Management Archives - ICTberichten.nl

All posts in Management

7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties

Geen categorie, Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor 7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties
Vernieuwen van applicaties
Er zijn steeds meer IT vraagstukken, die ook nog eens steeds complexer worden. Het kost dan ook een toenemende hoeveelheid tijd om deze aan te pakken en nieuwe functies te implementeren. In 7 vragen definieert u uw vertrekpunten bij het moderniseren van ERP, CRM, HRM of andere softwareapplicaties. Als u overweegt uw applicaties te moderniseren, doet u er verstandig aan deze vragen eerst te beantwoorden:

1. Wat is het doel van de vernieuwing? Hierbij zijn drie categorieën businessproblemen te onderscheiden: technische beperkingen, operationele uitdagingen of digitaliseringsdoelen.
2. Waar liggen de (technologische) gaps? Maak eerst een diagnose om de oorzaken van problemen te achterhalen en bepaal daarna de gewenste staat van de applicaties.
3. Wat kunt u behouden? Een ‘rip-and-replace’-aanpak brengt vaak meer kosten mee dan het ontsluiten van legacy systemen middels api’s.
4. Wat wordt uw softwarestrategie? Bepaal per te moderniseren onderdeel welke strategie het beste past. Alles vervangen en opnieuw bouwen, kost meer geld en moeite dan een gedifferentieerde aanpak.
5. Hoe waarborgt u de continuïteit? Om meters te maken zonder bedrijfsprocessen in gevaar te brengen is een agile-aanpak met kleine iteraties (herhalingen) aan te bevelen.
6. Hoe houdt u grip op de modernisering? Technische en functionele monitoring is nodig om te bepalen wanneer modernisering in de toekomst nodig is.
7. Hoe voorkomt u weerstand? Betrek uw werknemers vanaf het begin bij de modernisering, stimuleer een positieve houding en organiseer trainingen.

Directie laat toegevoegde waarde IT-afdeling links liggen

Management
Reacties uitgeschakeld voor Directie laat toegevoegde waarde IT-afdeling links liggen
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

De bijdrage van IT aan de doelstellingen van de organisaties is voor 40% van de directies onduidelijk. Ook is er nauwelijks afstemming tussen directie en IT. Op boardroom niveau denken ze al snel dat de CIO er is om ‘de boel in de lucht te houden’. Of ze hebben zelfs geen idee wie die rol vervult. Bij slechts een vijfde van de directies wordt de CIO gezien als waardevolle toevoeging aan de board.

Zonder afstemming geen toekomstbestendige IT-afdeling

Zonder de gewenste afstemming kunnen IT-beslissers geen toekomstbestendige beslissingen nemen. Er is geen zicht op welke competenties en vaardigheden nodig zijn; wel is ze duidelijk dat als die competenties er niet zijn of komen, hun rol uitgespeeld raakt.

Een succesvolle digitale transformatie is volgens Joris Leupen (Telindus) onmogelijk als IT niet betrokken wordt bij de bedrijfsdoelstellingen. Het gaat niet alleen om faciliteren, maar ook om proactief meedenken, aldus Leupen. ‘Dat IT’ers niet weten welke competenties ze in huis moeten hebben is dus uiterst zorgelijk.’ Een overkoepelende strategie waarin zeker ook de rol van IT is vastgelegd, zou hierbij helpen. IT-beslissers moeten continu in gesprek blijven met de directie

Bron:Telindus

5 Tips voor een succesvol project

Management
Reacties uitgeschakeld voor 5 Tips voor een succesvol project
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Wanneer is een project succesvol? Binnen tijd en budget? Kwaliteit? Hieronder leest u vijf tips die van invloed zijn op het projectsucces.

Het waarom
Zonder duidelijk doel ontbreekt het draagvlak voor het project. In feite is het zelfs de (enige) succesfactor, daar gaat het om. Onderzoek het probleem en formuleer het doel, denk SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Vooral de M (meetpunt) moet toetsbaar zijn.

Legitimering
Projecten kosten tijd en geld en het moet duidelijk zijn of dit verantwoord is ten opzichte van de opbrengst. Daarmee wordt een businesscase een zakelijke afweging van kosten en baten. Dat vormt de legitimering van het project.

Steun van hoger management
Projectmatig werken begint bij de opdrachtgever. Die heeft er belang bij en treedt op als projecteigenaar. Vaak zal een opdrachtgever zichzelf benoemen of worden aangewezen door hogermanagement. De steun van dat management is dus onontbeerlijk.

Acceptatie
Belanghebbenden willen het project. Dat zorgt voor draagvlak en acceptatie. Afstemming met de omgeving is cruciaal voor steun en acceptatie en dus het resultaat. Let op tegenstrijdige belangen. Zorg vanaf de start van het project voor aandacht voor relatiebeheer.

