ERP Archives - ICTberichten.nl

All posts in ERP

ERP pakketselectie in de praktijk

ERP
Reacties uitgeschakeld voor ERP pakketselectie in de praktijk
ERP systemen

Ingezonden artikel (niet redactioneel) |

In de bestseller “Komt een CEO bij de IT-dokter” van het ICT informatiecentrum waarschuwt Wolter Toet voor de valkuilen bij de selectie en implementatie van nieuwe bedrijfssoftware. Het grootste gevaar is dat u uw bestaande bedrijfsprocessen, oude gewoonten en ingeslepen eisen en wensen als uitgangspunt neemt voor de toekomstige situatie. Zonde! De mogelijkheid om greenfield een nieuw IT landschap en flexibele processen te creëren biedt namelijk volop kansen. In dit artikel deelt Michel Hoeijmans zijn aanpak van een pragmatische ERP pakketselectie in de praktijk.

Lees meer

De portee van zelflerende ERP

ERP
Reacties uitgeschakeld voor De portee van zelflerende ERP
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Innovatiekracht is een vereiste om te kunnen voortbestaan. Flexibiliteit (agility) gebiedt softwareleveranciers om mee te bewegen met die innovators. Toekomstbestendig betekent vooral slim gebruik van kennis en data. Data wordt centraal opgeslagen, geanalyseerd en is – net als de conclusies en bevindingen – toegankelijk voor alle betrokkenen.

Verandercultuur
Softwareleveranciers initiëren digitale transformatie door aanpassing aan veranderende marktvraag. Kijk naar de ontwikkeling van Enterprise Resourceplanning (ERP)systemen. Inmiddels zijn ERP systemen niet meer weg te denken en worden ze regelmatig aangepast aan nieuwe markteisen, zoals de beschikbaarheid van cloud-versies.

ERP uit de cloud
Eerst waren er cloudgebaseerde CRM- en HRM-systemen, vooral vanwege kostenbesparingen. ERP werd nog als te bedrijfskritisch gezien. Pas na de overstap van een aantal grote spelers volgden er meer: bedrijfsstrategie was doorslaggevend, niet kostenbesparing.

Voordelen van clouddata
ERP data in de cloud kan meerwaarde bieden. Ook/juist door koppeling van systemen via middleware. Samenwerking is ook in dit geval de sleutel tot succes. Middleware maakt ook analytics mogelijk over data uit verschillende systemen heen, inclusief de voorspellingen.

Denken in ecosystemen
Met elkaar oplossingen realiseren helpt klanten verder. Niet door steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Slimme opslag van data helpt betere analytics en Business Intelligence, ongeacht de grootte van de hoeveelheid data.

Zelflerende ERP
Zelflerende ERP brengt de ingreep van mensen terug tot het minimum. Toevoeging van Artificial Intelligence is dan de volgende stap. Goede AI moet vooral praktijkgericht zijn, dus in eerste instantie geschikt om eenvoudig, routineus werk over te nemen: directe besparing op menskracht. Dan later uitbouwen naar meer cognitief werk.

Bron:Jan van Dellen

Meer informatie over ERP software

Boeken over ERP software
Whitepapers over ERP software
ERPsystemen.nl

Industriële sector kijkt uit naar ERP transformatie

ERP
Reacties uitgeschakeld voor Industriële sector kijkt uit naar ERP transformatie
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Binnen de industriële sector wordt door 90% een ERP pakket gebruikt voor ondersteuning van bedrijfsprocessen, vooral SAP, Microsoft en Exact. Over alle branches is het gemiddeld 68% van de bedrijven die ERP gebruikt.

In de industrie is men echter niet tevreden. De ERP software is verouderd (33%) en de functionaliteit voldoet niet (30%). Dat blijkt uit onderzoek onder 370 Nederlanders die werkzaam zijn in die sector. Zij staan te springen om te vernieuwen.

Vooral finance klaagt. ‘Logisch want daar komen alle fouten samen’, zegt Gerrit Vixseboxse, directeur van Skopos Rendementbouwers. ‘Zonder goede goede stuurinformatie komt dit probleem uiteindelijk bij finance. Er moet dus iets veranderen.’

ERP transformatie

Verwachting is een transitie naar een nieuwe oplossing. Anders is een bedrijf niet in staat om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

Cloudoplossingen zijn zeker een optie voor driekwart van de ondervraagden. Dit is goedkoper voor de Total Cost of Ownership van ICT en zorgt gemakkelijker voor vervanging of updates.

