Artificial Intelligence AI Archives - ICTberichten.nl

All posts in Artificial Intelligence AI

Mens en machine groeien naar elkaar toe

Artificial Intelligence AI
Reacties uitgeschakeld voor Mens en machine groeien naar elkaar toe
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Artificial Intelligence (AI) gaat een steeds grotere plaats innemen in onze maatschappij. Mede daardoor krijgen mens en machine een steeds innigere relatie. Tevens zal er een nieuw soort IT-professional ontstaan, puur gericht op AI.

We voegen IQ toe aan dingen

Ingebouwde intelligentie, bijvoorbeeld in infrastructuur (smart cities), huizen, voertuigen etc. leidt tot lagere energiekosten en Internet of Things wordt bijna gratis. Alles wordt met alles verbonden en dat levert data op die ook ons ‘fysieke leven’ zal verbeteren. ‘Dingen’ worden intelligent.

Grens met werkelijkheid vervaagt

De grens tussen werkelijkheid, voorgestelde werkelijkheid (Augmented Reality, AR) en virtuele werkelijkheid (Virtual Reality, VR) vervaagt steeds meer.

Een diepere relatie met klanten

Nieuwe technologieën als AR, VR, AI en Machine Learning (ML) helpen om klanten, hun ervaringen en hun gedrag beter te begrijpen en te analyseren. Die diepere relatie is noodzakelijk om te overleven.

Vooroordeelcheck wordt de nieuwe spellingcheck

VR en AI zullen in staat zijn om informatie te vinden en oordelen te vormen, zonder emoties of al bestaande vooroordelen. Zo worden die geschikt voor bijvoorbeeld sollicitatieprocedures.

eSports wordt nu echt groot

Een andere trend is de opkomst van eSports. Je hoeft er zelfs geen atleet voor te zijn om mee te doen. Slechts snelle reflexen en een goede internetverbinding volstaan. De ‘echte’ sport profiteert van alle data die vrijkomt bij elke activiteit om zo nog beter te kunnen presteren.

We zijn op weg naar een megacloud

Nu we steeds meer gebruik maken van cloud applicaties schuilt weer een nieuw gevaar: het ontstaan van cloud silo’s. Dat betekent dat data alsnog verspreid raakt en dat maakt analyses lastiger. De reactie hierop is de megacloud: de verweving van meerdere private en publieke clouds tot één holistisch systeem, dat een intelligent overzicht biedt over de gehele IT-omgeving, wat of waar ook.

Zet cybersecurity nu echt op 1

Zowel mens als machine wordt steeds meer onderdeel van een groter (met alles verbonden) geheel. Kleine foutjes kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Hoog tijd om veiligheid op nummer 1 te zetten.

Bron: IT Executive

Agile gaat verder dan softwareontwikkeling

Artificial Intelligence AI
Reacties uitgeschakeld voor Agile gaat verder dan softwareontwikkeling
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Agile werken is vaak efficiënter en flexibeler, ook buiten de IT. Voordat bedrijven hierop overstappen, moeten ze echter begrijpen waarom ze dat doen en hoe.

Grote organisaties hebben bij een klantopdracht te maken met de vertragende werking van gespecialiseerde afdelingen en de overdrachtsmomenten daartussen. Grootste probleem is dat niemand het eindresultaat als ‘zijn’ taak ziet. Uiteindelijk lijdt de klantervaring hieronder.

Hoe en waar beginnen?

Wie agile (flexibiliteit) wil doorvoeren, moet ervoor zorgen dat teams en afdelingen meer en beter samenwerken. Voer dat stapsgewijs in, werk in multidisciplinair teamverband en verwerk feedback. Hier zijn wat richtlijnen:

1. Stel multidisciplinaire teams samen
Kleine multidisciplinaire teams (vijf tot tien medewerkers) doorlopen het hele proces en hebben daarmee zicht op het eindresultaat. Ze nemen daardoor ook meer verantwoordelijkheden op zich, in plaats van taken door te schuiven. Specifieke kennis moet beschikbaar zijn voor meerdere teams.

2. Stel leidinggevenden in dienst van het team (in plaats van andersom)
Deze multidisciplinaire teams werken meer in dienst van de klantervaring. Dat vraagt een andere manier van leidinggeven, meer faciliterend. Leidinggevenden moeten teamleden beoordelen op hoe efficiënt ze daadwerkelijke resultaten voor de klanten weten te behalen.

3. Begin met standaardtactieken en verbeter ze
Agile teams zitten niet aan een vooraf bepaald plan vast. Met de feedback en de juiste procesaanpak stimuleert u juist gedrag en blijft de vaart erin. Het voordeel is dat u makkelijker taken kunt rangschikken op prioriteit, knelpunten kunt wegnemen en kunt vaststellen op welke plekken automatisering het meeste loont.

4. Automatiseer alles wat los en vast zit
Zoek deelaspecten die u kunt automatiseren. Dat scheelt veel inefficiëntie. Ook klantcontact aan de hand van digitale kanalen is minder tijdrovend. Analyseer die opties.
Agile in de organisatie laat alle interne processen soepeler verlopen en de klantloyaliteit toenemen.

Bron: BCG

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste ICT nieuws? Schrijf u dan nu in voor de ICT nieuwsbrief.

Spraakherkenning in bedrijfssoftware kent forse risico’s

Artificial Intelligence AI
Reacties uitgeschakeld voor Spraakherkenning in bedrijfssoftware kent forse risico’s
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Het toepassen van spraakherkenning neemt toe, bijvoorbeeld in klantenservice- en bancaire toepassingen. Echter, het is niet geheel zonder risico’s, aldus Erik Remmelszwaal (DearBytes).

