boek is to the point, de voorbeelden zijn treffend en hoofd- en bijzaken worden duidelijk gescheiden.
  • Toegankelijk – In het boek worden complexe zaken eenvoudig uitgelegd. Iedereen die betrokken is bij een IT project kan de tips, adviezen aan aanwijzingen daarom lezen en direct begrijpen. Ondanks dat het woord CEO in de titel voorkomt, is het zeker geen boek specifiek voor CEO’s. Het is voor iedereen interessant, ook voor DGA’s in het kleine MKB. Het boek is inhoudelijk van niveau, maar wel geschreven in gewone, begrijpelijke taal.
  • Mooi vormgegeven – Het boek is fris, modern en overzichtelijk vormgegeven met leuke en duidelijke illustraties. Het serieuze onderwerp krijgt zo een luchtige presentatie.
  • Authentiek – Het is geen boek waar de oude wijn in nieuw zakken gaat, maar een deskundige visie die niet eerder op deze manier is uitgewerkt en beargumenteerd. En die volledig gebaseerd is op de praktijk van een IT specialist, met een uitgesproken mening over dat projecten écht niet zo vaak hoeven te mislukken.
  • Gratis beschikbaar – Wat natuurlijk ook een rol speelt bij het positieve beeld van het boek is het feit dat het gratis verkrijgbaar is voor organisaties die met een softwareproject aan de slag gaan.
  Interesse?
  • U kunt het boek gratis ontvangen als onderdeel van een ERP box, CRM box of andere bedrijfssoftware box.
  • Als u het boek wilt kopen, kunt u het telefonisch bestellen bij de servicedesk van het ICT informatiecentrum: 085 40 10 218.

  Maak de black box van AI transparant

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Maak de black box van AI transparant
  Maak de black box van AI transparant
  Om het vertrouwen van consumenten te winnen moeten organisaties verantwoorden hoe ze data gebruiken om AI modellen te bouwen. Wat komt daarbij kijken?

  Het black box principe om AI modellen uit te rollen is niet meer houdbaar. Overheden, organisaties en consumenten willen weten wat de impact is van algoritmes en systemen voor AI en machine learning. Ze willen zeker weten dat algoritmen ethisch ingezet worden en bijvoorbeeld niet discrimineren. Criteria voor de bouwers van modellen zijn daarom: transparantie, uitlegbaarheid en aansprekende resultaten. Mensen zijn eerder geneigd om hun gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die hun vertrouwen weten te winnen. Vandaar dat de herleidbaarheid van data bij veel organisaties bovenaan de agenda staat en dat ze zicht willen hebben op de complete levenscyclus van gegevens.

  In vijf stappen naar schone en actuele relatiedata

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor In vijf stappen naar schone en actuele relatiedata
  In vijf stappen naar schone en actuele relatiedata
  Het opschonen en actualiseren van relatiedata is cruciaal om de klantervaringen te optimaliseren en nieuwe kansen te benutten. Business consultants van ITDS benoemen de volgende vijf stappen voor het opschonen en updaten van relatiedata:

  • Bepaal de scope – Deze stap bepaalt welke relaties en gegevens u gaat meenemen. Kijk daarbij zowel naar de status van attributen (zijn de velden leeg of ingevuld) als naar het type record (bijvoorbeeld zakelijke of particuliere klanten).
  • Maak een plan van aanpak – Breng daarbij in kaart welke systemen relevante informatie bevatten voor de analyse. Denk aan systemen voor klantbeheer, maar bijvoorbeeld ook aan de contractadministratie.
  • Analyseer de data – Kijk eerst hoe de data is opgebouwd en wat moet worden opgeschoond. Verleg daarna de focus naar de status van het record. Zijn relaties bijvoorbeeld actief of inactief.
  • Schoon de data op – Beoordeel alle gevonden issues van attributen en de status van records. Maak per issue een keuze en houdt bij het opschonen rekening met de regels in de verschillende systemen zodat het aangepaste relatiebestand goed verwerkt kan worden.
  • Laad de data in de systemen – De schone data is in de oorspronkelijke systemen te verwerken, maar er kan ook een centraal systeem worden opgezet voor alle relatiedata.

