Zes adviezen voor afsluiten van een cloudcontract - ICTberichten.nl

Zes adviezen voor afsluiten van een cloudcontract

ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Een helder contract tussen cloudprovider en -dienstenafnemer is cruciaal voor een langdurige, succesvolle en zorgeloze samenwerking. Hieronder staan zes adviezen die u ter harte zou moeten nemen:

1. Bespreek de situatie over het delen van resources
Een groot voordeel van de cloud is dat u resources kunt delen met andere klanten van de cloudprovider. Delen levert namelijk in de meeste gevallen een prijsvoordeel op. Als de medegebruiker echter een grote, heel bekende onderneming is, is er risico op een doelgerichte aanval van hackers en wordt u wellicht medeslachtoffer. Uw eigen data moet daarom goed versleuteld en alléén voor u beschikbaar zijn. Mét daarbij de clausule dat u geen hinder mag ondervinden als een medegebruiker is gehackt…

2. Laat migratie van data nauwkeurig vastleggen
In geen enkel cloudcontract mag ontbreken hoe de migratie van data geregeld wordt. Verantwoordelijkheid en kosten moeten helder zijn.

3. Controleer compliancy met in uw sector geldende regelgeving
In welk land u zaken doet met de serviceprovider is bepalend voor welke wetgeving(en) geldt. Er is een Nederlandse en Europese wetgeving en soms geldt ook de Amerikaanse wetgeving in het geval u daar zaken doet. Wet- en regelgeving variëren van branche tot branche. Maak in ieder geval duidelijk in welke branche u werkt.

4. Maak afspraken over de beschikbaarheid van het systeem
Leg alle voorwaarden rondom downtime en uptime goed vast en ook wat álle consequenties zijn indien de provider niet voldoet aan die voorwaarden!

5. Bekijk hoe het zit met archivering
In de praktijk is archivering vaak een ondergeschoven kindje. Het vastleggen van alle relevantie informatie, ook e-mails tussen medewerker en klant bijvoorbeeld, is van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Archivering is overigens typisch iets om (ook) zelf te regelen binnen uw organisatie.

6. Zorg voor een duidelijke exit strategie
Wanneer de samenwerking met uw cloudprovider toch niet zo vlotjes verloopt als gedacht, is het prettig om over te kunnen stappen naar een andere partij. Een exit strategie moet dus onderdeel zijn van het cloudcontract. Afspraken maken over wat er gebeurt als u wilt overstappen, zijn net zo belangrijk als het maken en lokaal bewaren van back-ups.

Bron: Ronald Ooms

Meer informatie over cloud computing?

Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier
Cloud computing boeken
Cloud computing whitepapers
ICT nieuwsbrief