Cloud Computing internet Archives - ICTberichten.nl

All posts in Cloud Computing internet

Zó voorkom je dat IoT in de pilotfase blijft

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Zó voorkom je dat IoT in de pilotfase blijft
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Internet of Things (IoT) is allang realiteit, zeker in de industrie. Meestal is het bedoeld om de efficiëntie in de processen te verbeteren. Maar er is meer winst te halen met IoT. Transformatie en klantbetrokkenheid vergroten blijken echter lastige hobbels om te nemen. IoT as a Service kan wellicht uitkomst bieden.

Geen ROI, geen IoT

Investeringen roepen direct de vraag op: wanneer heb ik dat geld terugverdiend? Bij investeringen in IoT is dat niet anders. De ROI is echter een stuk lastiger te berekenen en soms zelfs helemaal niet duidelijk.

Investeringsdrempels

Als nu de IoT voordelen kunnen worden afgenomen via een dienstverlening, dan wordt het snel interessanter: IoT as a Service. Niet zelf investeren, wel profiteren. Dat zal wennen zijn, vooral voor de IT aanbieders. In plaats van leverancier van een afgebakend een project worden die nu eigenaar van een dienst met abonnementsservice.

Het zal in ieder geval wel de adoptie van IoT in snel tempo vergroten. Het aantal toepassingen zal ook verbreden en zich niet beperken tot louter efficiëntieverbetering.

Bron: Martin van der Pol

Hoe word je succesvol met het IoT?

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Hoe word je succesvol met het IoT?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De toepassing van Internet of Things is enorm breed, maar optimaal gebruik maken van de voordelen van deze technologie blijkt nog best lastig. Onderzoek van Cisco wijst uit dat meer dan een kwart van de bedrijven succesvol (minimaal) een project heeft afgerond, zoals KONE die 1,1 miljoen liften ‘met elkaar heeft verbonden’ via 24/7 Connected Services. Daarmee kan het bedrijf storingen en onderhoud beter voorspellen.

Mentaliteitsverandering

Het vraagt wel iets van de betrokkenen om succesvol met IoT te zijn, vooral mentaliteitsverandering:

1. ‘Business first’
Ga niet uit van de mogelijkheden maar van het nut van die mogelijkheden. Niet elke optie is wenselijk.

2. Innoveer samen met de klant
Wat heeft de klant eraan? Innoveren om het innoveren heeft geen zin als de klant er geen behoefte aan heeft.

3. Verweef security in uw DNA
Als alles met internet verboden wordt, ontstaat ook een groter veiligheidsrisico. Houd daar vanaf het begin rekening mee en neem de nodige maatregelen.

4. Innoveer samen met partners
U hoeft niet alles zelf te doen; er zijn genoeg partijen die u in staat stellen gebruik te maken van deze nieuwe technologie zonder daar zelf veel tijd en geld in te investeren.

Samenwerkingen zijn onmisbaar voor het realiseren van innovatie, zeker als het gaat om het Internet of Things. Wereldwijde co-innovatie met partners, kortom het hebben van een ecosysteem, is de sleutel tot succesvolle vernieuwing.

Bron: Martin van der Pol

Zes adviezen voor afsluiten van een cloudcontract

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Zes adviezen voor afsluiten van een cloudcontract
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Een helder contract tussen cloudprovider en -dienstenafnemer is cruciaal voor een langdurige, succesvolle en zorgeloze samenwerking. Hieronder staan zes adviezen die u ter harte zou moeten nemen:

1. Bespreek de situatie over het delen van resources
Een groot voordeel van de cloud is dat u resources kunt delen met andere klanten van de cloudprovider. Delen levert namelijk in de meeste gevallen een prijsvoordeel op. Als de medegebruiker echter een grote, heel bekende onderneming is, is er risico op een doelgerichte aanval van hackers en wordt u wellicht medeslachtoffer. Uw eigen data moet daarom goed versleuteld en alléén voor u beschikbaar zijn. Mét daarbij de clausule dat u geen hinder mag ondervinden als een medegebruiker is gehackt…

2. Laat migratie van data nauwkeurig vastleggen
In geen enkel cloudcontract mag ontbreken hoe de migratie van data geregeld wordt. Verantwoordelijkheid en kosten moeten helder zijn.

3. Controleer compliancy met in uw sector geldende regelgeving
In welk land u zaken doet met de serviceprovider is bepalend voor welke wetgeving(en) geldt. Er is een Nederlandse en Europese wetgeving en soms geldt ook de Amerikaanse wetgeving in het geval u daar zaken doet. Wet- en regelgeving variëren van branche tot branche. Maak in ieder geval duidelijk in welke branche u werkt.

4. Maak afspraken over de beschikbaarheid van het systeem
Leg alle voorwaarden rondom downtime en uptime goed vast en ook wat álle consequenties zijn indien de provider niet voldoet aan die voorwaarden!

5. Bekijk hoe het zit met archivering
In de praktijk is archivering vaak een ondergeschoven kindje. Het vastleggen van alle relevantie informatie, ook e-mails tussen medewerker en klant bijvoorbeeld, is van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Archivering is overigens typisch iets om (ook) zelf te regelen binnen uw organisatie.

6. Zorg voor een duidelijke exit strategie
Wanneer de samenwerking met uw cloudprovider toch niet zo vlotjes verloopt als gedacht, is het prettig om over te kunnen stappen naar een andere partij. Een exit strategie moet dus onderdeel zijn van het cloudcontract. Afspraken maken over wat er gebeurt als u wilt overstappen, zijn net zo belangrijk als het maken en lokaal bewaren van back-ups.