  Cloud security houdt IT managers uit de slaap

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Cloud security houdt IT managers uit de slaap
  Cloud security houdt IT managers uit de slaap
  Organisaties die werken met verkeerd geconfigureerde clouddiensten hebben te maken met steeds meer datalek-incidenten. Dat blijkt uit het Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2020. Conclusie van het rapport: security is een lappendeken, zowel wat betreft de aanpak als de producten en diensten. Niet alleen cloudaanbieders spelen hierbij een rol, maar ook de afnemende organisaties zelf. Slechts 8 procent van de verantwoordelijken voor IT security begrijpt het model voor gedeelde verantwoordelijkheid volledig. Verder gebruikt ruim driekwart van de organisaties meer dan vijftig verschillende cybersecurityproducten. Toch beschouwt driekwart van de respondenten de public cloud als veiliger dan hun eigen datacenters.

  Werknemers remmen IT innovatie

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Werknemers remmen IT innovatie
  Werknemers remmen IT innovatie
  Volgens onderzoek van PWC heeft meer dan de helft van de bedrijven moeite om effectief te innoveren. Ook rondom hun eigen bedrijfssoftware en andere IT toepassingen. CEO’s beschouwen het creëren van een innovatieve bedrijfscultuur zelfs als de grootste uitdaging. Dat heeft verschillende redenen. De eerste is dat innovatietrajecten vaak naast het gewone werk opgepakt moeten worden. Verder is men onzeker over het doel en resultaat. Bovendien kan automatisering van processen leiden tot het schrappen van banen. Kortom, de alarmbellen gaan af bij medewerkers als een innovatieproject wordt aangekondigd. Nobelprijswinnaar en gedragseconoom Daniel Kahneman heeft de oplossing. Noem het geen innovatieproject maar bijvoorbeeld optimalisatieslag of verbeteringstraject.

  Vier tips tegen cybercrime

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Vier tips tegen cybercrime
  Vier tips tegen cybercrime
  Bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven had de afgelopen twee jaar te maken met datalekken, gegevensverlies of downtime van diensten. Hoe is dat te voorkomen? Een security-expert geeft u vier tips om dataverlies en de bijbehorende schade te voorkomen.

  • Creëer bewustwording bij werknemers. Het merendeel van de ransomware wordt binnengehaald door onwetende werknemers. Dat is te voorkomen door ze verplicht cybersecuritytrainingen te laten volgen en door ze relevante berichten te sturen.
  • Gebruik verschillende vormen van beveiliging. Installeer bijvoorbeeld robuuste antivirussoftware en een solide firewall, maar professionaliseer ook het patch- en passwordmanagement.
  • Zorg voor gebruiksklare back-ups. Als uw organisatie vroeg of laat te maken krijgt met ransomware, wilt u zo snel mogelijk weer up-and-running zijn. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kunt u hiervoor dagelijks of vaker een back-up maken. Bedenk dat de kosten van opslag de laatste jaren scherp zijn gedaald.
  • Maak een specialist verantwoordelijk. Cybersecurity is een vak apart. Laat dat dus niet over aan iemand die ‘handig is met computers’, naar werk met een specialist die de nieuwste ontwikkelingen en de juiste middelen kent. Een managed service provider kan de verantwoordelijkheid deels overnemen.

  Software kiezen in 3 stappen

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Software kiezen in 3 stappen
  Software kiezen in 3 stappen
  Bij de keuze van nieuwe software hebben bedrijven de neiging om het meest uitgebreide pakket te nemen. Toch wordt dat vaak niet omarmd door de medewerkers. Wat is wijsheid? BearingPoint is er duidelijk over: ‘Een softwarepakket kan nog zo uitgebreid of geavanceerd zijn, als niemand al die mogelijkheden benut, heb je daar niets aan’. Zij adviseren een driestappenplan:

  • De eerste fase is het introduceren van ‘proofpoints’ om de wensen van de organisatie in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is dat selectieteamleden elkaars perspectieven begrijpen en dat deze met elkaar in lijn gebracht worden.
  • In de tweede fase wordt aan leveranciers gevraagd om prototypes te ontwikkelen tijdens workshops, waarbij vertegenwoordigers van het selectieteam aanwezig zijn. Vervolgens evalueert het team deze prototypes.
  • Dit leidt in de derde fase tot een aanbeveling aan de beslissers, die wordt gevolgd door een demonstratie van het werkende prototype. Eventueel kunnen ook bezoeken aan referentieklanten worden afgelegd.

  Door op deze manier alle stakeholders bij het selectieproces te betrekken wordt een betere en transparante keuze gemaakt. Dat draagt bij aan de adoptie van de nieuwe software.