Stapsgewijs
Fasering en besluitvorming kenmerken projectmatig werken. Met tussentijdse beslismomenten tussen het begin- en eindpunt. Zie er op toe dat het zinvol is op de ingeslagen weg door te gaan. Omstandigheden kunnen anders zijn geworden. Gebrekkige besluitvorming of het niet durven ingrijpen, brengt grote risico’s met zich mee.

Zorg voor een stapsgewijze benadering. Het draagt in hoge mate bij aan de overzichtelijkheid en beheersbaarheid. Metingen gericht op de doorlooptijd, middelen, kwaliteit, risico’s en productiviteit helpen om de voortgang te bewaken.

Bron: Peter Siebbeles

Goede software houdt concurrentie op afstand

Management, Software ontwikkeling
Reacties uitgeschakeld voor Goede software houdt concurrentie op afstand
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Onder druk van de ontwikkelingen moeten ondernemers kiezen tussen aanpassen van bestaande software of geheel nieuwe applicaties bouwen. Hoe de organisatie werkt moet daarbij passen.

Van ‘concept naar cash’ duurt dagen in plaats van maanden. Belemmeringen vormen de bestaande legacy systemen. Hierdoor wordt het systeemlandschap complexer. Legacy is immers niet zomaar uit te faseren. Risico: gemiste kansen en performance & security issues.

Auditing-aanpak
Software bepaalt het succes van de onderneming/dienstverlening in drie aspecten: snelheid naar de markt, controleerbaarheid en de kosten. Om dat in beeld te krijgen zijn een aantal stappen te benoemen:

1. Start audit met formulering van aanleiding, doelstelling en context;
2. Haal informatie van een gespreide groep belanghebbenden;
3. Bepaal onderzoeksgebieden;
4. Bepaal huidige status;
5. Formuleer op basis van voorgaande conclusies en aanbevelingen;
6. Aanbevelingen aan hand van feitelijke bevindingen en praktijkervaring;
7. Ten slotte: rapporteer bevindingen en aanbevelingen aan de organisatie.

Praktijkvoorbeeld ING
ING heeft voor een belangrijk beleggingsproduct een grote applicatie. De voorkant van deze beleggen-applicatie is door ING ontwikkeld en gekoppeld aan een systeem in de back-end. Onderhoud en beheer worden steeds lastiger naarmate de tijd vordert.

Probleem: hoe zorg je ervoor dat de genoemde applicatie onderhoudbaar blijft? Daarnaast is het de vraag hoe het herontwerp benaderd moet worden. De audit begint dan met het verzamelen van
informatie.

Voortdurende verbetering
Ontwikkelaars moeten doorvoeren van verbeteringen een regulier onderdeel van hun werk maken. Grotere technische aanpassingen in overeenstemming met de business. Codebase wordt opgesplitst, aanpassingen enerzijds, nieuwbouw anderzijds in parallelle projecten. Daarnaast moeten bevindingen worden uitgewisseld met elkaar.

Een goede audit gaat ook over een oorzaak-gevolganalyse. Een combinatie van technisch inzicht en een helder beeld van de context leidt tot een advies waarmee de organisatie zichzelf en de opgeleverde software kan verbeteren.

Bron: IT Executive

Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste ICT nieuws. Inschrijven door de ICT nieuwsbrief kan hier.

Vermijd deze 10 valkuilen rond de GDPR

Management, Security
Reacties uitgeschakeld voor Vermijd deze 10 valkuilen rond de GDPR
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Nieuwe privacywet GDPR: wat geldt voor wie? De belangrijkste valkuilen op een rij:

1. Wij verwerken geen gegevens van consumenten

Personeel valt ook onder consumenten/burgers. Het gaat dus niet alleen om klanten of partners.

2. Onze organisatie heeft minder dan 250 medewerkers
GDPR geldt niet alleen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De meeste bepalingen gelden voor iedereen die op een of andere manier persoonsgegevens verwerkt.

3. Wij vallen onder de AVG en dus niet de GDPR
AVG is niet anders dan de GDPR. AVG is slechts de Nederlandse vertaling van GDPR.

4. We zijn GDPR-proof met een ISO 27001-certificering
Security is niet het enige aspect waar GDR betrekking op heeft. Het gaat ook om procedures, afspraken, rollen en functies.

5. Er worden alleen persoonsgegevens uitgewisseld met ‘veilige’ landen
Ondanks het feit dat een aantal landen de stempel ‘veilig’ hebben, moet u nog steeds waarborgen voor gegevensbescherming treffen en daarnaast controleren of de buitenlandse partij zich ook aan de regels houdt.

6. Onze omgeving is GDPR-proof volgens een grondige pentest
Een Pentest is slechts bedoeld voor het testen van uw security, maar dit zegt niet altijd iets over de bescherming van privacygevoelige informatie.

7. Volgens onze juridische afdeling zijn we klaar voor de GDPR
De GDPR is deels interpretatie en gezond verstand. Dit biedt randvoorwaarden voor de verwerking, die ook getoetst zouden moeten worden op hun technische en procedurele onderbouwing.