Bron: Consultancy.nl

 

Meer informatie over ERP software?

Boeken over ERP software
Whitepapers over ERP software
ERPsystemen.nl

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van het laatste ICT nieuws? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.

Stapsgewijs naar een nieuw ERP

ERP
Reacties uitgeschakeld voor Stapsgewijs naar een nieuw ERP
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Het gat tussen wat er is en wat mogelijk is in ERP groeit. De oorzaak hiervan ligt bij de implementatie: een ERP implementatie wordt vaak als lastig gezien, volgens Guus Krabbenborg (QBS Group).

IT maakt nieuwe business mogelijk. Veel belangrijke bedrijfsprocessen lopen echter via sterk verouderde systemen. Resultaat: een MKB-bedrijf heeft gemiddeld 14,3 applicaties geïnstalleerd, waarin klantgegevens staan. Dit kan leiden tot vervelende situaties.

Welk probleem lost ERP eigenlijk op?
Waarop is ERP het ‘antwoord’? Waar moet op gelet worden bij de aanschaf? Eerst moet in kaart gebracht worden hoe het ERP systeem past bij de strategie van uw bedrijf. Daarna moeten de wensen uit de organisatie geïnventariseerd worden. Ten slotte stelt u vast welke eisen echt nodig zijn.

Wensen opstellen en blauwdruk maken
ERP selectie moet gebaseerd zijn op antwoord op de ‘waarom-vraag’, vindt Ruud Haring, Skopos. ‘Bij veel organisaties is ERP – letterlijk – verweven met allerlei andere applicaties. Dat werkt niet. Kijk naar uw behoefte en onderscheidend vermogen.’

Tijd en mogelijkheden om te ontwikkelen
Eerdere implementaties geven inzicht, maar er is veel veranderd. Er is veel meer te kiezen. Daar moet u over nadenken. Beperk het aantal systemen en kies voor een leverancier die bij uw organisatie past qua ontwikkelingen en continuïteit.

ERP uit de cloud of juist niet
Er is geen duidelijke voorkeur voor cloud of on-premise. Echte cloud ERP pakketten zijn echter schaars. Kostentechnisch zit er weinig verschil. Kijk dus vooral naar gebruiks- en integratiegemak voor uzelf.

Bron: logistiek.nl

Meer over de succesfactoren en valkuilen van ERP selectie- en implementatietrajecten leest u in het boek ERP software selectie van het ICT informatiecentrum. Wilt u maandelijks op de hoogte gehouden worden van al het laatste ICT nieuws? Schrijf u dan in voor onze ICT nieuwsbrief.

4 Redenen om uw ERP project om zeep te helpen

ERP
Reacties uitgeschakeld voor 4 Redenen om uw ERP project om zeep te helpen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Doorgaan met een ERP project zonder duidelijk plan en zonder helder inzicht in de alternatieven, is de snelste weg de afgrond in, volgens Eric Kimberling van ERP adviesbureau Panorama Consulting.

De digitale transformatie wordt nog altijd niet als strategisch gezien. Dat leidt tot onnauwkeurigheid en veel onnodige inspanningen. Het is verstandig overzicht te krijgen. Gaat het zo wel de goede kant op?

4 redenen waarom dat niet zo is:

1. Bedrijfsprocessen zijn de feitelijke bron van de problemen.
Software is geen oplossing maar een middel naar de oplossing. De winst zit in aanpassing van bedrijfsprocessen.

2. De organisatie-inrichting is niet optimaal
Eerst veranderen en dan pas invoeren is het credo. Dan verloopt de implementatie veel soepeler.

3. Er zijn goede alternatieven voor een monolithisch ERP systeem
Denk eerst eens na of er wel behoefte bestaat aan één grootschalige oplossing. Er zijn goede mogelijkheden om op kleinere schaal alternatieve oplossingen in te voeren, met minder moeite en kosten.=

4. Een strategie voor digitale transformatie behoort niet afhankelijk te zijn van technologische keuzes
De enige begaanbare weg naar de digitale transformatie is die van mogelijke oplossingen evalueren, selecteren en implementeren. Elke andere weg loopt dood. ERP moet geen kwestie zijn van toeval of geluk.

