7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties - ICTberichten.nl

7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties

Vernieuwen van applicaties
Er zijn steeds meer IT vraagstukken, die ook nog eens steeds complexer worden. Het kost dan ook een toenemende hoeveelheid tijd om deze aan te pakken en nieuwe functies te implementeren. In 7 vragen definieert u uw vertrekpunten bij het moderniseren van ERP, CRM, HRM of andere softwareapplicaties. Als u overweegt uw applicaties te moderniseren, doet u er verstandig aan deze vragen eerst te beantwoorden:

1. Wat is het doel van de vernieuwing? Hierbij zijn drie categorieën businessproblemen te onderscheiden: technische beperkingen, operationele uitdagingen of digitaliseringsdoelen.
2. Waar liggen de (technologische) gaps? Maak eerst een diagnose om de oorzaken van problemen te achterhalen en bepaal daarna de gewenste staat van de applicaties.
3. Wat kunt u behouden? Een ‘rip-and-replace’-aanpak brengt vaak meer kosten mee dan het ontsluiten van legacy systemen middels api’s.
4. Wat wordt uw softwarestrategie? Bepaal per te moderniseren onderdeel welke strategie het beste past. Alles vervangen en opnieuw bouwen, kost meer geld en moeite dan een gedifferentieerde aanpak.
5. Hoe waarborgt u de continuïteit? Om meters te maken zonder bedrijfsprocessen in gevaar te brengen is een agile-aanpak met kleine iteraties (herhalingen) aan te bevelen.
6. Hoe houdt u grip op de modernisering? Technische en functionele monitoring is nodig om te bepalen wanneer modernisering in de toekomst nodig is.
7. Hoe voorkomt u weerstand? Betrek uw werknemers vanaf het begin bij de modernisering, stimuleer een positieve houding en organiseer trainingen.