Bron: Ronald Ooms

Meer informatie over cloud computing?

Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier
Cloud computing boeken
Cloud computing whitepapers
ICT nieuwsbrief

Privacywetgeving in de public cloud: hoe zit dat?

Cloud Computing internet, Security
Reacties uitgeschakeld voor Privacywetgeving in de public cloud: hoe zit dat?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De Nederlandse privacywetgeving lijkt in de meeste gevallen duidelijk: iedere in Nederland gevestigde organisatie moet zich aan de privacyspelregels houden. Bij publieke clouddiensten met servers over de grens ontstaat echter een ingewikkelde situatie. Welke privacy spelregels gelden in de public cloud?

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, mogen alleen onder zeer strikte voorwaarden worden verwerkt.

Belangrijkste spelregels

Privacywetgeving in de cloud is niet altijd vanzelfsprekend en jurisdictie speelt absoluut een rol. Er bestaat echter een aantal harde afspraken. We zetten de belangrijkste op een rij:

1. Bewerkersovereenkomst – In geval persoonsgegevens worden verwerkt, zoals vaak bij public cloud diensten, is een bewerkersovereenkomst verplicht. Dat is een officieel document waarin de organisatie afspraken maakt met de cloudprovider over de gegevensbewerking. Ook maakt u in zo’n overeenkomst afspraken over verantwoordelijkheden bij een datalek.

2. Serieuze beveiligingsmaatregelen – Een cloudprovider die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht serieuze beveiligingsmaatregelen te nemen, zowel technisch als organisatorisch.

3. Meldplicht richting verantwoordelijke – Een cloudleverancier moet zijn klanten inlichten over een datalek. Melden bij de AP is de verantwoordelijkheid van de klant, ook wanneer de cloudleverancier bewust of onbewust zijn mond houdt over het lek.

4. Doorgifte naar buitenland – Data kunnen (ooit) worden verhuist naar een land buiten de EU. Daar moet u harde afspraken over maken! Dat is verboden, tenzij het land over een minstens zo hoog beschermingsniveau beschikt. Ook bij toegang tot persoonsgegevens op afstand aan een niet-EU-land, zoals een helpdesk in India, is waakzaamheid geboden. Data van Europese burgers op Amerikaanse servers vallen onder het Privacy Shield. Het Amerikaanse cloudbedrijf moet wel daar zijn aangemeld.

De private cloud is met enige oplettendheid absoluut geen privacy-onvriendelijke plek. Goede afspraken met de cloudprovider zijn echter gewenst.

Bron: KPN

Impact van downtime na migratie naar de cloud vaak onduidelijk

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Impact van downtime na migratie naar de cloud vaak onduidelijk
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Bij 60% van de bedrijven die bedrijfsprocessen naar de cloud hebben overgebracht blijkt de downtime tegen te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van Veritas Technologies onder 1200 IT beslissers. Praktisch alle respondenten geven desalniettemin aan binnen 1 tot 2 jaar (meer) systemen naar de cloud te willen migreren.

Slechte voorbereiding
Bedrijven blijken vaak slecht voorbereid op een migratie naar de cloud. Problemen met clouddiensten en het beschermen van workloads en data tegen storingen zien verreweg de meesten als een verantwoordelijkheid van de cloud provider. Veritas stelt echter dat bedrijven echter onvoldoende rekening houden met de hersteltijd van applicaties die zij in de cloud hosten en de hoeveelheid data die door een storing verloren kan gaan. Dat zou kunnen worden tegengegaan door het eigen on-premise datacenter of andere cloud omgeving in te zetten voor failover applicaties, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de provider, aldus Veritas.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Een cloud storing en het feit dat herstel een gedeelde verantwoordelijkheid is, is niet bij iedereen duidelijk, concludeert Mike Palmer, executive vice president en chief product officer bij Veritas. Geen goed beeld hebben van de impact van een cloud storing is een serieus risico, onder meer op imagoschade. Bedrijven kunnen dit risico echter afdekken door de juiste strategieën te hanteren en gebruik te maken van de mogelijkheden van een multi-cloud wereld.

Bron: Veritas technologies

Meer informatie over cloud computing?

Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier
Cloud computing boeken
Cloud computing whitepapers
ICT nieuwsbrief

Wat hybride cloud doet met connectiviteit

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Wat hybride cloud doet met connectiviteit
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Belangstelling voor hybride cloud is sterk toegenomen sinds 2010. Zo’n 53% van de bedrijven gebruikt hybride cloud of overweegt het. Voordeel is vooral meer controle op IT-bedrijfsmiddelen. Vooral voor betere klantbeleving. Een hybride cloud is een combi van een datacenter of privé-cloud met een publieke cloud van een commerciële provider. Connectiviteit is daarin een belangrijk onderdeel. Activiteiten daartussen vinden daarom versleuteld plaats in hybride cloud. Welke invloed heeft hybride cloud op connectiviteit?

Voordelen van hybride cloud

Hybride cloud is een beetje het beste van beide werelden: het combineert veiligheid en controle van privé-IT met de wendbaarheid en flexibiliteit van de publieke cloud. Bovendien is hybride een strategische keuze: om bijvoorbeeld makkelijker samen te kunnen werken. Het derde voordeel is die verbeterde connectiviteit.

Colocatie maakt connectiviteit mogelijk

Colocatie is een essentieel onderdeel hybride cloud: providers bieden de beste omgeving voor gegarandeerde hoogwaardige connectiviteit tussen privé- en publieke cloud, inclusief de bijbehorende snelle verbindingen en keuzevrijheid in provider. Publiek internet biedt daarvoor minder snelheid en slechtere beveiliging. Met de juiste datacenterstrategie kunnen digitale-mediabedrijven zorgen dat het virtuele realiteit wordt.