Bron: Panorama Consulting

Wilt u meer lezen over ERP software? In het gratis boek ERP software selectie van het ICT informatiecentrum leest u over de succesfactoren en valkuilen van ERP selectie- en implementatietrajecten. Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom ERP.

Waarom mislukt een ERP implementatie?

ERP
Reacties uitgeschakeld voor Waarom mislukt een ERP implementatie?
ICT nieuws externe bron

Kerridge Commercial Systems|

Voordat u de vruchten kunt plukken van uw nieuwe ERP systeem, moet het succesvol geïmplementeerd worden. Volgens een onderzoek van Panorama Consulting faalt maar liefst 21% van de ERP projecten. Het is dus zeker geen eenvoudige taak. Daarom heeft Kerridge Commercial Systems 5 redenen onder elkaar gezet waarom een ERP implementatie faalt, zo kunt u zichzelf verzekeren dat die van u soepel zal verlopen.

1. Gebrek aan een gedetailleerd plan
Bij het opzetten van een project, ongeacht de omvang, is planning de sleutel tot het succes. Om zeker te weten dat uw plan werkt, moet u er op letten dat het realistisch, gedetailleerd en specifiek is:

  • Realistisch: als u doelen stelt die naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald kunnen worden, dan kunt u zichzelf al schrap zetten voor een mislukking op voorhand. Een voorbeeld van een onhaalbaar doel is zeggen dat uw ERP systeem binnen een maand geïmplementeerd kan worden.
  • Gedetailleerd en specifiek: Uw plan moet tot in details uitgewerkt worden met betrekking tot uw vereisten aan het systeem en welke rollen uw individuele medewerkers zullen innemen binnen het implementatieproces. Het is een goede gewoonte om logische series van taken op te nemen in een lijst, zodat u weet dat alle benodigde voorbereidingen zijn voltooid. Vaak kan uw ERP leverancier u hier bij helpen.

2. Gebrek aan betrokkenheid met IT teams
Volgens een verslag van Software Advice, zei een anonieme IT-professional dat het management bij zijn bedrijf een nieuw ERP systeem geselecteerd had zonder raadpleging van het IT-team, met slechts één maand voorbereiding tot aan de implementatie.

Zoals u zich vast al wel kunt voorstellen werd deze implementatie een ramp. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar betrokkenheid van uw IT-team is kritisch in elke fase van het proces. Zij beschikken over de kennis van uw IT-systemen en weten de cruciale vragen die een ERP leverancier moet beantwoorden, voordat u zich vast gaat leggen aan een bepaald systeem.

3. Verzuimen om de software te testen
Als u eerder betrokken bent geweest bij de implementatie van ERP systemen zult u vast weten dat het zeldzaam is dat het proces probleemloos wordt uitgevoerd. Met zulke strakke deadlines is het verleidelijk om het uitgebreid testen van de software te verwaarlozen om tijd te besparen.

Echter op de lange termijn kan dit flink kopzorgen opleveren voor uw bedrijf. Niet alleen zult u niet weten of de software gebreken heeft die opgelost moeten worden, maar nog belangrijker – u zult niet weten of het voldoet aan de wensen van uw bedrijf en of de software de output genereert die u nodig hebt.

4. Verkeerde keuze van software
Volgens een rapport van ERP consultants Panorama, zou bijna een derde van ondervraagde bedrijven achteraf niet opnieuw kiezen voor dezelfde ERP leverancier. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, moet u ervoor zorgen dat u een ERP oplossing kiest die specifiek voor de handelssector is ontwikkeld en de functionaliteiten ondersteunt die voor uw bedrijfsprocessen van belang zijn.

Zoals eerder vermeld is het cruciaal om alle belanghebbenden te betrekken in het besluitvormingsproces om complicaties in een later stadium te vermijden.

5. Niet investeren in training
Zodra een systeem geïmplementeerd is, lijkt het gemakkelijk om te denken dat het harde werken nu voorbij is. Niettemin, een belangrijke stap die cruciaal is voor het proces is training van de medewerkers.

Training kan vaak op twee manieren benaderd worden. De ERP leverancier kan alle medewerkers trainen over het gebruik van de software (wat de implementatiekosten zal verhogen), of de leveranciers traint bepaalde leden van het personeel – die vervolgens de andere gebruikers weer trainen in het het gebruik van het systeem. Het voordeel van het laatste is dat het goedkoper is, terwijl er tegelijkertijd gevorderde gebruikers ontstaan die andere gebruikers kunnen begeleiden bij het gebruik van het systeem.