De belangrijkste risico’s zijn:

1. Onbekendheid met de software en het gebruik van opensource.
Er is daardoor weinig tot geen inzicht in de exacte werking van de software. Veiligheid staat onder druk en het wordt voor cybercriminelen eenvoudiger.

2. Compliancy is onduidelijk.
Het is niet transparant wat er met de informatie gebeurt en dus is er ook geen goed beheer. Gebruikers zouden zelf moeten kunnen bepalen waar informatie wordt opgeslagen. Zonder goede compliancy komt uw organisatie al snel in de problemen met toezichthouders, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Het risico daarop is in ieder geval aanzienlijk.

Het is belangrijk te weten welke maatregelen een softwareleverancier heeft genomen om te voorkomen dat informatie in verkeerde handen valt. Het simpelweg toepassen van spraaktechnologie in belangrijke applicaties levert al snel grote bedrijfsrisico’s. En dat is het niet waard, ondanks de productiviteitswinst.

Bron: Erik Remmelszwaal

Via onze ICT nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom ICT. Inschrijven kan hier: ictberichten.nl/nieuws-volgen.

AI-investeringen leiden tot groei verkoop en nieuwe banen

Artificial Intelligence AI
Reacties uitgeschakeld voor AI-investeringen leiden tot groei verkoop en nieuwe banen
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Onderzoek (Capgemini) wijst uit dat Artificial Intelligence (AI) nieuwe banen oplevert en verkoop bevordert. Bijna 83% van de ondervraagde bedrijven geeft dat aan. Zo’n 63% geeft aan dat AI zelfs geen banen heeft gekost. Daarnaast zegt driekwart meer te verkopen door inzet van AI.

Voordelen AI-investeringen

AI voorkomt vooral plichtmatig werk waar medewerkers toch al geen behoefte aan hebben. Competenties van medewerkers worden optimaal benut als AI wordt ingezet voor routinewerk. Medewerkers krijgen daardoor meer toegevoegde waarde. Machines zullen straks naast mensen werken, denkt 88%.

AI levert meer inzichten, versterkt de business en bindt klanten. Dat bevordert verkoop en voorkomt dat klanten weglopen.

Wie nu verantwoordelijk is voor (invoering van) AI is wel wat lastig. Iets meer dan de helft gaat om complexe projecten met relatief lage winsten; iets minder dan de helft om eenvoudigere projecten met veel hogere winst. Dat is wel iets voor bedrijven die nog met AI moeten beginnen om mee te nemen in hun afwegingen.

Bron: Capgemini

Wilt u meer lezen over AI of andere relevante ICT thema’s? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief en ontvang maandelijks al het laatste nieuws rondom ICT.

Is kunstmatige intelligentie de motor van economische groei?

Artificial Intelligence AI
Reacties uitgeschakeld voor Is kunstmatige intelligentie de motor van economische groei?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Volgens een artikel op IT-Executive is Kunstmatige Intelligentie (of Artificial Intelligence, AI) hét nieuwe bedrijfsmiddel om meer met minder te bereiken. Maar hoe vertaal je die kansen in concrete resultaten? Wat zijn dan die voordelen van AI?

U bereikt vooral een hogere productiviteit met AI: het is namelijk één van de drie katalysatoren voor de economie, naast slimme automatisering en verrijken van arbeid en kapitaal.

  1. Slimme automatisering
  Ook complexe taken kunnen tegenwoordig worden geautomatiseerd. Dat scheelt veel tijd en menskracht. Daarin gaat AI nog weer een stap verder: het is inzetbaar in meerdere sectoren en in verschillende rollen, tot self-learning systemen aan toe.

  2. Verrijken van arbeid en kapitaal
  AI helpt arbeid en kapitaal beter te benutten, waardoor mensen zich op hun specifieke taak kunnen concentreren, maar ook kan AI ondersteunen, bijvoorbeeld bij het inschatten van risico’s. Daarmee wordt de intelligentie van de mens aangevuld.

  3. Innovatie versterkt innovatie
  AI is een combinatie van technologieën die kunnen voelen, begrijpen en handelen. Innovatie versterkt innovatie en AI is daarvan een lichtend voorbeeld: de economische potentie van een zelfrijdende auto gaat verder dan de autobranche. Wanneer een berijder onderweg andere dingen kan doen. Is dat weer interessant voor andere ‘mobiele dienstverleners’.

De kracht van kunstmatige intelligentie benutten
De brede impact maakt succesvolle inzet echter wel afhankelijk van een aantal randvoorwaarden:

 • Integratie van menselijke en machine-intelligentie is noodzakelijk. Daarop moeten bijvoorbeeld onderwijsinstellingen met hun opleidingen inspelen.
 • Nieuwe wet- en regelgeving is nodig om te kunnen omgaan met ‘autonoom handelende machines’. Dat geldt voor bijna alle sectoren in de maatschappij: van automotive tot zorg.
 • Ethische vraagstukken die opduiken op het moment dat een machine autonoom beslissingen gaat nemen, moeten duidelijk worden benoemd. En beantwoord. Vanuit de beleidsmakers is het opstellen van een ethische code gewenst.

Kortom, er zijn veel kansen, maar ook nog veel uitdagingen te gaan.

Bron: IT Executive

 

Woon-werkverkeer van de toekomst: van sociale robots tot virtual reality

Artificial Intelligence AI
Reacties uitgeschakeld voor Woon-werkverkeer van de toekomst: van sociale robots tot virtual reality

Toshiba |

Breda, 4 juni 2015 – Toshiba publiceert een nieuw rapport over het woon-werkverkeer van de toekomst. Het rapport voorspelt hoe nieuwe innovaties en technologieën zoals zelfrijdende auto’s, sociale robots en Virtual Reality ons woon-werkverkeer tegen 2035 drastisch zullen veranderen. Lees meer