8. Nederlandse burgers zijn helemaal niet zo angstig over hun privacy
Er schuilen gevaren in zaken waarvan u die niet zou verwachten. Achter foto’s online plaatsen schuilen metadata, bijvoorbeeld van uw locatie/telefoon. Denk niet te snel dat het geen kwaad kan.

9. De GDPR draait alleen om privacybescherming van digitale gegevens
GDPR draait ook om alles op papier staat en gevoelige informatie bevat, zoals een papieren kopie paspoort: daar is veel geld voor over!

10. Een hack of ransomware-aanval valt niet onder datalekken
Een hack of ransomware betekent (een gevaar op) datalek. De hacker kan (vaak) bij al uw gegevens. U bent verantwoordelijk. U moet dus het voorval melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hype en schijnveiligheid

Veel bedrijven spelen (commercieel) in op de hype rond de GDPR en verkopen schijnveiligheid. Uiteindelijk komt het aan op gezond verstand. Zolang u als IT- of security-professional voor uzelf kunt verantwoorden dat persoonsgegevens optimaal beschermd zijn, zou dit ook moeten gelden voor de GDPR.

Bron: Previder

In het boek: ‘Zo voldoet u aan AVG/GDPR’ van het ICT informatiecentrum leest u over wat de nieuwe Europese wetgeving betekent voor uw ICT oplossingen en de omgang met persoonsgegevens. U kunt hem hier aanvragen.

Klanten ervaren service totaal anders dan bedrijven denken

Management
Reacties uitgeschakeld voor Klanten ervaren service totaal anders dan bedrijven denken
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Er zit een groot verschil in hoe bedrijven zelf denken dat zij klantenservice bieden en hoe hun klanten dat ervaren. Zo denkt 80% van de bedrijven een goede klantenservice te bieden, terwijl maar 8% van de klanten die service ook echt prima vinden. Ook blijkt 62% van alle bedrijven niet te reageren op e-mails die aan hun klantenservice gericht is. De cijfers blijken uit onderzoek dat CRM aanbieder SuperOffice heeft laten doen onder 1000 grote en kleine bedrijven wereldwijd.

Voor het onderzoek ontvingen de onderzochte bedrijven een e-mail met twee vragen. Er werd vervolgens een score toegekend voor de snelheid waarmee zij antwoord gaven, de inhoud van de klantondersteuning werd beoordeeld en de betrouwbaarheid en toon van het antwoord werden gemeten. De belangrijkste onderzoeksresultaten:

• 62% van de bedrijven reageert niet op e-mails aan de klantenservice
• 90% van de bedrijven stuurt geen ontvangstbevestiging na het ontvangen van een e-mail
• 97% van de bedrijven onderneemt geen vervolgactie om erachter te komen of de klant tevreden is met de reactie
• Slechts 20% van de bedrijven kan vragen beantwoorden in het eerste antwoord
• De gemiddelde reactiesnelheid bij het behandelen van een verzoek om klantondersteuning is 12 uur en 10 minuten.

Meer over het onderzoek vindt u via de website van SuperOffice.

Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste ICT nieuws. Inschrijven kan via deze link.

Top-7 IT-trends voor 2018

Bedrijfssoftware, Management
Reacties uitgeschakeld voor Top-7 IT-trends voor 2018

Progress|

De vooruitziende IT-organisaties en specialisten zijn al langer bezig met de voorbereidingen op het nieuwe jaar om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, maar waar dienen zij rekening mee te houden in 2018? Dmitri Tcherevik, CTO bij Progress, zet zeven IT-trends op een rijtje die op ieders radar zouden moeten staan.

1. Hybride apps worden native
Er woedt al langer een discussie over native apps, hybride apps en progressieve web apps. De eerste categorie omvat apps die je downloadt uit een app store. Bij progressieve web-apps bouw je in essentie een interactieve website die pushnotificaties kan sturen op smartphones, terwijl hybride apps beide mogelijkheden combineren. Hybride apps hebben we ondertussen al bijna achter ons gelaten, terwijl progressieve web-apps steeds meer terrein winnen. Deze apps zijn dan ook eenvoudiger te ontwerpen dan native apps.De opkomst van JavaScript-gebaseerde frameworks zoals NativeScript en React Native laat de balans echter opnieuw verschuiven. Hierdoor wordt het mogelijk om native apps te bouwen, met hetzelfde gemak als een progressieve web-app: je hebt nog maar één codebase en toolset nodig om apps voor zowel iOS als Android te ontwikkelen. Zo krijg je het gemak, de efficiëntie en het kostenplaatje van een web-app, met de betrouwbaarheid van een native app.

2. Verdere migratie naar de cloud
In 2018 zullen bedrijven hun enterprise applicaties verder migreren naar de cloud, in het teken van toenemende efficiëntie en nieuwe (zakelijke) mogelijkheden. Met de groeiende adoptiegraad van Docker, Kubernetes en andere infrastructurele frameworks zullen diensten op verschillende cloudplatformen toegankelijker worden. Bedrijven zullen in hun zoektocht naar betere kostenefficiëntie meer en meer diensten, applicaties en platformen gaan mixen en matchen. Hierdoor dienen cloudproviders de grenzen van hun eigen platform op een veilige manier te overstijgen, zodat hun klanten beter in staat zijn hun verzamelde (big) data te verwerken en te analyseren.