Niet voldoende tijd vrij maken voor deze cruciale stap zal betekenen dat medewerkers er langer over doen om te wennen aan het systeem in de eerste periode na de lancering.

Bron: Kerridge Commercial Systems

Op de pagina ERP software van het ICT informatiecentrum leest u meer over de selectie en implementatie van ERP software. Maandelijks op de hoogte blijven van al het nieuws rondom ERP software? Schrijf u dan in voor onze ICT nieuwsbrief.

ERP wordt steeds vaker uitbesteed

ERP, Onderzoeken
Reacties uitgeschakeld voor ERP wordt steeds vaker uitbesteed
ICT onderzoek externe bron

Computer Profile|

ERP uitbesteden

Steeds meer Nederlandse organisaties kiezen voor een hostingpartner voor hun ERP applicatie. Dit percentage is vanaf 2012 gegroeid met meer dan 400 procent. Inmiddels geldt voor bijna 3 op de 10 locaties dat de gebruikte ERP uitbesteden, de toepassing draait in een datacenter van een externe dienstverlener.38 procent van de bedrijfsvestigingen heeft de ERP software draaien op de eigen locatie. Dit percentage daalt gestaag. In 2012 gaf nog meer dan de helft van de ERP gebruikers aan dat het pakket on premise draaide. Dezelfde dalende lijn is ook zichtbaar voor remote-gebruik van de ERP oplossing. Daaronder vallen ERP oplossingen die op een zuster- of moederlocatie in Nederland of in het buitenland draaien. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 6.000 interviews met ICT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van bedrijfsapplicaties.

ERP uitbesteden

ERP software ontwikkeling

De penetratiegraad van ERP software is in Nederland de laatste jaren nauwelijks aan verandering onderhevig. Dit blijkt ook uit de weergave van het ERP gebruik per branche voor 2011 tot nu. De meeste commerciële sectoren kennen een kleine groei in deze periode. De overheid is hierbij de uitschieter. Er vond bij overheidsinstanties de afgelopen jaren een grote consolidatieslag plaats. Dit lijkt de daling in 2017 te veroorzaken.

ERP uitbesteden

Bron: Computer Profile

Overstappen van SAP R3 naar S/4HANA?

ERP, Software ontwikkeling
Reacties uitgeschakeld voor Overstappen van SAP R3 naar S/4HANA?
ERP systemen

ICT informatiecentrum |

Voor gebruikers van de ERP software van SAP wordt de vraag actueel of en wanneer zij overstappen van SAP R/3 naar SAP S/4HANA. Welke aspecten daarin een rol spelen, kunt u lezen in een interessant artikel op AGconnect.nl. De highlights daarvan leest u in dit bericht. Lees meer

Top 50 softwareleveranciers

Bedrijfssoftware, Cloud Computing internet, Document management, ERP, HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor Top 50 softwareleveranciers
ERP systemen

ICT informatiecentrum |

Ieder jaar selecteert investeringsbedrijf Main Capital vijftig Nederlandse softwarebedrijven die succesvol zijn en zich opvallend goed ontwikkelen. In de 2016 editie staat evenals in jaargang 2015 het in communication software gespecialiseerde Voiceworks/Summa op de eerste plaats. Het in supply chain mangement (SCM) software gespecialiseerde Slimstock is als nieuweling in de lijst direct tweede. Reat, bekend van de HRM oplossingen, bezet de derde plaats in de lijst van succesvolle softwareleveranciers. Lees meer

Checklist voor het beveiligen van SAP software

ERP
Reacties uitgeschakeld voor Checklist voor het beveiligen van SAP software
ICT checklist eigen redactie

ICT informatiecentrum |

De veiligheid van SAP oplossingen staat meer dan eens ter discussie. Goede beveiligingsoplossingen bieden onvoldoende soelaas om de lekken in de SAP software te dichten. Ook is niet helemaal duidelijk wie verantwoordelijk is voor de beveiliging en welke processen daarvoor nodig zijn. In AGconnect beschijft SAP beveiligingsspecialist Onapsis een checklist in de vorm van tien vragen die iedere beheerder van SAP software zich zou moeten stellen. Lees meer