IT investeringen | CFO’s moeten doorvragen - ICTberichten.nl

CFO’s moeten doorvragen over IT investeringen

IT investeringen
Bedrijven investeren steeds grotere bedragen in IT. CFO’s, financieel managers of controllers stellen hierover vaak geen ‘gezond-verstand-vragen’ maar laten zich omver blazen door de technologen. Hoe kunt u dit voorkomen?

Een financieel verantwoordelijke hoeft niet thuis te zijn in de technologie om de juiste vragen te stellen over IT investeringen. Want als de buurman het antwoord niet begrijpt, klopt er iets niet en is het zaak om door te vragen. Zoals met deze vragen:

  • Welk probleem gaat de IT investering oplossen?
  • Welke kansen zijn ermee te benutten?
  • Staan de kosten in verhouding tot de verwachte baten?
  • Wat zijn de risico’s?

Bedenk daarbij dat IT niet meer alleen wordt ingezet om efficiënter te werken, maar ook om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Financieel managers kunnen hun inzicht in de business ontwikkelingen combineren met de financiële informatie waarover ze beschikken. Om vervolgens samen met de business managers te bepalen welk rendement op een IT investering verwacht mag worden. Daarmee kunnen zij zich ontwikkelen van ‘veredeld boekhouder’, die alleen kijkt hoe de zaken financieel lopen, tot strategisch adviseur die meedenkt over de toekomst van het bedrijf door het toepassen van IT.

Lees verder

Gratis kennisdocument: Zo pakt u uw softwareproject aan
Angst voor nieuwe IT projecten bij beslissers
Start de vernieuwing van uw bedrijfssoftware met de gratis bedrijfssoftware box

IT investeringen