Geen categorie Archives - ICTberichten.nl

All posts in Geen categorie

ERP advies verschuift van IT naar business

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP advies verschuift van IT naar business
ERP advies
De rol van ERP consultants verandert. Diepgaande technische kennis en vaardigheden op het gebied van configureren en ontwikkelen zijn niet meer doorslaggevend. In plaats daarvan verschuift het zwaartepunt van ERP advies naar begrip van uw bedrijfsprocessen. ERP consultants moeten daarom vanuit best practices de best passende procesflow kunnen bepalen en hun advies aan u kracht bijzetten met een datagedreven fundament. Daarmee doet design thinking z’n intrede bij ERP consultancy. Verder is het belangrijk dat consultants u kunnen ondersteunen bij de uitrol en ingebruikname van het systeem. Presentatievaardigheden en overtuigingskracht zijn cruciaal om de toegevoegde waarde van een nieuw systeem goed aan u te kunnen overbrengen. Hiervoor is ook organisatiesensitiviteit een kerncompetentie.

NB Gaat u aan de slag met ERP software of heeft u advies hierover nodig? De ERP box van het ICT informatiecentrum biedt u alle informatie die u nodig heeft.

Acht tips om te besparen op IT kosten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Acht tips om te besparen op IT kosten
IT kosten
IT diensten en managed services kosten uw organisatie vaak veel geld. De vraag is hoe u de kosten omlaag kunt brengen zonder in te leveren op de kwaliteit en het rendement. Experts noemen acht manieren om uw IT kosten te kunnen verlagen.

  1. Begroot de IT kosten niet te optimistisch, bijvoorbeeld door professionele cost estimate technieken te gebruiken.
  2. Check de lopende contracten om te bepalen of leveranciers zich houden aan de afgesproken KPI’s.
  3. Let op aflopende contracten, want u kunt bij een andere leverancier misschien een betere prijs en betere voorwaarden bedingen.
  4. Controleer de cloudkosten, want die kunnen ongemerkt flink oplopen wanneer u meer diensten afneemt of het aantal gebruikers groeit.
  5. Houd grip op de IT inhuur door de uurtarieven van veelvoorkomende rollen in de ICT te checken op marktconformiteit.
  6. Bewaak de applicatiekosten door een scan uit te voeren die de business impact, cloud readiness en transformatiestrategie per applicatie duidelijk maakt.
  7. Doe een IT benchmark om te onderzoeken op welke gebieden u relatief veel geld kwijt bent en waar de verbeterpunten liggen.
  8. Houd de hand op de knip, bijvoorbeeld omdat u door de coronacrisis impulsief veel meent te moeten investeren in telewerken.

MKB mist de boot bij digitale transformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor MKB mist de boot bij digitale transformatie
digitale transitie
Met name voor middelgrote bedrijven lijkt de drempel voor een digitale transitie en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) te hoog. Bovendien wachten zij liever tot de coronacrisis voorbij is. Vraag is of dat terecht is.

Inmiddels maakt al zo’n 45 procent van de grote organisaties gebruik van AI, tegenover slechts 29 procent van de kleinere bedrijven. Belangrijkste verklaringen is het gebrek aan de juiste vaardigheden. Data scientists zijn schaars op de arbeidsmarkt en ze kiezen liever voor een groot bedrijf. Daar verdienen ze meer en krijgen ze doorgaans interessantere projecten. De oplossing kan zijn om meer eigen mensen in AI op te leiden.

Ander probleem is dat de data meestal verspreid zijn opgeslagen en opgeschoond moeten worden voordat er mee gewerkt kan worden. De oplossing hiervoor is integrale opslag in een datawarehouse of datalake dat met analytics tools vanuit iedere invalshoek is te benaderen. Verder is het niet meer nodig om in een duur en complex dataplatform te investeren, door gebruik te maken van een cloud oplossing. Tot slot maken nieuwe technologieën het mogelijk om interfaces te bouwen waarvoor de gebruiker niet hoeft te coderen.

7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties

Geen categorie, Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor 7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties
Vernieuwen van applicaties
Er zijn steeds meer IT vraagstukken, die ook nog eens steeds complexer worden. Het kost dan ook een toenemende hoeveelheid tijd om deze aan te pakken en nieuwe functies te implementeren. In 7 vragen definieert u uw vertrekpunten bij het moderniseren van ERP, CRM, HRM of andere softwareapplicaties. Als u overweegt uw applicaties te moderniseren, doet u er verstandig aan deze vragen eerst te beantwoorden:

1. Wat is het doel van de vernieuwing? Hierbij zijn drie categorieën businessproblemen te onderscheiden: technische beperkingen, operationele uitdagingen of digitaliseringsdoelen.
2. Waar liggen de (technologische) gaps? Maak eerst een diagnose om de oorzaken van problemen te achterhalen en bepaal daarna de gewenste staat van de applicaties.
3. Wat kunt u behouden? Een ‘rip-and-replace’-aanpak brengt vaak meer kosten mee dan het ontsluiten van legacy systemen middels api’s.
4. Wat wordt uw softwarestrategie? Bepaal per te moderniseren onderdeel welke strategie het beste past. Alles vervangen en opnieuw bouwen, kost meer geld en moeite dan een gedifferentieerde aanpak.
5. Hoe waarborgt u de continuïteit? Om meters te maken zonder bedrijfsprocessen in gevaar te brengen is een agile-aanpak met kleine iteraties (herhalingen) aan te bevelen.
6. Hoe houdt u grip op de modernisering? Technische en functionele monitoring is nodig om te bepalen wanneer modernisering in de toekomst nodig is.
7. Hoe voorkomt u weerstand? Betrek uw werknemers vanaf het begin bij de modernisering, stimuleer een positieve houding en organiseer trainingen.

Het succes van ‘Komt een CEO bij de IT-dokter’

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Het succes van ‘Komt een CEO bij de IT-dokter’
Het succes van 'Komt een CEO bij de IT-dokter'
In augustus verscheen weer een nieuwe druk van het boek ‘Komt een CEO bij de IT-dokter’, geschreven door de ervaren IT specialist Wolter Toet. Sinds het ICT informatiecentrum in 2019 uitgever werd van dit boek, is het gelezen door vele duizenden beslissers en betrokkenen bij IT projecten, vooral rond de thema’s ERP, CRM en WMS. Maar ook voor andere thema’s, zoals HRM, DMS of TMS software, is het een veelgelezen en goed toepasbaar boek. Opvallend is dat er bijna uitsluitend positieve reacties op dit boek te horen zijn. Op basis van deze reacties en de reviews voor dit boek blijken dit de factoren die het enthousiasme over dit boek verklaren:

 • Herkenbaar – Zonder dat het ‘open deuren’ zijn, komen in het boek situaties voor die iedereen herkent. De valkuilen, oogkleppen, gebrek aan medewerking, ondeskundigheid en eigenwijsheid die veranderingen in de IT van een bedrijf vaak in de weg staan, worden helder en onomwonden in kaart gebracht. Kent u alle valkuilen en factoren die tegenwerken, dan kunt u deze tijdig aanpakken.
 • Praktijkgericht – Over de theorie van organiseren en automatiseren is genoeg geschreven. Over de impact op de organisatie van bijvoorbeeld een ERP project, veel minder. Iedereen die bezig is met nieuwe ERP, CRM of anders bedrijfssoftware kan de kennis en inzichten van dit boek moeiteloos projecteren op zijn of haar eigen organisatie en IT projecten.
 • Relevant – Je merkt dat het boek geschreven is door iemand die al jaren ervaring heeft met het aansturen van softwareprojecten bij grote en minder grote organisaties. Het boek is to the point, de voorbeelden zijn treffend en hoofd- en bijzaken worden duidelijk gescheiden.
 • Toegankelijk – In het boek worden complexe zaken eenvoudig uitgelegd. Iedereen die betrokken is bij een IT project kan de tips, adviezen aan aanwijzingen daarom lezen en direct begrijpen. Ondanks dat het woord CEO in de titel voorkomt, is het zeker geen boek specifiek voor CEO’s. Het is voor iedereen interessant, ook voor DGA’s in het kleine MKB. Het boek is inhoudelijk van niveau, maar wel geschreven in gewone, begrijpelijke taal.
 • Mooi vormgegeven – Het boek is fris, modern en overzichtelijk vormgegeven met leuke en duidelijke illustraties. Het serieuze onderwerp krijgt zo een luchtige presentatie.
 • Authentiek – Het is geen boek waar de oude wijn in nieuw zakken gaat, maar een deskundige visie die niet eerder op deze manier is uitgewerkt en beargumenteerd. En die volledig gebaseerd is op de praktijk van een IT specialist, met een uitgesproken mening over dat projecten écht niet zo vaak hoeven te mislukken.
 • Gratis beschikbaar – Wat natuurlijk ook een rol speelt bij het positieve beeld van het boek is het feit dat het gratis verkrijgbaar is voor organisaties die met een softwareproject aan de slag gaan.
Interesse?
 • U kunt het boek gratis ontvangen als onderdeel van een ERP box, CRM box of andere bedrijfssoftware box.
 • Als u het boek wilt kopen, kunt u het telefonisch bestellen bij de servicedesk van het ICT informatiecentrum: 085 40 10 218.

