Datamanagement Archives - ICTberichten.nl

All posts in Datamanagement

Drie nieuwe datatoepassingen

Datamanagement
Reacties uitgeschakeld voor Drie nieuwe datatoepassingen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Er zijn in de wereld van datatechnologieën drie nieuwe combinaties die sterk opgang maken:

Chatbots en artificial intelligence

Automatisch kunnen beantwoorden van vragen van klanten door slimme en zelflerende software (chatbots in combinatie met kunstmatige intelligentie) verlicht de druk op de organisatie. Dat kan gaan om klantenservice (Vodafone) of het helpen bij het maken van keuzes door/voor de klant Lidl). Chatbots nemen toe. Volgens Gartner ‘praten’ we in 2020 zelfs meer met chatbots dan met onze partner.

Blockchain en IoT

Internet of Things (IoT) maakt heel veel mogelijk. Belangrijk is wel dat er vertrouwen is dat het systeem goed werkt en misbruik wordt voorkomen. Daarvoor dient dan weer de blockchain technologie. Daarmee kunnen communicerende ‘partijen’ worden geïdentificeerd en het legt de transacties vast.

Remote sensing en machine learning

Data verzamelen kan op vele manieren. Satellieten, drones en helikopters geven allerlei situaties op de grond weer in data waar de ontvanger iets mee kan doen. Dat fenomeen noemen we remote sensing. Toepassingen zijn te vinden in de landbouw, opsporing en handhaving (bijvoorbeeld bij milieudelicten of illegale bouwwerken). Machine learning is het fenomeen dat de computer data interpreteert op basis van eerdere gegevens. Koppel remote sensing aan machine learning en u bent in staat (betere) voorspellingen te doen. Inzichten vooraf geeft betere mogelijkheden om te anticiperen.

Ook binnen het bedrijfsleven zijn veel meer mogelijkheden dan tot nu toe worden benut om dergelijke technologieën te combineren voor betere bedrijfsresultaten.

Bron: Sjoerd Hobo

Vijf belangrijke vragen over data

Datamanagement
Reacties uitgeschakeld voor Vijf belangrijke vragen over data
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Het gebruik van clouddiensten wordt steeds meer gemeengoed bij bedrijven en particulieren. Met ook de nodige nadelen, volgens Peter Konings, director products EMEA bij Verizon. Die komen echter vaak pas aan het licht tijdens beveiligingsincidenten. Digitaal forensisch onderzoek wordt bijvoorbeeld aanzienlijk bemoeilijkt als de onderzoekers geen fysieke toegang tot systemen hebben.

Stel uzelf daarom de volgende vragen:

1. Beschikken we over tools voor het verzamelen van forensisch bewijsmateriaal voor uitbestede en extern gehoste systemen?
2. Zijn we überhaupt in staat om toegang tot onze data te krijgen?
3. Hoe snel kunnen we toegang tot de data krijgen?
4. Zijn dienstverleners contractueel verplicht om assistentie te verlenen in het geval van een incident en tot welk niveau?
5. Welk type loggegevens bewaart mijn dienstverlener en hoe lang?

De potentiële kosten van een beveiligingsincident waar niet snel op kan worden gereageerd moeten volgens Konings niet worden onderschat en zouden bepalend moeten zijn voor de keuze van een dienstverlener.

Bron: IT Executive

Voorkom datalekken door menselijk falen

Datamanagement, Security
Reacties uitgeschakeld voor Voorkom datalekken door menselijk falen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Datalekken vormen groot en groeiend risico op imageschade en boetes in kader AVG. De meeste datalekken komen echter van binnenuit: insider threats. Daarvoor is maar één effectieve oplossing: beveiliging op dataniveau.

Onderzoek (o.m. Verizon) geeft aan dat 25 procent van de datalekken van binnenuit komt. En dat percentage groeit. Steeds meer gegevens worden verzameld en moeten kunnen worden gedeeld. Dat is in de regel het verdienmodel. Data-centrische aanpak is noodzakelijk om mee te blijven doen, wat een groter risico met zich meebrengt.

Databeveiliging op netwerkniveau is achterhaald

Datalek van binnenuit is niet tegen te houden met beveiliging tegen dreiging van buitenaf. Dit geldt ook voor beveiligen van toegang tot het netwerk: delen is immers (de basis van) het verdienmodel. Vandaar: informatiebeveiliging niet meer op netwerkniveau, maar op het dataniveau.

