ICT vernieuwingen uitstellen of juist nu voorbereiden? - ICTberichten.nl

ICT vernieuwingen uitstellen of juist nu voorbereiden?

ICT vernieuwingen
De economische impact van de coronacrisis is in het bedrijfsleven even onzeker als het verloop van de crisis zelf. Om kosten te beheersen worden ICT vernieuwingen uitgesteld. Daar zitten voordelen en nadelen aan. Er zijn redenen om juist nu vooruit te kijken en een oriëntatie te starten.

Digitalisering noodzakelijk

In een recent interview benadrukt econoom en Rabobank directeur Barbara Baarsma dat de coronacrisis het noodzakelijk maakt dat bedrijven, die dat nog niet of in beperkte mate gedaan hebben, versneld digitaliseren. “Bedrijven die hun werknemers niet thuis kunnen laten werken, hun transacties met klanten en bijbehorende facturen niet digitaal kunnen afhandelen en geen online-etalage hebben waar potentiële kopers kunnen kijken, staan met 10-0 achter. Voor de crisis was die achterstand misschien 5-0, maar deze crisis heeft geleerd dat die achterstand veel groter is. Het is hard nodig dat bedrijven die onvoldoende gedigitaliseerd zijn daar werk van maken.

Regeren is vooruitzien

Toch lukt het niet iedere organisatie om al plannen voor verdere digitalisering te maken. Nu het verloop van de crisis, de duur ervan en de totale impact die deze heeft op de economie nog erg onzeker zijn, schakelen veel bedrijven juist terug naar een veilige modus. Schaalbare kosten worden teruggeschroefd. Het behoud van personeel en omzet heeft prioriteit. Allemaal logische, terechte en begrijpelijke keuzes. ICT vernieuwingen en plannen daarvoor krijgen daardoor automatisch minder aandacht, omdat het rendement daarvan pas op langere termijn verwacht wordt. Op de korte termijn zien bedrijven de overgang naar bijvoorbeeld nieuwe bedrijfssoftware als een investering en een extra inspanning van de organisatie. Daar lijkt het nu niet het moment voor. Mogelijk inspireren de onderstaande drie invalshoeken u.
  Oriëntatie
  Veel bedrijfsprocessen worden verstoord. Sommige medewerkers hebben het extra druk, bij anderen is het juist wat rustiger. Misschien is er juist nu tijd voor een oriëntatie op de mogelijkheden van nieuwe bedrijfssoftware, zoals ERP, CRM of HRM software. Of voor een onderzoek naar wat u met data kunt doen en hoe business intelligence u daar in de toekomst bij kan helpen. Kortom, u kunt voorzichtig plannen maken voor het optimale gebruik van ICT oplossingen als straks de crisis voorbij is.

  Toepassen
  Sommige ICT vernieuwingen vragen geen grote investeringen. Voor CRM of HRM en heel veel andere software zijn online oplossingen. U investeert niet in de software en het onderhoud ervan, maar u betaalt voor het gebruik ervan; vaste bedragen per gebruiker per maand, vaak niet meer dan enkele tientjes. Misschien heeft u juist nu tijd voor het uitzoeken van een goede oplossing en de implementatie ervan, zodat u er direct de vruchten van plukt als alles weer normaal wordt.

  Aanpassen
  Bedrijven die eerder begonnen zijn met de digitale transformatie, ervaren daar nu dagelijks de enorme voordelen van. Zij hebben al grote delen van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en maken optimaal gebruik van cloudoplossingen. Kenmerk daarvan is dat het gebruik overal mogelijk is. Thuiswerken, samenwerken op afstand en documenten delen is allemaal normaal voor hen. Het is nu een goed moment om te onderzoeken waar in uw bedrijf qua sales, financiële administratie, orderverwerking, facturering, uitlevering, voorraadbeheer of klantcontact beperkingen zitten in de door u gebruikte ICT oplossingen. Zou het op een andere manier beter zijn, is de vraag. Alle informatie die u dat nu oplevert, kunt u straks gebruiken voor een (misschien wel noodzakelijke) inhaalslag.

Online ERP software nodig? ERP box
Op zoek naar een CRM oplossing? CRM box
Van oude HRM software, moderne e-HRM maken? HRM box

Lees het artikel