Nederland op kop in inzet IT-dienstverleners - ICTberichten.nl

Nederland op kop in inzet IT-dienstverleners

Claranet |

Nederlandse organisaties maken in toenemende mate gebruik van IT-dienstverleners om de eigen IT-afdeling te ondersteunen. IT-medewerkers worden steeds vaker belast met het invullen van zowel de traditionele rol van beheerder en reactieve probleemoplosser, als die van mede-verantwoordelijke voor innovatie en ontwikkeling.

Dit blijkt uit het onderzoek “Innovatie in Europese IT” uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van Claranet onder 900 senior IT-beslissers vanuit middelgrote tot grote organisaties in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Van alle respondenten die zijn ondervraagd in het kader van dit onderzoek, zijn de Benelux- respondenten het meest gewend om een IT-dienstverlener in te zetten voor ontwikkeling en beheer. Het is de verwachting dat de inzet van IT-dienstverleners in Europa de komende vijf jaar sterk zal stijgen, waarbij zij 31 procent van de gehele IT in 2020 onder hun hoede hebben. Als deze voorspelling klopt, wordt de Benelux de zwaarste gebruiker van IT-dienstverleners in West-Europa.

“We zien een belangrijke verschuiving van het takenpakket van de IT-afdeling,” zegt Bert Verhoeff, Sales Director van Claranet Benelux. “Met behulp van een IT-dienstverlener wordt tijd vrijgemaakt die kan worden besteed aan strategische en innovatieve zaken, met de IT-dienstverlener in een ondersteunende rol. Organisaties geven hiermee aan dat ze het gebrek aan kennis en interne vaardigheden serieus nemen.”

Informatiebeveiliging grootste uitdaging
Organisaties worden geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen voor hun interne IT. Hoewel er kleine fluctuaties zijn, verwachten IT-beslissers grotendeels dezelfde uitdagingen in 2020 in vergelijking met 2015. Informatiebeveiliging is daarbij de meest genoemde uitdaging voor bijna de helft (48%) van de respondenten. De top drie wordt gecompleteerd door de invulling van innovatie en ontwikkeling en het gebrek aan kennis en resources binnen de eigen organisatie.

Ondanks het goede nieuws dat de gemiddelde stijging van het IT-budget het afgelopen jaar drie procent was en dat deze naar verwachting zal blijven stijgen, is er een toenemende zorg rondom de stijgende complexiteit van de IT. Een tekort aan kennis en vaardigheden, data analyse, applicatiebeheer en -ontwikkeling, Shadow IT, mobiel werken en vele andere uitdagingen staan in de weg tussen het ideale scenario voor IT-gebruik binnen organisaties en de werkelijkheid.

Door het aangaan van langduige relaties met IT-dienstverleners met expertise in hun vakgebied, kunnen IT-afdelingen zich nu al gaan concentreren op de dingen waarin ze zelf uitblinken, waardoor de organisatie zich echt kan onderscheiden op de lange termijn.

Bert Verhoeff: “Zoals uit dit onderzoek blijkt, moeten IT-dienstverleners steeds meer doen om te bewijzen dat ze de juiste partner zijn voor IT-afdelingen, door samenwerking zo vorm te geven zodat deze het beste past bij de individuele organisatie. Om echte ondersteuning te kunnen bieden, moet er een duidelijke afstemming plaatsvinden tussen de IT-afdeling en de partner. Hoe IT-managers en IT-dienstverleners reageren op de uitdagingen van vandaag zal niet alleen gevolgen hebben voor de eigen organisatie, maar ook voor de nationale markten en de Europese economie op de lange termijn.”