Infrastructuur beheer Archives - ICTberichten.nl

All posts in Infrastructuur beheer

7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties

Geen categorie, Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor 7 vragen bij het vernieuwen van uw applicaties
Vernieuwen van applicaties
Er zijn steeds meer IT vraagstukken, die ook nog eens steeds complexer worden. Het kost dan ook een toenemende hoeveelheid tijd om deze aan te pakken en nieuwe functies te implementeren. In 7 vragen definieert u uw vertrekpunten bij het moderniseren van ERP, CRM, HRM of andere softwareapplicaties. Als u overweegt uw applicaties te moderniseren, doet u er verstandig aan deze vragen eerst te beantwoorden:

1. Wat is het doel van de vernieuwing? Hierbij zijn drie categorieën businessproblemen te onderscheiden: technische beperkingen, operationele uitdagingen of digitaliseringsdoelen.
2. Waar liggen de (technologische) gaps? Maak eerst een diagnose om de oorzaken van problemen te achterhalen en bepaal daarna de gewenste staat van de applicaties.
3. Wat kunt u behouden? Een ‘rip-and-replace’-aanpak brengt vaak meer kosten mee dan het ontsluiten van legacy systemen middels api’s.
4. Wat wordt uw softwarestrategie? Bepaal per te moderniseren onderdeel welke strategie het beste past. Alles vervangen en opnieuw bouwen, kost meer geld en moeite dan een gedifferentieerde aanpak.
5. Hoe waarborgt u de continuïteit? Om meters te maken zonder bedrijfsprocessen in gevaar te brengen is een agile-aanpak met kleine iteraties (herhalingen) aan te bevelen.
6. Hoe houdt u grip op de modernisering? Technische en functionele monitoring is nodig om te bepalen wanneer modernisering in de toekomst nodig is.
7. Hoe voorkomt u weerstand? Betrek uw werknemers vanaf het begin bij de modernisering, stimuleer een positieve houding en organiseer trainingen.

Tegenwerking bij software updates

Infrastructuur beheer
Reacties uitgeschakeld voor Tegenwerking bij software updates
Updates
Niet alle gebruikers van bedrijfssoftware en andere applicaties worden enthousiast van software updates. Die kunnen immers weer nieuwe bugs en beveiligingsproblemen met zich meebrengen. Hoe voorkomt u weerstand bij medewerkers?

Updates zijn bedoeld om bugs op te lossen en nieuwe beveiligingspatches te installeren. Maar er kunnen ook nieuwe bugs in zitten die tot storingen of security risico’s leiden. Verder kan in de nieuwe software functionaliteit geschrapt zijn en is er soms veel meer opslagcapaciteit voor nodig. Al die redenen kunnen eindgebruikers ervan weerhouden om een update te installeren. Ook bij andere partijen kan weerstand zijn. Denk aan IT managers die niet altijd prioriteit aan updates en patchontwikkeling geven. Verder bepalen managers en CEO’s het algehele updatebeleid op basis van uptime, functionaliteit en gebruiksgemak. De overstap naar nieuwe softwareversies mag dat niet ondergraven. In het technische traject spelen applicatiebeheerders en testers een rol. Updates brengen extra werk mee. Kortom, niet alle partijen zijn op voorhand bereid om updates te accepteren en te implementeren. Het is dus zaak om iedereen tijdig op één lijn te krijgen.

Outsourcing begint bij strakke regie

Infrastructuur beheer
Reacties uitgeschakeld voor Outsourcing begint bij strakke regie
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Voor iedere onderneming komt een keer die ene vraag: zelf doen of uitbesteden? Wanneer loont outsourcing en waarop moet u letten?

Uitbesteden (outsourcing) is niet alleen voor grote ondernemingen. Ontwikkelingen gaan snel en het is soms beter om deskundigen die te laten bijhouden en alleen te profiteren via dienstverlening. Blijf echter kritisch als opdrachtgever. Houd de dienstverlener scherp. Houd oog op kosten, doelen en ondersteuning door IT. Flexibiliteit is mooi, maar niet doorslaggevend.

Regie
Het is noodzakelijk om grip te houden op de processen: goede regie bepaalt het succes van outsourcing. Vooral bij meerdere partijen. Succes is gebaat bij professionele regie en monitoring. Vooral bij dienstverlening uit verder weg gelegen locaties is uitbesteden van monitoring en regie een optie. Kennis van de lokale situatie en cultuur is een pre.