Bron: Interxion

Meer informatie over cloud computing?

Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier
Cloud computing boeken
Cloud computing whitepapers
ICT nieuwsbrief

Een nieuwe werkplek: private of public cloud?

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Een nieuwe werkplek: private of public cloud?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De cloud biedt veel voordelen, bijvoorbeeld voor de inrichting van de nieuwe moderne en flexibele werkplek, maar welke route kiest u en welke cloud kiest u: private cloud of public cloud? Volgens 70% van de IT managers is public cloud de meest veilige, flexibele en betaalbare overstap.

Vier stappen op weg daar naartoe:

1. Wat zijn de verschillen, wat zijn de voor- en nadelen?
Er is onderscheid in de Private Cloud, Hybrid Cloud en Public Cloud. Private cloud is eigenlijk gewoon een ander datacenter; Hybrid Cloud is een tussenstation in de route naar de uiteindelijke public cloud. Ook is er onderscheid in flexibiliteit, schaalbaarheid en marktintroductietijd.

De toegevoegde waarde zit in bouwblokken, services en applicaties, klaar voor gebruik waarmee u kunt optimaliseren en innoveren.

2. Stel requirements op op basis van uw lange termijn doelstellingen
Regeren is vooruitzien: bedenk uw langetermijndoelstellingen en ga niet voor de korte termijn. Er zjn altijd veranderingen. De oplossing die u kiest moet flexibel zijn en u moet kunnen meegroeien met de ontwikkelingen. Data en zaken als IoT spelen een cruciale rol in uw toekomst. Maak een analyse van uw toekomst: wat is nodig en welke kant gaat het op? Waar staat u nu en waar wilt u heen?

Hiermee ontstaat een heldere roadmap.

3. Assessment van de huidige situatie en de impact van uw keuzes
Vorm een helder beeld van de huidige status, de opties, en de voor- en nadelen van die opties. Wat is de impact van de verandering? Wat zijn de risico’s? De cloud-readiness assessment is een inventarisatie van ICT omgeving en het applicatielandschap. Dat helpt voor het opstellen van de roadmap. Dit overzicht geeft u een handvat om de juiste keuze te maken.

4. De business case en het draagvlak, de input voor de uiteindelijke keuze en aanpak voor migratie
Na de eerste drie stappen volgt de business case: voordelen, nadelen, kosten, baten. Het is ook de basis voor het draagvlak: het moet wel allemaal kunnen en de voordelen moeten helder zijn.

Van keuze tot implementatie
In genoeg gevallen is een tussenstap (Private cloud) een goed idee. Maar als u al stappen gemaakt heeft richting SaaS, is de kans groot dat u op een hybride cloud of Public Cloud uit zult komen: met het vizier op vooruitgang en in kleine stappen.

Bron: Rapid Circle

Wilt u meer informatie over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier, lees dan de cloud computing pagina van het ICT informatiecentrum. Het ICT informatiecentrum heeft daarnaast diverse boeken over cloud computing samengesteld. Deze kunt u aanvragen op ICTboekensite.nl

Op de hoogte blijven van cloud computing en ander ICT nieuws? Meld u dan u aan voor de ICT nieuwsbrief.

Zakelijk bellen via internet onderdeel digitale transformatie

Cloud Computing internet, Digitale transformatie
Reacties uitgeschakeld voor Zakelijk bellen via internet onderdeel digitale transformatie
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) maakt “Voice over Internet Protocol” (VoIP, Bellen via Internet) tegenwoordig onderdeel uit van hun digitale transformatie.

Zakelijke toepassingen voor de cloud-omgeving nemen toe, ook het gebruik van Bellen via Internet, ook wel VoIP, groeit: geen kast meer, maar een VoIP provider die uw telefooncentrale regelt. Een internetverbinding en geschikte telefoons zijn voldoende. Gebruikers bij- of afschakelen gebeurt softwarematig en niets is meer aan een bedrijfslocatie gebonden. Altijd bereikbaar, flexibel schaalbaar en betalen voor wat u gebruikt.

Anders werken

Het is wel anders werken dan met een traditionele telefooncentrale. De besparingen kunnen echter substantieel zijn: tot 70%. Rapportages uit de online-centrale geven u diepgaande en soms verrassende inzichten. Maakt betere aansturing van uw medewerkers mogelijk.

Overstap is niet duur

De overstap naar IP-telefonie is relatief niet duur. Er gelden lage investeringen en snelle terugverdientijden. En veel betere kwaliteit. VoIP biedt veel functionaliteit waarmee u de centrale kunt inrichten naar de wensen van u en uw medewerkers, zoals voicemail beluisteren, doorverbinden, tijdsschema’s toepassen etc. Een IP-centrale heeft de mogelijkheid om met verschillende IP-apparaten te communiceren en vanaf daar aanpassingen te doen.

Meer gemak en opties

VoIP biedt meer gemak en opties: samenvoeging van diensten en functies maakt het mogelijk samen te werken aan documenten gedurende een gesprek of een videoconference voeren. Koppeling van de IP-telefooncentrale aan een andere toepassing in de cloud, zoals een CRM systeem biedt verregaande mogelijkheden voor zakelijk en strategisch voordeel.

Bron: Phone2Bizz

Meer informatie over zakelijk bellen via de cloud leest u op de speciale VoIP pagina van het ICT informatiecentrum. Maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom VoIP en andere ICT thema’s kan via onze ICT nieuwsbrief. Inschrijven daarvoor kan via deze link: ictberichten.nl/nieuws-volgen .

