Negen ICT vragen | Kan de directie ze beantwoorden? - ICTberichten.nl

Negen ICT vragen die de directie moet kunnen beantwoorden

Negen ICT vragen die de directie moet kunnen beantwoorden

Als het goed is, neemt de directie het voortouw bij de digitale transformatie. Insteek hierbij is niet de T(echnologie) van ICT. De transformatie heeft vooral betrekking op veranderingen rond het eigenaarschap informatie en het communiceren van die informatie. Het gaat dus om de I en de C. Daarover dienen directieleden de volgende vragen te kunnen beantwoorden.

  1. Wat zijn belangrijkste kenmerken van onze huidige informatievoorziening?
  2. Welke kwaliteit en waarde heeft onze informatie en wie zorgt dat die wordt benut voor sturing en optimalisatie?
  3. Hoe zien we de toekomst van onze organisatie en wat vraagt dat van de informatievoorziening?
  4. Waarin onderscheiden we ons en wat betekent dat voor de informatievoorziening?
  5. Is het groeipad naar de toekomstige informatievoorziening realistisch en haalbaar?
  6. Welke taken gaan we zelf uitvoeren bij de informatievoorziening en wat besteden we uit?
  7. Hebben we de juiste kennis en expertise en zo niet, hoe halen we die in huis?
  8. Hoeveel tijd en budget maken we vrij voor de informatievoorziening en hoe verdelen we dat over het beheer en de innovatie?
  9. Hebben we risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld continuïteit, informatieveiligheid en privacy voldoende in beeld?

Lees het artikel


Suggesties om verder te lezen:
Uitstelgedrag bij IT projecten. Herkenbaar? (Artikel)
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt (Artikel)
IT-manager hoeft niet in de directie te zitten (Artikel)
Meer nieuws over management

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, WMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)