3. De toekomst is cloud-native
Voor de meeste grote organisaties bestaat hun huidige cloudstrategie uit het verplaatsen van de bestaande monolithische software naar de digitale cloud; bij bedrijven die hier pas aan beginnen betekent dit vaak het verplaatsen naar cloud-aanbieders als Amazon of Azure. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de dynamische mogelijkheden qua prijzen en opslagruimte die cloudproviders aanbieden. Het maakt het eveneens moeilijk om optimale prestaties te behalen tijdens piekmomenten, bedrijven moeten namelijk op voorhand de benodigde capaciteit bepalen om hun monolieten te voorzien. En hoe faciliteer je het onderhoud van deze software, bijvoorbeeld voor de veiligheid? Het is zonde van tijd én geld. In 2018 zullen IT-specialisten zich daarom moeten focussen op het vereenvoudigen van hun oude, monolithische software, zodat deze volledig cloud-native en event-driven wordt.

4. Intelligentere chatbots
De afgelopen periode voerden we ongemakkelijke conversaties met chatbots: ze verstonden geen woord van wat we zeiden, ze begrepen niet wat we wilden bereiken. Dankzij de verbeterde implementatie van deep learning is het taalbegrip van deze chatbots toegenomen tot een fantastische 95% nauwkeurigheid. Chatbots begrijpen ons hierdoor beter dan de gemiddelde mens. Toch zijn hun gesprekscapaciteiten nog steeds beperkt. Hier komt komend jaar verandering in. Declarative conversation flow programming tools hebben de markt bereikt en zullen ons spoedig bevrijden van gescripte, ongemakkelijke gesprekken.

5. Industrial Internet of Things
Internet of Things is al geruime tijd een buzzword, daarom hoog tijd om eens verder te kijken: naar het Industrial Internet of Things (IIoT). Het IIoT gaat een stap verder dan zijn voorganger en brengt nieuwe, verreikende mogelijkheden met zich mee; tot dusver wist het zijn potentieel echter nog niet te vervullen. Het is tijd om deze vervolgstap te zetten: de technologie is namelijk al voor handen. Tot dusver onderschatten we echter collectief de complexiteit die dataverzameling met zich meebrengt. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de verzamelde gegevens te verplaatsen naar de cloud, waar ze geanalyseerd en verwerkt kunnen worden. Deep learning, voorspellende analyses en event-driven cloudfuncties zullen het komende jaar worden toegevoegd aan de software van ERP-specialisten, waardoor het IIoT zijn potentie kan tonen.

6. Kijken in een digitale glazen bol
Voortbordurend op het IIoT zal de cloud niet alleen gebruikt worden om data te verwerken; op basis van de beschikbare gegevens zal ook een voorspellend aspect voortvloeien. Dit noemen we predictive maintenance, een proces waarbij cognitive learning wordt ingebouwd in machines, waardoor ze crashes kunnen voorkomen nog voor ze gebeuren. Door een vermindering in downtime werken deze machines dus veel betrouwbaarder en goedkoper.

7. Kijken naar de virtuele toekomst
De mogelijkheden die predictive maintenance biedt, zien we al terug in combinatie met de technologie die we voornamelijk terugvinden op de consumentenmarkt: augmented en virtual reality. Met behulp van een degelijke AR- of VR-bril, of andere gespecialiseerde uitrusting, wordt het mogelijk om moeilijk onderhoud voor te bereiden, ter plekke een monteur bij te staan, of om een geslaagde operatie nadien te reconstrueren, zodat nieuwe technici kunnen worden opgeleid in een veilige, gecontroleerde omgeving.

Bron: Progress / Dutch IT-channel

Maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste ICT nieuws? Meldt u dan nu aan voor de ICT nieuwsbrief.

Goedkoop is duurkoop, ook voor software

Management, Software ontwikkeling
Reacties uitgeschakeld voor Goedkoop is duurkoop, ook voor software
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Goedkoop is duurkoop, luidt het gezegde. Dat geldt ook voor software. De gevolgen van goedkope (en verkeerde) software zijn echter veel groter, zo bleek tijdens de Cyber Resilience Summit in Brussel.

Softwareproductie uitbesteden? Let op dat de dienstverlener code van goede kwaliteit maakt. Dat scheelt uiteindelijk veel kosten aan de softwareapplicatie op de langere termijn. Kwetsbaarheden maken het hackers makkelijk. Het herstellen van die kwetsbaarheden kost veel geld. Dat kan beter in de (controle op de) kwaliteit van de ontwikkeling worden geïnvesteerd

Kwaliteit checken

Internationaal is er een standaard, de total quality index, die door het Consortium for IT Software Quality gedefinieerd is. Dat geeft houvast om softwareontwikkelingen met elkaar te vergelijken.