  Hoe wordt u een datagedreven organisatie?

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Hoe wordt u een datagedreven organisatie?
  Hoe wordt u een datagedreven organisatie?
  De afstand tussen bedrijven die vernieuwend bezig zijn met data en meer behoudende ondernemingen wordt steeds groter. Het ontwikkelen van slimme nieuwe proposities en processen begint met het creëren van een datagedreven cultuur. Daarvoor zijn de volgende drie drivers te onderscheiden.

  1. Beslis niet op buikgevoel maar met de juiste data
  Traditionele bedrijven zien data als bijproduct van verkoop en operationele en financiële processen in plaats van als goudmijn om klanten beter te bedienen en nieuwe diensten te ontwikkelen. Data moet de voedingsbron vormen voor alle processen. En de verantwoordelijkheid voor de datakwaliteit dient duidelijk belegd te worden.

  2. Gebruik de data als smeerolie in de keten
  In de conventionele situatie is sprake van eenrichtingsverkeer bij het uitwisselen van data in de waardeketen. In plaats daarvan zouden alle ketenpartners hun data met elkaar kunnen delen. Hiervoor worden in steeds meer sectoren platforms opgezet die een open data-ecosysteem creëren.

  3. Coachen in plaats van voorschrijven
  Bij wat oudere bedrijven staan vaak oprichters aan het roer met zoveel autoriteit dat niemand ze durft tegen te spreken. Als zo’n dominante leider niet weet wat er nodig is om de digitale transitie te maken, zal daar ook weinig van komen. De oplossing is een coachende stijl van leidinggeven bij het inrichten van nieuwe en datagedreven business modellen.

  Legacy systemen remmen marketinginitiatieven

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Legacy systemen remmen marketinginitiatieven
  Legacy systemen remmen marketinginitiatieven
  Nederlandse marketeers verkennen volop nieuwe strategieën en tools om hun doelgroepen te bereiken. Dat blijkt uit het rapport ‘Not Another State of Marketing’ van HubSpot. Zo maakt bijna drie kwart gebruik van account based marketing, waarbij klanten volledig gepersonaliseerd benaderd kunnen worden. Helaas worden doorgaans nog traditionele systemen ingezet bij het implementeren van dit soort initiatieven. Hoewel Nederlandse organisaties voorop lopen in de automatisering van bedrijfsprocessen, komt slechts 13% van de investeringen hierin ten goede aan marketing. Bovendien leiden nieuwe strategieën bij een kwart niet tot het gewenste resultaat, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om potentiële klanten optimaal te segmenteren en te adresseren. Oude (legacy) CRM systemen en marketingsoftware remmen de vernieuwing.

  HR kan sleutelrol spelen bij de digitale transitie

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor HR kan sleutelrol spelen bij de digitale transitie
  HR kan sleutelrol spelen bij de digitale transitie
  Digitalisering beperkt zich niet tot het automatiseren van processen. Het management van werknemers is zeker zo belangrijk. HR heeft kan hierbij een belangrijke rol spelen.

  Onderzoek van IDC toont aan dat verandering van de bedrijfscultuur het grootste obstakel vormt voor het doorvoeren van digitale veranderingen. HR kan de weg vrijmaken. Allereerst door te achterhalen wat digitalisering oplevert. Denk aan kostenverlaging, productiviteitsstijging en meer omzet. Als dat duidelijk is het voor het management, wordt het eenvoudiger om de rest van de werknemers mee te krijgen. Verder kan HR duidelijk maken welke kansen verandering biedt voor individuele groei en ontwikkeling. Vervolgens is het zaak om trainingen te organiseren waar medewerkers leren hoe ze nieuwe systemen kunnen gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden. En tot slot zijn tools in nodig om de ontwikkeling van werknemers te meten en te monitoren.

  Financieel managers geven security en analytics topprioriteit

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Financieel managers geven security en analytics topprioriteit
  Financieel managers geven security en analytics topprioriteit
  Financieel managers geven security en analytics hoge prioriteit. Het beveiligen en analyseren van gegevens komt de komende jaren bovenaan op de agenda te staan. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Protiviti onder ruim 800 CFO’s en senior financial managers. De grote aandacht voor deze thema’s is begrijpelijk, want een data-lek kan grote gevolgen hebben, zowel voor de financiële positie als de reputatie van een organisatie.