Hoe houdt u grip op cloud leveranciers?

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Hoe houdt u grip op cloud leveranciers?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Steeds meer kritische bedrijfsprocessen gaan over naar de cloud. Grote namen in de IT staan echter niet per se garant voor afdoende prestaties van uw applicaties. Maar wat kunt u eraan doen om die cloud leveranciers onder controle te houden? Standaard SLA’s blijken in de praktijk onvoldoende. Eindgebruikers ervaren toch traagheid, de oorzaak van verstoringen is onduidelijk, of de applicatie bezwijkt op drukke momenten.

Maar wat dan? Wie is verantwoordelijk als alle technische lampjes ‘op groen staan’ maar het functioneert toch niet goed? Meer partijen betekent al snel meer verstoringen: probleem van de ‘ketensamenwerking’.

Van SLA naar XLA

Het antwoord hierop: een eXperience Level Agreement (XLA) met afspraken over optimale klanttevredenheid. Techniek wordt gescheiden van de eindgebruikerservaring. XLA gaat om toegevoegde waarde.

Ook XLA’s moeten kunnen worden gemeten: end-to-end monitoring. Daarmee worden alle onderdelen in de keten gevolgd vanuit de eindgebruiker, dus de combinatie van onderdelen. Gevolg: inzicht in waar een vertraging optreedt, en daardoor gerichte gesprekken met de leverancier.

Grip op cloud leveranciers

Kortom, door afspraken te maken op basis van de te leveren kwaliteit en deze te meten vanuit het perspectief van de eindgebruiker, krijgt de IT-manager grip op zijn (cloud) leveranciers.

Bron: Martin van den Berge, CEO bij Ymor

Meer over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier leest u op de speciale cloud computing pagina van het ICT informatiecentrum. Maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom cloud computing en andere ICT thema’s kan via onze ICT nieuwsbrief. Inschrijven daarvoor kan hier.

Inspringen op de kansen van SaaS

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Inspringen op de kansen van SaaS

Verizon|

SaaS groeit uit tot de nieuwe norm. En deze technologie verandert de manier waarop u werkt. Hieronder vijf tips die bijdragen aan een succesvolle inzet van SaaS.

1. Geef een nieuwe invulling aan uw werk als ICT-professional
SaaS zorgt voor een nieuwe definitie van ICT. Daar is op zich niets nieuws aan. ICT afdelingen moeten zich aan de lopende band aanpassen aan nieuwe technologieën. Om optimaal van SaaS te kunnen profiteren moet u verandering omarmen. Want als u het op de juiste wijze benut, krijgt u extra tijd om u op uw kerntaken te richten. Het is waar dat u met SaaS minder mogelijkheden heeft om wijzigingen aan applicaties aan te brengen. Maar is dat niet juist een voordeel? U wilde toch sowieso minder tijd aan maatwerk besteden?

2. Neem uw vaardigheden opnieuw onder de loep
U zult alleen baat bij SaaS oplossingen hebben als mensen daar ook werkelijk gebruik van maken. Werknemers kunnen natuurlijk niet om uw cloud gebaseerde e-mailoplossing heen. Maar hoe zit het met al die andere communicatietools die beloven om de samenwerking een boost te geven? Gelukkig beschikt u over een leger aan voorvechters in de vorm van millennials die dit soort oplossingen ook in hun privéleven gebruiken.

Waar u ooit mensen nodig had die mailservers konden beheren, heeft u nu professionals nodig die verstand hebben van API’s en manieren om applicaties te integreren. En laten we wel wezen: het aantrekken van deze nieuwe vaardigheden kan toch niet veel moeilijker zijn dan het vinden van Exchange-beheerders?

3. Laat in uw plannen ruimte over voor verandering
De technologische ontwikkelingen staan niet stil. Er tekenen zich voortdurend nieuwe trends aan de horizon af. Flexibiliteit is daarom van levensbelang. Daar kunt u onder meer voor zorgen door alleen te kiezen voor SaaS contracten met een looptijd van twee tot drie jaar. Maar daarmee bent u er nog niet. Uw strategie zou een volledige evaluatie van al uw infrastructuurbehoeften moeten omvatten.

De ICT-omgevingen van organisaties omvatten steeds vaker een mix van bestaande systemen op locatie, SaaS oplossingen, zakelijke cloud diensten en cloud platforms. Om grip te houden op deze complexiteit moet u hybride ICT omarmen. Met behulp van API’s en SDN kunt u een complexe, heterogene omgeving naar uw hand zetten.

4. Verlies de beveiliging niet uit het oog
De beveiliging zou uw organisaties nergens in de weg moeten zitten, maar mag ook geen sluitpost vormen. Laat u niet meeslepen door de wilde beloftes van leveranciers van beveiligingsoplossingen. Verwerf inzicht in de gevolgen voor de informatiebeveiliging en privacy. Geen enkele beveiligingsoplossing is waterdicht. Daarom is het belangrijk om met partners samen te werken die weten hoe u de risico’s kunt terugdringen en snel actie kunnen ondernemen als uw organisatie door een cyberaanval wordt getroffen.

5. Profiteer van de kansen die SaaS te bieden heeft
SaaS vertegenwoordigt uitgelezen kansen voor ICT-organisaties. U bent minder tijd kwijt met het in de lucht houden van systemen, zodat u meer tijd kunt wijden aan het creëren van zakelijke meerwaarde. Met SaaS-oplossingen kunt u alle afdelingen geven wat ze nodig hebben, met alle productiviteitsverbeteringen van dien. Met de juiste infrastructuur, mensen en ondersteuning benut u de nieuwe kansen die SaaS u te bieden heeft.