Minder structurele fouten betekenen uiteindelijk dus lagere kosten. Structurele kwaliteit omvat betrouwbaarheid, prestaties, efficiency, security en goed onderhoud. Verschillen in goede kwaliteitseisen kunnen resulteren in 2 miljoen dollar aan onderhoud of slechts 5000 dollar.

Toezeggingen

Toezeggingen van de leverancier alleen zijn niet afdoende. Gezien de risico’s en de mogelijk hoge kosten van onderhoud is het raadzaam om meer tijd, geld en expertise te steken in het checken van de software op een goede kwaliteit. Daar zijn goede methodes voor in de markt.

Bron: METRI

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste ICT nieuws? Meldt u dan nu aan voor de ICT nieuwsbrief.

Smart sourcing

Management
Reacties uitgeschakeld voor Smart sourcing
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De problemen en vragen waar de CIO van vandaag antwoord op moet vinden – van digitale transitie tot de inzet van IaaS, PaaS of andere cloud toepassingen – kunnen alleen worden beantwoord door automatisering en analytics (software en datascience). Dan blijft het flexibel. Op weg dus naar smart sourcing!

Startpunt
Grip op IT is lastig: veel mensen, veel applicaties, veel configuraties die bovendien regelmatig wijzigen. En dan wilt u ook nog innoveren? Doordat veel tijd en energie gaat zitten in het steeds weer bijstellen van de IT-settings loopt de kwaliteit achteruit. Gevolg: repareren in plaats van innoveren.

Mindset
Essentie voor gebruikers van de IT is het assembleren van functionele halffabricaten: configureren. Eenmaal in productie loopt het mis doordat verschillende producten verschillend worden ‘doorgeconfigureerd’. Dat kan anders wanneer het niet handmatig hoeft.

Robotgestuurd
Platform moet einddienst definiëren en daarnaar ‘handelen’. Mensen krijgen daarmee een middel om aan te passen en te simuleren: uniform configuratiemanagement aan de hand van een machine learning platform dat zelf interpreteert wat gaande is in het IT-landschap: een IT-robot

Een dergelijk platform wordt gedragen door software en analytics, maar mensen bedienen het platform vanuit de visie om iets beter te maken.

Platform
Itility Cloud Control (ICC) is zo’n platform. Kort samengevat: de robot neemt het traditionele IT-onderhoudswerk over.

Ecosysteem
Meerdere principes staan centraal. Voortdurend innoveren, alles besturen via de robot en het targetsysteem is nooit ‘af’. Er zijn voortdurend veranderingen waarop moet worden aangepast. Daarvoor is een modulaire opbouw nodig.

Implementatie
Het brein van het systeem bestaat uit diverse softwarecomponenten: een infra-as-code-translatielaag, een api-laag en de analytics-correlator. Dan het belangrijkste: de mensen die het platform besturen en slimmer maken, de analyticsexpert en de operator.

Bron: Peter Schepers, CEO van Itility

Maak uw organisatie klaar voor software-innovatie

Management, Software ontwikkeling
Reacties uitgeschakeld voor Maak uw organisatie klaar voor software-innovatie
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Snelheid van innoveren bepaalt het succes van een organisatie. Dat bleek tijdens de Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit in Londen. Veel softwarebedrijven blijven achter in die innovatiesnelheid, meent Gartner. Daar is nog veel winst te halen.

It-afdelingen te log
Gartner ziet IT-afdelingen worstelen met de snelheid van disrupties die vandaag de dag zo gewoon is. Innovatie vraagt creativiteit in plaats van controle. IT heeft daar moeite mee. Daardoor blijven belangrijke nieuwe ontwikkelingen voor de business achter. Advies Gartner: splits het op in hardcore IT en een afdeling innovatie in IT!

Innovatie vanuit de operatie
Gartner: software-innovatie wordt gedreven door de mensen die contact hebben met de klanten. Zij zien de pijn bij de organisatie en de klanten. Het duurt niet lang of die groep stuurt innovatie aan, bedenkt en creëert en gaat dan naar IT voor realisatie. Tot irritatie van IT.

Doe het samen
Ontwikkelen van software wordt steeds laagdrempeliger. Meer mensen zijn in staat mee te doen =co-development: laat medewerkers zelf meedenken en werken aan hun eigen applicaties. Aansluitend een expert voor complexe zaken en opleiding.

Meer wendbaarheid
Optimale ontwikkelsnelheid lukt alleen door toepassen van herbruikbare componenten. Dan krijg je snelheid en flexibiliteit gepaard aan technologie.

Conclusie
Dit artikel zou bijna suggereren dat software-innovatie iets is dat van binnenuit moet worden georganiseerd. Innovatie komt ook van buiten de organisatie. Bij klanten en de markt. Daag ze uit met vragen over hún toekomst en ontwikkelingen aan hun kant van de streep!

