januari 2017 - ICTberichten.nl

Archive for januari, 2017

Mythes van digitale transformatie

Digitale transformatie
Reacties uitgeschakeld voor Mythes van digitale transformatie
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Is digitale transformatie nu een hype, zoals het Internet of Things en blockchain? Of is het meer? In een blogartikel op AGConnect reageert Zander Colaers van COO Cegeka Groep op een artikel van onderzoeksbureau Gartner over dat topic. Hypes gaan volgens Gartner in de regel door een diep dal, omdat de verwachtingen niet worden waargemaakt. Pas daarna zal alles in een meer realistisch perspectief worden bezien. Dat geldt ook voor digitale transformatie. Volgens Colaers wordt de grote vraag: ‘was dit nou niet te voorzien?’ heel vaak niet gesteld. Dat geldt ook voor (de gevolgen van) de digitale transformatie.

Vijf mythes van digitale transformatie waarin u niet te veel moet geloven

1. Digitale transformatie gebeurt, ook als IT niet volgt
IT is en blijft weliswaar cruciaal bij alle digitale transformatie-initiatieven, maar zorg voor sturing en durf nee te zeggen.

2. Digitale transformatie draait om veel initiatieven (kwantiteit)
Zoals zo vaak gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Stel een helder doel, bijpassende strategie en ken vooral de klant.

3. Wij weten wat de klant wil
Denk nooit dat u al weet wat de klant wil. Wat klanten willen, verandert bijna met de dag.

4. Digitale transformatie verschilt per sector

In de kern verschillen digitale organisaties niet zo veel van elkaar. Leer dus van anderen, ook als ze in een andere sector zitten.

5. Risico’s nemen is te vermijden
U moet eerst lopen om te kunnen rennen. En soms valt u weleens. Gewoon opstaan en ervan leren. Neem eens risico, want anders doet een ander het.

Natuurlijk zal niet elk bedrijf in al deze mythes geloven. Maar Colaers ziet ze maar al te vaak, bedrijven die overhaast reageren, bang om de digitale boot te missen. En zonder verder na te denken inhaken op de hype. Ja, dan breken deze mythes u op en belanden we in de ‘trough of disillusionment’. Terwijl we juist zo snel mogelijk via de ‘slope of enlightenment’ naar het ‘plateau of productivity’ willen.

U kunt het hele artikel lezen op AG Connect

 

Consumenten bewuster van online beveiligingsrisico’s

Onderzoeken
Reacties uitgeschakeld voor Consumenten bewuster van online beveiligingsrisico’s
ICT onderzoek externe bron

Gemalto|

Uit onderzoek van Gemalto blijkt dat consumenten wereldwijd de verantwoordelijkheid van de bescherming van hun persoonlijke gegevens vooral leggen bij de organisaties die hun gegevens in handen hebben en niet bij henzelf. Volgens de 9.000 wereldwijd bevraagde consumenten ligt 70 procent van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van consumentengegevens bij de bedrijven, de overige 30 procent bij de consumenten zelf. Toch gelooft minder dan een derde (29%) van de consumenten dat bedrijven de bescherming van persoonsgegevens serieus nemen. Meer dan 4,8 miljard records zijn sinds 2013 getroffen door een lek, identiteitsdiefstal heeft met 64 procent het grootste aandeel.

Waar consumenten het meeste gevaar zien
Ondanks dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van de online gevaren, gelooft slechts een op de tien (11%) consumenten dat apps of websites het grootste risico vormen. Hierdoor veranderen zij niets aan hun gedrag:

 • 80% gebruikt sociale media, ondanks dat 59% gelooft dat deze media een groot risico vormen;
 • 87% maakt gebruik van online of mobiel bankieren, terwijl 34% denkt dat dit hen kwetsbaar maakt voor cybercriminelen;
 • Consumenten zijn eerder geneigd om online te winkelen tijdens drukke commerciële periodes – zoals Black Friday en Kerst (een toename van 2% online versus een afname van 2% in de winkels) – terwijl 21% verwacht dat de dreiging van cybercriminaliteit toeneemt tijdens deze periodes.