Wilt u meer lezen over SaaS, andere cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier? Bekijk dan de speciale cloud computing pagina op ICTinformatiecentrum.nl of lees meer op overcloudcomputing.nl. Via de ICT nieuwsbrief kunt u maandelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom cloud computing en SaaS. Inschrijven kan hier.

Hybride systemen in de logistiek: waar moet u op letten?

Cloud Computing internet, ICT en logistiek
Reacties uitgeschakeld voor Hybride systemen in de logistiek: waar moet u op letten?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Steeds meer bedrijven staan open voor hybride systemen: een centraal ERP systeem dat draait op een eigen server (on-premise), aangevuld met cloud oplossingen voor gespecialiseerde functies. Maar wanneer is het zinvol om hiervoor te kiezen. En waarop moet je letten bij het selecteren van een leverancier?

Vooral voor wie internationaal werkt is volgens logistiek specialist AEB een aantal specifieke aandachtspunten te benoemen. Neemt u die in acht, dan zijn er substantiële voordelen uit die hybride situatie te halen.

1. Total cost of ownership
Voor on-premise zijn er implementatiekosten, hardware-kosten, licentiekosten, transactiekosten, onderhoudskosten en operationele kosten. Bij elkaar de Total Cost of Ownership. De term zegt het al: u bent de eigenaar. Voorafgaand zijn er dan meestal nog de kosten voor systeemontwerp.

2. Integratie in ERP systeem
Het gaat meestal niet om één systeem dat in gebruik is. Soms gaat het om vijf versies of meer. Hoe meer, hoe lastiger te integreren en te consolideren. In de cloud speelt dat nadeel niet. Maar er spelen op de achtergrond wel allerlei andere integraties met ketenpartners mee. Functionaliteit moet wel aansluiten. Het moeten bovendien toekomstbestendige oplossingen zijn: alles – cloud en on premise – moet (blijvend) met elkaar samenwerken.

3. Functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid
Gebruikers hebben veel invloed op de gewenste functionaliteit. Dat moet mogelijk blijven. Flexibiliteit in procesinrichting en functionaliteit zijn cruciaal, ook als het om unieke processen en functionaliteit gaat. Internationale operabiliteit is noodzakelijk. Net zo zeer bij cloud oplossingen. Passen interfaces? Kunnen masterdata eenvoudig worden onderhouden? Zijn er internationale dataservices? En alles moet gebruiksvriendelijk zijn. Eenvoudige zaken in het gebruik als ‘single login’ zijn belangrijk voor succesvolle toepassing.

4. Service en expertise van de leverancier
Naast de aanschaf spelen ook support en service van de leverancier een belangrijke rol. Het gaat niet over een termijn van maanden, maar jaren. Kennis van zaken in deze specifieke markt is een voordeel. Dat hoeft u zich alleen bezig te houden met úw business.

5. Data privacy en security
Wet- en regelgeving op het gebied van data privacy en data security worden steeds strenger. Iets waar u terdege rekening mee moet houden bij uw keuze voor een oplossing en/of leverancier. Datacenters in Europa maken het leven al een stuk eenvoudiger voor cloud oplossingen. Daarnaast is een beveiligde dataverbinding cruciaal.

Bron: AEB Nederland / AG connect

Wilt u meer lezen over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier? Bekijk dan de speciale cloud computing pagina op ICTinformatiecentrum.nl. U kunt zich ook maandelijks laten informeren over de laatste trends op het gebied van cloud computing of andere ICT thema’s via onze ICT nieuwsbrief

Op de drempel van de cloud

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Op de drempel van de cloud
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Grote aanbieders (Google, Amazon, Microsoft) investeren fors in hun infrastructuur voor clouddiensten om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. De aandacht voor cloud-toepassingen in zijn algemeenheid groeit. Voor de hybride cloud in het bijzonder, vanwege de flexibiliteit en schaalbaarheid, tegen relatief lage ‘cost of ownership’. Dat zijn ook de afwegingen voor Infrastructure as a Service (IaaS, Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS). Wet- en regelgeving rondom deze toepassingen zijn nog wel een uitdaging.

Voor een soepele overgang naar de cloud zijn vier factoren van belang, zo blijkt uit de praktijk:

  • Ga voor een verticale benadering;
  • Maak gebruik van de scrum-methodiek;
  • Richt een zogenaamde API-factory in, en
  • Deel gebruikerservaringen.

De verticale aanpak met een projectgroep die een dwarsdoorsnede van de organisatie is, zorgt voor meer snelheid, mits er een goede coördinatie en communicatie plaatsvindt.

Niet alles gaat in één keer of in één project. Een fasegewijze aanpak heeft daarom de voorkeur: de scrum methodiek. Per periode kijken welke resultaten behaald moeten worden (definiëren) en vervolgens steeds inspelen op de behoefte en veranderingen in die behoefte.

De API’s vormen de blokkendoos voor het (cloud)bouwwerk. Die moeten onderhouden worden en kunnen mee bewegen met de markt. Beheer ze apart met specialisten in een team van API-experts: de API-factory.

De gebruikers moeten willen werken met de cloud of welke andere toepassing ook. Dat – de gebruikerservaring – is de drijvende kracht voor het ontwerp. Houd rekening met de verschillende culturen (in geval van internationaal opererende bedrijven).

Deze bevindingen zijn volgens Mritunjay Singh van de Indiase ict-dienstverlener Persistent Systems de basis voor een soepele overgang naar de cloud.

