ArtificiaI intelligence gaat hard - ICTberichten.nl

ArtificiaI intelligence gaat hard

ArtificiaI intelligence gaat hard
Artificial intelligence krijgt steeds meer invloed op de samenleving en bijna alle sectoren van het bedrijfsleven. Met name door generatieve AI toepassingen neemt de aandacht voor AI in hoog tempo toe. Vraag is inmiddels niet meer of u het gaat toepassen in uw organisatie, maar wanneer en hoe.

Hoewel de grote aandacht voor artificial intelligence (AI) momenteel doet vermoeden dat het iets nieuws is, is het dat allerminst. Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie bestaat al tientallen jaren, al was het eerst in een relatief eenvoudige vorm. Verklaring voor de grote aandacht nu is dat door de grote hoeveelheid beschikbare data en de snelheid van computersystemen veel meer AI toepassingen mogelijk geworden zijn.

De afgelopen tien jaar is er veel geëxperimenteerd met relatief eenvoudige AI toepassingen en verschillende machine learning modellen. Deze modellen staan aan de basis van de ‘kennis’ die AI systemen opdoen en waarop deze hun output baseren. Het kantelpunt waarop we nu zitten is de overgang van relatief eenvoudige en sterk gefocuste toepassingen van AI naar veel complexere AI toepassingen, zoals generatieve AI toepassingen. ChatGPT en Bard zijn daar voorbeelden van.

Doordat we momenteel steeds meer data kunnen verwerken en kennismodellen steeds verder ontwikkeld zijn, is het genereren van content op een bijna menselijke manier mogelijk geworden. Grote verschil met mensen is de extreem hoge snelheid waarmee AI de content kan genereren en de steeds grotere hoeveelheid data die daarbij beschikbaar is. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren in hoog tempo doorgaan. Verwacht wordt dat:

  • De hoeveelheid voor AI beschikbare data sterk toeneemt.
  • AI zich verder ontwikkelt met complexere technologie.
  • Het aantal autonome systemen fors zal toenemen.
  • Nieuwe typen computers voor nog meer rekenkracht gaan zorgen.

Door nieuwe ontwikkelingen zullen doorlopend in hoog tempo nieuwe toepassingen van AI ontstaan. Het is dan ook inmiddels wel duidelijk dat AI zeker geen hype is en een steeds grotere invloed krijgt op iedere sector in het bedrijfsleven en ons dagelijks leven. Belangrijk voor iedere organisatie is dus om de ontwikkelingen te volgen en tijdig te bepalen wat de verdere ontwikkelingen rond AI voor hun business betekenen.

Lees verder