Adoptie van nieuwe software | Vijf versnellers - ICTberichten.nl

Vijf versnellers voor de adoptie van nieuwe software

adoptie van nieuwe software
Hoe goed de nieuwste software ook is, de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie en acceptatie is door de toekomstige gebruikers. Voldoende draagvlak is essentieel.

De informatiesnelweg ligt vol projectwrakken. Niet omdat de software tekort schiet, maar omdat medewerkers de hakken in het zand zetten. Dit zijn vijf manieren om dat te voorkomen:

  • Besteed aandacht aan de waarde van de nieuwe software. Communiceer hoe die het werk makkelijker maakt of beter ondersteunt. Vertaal het in voordelen voor de gebruikers.
  • Zorg voor een goede training van eindgebruikers. Daardoor kunnen ze zelfstandig aan de slag met de software. Zorg ook voor het juiste trainingsmateriaal en een naslagwerk.
  • Zoek vooraf uit of eindgebruikers openstaan voor verandering. Zij die positief zijn kunnen ingezet worden als ambassadeur voor de nieuwe software en daardoor de anderen motiveren.
  • Breng ook in kaart wie sceptisch is. Door deze mensen vroegtijdig in het project te betrekken, zijn ze wellicht ook te winnen voor het gebruik van de nieuwe software.
  • Sla tijdig een brug tussen de business en IT. Er moeten dus niet alleen automatiseerders in het projectteam zitten, maar ook mensen van de betrokken afdelingen.

Lees verder

Start de vernieuwing van uw bedrijfssoftware met de gratis bedrijfssoftware box
Gratis kennisdocument: Zo pakt u uw softwareproject aan
Veel bedrijven hebben geen continuïteitsplan

adoptie van nieuwe software