Diefstal van gegevens
Consumenten vrezen steeds vaker voor diefstal van hun gegevens; 58 procent denkt dat zij slachtoffer zullen worden van een datalek. Bedrijven moeten zich voorbereiden op het verlies dat zulke incidenten mogelijk veroorzaken. Een datalek is in veel gevallen een reden om te stoppen met online activiteiten. Zo zegt 60 procent te stoppen met online winkelen als er een datalek voorkomt, gevolgd door online bankieren (58%) en sociale media (56%). Daarbij zegt 66 procent geen zaken te willen doen met een bedrijf dat te maken heeft gehad met een datalek waardoor financiële en gevoelige informatie werd gestolen.

Soorten online beveiligingsrisico’s

Volgens het onderzoek heeft frauduleus gebruik van financiële informatie 21 procent van de consumenten benadeeld, terwijl anderen slachtoffer werden van frauduleus gebruik van persoonsgegevens (15%) en identiteitsdiefstal (14%). Meer dan een derde (36%) van de consumenten die slachtoffer zijn geworden van een lek, schrijven dit toe aan een frauduleuze website. Het klikken op een kwaadaardige link (34%) en phishing (33%) zijn de twee andere meest gebruikte methodes waar consumenten slachtoffer van werden. Daarnaast wijdt meer dan een kwart (27%) de schuld van een datalek aan een fout bij de data beveiligingsoplossingen van een bedrijf. Opvallend is dat in de Benelux maar 6 procent de schuld bij bedrijven neerlegt, dit is het laagste percentage van alle onderzochte landen.

Consumentenvertrouwen
Het gebrek aan consumentenvertrouwen kan veroorzaakt zijn door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen die bedrijven toepassen. Bij online bankieren zijn wachtwoorden nog steeds de meest voorkomende authenticatiemethodes – gebruikt door 84 procent bij online bankieren en door 82 procent bij mobiel bankieren. Hierna wordt een meer geavanceerde transactiebeveiliging het meest gebruikt bij online en mobiel bankieren (respectievelijk 50% en 48%). Oplossingen als two-factor authenticatie (43% online en 42% mobiel) en data encryptie (31% online en 27% mobiel) volgen op enige afstand.

Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in zowel de retail-omgeving als de sociale media. Bij de retail zegt slechts 25 procent van de respondenten two-factor authenticatie te gebruiken voor hun accounts in de apps en op websites. Bij sociale media gebruikt slechts 21 procent two-factor authenticatie voor alle platforms. In de Benelux maakt zelfs maar 15 procent hier gebruik van op sociale media. Slechts 16 procent van de consumenten gaf aan volledig te snappen wat data-encryptie is en wat het doet.

 

Interne struikelblokken werken digitale transformatie tegen

Onderzoeken
Reacties uitgeschakeld voor Interne struikelblokken werken digitale transformatie tegen
ICT onderzoek externe bron

Telindus|

Organisaties vertragen digitale transformatie, terwijl dit in 2017 steeds belangrijker wordt. Uit onderzoek van Telindus blijkt dat veel interne struikelblokken de digitalisering tegenwerken.

Zo geeft ruim een kwart (27%) van de IT-professionals aan dat ze het management niet kunnen overtuigen van de noodzaak om digitaal te transformeren. Het gevolg is dat bedrijven het risico lopen ingehaald te worden door de concurrentie.

Digitale transformatie
 

Tevens geeft 25 procent van de IT-professionals als reden aan dat het meekrijgen van medewerkers lastig is. Ook blijken onvoldoende mankracht (18%), onvoldoende budget (17%) en gebrek aan kennis (13%) de digitale transformatie te remmen.

IDC sprak begin vorig jaar de verwachting uit dat tweederde van de 2000 grootste bedrijven wereldwijd (G2000) eind 2017 de digitale transformatie centraal heeft staan in hun strategie. Willen CEO’s hun beoogde groei van de digitale omzet realiseren, dan dienen bovengenoemde struikelblokken eerst weggenomen te worden.

Harm de Haan, Manager Consultancy bij Telindus: “2017 zal voor veel bedrijven in het teken staan van digitale transformatie. De IT-afdeling heeft jarenlang enkel aan de achterkant geopereerd binnen bedrijven en ik begrijp dat het nog wennen is om IT als strategisch sparringpartner te zien. We zijn nu echter op een punt aangekomen waar dat wel noodzakelijk is. Om te kunnen voldoen aan de kritische verwachtingspatroon van de klant, in te spelen op marktdruk en nieuwe concurrentie, dient men digitaal te transformeren en na te denken over de wijze waarop IT een business-enabler kan zijn. Door op deze manier de meerwaarde van IT te erkennen, zal de rem van de digitale transformatie worden gehaald.”