Valkuilen
Goede regisseurs voorkomen problemen door:
1. Schijnzekerheid – door dichtgetimmerde SLA’s;
2. Verkokering – door contracten met afzonderlijke partijen. Er wordt niet gekeken naar de IT-keten als geheel;
3. Onervarenheid – Leveranciers hebben veel meer ervaring. Meerwerk bij incidenten is vaak het gevolg;
4. Veronderstelde collegialiteit – Intern lopen zaken soepeler. Strakke regie was nooit nodig. Bij outsourcing wel.
5. Snelheid van verandering – Een outsourcing contract moet altijd ruimte bieden voor kleine aanpassingen;
6. Verkeerde mensen – Regie is een vak. Waardeer dat als zodanig;
7. Regie met huidige ITSM-oplossing – Bij uitbesteding krijgt de IT-afdeling een meer regisserende rol. Het accent moet liggen op performancemeting.

Bron: AG Connect

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste ICT nieuws? Schrijf u dan nu in voor de ICT nieuwsbrief.

ICT-infrastructuur is niet up-to-date

Infrastructuur beheer
Reacties uitgeschakeld voor ICT-infrastructuur is niet up-to-date
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Onderzoek van Schneider Electric naar de ICT-infrastructuur onder 590 Nederlandse bedrijven laat zien dat het bij 85% niet op orde is. Dat brengt ongewenste, grote risico’s mee.

Bedrijfseigen ICT-infrastructuur vaak niet aangepast op integratie met cloud

Als eerste wijst het onderzoek uit dat door de opkomst van de cloud-omgeving het eigen datacenter is verwaarloosd qua onderhoud: veel te veel kosten voor wat het doet en inefficiënte belasting. Ook is het servicecontract (SLA) vaak letterlijk niet meer van deze tijd. Het is achtergebleven bij de ontwikkelingen rondom het datacenter. Met als gevolg vaak (te) hoge kosten of (te) laag serviceniveau.

Flexplekken vragen om een andere ICT-infrastructuur

Veel bedrijven hebben tegenwoordig flexplekken: een sterk wifi-signaal en een snelle internet toegang is dan een eis. Dat is in veel gevallen niet aangepast aan de omstandigheden en leidt dus weer tot improductiviteit en irritaties.

Bron: Schneider Electric

Bent u betrokken bij beslissingen over ICT toepassingen of geïnteresseerd in ICT ontwikkelingen? Ontvang dan één keer per maand de ICT nieuwsbrief om optimaal geïnformeerd te blijven. Inschrijven kan hier: ictberichten.nl/nieuws-volgen

Falende ICT zorgt voor kritieke situaties in de zorg

Infrastructuur beheer
Reacties uitgeschakeld voor Falende ICT zorgt voor kritieke situaties in de zorg
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Onderzoek van Ictivity onder 500 medewerkers binnen uiteenlopende zorginstellingen laat zien dat bijna de helft (43 procent) van alle zorgverleners ervaring heeft met kritieke situaties die ontstaan door falende ICT-voorzieningen. Bij drie op de tien blijft het zelfs niet bij één keer.

Deze kritieke situaties kunnen flink uiteenlopen: van het toedienen van verkeerde medicatie tot te laat ingrijpen bij noodgevallen.

ICT-oorzaken kritieke situaties

Bij ruim eenderde van de kritieke situaties is de ICT helemaal niet beschikbaar. Bijna 20% geeft aan dat de kritieke situaties ontstaan doordat de juiste cliëntinformatie niet direct voorhanden ligt. Daarnaast geeft bijna 20% aan dat de communicatie tussen de betrokken partijen erg traag is.

Onnodige stress

Het doel is om cliënten vaker en langer thuis te kunnen laten wonen. Dan is goede ICT onontbeerlijk. Niet alleen moet het werken, het moet ook makkelijk werken. Gegevens moeten direct, gemakkelijk en aan de bron inzichtelijk zijn, geregisterd en uitgewisseld kunnen worden. Dat voorkomt onnodige stress.

Bron: Ictivity

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste ICT nieuws? Meldt u dan nu aan voor de ICT nieuwsbrief.

Sterke groei in het aantal datacenters

Datamanagement, Infrastructuur beheer
Reacties uitgeschakeld voor Sterke groei in het aantal datacenters
ICT nieuws externe bron

AME Research|

Al dat digitaal socialiseren en internetten wat we doen leidt tot een sterke en duurzame groei van de bouw van datacenterinfrastructuren. Gemiddeld is de datacenter en infrastructuur sector van de informatie-economie de laatste zes jaar jaarlijks met 17,5% gegroeid in met computers bebouwd oppervlak. In de Amsterdamse metropool was de groei in 2016 zelfs 30 procent en naar omvang en impact is deze metropool regio nu even groot als die van Parijs of Londen.

