Wat betekent ESG voor AI toepassingen? - ICTberichten.nl

Wat betekent ESG voor AI toepassingen?

Wat betekent ESG voor AI toepassingen?
Het aantal AI toepassingen in producten en processen neemt snel toe. Daarbij moet rekening gehouden worden met ESG voorschriften. Zo is de keuze belangrijk van de IT omgeving waar je alle AI workloads laat draaien.

Rond 2027 zullen AI toepassingen wereldwijd evenveel energie verbruiken als een land met de omvang van Nederland. Algoritmen zijn zeer CPU intensief en het gebruik ervan groeit exponentieel. Daar moeten bedrijven ook rekening mee houden in het kader van de ESG voorschriften rond duurzaamheid.

Wat is ESG?

ESG staat voor environmental, social & governance. Eisen aan ESG moeten ertoe leiden dat aspecten zoals klimaat, energieverbruik, veiligheid, grondstoffengebruik, gezondheid en goed bedrijfsbestuur meebepalend zijn voor beleidsmatige keuzes op alle onderdelen waar een bedrijf mee te maken heeft. Een blauwdruk dus voor jullie omgang met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten.

Eisen en alternatieven

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven hun AI toepassingen het liefst on-premise of in een private cloud willen laten draaien. Dan hebben ze er de meeste grip op. Maar deze oplossing kost meer energie dan wanneer gebruik gemaakt wordt van een public cloud met shared resources. Tussenweg is een standalone AI platform dat lokaal ‘on the edges’ draait, waardoor het totale eigen energieverbruik kleiner is.

In het kader van ESG is ook meer aandacht nodig voor de manier waarop (klant)gegevens worden verzameld en beveiligd. Verder mag het AI systeem geen vooroordelen hebben. Dat zijn dus belangrijke pijlers bij het uitwerken van governance in je AI strategie. Om toekomstbestendig om te kunnen gaan met AI, zal je dus niet alleen oog moeten hebben voor de functionaliteit van AI toepassingen, maar ook voor de duurzaamheid, het datagebruik en de veiligheid van je AI systemen.

Lees verder

Geen belangrijke ontwikkelingen meer missen? Meld je aan voor de ICT nieuwsbrief