* Voor dit onderzoek zijn ruim 400 IT-professionals ondervraagd
 

Cloud in de praktijk

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Cloud in de praktijk
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Op it-executive staat een mooi artikel over de praktische toepassing van cloud. Daarin wordt beschreven dat het soms even duurt voor een ontwikkeling daadwerkelijk doordringt en in praktijk wordt gebracht. Dat geldt nu voor zaken als augmented reality en Internet of Things en dat gold ook lange tijd voor de cloud. Maar, veel bedrijven maken inmiddels gebruik van cloud technologie, vooral de middelgrote bedrijven. Kostenbesparingen zijn daarvoor de belangrijkste reden. Maar hoe doen ze dat? Is er goed over nagedacht? En is die gedachte over kostenbesparing terecht?

Tegenvallende besparingen
Die kostenbesparing valt vaak tegen juist doordat er niet (lang genoeg) over is nagedacht. De fout zit in de onderschatting van de kosten van beheer. Alleen met heel slim en deskundig beheer is de gewenste kostenbesparing te realiseren.

Cloudbeheer is lastig
Zonder de juiste kennis en deskundigheid is beheer van cloud toepassingen zeker niet eenvoudiger. Wat weer extra kosten met zich meebrengt.

Wat is nodig voor een goede cloud-implementatie?

  1. Breng als organisatie eerst de eigen IT-infrastructuur op orde.
  2. De basis voor een goede cloud toepassing is standaardisatie, zodat integratie later geen issue meer is.
  3. Kijk niet alleen naar de aanschafkosten maar ook naar de Total Cost of Ownership (TCO). Kijk dus ook naar de operationele kosten van het beheer van de verschillende systemen.

Cloud is geen doel maar een middel

Als belangrijkste voordeel van cloud wordt de schaalbaarheid genoemd. Echter, dat is alleen het geval wanneer IT er bovenop zit om die schaalbaarheid toe te passen. Dit betekent echter continu aandacht en investering van de IT-afdeling. Als u betaalt voor iets wat u niet gebruikt, is het snel gedaan met de schaalvoordelen.

Cloud is geen doel. Cloud is een middel om een doel te bereiken. Stel dus eerst vast wat dat doel is en denk na over waar u nu staat en hoe u dichter bij dat doel komt.

Het hele artikel kunt u lezen op: it-executive.nl

 

Verantwoordelijkheid zakelijke softwaregebruiker belicht in gratis boek

Management
Reacties uitgeschakeld voor Verantwoordelijkheid zakelijke softwaregebruiker belicht in gratis boek
ICT boek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Het ICT informatiecentrum publiceert een nieuw boekje: ‘Extended software lifecycle management’. Zakelijke softwaregebruikers lezen hierin welke verantwoordelijkheden zij zelf hebben voor de continuïteit van de software en daarmee de continuïteit van hun bedrijfsprocessen. Veel organisaties zijn zich niet bewust van hoe die verantwoordelijkheid verandert tijdens de levenscyclus van software en welke risico’s dat met zich meebrengt. ‘Extended software lifecycle management’ is als e-boek gratis beschikbaar op ICTboekensite.nl, de website met alle publicaties van het ICT informatiecentrum.

Inhoud

Software speelt een steeds belangrijkere rol in bedrijfsprocessen en daarmee in de continuïteit van organisaties. Onduidelijk is vaak wie verantwoordelijk is om de software te onderhouden en daarmee deze continuïteit te waarborgen. Gedurende de levenscyclus verschuift deze verantwoordelijkheid tussen leverancier en gebruiker. In dit boekje van het ICT informatiecentrum zet kennispartner IT- jurist de risico’s en verantwoordelijkheden rondom de levenscyclus van zakelijke software op een rij.