  Nu de cyberrisico’s toenemen, moeten CFO’s meer budget en middelen vrijmaken voor bedrijfsbrede beveiligingsmaatregelen. Data analytics heeft prioriteit, omdat dit de strategiebepaling van organisaties ondersteunt. Denk aan het voorspellen van trends of het onderhouden van relaties met overheden en regelgevende instanties. Verder leveren data-analyses operationele inzichten. Risicoanalyses vergroten de betrouwbaarheid, forensische analyses verkleinen financiële malversaties en analyses van de regelgeving verhogen het compliance-niveau.

  Zo beschermt u klantdata

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Zo beschermt u klantdata
  Zo beschermt u klantdata
  Klantdata vertegenwoordigt veel waarde. Maar hoe kunt u die waarde maximaal benutten, als u klanten tegelijk controle moet geven op het gebruik van deze data? In zeven stappen regelt u het en kunt u de dataprivacy waarborgen.

  Zeven stappen om de dataprivacy te waarborgen:

  • Schep intern duidelijkheid over de visie en strategie om de datasoevereiniteit voor klanten te waarborgen.
  • Evalueer de competenties die intern aanwezig zijn of nog ontwikkeld moeten worden voor het verwerken en delen van klantdata.
  • Optimaliseer de systemen en processen om te garanderen dat klanten de controle op hun gegevens behouden en er geen datalekken optreden.
  • Zorg voor afstemming met partners waarmee u klantdata uitwisselt, om te zorgen dat ze net zo transparant als u werken.
  • Evalueer uw plaats in het ecosysteem om te achterhalen of er nieuwe partners gezocht moeten worden die aanvullende klantdata kunnen leveren.
  • Ontwikkel een user interface of control panel waarmee klanten kunnen regelen welke data ze op welk moment met uw organisatie willen delen.
  • Communiceer helder en transparant naar klanten over de data die u van hen nodig hebt en laat zien wat dat hen oplevert. Daardoor wint u hun vertrouwen.

  Slechte software reden om van baan te veranderen

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Slechte software reden om van baan te veranderen
  Slechte software reden om van baan te veranderen
  Een kwart van de werknemers zegt te overwegen om van baan te veranderen als de software waarmee ze werken niet bevalt. Dat pleit voor meer inspraak bij aanschafbeslissingen van ERP, CRM, HRM of andere bedrijfssoftware.

  Uit onderzoek van Freshworks blijkt dat 25 procent van de werknemers zegt een andere baan te zullen overwegen wanneer software waarmee ze moeten werken niet bevalt. Onder de snelgroeiende groep millennials in de beroepsbevolking bedraagt dat percentage zelfs 30 procent. Blijkbaar bestaat er een sterke relatie tussen werkplezier en de gebruikte tools en zal het omgekeerde ook waar zijn: goede, prettig werkende bedrijfssoftware verhoogt het plezier in het werk.

  Conclusie van de onderzoeker is dat de top-downbenadering bij de selectie van software plaats zou moeten maken voor een meer democratisch proces. Daardoor krijgen medewerkers niet alleen de software waarmee ze het meest productief zijn, maar voelen ze zich ook meer gerespecteerd door het management. Mogelijkheden om medewerkers een stem te geven zijn bijvoorbeeld open forums, pilotprogramma’s en enquêtes. Wordt er geen eind gemaakt aan de ‘softwaredictatuur’, dan zullen medewerkers ook meer onveilige consumentensoftware (shadow IT) gaan gebruiken.

  De pluspunten van private cloud appliances

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor De pluspunten van private cloud appliances
  private cloud appliances
  Een private cloud appliance (PCA) biedt rekenkracht, storage en netwerkcapaciteit met daarbovenop een virtualisatielaag die direct aansluit op de bestaande infrastructuur. De appliance maakt het mogelijk de cloudomgeving binnen een hyperconverged infrastructuur te hosten en is gebouwd op standaard hardware. Eigenlijk is het een mini-datacenter, ontworpen voor gemengde workloads.

  Een voorbeeld is de Oracle Private Cloud Appliance. Deze PCA omvat naast de managed cloud services ook het platform, de infrastructuur, de applicaties en beheertools voor de lifecycle en integratiediensten. De PCA omgeving is zeer snel op te zetten, omdat alles vooraf al is geïmplementeerd en geoptimaliseerd. Bovendien krijgt u meestal korting op de PCA licentie wanneer u al applicaties van de leverancier afneemt.

