Admin Themiek, Author at ICTberichten.nl

Transportprocessen optimaliseren door automatiseren

Transportprocessen optimaliseren door automatiseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Transportprocessen optimaliseren door automatiseren
Transportprocessen optimaliseren
Voor specifieke logistieke processen schieten algemene en meer op administratieve functies gerichte applicaties tekort. Voor transportplanning en de uitvoering en afhandeling van transportprocessen biedt TMS software de oplossing.

Logistieke dienstverleners, expediteurs, verladers en bedrijven met eigen transport worden geconfronteerd met steeds hogere klanteisen. Ook andere partijen in logistieke ketens leggen de lat telkens een stukje hoger. Zonder goede automatisering van logistieke processen is daar nauwelijks aan te voldoen. Voor een betrouwbare transportplanning, administratieve afhandeling en efficiënte informatie- en documentenstroom is dan ook steeds vaker een separaat transport management systeem (TMS) nodig. Daarbij wordt er eenvoudig gekoppeld met de ERP, CRM of andere belangrijke IT systemen in de organisatie.

TMS software zorgt ervoor dat de besturing en beheersing van uw transportactiviteiten optimaal is georganiseerd. Daarbij worden niet alleen transportbewegingen in goede banen geleid, maar ook alle planningen en administraties die daarmee gemoeid zijn. Het resultaat bestaat uit:

 • Efficiëntere en beter beheersbare transportprocessen.
 • Hogere leveringsbetrouwbaarheid.
 • Grotere klanttevredenheid.
 • Minder fouten.
 • Beter gewaardeerde posities in de supply chain.
 • Lagere kosten.
 • Betrouwbare data voor het optimaal managen van transportprocessen.

Cloudoplossingen

Bijna altijd gaat het bij TMS systemen om cloudoplossingen. En dat betekent dat u er relatief snel mee aan de slag kunt en de investeringen gering zijn. Daarnaast blijven de kosten schaalbaar, zijn het onderhoud en de updates taken voor uw leverancier en is uw data veilig.

Een uitleg en toelichting van ervaren specialisten op dit gebied geven u snel inzicht in de mogelijkheden, voordelen en kosten van een modern TMS systeem voor uw organisatie. Via de gratis TMS box kunt u over deze informatie beschikken en weet u bovendien hoe u een selectie- en implementatietraject organiseert en in goede banen leidt.

Lees verder

Gratis TMS box – Alles over het vinden, vergelijken en selecteren van TMS software
Focus supply chain verschuift naar klanttevredenheid – Veelgelezen artikel
Logistieke sector moderniseert – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Moderne digitale werkplekken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Moderne digitale werkplekken
Moderne digitale werkplekken
Eindgebruikers hebben steeds nieuwe informatiebehoeften en de hoeveelheid online applicaties blijft groeien. Dat maakt werkplekbeheer dynamisch en soms lastig, vergelijkbaar met het schieten op bewegende doelen. Hoe kunt u grip houden op de digitale werkplek?

Idealiter start werkplekbeheer met een strategische aanpak voor identity & access management en data management. Door daarbij te werken met één identity provider kunt u eenvoudig controleren wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Het koppelen van applicaties is ook noodzakelijk nu deze steeds meer als cloudoplossingen worden afgenomen en op afzonderlijke systemen draaien. Verder moet er een raamwerk komen dat de beschikbaarheid van data, richtlijnen, certificeringen en de api-toegankelijkheid waarborgt. Dat voorkomt wildgroei in het applicatielandschap en het gebruik van shadow IT.

Tot slot is het verstandig om het raamwerk flexibel in te richten, zodat de werkplekken kunnen meebewegen met nieuwe informatiebehoeften en de wisselende vraag naar verwerkingscapaciteit. Door vervolgens op de achtergrond eindgebruikerservaringen te monitoren en controleren, kunt u de werkplekken in perfecte conditie houden.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Meer over werkplekbeheer – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Gratis CLOUD box – Complete informatie voor optimale cloudmigraties

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Beperk uw risico’s van cloud computing

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Beperk uw risico’s van cloud computing
risico van cloud computing
Een groot aantal organisaties is niet (goed) in staat om cyberdreigingen in de cloud te pareren. Dat komt onder meer omdat onduidelijk is waarvoor hun provider of zijzelf verantwoordelijk zijn. Om risico’s te beperken is het dan ook verstandig cloudbeveiliging meer aandacht te geven.

