BIT toetst risico’s en slaagkans van ICT projecten - ICTberichten.nl

BIT toetst risico’s en slaagkans van ICT projecten

BIT toetst risico’s en slaagkans van ICT projecten
Het Bureau ICT toetsing (BIT) heeft een nieuwe toets ontwikkeld om de risico’s en slaagkans te toetsen van ICT gerelateerde projecten bij overheden en ZBO’s. De toets van het BIT geeft antwoord op twee vragen:

  • Streeft het project een helder doel na of lost het een probleem op? Deze vraag heeft betrekking op het doel van het project ofwel de business case.
  • Wordt het project zo ingericht dat er vertrouwen is dat het doel ook wordt gehaald? Met het antwoord op deze vraag is de slaagkans te bepalen.
Het BIT gebruikt een toetskader dus niet alleen om een beeld te krijgen van alle aspecten en onderdelen van het project, maar ook van de risico’s die daarmee samenhangen. Wanneer er risico’s blijken te zijn die een gevaar vormen voor de slaagkans van het project, dan volgt een advies waarin maatregelen worden voorgesteld om deze te beperken. Het toetskader bestaat uit dertien onderwerpen.