HRM / eHRM Archives - ICTberichten.nl

All posts in HRM / eHRM

HR volgt digitalisering, maar leidt niet

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor HR volgt digitalisering, maar leidt niet
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Onderzoek van Multiscope* wijst uit dat HR niet het voortouw neemt in digitalisering en robotisering. Maar niet omdat ze het (te) moeilijk vinden. Budget, tijdgebrek en cultuur zijn eerder de oorzaken. In totaal vindt 35% het zelfs makkelijk om de technologische ontwikkelingen bij te houden, en staat 41% er neutraal in. Slechts 2% van de deelnemers vindt het echt heel moeilijk.

Vraag is of HR verantwoordelijk is voor digitalisering voor werknemers. 12% denkt van niet, 41% is neutraal. Veel is door werknemers zelf uit te voeren (vakanties, verzuim) en die doen dat zonder mopperen. Daar zijn dan wel tools voor nodig.

De rol van HR in digitalisering en robotisering is onduidelijk. Het zou meer vanuit medewerkers zelf moeten komen. Moet dan moet er wel geld komen voor bijscholing. Dat geld gaat nu vooral naar innovatie.

HR Analytics

Veel HR-beslissingen worden op basis van ervaring en gevoel genomen en niet gebaseerd op data: HR analytics zijn in kinderschoenen. Daar liggen nog veel kansen.

* Opdracht van Exact. Betreft 479 deelnemers. Van de deelnemers is 37,5 procent HR-medewerker of -coördinator (de grootste groep). 18 procent is HR-adviseur of -businesspartner en ook 18 procent is HR-directeur of HR-manager. Bijna twee derde van de HR-afdelingen bestaat uit minder dan vijf medewerkers.

Bron: Exact

Meer informatie over HR analytics en HRM software?

Boeken over HRM software
Whitepapers over HRM software
HRMsystemen.nl

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van het laatste ICT nieuws? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.

Privacy: vier stappen voor HR

HRM / eHRM, Security
Reacties uitgeschakeld voor Privacy: vier stappen voor HR
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

4 stappen om op tijd klaar te zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De General Data Protection Regulation (GDPR) en voor Nederland de AVG gaat in op 25 mei 2018. Taak voor HR om te zorgen dat ze compliant zijn/worden. HR is een onderdeel waar privacy bij uitstek telt, volgens Lieke van den Eijnden van De Voort Advocaten Mediators. Dus 4 vragen:

1. Heeft HR zijn zaakjes op het gebied van privacy op orde?

Pas de laatste tijd wordt serieus actie ondernomen richting AVG, ondanks het feit dat al twee jaar bekend is dat de nieuwe verordening eraan komt. Wellicht komt dit door de torenhoge boetes die op het spel staan, maar organisaties zijn nu in ieder geval aan de slag.

2. Er zijn nogal wat punten waar HR rekening mee moet houden.

Privacy loopt overal doorheen, zeker bij HR. Zelfs bij zoiets als een ‘smoelenboek’. (Aanstaande) Werknemers Googelen, LinkedIn gebruiken, social media gebruiken voor controle op ziekte o.i.d. betekent al verwerking van persoonsgegevens. Vraag is: wat weegt zwaarder? Privacy van de werknemer of het belang van HR?

3. Wanneer een bedrijf nu nog moet beginnen, is het dan te laat?

De wet Bescherming Persoonsgegevens bood al veel houvast voor wie eraan voldoet. De AVG gaat echter verder. Het legt meer verplichtingen op aan een bedrijf. Is er sprake van privacyrisico dan is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of soms ook de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming verplicht. In ieder geval voor overheden en in geval wanneer er sprake is van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals bij een verzekeraar of arbodienst.

4. Een privacyfunctionaris is niet per se verplicht?

Het is raadzaam iemand aan te stellen die zich verdiept in privacyzaken. Ook als het niet per se verplicht is. Dat kan ook bij een bestaande functie worden ondergebracht.

Vier actiepunten voor HR

1. Vergaar kennis. Stel je op de hoogte en breng anderen op de hoogte. Schakel eventueel de OR in.
2. Breng de verwerking van persoonsgegevens in de hele organisatie in kaart.
3. Stel de grondslag (doel) voor de gegevensbewerking vast.
4. Maak de beveiliging op orde. Zowel online als offline!

Bron: Lieke van den Eijnden

Wilt u meer weten over wat nieuwe Europese wetgeving betekent voor uw ICT oplossingen en de omgang met persoonsgegevens? Download dan het gratis boekje ‘Zo voldoet u aan AVG / GDPR’ van het ICT informatiecentrum.

HR analytics in de Nederlandse praktijk

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor HR analytics in de Nederlandse praktijk
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Volgens onderzoek van Berenschot in samenwerking met de Haagse Hogeschool zijn HR analytics bij veel organisaties op orde. De overgrote meerderheid (80-90%) geeft aan te beschikken over accurate data. Consistentie en verzamelen van data werden wel vaker als lastig gezien, maar het is geen onoverkomelijk probleem. Desondanks geven organisaties zichzelf amper een voldoende (5,8).