Bron: Chris Obdam, oprichter van Holder en Betty Blocks.

In 8 stappen naar een succesvolle strategie voor uw IT-investeringen

Management
Reacties uitgeschakeld voor In 8 stappen naar een succesvolle strategie voor uw IT-investeringen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Altijd lastig, een beslissing over IT-investeringen. Deze 8 tips helpen u verder:

1. Blijf realistisch: Veranderen is nooit makkelijk, maak doelen duidelijk. Geef uw medewerkers bruikbare en praktische instrumenten die ze verder helpen.

2. Richt u op de echte pijnpunten: Het moet gaan over echte problemen oplossen. Software kan inzichten bieden om uw organisatie beter te laten functioneren. Het kan echter ook leiden tot meer behoefte aan automatisering. Snelheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn de belangrijkste argumenten voor uw klanten om te blijven. IT helpt u daarbij.

3. Leer van anderen: Als u zich verdiept in de wegen die anderen al voor u hebben bewandeld, wordt het vaak eenvoudiger om de juiste afwegingen te maken. Klinkt logisch, maar wordt vaak over het hoofd gezien.

4. Basis is belangrijk: Veel informatie is er al, maar u weet niet precies wat er is en waar het is. En dus benut u die informatie niet ten volle. Bijvoorbeeld de informatie uit uw ERP systeem. Investeer eerst tijd en energie in wat er is. De basis moet op orde zijn, dan pas kunt u verder.

5. Stel upgrades niet uit: Het is gebleken (Aberdeen Group) dat bedrijven in de top van hun marktsegment vaker de meest recente software gebruiken of hooguit één versie achterlopen. Als u te ver achterloopt, verliest u de grip op uw bedrijf. Elke upgrade biedt in de regel nieuwe functionaliteit, gebaseerd op praktijkervaring bij gebruikers. Die mag u niet missen.

6. Overweeg de cloud: Die updates en upgrades mist u niet als u gebruik maakt van cloud oplossingen. Delen en integreren wordt veel eenvoudiger met de cloud. Dat geeft voordelen op bijvoorbeeld leveringstijden.

7. Klanten zijn nummer één: Klanten zijn altijd nummer één. Zeker in deze tijd is het heel eenvoudig voor ze om over te stappen. U kunt zich geen missers permitteren op het gebied van snelheid, service en kwaliteit. Procesondersteuning en -automatisering geeft u meer mogelijkheid voor persoonlijke aandacht (lees: producten) voor uw klant.

8. Blijf op de hoogte: Eenmaal geïmplementeerd is het belangrijk bij te blijven. Er doen zich altijd weer nieuwe mogelijkheden voor; technologie staat nooit stil. Blijf daarop alert.

Bron: Jan van Dellen, country manager bij Infor Benelux

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom belangrijke ICT thema’s? Schrijf u dan nu in voor de ICT nieuwsbrief.

Digital Risk Management

Management, Security
Reacties uitgeschakeld voor Digital Risk Management
ICT nieuws externe bron

Digital Shadows|

De noodzaak en adoptie van digital risk management binnen organisaties groeit. Dat blijkt uit het rapport ‘The Pressing Need for Digital Risk Management’. Het rapport laat zien dat CEO’s en het bestuur zich bewust zijn van de digitale risico’s en niet meer terugdeinzen van een organisatiebrede cybersecurity-strategie.

Verder laat het rapport zien dat organisaties een echt goede beveiliging willen en investeren in goede middelen ter bescherming van de organisatie. Desalniettemin denken nog veel organisaties dat digitale risico’s alleen het interne netwerk bedreigen. Digitale risico’s hebben invloed op het gehele ecosysteem van een organisatie, zoals websites, sociale netwerken, belangrijke personen, partners, leveranciers, etc. Daarom adviseert ESG een alomvattende digital risk management-strategie. Dit betreft het monitoren, filteren, beoordelen en vervolgens het acteren op bedreigingen die zich op het internet en dark web bevinden.

Digital Risk Management

Een effectieve digital risk management-strategie bevat in ieder geval het monitoren van gerichte cyber-dreigingen. Daarnaast is het belangrijk om te monitoren of uw merk, data en infrastructuur worden blootgesteld aan de buitenwereld. Digital risk management waarbij de intelligentie van menselijke analisten wordt gecombineerd met geautomatiseerde analyses, is tegenwoordig een cruciaal component in cybersecurity.

Meer over cyber security vind u op deze pagina van het ICT informatiecentrum.

De werkplek van 2025: 6 trends

Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor De werkplek van 2025: 6 trends
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Er zijn zes belangrijke trends te benoemen die de werkplek van 2025 zullen bepalen:

1. Toenemende technologie op de werkplek
Kenniswerk en dienstverlenend werk nemen toe als gevolg van steeds meer technologie op de werkplek. Dat vereist aanvulling op kennis en competenties van medewerkers op het gebied van informatica, data-analyse en omgang met intelligente systemen.