Er zijn allerlei risico’s verbonden aan cloud computing die nogal eens over het hoofd worden gezien. Allereerst kan het configuratiebeheer een gevaar vormen bij het implementeren van services en infrastructuur in de cloud. Wanneer een kritieke component of functie verkeerd geconfigureerd wordt, kan dat een systeem zeer kwetsbaar maken. Verder moeten de cloud provider en de zakelijke klant afspraken maken over de taakverdeling.

De provider is normaliter verantwoordelijk voor het bewaken van de infrastructuur en de services die aan een organisatie worden geleverd. Klanten zijn meestal zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de systemen en applicaties die ze met deze services maken, maar ook voor het veilig uploaden van data naar de cloud. De provider kan hiervoor hooguit wat monitoringinformatie leveren als aanvulling op data die de eigen tools bieden. Een gerelateerde risicofactor is het identiteits- en toegangsbeheer. Bij ongeautoriseerde toegang via phishing, brute forcing of identiteitsfraude kunnen gevoelige gegevens gestolen worden. Ransomware kan het hele bedrijf plat leggen. Kortom, hoog tijd om de cloudbeveiliging meer aandacht te geven.

Lees verder

Gratis CLOUD box – Complete informatie voor optimale cloudmigraties
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Niet te snel overstappen op de cloud – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Goede managers beslissen niet op buikgevoel

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Goede managers beslissen niet op buikgevoel
Goede managers beslissen niet op buikgevoel
De kwaliteit van data is essentieel om onderbouwd te kunnen beslissen. Maar het is net zo belangrijk om vooraf een meetbare en objectieve context van die data vast te stellen. Anders overheerst het buikgevoel en worden niet de beste conclusies getrokken.

Veel managers kijken alleen naar kpi’s en denken daardoor dat ze datagedreven beslissen. Toch zijn hun beslissing vaak niet objectief, want ze hebben vooraf de context niet gedefinieerd. Resultaat is dat ze vooral gegevens gebruiken die in hun straatje passen. Er wordt dan bijvoorbeeld vooral gezocht naar data die een overname ondersteunen en niet naar de solvabiliteit van de eigen onderneming.

Een andere valkuil is dat managers de data die ze zelf gegenereerd en geanalyseerd hebben het belangrijkst vinden. Om die bias te doorbreken is het zaak om eerst vast te stellen welk doel u wilt bereiken of welk probleem u wilt oplossen. Vervolgens stelt u de criteria vast om naderhand te kunnen meten of dat is gelukt en welke gegevens u hiervoor nodig heeft. Pas als de kaders helder zijn en de data compleet is, kunt u tot actie overgaan. Zo voorkomt u dat uw buikgevoel de overhand krijgt bij uw beslissingen.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van data oplossingen
Datagedreven organisatie worden, 4 aanbevelingen – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

AI beter begrijpen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI beter begrijpen
AI beter begrijpen
Artificial intelligence baseert resultaten op algoritmen. Die worden gezien als de black box van AI toepassingen. De behoefte om deze black box te openen groeit. Huidige tools maken namelijk wel duidelijk hoe een algoritme werkt, maar niet wat de uitgangspunten waren. Terwijl dat wel belangrijk is om te bepalen welke waarde gehecht moet worden aan de uitkomsten van AI.

Nu kunstmatige intelligentie steeds belangrijker wordt, willen mensen precies weten hoe een algoritme werkt. Soms is dat zelfs noodzakelijk. Denk aan AI voor medische adviezen, juridische procedures en bij financiële beslissingen. Voorbeelden van technieken voor ‘explainable AI’ zijn xAI Workbench, Arize AI en EthicalML/ai. Deze technieken worden echter misbruikt als aanjager voor de verkoop van AI platforms. Ze leveren allerlei complexe technische data, maar maken niet duidelijk hoe een AI toepassing echt functioneert.