  Hoe is de uitgaande factuurstroom te digitaliseren?

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Hoe is de uitgaande factuurstroom te digitaliseren?
  Hoe is de uitgaande factuurstroom te digitaliseren?
  Elektronisch factureren stroomlijnt en versimpelt het debiteurenbeheer van uw organisatie. Bovendien biedt het u mogelijkheden voor meer persoonlijk contact en geeft het real-time inzicht in openstaande facturen. Dat legt de basis voor beter betaalgedrag. Maar hoe is het digitaliseren van de uitgaande factuurstroom het beste aan te pakken?

  De eerste stap is de keuze voor een e-facturatie formaat. Welke formaten kan uw systeem verwerken en wat is gebruikelijk in uw branche? Veelvoorkomende formaten zijn: XML, UBL en EDIFACT. Vervolgens kunt u nagaan of er een extra module voor uw systeem nodig is om e-facturen te versturen. Voor frequente facturatie aan grote klanten is ook een koppeling tussen uw systeem en dat van hen te overwegen. Wilt u niet teveel investeren, bijvoorbeeld omdat u maar weinig facturen verstuurt, dan kunt u gebruik maken van een webportal voor e-facturatie dat verschillende partijen aanbieden.

  Legacy ERP systemen worden vervangen door ERP in de cloud

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Legacy ERP systemen worden vervangen door ERP in de cloud
  Legacy ERP systemen worden vervangen door ERP in de cloud
  Onderzoek van Boomi – onderdeel van Dell Technologies – onder 825 enterprise architects wijst uit dat het grootste deel van de IT budgetten niet meer gebruikt wordt om legacy ERP systemen draaiende te houden. Meer dan de helft van de bedrijven concentreert zich nu op modernisering van die systemen. Daarbij verwacht maar liefst 80% van de Nederlandse respondenten hun ERP applicaties binnen een jaar grotendeels of helemaal overgebracht te hebben naar de cloud. Men zoekt hierbij met name naar integratiemogelijkheden voor complexe hybride IT omgevingen die data uit een grote verscheidenheid van databronnen en apparaten kunnen verwerken.

  Nederlandse bedrijven voorop in digitalisering

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse bedrijven voorop in digitalisering
  Nederlandse bedrijven voorop in digitalisering
  Bedrijven die de afgelopen jaren bezig zijn geweest met het zo goed mogelijk digitaliseren van hun bedrijfsprocessen, hebben daar nu voordeel van. Het zet veel organisaties die nog niet zover zijn, nu aan om vaart te zetten achter hun digitalisering.

  De Europese Investeringsbank EIB heeft een rapport opgesteld om na te gaan welke landen digitaal goed voorbereid zijn om uit de coronacrisis te komen. Men heeft hiervoor een digitaliseringsindex opgesteld. Deze geeft ook aan hoe bedrijven hun digitale infrastructuur en investeringen beoordelen. De koplopers in Europa zijn Denemarken, Nederland en Tsjechië en Finland. De VS is echter verder dan de meeste andere landen in Europa. Om de kloof te dichten moeten Europese beleidsmakers de structurele belemmeringen voor investeringen in digitalisering opheffen. Verder is het belangrijk de versnippering van de markt tegen te gaan, met name in de dienstensector.

  Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk
  Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk
  Onderzoek onder ruim driehonderd CIO’s in Europa leert dat ruim de helft van de Nederlandse CIO’s hun organisatie op het laagste digitaliseringsniveau plaatst. Merkwaardig, want Nederland bevindt zich in de Europese voorhoede wat betreft het percentage workflows dat al is gedigitaliseerd. Er zijn drie mogelijke verklaringen voor deze discrepantie. De eerste is dat CIO’s zeer goed op de hoogte zijn van de nieuwste mogelijkheden, waardoor ze beter weten welke ze nog zouden kunnen benutten. Tweede verklaring is dat ze het digitale zelfbeeld mede laten bepalen door de kennis van hun C-level collega’s en die wordt relatief laag ingeschat. Laatste verklaring is dat de digitalisering in Nederland vooral betrekking heeft op bestaande processen en samenwerkingen en minder op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

  Drie adviezen van Gartner om de impact van de coronacris te beperken

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Drie adviezen van Gartner om de impact van de coronacris te beperken
  Drie adviezen van Gartner om de impact van de coronacris te beperken
  Om de continuïteit van de bedrijfsvoering in tijden van corona te bewaken, adviseert Gartner managers en beslissers om op de korte termijn de volgende acties te ondernemen.