Risico’s kunnen worden beperkt door:
1. Bescherming van specifieke data
Geef uitsluitend toegang tot relevante gegevens. Flexibele en gedetailleerde toegangscontrole reguleren werkzaamheden van de medewerkers. Dat kan tot in het document zelf (redaction).
2. Security awareness training
Maak alle betrokkenen bewust van risico’s. De meeste datalekken worden veroorzaakt door nalatigheid (CSO en KPMG). Betrokkenen moeten geloven in het belang van beveiliging! Leidinggevende hebben hierin een actieve rol met voorbeeldfunctie voor de CISO (Chief Information Security Officer).
3. De belofte van big data
Tegenwoordig is er een veel rijkere set aan detectiemogelijkheden, zoals herkomst, kwaliteit, eigenaar en geolocatie van (geüploade) data. Combinatie met tegenwoordige rekenkracht geeft een nieuw middel om onregelmatigheden in de informatiebeveiliging te detecteren en datalekken op te sporen.

Conclusie

Het grootste risico op een datalek: eigen mensen. Bescherming door beveiliging in te bouwen op het niveau van de data zelf. Combineer met regelmatige training en neem datasecurity serieus. Dan neemt het risico op een datalek sterk af.

Bron: Jurriaan Krielaart

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste ICT nieuws? Schrijf u dan nu in voor de ICT nieuwsbrief.

De 5 belangrijkste data management trends in 2018

Datamanagement
Reacties uitgeschakeld voor De 5 belangrijkste data management trends in 2018
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Vijf ontwikkelingen die in 2018 bepalend zullen zijn in data management:

1. Beperken van datatransport wordt belangrijker
Toenemend gebruik van cloud-toepassingen leiden tot hogere kosten door dataverkeer binnen cloud-infrastructuren. Maak verplaatsen dus zoveel mogelijk onnodig. Dat wordt een cruciaal onderdeel van data management-oplossingen.

2. Iedereen heeft aandacht voor databeveiliging
Data is dé groeifactor. Bescherming van gegevens en betrouwbaarheid over het doel van gegevensverzameling zijn in 2018 belangrijke speerpunten. De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zal dit alleen maar versterken.

3. Vraag naar realtime data management neemt toe
Realtime dataverwerking zal – mede door de opkomst van Internet of Things – sterk in de belangstelling staan. Organisaties ontkomen niet aan adequaat realtime data management met een bijbehorende oplossing.

4. Machine learning stimuleert slimmer data management
Machine learning levert ondersteuning bij het verkennen, profileren, opschonen en analyseren van data. Doel: met (slimmer) data management de productiviteit van de dataconsument te verhogen.

5. Meer productiviteit door self-service
De opkomst van self-service analytics verbetert de productiviteit van alle professionals die zich in de organisatie met data bezighouden. Data management wordt gebruiksvriendelijker en dus productiever. De aanjagers van die trend zijn vooral de behoefte aan self-service, meer inzichten en verhoogde productiviteit.

Bron: SAS

Meer lezen over data management en alles wat daarbij komt kijken? Vraag via deze pagina gratis boeken aan over big data, master data management en Sharepoint.

Bent u betrokken bij beslissingen over ICT toepassingen of geïnteresseerd in ICT ontwikkelingen? Ontvang en lees dan maximaal twee keer per maand de ICT nieuwsbrief om optimaal geïnformeerd te blijven. Inschrijven kan hier.

Consument bang om slachtoffer te worden van datalek

Datamanagement, Onderzoeken, Security
Reacties uitgeschakeld voor Consument bang om slachtoffer te worden van datalek
ICT onderzoek externe bron

Gemalto|

Wereldwijd is tweederde van de consumenten bang dat zij in de nabije toekomst slachtoffer worden van een datalek. Nederlandse en Belgische consumenten kennen beduidend minder angst, 56 procent geeft aan bang te zijn om slachtoffer te worden van een datalek. Ondanks deze bezorgdheid beveiligen consumenten zichzelf niet goed. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan (56%) hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor verschillende online-accounts, onder Nederlanders en Belgen is dit aantal iets lager (48%). Zelfs wanneer bedrijven beveiligingsoplossingen zoals two-factor authentication aanbieden, geeft 41 procent van de consumenten aan hier geen gebruik van te maken.