Om algoritmen begrijpelijk maken moet ook duidelijk zijn waarom een model wordt ingezet voor een bepaalde taak, met welke data het is gevoed en of er problemen waren bij de ontwikkeling. Er zijn nog geen technieken en tools die hierover voldoende gedetailleerde gegevens verschaffen. Bovendien is het data management nu nog niet toegerust op het genereren van die informatie.

Lees verder

Meer over AI – sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Data box – Als u aan de slag wilt met data analytics, business intelligence of AI

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Smart industry: tevreden klanten én betere processen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Smart industry: tevreden klanten én betere processen
Smart industry: tevreden klanten én betere processen
In de maakindustrie stellen klanten steeds hogere eisen. Hogere kwaliteit, lagere kosten en kortere levertijden zijn belangrijk. Digitalisering en procesverbetering zijn twee speerpunten om die doelen te bereiken.

Bedrijven die zich rekenen tot de smart industry omarmen digitale technologieën om de dienstverlening te optimaliseren, maar ook om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. De basis hiervoor is een flexibel productieproces waar inzicht in de klantvraag centraal staat. De snelheid waarmee informatie beschikbaar is, maakt het verschil. Die informatie moet niet alleen direct voorhanden zijn in het productieproces, maar ook voor klanten. Denk aan het gebruik van het Internet of Things (IoT) om na te gaan wat de status is van orders en apparatuur.

Om slimme productielijnen op te zetten, zijn slimme mensen nodig. Die hoeven niet altijd van buiten te komen. Laat ook uw eigen medewerkers kennismaken met nieuwe technologie en maak ze enthousiast om de mogelijkheden van smart industry te benutten.

Lees verder

Maakindustrie vergeet CRM toe te passen – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Bedrijfssoftware box – Gratis kennis en informatie over bedrijfssoftware en dataprojecten

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Zet CFO aan het roer voor managementinformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zet CFO aan het roer voor managementinformatie
CFO aan het roer voor managementinformatie
BI software kan de informatiewensen van het management lang niet altijd vervullen. Prachtige dashboards worden onvoldoende gebruikt wegens gebrek aan goede data of onervarenheid met de bediening ervan. En dus grijpt men toch maar weer naar Excel. Hoe is dat op te lossen en welke rol heeft de CFO?

Datagedreven en onderbouwd beslissen valt of staat met de bruikbaarheid en beschikbaarheid van de data die het management nodig heeft. Inventariseer daarom eerst welke proces- en projectgegevens werkelijk relevant zijn en in een dashboard thuishoren. Ga vervolgens aan tafel met de betrokkenen van alle afdelingen en overtuig ze van het belang om alle data goed te registreren in het systeem. Meer inzicht in uren, kosten en materiaal is immers in ieders belang.

Bouw daarna een dashboard waarin alle informatie wordt geïntegreerd. Monitor en controleer tot slot of alle vastgelegde gegevens correct zijn. Bedenk daarbij dat controllers als geen ander weten aan welke data het management behoefte heeft en of de data betrouwbaar is. Zet hen dus aan het roer bij het beoordelen daarvan.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
BI box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van BI software
Hoe te beginnen met data analytics? – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Dit is het resultaat van uw cloud transitie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Dit is het resultaat van uw cloud transitie
Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie
De overstap naar de cloud is geen doel maar een middel om strategische voornemens te realiseren. Hoe kunt u nagaan of dat succesvol gebeurt, terwijl de zakelijke omgeving steeds verandert? Vijf methoden om het succes van uw cloud transitie te meten.

