Business en IT naderen elkaar snel - ICTberichten.nl

Business en IT naderen elkaar snel

Business en IT
CIO’s zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Zij verdelen hun aandacht tussen bedrijfsstrategische zaken, IT en de organisatie. Door de coronacrisis heeft de digitale transformatie een forse versnelling gekregen, waardoor CIO’s steeds meer operationele verantwoordelijkheid krijgen. Daarmee is een brug geslagen tussen business en IT en is de traditionele kloof tussen beide gedicht.

Online platformen zijn nu het primaire kanaal voor zakelijke samenwerking en hiervoor zijn robuuste infrastructuren opgezet. CIO’s bereiden zich nu voor op een volgende digitaliseringsgolf, omdat het inzetten van nieuwe technologie steeds beslissender wordt in de concurrentiestrijd. Bedrijven die het beste kunnen inspelen op de ontwikkelingen worden de winnaars.

Onder de noemer ‘composable business’ slaan CIO’s de handen ineen met business managers om de reactiesnelheid van de organisatie te verhogen. Daarbij krijgt elke composable business unit een eigen chief digital officer met de CIO als verbindende schakel. Gezien deze trend voorspelt Gartner dat in 2024 een kwart van de CIO’s operationeel verantwoordelijk zal zijn voor de digitale business.

Lees verder

Angst voor nieuwe IT projecten bij beslissers
In dit boek leest u waarom 50% van de projecten mislukken en hoe u dat voorkomt
Hoe overbrug je de taalkloof tussen business en IT?

Komt een CEO bij de IT dokter