Bedrijven verantwoordelijk

Een meerderheid van de consumenten (62%) vindt dat bedrijven die hun gegevens bewaren de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de beveiliging ervan. Een grote meerderheid van de consumenten (93%) neemt of overweegt juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf wat verantwoordelijk is voor het bewaren van de data. 47 procent van de Nederlandse en Belgische ondervraagden heeft al eens juridische stappen ondernomen. Daarnaast doet het grootste deel (70%) van de consumenten niet langer zaken met bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een datalek. Bedrijven worden door dit sentiment gedwongen om extra stappen te nemen om consumenten te beschermen en om beveiligingsmaatregelen te implementeren. Ook moeten de bedrijven de consumenten wijzen op de voordelen van deze beveiligingsmaatregelen.

Het hele onderzoek kunt u hier downloaden.

Op de Cyber security pagina van het ICT informatiecentrum leest u meer informatie, tips en adviezen over internetveiligheid. Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste ICT nieuws. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier: www.ictberichten.nl/nieuws-volgen.

Succesvol databeleid door verjonging

Data analytics / BI, Datamanagement
Reacties uitgeschakeld voor Succesvol databeleid door verjonging
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Data en data-analyse zijn dé trends. Maar waar begint u? Hoe komt u tot een realistisch en werkbaar databeleid? Tijdens Experts On Data (Yellow Communications) probeerden de aanwezigen antwoord te geven. De mening van twee van die deelnemers, Spencer Hinzen, EMEA Director Business Development bij Ruckus en Andreas van Wingerden, Regional Manager Systems Engineering bij Citrix, staat hieronder.

Een gedegen databeleid is niet het enige: het gaat om een combinatie van organisatie, digitalisering en een sterk merk. Belangrijkste problemen: het afstemmen van het aanbod op de vraag/behoefte en vereiste serviceniveau voor de klant. Dergelijke problemen kunnen worden onderkend en opgelost door inzichten in data. Innovatie op basis van data als succesfactor voor nieuw beleid.

Innovatie en verjonging

Maar hoe doe je dat? Vaak zitten voor échte innovatie de verkeerde mensen in de boardroom: 50 jaar en ouder. Die zijn nodig om te coachen, maar niet om te innoveren. Dat is in allerlei onderdelen van de maatschappij te zien: van techniek tot politiek tot onderwijs.

Bewustwording

Consumenten moeten ook de waarde van data leren beseffen. Consumenten willen wel gratis wifi, maar niets aan informatie delen. Dat kan niet. Data heeft waarde voor elkaar. Maar dat kan alleen als het wordt gedeeld. Kleinere bedrijven zijn daarin veel flexibeler. De toekomst ligt voor groot deel bij MKB.

Bron: IT executive

Meer over oplossingen voor het beheer van data in uw organisatie leest u op de pagina ‘Data management’ van het ICT informatiecentrum. Via de ICT nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom data, datamanagement, big data en andere relevante ICT thema’s. Inschrijven kan hier.

Sterke groei in het aantal datacenters

Datamanagement, Infrastructuur beheer
Reacties uitgeschakeld voor Sterke groei in het aantal datacenters
ICT nieuws externe bron

AME Research|

Al dat digitaal socialiseren en internetten wat we doen leidt tot een sterke en duurzame groei van de bouw van datacenterinfrastructuren. Gemiddeld is de datacenter en infrastructuur sector van de informatie-economie de laatste zes jaar jaarlijks met 17,5% gegroeid in met computers bebouwd oppervlak. In de Amsterdamse metropool was de groei in 2016 zelfs 30 procent en naar omvang en impact is deze metropool regio nu even groot als die van Parijs of Londen.

Nederlandse datacenters

Nederland speelt een toonaangevende rol in het aanleggen van de digitale infrastructuur in Europa. Nederland is een poort naar de Europese markt geworden. Voor onder meer beveiliging, criminaliteit, anti-terreur maatregelen ligt hier een grote uitdaging. Nodig is dat overheid, bedrijfsleven en de ICT-sector intensiever gaan samenwerken om de digitale transformatie vorm te geven.

Het Nederlandse internetverkeer groeide in 2016 met 28%. De komende jaren zal de groei ongehinderd doorgaan want de datacenters vormen het fundament van de digitale economie die een omvang heeft van €171 miljard – ofwel een kwart van het bruto binnenlands product. Het is een permanente omwenteling van de bedrijvigheid naar de digitale wereld. Bijna alle belangrijke spelers in de digitale economie zijn gevestigd met eigen kantoren in Nederland. Al 20% van de buitenlandse investeringen in Nederland is digitaal gerelateerd. Daarbij zijn er nog heel wat sectoren van de economie die pas aan het begin staan van de digitale transformatie, zoals gezondheidszorg, overheid en onderwijs.