Maak de black box van AI transparant

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Maak de black box van AI transparant
Maak de black box van AI transparant
Om het vertrouwen van consumenten te winnen moeten organisaties verantwoorden hoe ze data gebruiken om AI modellen te bouwen. Wat komt daarbij kijken?

Het black box principe om AI modellen uit te rollen is niet meer houdbaar. Overheden, organisaties en consumenten willen weten wat de impact is van algoritmes en systemen voor AI en machine learning. Ze willen zeker weten dat algoritmen ethisch ingezet worden en bijvoorbeeld niet discrimineren. Criteria voor de bouwers van modellen zijn daarom: transparantie, uitlegbaarheid en aansprekende resultaten. Mensen zijn eerder geneigd om hun gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die hun vertrouwen weten te winnen. Vandaar dat de herleidbaarheid van data bij veel organisaties bovenaan de agenda staat en dat ze zicht willen hebben op de complete levenscyclus van gegevens.

In vijf stappen naar schone en actuele relatiedata

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor In vijf stappen naar schone en actuele relatiedata
In vijf stappen naar schone en actuele relatiedata
Het opschonen en actualiseren van relatiedata is cruciaal om de klantervaringen te optimaliseren en nieuwe kansen te benutten. Business consultants van ITDS benoemen de volgende vijf stappen voor het opschonen en updaten van relatiedata:

 • Bepaal de scope – Deze stap bepaalt welke relaties en gegevens u gaat meenemen. Kijk daarbij zowel naar de status van attributen (zijn de velden leeg of ingevuld) als naar het type record (bijvoorbeeld zakelijke of particuliere klanten).
 • Maak een plan van aanpak – Breng daarbij in kaart welke systemen relevante informatie bevatten voor de analyse. Denk aan systemen voor klantbeheer, maar bijvoorbeeld ook aan de contractadministratie.
 • Analyseer de data – Kijk eerst hoe de data is opgebouwd en wat moet worden opgeschoond. Verleg daarna de focus naar de status van het record. Zijn relaties bijvoorbeeld actief of inactief.
 • Schoon de data op – Beoordeel alle gevonden issues van attributen en de status van records. Maak per issue een keuze en houdt bij het opschonen rekening met de regels in de verschillende systemen zodat het aangepaste relatiebestand goed verwerkt kan worden.
 • Laad de data in de systemen – De schone data is in de oorspronkelijke systemen te verwerken, maar er kan ook een centraal systeem worden opgezet voor alle relatiedata.

Cloud security houdt IT managers uit de slaap

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloud security houdt IT managers uit de slaap
Cloud security houdt IT managers uit de slaap
Organisaties die werken met verkeerd geconfigureerde clouddiensten hebben te maken met steeds meer datalek-incidenten. Dat blijkt uit het Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2020. Conclusie van het rapport: security is een lappendeken, zowel wat betreft de aanpak als de producten en diensten. Niet alleen cloudaanbieders spelen hierbij een rol, maar ook de afnemende organisaties zelf. Slechts 8 procent van de verantwoordelijken voor IT security begrijpt het model voor gedeelde verantwoordelijkheid volledig. Verder gebruikt ruim driekwart van de organisaties meer dan vijftig verschillende cybersecurityproducten. Toch beschouwt driekwart van de respondenten de public cloud als veiliger dan hun eigen datacenters.

Werknemers remmen IT innovatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Werknemers remmen IT innovatie
Werknemers remmen IT innovatie
Volgens onderzoek van PWC heeft meer dan de helft van de bedrijven moeite om effectief te innoveren. Ook rondom hun eigen bedrijfssoftware en andere IT toepassingen. CEO’s beschouwen het creëren van een innovatieve bedrijfscultuur zelfs als de grootste uitdaging. Dat heeft verschillende redenen. De eerste is dat innovatietrajecten vaak naast het gewone werk opgepakt moeten worden. Verder is men onzeker over het doel en resultaat. Bovendien kan automatisering van processen leiden tot het schrappen van banen. Kortom, de alarmbellen gaan af bij medewerkers als een innovatieproject wordt aangekondigd. Nobelprijswinnaar en gedragseconoom Daniel Kahneman heeft de oplossing. Noem het geen innovatieproject maar bijvoorbeeld optimalisatieslag of verbeteringstraject.

Vier tips tegen cybercrime

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vier tips tegen cybercrime
Vier tips tegen cybercrime
Bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven had de afgelopen twee jaar te maken met datalekken, gegevensverlies of downtime van diensten. Hoe is dat te voorkomen? Een security-expert geeft u vier tips om dataverlies en de bijbehorende schade te voorkomen.

 • Creëer bewustwording bij werknemers. Het merendeel van de ransomware wordt binnengehaald door onwetende werknemers. Dat is te voorkomen door ze verplicht cybersecuritytrainingen te laten volgen en door ze relevante berichten te sturen.
 • Gebruik verschillende vormen van beveiliging. Installeer bijvoorbeeld robuuste antivirussoftware en een solide firewall, maar professionaliseer ook het patch- en passwordmanagement.
 • Zorg voor gebruiksklare back-ups. Als uw organisatie vroeg of laat te maken krijgt met ransomware, wilt u zo snel mogelijk weer up-and-running zijn. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kunt u hiervoor dagelijks of vaker een back-up maken. Bedenk dat de kosten van opslag de laatste jaren scherp zijn gedaald.
 • Maak een specialist verantwoordelijk. Cybersecurity is een vak apart. Laat dat dus niet over aan iemand die ‘handig is met computers’, naar werk met een specialist die de nieuwste ontwikkelingen en de juiste middelen kent. Een managed service provider kan de verantwoordelijkheid deels overnemen.

Software kiezen in 3 stappen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Software kiezen in 3 stappen
Software kiezen in 3 stappen
Bij de keuze van nieuwe software hebben bedrijven de neiging om het meest uitgebreide pakket te nemen. Toch wordt dat vaak niet omarmd door de medewerkers. Wat is wijsheid? BearingPoint is er duidelijk over: ‘Een softwarepakket kan nog zo uitgebreid of geavanceerd zijn, als niemand al die mogelijkheden benut, heb je daar niets aan’. Zij adviseren een driestappenplan:

 • De eerste fase is het introduceren van ‘proofpoints’ om de wensen van de organisatie in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is dat selectieteamleden elkaars perspectieven begrijpen en dat deze met elkaar in lijn gebracht worden.
 • In de tweede fase wordt aan leveranciers gevraagd om prototypes te ontwikkelen tijdens workshops, waarbij vertegenwoordigers van het selectieteam aanwezig zijn. Vervolgens evalueert het team deze prototypes.
 • Dit leidt in de derde fase tot een aanbeveling aan de beslissers, die wordt gevolgd door een demonstratie van het werkende prototype. Eventueel kunnen ook bezoeken aan referentieklanten worden afgelegd.

Door op deze manier alle stakeholders bij het selectieproces te betrekken wordt een betere en transparante keuze gemaakt. Dat draagt bij aan de adoptie van de nieuwe software.

Hoe wordt u een datagedreven organisatie?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe wordt u een datagedreven organisatie?
Hoe wordt u een datagedreven organisatie?
De afstand tussen bedrijven die vernieuwend bezig zijn met data en meer behoudende ondernemingen wordt steeds groter. Het ontwikkelen van slimme nieuwe proposities en processen begint met het creëren van een datagedreven cultuur. Daarvoor zijn de volgende drie drivers te onderscheiden.

1. Beslis niet op buikgevoel maar met de juiste data
Traditionele bedrijven zien data als bijproduct van verkoop en operationele en financiële processen in plaats van als goudmijn om klanten beter te bedienen en nieuwe diensten te ontwikkelen. Data moet de voedingsbron vormen voor alle processen. En de verantwoordelijkheid voor de datakwaliteit dient duidelijk belegd te worden.

2. Gebruik de data als smeerolie in de keten
In de conventionele situatie is sprake van eenrichtingsverkeer bij het uitwisselen van data in de waardeketen. In plaats daarvan zouden alle ketenpartners hun data met elkaar kunnen delen. Hiervoor worden in steeds meer sectoren platforms opgezet die een open data-ecosysteem creëren.

3. Coachen in plaats van voorschrijven
Bij wat oudere bedrijven staan vaak oprichters aan het roer met zoveel autoriteit dat niemand ze durft tegen te spreken. Als zo’n dominante leider niet weet wat er nodig is om de digitale transitie te maken, zal daar ook weinig van komen. De oplossing is een coachende stijl van leidinggeven bij het inrichten van nieuwe en datagedreven business modellen.

Legacy systemen remmen marketinginitiatieven

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Legacy systemen remmen marketinginitiatieven
Legacy systemen remmen marketinginitiatieven
Nederlandse marketeers verkennen volop nieuwe strategieën en tools om hun doelgroepen te bereiken. Dat blijkt uit het rapport ‘Not Another State of Marketing’ van HubSpot. Zo maakt bijna drie kwart gebruik van account based marketing, waarbij klanten volledig gepersonaliseerd benaderd kunnen worden. Helaas worden doorgaans nog traditionele systemen ingezet bij het implementeren van dit soort initiatieven. Hoewel Nederlandse organisaties voorop lopen in de automatisering van bedrijfsprocessen, komt slechts 13% van de investeringen hierin ten goede aan marketing. Bovendien leiden nieuwe strategieën bij een kwart niet tot het gewenste resultaat, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om potentiële klanten optimaal te segmenteren en te adresseren. Oude (legacy) CRM systemen en marketingsoftware remmen de vernieuwing.