ICT informatiecentrum

Met online informatie en eigen publicaties helpt het ICT informatiecentrum jaarlijks meer dan 200.000 (mee)beslissers bij bedrijven en overheden bij hun keuze van ICT oplossingen en het opzetten en uitvoeren van hun ICT projecten. In de vorm van websites, (e-)boeken, whitepapers, checklists, gidsen, productoverzichten en de ICT nieuwsbrief is deze informatie gratis beschikbaar. Het ICT informatiecentrum is onafhankelijk en zelfstandig. Het levert geen ICT producten of diensten en heeft daarom geen enkel belang bij de keuze van specifieke oplossingen of leveranciers daarvan.

U kunt het boek downloaden op: ICTboekensite.nl.

 

Succes boeken met Business Intelligence

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Succes boeken met Business Intelligence
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Forbes Insights heeft in opdracht van Qlik, specialist in visual analytics, ruim 400 zakelijke managers en IT-managers op senior niveau uit Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific ondervraagd. Volgens dat onderzoek baart de integriteit van gegevens beslissers zorgen. Want die is wel nodig om succes te boeken met Business Intelligence programma’s.

Gegevensanalyse op basis van selfservice levert:

 • Concurrentievoordeel (66%);
 • Waardevolle nieuwe inzichten (50%);
 • Mogelijkheden voor datavisualisatie (en dat is van strategisch belang vindt 54%)

Meeste toegevoegde waarde van selfservice business intelligence (BI) ligt in:

 • Het vinden van zakelijke kansen (70%)
 • Geoptimaliseerde prijsbepaling (63%)
 • Dynamische prijsbepaling (65%)

Vakgebieden waar selfservice BI de meeste waarde creëert:

 • Financieel beheer (67%)
 • Verkoop (61%)
 • Marketing (60%)
 • Compliancy (60%)

Senior management blijkt bij een kwart (25%) van de ondervraagde organisaties een belangrijke rol bij de totstandkoming van selfservice BI te zijn; meestal echter (64%) is het een combinatie van het senior management en bottom up-initiatieven. Bijna drie op de vier respondenten zeggen hun IT-afdeling aan te sporen om nauwer samen te werken met business units om de toegang tot interne bedrijfsgegevens en externe data uit te breiden.

Belangrijkste uitdagingen voor lijnmanagers en IT-afdelingen zijn:

 • De complexiteit die gepaard gaat met het combineren van gegevens uit diverse informatiebronnen (20%).
 • Bescherming van de data (14%). Effectieve data governance is nodig voor beveiliging en data-integriteit. Dat geeft tevens vertrouwen bij de gebruikers van (de analyses van) die data dat deze analyses betrouwbaar zijn.

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik. ‘Steeds meer organisaties zien in dat het toegankelijk maken van het kenniskapitaal voor iedereen binnen de organisatie leidt tot betere resultaten. Beleg echter wel de eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit en integriteit van de data. Daarnaast is governance een belangrijk speerpunt.’

U kunt het onderzoek downloaden op: Forbes.com.

 

Is kunstmatige intelligentie de motor van economische groei?

Artificial Intelligence AI
Reacties uitgeschakeld voor Is kunstmatige intelligentie de motor van economische groei?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Volgens een artikel op IT-Executive is Kunstmatige Intelligentie (of Artificial Intelligence, AI) hét nieuwe bedrijfsmiddel om meer met minder te bereiken. Maar hoe vertaal je die kansen in concrete resultaten? Wat zijn dan die voordelen van AI?

U bereikt vooral een hogere productiviteit met AI: het is namelijk één van de drie katalysatoren voor de economie, naast slimme automatisering en verrijken van arbeid en kapitaal.

  1. Slimme automatisering
  Ook complexe taken kunnen tegenwoordig worden geautomatiseerd. Dat scheelt veel tijd en menskracht. Daarin gaat AI nog weer een stap verder: het is inzetbaar in meerdere sectoren en in verschillende rollen, tot self-learning systemen aan toe.

  2. Verrijken van arbeid en kapitaal
  AI helpt arbeid en kapitaal beter te benutten, waardoor mensen zich op hun specifieke taak kunnen concentreren, maar ook kan AI ondersteunen, bijvoorbeeld bij het inschatten van risico’s. Daarmee wordt de intelligentie van de mens aangevuld.

  3. Innovatie versterkt innovatie
  AI is een combinatie van technologieën die kunnen voelen, begrijpen en handelen. Innovatie versterkt innovatie en AI is daarvan een lichtend voorbeeld: de economische potentie van een zelfrijdende auto gaat verder dan de autobranche. Wanneer een berijder onderweg andere dingen kan doen. Is dat weer interessant voor andere ‘mobiele dienstverleners’.