2. Samenwerken
Samenwerken in de (groeiende) keten met op elkaar aanvullende expertise neemt toe. Een vaste kern blijft bestaan. De rest wordt aangevuld naar behoefte waar nodig. Dat stelt eisen aan de nieuwe werkplek: verbinding van (kennis)werkers staat centraal.

3. Altijd en overal digitaal
Digitale samenwerking neemt sterk toe. Door ICT-faciliteiten wordt het nog meer altijd en overal, maar wel digitaal.

4. Manager als verbinder
Management gaat veranderen: zij worden de verbinders en coaches in plaats van de bestuurders. Zelfsturing van de medewerkers neemt toe. Managers faciliteren dat ook en richten zetten d ejuiste mensen bij elkaar.

5. Geef medewerkers de ruimte en faciliteer
De ‘war for talent’ is in volle gang en de manier waarop u die talenten faciliteert bepaalt wie bij u komt werken. Geeft u ze de ruimte om zich te ontwikkelen, speelt u in op de behoeftes, geeft u ze eigen verantwoordelijkheden en is er een aanprekende bedrijfscultuur? Dan zit u goed.

6. Het kantoor als ontmoetingsplek
Het kantoor in de toekomst geldt vooral als ontmoetingsplek. Medewerkers en andere betrokkenen treffen elkaar daar. Dat is een belangrijk facet voor productiviteit en effectieve samenwerking. Kennis- en informatiedeling staan centraal, net als de sociale samenhang: een inspirerende werkomgeving.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek van o.m. het Centre for People and Buildings en Hospitality Group naar de toekomst van werk in 2025.

Top 10 ICT dienstverleners

Management
Reacties uitgeschakeld voor Top 10 ICT dienstverleners
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Naar aanleiding van een onderzoek naar de tevredenheid van Nederlandse managers over zakelijke dienstverleners en adviesbureaus is een top 10 ICT dienstverleners ontstaan. Het onderzoek vindt ieder jaar plaats en aan de editie van 2016 werkten zo’n 620+ managers mee, die in het vorige jaar betrokken zijn geweest bij de inhuur van externe partijen. De Top 10 in de waardering van die diensten ziet er als volgt uit:

  1. KPN
  2. IBM
  3. HP
  4. Atos/Oracle
  6. Capgemini
  7. Centric
  8. Ordina
  9. Accenture
  10. Unisys/VMware/Sogeti/Fujitsu

Voor het onderzoek is de respondenten gevraagd partijen te beoordelen met activiteiten gericht op het goed blijven functioneren van IT systemen. Management Team (Initiatiefnemer van het onderzoek) maakt vervolgens een MT100 ranking van alle bedrijven die het best scoren op klantgerichtheid, productleiderschap en excellentie van uitvoering.

Bron: Consultancy.nl

De voordelen van een digitale strategie

Digitale transformatie, Management
Reacties uitgeschakeld voor De voordelen van een digitale strategie
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Herman Levert, algemeen directeur bij Xerox Nederland, vertelt in zijn blog dat nog altijd miljoenen euro’s verloren gaan door tijdrovende en foutgevoelige (papieren) processen. Terwijl een digitale strategie dat al kan voorkomen in slechts vijf stappen. Daarnaast zijn nog wat andere taken die opgepakt moeten worden:

Werkprocessen automatiseren

Het digitaal beheren van werkprocessen kost minuten in plaats van uren. Er is echter diepgaand inzicht vereist in wat nodig is om het aantal handelingen terug te dringen.

Een geautomatiseerde werkplek

Uit het Xerox-rapport ‘Digitalisering op het Werk’ blijkt dat 85 procent van de werknemers op dit moment in staat om werkprocessen aan te wijzen die mogelijk geautomatiseerd kunnen worden. Financiële en klantcontactprocessen staan bovenaan. Echter, nog geen 50 procent van alle organisaties heeft zijn werkprocessen volledig gedigitaliseerd.

En dan…

Een duurzame digitale strategie

Een duurzame, organisatiebrede digitale strategie kan in enkele stappen, door grip te krijgen op interne processen.

Breng papieren werkprocessen in kaart
Breng daarom allereerst in kaart welke papieren werkprocessen er door het bedrijf lopen.

Analyseer bedrijfsprocessen
Analyseer wat er binnen de organisatie gebeurt en hoe bedrijfsprocessen verlopen.

Gebruik digitale tools
Digitale tools geven ‘live’ statusupdates door over de procesuitvoering en geven het vereiste inzicht.

Vergroot automatiseringsgraad
Het is onvermijdelijk dat steeds meer bedrijven gebruik zullen maken van softwareoplossingen om menselijke handelingen na te bootsen.

Evalueer continu de stappen naar een digitale organisatie
Beschikbaarheid van verbeterde analyse- en evaluatiemogelijkheden brengt bedrijven dichterbij volledig gedigitaliseerde processen.