Bron: IT-Executive

Publieke cloud ver weg voor inkopers

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Publieke cloud ver weg voor inkopers
ICT onderzoek externe bron

SynerTrade|

73% van de Nederlandse grote bedrijven werkt met eigen inkoopsoftware die binnen de kantooromgeving op eigen computersystemen draait. 14% van de ondervraagde organisaties maakt gebruik van inkoopsoftware vanuit een private cloud omgeving. Daarmee is de publieke cloud nog heel ver weg voor inkopers. Slechts 1% van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van een publieke cloud voor inkooptoepassingen.Dat blijkt uit een onderzoek onder 206 inkoopmanagers van Nederlandse organisaties met een minimale jaaromzet van 25 miljoen euro.

Wat opvalt, is dat met name organisaties met de hoogste jaaromzetten meer een beroep doen op de cloud dan anderen. Zo blijkt dat de inzet van een private of publieke cloudoplossing bij organisaties met meer dan 500 miljoen jaaromzet met respectievelijk 17% en 4% relatief hoger is dan bij bedrijven met een lagere jaaromzet. De verschillen per sector zijn te verwaarlozen. Alleen de zorgsector maakt met 4% relatief meer gebruik van inkoopsoftware uit de publieke cloud.

Eerder onderzoek had al aangetoond dat HR, Office en CRM de meest gebruikte cloudapplicaties zijn. Ruim 42% van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van HR software uit de cloud. Office-applicaties volgen met bijna 22%. CRM software is de derde meest gebruikte Software-as-a-Service oplossing in het Nederlandse bedrijfsleven.

De opdrachtgever van het onderzoek (SynerTrade) vindt de lage adoptiegraad van de cloud binnen de inkoop opmerkelijk. Snelheid, kostenefficiëntie en het op- en afschalen in capaciteit voor (nieuwe) applicaties kunnen een antwoord zijn op de huidige uitdagingen van de inkoopafdeling, die ook verder moet digitaliseren. Real-time inzicht in digitale tenderprocessen, spendanalyses of inzage in leveranciersgedrag zijn makkelijker te realiseren met kant-en-klare toepassingen uit de cloud. Daarbij heb je ook nog eens beter zicht op het gebruik van de software.

Bron: SynerTrade

Ruim helft Nederlandse bedrijfsleven gebruikt cloud software

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Ruim helft Nederlandse bedrijfsleven gebruikt cloud software
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven (55 procent) gebruikt applicatiesoftware uit de cloud. De onderwijssector maakt het meest gebruik van (publieke) cloud toepassingen. De tansportsector steekt daar schril bij af met 38%. Van het totale bedrijfsleven maakt ruim de helft gebruik van enige vorm van cloud toepassingen. Bij het grootste deel daarvan gaat het om HR toepassingen (ruim een kwart), gevolgd door bedrijfssoftware, waar vooral een toenemend gebruik van Office 365 valt te zien.

De onderwijssector is optimistisch en gaat ervan uit dat binnen niet al te lange tijd zelfs 100% van de leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen vanuit de cloud zal worden afgenomen. CRM- en documentmanagement toepassingen uit de cloud zijn nog maar mondjesmaat in gebruik, resp. 6,7% en 8%. Grootste leveranciers in het toepassingsgebied van cloud applicaties zijn Microsoft, Raet en ADP. Deze conclusies komen voort uit een onderzoek van Computer Profile onder 6000 IT-verantwoordelijken bij bedrijven groter dan 50 werknemers.

Bron: Computer profile

Wilt u meer weten over cloud computing? Download dan het boek Cloud computing van het ICT informatiecentrum waarin specialisten tips en adviezen geven over de keuze van IT oplossingen in de cloud.

Populariteit financiële software in de cloud groeit

Cloud Computing internet, Financiële software
Reacties uitgeschakeld voor Populariteit financiële software in de cloud groeit
ICT nieuws externe bron

Computer Profile|

Een vijfde deel van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers maakt gebruik van financiële software in de cloud. Dat kan een financiële module zijn van een ERP pakket of een opzichzelfstaand financieel pakket. De laatste jaren is de wijze waarop men gebruik maakt van financiële oplossingen veranderd.

In 2014 draaide bij 35 procent de gebruikte oplossing voor de financiële administratie nog op de eigen locatie, in de afgelopen vier jaar is dit gedaald naar 26 procent. Het gebruik van een financiële oplossing dat op een moeder- of zusterlocatie draait, vertoont tevens een dalende trend, van 39 procent in 2014 naar 27 procent dit jaar.

financiële software

Hybride cloud is de trend

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Hybride cloud is de trend
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Op een blog van Zsolt Szabo (vice-president Capgemini Nederland) over de cloud journey barometer is een interessant rapport over de adoptie van op cloud gebaseerde oplossingen te vinden die wordt behandeld in twaalf onderwerpen. Belangrijkste conclusie van het rapport: ‘Koudwatervrees cloud lijkt verdwenen’. Lees meer

In 4 stappen migreren naar de cloud

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor In 4 stappen migreren naar de cloud
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Op cloudworks.nu wordt beschreven dat marktonderzoekbureau Gartner een groei in de cloudservicesmarkt van 16,5% wereldwijd voorspelt. Bedrijven voelen de druk om bij te blijven. Het is echter niet praktisch om de volledige IT-infrastructuur van de organisatie in één keer naar de cloud te verplaatsen. Dat stagneert bedrijfsactiviteiten en daarnaast gaat er veel tijd en geld zitten in technische ondersteuning. Niet alles tegelijkertijd is dus het credo. Maar hoe dan wel? Een weloverwegen aanpak in vier stappen:

Migreren naar de cloud

Stap 1: welke data gaat waarheen?
Bepaal welke applicaties of informatie naar de cloud gaan. Een goede strategie hier bespaart veel tijd en moeite wanneer bedrijven bijvoorbeeld (internationaal) willen uitbreiden.