 • Business cases – De eerste meetmethode is het succes van de transitie aflezen aan vooraf gedefinieerde business cases. Worden de beoogde resultaten werkelijk behaald?
 • Kostenreductie – Tweede methode is nagaan in hoeverre kostenreductie bereikt wordt. Bedenk daarbij dat bij de overstap naar de cloud uw kosten veranderen van vast naar variabel (op basis van gebruik).
 • Service – Derde methode is nagaan of IT via de cloud meer service aan eindgebruikers kan leveren dan daarvoor. Denk hierbij aan verbeterde beschikbaarheid van systemen, het sneller uitrollen van nieuwe releases en het verkorten van de tijd om problemen te verhelpen.
 • Wendbaarheid – Vierde methode is kijken naar veranderingen in de wendbaarheid. Hoe vlot kunt u via de cloud een nieuw product op de markt brengen en hoe was dat in het verleden?
 • Bedrijfsrisico’s – Vijfde methode is nagaan in hoeverre de cloud helpt om bedrijfsrisico’s te verminderen. Denk daarbij aan risico’s op het gebied van security, veerkracht en compliance.

Lees verder

CLOUD box – Hulp bij het starten van cloud transities
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Potentie van de cloud onvoldoende benut – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie
Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie
Uit onderzoek onder ruim duizend leidinggevenden blijkt dat de digitale transformatie vooral vertraagd wordt doordat belangrijke data gescheiden is opgeslagen in oudere systemen. Legacy systemen remmen dus ook groei en vooruitgang. Kwetsbaarheid door geringe stabiliteit, dataveiligheid en flexibiliteit waren al bekende risico’s van legacy systemen.

Uit het onderzoek van softwarebedrijf Workday blijken twee factoren de digitale transformatie te vertragen. De eerste uitdaging is het integreren van losstaande interne datasilo’s voor operationele processen, analytics en governance. Als gevolg hiervan is het lastig om uniforme data te vergaren. Bij 70% van de organisaties duurt het minimaal twee weken om aan het einde van een rapportageperiode de benodigde resultaten voorhanden te hebben.

Tweede uitdaging is het moderniseren en ontsluiten van legacy systemen. Bijna 40% van de leidinggevenden meldt dat ze het tempo van service upgrades voor hun legacy technologie niet goed kunnen bijbenen. Daardoor duurt het voor bijna 60% procent weken of zelfs maanden om een geautomatiseerd bedrijfsproces te vernieuwen.

Lees verder

Modernisering van de ERP omgeving is een must – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Gratis ERP box – Alles over het starten, organiseren en uitvoeren van een ERP project

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datagedreven leiders kijken verder dan tools

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven leiders kijken verder dan tools
Datagedreven leider kijken verder dan tools
Datagedreven management gaat verder dan het inrichten van sexy dashboards of het opzetten van een analytics team. Ook het uitwisselen van ideeën en het delen van data zijn belangrijk.

De digitale transformatie schept een woud van data, dashboards en technologie. Supply chain managers zien al gauw de bomen door het bos niet meer, waardoor hun ambitieuze dataprojecten weinig toegevoegde waarde leveren. Eigenlijk zou de focus moeten liggen op prioriteitstelling en toewijzing van resources in de waardeketen om processen en diensten te verbeteren.

Verder is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin medewerkers elkaar continu feedback geven om groepsdenken en denkfouten te vermijden die de kwaliteit van beslissingen ondergraven. Verder is het zaak de data te ‘democratiseren’ in plaats van ze overal lokaal op te slaan. De digitale samenwerkingsplatformen die sinds covid gemeengoed zijn, vormen hiervoor een bruikbare basis.

Lees verder

DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van dataoplossingen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Effectieve dashboards in 4 stappen – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Impact van AI op HR

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Impact van AI op HR
Impact van AI op HR
Het is niet meer de vraag óf bedrijven artificial intelligence gaan toepassen voor HR, maar wanneer en hoe ze dat gaan doen. En vooral wat de gevolgen van AI zullen zijn op het functioneren van HR afdelingen en de medewerkers van bedrijven.

De verwachtingen van toepassingen van kunstmatige intelligentie voor HR taken en functies zijn hooggespannen. Zo kan HR dankzij AI personeel effectiever werven en aannemen, aansturen en ondersteunen. Maar dat is niet het enige. Door data te analyseren zijn ook ontwikkelingen op het gebied van salaris, verlof en ziekteverzuim in kaart te brengen en te voorspellen. Verder is AI inzetbaar voor de schifting van sollicitatiebrieven, bijvoorbeeld op basis van kennis en ervaring.

