HR analytics in de Nederlandse praktijk - ICTberichten.nl

HR analytics in de Nederlandse praktijk

ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Volgens onderzoek van Berenschot in samenwerking met de Haagse Hogeschool zijn HR analytics bij veel organisaties op orde. De overgrote meerderheid (80-90%) geeft aan te beschikken over accurate data. Consistentie en verzamelen van data werden wel vaker als lastig gezien, maar het is geen onoverkomelijk probleem. Desondanks geven organisaties zichzelf amper een voldoende (5,8).

Hieronder leest u een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek.

Pushen van informatie
Ondanks vele HR rapportages, blijkt een derde van de ondervraagde organisaties de interne klanten daarmee niet te bedienen. Het pushen van informatie, in plaats van het beantwoorden van relevante business- en HR vraagstukken lijkt prioriteit.

Geavanceerde analysemethoden zijn zeldzaam
Gehanteerde analysemethodieken zijn basaal. Er is weinig aandacht voor nieuwe analysemethoden: Interdisciplinaire analyses, geavanceerde kwalitatieve en kwantitatieve methoden, Natural Language Processing (NLP) of Robotic Process Automation (RPA).

Professionaliseringsslag
Het onderzoek wijst uit: gezond fundament aanwezig, nu is het tijd voor een professionaliseringsslag.

Strategisch inzicht leveren
Rapporteren is goed, strategisch inzicht beter. Vereist ontwikkeling van de HR analyticsfunctie.

Dubbel ontwikkelpad
Ontwikkeling en concrete resultaten tegelijkertijd bieden mooi groeipad. HR moet onderzoekcompetenties aanspreken, ook als die elders in de organisatie zitten. Dat bevordert tegelijk de samenwerking.

Ontwikkelen van de adviescompetentie
Daarnaast moet advisering prominentere rol krijgen bij HR. Ook een reden voor professionalisering van HR analyticsfunctie: meer focus op omzetverhoging, kostenreductie of klanttevredenheid.

Bijdragen aan organisatiedoelstellingen
HR moet duidelijk (kunnen) maken wat bijdrage is aan de organisatiedoelstellingen. Dat lukt alleen met de juiste analytics en onderzoekcompetenties.

Toegevoegde waarde HR
Voorbeelden toegevoegde waarde: signaleren van problemen op afdeling met vacante positie; inzicht in klantbesteding etc. Ook aantonen verbanden tussen samenstelling personeel, klantbestedingen en betrokkenheid klant en personeel (engagement) levert bijdrage.

Brutaler HR
HR moet meer van zich laten horen en het voortouw nemen: brutaler zijn.

Het gehele onderzoek kunt u hier lezen.

Bron: Berenschot

Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom ICT. Inschrijven kan hier: www.ictberichten.nl/nieuws-volgen