   Maak meer gebruik van digitale tools voor samenwerking en AI
   Nu er nog steeds beperkt wordt gereisd, moeten meer mogelijkheden beschikbaar gesteld worden voor instant messaging, online vergaderen, het delen van bestanden en het online gebruik van bedrijfssoftware, zoals ERP of CRM applicaties. Wellicht is het ook mogelijk om processen met AI te automatiseren, waardoor voor extra taken geen nieuwe medewerkers nodig zijn.

   Gebruik digitale kanalen voor contacten met partners en klanten
   Omdat fysieke ontmoetingen met partners en klanten minder of niet mogelijk zijn, groeit het belang van online kanalen. Websites, apps, video conferencing, marktplaatsen en social media moeten daarom een volwaardig alternatief bieden. Dus is het zaak de bestaande online kanalen te optimaliseren en nieuwe mogelijkheden te omarmen.

   Informeer medewerkers gericht over de situatie en maatregelen
   De media buitelen over elkaar heen wat betreft de berichtgeving over de coronacrisis. Niet geverifieerde informatie kan verwarring bij medewerkers veroorzaken, waardoor ze verkeerde beslissingen nemen. Zorg daarom voor eenduidige berichtgeving vanuit het management over de impact en maatregelen met betrekking tot het virus.

  Drie tips voor betere samenwerking tussen finance en IT

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Drie tips voor betere samenwerking tussen finance en IT
  Drie tips voor betere samenwerking tussen finance en IT
  Met name bij het implementeren van nieuwe technologieën, is samenwerking tussen de financieel en IT verantwoordelijken van vitaal belang. Het samenspel versnelt ook veranderingstrajecten, verbetert de databeveiliging en beperkt de risico’s. Hier drie tips om de samenwerking te bevorderen:

   1. Vraag medewerkers om zelf ideeën aan te dragen. Organiseer hiervoor eerst brainstorms met een team van de eigen afdeling en daarna met de hele groep, waarbij ook kansrijke eerder bedachte ideeën verder uitgediept kunnen worden.

   2. Geef ze zicht op elkaars werk en de doelen ervan. Begin de samenwerking niet met een specifiek project, maar informeer ze eerst over de werkzaamheden van de andere afdelingen en de overkoepelende doelen. Hiervoor kan onder meer gebruik gemaakt worden van programma’s voor mentoring en job shadowing.

   3. Investeer in activiteiten voor team-building. Met dat doel zijn binnen en buiten het kantoor evenementen en activiteiten te organiseren waar de medewerkers van de afdelingen elkaar (beter) leren kennen. Denk aan een brunch of lunch met een spreker die vertelt hoe IT het werk van finance en IT verandert.

  Hoe helpt machine learning uw voorraadbeheer?

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Hoe helpt machine learning uw voorraadbeheer?
  Hoe helpt machine learning uw voorraadbeheer?
  Machine learning is het vermogen van machines of apparaten om te leren van situaties, bijvoorbeeld door patronen te herkennen, en deze ‘kennis’ te gebruiken voor toekomstige situaties. Ook bij voorraadbeheer kan machine learning ingezet worden. Het management doet er goed aan om de volgende vragen te beantwoorden voordat daar toe besloten wordt.

  • Is machine learning de best mogelijke oplossing voor het probleem in termen van resultaat, efficiëntie, quick wins en te verkrijgen overzicht?
  • Welke machine learning taken, classificatie en regressie leiden in welke volgorde tot de beste oplossing?
  • Bedrijven gebruiken vooral e-mail en digitale advertenties om hun doelgroep te bereiken, terwijl deze outbound kanalen steeds minder responderen. Slechts een kwart is van plan om te investeren in inbound kanalen als chatbots of contactcentra.
  • Om welke menselijke en technologische resources, configuraties en modellen vraagt de vorige stap?
  • Hoe is de gekozen oplossing te optimaliseren door deze te versimpelen en er nieuwe toepassingen mee te realiseren?