HR kan sleutelrol spelen bij de digitale transitie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor HR kan sleutelrol spelen bij de digitale transitie
HR kan sleutelrol spelen bij de digitale transitie
Digitalisering beperkt zich niet tot het automatiseren van processen. Het management van werknemers is zeker zo belangrijk. HR heeft kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Onderzoek van IDC toont aan dat verandering van de bedrijfscultuur het grootste obstakel vormt voor het doorvoeren van digitale veranderingen. HR kan de weg vrijmaken. Allereerst door te achterhalen wat digitalisering oplevert. Denk aan kostenverlaging, productiviteitsstijging en meer omzet. Als dat duidelijk is het voor het management, wordt het eenvoudiger om de rest van de werknemers mee te krijgen. Verder kan HR duidelijk maken welke kansen verandering biedt voor individuele groei en ontwikkeling. Vervolgens is het zaak om trainingen te organiseren waar medewerkers leren hoe ze nieuwe systemen kunnen gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden. En tot slot zijn tools in nodig om de ontwikkeling van werknemers te meten en te monitoren.

Financieel managers geven security en analytics topprioriteit

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Financieel managers geven security en analytics topprioriteit
Financieel managers geven security en analytics topprioriteit
Financieel managers geven security en analytics hoge prioriteit. Het beveiligen en analyseren van gegevens komt de komende jaren bovenaan op de agenda te staan. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Protiviti onder ruim 800 CFO’s en senior financial managers. De grote aandacht voor deze thema’s is begrijpelijk, want een data-lek kan grote gevolgen hebben, zowel voor de financiële positie als de reputatie van een organisatie.

Nu de cyberrisico’s toenemen, moeten CFO’s meer budget en middelen vrijmaken voor bedrijfsbrede beveiligingsmaatregelen. Data analytics heeft prioriteit, omdat dit de strategiebepaling van organisaties ondersteunt. Denk aan het voorspellen van trends of het onderhouden van relaties met overheden en regelgevende instanties. Verder leveren data-analyses operationele inzichten. Risicoanalyses vergroten de betrouwbaarheid, forensische analyses verkleinen financiële malversaties en analyses van de regelgeving verhogen het compliance-niveau.

Zo beschermt u klantdata

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo beschermt u klantdata
Zo beschermt u klantdata
Klantdata vertegenwoordigt veel waarde. Maar hoe kunt u die waarde maximaal benutten, als u klanten tegelijk controle moet geven op het gebruik van deze data? In zeven stappen regelt u het en kunt u de dataprivacy waarborgen.

Zeven stappen om de dataprivacy te waarborgen:

 • Schep intern duidelijkheid over de visie en strategie om de datasoevereiniteit voor klanten te waarborgen.
 • Evalueer de competenties die intern aanwezig zijn of nog ontwikkeld moeten worden voor het verwerken en delen van klantdata.
 • Optimaliseer de systemen en processen om te garanderen dat klanten de controle op hun gegevens behouden en er geen datalekken optreden.
 • Zorg voor afstemming met partners waarmee u klantdata uitwisselt, om te zorgen dat ze net zo transparant als u werken.
 • Evalueer uw plaats in het ecosysteem om te achterhalen of er nieuwe partners gezocht moeten worden die aanvullende klantdata kunnen leveren.
 • Ontwikkel een user interface of control panel waarmee klanten kunnen regelen welke data ze op welk moment met uw organisatie willen delen.
 • Communiceer helder en transparant naar klanten over de data die u van hen nodig hebt en laat zien wat dat hen oplevert. Daardoor wint u hun vertrouwen.

Slechte software reden om van baan te veranderen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slechte software reden om van baan te veranderen
Slechte software reden om van baan te veranderen
Een kwart van de werknemers zegt te overwegen om van baan te veranderen als de software waarmee ze werken niet bevalt. Dat pleit voor meer inspraak bij aanschafbeslissingen van ERP, CRM, HRM of andere bedrijfssoftware.

Uit onderzoek van Freshworks blijkt dat 25 procent van de werknemers zegt een andere baan te zullen overwegen wanneer software waarmee ze moeten werken niet bevalt. Onder de snelgroeiende groep millennials in de beroepsbevolking bedraagt dat percentage zelfs 30 procent. Blijkbaar bestaat er een sterke relatie tussen werkplezier en de gebruikte tools en zal het omgekeerde ook waar zijn: goede, prettig werkende bedrijfssoftware verhoogt het plezier in het werk.

Conclusie van de onderzoeker is dat de top-downbenadering bij de selectie van software plaats zou moeten maken voor een meer democratisch proces. Daardoor krijgen medewerkers niet alleen de software waarmee ze het meest productief zijn, maar voelen ze zich ook meer gerespecteerd door het management. Mogelijkheden om medewerkers een stem te geven zijn bijvoorbeeld open forums, pilotprogramma’s en enquêtes. Wordt er geen eind gemaakt aan de ‘softwaredictatuur’, dan zullen medewerkers ook meer onveilige consumentensoftware (shadow IT) gaan gebruiken.

De pluspunten van private cloud appliances

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor De pluspunten van private cloud appliances
private cloud appliances
Een private cloud appliance (PCA) biedt rekenkracht, storage en netwerkcapaciteit met daarbovenop een virtualisatielaag die direct aansluit op de bestaande infrastructuur. De appliance maakt het mogelijk de cloudomgeving binnen een hyperconverged infrastructuur te hosten en is gebouwd op standaard hardware. Eigenlijk is het een mini-datacenter, ontworpen voor gemengde workloads.

Een voorbeeld is de Oracle Private Cloud Appliance. Deze PCA omvat naast de managed cloud services ook het platform, de infrastructuur, de applicaties en beheertools voor de lifecycle en integratiediensten. De PCA omgeving is zeer snel op te zetten, omdat alles vooraf al is geïmplementeerd en geoptimaliseerd. Bovendien krijgt u meestal korting op de PCA licentie wanneer u al applicaties van de leverancier afneemt.

Hoe is de uitgaande factuurstroom te digitaliseren?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe is de uitgaande factuurstroom te digitaliseren?
Hoe is de uitgaande factuurstroom te digitaliseren?
Elektronisch factureren stroomlijnt en versimpelt het debiteurenbeheer van uw organisatie. Bovendien biedt het u mogelijkheden voor meer persoonlijk contact en geeft het real-time inzicht in openstaande facturen. Dat legt de basis voor beter betaalgedrag. Maar hoe is het digitaliseren van de uitgaande factuurstroom het beste aan te pakken?

De eerste stap is de keuze voor een e-facturatie formaat. Welke formaten kan uw systeem verwerken en wat is gebruikelijk in uw branche? Veelvoorkomende formaten zijn: XML, UBL en EDIFACT. Vervolgens kunt u nagaan of er een extra module voor uw systeem nodig is om e-facturen te versturen. Voor frequente facturatie aan grote klanten is ook een koppeling tussen uw systeem en dat van hen te overwegen. Wilt u niet teveel investeren, bijvoorbeeld omdat u maar weinig facturen verstuurt, dan kunt u gebruik maken van een webportal voor e-facturatie dat verschillende partijen aanbieden.

Legacy ERP systemen worden vervangen door ERP in de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Legacy ERP systemen worden vervangen door ERP in de cloud
Legacy ERP systemen worden vervangen door ERP in de cloud
Onderzoek van Boomi – onderdeel van Dell Technologies – onder 825 enterprise architects wijst uit dat het grootste deel van de IT budgetten niet meer gebruikt wordt om legacy ERP systemen draaiende te houden. Meer dan de helft van de bedrijven concentreert zich nu op modernisering van die systemen. Daarbij verwacht maar liefst 80% van de Nederlandse respondenten hun ERP applicaties binnen een jaar grotendeels of helemaal overgebracht te hebben naar de cloud. Men zoekt hierbij met name naar integratiemogelijkheden voor complexe hybride IT omgevingen die data uit een grote verscheidenheid van databronnen en apparaten kunnen verwerken.

Nederlandse bedrijven voorop in digitalisering

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse bedrijven voorop in digitalisering
Nederlandse bedrijven voorop in digitalisering
Bedrijven die de afgelopen jaren bezig zijn geweest met het zo goed mogelijk digitaliseren van hun bedrijfsprocessen, hebben daar nu voordeel van. Het zet veel organisaties die nog niet zover zijn, nu aan om vaart te zetten achter hun digitalisering.

De Europese Investeringsbank EIB heeft een rapport opgesteld om na te gaan welke landen digitaal goed voorbereid zijn om uit de coronacrisis te komen. Men heeft hiervoor een digitaliseringsindex opgesteld. Deze geeft ook aan hoe bedrijven hun digitale infrastructuur en investeringen beoordelen. De koplopers in Europa zijn Denemarken, Nederland en Tsjechië en Finland. De VS is echter verder dan de meeste andere landen in Europa. Om de kloof te dichten moeten Europese beleidsmakers de structurele belemmeringen voor investeringen in digitalisering opheffen. Verder is het belangrijk de versnippering van de markt tegen te gaan, met name in de dienstensector.

Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk
Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk
Onderzoek onder ruim driehonderd CIO’s in Europa leert dat ruim de helft van de Nederlandse CIO’s hun organisatie op het laagste digitaliseringsniveau plaatst. Merkwaardig, want Nederland bevindt zich in de Europese voorhoede wat betreft het percentage workflows dat al is gedigitaliseerd. Er zijn drie mogelijke verklaringen voor deze discrepantie. De eerste is dat CIO’s zeer goed op de hoogte zijn van de nieuwste mogelijkheden, waardoor ze beter weten welke ze nog zouden kunnen benutten. Tweede verklaring is dat ze het digitale zelfbeeld mede laten bepalen door de kennis van hun C-level collega’s en die wordt relatief laag ingeschat. Laatste verklaring is dat de digitalisering in Nederland vooral betrekking heeft op bestaande processen en samenwerkingen en minder op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Drie adviezen van Gartner om de impact van de coronacris te beperken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie adviezen van Gartner om de impact van de coronacris te beperken
Drie adviezen van Gartner om de impact van de coronacris te beperken
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering in tijden van corona te bewaken, adviseert Gartner managers en beslissers om op de korte termijn de volgende acties te ondernemen.

  Maak meer gebruik van digitale tools voor samenwerking en AI
  Nu er nog steeds beperkt wordt gereisd, moeten meer mogelijkheden beschikbaar gesteld worden voor instant messaging, online vergaderen, het delen van bestanden en het online gebruik van bedrijfssoftware, zoals ERP of CRM applicaties. Wellicht is het ook mogelijk om processen met AI te automatiseren, waardoor voor extra taken geen nieuwe medewerkers nodig zijn.

  Gebruik digitale kanalen voor contacten met partners en klanten
  Omdat fysieke ontmoetingen met partners en klanten minder of niet mogelijk zijn, groeit het belang van online kanalen. Websites, apps, video conferencing, marktplaatsen en social media moeten daarom een volwaardig alternatief bieden. Dus is het zaak de bestaande online kanalen te optimaliseren en nieuwe mogelijkheden te omarmen.

  Informeer medewerkers gericht over de situatie en maatregelen
  De media buitelen over elkaar heen wat betreft de berichtgeving over de coronacrisis. Niet geverifieerde informatie kan verwarring bij medewerkers veroorzaken, waardoor ze verkeerde beslissingen nemen. Zorg daarom voor eenduidige berichtgeving vanuit het management over de impact en maatregelen met betrekking tot het virus.

Drie tips voor betere samenwerking tussen finance en IT

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie tips voor betere samenwerking tussen finance en IT
Drie tips voor betere samenwerking tussen finance en IT
Met name bij het implementeren van nieuwe technologieën, is samenwerking tussen de financieel en IT verantwoordelijken van vitaal belang. Het samenspel versnelt ook veranderingstrajecten, verbetert de databeveiliging en beperkt de risico’s. Hier drie tips om de samenwerking te bevorderen:

  1. Vraag medewerkers om zelf ideeën aan te dragen. Organiseer hiervoor eerst brainstorms met een team van de eigen afdeling en daarna met de hele groep, waarbij ook kansrijke eerder bedachte ideeën verder uitgediept kunnen worden.

  2. Geef ze zicht op elkaars werk en de doelen ervan. Begin de samenwerking niet met een specifiek project, maar informeer ze eerst over de werkzaamheden van de andere afdelingen en de overkoepelende doelen. Hiervoor kan onder meer gebruik gemaakt worden van programma’s voor mentoring en job shadowing.

  3. Investeer in activiteiten voor team-building. Met dat doel zijn binnen en buiten het kantoor evenementen en activiteiten te organiseren waar de medewerkers van de afdelingen elkaar (beter) leren kennen. Denk aan een brunch of lunch met een spreker die vertelt hoe IT het werk van finance en IT verandert.

Hoe helpt machine learning uw voorraadbeheer?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe helpt machine learning uw voorraadbeheer?
Hoe helpt machine learning uw voorraadbeheer?
Machine learning is het vermogen van machines of apparaten om te leren van situaties, bijvoorbeeld door patronen te herkennen, en deze ‘kennis’ te gebruiken voor toekomstige situaties. Ook bij voorraadbeheer kan machine learning ingezet worden. Het management doet er goed aan om de volgende vragen te beantwoorden voordat daar toe besloten wordt.

 • Is machine learning de best mogelijke oplossing voor het probleem in termen van resultaat, efficiëntie, quick wins en te verkrijgen overzicht?
 • Welke machine learning taken, classificatie en regressie leiden in welke volgorde tot de beste oplossing?
 • Bedrijven gebruiken vooral e-mail en digitale advertenties om hun doelgroep te bereiken, terwijl deze outbound kanalen steeds minder responderen. Slechts een kwart is van plan om te investeren in inbound kanalen als chatbots of contactcentra.
 • Om welke menselijke en technologische resources, configuraties en modellen vraagt de vorige stap?
 • Hoe is de gekozen oplossing te optimaliseren door deze te versimpelen en er nieuwe toepassingen mee te realiseren?

AI in bedrijfsprocessen en applicaties met DataOps

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI in bedrijfsprocessen en applicaties met DataOps

AI in bedrijfsprocessen en applicaties met DataOps

End-to-end management van AI oplossingen is cruciaal. Allereerst moet de kwaliteit en aanvoer van actuele data op orde gebracht worden. Vervolgens dienen de datastromen en de inzichten die AI oplevert ingebed te worden in de bedrijfsprocessen, om zo gerichte actie te kunnen ondernemen. Het beheren van die data pipelines voor bedrijfskritische toepassingen vereist een nieuwe vorm van gegevensbeheer. Dit wordt DataOps genoemd.

DataOps gaat om een geautomatiseerde en procesgerichte methodiek die data scientists gebruiken om de kwaliteit van gegevensanalyse te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten. Met DataOps is de kennis die is opgedaan via agile werken, direct te implementeren. Verder kunnen bedrijven de inzichten integreren in de governance van het gegevensbeheer, maar ook om te sturen op het bereiken van de gewenste bedrijfsresultaten.

Lees het artikel

Meer interessante kennis en informatie voor u

Zo haalt u waarde uit uw data  |  Het op een goede manier analyseren van data, creëert waarde voor uw onderneming. Hoe u omgaat met deze waardevolle data en hoe u hier waarde uit kunt halen, leest u in de gratis e-boekjes over business intelligence en data analytics die het ICT informatiecentrum voor u heeft samengesteld.


Datawarehousing en big data voor MKB  |  In dit whitepaper leest u over de toepassing en toegevoegde waarde van datawarehousing en big data analytics voor ondernemingen die niet over grote IT-budgetten beschikken.

Grote kans op dataverlies in de cloud door menselijke fouten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Grote kans op dataverlies in de cloud door menselijke fouten

Grote kans op dataverlies in de cloud door menselijke fouten

Volgens recent onderzoek in de VS en Groot-Brittannië heeft twee op de vijf bedrijven te maken (gehad) met diefstal van Microsoft Office 365 data. Met name het aantal gestolen Office-gebruikersgegevens blijkt bijzonder hoog. Menselijke fouten zijn de hoofdoorzaak van dataverlies bij het gebruik van clouddiensten. Denk aan het openen van phishingmails of het downloaden van malware. SaaS aanbieders bieden weinig tot geen bescherming tegen menselijke fouten en werken volgens het ‘shared responsibility model’. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het deel waarover ze controle hebben, waaronder de beschikbaarheid van hun applicaties. Verder garanderen ze oplossingen bij rampscenario’s binnen hun eigen infrastructuur. Maar ze stellen dat eindgebruikers te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor de data die ze creëren binnen de applicaties.

Lees het artikel

Meer interessante kennis en informatie voor u

Voorkom ransomware  |  Ransomware is in korte tijd uitgegroeid tot een enorm succesvol businessmodel voor cybercriminelen en een serieus probleem voor zowel consumenten als bedrijven. Hoe u voorkomt dat uw gegevens gegijzeld worden, leest u in dit whitepaper.


Risico’s van SaaS  |  Twee derde van de bedrijven weet niet welke risico’s ze lopen bij het gebruik van SaaS oplossingen. Wat de risico’s zijn en hoe ze zijn te beperken, leest u in dit bericht.

Vijf toepassingen van RPA in de financiële sector

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vijf toepassingen van RPA in de financiële sector

Vijf toepassingen van RPA in de financiële sector

Met RPA zijn veelvoorkomende handelingen van medewerkers na te bootsen door slim gebruik te maken van een end user interface. Denk aan chatbots, robo-advisors en automatisering bij het innen van facturen. Daardoor is de kennis van medewerkers inzetbaar voor hoogwaardigere taken. In de financiële dienstverlening wordt RPA onder meer gebruikt voor het:

 • Opstellen van auditrapporten
 • Automatiseren van veiligheidscontroles
 • Automatiseren van helpdesk functies
 • Managen van prijsfluctuaties in (online) trading
 • Automatiseren van inwerkprocessen

Door dit soort toepassingen is RPA de snelst groeiende markt in enterprise software.