Omdat AI toepassingen zelflerend zijn (machine learning) worden ze steeds beter in het maken van analyses en prognoses. Maar er zijn ook gevaren: vooroordelen of beperkingen kunnen ongemerkt geprogrammeerd worden en privacygevoelige gegevens zijn misschien niet goed genoeg beveiligd. Bovendien zullen medewerkers zich moeten ontwikkelen als AI routinewerk van hen overneemt. Wanneer die risico’s niet goed gemanaged worden kan dat de doorbraak van AI in HR belemmeren.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
HR software heeft topprioriteit – Veelgelezen artikel
HRM box – Alles over het vinden, vergelijken, selecteren en implementeren van HRM software

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Klantgerichter worden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Klantgerichter worden
Klantgerichter worden
Met nieuwe CRM software wordt het eenvoudiger om klantgerichter te worden. Maar om uw sales, account management en marketing echt te optimaliseren is ook een slimme klantstrategie nodig. Zolang die er niet is leveren investeringen in nieuwe CRM software niet zoveel op. En haalt u er in ieder geval niet uit wat erin zit.

Omdat CRM software en een goede klantstrategie niet los van elkaar gezien mogen worden, ontvangen bedrijven die bezig zijn of gaan met een CRM softwareselectie het boek ‘Succesvol klantgericht ondernemen’ gratis als onderdeel van de CRM box. In het boek worden alle aspecten van het inrichten en toepassen van een CRM systeem besproken, alsook alle facetten van klantstrategieën en het optimaliseren van customer experience (CX).

Interesse?

Meer over deze leidraad om klantgerichter te worden en de gratis CRM box (waar het boek onderdeel van is) leest u via de onderstaande links.

Lees verder

Succesvol klantgericht ondernemen – Gratis boek
CRM box – Alles over het vinden, vergelijken, selecteren en implementeren van CRM software
Maakindustrie vergeet CRM toe te passen – Veelgelezen artikel

CRM systeem vervangen

Wij houden u op de hoogte

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wij houden u op de hoogte

Hartelijk dank voor uw belangstelling in een exemplaar van het boek waarin u alles leest over deze driehoeksverhouding en hoe u uw IT project optimaal organiseert. Wij informeren u binnenkort over het kosteloos verkrijgen van dit recent verschenen bijzondere boek.

Terug naar artikel

Dit boek redt uw ERP project – Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Dit boek redt uw ERP project – Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
In grote softwareprojecten, zoals bij ERP of WMS, is de samenwerking tussen opdrachtgever, leverancier en projectmanager cruciaal. Loopt die niet goed, dan kan het zomaar een moeizaam project worden, waar naar elkaar gewezen wordt op momenten dat het tegenzit. De gevolgen zijn voor u: overschrijding van budget en planning en onnodige onzekerheid over het eindresultaat.

Gratis boek

Bent u in de rol van opdrachtgever en staat u aan de vooravond van een softwareproject? Lees dan in het boek ‘Perfecte Driehoeksverhoudingen’ alles over deze samenwerking en hoe u uw IT project optimaal organiseert. Naast het boek kunt u gebruik maken van 25 praktische tools om uw project te organiseren, stroomlijnen en aansturen. U ontvangt het boek inclusief de tools nu tijdelijk extra als onderdeel van de ERP box of WMS box. Gratis dus!

Wat is het probleem?

Softwareprojecten lopen lang niet altijd goed. Dat geldt voor zowel implementaties van standaardsoftware (al dan niet in de cloud), als voor software die tegenwoordig veelvuldig wordt ontwikkeld met low code platforms. Soms wordt de stekker uit een IT project getrokken, omdat deze niet (snel genoeg) het gewenste resultaat oplevert. Wordt een project wél afgemaakt, dan kunnen grote problemen ontstaan bij de implementatie.

Wat is de reden?

