Cloud in de praktijk - ICTberichten.nl

Cloud in de praktijk

ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Op it-executive staat een mooi artikel over de praktische toepassing van cloud. Daarin wordt beschreven dat het soms even duurt voor een ontwikkeling daadwerkelijk doordringt en in praktijk wordt gebracht. Dat geldt nu voor zaken als augmented reality en Internet of Things en dat gold ook lange tijd voor de cloud. Maar, veel bedrijven maken inmiddels gebruik van cloud technologie, vooral de middelgrote bedrijven. Kostenbesparingen zijn daarvoor de belangrijkste reden. Maar hoe doen ze dat? Is er goed over nagedacht? En is die gedachte over kostenbesparing terecht?

Tegenvallende besparingen
Die kostenbesparing valt vaak tegen juist doordat er niet (lang genoeg) over is nagedacht. De fout zit in de onderschatting van de kosten van beheer. Alleen met heel slim en deskundig beheer is de gewenste kostenbesparing te realiseren.

Cloudbeheer is lastig
Zonder de juiste kennis en deskundigheid is beheer van cloud toepassingen zeker niet eenvoudiger. Wat weer extra kosten met zich meebrengt.

Wat is nodig voor een goede cloud-implementatie?

    1. Breng als organisatie eerst de eigen IT-infrastructuur op orde.
    2. De basis voor een goede cloud toepassing is standaardisatie, zodat integratie later geen issue meer is.
    3. Kijk niet alleen naar de aanschafkosten maar ook naar de Total Cost of Ownership (TCO). Kijk dus ook naar de operationele kosten van het beheer van de verschillende systemen.

Cloud is geen doel maar een middel

Als belangrijkste voordeel van cloud wordt de schaalbaarheid genoemd. Echter, dat is alleen het geval wanneer IT er bovenop zit om die schaalbaarheid toe te passen. Dit betekent echter continu aandacht en investering van de IT-afdeling. Als u betaalt voor iets wat u niet gebruikt, is het snel gedaan met de schaalvoordelen.

Cloud is geen doel. Cloud is een middel om een doel te bereiken. Stel dus eerst vast wat dat doel is en denk na over waar u nu staat en hoe u dichter bij dat doel komt.

Bron: IT Executive