ICT aandachtspunten van het MKB - ICTberichten.nl

ICT aandachtspunten van het MKB

ICT aandachtspunten van het MKB

De ‘Staat van het MKB’ brengt de status en ontwikkelingen in kaart van het MKB in Nederland. Gevoed door cijfers van het CBS wordt duidelijk wat de gevaren en kansen op ICT gebied zijn. Waar staat u?

De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. In een samenwerking tussen het CBS en het ministerie van Economische Zaken publiceert het platform cijfers en conclusies over ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. In het meest recente jaarbericht gaat het ook over digitalisering. Enkele citaten daaruit:

  • Digitalisering beïnvloedt onze manier van werken en draagt sterk bij aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Deze verandering heeft daarom ook een sterke link met productiviteit.
  • Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat arbeidsproductiviteit positief correleert met investeringen in software en computers.
  • Om digitalisering werkelijk te laten bijdragen aan productiviteitsgroei, moeten MKB bedrijven niet te lang wachten met het adopteren en inzetten van digitalisering om werkprocessen te verbeteren.
  • Voorlopers geven al aan dat de lat voor digitale transformatie steeds hoger is komen te liggen, waarbij de vastberadenheid van de ondernemer, focus op digitaal talent en adoptie van nieuwe technologie centraal staan. Bedrijven in het MKB moeten er dus voor zorgen dat ze de boot niet missen.
  • Nieuwe digitale technologieën kunnen bedrijven ondersteunen bij het differentiëren van hun product, bij het opschalen en bij het creëren van betere samenwerking binnen de keten. Het omarmen van deze transitie geeft ruim baan aan nieuwe bedrijfsmodellen die een kortere tijd en afstand tot de markt hebben, en efficiëntere productie. Dit biedt nieuwe kansen voor kleine en flexibele ondernemingen.
  • Een deel van de MKB bedrijven loopt achter in de adoptie van digitalisering. De grootste knelpunten zijn dat veel ondernemers de efficiency-baten van digitale oplossingen onderschatten en dat ondernemers de kennis missen om digitale oplossingen te implementeren.
  • Het lage gebruik van bestaande digitale technologieën vormt in zichzelf ook een barrière voor ondernemers om toekomstige transities rondom digitalisering en procesoptimalisatie bij te benen.
  • Bron: staatvanhetmkb.nl

Plannen maken voor uw ICT

Het is voor iedere organisatie van belang een visie te ontwikkelen op het zo goed mogelijk digitaliseren van werkprocessen. Welke bedrijfssoftware of welke technologie daarvoor nodig is, verschilt per organisatie. Maar dat u ontwikkelingen niet kunt negeren, is zeker. Als u pas vol gas geeft als de noodzaak gevoeld wordt door toenemende (vaak nieuwe) concurrentie of door systemen die niet meer functioneel zijn, bent u niet alleen te laat, maar heeft u ook al veel kansen laten liggen op betere resultaten in de tussentijd.

Lees hele jaarbericht


Suggesties om verder te lezen:
Vijf redenen om uw legacy software te vervangen (Artikel)
Komt een CEO bij de IT-dokter Een ‘must read’ voor iedereen die (mee)beslist over nieuwe bedrijfssoftware (Gratis boek)
Vier aanbevelingen voor ICT vernieuwing (Artikel)
Meer nieuws over management

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)