De kracht van kunstmatige intelligentie benutten
De brede impact maakt succesvolle inzet echter wel afhankelijk van een aantal randvoorwaarden:

 • Integratie van menselijke en machine-intelligentie is noodzakelijk. Daarop moeten bijvoorbeeld onderwijsinstellingen met hun opleidingen inspelen.
 • Nieuwe wet- en regelgeving is nodig om te kunnen omgaan met ‘autonoom handelende machines’. Dat geldt voor bijna alle sectoren in de maatschappij: van automotive tot zorg.
 • Ethische vraagstukken die opduiken op het moment dat een machine autonoom beslissingen gaat nemen, moeten duidelijk worden benoemd. En beantwoord. Vanuit de beleidsmakers is het opstellen van een ethische code gewenst.

Kortom, er zijn veel kansen, maar ook nog veel uitdagingen te gaan.

Het volledige artikel is hier te lezen.

 

Efficiënte automatisering doe je in stappen

Infrastructuur beheer, Management
Reacties uitgeschakeld voor Efficiënte automatisering doe je in stappen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Het is de ultieme wens van elke (ICT-) manager: een effectieve en efficiënte automatisering. Zonder tijd- en budgetoverschrijdingen. En die gewoon werkt. Maar hoe kunt u dat realiseren? In een artikel op Manageronline gaf Cognizant enkele tips, de belangrijkste zijn hieronder samengevat.

 

 • Wat wilt u bereiken met die automatisering? Doelstellingen moeten vooraf duidelijk zijn.
 • Richt u op automatisering van processen die direct bijdragen aan vergroting van productiviteit en effectiviteit.
 • Uw medewerkers moeten– letterlijk – meewerken, intern draagvlak creëren is cruciaal.
 • U moet stap voor stap werken.
 • Doe alleen die dingen die het meest (en meest direct) bijdragen aan genoemde doelstellingen.
 • De dagelijkse werkzaamheden mogen niet lijden onder de implementatie van automatisering.
 • Plan de zaken goed: een goed doordachte roadmap – met tussentijdse controles! – voorkomt dwalingen.
 • Kies een partner die u kan helpen. ICT is voor verreweg de meeste organisaties geen kernactiviteit, dus neem gerust een deskundige partij in de arm.
 • Het hele artikel kunt u lezen op: Manageronline.nl

   

  Big data: wie niet meegaat, gaat ten onder

  Data analytics / BI
  Reacties uitgeschakeld voor Big data: wie niet meegaat, gaat ten onder
  ERP systemen

  ICT informatiecentrum|

  De impact van Big Data is niet, zoals Gartner wil suggereren, weggeëbd. Emile Aarts, rector Tilburg University, voorspelt in een interview met Management Team zelfs dat wie niet meegaat in deze ontwikkeling, ten onder gaat.

  Big Data is volgens Aarts van dezelfde orde is als de evolutietheorie, de ordening van het heelal of het inzicht in de menselijke psyche. Big Data en kunstmatige intelligentie zullen het wereldbeeld veranderen.

  Kansrijke toepassingen

  Vakgebieden die zich lenen voor Kunstmatige Intelligentie Big Data zijn: markten waar proces mining een belangrijke rol speelt, de zorgsector, in de markt voor zogenaamde ‘predictive maintenance’ en als vierde vakgebied, klantinteractie. Zo’n Recommendation Engine, zoals dat wordt genoemd is volgens Aarts een veelgebruikte tool bij webshops.

  Mogelijke belemmeringen

  Eerst moeten echter nog wat juridische en ethische hobbels worden genomen, onder meer over het eigenaarschap van de data. En er moeten specialisten zijn/komen die kunnen omgaan met deze data, zoals Data Scientists.

  Managers moeten ontwikkelen

  Managers en ondernemers moeten leren inzien dat ze niet zonder die specialist kunnen en al helemaal niet zonder de data en kunstmatige intelligentie. Dat vereist andere competenties, zo worden bijvoorbeeld ‘soft skills’ voor managers steeds belangrijker. Nieuwe generaties zijn namelijk niet zo gevoelig voor hiërarchie. Zij willen meepraten.

  Het hele artikel kunt u lezen op: MT.nl