Levertijden ICT projecten lopen op - ICTberichten.nl

Levertijden ICT projecten lopen op

Levertijden ICT projecten
Aan nieuwe projecten hebben de meeste ICT leveranciers geen gebrek. Aan goede en ervaren ICT specialisten om deze projecten goed uit te voeren wel. Ook het door u geplande ICT project gaat daarom straks een lange pijplijn in. Tijdig starten dus met voorbereidingen, dan bent u bij steeds meer ICT leveranciers pas ver in 2023 aan de beurt. Als het meezit …

Toenemende automatiseringsbehoefte

Bij industriële bedrijven, handelsbedrijven, dienstverlenende organisaties en logistieke bedrijven is de behoefte aan efficiëntere, flexibelere en duurzamere bedrijfsprocessen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en personeelsgebrek zijn daarvoor belangrijke triggers.

Deze ontwikkelingen leiden al enige tijd tot een enorme digitaliseringsslag. Daarbij is grote aandacht voor het automatiseren van de primaire processen (met nieuwe ERP, CRM, HRM of WMS systemen bijvoorbeeld) en het implementeren van oplossingen rond het gebruik en het beheer van data. Gevolg is goedgevulde orderportefeuilles bij ICT leveranciers, die almaar voller worden. Dit ondanks dat de onzekerheid over economische vooruitzichten, stijgende rente en hogere bedrijfskosten investeringsbehoeften momenteel ook remmen.

Tekort aan ICT specialisten

Terwijl het aantal projecten toeneemt, worden ICT bedrijven geconfronteerd met een schaarste aan ICT specialisten en een dynamische arbeidsmarkt met relatief veel personeelsverloop. De uitvoeringscapaciteit neemt hierdoor af, waardoor nieuwe projecten pas later gestart kunnen worden en lopende projecten vertraging oplopen.

Wat is voor u belangrijk?

Als er in uw organisatie plannen zijn voor verdere digitalisering, dataoplossingen of nieuwe software voor administratieve, commerciële of logistieke processen, realiseer u dan dat de tijd tussen uw besluit om te starten met het project en de daadwerkelijke oplevering daarvan steeds langer wordt. Voor veel nieuwe ICT projecten is oplevering in 2023 al geen haalbare kaart meer. Onder de huidige omstandigheden is dit dan ook belangrijk:
 • Stel nu vast welke processen u wilt aanpakken en verbeteren.
 • Bepaal aan welke nieuwe ICT oplossing de grootste behoefte is.
 • Bepaal wanneer u deze oplossing uiterlijk gerealiseerd wilt hebben.
 • Start tijdig met interne voorbereidingen en benoem een projectverantwoordelijke.
 • Communiceer uw plannen in de organisatie en benut de feedback.
 • Start tijdig met uw oriëntatie en de selectie van oplossingen en leveranciers.
 • Gebruik de gratis informatie over selectie en de beste aanpak van uw ICT project (zie onder).
 • Maak in de offerte- en opdrachtfase duidelijke afspraken over planning en oplevering.
 • Zorg ervoor dat u de ervaren ICT specialisten krijgt die u worden beloofd.

Gratis informatie

Het ICT informatiecentrum heeft veel informatie beschikbaar die u helpt bij het opstarten, organiseren en uitvoeren van uw ICT project. Kennis die u zeker niet moet (en hoeft te) missen vindt u in:

 • Bedrijfssoftware box – Complete informatie over het selecteren en implementeren van software.
 • Data box – Leidraad bij projecten rond BI, data analytics en data management.
 • Komt een CEO bij de IT dokter – In dit boek leest u waarom veel ICT projecten mislukken en hoe u dat met de juiste voorbereiding voorkomt.