Lees het artikel

Meer interessante kennis en informatie voor u

Zo kiest u de juiste software  |  ERP software biedt u een geïntegreerde softwareoplossing voor de ondersteuning van meerdere primaire bedrijfsprocessen, waaronder financiële administratie. De gratis ERP box biedt online informatie, boeken, stappenplannen, overzichten, nieuws, productinformatie, tips en adviezen over de selectie van zo’n ERP systeem.


Proces intelligence |  Een groeiend aantal organisaties maakt gebruik van tools voor proces intelligence. Hiermee verbeteren zij bijvoorbeeld de klantenservice en operationele efficiëntie van de organisatie. In dit bericht leest u wat proces intelligence precies is.

Groeiend cloudgebruik is een aanslag op uw bedrijfsnetwerk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Groeiend cloudgebruik is een aanslag op uw bedrijfsnetwerk

Groeiend cloudgebruik is een aanslag op bedrijfsnetwerk

Bedrijven hebben een fysieke dataverbinding nodig voor cloudgebaseerde bedrijfsapplicaties. Daar ontstaat een bottleneck door de groeiende vraag naar cloudservices. Het WAN en bedrijfsnetwerk kunnen de vraag straks niet meer aan. Dit probleem wordt niet getackeld in strategische digitaliseringsplannen. METRI komt met verschillende aanbevelingen om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen.

 • Ten eerste moet het WAN niet langer worden gezien als een operationele IT voorziening, maar als een strategische asset bij de digitale transformatie. Het netwerk krijgt daardoor een beeldbepalende rol in de cloudagenda.
 • Tweede aanbeveling is het uitvoeren van een analyse om na te gaan of de netwerkcapaciteit voldoende is om het verwachte online verkeer te verwerken.
 • Ten derde is modernisering van de netwerkinfrastructuur nodig om de enorme groei van cloudverkeer op te vangen en vast te houden aan hoge standaarden op het gebied van kwaliteit en beveiliging.
 • Tot slot benadrukken de onderzoekers het belang van een andere mindset onder IT bestuurders: ze geven nu de cloud, datacenters en netwerken het label van een commodity infrastructuur, maar dat klopt al lang niet meer. Alleen als ze de cruciale rol ervan inzien is de cloudtransformatie in betrouwbare banen te leiden.

Lees het artikel

Meer interessante kennis en informatie voor u

On-premises versus de cloud  |  Welke cloudoplossing en welk gebruiksmodel past het beste bij uw bedrijf: SaaS, hosting, een hybride oplossing of iets anders? In dit whitepaper leest u alles omtrent het vraagstuk van on-premises versus de cloud.


Noodzaak van moderne ICT  |  Een crisis laat zien hoe belangrijk moderne ICT is. Bedrijven die de kansen hiervan altijd hebben benut, ondervinden minder hinder in tijden van tegenslag. In dit artikel leest u daar meer over.

Vier tips voor verbeterde klantervaringen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vier tips voor verbeterde klantervaringen

Vier tips voor verbeterde klantervaringen

Pegasystems heeft onderzoek gedaan naar klantervaringen bij 5.000 bedrijven in twaalf landen waaronder Nederland. Daaruit komen de volgende conclusie en aanbevelingen naar voren:

 • IT neemt doorgaans het voortouw bij initiatieven om de klantervaringen te verbeteren. Er moet meer samengewerkt worden met de business, omdat die de meeste kennis heeft over de wensen van klanten.
 • De management support voor de initiatieven beperkt zich tot slechts 35 procent van de organisaties. Daardoor kan het belang ervan door de betrokkenen op een lager niveau in twijfel getrokken worden.
 • Bedrijven gebruiken vooral e-mail en digitale advertenties om hun doelgroep te bereiken, terwijl deze outbound kanalen steeds minder responderen. Slechts een kwart is van plan om te investeren in inbound kanalen als chatbots of contactcentra.
 • Men vertrouwt nog teveel op traditionele methoden, bijvoorbeeld customer journey mapping en A/B testing. Nieuwe methoden voor klantgerichte analyses worden veel minder ingezet. Denk hierbij aan propensity modelling, voorspellen van de customer lifetime value en performance simulatie.


Meer interessante kennis en informatie voor u:

 • Met een CRM systeem kunt u snel, goed en op het juiste moment handelen in het verkoopproces, analyses maken en optimaal inspelen op veranderingen in de behoefte van uw klanten en de markt. Staat u aan de vooravond om een CRM systeem aan te schaffen of te vervangen? De gratis CRM box kan u daarbij helpen.
 • Het verbeteren van klantervaring is natuurlijk altijd een vereiste, maar zijn alle klanten wel even belangrijk? In dit whitepaper leest u daar meer over.

De risico’s van SaaS zijn meestal niet bekend

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor De risico’s van SaaS zijn meestal niet bekend

De risico’s van SaaS zijn meestal niet bekend

De Universiteit van Utrecht heeft samen met ACC ICT onderzoek gedaan naar de perceptie rondom veiligheid en beschikbaarheid van SaaS oplossingen. Zowel leveranciers als hun klanten zijn ondervraagd. Maar liefst 66% van de bedrijven is niet op de hoogte van risico’s en consequenties als er zaken misgaan. De belangrijkste risicofactoren bij het faillissement van een leverancier is dat klanten geen eigenaar zijn van de software en geen toegang meer hebben tot hun eigen data. Dat kan leiden tot stagnatie van bedrijfsprocessen, aansprakelijkheidsstellingen in het kader van de AVG en weglopende klanten. Dit alles heeft uiteraard ook financiële consequenties die vooraf vaak niet zijn in te schatten. Het onderzoek wijst ook uit dat SaaS leveranciers zich positief willen onderscheiden door certificaten te behalen voor het leveren van continuïteitsoplossingen.


Meer interessante kennis en informatie voor u:

 • In het e-boek ‘Cloud computing, migratie‘ leest u alles over de keuze van cloudoplossingen en leveranciers.
 • Wat is SaaS nou eigenlijk? En wat zijn de voordelen? In dit whitepaper krijgt u het antwoord.
 • IT contracten zijn belangrijk bij IT projecten en tijdens de gebruiksperiode van bedrijfssoftware. Lees in dit gratis whitepaper wat een IT contract is, waaruit deze bestaat en waar u op moet letten.

BIT toetst risico’s en slaagkans van ICT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor BIT toetst risico’s en slaagkans van ICT projecten
BIT toetst risico’s en slaagkans van ICT projecten
Het Bureau ICT toetsing (BIT) heeft een nieuwe toets ontwikkeld om de risico’s en slaagkans te toetsen van ICT gerelateerde projecten bij overheden en ZBO’s. De toets van het BIT geeft antwoord op twee vragen:

 • Streeft het project een helder doel na of lost het een probleem op? Deze vraag heeft betrekking op het doel van het project ofwel de business case.
 • Wordt het project zo ingericht dat er vertrouwen is dat het doel ook wordt gehaald? Met het antwoord op deze vraag is de slaagkans te bepalen.
Het BIT gebruikt een toetskader dus niet alleen om een beeld te krijgen van alle aspecten en onderdelen van het project, maar ook van de risico’s die daarmee samenhangen. Wanneer er risico’s blijken te zijn die een gevaar vormen voor de slaagkans van het project, dan volgt een advies waarin maatregelen worden voorgesteld om deze te beperken. Het toetskader bestaat uit dertien onderwerpen.

Drie geboden om de waarde van applicaties te maximaliseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie geboden om de waarde van applicaties te maximaliseren

Drie geboden om de waarde van applicaties te maximaliseren

Bedrijven moeten het ontwikkelen en beheren van hun applicatieportfolio nog professioneler aanpakken, zo blijkt uit onderzoek van F5. Dat geldt met name als ze werken in een hybride of multi-cloud omgeving. Voor de professionalisering gelden drie geboden:

 • Werk met gespecialiseerde ontwikkelaars. Bijvoorbeeld een groep die zich uitsluitend richt op business innovatie en een andere groep die zaken als beschikbaarheid, stabiliteit, veiligheid of beheer regelt.
 • Voorkom vendor lock-in. Kies voor een open infrastructuur, API’s en commoditisering om een afgewogen mix te kunnen maken van oplossingen, diensten en functionaliteit bij het bouwen, uitrollen en ondersteunen van applicaties.
 • Zorg voor consistente applicatieservices. Diensten voor delivery en beveiliging van applicaties kunnen leiden tot extra complexiteit of inconsequent toegepast worden. Zorg daarom dat ze geen frictie veroorzaken en efficiënt te beheren zijn.


Meer interessante kennis en informatie voor u:

Vier factoren die het succes van AI-projecten bepalen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vier factoren die het succes van AI-projecten bepalen

Vier factoren die het succes van AI-projecten bepalen

Het Amsterdamse AI bedrijf DEUS sprak met ruim dertig AI directeuren bij toonaangevende Nederlandse bedrijven als TomTom, Randstad, ABN Amro, Shell, Picnic en DSM. Daaruit kwamen de volgende vier inzichten naar voren over de implementatie van kunstmatige intelligentie.