Stap 2: applicaties naar de cloud
Het aantal bedrijven dat complexere activiteiten – applicaties – naar de cloud verplaatst, neemt toe. Dat vereist echter wel nieuwe inrichting van die applicaties.

Stap 3: creëer volledig inzicht
Een mix van cloud- en on-premise-applicaties heeft voordelen (lagere kosten en meer IT-flexibiliteit), maar zorgt ook voor veiligheids- en productiviteitsissues. Voldoet de omgeving niet aan de verwachting, loopt de productiviteit van de totale organisatie terug. Overzicht over alle applicaties is nodig, ongeacht locatie of aard. Daarmee zijn oorzaken van prestatie-issues te identificeren en kan IT die oorzaak verhelpen voordat de gebruikers er last van ondervinden.

Stap 4: voortdurend blijven verbeteren
Continue verbetering wordt bereikt door voortdurend feedback te verwerken. Zo zorgt u ervoor dat de kwaliteit voorop blijft staan.

Er is nog tijd
Geavanceerde oplossingen zorgen voor grotere veiligheid en toegankelijkheid van cloud computing services. Zowel voor bedrijven die net zijn gestart, als voor bedrijven die nog twijfelen, maakt dit de stap een stuk eenvoudiger.

Het hele artikel kunt u lezen op cloudworks.nu

 

Belangrijke vragen voordat uw backup naar de cloud gaat

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke vragen voordat uw backup naar de cloud gaat
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Een backup wordt in veel gevallen als eerste in de cloud opgeslagen. Leverancier Telindus stelt 8 belangrijke vragen die beantwoord moeten worden voor u die stap zet.

Deze vragen moet u kunnen beantwoorden

1. Wat is het doel?
Gaat het om voorspelbare kosten, flexibiliteit en opschaling of vervangen van tape, in geval van disaster recovery. Check de validiteit van de antwoorden.

2. Welke cloud-storage-provider kiest u?
Deze keuze hangt af van technische mogelijkheden van en het vertrouwen in de gekozen leverancier. Bedenk dat u de backup data niet ‘zomaar even verplaatst’ als het fout gaat met een provider!

3. Wat zijn de kosten?
Bij backup gaat het vooral om de prijs per Gigabyte (GB). De prijs daarvan hangt bijvoorbeeld af van de hoeveelheid kopieën van de data die bewaard worden en of deze kopieën op één locatie of meerdere, geografisch gescheiden locaties staan.

4. Wat is de beschikbaarheid?
Hou goed in de gaten wat de downtime van de provider is en check de SLA die u hebt met de eindgebruikers.

5. Welke bandbreedte is nodig?
Deze is helemaal afhankelijk van de totale hoeveelheid data en de wijzigingsgraad. Er zijn eenvoudige rekensommetjes te maken om te berekenen wat de bandbreedte moet zijn om een redelijke hersteltijd te houden.

6. Wat als er dataverlies optreedt?
Als de data zo cruciaal is, is het wellicht verstandig om zekerheid voor alles te nemen. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die de data zowel bij Azure als bij Amazon opslaan.

7. Is de data bij de cloud-storage-provider beveiligd?
Met de inwerkingtreding van de huidige wet Meldplicht Datalekken is het belangrijk te weten hoe de data is beveiligd. Data-encryptie voor die naar de cloud gaat, biedt goede mogelijkheden. De backup-applicatie zorgt voor de versleuteling en daarmee is alle data bij de cloud-storage-provider ook versleuteld. Dedupliceren is dan niet mogelijk. Eerst dedupliceren en daarna versleutelen is wel mogelijk.

8. Hoe krijg ik de data weer uit de cloud of bij een andere provider?
Stel u wilt data weer terug halen of overzetten naar een andere provider: kan dat dan zonder allerlei problemen en moeilijke handelingen? Hoeveel kosten gaan er gemoeid met de migratie in verband met de doorbelasting van dataverkeer?

Het hele artikel kunt u hier lezen.
 

Cloud in de praktijk

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Cloud in de praktijk
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Op it-executive staat een mooi artikel over de praktische toepassing van cloud. Daarin wordt beschreven dat het soms even duurt voor een ontwikkeling daadwerkelijk doordringt en in praktijk wordt gebracht. Dat geldt nu voor zaken als augmented reality en Internet of Things en dat gold ook lange tijd voor de cloud. Maar, veel bedrijven maken inmiddels gebruik van cloud technologie, vooral de middelgrote bedrijven. Kostenbesparingen zijn daarvoor de belangrijkste reden. Maar hoe doen ze dat? Is er goed over nagedacht? En is die gedachte over kostenbesparing terecht?

Tegenvallende besparingen
Die kostenbesparing valt vaak tegen juist doordat er niet (lang genoeg) over is nagedacht. De fout zit in de onderschatting van de kosten van beheer. Alleen met heel slim en deskundig beheer is de gewenste kostenbesparing te realiseren.

Cloudbeheer is lastig
Zonder de juiste kennis en deskundigheid is beheer van cloud toepassingen zeker niet eenvoudiger. Wat weer extra kosten met zich meebrengt.

Wat is nodig voor een goede cloud-implementatie?

