Leerzame IT projecten - ICTberichten.nl

Leerzame IT projecten

Leerzame IT projecten
Door de verplichte openheid erover kan veel geleerd worden van grote IT projecten bij de overheid. Zoals van de IT projecten bij het UWV, waar zichtbaar is welke invloed het management kan hebben op het succes en falen van IT projecten.

Ruim een jaar geleden kregen EY, KPMG, Gartner, McKinsey en nog een enkele andere adviesbureaus de opdracht voor het ontwikkelen van strategieën om het UWV optimaal te digitaliseren. Tot op heden is daar nog nauwelijks iets over naar buiten gekomen. Reden voor onafhankelijk oud-hoogleraar IT Daan Rijsenbrij om eens te duiken in de problemen waar het UWV tegenaan loopt met het vernieuwen van hun IT landschap. De schade van mislukte IT projecten bij het UWV in de afgelopen jaren loopt inmiddels al in miljoenen. Voorlopig blijkt nog uit weinig dat het UWV de IT problemen binnen redelijke tijd kan oplossen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies en waarnemingen tot nu?

Geen centrale visie en sturing – Er is geen duidelijke digitaliseringsstrategie, centrale visie of sturing. Bovendien is er geen digitale architectuur. Zonder dit stuurinstrument zijn veranderingen niet goed realiseerbaar en kan geen rekening gehouden worden met de toepassing van moderne IT oplossingen.

Onduidelijkheden rond data – Er is geen eenduidige datastrategie en er zijn geen duidelijke strategieën voor cybersecurity en privacy. Voor heel veel deeloplossingen is niet duidelijk wat het doel daarvan is en voor wie de oplossingen bedoeld zijn.

Geen plan voor legacy – Er is geen goed plan voor het afbouwen en vervangen van de legacy systemen. Er worden bij het UWV nog steeds enorm oude in Cobol geschreven systemen gebruikt. Bijna alle legacy systemen verhinderen de digitale transformatie en leiden tot een grote datachaos. Hier zou een gefaseerd plan voor moeten zijn, maar dat is er niet.

Remmende interne organisatie – De interne organisatie belemmerd de goede uitvoering van de IT projecten, waardoor gebrekkige IT langer dan gewenst in stand blijft. De kennis van het businessmanagement over IT en digitalisering is te gering om hier goede beslissingen over te kunnen nemen.

Aanwezige kennis wordt niet gebruikt – De belabberde IT situatie bij het UWV is niet te wijten aan een gebrek aan gekwalificeerde IT’ers. Er is voldoende gekwalificeerd personeel, maar zij krijgen te weinig sturing en ruimte hun ideeën of inzichten te delen.

Eigenwijs topmanagement – Het topmanagement doet te weinig of niets met signalen en concrete adviezen van interne IT’ers. De business overheerst. De hoogste leiding denkt het meestal beter te weten, ondanks beperkte IT kennis. Zij negeerden adviezen en reageerden niet op waarschuwingen van IT’ers die betrokken waren bij het uitvoeren van de IT projecten.

Aangepaste organisatie – Er zou een goed beeld moeten komen van een modern gedigitaliseerde organisatie die burgervriendelijk opereert en optimaal functioneert. Er zou een goed IT management moeten komen net onder de hoogste leiding. Een regisseur of programmamanager zou daarnaast de totale digitalisering eenduidig, vastberaden en stapsgewijs moeten leiden naar het nagestreefde einddoel.

Hoe toepasselijk is in deze situatie het boek Komt een CEO bij de IT dokter, waarin de problemen van mislukte IT projecten worden verklaard, zodat deze tijdig te voorkomen zijn. Het had wellicht veel kosten en dus belastinggeld kunnen besparen.

Lees verder

Geen belangrijke ontwikkelingen meer missen? Meld je aan voor de ICT nieuwsbrief