Consumenten bewuster van online beveiligingsrisico’s - ICTberichten.nl

Consumenten bewuster van online beveiligingsrisico’s

ICT onderzoek externe bron

Gemalto|

Uit onderzoek van Gemalto blijkt dat consumenten wereldwijd de verantwoordelijkheid van de bescherming van hun persoonlijke gegevens vooral leggen bij de organisaties die hun gegevens in handen hebben en niet bij henzelf. Volgens de 9.000 wereldwijd bevraagde consumenten ligt 70 procent van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van consumentengegevens bij de bedrijven, de overige 30 procent bij de consumenten zelf. Toch gelooft minder dan een derde (29%) van de consumenten dat bedrijven de bescherming van persoonsgegevens serieus nemen. Meer dan 4,8 miljard records zijn sinds 2013 getroffen door een lek, identiteitsdiefstal heeft met 64 procent het grootste aandeel.

Waar consumenten het meeste gevaar zien
Ondanks dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van de online gevaren, gelooft slechts een op de tien (11%) consumenten dat apps of websites het grootste risico vormen. Hierdoor veranderen zij niets aan hun gedrag:

  • 80% gebruikt sociale media, ondanks dat 59% gelooft dat deze media een groot risico vormen;
  • 87% maakt gebruik van online of mobiel bankieren, terwijl 34% denkt dat dit hen kwetsbaar maakt voor cybercriminelen;
  • Consumenten zijn eerder geneigd om online te winkelen tijdens drukke commerciële periodes – zoals Black Friday en Kerst (een toename van 2% online versus een afname van 2% in de winkels) – terwijl 21% verwacht dat de dreiging van cybercriminaliteit toeneemt tijdens deze periodes.

Diefstal van gegevens
Consumenten vrezen steeds vaker voor diefstal van hun gegevens; 58 procent denkt dat zij slachtoffer zullen worden van een datalek. Bedrijven moeten zich voorbereiden op het verlies dat zulke incidenten mogelijk veroorzaken. Een datalek is in veel gevallen een reden om te stoppen met online activiteiten. Zo zegt 60 procent te stoppen met online winkelen als er een datalek voorkomt, gevolgd door online bankieren (58%) en sociale media (56%). Daarbij zegt 66 procent geen zaken te willen doen met een bedrijf dat te maken heeft gehad met een datalek waardoor financiële en gevoelige informatie werd gestolen.

Soorten online beveiligingsrisico’s

Volgens het onderzoek heeft frauduleus gebruik van financiële informatie 21 procent van de consumenten benadeeld, terwijl anderen slachtoffer werden van frauduleus gebruik van persoonsgegevens (15%) en identiteitsdiefstal (14%). Meer dan een derde (36%) van de consumenten die slachtoffer zijn geworden van een lek, schrijven dit toe aan een frauduleuze website. Het klikken op een kwaadaardige link (34%) en phishing (33%) zijn de twee andere meest gebruikte methodes waar consumenten slachtoffer van werden. Daarnaast wijdt meer dan een kwart (27%) de schuld van een datalek aan een fout bij de data beveiligingsoplossingen van een bedrijf. Opvallend is dat in de Benelux maar 6 procent de schuld bij bedrijven neerlegt, dit is het laagste percentage van alle onderzochte landen.

Consumentenvertrouwen
Het gebrek aan consumentenvertrouwen kan veroorzaakt zijn door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen die bedrijven toepassen. Bij online bankieren zijn wachtwoorden nog steeds de meest voorkomende authenticatiemethodes – gebruikt door 84 procent bij online bankieren en door 82 procent bij mobiel bankieren. Hierna wordt een meer geavanceerde transactiebeveiliging het meest gebruikt bij online en mobiel bankieren (respectievelijk 50% en 48%). Oplossingen als two-factor authenticatie (43% online en 42% mobiel) en data encryptie (31% online en 27% mobiel) volgen op enige afstand.

Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in zowel de retail-omgeving als de sociale media. Bij de retail zegt slechts 25 procent van de respondenten two-factor authenticatie te gebruiken voor hun accounts in de apps en op websites. Bij sociale media gebruikt slechts 21 procent two-factor authenticatie voor alle platforms. In de Benelux maakt zelfs maar 15 procent hier gebruik van op sociale media. Slechts 16 procent van de consumenten gaf aan volledig te snappen wat data-encryptie is en wat het doet.