Bron: AME Research

Werknemer vind werkgever verantwoordelijk voor beveiliging van zakelijke data

Datamanagement, Security
Reacties uitgeschakeld voor Werknemer vind werkgever verantwoordelijk voor beveiliging van zakelijke data
ICT onderzoek externe bron

BIT|

Volgens onderzoek is het zaak om werknemers goed op de hoogte te stellen van hoe zij moeten omgaan met security op de werkvloer.

Meer dan de helft (52%) ziet zichzelf namelijk als zwakste schakel binnen de beveiliging van de werkcomputer en bedrijfsgevoelige data.Tevens is het niet vanzelfsprekend dat werknemers er melding van maken bij de IT-afdeling wanneer zij vermoeden slachtoffer te zijn van cybercrime. Maar liefst 15 procent van de medewerkers informeert de IT-verantwoordelijke nooit en 20 procent doet dit af en toe.

beveiliging van data

De IT-manager regelt het wel
De meerderheid van de werknemers (70%) geeft aan dat IT verantwoordelijk is voor de beveiliging van data en werkcomputers. Bovendien hebben vrijwel alle werknemers (92%) vertrouwen in de beveiliging die de werkgever heeft geïnstalleerd op de werkcomputers en gaan ervan uit dat zij zelf niets hoeven te doen als het gaat om security op de werkvloer.

“Cybercriminelen worden alsmaar professioneler en hebben steeds meer technische tools, mankracht en financiële middelen tot hun beschikking om een aanval uit te voeren. Daarom is het cruciaal dat IT-managers en professionals aanstalten maken om werknemers bewust te maken van de risico’s die aan hun internetgedrag kleven en welke consequenties dit heeft op de werkvloer”.

Het onderzoek ‘internet eigenwijs’ is uitgevoerd door BIT.

Wat is een data management platform?

Datamanagement
Reacties uitgeschakeld voor Wat is een data management platform?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Een data management platform (DMP) is voor data gestuurde marketeers de ultieme droom. Met een DMP krijgt u een integraal klantbeeld, gebaseerd op alle beschikbare eigen data en data van derden. Deze data is te gebruiken om eigen doelgroepen nauwkeurig en real time te bereiken, via diverse marketingkanalen, met inzicht op uw klant en de campagne performance.

Hoe werkt een Data Management Platform

Een data management platform verzamelt data van digitale en offline klantcontactmomenten, eventueel aangevuld met data van derde partijen. Daarnaast biedt het DMP inzichten in doelgroepen vergelijkbaar met uw beste klanten. Dat biedt goede kansen bij nieuwe klanten. Dit proces wordt steeds herhaald, met als resultaat steeds meer inzicht in uw klantgroepen.

Waarom een DMP?

Volgens onderzoek van Infogroup investeert 62% van de marketeers in data marketing oplossingen. Nog eens 26% gaat dat in de komende twee jaar doen. Het voordeel is dus wel bekend. Het is echter een uitdaging om al die (snelgroeiende) data effectief toe te passen. Bob Fair, president marketing applications bij Teradata, legt uit dat het de klanten zijn die zeggen of en hoe zij met bedrijven willen communiceren. Daarom is een DMP nodig. Dan bent u in staat om al die data te consolideren en in te zetten.

Een DMP biedt grote kansen voor:

  • Het verzamelen van data uit een groot aantal on- en offline bronnen
  • Het rubriceren en structureren van data
  • Ingegratie met mediaplatforms
  • Integratie met dataleveranciers
  • Gecentraliseerde doelgroep analyse en rapportages op campagne- en doelgroep niveau

Samenvattend
Een DMP biedt een unieke mogelijkheid om een totaalbeeld van uw klant te krijgen en daarmee de klant de aandacht te geven die hij of zij verdient!

Meer informatie vindt u ook in één van de boeken van het ICT informatiecentrum: master data management. U kunt het boek hier gratis aanvragen.

Bron: marketingonline.nl

 

Nederlandse IT’ers wanen data onterecht veilig

Datamanagement, Security
Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse IT’ers wanen data onterecht veilig
ICT nieuws externe bron

Telindus |

70 procent van de IT-professionals zegt compliant te zijn, maar slechts 30 procent versleutelt dataverkeer dat het pand verlaat. Op het gebied van databeveiliging laten veel bedrijven steken vallen, blijkt uit een onderzoek van Telindus onder ruim 400 Nederlandse IT-professionals.