Ten eerste hebben bedrijven mensen nodig met kennis van zowel AI technologie als de zakelijke toepassingen ervan. Verder is het belangrijk om in korte cycli te bepalen of een AI initiatief levensvatbaar is en vast te stellen hoe je dat kunt meten. Daarnaast zijn diversiteit in het AI team en een onafhankelijke beoordelingscommissie nodig om te voorkomen dat het AI model ethisch onaanvaardbare beslissingen neemt. In het verlengde hiervan moet de organisatie ook aan eindgebruikers kunnen uitleggen hoe het algoritme tot een beslissing komt.


Meer interessante kennis en informatie voor u:

 • Eyeopeners en praktische adviezen over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware leest u in het gratis e-boek ‘Haal alles uit uw softwareprojecten‘. Dit boek is onderdeel van de bedrijfssoftware box.
 • Vind hier snel de informatie over bedrijfssoftware en zakelijke ICT oplossingen die u kunnen helpen bij uw IT project.

ICT vernieuwingen uitstellen of juist nu voorbereiden?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ICT vernieuwingen uitstellen of juist nu voorbereiden?

ICT vernieuwingen uitstellen of juist nu voorbereiden?

De economische impact van de coronacrisis is in het bedrijfsleven even onzeker als het verloop van de crisis zelf. Om kosten te beheersen worden ICT vernieuwingen uitgesteld. Daar zitten voordelen en nadelen aan. Er zijn redenen om juist nu vooruit te kijken en een oriëntatie te starten.

De ING bank monitort ontwikkelingen in het bedrijfsleven en publiceert daarover. Op korte termijn ziet de bank niet al te grote invloed van de coronacrisis op de ICT sector in het geheel. Enkele subsectoren, zoals datacenters en cloud- en servicebedrijven die thuiswerk oplossingen faciliteren, zien een forse groei in belangstelling en omzet. In sectoren die hard geraakt worden, zoals horeca en transport, worden projecten uitgesteld of gestopt, hetgeen ICT dienstverleners in deze branches ook direct merken. Op middellange termijn wordt dat effect groter.

Regeren is vooruitzien

Nu het verloop van de crisis, de duur ervan en de totale impact die deze heeft op de economie nog erg onzeker zijn, schakelen ook veel bedrijven die niet hard worden getroffen, terug naar een veilige modus. Schaalbare kosten worden teruggeschroefd. Het behoud van personeel en omzet heeft prioriteit. Allemaal logische, terechte en begrijpelijke keuzes. ICT vernieuwingen en plannen daarvoor krijgen daardoor automatisch minder aandacht, omdat het rendement daarvan pas op langere termijn verwacht wordt. Op de korte termijn zien bedrijven de overgang naar bijvoorbeeld nieuwe bedrijfssoftware als een investering en een extra inspanning van de organisatie. Daar lijkt het nu niet het moment voor. Mogelijk inspireren de onderstaande drie invalshoeken u.

  Oriëntatie
  Veel bedrijfsprocessen worden verstoord. Sommige medewerkers hebben het extra druk, bij anderen is het juist wat rustiger. Misschien is er juist nu tijd voor een oriëntatie op de mogelijkheden van nieuwe bedrijfssoftware, zoals ERP, CRM of HRM software. Of voor een onderzoek naar wat u met data kunt doen en hoe business intelligence u daar in de toekomst bij kan helpen. Kortom, u kunt voorzichtig plannen maken voor het optimale gebruik van ICT oplossingen als straks de crisis voorbij is.

  Toepassen
  Sommige ICT vernieuwingen vragen geen grote investeringen. Voor CRM of HRM en heel veel andere software zijn online oplossingen. U investeert niet in de software en het onderhoud ervan, maar u betaalt voor het gebruik ervan; vaste bedragen per gebruiker per maand, vaak niet meer dan enkele tientjes. Misschien heeft u juist nu tijd voor het uitzoeken van een goede oplossing en de implementatie ervan, zodat u er direct de vruchten van plukt als alles weer normaal wordt.

  Aanpassen
  Bedrijven die eerder begonnen zijn met de digitale transformatie, ervaren daar nu dagelijks de enorme voordelen van. Zij hebben al grote delen van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en maken optimaal gebruik van cloudoplossingen. Kenmerk daarvan is dat het gebruik overal mogelijk is. Thuiswerken, samenwerken op afstand en documenten delen is allemaal normaal voor hen. Het is nu een goed moment om te onderzoeken waar in uw bedrijf qua sales, financiële administratie, orderverwerking, facturering, uitlevering, voorraadbeheer of klantcontact beperkingen zitten in de door u gebruikte ICT oplossingen. Zou het op een andere manier beter zijn, is de vraag. Alle informatie die u dat nu oplevert, kunt u straks gebruiken voor een (misschien wel noodzakelijke) inhaalslag.

Alle gratis boeken, whitepapers en boxen van het ICT informatiecentrum zijn beschikbaar om u daarbij te helpen. En bellen of mailen met uw vragen over nieuwe ICT oplossingen kan uiteraard ook. U kunt ons bereiken op 085 40 10 218 of via info@ictinformatiecentrum.nl


Suggesties om verder te lezen:
Extra oplossingen om ICT projecten te laten slagen (Artikel)
Nieuwe software? Trap niet in deze valkuil (Artikel)
Hoe wapent de CIO zich tegen een nieuwe economische crisis? (Artikel)
Denken als Bill Gates – Hoe ICT uw organisatie verder brengt (Artikel)

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, WMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Voordelen van content en process intelligence

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voordelen van content en process intelligence

Voordelen van content en process intelligence

Content intelligence stelt organisaties in staat om data die is ingesloten in ongestructureerde content te vertalen naar bruikbare inzichten. Die inzichten hebben organisaties onder meer nodig om de klantenservice en bedrijfsvoering te verbeteren, maar ook om omzetkansen te identificeren. Door optische tekenherkenning (bijvoorbeeld optical character recognition, OCR), machine learning en AI technologieën te combineren, is ongestructureerde content te transformeren tot gestructureerde informatie.

Process intelligence maakt het onder meer mogelijk om potentiële knelpunten in processen en de oorzaken ervan te identificeren of de impact van procesvariaties te kwantificeren. Doordat deze technologie de performance realtime beheert en voorspelt, zijn medewerkers direct op de hoogte van eventuele protocolafwijkingen. Dit technologieplatform maakt gebruik van process mining, gespecialiseerde analytics, geautomatiseerde procesbewaking en artificial intelligence. Daarmee is duurzame en bedrijfsbrede procesverbetering te bereiken.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt (Artikel)
Tips voor datagedreven werken (Artikel)
Proces intelligence wint snel terrein (Artikel)
Alle berichten over data management
Alle berichten over digitale transformatie

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, WMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Online continuïteit in tijden van corona

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Online continuïteit in tijden van corona

Online continuïteit in tijden van corona

Leveranciers en afnemers van SaaS diensten (software as a service) maken zich zorgen over de vraag of het niveau van de diensten de komende tijd op peil blijft en gewaarborgd kan worden.

SaaS leveranciers kunnen allereerst de risico’s voor de continuïteit van hun diensten in kaart brengen. Het moet duidelijk zijn welke processen, derde partijen en werknemers essentieel zijn voor het leveren van hun diensten. Vervolgens kunnen ze een plan opstellen om de essentiële onderdelen van de dienst tijdelijk te vervangen of de gevolgen van een uitval te beperken. Zo is bij uitval van personeel een derde partij in te schakelen die de taken tijdelijk overneemt. Die partij moet dan wel bereid zijn om het auteursrecht op wijzigingen in de broncode over te dragen aan de oorspronkelijke SaaS leverancier, om naderhand claims te voorkomen. Verder moet het contract zo nodig aangepast worden om ontbinding ervan bij overmacht te voorkomen.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
IT contracten opstellen (Artikel)
Extra oplossingen om ICT projecten te laten slagen (Artikel)
Vijf valkuilen bij de migratie naar de cloud (Artikel)
Negen ICT vragen die de directie moet kunnen beantwoorden (Artikel)
Meer nieuws over management
Alle berichten over cloud

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, WMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Industrie niet klaar voor technologische ontwikkelingen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Industrie niet klaar voor technologische ontwikkelingen

Industrie niet klaar voor technologische ontwikkelingen

De industriële sector is niet toekomstbestendig, volgens een onderzoek van de Rabobank onder 464 bedrijven. De Nederlandse industrie remt af, na jaren van groei. Er is dus geen reden om achterover te leunen, zeker gezien de technologische ontwikkelingen. Uitdagingen als het inzetten van kunstmatige intelligentie en het gebruik van big data worden gemiddeld genomen niet goed opgepakt. Bedrijven die juist veel investeren in technologie groeien sneller. Er is ook een duidelijk verband tussen goede managementpraktijken en omzetgroei. Als de bedrijfsvoering op orde is, blijkt dat maar liefst 35% extra groei op te leveren.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Nieuwe software is nieuwe kennis (Artikel)
Hoe nieuwe IT en technologie markten, businessmodellen en bedrijven beïnvloeden (Gratis e-boek)
Vier aanbevelingen voor de digitale transformatie (Artikel)
Artificial Intelligence bewijst zich in de maakindustrie (Artikel)
Alle berichten over digitale transformatie

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, WMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Spilfunctie van finance voor marketing en sales