Hieronder leest u een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek.

Pushen van informatie
Ondanks vele HR rapportages, blijkt een derde van de ondervraagde organisaties de interne klanten daarmee niet te bedienen. Het pushen van informatie, in plaats van het beantwoorden van relevante business- en HR vraagstukken lijkt prioriteit.

Geavanceerde analysemethoden zijn zeldzaam
Gehanteerde analysemethodieken zijn basaal. Er is weinig aandacht voor nieuwe analysemethoden: Interdisciplinaire analyses, geavanceerde kwalitatieve en kwantitatieve methoden, Natural Language Processing (NLP) of Robotic Process Automation (RPA).

Professionaliseringsslag
Het onderzoek wijst uit: gezond fundament aanwezig, nu is het tijd voor een professionaliseringsslag.

Strategisch inzicht leveren
Rapporteren is goed, strategisch inzicht beter. Vereist ontwikkeling van de HR analyticsfunctie.

Dubbel ontwikkelpad
Ontwikkeling en concrete resultaten tegelijkertijd bieden mooi groeipad. HR moet onderzoekcompetenties aanspreken, ook als die elders in de organisatie zitten. Dat bevordert tegelijk de samenwerking.

Ontwikkelen van de adviescompetentie
Daarnaast moet advisering prominentere rol krijgen bij HR. Ook een reden voor professionalisering van HR analyticsfunctie: meer focus op omzetverhoging, kostenreductie of klanttevredenheid.

Bijdragen aan organisatiedoelstellingen
HR moet duidelijk (kunnen) maken wat bijdrage is aan de organisatiedoelstellingen. Dat lukt alleen met de juiste analytics en onderzoekcompetenties.

Toegevoegde waarde HR
Voorbeelden toegevoegde waarde: signaleren van problemen op afdeling met vacante positie; inzicht in klantbesteding etc. Ook aantonen verbanden tussen samenstelling personeel, klantbestedingen en betrokkenheid klant en personeel (engagement) levert bijdrage.

Brutaler HR
HR moet meer van zich laten horen en het voortouw nemen: brutaler zijn.

Het gehele onderzoek kunt u hier lezen.

Bron: Berenschot

Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom ICT. Inschrijven kan hier: www.ictberichten.nl/nieuws-volgen

Automatisering steeds belangrijker bij recruitment

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor Automatisering steeds belangrijker bij recruitment
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Volgens onderzoek van CareerBuilder denkt bijna driekwart van de werkgevers dat binnen tien jaar automatisering grote delen van recruitment en talentmanagement heeft overgenomen.

Vooral bij bedrijven die flink groeien, is het snel interessant om (een aantal) functies te automatiseren. HR is voor de strategische, motiverende en sociale kant. Automatisering vooral voor de uitvoering/operationele kant.

Automatisering

Automatisering wordt vooral gebruikt voor het oriëntatieprogramma op de eerste werkdag, medewerkersbetrokkenheid en beoordeling, inclusief feedback. Die bedrijven die het gebruiken zijn daar in het algemeen tevreden over. Het bespaart tijd, procedures worden korter en er worden minder fouten gemaakt. De medewerkersbeleving is positief.

Zeker niet iedereen automatiseert functies van recruitment. 60% gebruikt geen technologie voor human capital management.

Bron: CareerBuilder.
Het hele artikel is hier te lezen.

Meer over HR software en de succesfactoren en valkuilen van HRM selectie, leest op de pagina HRM software van het ICT informatiecentrum. Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het nieuws rondom verschillende ICT thema’s? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.

De kracht van e-HRM

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor De kracht van e-HRM
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Ondanks het massaal inzetten van e-HRM heeft het niet de onverdeelde aandacht van de belangrijkste betrokkenen. Er is veel meer uit te halen. Wanneer HRM een strategische rol wil spelen in de organisatie, moet dat echter wel gaan gebeuren.

De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal. Dat betekent ook iets voor HRM, zeker nu alles beschikbaar is in de cloud. HRM-activiteiten moeten in veel gevallen omgezet worden naar e-HRM activiteiten.

Het nut van e-HRM

  • e-HRM creëert overzicht, gemak en efficiency in het werk, en inzicht in elke medewerker. Daarmee haalt u het beste uit uw mensen. En zonder mensen geen innovatie.
  • e-HRM leidt tot minder administratieve druk, meer focus op strategische vraagstukken en meer waardevolle managementinformatie.

Bron: Driessen

Meer over HRM software en de succesfactoren en valkuilen van HRM selectie, leest u in het gratis boekje HRM software selectie van het ICT informatiecentrum. Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom HRM software? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.