Bijna een jaar na invoering van de Wet Meldplicht Datalekken blijkt dat de ruime meerderheid (69%) van Nederlandse IT-professionals de aanname doet compliant te zijn. Om echter aan de huidige regelgeving te voldoen, en per 25 mei 2018 ook aan de Europese Privacy Wetgeving (AVG), is het een vereiste om het dataverkeer te beveiligen. Daar laten veel bedrijven steken vallen, blijkt uit een onderzoek van Telindus onder ruim 400 Nederlandse IT-professionals.

Datacenter compliant
datacenter beveiligd

Op de vraag of het netwerk en datacenter al compliant zijn met de Wet Meldplicht Datalekken en de nieuwe Europese Privacy wetgeving, antwoordt 69 procent van de Nederlandse IT-professionals: “Ja”. Dezelfde respondenten geven echter aan dat zij dataverkeer tussen datacenters niet versleutelen (30%), of niet weten dat dit gebeurt (26%). Om aan de nationale wetgeving en de AVG te voldoen, is het versleutelen van data door middel van encryptie noodzakelijk. Data wordt zo onleesbaar en onbruikbaar voor niet-geautoriseerde gebruikers.

Tom Engels, Networking Consultant bij Telindus: “Het is zorgwekkend dat veel bedrijven nog niet compliant zijn met de Wet Meldplicht Datalekken. Nog zorgwekkender vind ik het feit dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over wanneer men nu daadwerkelijk compliant is. Zo is men naast het melden van datalekken ook verplicht om te melden wanneer data een bepaalde periode onbeschikbaar is geweest, door bijvoorbeeld een technische storing of calamiteit. Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese wet ingevoerd en kan een overtreding bedrijven een boete opleveren van maar liefst 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet. De reputatieschade die een bedrijf daarbij oploopt is wellicht nog erger. Een datalek kan zo het einde van een onderneming betekenen. Om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, te voldoen aan wet- en regelgeving en de reputatie te beschermen, zijn optimalisatie en beveiliging van de optische laag cruciaal.”

Dataverkeer versleutelen met encryptie-technologie

Voor veel IT-professionals is het nog onbekend dat glasvezelverbindingen eenvoudig kunnen worden afgetapt, waardoor data ontvreemd wordt. Meer dan de helft (56%) geeft aan dat het dataverkeer niet versleuteld is of heeft hier geen idee van. 44 procent van de IT-professionals heeft het dataverkeer al wel voorzien van een encryptie-technologie, waarvan 12 procent het fiber channel verkeer niet heeft beveiligd. Slechts 13 procent maakt daadwerkelijk gebruik van Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) met encryptie op de optische laag. Encrypted DWDM is een technologie dat al het dataverkeer dat het pand verlaat versleutelt door middel van één oplossing.

Tom Engels: “Onze ervaring leert dat de DWDM-technologie met encryptie op de optische laag een goede manier is om klanten een veilige en kostenefficiënte WAN-verbinding te bieden, die voldoet aan de huidige en nieuwe wet- en regelgeving. Naast een verlaging van de operationele kosten implementeren organisaties met encrypted DWDM dus ook privacy en security by design en compliancy.”

Bron: Telindus

 

Master data management (MDM) uitgelegd in boekje

Datamanagement
Reacties uitgeschakeld voor Master data management (MDM) uitgelegd in boekje
ICT boek eigen redactie

ICT informatiecentrum |

Het ICT informatiecentrum publiceert een gratis boekje over master data management (MDM). Master data management streeft de eenduidigheid na van de belangrijkste data in bedrijfsprocessen, als deze voorkomt in verschillende systemen voor bijvoorbeeld relatiebeheer, inkoop, verkoop, boekhouding en productie. Alleen als de data eenduidig is, kunnen deze systemen optimaal samenwerken. Het boekje legt uit wat MDM is, wat het belang ervan is, welke oplossingen er zijn en op basis van welke criteria deze gekozen kunnen worden. De uitgave is in gedrukte vorm of als e-book kosteloos beschikbaar op ICTboekensite.nl, het boekenoverzicht van het ICT informatiecentrum. Lees meer

Nederlandse datacentermarkt snelst groeiende in Europa

Datamanagement
Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse datacentermarkt snelst groeiende in Europa

Dutch Datacenter Association |

De Nederlandse datacentermarkt groeit hard en staat er internationaal gezien sterk voor. De branche vormt bovendien een onmisbare ruggengraat voor de Nederlandse economie en maatschappij. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Dutch Datacenter Report 2015 van de Dutch Datacenter Association (DDA). Directeur Stijn Grove overhandigde tijdens de Nationale Datacenterdag bij Interconnnect het rapport aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. Lees meer