IT boek voor beslissers (gratis) - ICTberichten.nl

IT boek voor beslissers (gratis)

IT boek
Iedere aanschafbeslissing over bedrijfssoftware staat niet meer op zich, omdat de nieuwe oplossing altijd een schakel in het geheel is. Voor goede besluiten over nieuwe bedrijfssoftware is daarom basis IT kennis nodig, die u inzicht geeft in de samenhang van de onderdelen die uw IT landschap bepalen. Dit boek geeft beslissers dat inzicht. Daarom ontvangt u het deze week gratis als extra onderdeel van een ERP, CRM, HRM of WMS box.

Het boek vertelt u hoe u grip houdt op de IT in uw organisatie, wat u moet doen om uw IT project te laten slagen en hoe u omgaat met de belangrijkste systemen en data in uw organisatie. Het geeft u inzicht in wat belangrijk is aan uw IT en wat niet. Hoofd- en bijzaken worden onderscheiden, zodat u precies weet waar de prioriteiten moeten liggen bij uw aanschafbeslissingen over nieuwe bedrijfssoftware.

Bezig met nieuwe bedrijfssoftware?

Als u zich oriënteert op nieuwe ERP, CRM, HRM of WMS software of aan de selectie daarvan gaat beginnen, dan ontvangt u het boek deze week extra bij de gratis box die er voor deze thema’s is. Uw beslissingen over deze software worden dan nog gefundeerder en dus beter!

Bekijk de ERP box
Bekijk de CRM box
Bekijk de HRM box
Bekijk de WMS box