Die ligt bij de hoofdrolspelers in de driehoek van opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager. Elk van hen heeft eigen verantwoordelijkheden en belangen, maar ze zijn wel afhankelijk van het gedrag en de besluiten van de ander. Effectieve besturing van een project kenmerkt zich daarom door een evenwichtige afweging van alle belangen. Op basis hiervan moet worden beslist wat het doel van het project is, wanneer het wordt opgestart en op welk moment het eindresultaat in gebruik genomen wordt. Dat trekt een zware wissel op de kwaliteit en snelheid van de communicatie.

Vooraf investeren in een goede driehoeksverhouding betaalt zich daarom dubbel en dwars terug. Want als de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager optimaal verloopt, minimaliseert u het risico dat IT projecten veel te lang duren, teveel kosten en niet het gewenste resultaat opleveren.

Noodzakelijke kennis

Als opdrachtgever in grote softwareprojecten moet er zelf voor zorgen dat de samenwerking tussen alle partijen optimaal is. Die eindverantwoordelijkheid kunt u niet buiten de deur leggen. Wat u moet doen en hoe u dat doet, leest u in dit boek. Daarnaast wordt u geholpen door de 25 tools voor uw project. Samen met het succesvolle boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ en alle informatie uit de ERP box of WMS box beschikt u dan over een dijk aan kennis om uw softwareproject in goede banen te kunnen leiden.

Bekijk ERP box | Bekijk WMS box

Wat wordt uw volgende stap in datamanagement?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wat wordt uw volgende stap in datamanagement?
volgende stap in data management
In den beginne was er het datawarehouse. Toen kwam het data lake, gevolgd door clouddata platforms. En nu verandert etl in elt. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw data?

Van data warehouse naar data lake

Eind jaren tachtig werd het datawarehouse-concept gelanceerd. Het bouwen van zo’n datawarehouse kost veel tijd en geld en u kunt er alleen gestructureerde gegevens mee verwerken. Het antwoord kwam medio 2010 in de vorm van een data lake waarmee iedereen elk soort gegevens tot op detailniveau kan analyseren. Triggers hiervoor waren de opkomst van machine learning en AI. Maar zoekopdrachten in een data lake worden traag uitgevoerd in vergelijking met die met datawarehouses. Het data-lakehouse combineert het beste van beide en biedt geconvergeerde workloads voor data science en analytics use cases.

Clouddata platforms en verder

Rond 2016 raakten clouddata platforms in zwang door de scheiding van computing en opslag en onbeperkte schaalbaarheid voor gedistribueerde systemen. Een volgende loot aan de ‘data boom’ is de data mesh, waar data wordt georganiseerd en gecontroleerd door domeinen. Volgens recent onderzoek worden alle concepten ongeveer even vaak gebruikt: 29% data mesh, 24% data-lakehouse en 23% data lake.

Nieuwe ontwikkelingen

Tegenwoordig kunnen nieuwe tools zoals dbt of Supergrain ook gegevens transformeren binnen het datawarehouse dat in een cloudomgeving draait. Hierbij staan snelheid en de schaal van gegevens centraal en is het etl-proces veranderd in een elt-proces (extract, load, transform).

Waarschijnlijk duizelt het u inmiddels, maar één ding is duidelijk: u kunt niet vasthouden aan het dertig jaar oude datewarehouse concept maar moet tegelijkertijd het hoofd koel houden om een nieuwe oplossing te selecteren die echt bij uw informatiebehoefte past. Althans, volgens deze visie.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van data oplossingen
Heeft u een data strategie? – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Valkuilen van ERP projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Valkuilen van ERP projecten
Valkuilen van ERP projecten
Bij de oriëntatie op nieuwe ERP software wordt vooral gefocust op selectie. Hoe eerder u weet welke software u nodig heeft, hoe beter het is, lijkt het. Andere factoren zijn echter veel bepalender voor het succes van uw ERP project. Door deze te weinig aandacht te geven op het moment dat dit noodzakelijk is, resulteert uw ERP implementatie dan alsnog in een oplossing waar uw organisatie weinig beter van wordt. En dat ondanks zorgvuldig geselecteerde software.