  AI in bedrijfsprocessen en applicaties met DataOps

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor AI in bedrijfsprocessen en applicaties met DataOps

  AI in bedrijfsprocessen en applicaties met DataOps

  End-to-end management van AI oplossingen is cruciaal. Allereerst moet de kwaliteit en aanvoer van actuele data op orde gebracht worden. Vervolgens dienen de datastromen en de inzichten die AI oplevert ingebed te worden in de bedrijfsprocessen, om zo gerichte actie te kunnen ondernemen. Het beheren van die data pipelines voor bedrijfskritische toepassingen vereist een nieuwe vorm van gegevensbeheer. Dit wordt DataOps genoemd.

  DataOps gaat om een geautomatiseerde en procesgerichte methodiek die data scientists gebruiken om de kwaliteit van gegevensanalyse te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten. Met DataOps is de kennis die is opgedaan via agile werken, direct te implementeren. Verder kunnen bedrijven de inzichten integreren in de governance van het gegevensbeheer, maar ook om te sturen op het bereiken van de gewenste bedrijfsresultaten.

  Lees het artikel

  Meer interessante kennis en informatie voor u

  Zo haalt u waarde uit uw data  |  Het op een goede manier analyseren van data, creëert waarde voor uw onderneming. Hoe u omgaat met deze waardevolle data en hoe u hier waarde uit kunt halen, leest u in de gratis e-boekjes over business intelligence en data analytics die het ICT informatiecentrum voor u heeft samengesteld.


  Datawarehousing en big data voor MKB  |  In dit whitepaper leest u over de toepassing en toegevoegde waarde van datawarehousing en big data analytics voor ondernemingen die niet over grote IT-budgetten beschikken.

  Grote kans op dataverlies in de cloud door menselijke fouten

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Grote kans op dataverlies in de cloud door menselijke fouten

  Grote kans op dataverlies in de cloud door menselijke fouten

  Volgens recent onderzoek in de VS en Groot-Brittannië heeft twee op de vijf bedrijven te maken (gehad) met diefstal van Microsoft Office 365 data. Met name het aantal gestolen Office-gebruikersgegevens blijkt bijzonder hoog. Menselijke fouten zijn de hoofdoorzaak van dataverlies bij het gebruik van clouddiensten. Denk aan het openen van phishingmails of het downloaden van malware. SaaS aanbieders bieden weinig tot geen bescherming tegen menselijke fouten en werken volgens het ‘shared responsibility model’. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het deel waarover ze controle hebben, waaronder de beschikbaarheid van hun applicaties. Verder garanderen ze oplossingen bij rampscenario’s binnen hun eigen infrastructuur. Maar ze stellen dat eindgebruikers te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor de data die ze creëren binnen de applicaties.

  Lees het artikel

  Meer interessante kennis en informatie voor u

  Voorkom ransomware  |  Ransomware is in korte tijd uitgegroeid tot een enorm succesvol businessmodel voor cybercriminelen en een serieus probleem voor zowel consumenten als bedrijven. Hoe u voorkomt dat uw gegevens gegijzeld worden, leest u in dit whitepaper.


  Risico’s van SaaS  |  Twee derde van de bedrijven weet niet welke risico’s ze lopen bij het gebruik van SaaS oplossingen. Wat de risico’s zijn en hoe ze zijn te beperken, leest u in dit bericht.

  Vijf toepassingen van RPA in de financiële sector

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Vijf toepassingen van RPA in de financiële sector

  Vijf toepassingen van RPA in de financiële sector

  Met RPA zijn veelvoorkomende handelingen van medewerkers na te bootsen door slim gebruik te maken van een end user interface. Denk aan chatbots, robo-advisors en automatisering bij het innen van facturen. Daardoor is de kennis van medewerkers inzetbaar voor hoogwaardigere taken. In de financiële dienstverlening wordt RPA onder meer gebruikt voor het:

  • Opstellen van auditrapporten
  • Automatiseren van veiligheidscontroles
  • Automatiseren van helpdesk functies
  • Managen van prijsfluctuaties in (online) trading
  • Automatiseren van inwerkprocessen

  Door dit soort toepassingen is RPA de snelst groeiende markt in enterprise software.

  Lees het artikel

  Meer interessante kennis en informatie voor u

  Zo kiest u de juiste software  |  ERP software biedt u een geïntegreerde softwareoplossing voor de ondersteuning van meerdere primaire bedrijfsprocessen, waaronder financiële administratie. De gratis ERP box biedt online informatie, boeken, stappenplannen, overzichten, nieuws, productinformatie, tips en adviezen over de selectie van zo’n ERP systeem.