Nederlandse datacenters

Nederland speelt een toonaangevende rol in het aanleggen van de digitale infrastructuur in Europa. Nederland is een poort naar de Europese markt geworden. Voor onder meer beveiliging, criminaliteit, anti-terreur maatregelen ligt hier een grote uitdaging. Nodig is dat overheid, bedrijfsleven en de ICT-sector intensiever gaan samenwerken om de digitale transformatie vorm te geven.

Het Nederlandse internetverkeer groeide in 2016 met 28%. De komende jaren zal de groei ongehinderd doorgaan want de datacenters vormen het fundament van de digitale economie die een omvang heeft van €171 miljard – ofwel een kwart van het bruto binnenlands product. Het is een permanente omwenteling van de bedrijvigheid naar de digitale wereld. Bijna alle belangrijke spelers in de digitale economie zijn gevestigd met eigen kantoren in Nederland. Al 20% van de buitenlandse investeringen in Nederland is digitaal gerelateerd. Daarbij zijn er nog heel wat sectoren van de economie die pas aan het begin staan van de digitale transformatie, zoals gezondheidszorg, overheid en onderwijs.

Bron: AME Research

De werkplek van 2025: 6 trends

Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor De werkplek van 2025: 6 trends
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Er zijn zes belangrijke trends te benoemen die de werkplek van 2025 zullen bepalen:

1. Toenemende technologie op de werkplek
Kenniswerk en dienstverlenend werk nemen toe als gevolg van steeds meer technologie op de werkplek. Dat vereist aanvulling op kennis en competenties van medewerkers op het gebied van informatica, data-analyse en omgang met intelligente systemen.

2. Samenwerken
Samenwerken in de (groeiende) keten met op elkaar aanvullende expertise neemt toe. Een vaste kern blijft bestaan. De rest wordt aangevuld naar behoefte waar nodig. Dat stelt eisen aan de nieuwe werkplek: verbinding van (kennis)werkers staat centraal.

3. Altijd en overal digitaal
Digitale samenwerking neemt sterk toe. Door ICT-faciliteiten wordt het nog meer altijd en overal, maar wel digitaal.

4. Manager als verbinder
Management gaat veranderen: zij worden de verbinders en coaches in plaats van de bestuurders. Zelfsturing van de medewerkers neemt toe. Managers faciliteren dat ook en richten zetten d ejuiste mensen bij elkaar.

5. Geef medewerkers de ruimte en faciliteer
De ‘war for talent’ is in volle gang en de manier waarop u die talenten faciliteert bepaalt wie bij u komt werken. Geeft u ze de ruimte om zich te ontwikkelen, speelt u in op de behoeftes, geeft u ze eigen verantwoordelijkheden en is er een aanprekende bedrijfscultuur? Dan zit u goed.

6. Het kantoor als ontmoetingsplek
Het kantoor in de toekomst geldt vooral als ontmoetingsplek. Medewerkers en andere betrokkenen treffen elkaar daar. Dat is een belangrijk facet voor productiviteit en effectieve samenwerking. Kennis- en informatiedeling staan centraal, net als de sociale samenhang: een inspirerende werkomgeving.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek van o.m. het Centre for People and Buildings en Hospitality Group naar de toekomst van werk in 2025.

Efficiënte automatisering doe je in stappen

Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor Efficiënte automatisering doe je in stappen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Het is de ultieme wens van elke (ICT-) manager: een effectieve en efficiënte automatisering. Zonder tijd- en budgetoverschrijdingen. En die gewoon werkt. Maar hoe kunt u dat realiseren? In een artikel op Manageronline gaf Cognizant enkele tips, de belangrijkste zijn hieronder samengevat.

 

  • Wat wilt u bereiken met die automatisering? Doelstellingen moeten vooraf duidelijk zijn.
  • Richt u op automatisering van processen die direct bijdragen aan vergroting van productiviteit en effectiviteit.
  • Uw medewerkers moeten– letterlijk – meewerken, intern draagvlak creëren is cruciaal.
  • U moet stap voor stap werken.
  • Doe alleen die dingen die het meest (en meest direct) bijdragen aan genoemde doelstellingen.
  • De dagelijkse werkzaamheden mogen niet lijden onder de implementatie van automatisering.
  • Plan de zaken goed: een goed doordachte roadmap – met tussentijdse controles! – voorkomt dwalingen.
  • Kies een partner die u kan helpen. ICT is voor verreweg de meeste organisaties geen kernactiviteit, dus neem gerust een deskundige partij in de arm.
  • Het hele artikel kunt u lezen op: Manageronline.nl