Machtsverhoudingen HRM software markt veranderd

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor Machtsverhoudingen HRM software markt veranderd
Commercieel persbericht externe bron

AME Research|

De veranderingen gaan tergend langzaam. Toch zijn de laatste tien jaar de machtsverhoudingen op de markt van software voor personeelsdiensten en salarisadministratie duidelijk veranderd ten gunste van twee nieuwere leveranciers, namelijk Avanade en Afas. Zij konden een positie op deze markt veroveren ten koste van de traditionele aanbieders Raet, NGA en ADP.

HRM software markt

De omzet van deze vijf concurrenten is tussen 2007 tot en met 2016 gemiddeld 8% per jaar gestegen tot €460 miljoen. Dat is een behoorlijk groeipercentage. Dat heeft te maken met de introductie van het Cloudmodel met verhuur van software omdat huur per saldo altijd duurder uitkomt dan koop, maar ook omdat steeds meer aspecten van het personeelsmanagement geautomatiseerd konden worden. Ook is het automatiseren van flexwerk duurder dan dat van vaste banen.

Raet is naar omzet gemeten zeker nog marktleider, terwijl ADP en NGA nauwelijks nog groeien en eigenlijk al uit de markt geprijsd zijn door Avanade en Afas. Wanneer de trend van de voorbije tien jaar zich de komende tien jaar voortzet dan verliest Raet in 2021 zijn marktleiderschap aan Afas.

Intussen is deze markt voor software voor personeelsdiensten niet innoverend genoeg in Nederland. Dan moet je bij een speler zoals Workday zijn.

Bron: AME Research

Top 50 softwareleveranciers

Bedrijfssoftware, Cloud Computing internet, Document management, ERP, HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor Top 50 softwareleveranciers
ERP systemen

ICT informatiecentrum |

Ieder jaar selecteert investeringsbedrijf Main Capital vijftig Nederlandse softwarebedrijven die succesvol zijn en zich opvallend goed ontwikkelen. In de 2016 editie staat evenals in jaargang 2015 het in communication software gespecialiseerde Voiceworks/Summa op de eerste plaats. Het in supply chain mangement (SCM) software gespecialiseerde Slimstock is als nieuweling in de lijst direct tweede. Reat, bekend van de HRM oplossingen, bezet de derde plaats in de lijst van succesvolle softwareleveranciers. Lees meer

Nieuwe wet maakt volledig personeelsdossier nog belangrijker

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wet maakt volledig personeelsdossier nog belangrijker

IDB Groep |

Sinds 1 januari 2015 is er met de invoering van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) nogal wat veranderd voor de arbeidsmarkt. Nieuwe regels voor WW, ontslag en flexibele arbeid hebben gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Voor beide groepen is de waarde van een volledig, goed gedocumenteerd personeelsdossier met de komst van de Wwz alleen maar toegenomen.

Als in juli ook de hervorming van het ontslagrecht uit deze wet effectief wordt, is het vooral voor werkgevers van wezenlijk belang om bij een gang naar de rechter aan te kunnen tonen dat het bedrijf aan alle rechten en plichten (inclusief de wettelijke scholingsplicht) heeft voldaan. Vanaf dat moment namelijk moeten rechters aan de hand van strengere criteria beslissingen nemen over de beëindiging van arbeidscontracten. Omdat de nieuwe wet weinig ruimte biedt om af te wijken, zal een rechter bij fouten of hiaten in het ontslagdossier ontbinding van de overeenkomst niet toestaan.

Digitaal personeelsdossier
Het is dus zaak om per werknemer een dossier te hebben en onderhouden met daarin alle documentatie, correspondentie, gespreksverslagen, incidentmeldingen, afspraken et cetera. Hoewel P&O-afdelingen dit nu uiteraard ook al doen, vergt de Wwz verdere aanscherping van de discipline van de interne organisatie; alles moet worden gedocumenteerd en gerapporteerd.
Met het digitaal personeelsdossier in document management systeem DigiOffice is van sollicitatie tot aan pensioen of uitdiensttreding een dossier op te bouwen van het functioneren en de ontwikkeling van een medewerker en alle administratieve verplichtingen die daar bij komen kijken. Alle documenten en correspondentie naar, over en van een personeelslid staan hiermee, voor zolang als de wettelijke bewaartermijn toestaat, op een centrale, streng beveiligde plek. De vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor P&O, de medewerker zelf (via een persoonlijk portaal op het extranet) en in beperkte mate voor de leidinggevende.

Meldingen
Medewerkers met een tijdelijk contract moeten een maand van tevoren ingelicht worden of hun overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Om o.a. aan deze verplichting uit de Wwz te kunnen voldoen biedt het DMS in DigiOffice het instellen van meldingen binnen de dossiers. Zodat er op tijd beslissingen genomen worden, personeel wordt aangemeld voor cursussen en in het geval van een verbetertraject een leidinggevende een herinnering krijgt om niet alleen een gesprek te voeren maar hiervan ook een verslag te maken.

IDB Groep | De Bleek 1A, 3447 GV Woerden | Postbus 121, 3440 AC Woerden
T (0348) 46 55 00 | www.idbgroep.nl