Aandacht voor de menskant bepaalt het projectsucces - ICTberichten.nl

Aandacht voor de menskant bepaalt het projectsucces

Changemanagement is al lang geen stiefkindje meer. Toch is er nog veel te verbeteren. Hier de belangrijkste aanbevelingen.

  • Leg een link tussen systemen en mensen. Meenemen van eindgebruikers in het ontwikkeltraject voorkomt teleurstelling.
  • Wees een ambassadeur. Toon als projectleider voorbeeldgedrag, eigenaarschap en betrokkenheid gedurende het gehele traject.
  • Selecteer de juiste mensen: kijk per fase wat er nodig is qua tijd, kennis, expertise en teamomvang.
  • Werk breder samen. Het change team moet niet geïsoleerd aan de slag gaan maar alle denkkracht en resources binnen de organisatie gebruiken.
  • Begin klein en experimenteer. Voer eerst een quickscan uit waarin u de kansen en uitdagingen identificeert en zet daarna kleinschalige pilots op.
  • Motiveer medewerkers vanuit bedrijfsdoelen. Zorg in de communicatie dat u directiedoelen als kostenbesparing vertaalt naar behoeften van medewerkers, bijvoorbeeld makkelijker werken.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
HRM software – Alles over de selectie en implementatie van een personeelsinformatiesysteem
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt
Waarom IT projecten mislukken – Gratis e-boek

projectsucces