Twijfelpunten bij ICT projecten - ICTberichten.nl

Twijfelpunten bij ICT projecten

Twijfelpunten bij ICT projecten
ICT projecten komen vaak maar moeizaam van de grond. Dat is niet omdat er wordt getwijfeld aan het nut of de noodzaak van een nieuwe ICT oplossing. Evenmin omdat er geen technisch oplossingen voorhanden zouden zijn. De oorzaak zit ‘m vaak in de twijfel en vrees die er bestaan over diverse praktische aspecten van het project en de impact ervan op de organisatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Onduidelijkheid over het vaststellen van exacte behoeften en vereisten.
 • Vrees voor overbodige functionaliteit of te dure oplossingen.
 • Onduidelijk budget of een niet onderbouwde terugverdien-berekening (ROI).
 • Zorg over complexe installatieprocessen of migratie van bestaande data.
 • Angst voor tijdsverlies en een productiviteitsdip tijdens de implementatiefase.
 • Onvoldoende technische kennis en ervaring binnen de eigen organisatie.
 • Weerstand van medewerkers tegen verandering en nieuwe workflows.
 • Onduidelijkheid over de benodigde training en beschikbare ondersteuning.
 • Vrees voor verminderde productiviteit in de eerste gebruiksfase.
 • Zorg over dataveiligheid en naleving van wet- en regelgeving.
 • Vrees voor onvoorziene kosten voor beveiligingsmaatregelen.
 • Onduidelijkheid over de support vanuit de ICT leverancier.
 • Vrees voor verborgen kosten voor updates en onderhoud.
 • Onduidelijkheid over langdurige contracten en beperkingen in de flexibiliteit (vendor lock in).

Goed beginnen

Het lukt uiteraard niet om alle twijfelpunten met één maatregel in één keer weg te nemen. Belangrijk is om vanaf de eerste plannen voor een nieuwe ICT oplossing gebruik te maken van de vele beschikbare kennis en expertise daarover. Deels door met je organisatie zelf toegang te hebben tot kennis en informatie en deels door gebruik te maken van de kennis en expertise van adviseurs en leveranciers. Ieder succesvol project begint met kennis over wat je ICT project omvat, hoe je het goed aanpakt, hoe je fouten voorkomt en het project plant en aanstuurt. De onderstaande informatie helpt je daarbij.

Lees verder