Gartner: IT leiderschap vraagt meer inzicht in de bedrijfscultuur - ICTberichten.nl

Gartner: IT leiderschap vraagt meer inzicht in de bedrijfscultuur

IT leiderschap

Gartner adviseert CIO’s in 2019 onder meer de volgende stappen te zetten.

  • Verbreden van de visie op digitalisering door niet alleen te kijken naar concrete projecten maar ook naar nieuwe ICT concepten.
  • Focus verleggen van het ‘hoe’ naar het ‘waarom’ van mogelijke projecten, om te voorkomen dat digitalisering een doel op zichzelf wordt.
  • Invullen van de witte vlekken met kleinschalige pilots die kunnen bewijzen welke waarde digitalisatie heeft op analoge werkterreinen.
  • Niet denken in begrotingen maar praten over het mogelijke rendement op investeringen in digitalisatie.
  • Neurowetenschappelijke inzichten gebruiken om te begrijpen waarom mensen dingen doen en vanuit die bevindingen een betere leider worden.
  • Een digitale ontwenningskuur doen om de waarde van face-to-face gesprekken en live overleg te herontdekken.
  • Leiderschap etaleren in plaats van alleen dienstbaar te willen zijn aan de gebruikersorganisatie. Dat versterkt de positie van IT in de organisatie.
  • Trots uitstralen op de IT afdeling om tegenwicht te bieden aan eindgebruikers die alleen over IT praten als er iets niet goed is.
  • Echte vernieuwing creëren door tijd te maken om uit te zoeken welke innovatieve technologie de organisatie op voorsprong kan zetten.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Nieuwe bedrijfssoftware: users willen, maar de baas niet
Aandacht voor de menskant bepaalt het projectsucces
Waarom IT projecten mislukken – Gratis e-boek