Tip: de gratis ERP box bevat alle informatie over succesfactoren en valkuilen bij ERP projecten

ERP selectie

Het is allang duidelijk dat het voor de meeste ERP toepassingen niet veel uitmaakt welke ERP software u daarvoor gebruikt. Er zijn namelijk altijd meerdere ERP oplossingen die volledig kunnen voldoen aan uw wensen en eisen. Voorkeuren worden bepaald door de software die nu al gebruikt wordt, bestaande contacten met leveranciers, het oordeel van een adviseur, ervaringen van collega’s, naamsbekendheid, marktaandelen of overtuigende verkoopmethoden.

Wat nog belangrijker is

Uiteraard blijft het uitgangspunt dat de ERP software die u gaat gebruiken zich bewezen heeft, een betrouwbare leverancier kent en past bij uw bedrijfsprocessen. Voldoet uw ERP software daaraan, dan biedt u dat echter nog geen enkele zekerheid dat het gebruiken ervan u grote voordelen gaat opleveren. De software bepaalt namelijk niet het succes van uw ERP project. Dat wordt bepaalt door de wijze waarop u het project aanpakt, uw requirements bepaalt, de aansturing organiseert, de implementatie uitvoert, de uitvoerende partijen kiest en alle valkuilen kent en omzeilt.

Handleiding voor uw ERP project

Alles over deze aanpak, de organisatie, de voorbereiding, de keuze van specialisten en meer is door het ICT informatiecentrum voor u gebundeld in de ERP box (zoals er voor andere thema’s ook een CRM box, HRM box, WMS box, DMS box of TMS box bestaat). Naast een stap voor stap handleiding voor hoe u de juiste software selecteert, gaat deze informatie van ons en tientallen kennis- en informatiepartners vooral ook over hoe u uw project op de meest succesvolle manier voorbereidt, start, organiseert en uitvoert.

Alle succesfactoren en valkuilen bij ERP projecten zijn u dan snel duidelijk. Kennis waarvoor u zich heel wat uren advies van uw ERP adviseur kunt besparen. En aan de goede kant kunt zitten van de 50% ERP projecten die achteraf als (deels) mislukt worden beschouwd.

Bekijk ERP box

Kiezen voor een multicloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Kiezen voor een multicloud
Kiezen voor een multicloud
Multicloud strategieën komen steeds vaker voor. Op zich kunnen dat prima werkende strategieën zijn. Maar veel bedrijven realiseren zich niet welke consequenties verschillende clouds kunnen hebben voor de workloads. Want dan kan het ook mis gaan.

Bij beslissingen over bedrijfsapplicaties en het onderbrengen daarvan in verschillende cloudomgevingen wordt vooral gekeken naar functionaliteit, kosten en implementatiesnelheid. De interoperabiliteit met andere clouds wordt maar zelden meegenomen in de overweging. Dat is best merkwaardig, omdat het beheer en de service van cloudproviders sterk kan verschillen en niet altijd matcht met de eigen aanpak. Daardoor moet een team van experts klaarstaan voor netwerkstandaardisatie. Denk aan specialisten in Kubernetes en SDN om het beheer van respectievelijk netwerkworkloads en internetworking te vereenvoudigen.

Applicaties naar de cloud

Een mix van leveranciers en omgevingen is op zich niet verkeerd, maar er is aandacht geboden voor de manier waarop netwerk- en applicatiebehoeften zijn te vervullen in een gedistribueerde omgeving. Workloads moeten eenvoudig zijn te verplaatsen naar de meest effectieve locatie, zonder dat u hiervoor een leger aan specifieke deskundigen in dienst hoeft te hebben.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

CLOUD box – Over de keuze van cloudoplossingen, cloudservices en leveranciers
Verhuizen naar de cloud – Veelgelezen artikel
5 stappen voor cloudtransitie – Veelgelezen artikel

IT security begint met veiligheidsbewustzijn

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT security begint met veiligheidsbewustzijn
IT security veiligheidsbewustzijn
Cybercrime is een explosief groeiend probleem. Daarom zijn systemen voor monitoring, preventie, detectie en response van vitaal belang. Maar daarmee bent u er nog niet. Nu IT systemen zo snel groeien moeten securityexperts afwegen waar hun prioriteiten liggen bij het bewaken en beschermen ervan. Maar ook als ze tijdig updates beschikbaar stellen kan het fout gaan, omdat afdelingen of bedrijfsonderdelen die niet (tijdig) installeren. Bijkomend probleem is dat bij de monitoring van de systemen zoveel informatie vrijkomt dat de experts tussen de bomen het bos niet meer zien.