Verbeterpotentieel
De digitale transformatie biedt een enorm verbeterpotentieel voor bedrijven. Daarmee kunnen ze overstappen op volledig gedigitaliseerde processen.

Bron: managersonline.nl

Verantwoordelijkheid zakelijke softwaregebruiker belicht in gratis boek

Management
Reacties uitgeschakeld voor Verantwoordelijkheid zakelijke softwaregebruiker belicht in gratis boek
ICT boek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Het ICT informatiecentrum publiceert een nieuw boekje: ‘Extended software lifecycle management’. Zakelijke softwaregebruikers lezen hierin welke verantwoordelijkheden zij zelf hebben voor de continuïteit van de software en daarmee de continuïteit van hun bedrijfsprocessen. Veel organisaties zijn zich niet bewust van hoe die verantwoordelijkheid verandert tijdens de levenscyclus van software en welke risico’s dat met zich meebrengt. ‘Extended software lifecycle management’ is als e-boek gratis beschikbaar op ICTboekensite.nl, de website met alle publicaties van het ICT informatiecentrum.

Inhoud

Software speelt een steeds belangrijkere rol in bedrijfsprocessen en daarmee in de continuïteit van organisaties. Onduidelijk is vaak wie verantwoordelijk is om de software te onderhouden en daarmee deze continuïteit te waarborgen. Gedurende de levenscyclus verschuift deze verantwoordelijkheid tussen leverancier en gebruiker. In dit boekje van het ICT informatiecentrum zet kennispartner IT- jurist de risico’s en verantwoordelijkheden rondom de levenscyclus van zakelijke software op een rij.

ICT informatiecentrum

Met online informatie en eigen publicaties helpt het ICT informatiecentrum jaarlijks meer dan 200.000 (mee)beslissers bij bedrijven en overheden bij hun keuze van ICT oplossingen en het opzetten en uitvoeren van hun ICT projecten. In de vorm van websites, (e-)boeken, whitepapers, checklists, gidsen, productoverzichten en de ICT nieuwsbrief is deze informatie gratis beschikbaar. Het ICT informatiecentrum is onafhankelijk en zelfstandig. Het levert geen ICT producten of diensten en heeft daarom geen enkel belang bij de keuze van specifieke oplossingen of leveranciers daarvan.

U kunt het boek downloaden op: ICTboekensite.nl.

 

Efficiënte automatisering doe je in stappen

Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor Efficiënte automatisering doe je in stappen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Het is de ultieme wens van elke (ICT-) manager: een effectieve en efficiënte automatisering. Zonder tijd- en budgetoverschrijdingen. En die gewoon werkt. Maar hoe kunt u dat realiseren? In een artikel op Manageronline gaf Cognizant enkele tips, de belangrijkste zijn hieronder samengevat.

 

 • Wat wilt u bereiken met die automatisering? Doelstellingen moeten vooraf duidelijk zijn.
 • Richt u op automatisering van processen die direct bijdragen aan vergroting van productiviteit en effectiviteit.
 • Uw medewerkers moeten– letterlijk – meewerken, intern draagvlak creëren is cruciaal.
 • U moet stap voor stap werken.
 • Doe alleen die dingen die het meest (en meest direct) bijdragen aan genoemde doelstellingen.
 • De dagelijkse werkzaamheden mogen niet lijden onder de implementatie van automatisering.
 • Plan de zaken goed: een goed doordachte roadmap – met tussentijdse controles! – voorkomt dwalingen.
 • Kies een partner die u kan helpen. ICT is voor verreweg de meeste organisaties geen kernactiviteit, dus neem gerust een deskundige partij in de arm.
 • Het hele artikel kunt u lezen op: Manageronline.nl

   

  Nederland op kop in inzet IT-dienstverleners

  Management
  Reacties uitgeschakeld voor Nederland op kop in inzet IT-dienstverleners

  Claranet |

  Nederlandse organisaties maken in toenemende mate gebruik van IT-dienstverleners om de eigen IT-afdeling te ondersteunen. IT-medewerkers worden steeds vaker belast met het invullen van zowel de traditionele rol van beheerder en reactieve probleemoplosser, als die van mede-verantwoordelijke voor innovatie en ontwikkeling. Lees meer

  Creativiteit belangrijkste factor voor zakelijk succes

  Management
  Reacties uitgeschakeld voor Creativiteit belangrijkste factor voor zakelijk succes
  Ricoh

  Ricoh |

  Nederlandse organisaties zien creativiteit als de belangrijkste factor voor zakelijk succes. Dit blijkt uit het onderzoek The Future of Work dat is uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en is gesponsord door Ricoh. Vergeleken met respondenten uit andere landen is dat een opvallend resultaat; zij vinden creativiteit ook belangrijk, maar minder kritiek dan de Nederlandse respondenten. Creativiteit wordt gezien als menselijke vaardigheid, die niet door een machine kan worden vervangen en bepalend is bij het bedienen van de klant en voor het onderscheidend vermogen van organisaties. Lees meer