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Spilfunctie van finance voor marketing en sales

Spilfunctie van finance voor marketing en sales

Marketing en sales hebben behoefte aan rapportages om betrouwbare voorspellingen te doen over de pipeline en omzet per product of dienst. De gegevens hiervoor halen ze doorgaans uit CRM- en marketing automation systemen. Maar daarmee zijn prognoses niet altijd voldoende te onderbouwen. Ook finance heeft veel data beschikbaar. Daar zien ze immers alle verkoopcijfers voorbijkomen. Ze weten ook welke investeringen door andere afdelingen worden gedaan en wat die opleveren. Het is dus belangrijk dat finance bij marketing en sales aanschuift om te inventariseren welke cijfers nog missen. Om die cijfers snel en secuur te kunnen leveren, moeten de processen van finance geautomatiseerd verlopen. Denk daarbij aan de facturatie en contractadministratie.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Nieuwe software is nieuwe kennis (Artikel)
Uitstelgedrag bij IT projecten. Herkenbaar? (Artikel)
Tien tips bij de aanschaf van financiële bedrijfssoftware (Artikel)
CRM software steeds aantrekkelijker om te moderniseren (Artikel)
Alle berichten over CRM software
Alle berichten over financiële software

Gratis voor u beschikbaar:
CRM box – Voor iedere organisatie die bezig is of gaat met nieuwe CRM software

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Vijf veelgehoorde excuses om nog niet met BI te beginnen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vijf veelgehoorde excuses om nog niet met BI te beginnen
Vijf veelgehoorde excuses om nog niet met BI te beginnen
Welke (drog)redenen hebben bedrijven om nog steeds niet te starten met business intelligence? En waarom gaat dat uitstelgedrag ze op termijn opbreken?

De vijf drogredenen om niet met BI te beginnen:
  Datakwaliteit is onvoldoende
  ‘Garbage in, garbage out’ geldt uiteraard ook voor BI. Dus is het zaak om de gegevens te valideren, ontdubbelen en aan te vullen. Daardoor kun je niet alleen betere analyses en rapportages maken, maar je optimaliseert ook de backend voor andere doeleinden.

  BI systeem is te duur
  Vroeger was BI inderdaad alleen weggelegd voor grote bedrijven. Tegenwoordig betaal je per gebruiker maar een tientje per maand aan licentiekosten. En die kosten verdien je doorgaans snel terug.

  We willen zelf een datawarehouse bouwen
  Bedrijven die dat zeggen, ervaren dat zo’n project veel tijd en geld kost en veel kennis en ervaring vraagt. Tegenwoordig zijn er plug-and-play datawarehouses waarin alle functionaliteit al is geïmplementeerd om relaties tussen data zichtbaar te maken.

  BI is te ingewikkeld voor ons
  Verschillende leveranciers bieden role-based dashboards. Die tonen de status van relevante KPI’s voor verschillende afdelingen en werkniveaus. En door de gebruiksvriendelijke interfaces kunnen eindgebruikers snel met de tools werken.

  Wij hebben geen BI nodig
  Dat is een grote misvatting, omdat de concurrentie niet stil zit. Bedrijven die 360 graden zicht hebben op de klant, trends vroegtijdig signaleren en hun beslissingen op actuele en complete gegevens baseren, zetten concurrenten op grote achterstand.

Vijf valkuilen bij de migratie naar de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vijf valkuilen bij de migratie naar de cloud

migratie naar de cloud

Overstappen naar de cloud lijkt eenvoudig, maar de migratietrajecten liggen vol projectwrakken. Lees hier waar de valkuilen liggen en hoe u deze kunt omzeilen.

  1. Alle applicaties overzetten.
  Sommige applicaties zijn ongeschikt voor de migratie, bijvoorbeeld vanwege compliancy of security issues of omdat ze ingrijpend aangepast moeten worden aan de cloud architectuur.
  2. Gevangen in het cloud web.
  Applicaties moeten desgewenst overgezet kunnen worden naar een andere cloudprovider of –omgeving. Een oplossing om de portabiliteit te waarborgen is het gebruik van cloud containers.
  3. Te weinig aandacht voor security.
  De verantwoordelijkheid voor de databeveiliging ligt niet alleen bij de cloudprovider, maar ook bij de klant. Neem daarom zelf ook maatregelen om de security op topniveau te brengen.
  4. Alleen aandacht voor technologie.
  Ook medewerkers en processen zijn belangrijk bij de migratie. Zorg daarom dat iedereen goed getraind is in het werken met de cloudsystemen.
  5. Onnodige kosten.
  De kostenvoordelen die migratie naar de cloud opleveren kunnen teniet gedaan worden wanneer niet goed wordt nadacht over het nut van overbodige (on-demand) clouddiensten.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Cloud computing – Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier
Cloud computing, migratie (Gratis e-boek)
Drie stappen om grip te krijgen op clouduitgaven (Artikel)
Alle berichten over cloud

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, WMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Negen ICT vragen die de directie moet kunnen beantwoorden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Negen ICT vragen die de directie moet kunnen beantwoorden

Negen ICT vragen die de directie moet kunnen beantwoorden

Als het goed is, neemt de directie het voortouw bij de digitale transformatie. Insteek hierbij is niet de T(echnologie) van ICT. De transformatie heeft vooral betrekking op veranderingen rond het eigenaarschap informatie en het communiceren van die informatie. Het gaat dus om de I en de C. Daarover dienen directieleden de volgende vragen te kunnen beantwoorden.

  1. Wat zijn belangrijkste kenmerken van onze huidige informatievoorziening?
  2. Welke kwaliteit en waarde heeft onze informatie en wie zorgt dat die wordt benut voor sturing en optimalisatie?
  3. Hoe zien we de toekomst van onze organisatie en wat vraagt dat van de informatievoorziening?
  4. Waarin onderscheiden we ons en wat betekent dat voor de informatievoorziening?
  5. Is het groeipad naar de toekomstige informatievoorziening realistisch en haalbaar?
  6. Welke taken gaan we zelf uitvoeren bij de informatievoorziening en wat besteden we uit?
  7. Hebben we de juiste kennis en expertise en zo niet, hoe halen we die in huis?
  8. Hoeveel tijd en budget maken we vrij voor de informatievoorziening en hoe verdelen we dat over het beheer en de innovatie?
  9. Hebben we risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld continuïteit, informatieveiligheid en privacy voldoende in beeld?

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Uitstelgedrag bij IT projecten. Herkenbaar? (Artikel)
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt (Artikel)
IT-manager hoeft niet in de directie te zitten (Artikel)
Meer nieuws over management

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, WMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

De mens wikt, maar de computer beslist

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor De mens wikt, maar de computer beslist

De mens wikt, maar de computer beslist

De komende jaren zullen steeds meer beslissingen door computers worden genomen. Algoritmes zijn immers veel beter dan mensen in staat om uit de groeiende hoeveelheden data de juiste gegevens te destilleren. Maar er is ook kritiek. Algoritmes houden geen rekening met emoties, gevoelens en ethische factoren. Ze volgen een vaste set regels en kennen dus geen uitzonderingen. Als niet vooraf getoetst wordt of ze voldoen aan menselijke normen en waarden kan dat ernstige reputatieschade veroorzaken. Toch blijkt uit onderzoek dat een kleine meerderheid meer vertrouwen heeft in computers, omdat die onafhankelijkere beslissingen nemen dan mensen. Kennelijk weegt objectiviteit zwaarder dan de menselijke maat.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Extra oplossingen om ICT projecten te laten slagen (Artikel)
Proces intelligence wint snel terrein (Artikel)
Artificial Intelligence bewijst zich in de maakindustrie (Artikel)
Alle berichten over Artificial Intelligence

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, WMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

CRM software steeds aantrekkelijker om te moderniseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor CRM software steeds aantrekkelijker om te moderniseren

CRM software steeds aantrekkelijker om te moderniseren

De eenvoudige en weinig flexibele CRM systemen van voorheen, zijn inmiddels ontwikkeld tot moderne online oplossingen die steeds meer kunnen en zeer betaalbaar zijn. Voor organisaties die met CRM nog achterlopen, is overstappen daarom aantrekkelijk. De functionaliteit stemt u af op wat u nodig heeft, de kosten per gebruiker zijn relatief laag, de flexibiliteit is groot, het is eenvoudig om ermee te leren werken en uw salesresultaten zijn erbij gebaat.

Vervangen van oude oplossingen

Voor iedere organisatie die klanten heeft, is CRM software een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. Zelf ontwikkelde oplossingen om klantgegevens bij te houden of het gebruik van Excel voor het verwerken van klantdata (komt nog steeds voor!) is niet meer van deze tijd. Naast het eenvoudig bijhouden van alle commerciële data rond klanten en propects gaat het bij CRM software in toenemende mate om wat u met die data doet (analyses) en hoe u met uw klanten communiceert. Denk daarbij aan social media, stem- en chatgedreven tools of de mobiele beschikbaarheid van klantgegevens voor salesmedewerkers die onderweg zijn. Ook functionaliteit op het gebied van voorspellende analyses gaat een steeds belangrijkere rol spelen en worden aan steeds meer CRM oplossingen toegevoegd.

