HR volgt digitalisering, maar leidt niet - ICTberichten.nl

HR volgt digitalisering, maar leidt niet

ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Onderzoek van Multiscope* wijst uit dat HR niet het voortouw neemt in digitalisering en robotisering. Maar niet omdat ze het (te) moeilijk vinden. Budget, tijdgebrek en cultuur zijn eerder de oorzaken. In totaal vindt 35% het zelfs makkelijk om de technologische ontwikkelingen bij te houden, en staat 41% er neutraal in. Slechts 2% van de deelnemers vindt het echt heel moeilijk.

Vraag is of HR verantwoordelijk is voor digitalisering voor werknemers. 12% denkt van niet, 41% is neutraal. Veel is door werknemers zelf uit te voeren (vakanties, verzuim) en die doen dat zonder mopperen. Daar zijn dan wel tools voor nodig.

De rol van HR in digitalisering en robotisering is onduidelijk. Het zou meer vanuit medewerkers zelf moeten komen. Moet dan moet er wel geld komen voor bijscholing. Dat geld gaat nu vooral naar innovatie.

HR Analytics

Veel HR-beslissingen worden op basis van ervaring en gevoel genomen en niet gebaseerd op data: HR analytics zijn in kinderschoenen. Daar liggen nog veel kansen.

* Opdracht van Exact. Betreft 479 deelnemers. Van de deelnemers is 37,5 procent HR-medewerker of -coördinator (de grootste groep). 18 procent is HR-adviseur of -businesspartner en ook 18 procent is HR-directeur of HR-manager. Bijna twee derde van de HR-afdelingen bestaat uit minder dan vijf medewerkers.

Bron: Exact

Meer informatie over HR analytics en HRM software?

Boeken over HRM software
Whitepapers over HRM software
HRMsystemen.nl

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van het laatste ICT nieuws? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.