  Proces intelligence |  Een groeiend aantal organisaties maakt gebruik van tools voor proces intelligence. Hiermee verbeteren zij bijvoorbeeld de klantenservice en operationele efficiëntie van de organisatie. In dit bericht leest u wat proces intelligence precies is.

  Groeiend cloudgebruik is een aanslag op uw bedrijfsnetwerk

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Groeiend cloudgebruik is een aanslag op uw bedrijfsnetwerk

  Groeiend cloudgebruik is een aanslag op bedrijfsnetwerk

  Bedrijven hebben een fysieke dataverbinding nodig voor cloudgebaseerde bedrijfsapplicaties. Daar ontstaat een bottleneck door de groeiende vraag naar cloudservices. Het WAN en bedrijfsnetwerk kunnen de vraag straks niet meer aan. Dit probleem wordt niet getackeld in strategische digitaliseringsplannen. METRI komt met verschillende aanbevelingen om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen.

  • Ten eerste moet het WAN niet langer worden gezien als een operationele IT voorziening, maar als een strategische asset bij de digitale transformatie. Het netwerk krijgt daardoor een beeldbepalende rol in de cloudagenda.
  • Tweede aanbeveling is het uitvoeren van een analyse om na te gaan of de netwerkcapaciteit voldoende is om het verwachte online verkeer te verwerken.
  • Ten derde is modernisering van de netwerkinfrastructuur nodig om de enorme groei van cloudverkeer op te vangen en vast te houden aan hoge standaarden op het gebied van kwaliteit en beveiliging.
  • Tot slot benadrukken de onderzoekers het belang van een andere mindset onder IT bestuurders: ze geven nu de cloud, datacenters en netwerken het label van een commodity infrastructuur, maar dat klopt al lang niet meer. Alleen als ze de cruciale rol ervan inzien is de cloudtransformatie in betrouwbare banen te leiden.

  Lees het artikel

  Meer interessante kennis en informatie voor u

  On-premises versus de cloud  |  Welke cloudoplossing en welk gebruiksmodel past het beste bij uw bedrijf: SaaS, hosting, een hybride oplossing of iets anders? In dit whitepaper leest u alles omtrent het vraagstuk van on-premises versus de cloud.


  Noodzaak van moderne ICT  |  Een crisis laat zien hoe belangrijk moderne ICT is. Bedrijven die de kansen hiervan altijd hebben benut, ondervinden minder hinder in tijden van tegenslag. In dit artikel leest u daar meer over.

  Vier tips voor verbeterde klantervaringen

  Geen categorie
  Reacties uitgeschakeld voor Vier tips voor verbeterde klantervaringen

  Vier tips voor verbeterde klantervaringen

  Pegasystems heeft onderzoek gedaan naar klantervaringen bij 5.000 bedrijven in twaalf landen waaronder Nederland. Daaruit komen de volgende conclusie en aanbevelingen naar voren:

  • IT neemt doorgaans het voortouw bij initiatieven om de klantervaringen te verbeteren. Er moet meer samengewerkt worden met de business, omdat die de meeste kennis heeft over de wensen van klanten.
  • De management support voor de initiatieven beperkt zich tot slechts 35 procent van de organisaties. Daardoor kan het belang ervan door de betrokkenen op een lager niveau in twijfel getrokken worden.
  • Bedrijven gebruiken vooral e-mail en digitale advertenties om hun doelgroep te bereiken, terwijl deze outbound kanalen steeds minder responderen. Slechts een kwart is van plan om te investeren in inbound kanalen als chatbots of contactcentra.
  • Men vertrouwt nog teveel op traditionele methoden, bijvoorbeeld customer journey mapping en A/B testing. Nieuwe methoden voor klantgerichte analyses worden veel minder ingezet. Denk hierbij aan propensity modelling, voorspellen van de customer lifetime value en performance simulatie.


  Meer interessante kennis en informatie voor u:

  • Met een CRM systeem kunt u snel, goed en op het juiste moment handelen in het verkoopproces, analyses maken en optimaal inspelen op veranderingen in de behoefte van uw klanten en de markt. Staat u aan de vooravond om een CRM systeem aan te schaffen of te vervangen? De gratis CRM box kan u daarbij helpen.
  • Het verbeteren van klantervaring is natuurlijk altijd een vereiste, maar zijn alle klanten wel even belangrijk? In dit whitepaper leest u daar meer over.