    1. Breng als organisatie eerst de eigen IT-infrastructuur op orde.
    2. De basis voor een goede cloud toepassing is standaardisatie, zodat integratie later geen issue meer is.
    3. Kijk niet alleen naar de aanschafkosten maar ook naar de Total Cost of Ownership (TCO). Kijk dus ook naar de operationele kosten van het beheer van de verschillende systemen.

Cloud is geen doel maar een middel

Als belangrijkste voordeel van cloud wordt de schaalbaarheid genoemd. Echter, dat is alleen het geval wanneer IT er bovenop zit om die schaalbaarheid toe te passen. Dit betekent echter continu aandacht en investering van de IT-afdeling. Als u betaalt voor iets wat u niet gebruikt, is het snel gedaan met de schaalvoordelen.

Cloud is geen doel. Cloud is een middel om een doel te bereiken. Stel dus eerst vast wat dat doel is en denk na over waar u nu staat en hoe u dichter bij dat doel komt.

Bron: IT Executive

 

Bedrijven zonder cloud applicaties raken achterop bij concurrentie

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Bedrijven zonder cloud applicaties raken achterop bij concurrentie
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum |

Wie in ieder geval voor tenminste één belangrijke applicatie gebruik maakt van cloud technologie heeft al snel een voorsprong de concurrentie, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Frost & Sullivan.

Een van de aanleidingen voor die conclusie is dat dergelijke bedrijven makkelijker blijken door te groeien in de wereldmarkt. Het gaat daarbij niet zozeer om de kostenbesparingen, maar veel meer om de strategische impact van het gebruik van cloud technologie, ziet Alexander Michael, Director of Consulting, Frost & Sullivan. Volgens hem wordt cloud technologie gezien als een manier om mee te kunnen gaan in de dynamiek van de hedendaagse economie, ook op wereldschaal.

Cloud als oplossing

Cloud computing wordt van huis uit het meest gebruikt in omgevingen als CRM en productiviteit. Vandaag de dag komen daar de toepassingen voor ondersteuning van financiële processen bij. Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer bedrijven hun toevlucht nemen tot de cloud om bij te blijven. Niettemin ziet 65 procent vervolgens dat de integratie met bestaande lokaal geïnstalleerde applicaties problemen geeft.

Vooral de schaalbaarheid en flexibiliteit van cloud applicaties maakt dat bedrijven sneller kunnen schakelen en meekunnen met de concurrentie. Dat geeft ze meer ruimte tot vernieuwing in hun producten- en dienstenaanbod. NetSuite, opdrachtgever van het onderzoek, ziet naar aanleiding van dit onderzoek de bevestiging van de ingeslagen weg met haar cloud toepassing voor onder meer financiën, voorraadbeheer, CRM, e-commerce en warehouse management. De openheid van haar ontwikkelplatform maakt bovendien integratie met andere systemen eenvoudiger.

Eigenlijk houden alle IT beslissers zich bezig met deze problematiek, zo blijkt uit het onderzoek. Zeker diegene die internationale expansie nastreven. Driekwart van die mensen gelooft in de cloud als oplossing voor die zorgen.

Het complete onderzoek kunt u hier lezen.
 

Top 50 softwareleveranciers

Bedrijfssoftware, Cloud Computing internet, Document management, ERP, HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor Top 50 softwareleveranciers
ERP systemen

ICT informatiecentrum |

Ieder jaar selecteert investeringsbedrijf Main Capital vijftig Nederlandse softwarebedrijven die succesvol zijn en zich opvallend goed ontwikkelen. In de 2016 editie staat evenals in jaargang 2015 het in communication software gespecialiseerde Voiceworks/Summa op de eerste plaats. Het in supply chain mangement (SCM) software gespecialiseerde Slimstock is als nieuweling in de lijst direct tweede. Reat, bekend van de HRM oplossingen, bezet de derde plaats in de lijst van succesvolle softwareleveranciers. Lees meer

Boekje ‘Social Intranet’ over verbetering van interne communicatie

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Boekje ‘Social Intranet’ over verbetering van interne communicatie
ICT boek eigen redactie

ICT informatiecentrum |

Het ICT informatiecentrum publiceert ‘Social Intranet’. Het nieuwe boekje geeft een actueel beeld van deze nieuwe ICT oplossing voor interne communicatie. Social intranet claimt organisaties slagvaardiger en efficiënter te maken, door betere onderlinge samenwerking en kennisdeling. Naast uitleg over ontwikkelingen en trends, komen de keuze en toepassing van social intranet oplossingen aan de orde. Het boekje is in gedrukte vorm of als e-book gratis beschikbaar op ICTboekensite.nl, het boekenoverzicht van het ICT informatiecentrum. Lees meer

Nieuw boekje over EMM en het beheer van mobiele apparaten

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Nieuw boekje over EMM en het beheer van mobiele apparaten
ICT boek eigen redactie

ICT informatiecentrum |

Houten, 1 oktober 2015 – Enterprise Mobiliy Management (EMM) is de titel van een nieuwe publicatie van het ICT informatiecentrum. In het boekje geven EMM specialisten uitleg over de steeds grotere noodzaak voor organisaties om het groeiend aantal mobiele devices binnen die organisaties goed te beheren. Zeker nu privé en zakelijke gebruikte apparatuur zich binnen de zakelijke ICT omgeving steeds meer vermengen, is het nodig dat organisaties nadenken over wat dat betekent voor dataveiligheid, privacy, autorisatie, bewaarplicht of de juridische aspecten daarvan. Het boekje is gratis beschikbaar via de ICTboekensite.nl van het informatiecentrum. Lees meer