Onderzoek de meerwaarde van CRM

De CRM box van het ICT informatiecentrum helpt u met uw oriëntatie op nieuwe CRM oplossingen. U krijgt niet alleen informatie over wat er bij een CRM project komt kijken en hoe u dat optimaal uitvoert, maar u kunt ook gebruik maken van de kennis, inzichten en ervaring van onze informatiepartners. Zij praten u graag bij over alle nieuwe mogelijkheden van CRM software, toekomstige ontwikkelingen, kosten en hoe u een CRM project verder aanpakt. Kunt u daarna altijd nog de keuze maken om uw besluit over nieuwe software nog even uit te stellen.


Suggesties om verder te lezen:
Relatiebeheer of administratie in Excel kan echt niet meer (Artikel)
CRM systeem kiezen: let hier op (Artikel)
Waarom mislukken zoveel CRM implementaties? (Artikel)
Alle berichten over CRM software

Gratis voor u beschikbaar:
CRM box Voor iedere organisatie die bezig is of gaat met nieuwe CRM software

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Uitdagingen voor de financieel manager

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Uitdagingen voor de financieel manager
digitale transitie
Als de economie over enige tijd weer in rustiger vaarwater komt, zal de digitale transformatie onverminderd doorzetten. Dat stelt de financieel manager (CFO) voor uitdagingen. Belangrijkste uitdaging is het bepalen hoe die nieuwe technologieën het aanbod van het bedrijf, ofwel de value proposition, kunnen versterken. Denk hierbij aan mobile, social, cloud, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Verder is het zaak om bedrijfsprocessen tegen het licht te houden. Operational excellence vraagt om verdere automatisering van repetitieve administratieve taken, optimalisatie van de logistiek en predictive maintenance om productiestops te voorkomen. Verder geeft automatisering medewerkers meer tijd om te doen waar ze echt goed in zijn. Voorwaarde hierbij is dat ze door het ultieme gebruiksgemak de technologie omarmen en deze niet als een bedreiging zien. Verder moeten KPI’s eenvoudig te monitoren zijn en is het noodzakelijk om de impact van verschillende scenario’s te kunnen simuleren.

Proces intelligence wint snel terrein

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Proces intelligence wint snel terrein

proces intelligence wint snel terrein

Een groeiend aantal organisaties maakt gebruik van tools voor proces intelligence. Hiermee verbeteren zij bijvoorbeeld de klantenservice en operationele efficiëntie van de organisatie. Het is daarmee een waardevolle en kansrijke vorm van artifical intelligence (AI).

Wat is proces intelligence?

Proces intelligence zorgt dat mensen en machines beter samenwerken. Het geeft organisaties zicht op alle lopende processen, waardoor ze sneller kunnen reageren op veranderingen en processen effectiever kunnen verbeteren. IDC voorspelt dat de markt voor intelligente procesautomatisering de komende twee jaar zal verdubbelen tot 20,7 miljard dollar. Het gaat daarbij zowel om RPA (Robotic Process Automation) als content intelligence. Volgens Gartner zal dit in 2021 wereldwijd leiden tot een toename van 2,9 biljoen dollar aan bedrijfswaarde en 6,2 miljard uur aan arbeidsproductiviteit. Ruim 80 procent van de organisaties die nu al in RPA hebben geïnvesteerd, verdienden de investering binnen een jaar terug. Bovendien ziet de meerderheid een duidelijke verbetering in efficiëntie, marktaandeel en omzet.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Nieuwe software? Trap niet in deze valkuil (Artikel)
Valkuilen bij het starten met Artificial Intelligence (Artikel)
Artificial Intelligence bewijst zich in de maakindustrie (Artikel)
Alle berichten over Artificial Intelligence
Alle berichten over digitale transformatie

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Cloud bevordert afscheid van complexe software

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloud bevordert afscheid van complexe software

Cloud bevordert afscheid van complexe software

De tijd van de geïsoleerde, complexe en niet flexibele all-in-one softwarepakketten is voorbij. In plaats daarvan komen cloud-gebaseerde ecosystemen. Deze versnellen de digitale transitie.

Agile en lean werken heeft ook het domein van de software geannexeerd. In plaats van complexe en niet flexibele systemen te bouwen, verschuift de focus naar een best-of-breed strategie met functiespecifieke componenten. Deze ‘microservices’ zijn onafhankelijk van elkaar te implementeren in de cloud. Dat verkort de time-to-market en verhoogt de schaalbaarheid. Bovendien ondersteunt deze functionele aanpak pay-per-use abonnementsmodellen. Ook geïsoleerde systemen hebben hun langste tijd gehad. Moderne softwareoplossingen worden niet alleen specifiek voor de cloud ontwikkeld, maar zijn ook complementair aan andere applicaties. Via OpenAPI en standaardisatie kunnen ze communiceren met andere systemen of databronnen. Zo ontstaan cloud-gebaseerde ecosystemen die een push geven aan de digitale innovatie in de komende jaren.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Hoe uw key-users nieuwe softwareoplossingen saboteren (Artikel)
Nieuwe bedrijfssoftware: users willen, maar de baas niet (Artikel)
Inhaalslag nodig bij de digitale transformatie (Artikel)
Alle berichten over digitale transformatie

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Edge computing is een game changer in de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Edge computing is een game changer in de cloud

Edge computing

Cloud computing biedt ongekend hoge snelheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Maar daar heb je weinig aan wanneer gewerkt wordt met goedkope, (5G-ondersteunde) IoT-toepassingen die ultralage latency en extreme throughput vereisen. Voor die toepassingen leent edge computing zich veel beter.

Met edge computing kunnen allerlei gegevens aan de rand van het netwerk verwerkt worden. De data hoeven dus niet naar de cloud of een centraal data warehouse verstuurd te worden. Dat maakt bandbreedte vrij en zorgt voor aanzienlijk hogere responstijden. Voor service providers is dat een game changer, want die kunnen hiermee via gedistribueerde architecturen nieuwe value added services in een keten bieden.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
De 7 keuzes bij nieuwe bedrijfssoftware (Artikel)
Winnaars en verliezers bij moeizame IT projecten (Artikel)
Drie stappen om grip te krijgen op clouduitgaven (Artikel)
Alle berichten over cloud
Alle berichten over infrastructuur & beheer

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Hoe beheers je de risico’s van maatwerksoftware?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe beheers je de risico’s van maatwerksoftware?

Hoe beheers je de risico’s van maatwerksoftware?

Regelmatig verschijnen berichten in de media over maatwerkprojecten waarbij sprake is van grote vertraging of ernstige budgetoverschrijding. Dat geldt zeker niet alleen voor ICT projecten van de rijksoverheid waarop het BIT toezicht houdt. Om het tij te keren heeft een normcommissie van de NEN onlangs een praktijkrichtlijn gepubliceerd. In deze norm worden de belangrijkste risico’s benoemd en zijn de belangrijkste beheersmaatregelen beschreven. Uiteraard gaat het om generieke risico’s en maatregelen, dus moeten ze specifiek gemaakt worden voor ieder maatwerkproject. Toch is de praktijkrichtlijn een goede start om de meest voorkomende problemen bij maatwerkprojecten in kaart te hebben.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
ICT project bij defensie mislukt voordat het gestart is (Artikel)
Maatwerk software Voordelen, nadelen en eigenschappen van maatwerk software als vervanging van bestaande bedrijfssoftware (Artikel)
Denken als Bill Gates – Hoe ICT uw organisatie verder brengt (Artikel)
Alle berichten over bedrijfssoftware

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Tips voor datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Tips voor datagedreven werken

Tips voor datagedreven werken

Data is het nieuwe goud, maar je moet het wel kunnen delven. Daarom starten steeds meer organisaties een project om data-driven te gaan werken. Maar hoe begin je daarmee? Zes tips voor een kickstart.

  Tip 1 – Onderschat het project niet
  De overgang naar data-driven werken vraagt om een gestructureerde aanpak. Het is geen klus die iemand er even bij kan doen.

  Tip 2 – Maak de datavraag concreet
  Verbindt een concrete zakelijke uitdaging met de beschikbare datastroom. Achter ieder datavraagstuk moet een zakelijk vraagstuk zitten.

  Tip 3: Ga gewoon aan de slag
  Begin met een kleine dataset, een kleine vraag en een kleine testomgeving. Je komt er dan vanzelf achter welke data, skills of variabelen je mist.

  Tip 4 – Zorg voor de juiste specialisten
  Een volledig team bestaat uit iemand die de datapijpleiding kan bouwen, iemand die de datakwaliteit waarborgt en iemand die de data kan modelleren.

  Tip 5 – Regel niet direct een data-scientist
  Lang niet alle datavragen hebben betrekking op predictive analytics of data modelling. Probeer daarom niet onnodig een data-science-aanpak toe te passen.

  Tip 6 – Zorg voor commitment bij beslissers
  Een organisatie die datagedreven wil worden, moet daarvoor een visie en strategie ontwikkelen. Dus is de betrokkenheid van de beslissers nodig voor een succesvol dataproject.

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Data management – Over oplossingen voor het beheer van data in uw organisatie
Winnaars en verliezers bij moeizame IT projecten (Artikel)
Vijf technische tips voor de datastrategie (Artikel)
Alle berichten over data management

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)