Om het tij te keren zou het personeel zich meer bewust moeten zijn van de veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld door niet zomaar bestanden in e-mails te openen en niet meteen te geloven dat de afzender echt een bekende is. Veiligheidsbewustzijn van medewerkers is dan ook de belangrijkste eerste stap naar een betere IT security.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security
Vier stappen om cyberaanvallen te pareren– Veelgelezen artikel
Vijf vertrekpunten voor een veilige IT infrastructuur – Veelgelezen artikel

Levertijden ICT projecten lopen op

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Levertijden ICT projecten lopen op
Levertijden ICT projecten
Aan nieuwe projecten hebben de meeste ICT leveranciers geen gebrek. Aan goede en ervaren ICT specialisten om deze projecten goed uit te voeren wel. Ook het door u geplande ICT project gaat daarom straks een lange pijplijn in. Tijdig starten dus met voorbereidingen, dan bent u bij steeds meer ICT leveranciers pas ver in 2023 aan de beurt. Als het meezit …

Toenemende automatiseringsbehoefte

Bij industriële bedrijven, handelsbedrijven, dienstverlenende organisaties en logistieke bedrijven is de behoefte aan efficiëntere, flexibelere en duurzamere bedrijfsprocessen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en personeelsgebrek zijn daarvoor belangrijke triggers.

Deze ontwikkelingen leiden al enige tijd tot een enorme digitaliseringsslag. Daarbij is grote aandacht voor het automatiseren van de primaire processen (met nieuwe ERP, CRM, HRM of WMS systemen bijvoorbeeld) en het implementeren van oplossingen rond het gebruik en het beheer van data. Gevolg is goedgevulde orderportefeuilles bij ICT leveranciers, die almaar voller worden. Dit ondanks dat de onzekerheid over economische vooruitzichten, stijgende rente en hogere bedrijfskosten investeringsbehoeften momenteel ook remmen.

Tekort aan ICT specialisten

Terwijl het aantal projecten toeneemt, worden ICT bedrijven geconfronteerd met een schaarste aan ICT specialisten en een dynamische arbeidsmarkt met relatief veel personeelsverloop. De uitvoeringscapaciteit neemt hierdoor af, waardoor nieuwe projecten pas later gestart kunnen worden en lopende projecten vertraging oplopen.

Wat is voor u belangrijk?

Als er in uw organisatie plannen zijn voor verdere digitalisering, dataoplossingen of nieuwe software voor administratieve, commerciële of logistieke processen, realiseer u dan dat de tijd tussen uw besluit om te starten met het project en de daadwerkelijke oplevering daarvan steeds langer wordt. Voor veel nieuwe ICT projecten is oplevering in 2023 al geen haalbare kaart meer. Onder de huidige omstandigheden is dit dan ook belangrijk:
 • Stel nu vast welke processen u wilt aanpakken en verbeteren.
 • Bepaal aan welke nieuwe ICT oplossing de grootste behoefte is.
 • Bepaal wanneer u deze oplossing uiterlijk gerealiseerd wilt hebben.
 • Start tijdig met interne voorbereidingen en benoem een projectverantwoordelijke.
 • Communiceer uw plannen in de organisatie en benut de feedback.
 • Start tijdig met uw oriëntatie en de selectie van oplossingen en leveranciers.
 • Gebruik de gratis informatie over selectie en de beste aanpak van uw ICT project (zie onder).
 • Maak in de offerte- en opdrachtfase duidelijke afspraken over planning en oplevering.
 • Zorg ervoor dat u de ervaren ICT specialisten krijgt die u worden beloofd.

Gratis informatie

Het ICT informatiecentrum heeft veel informatie beschikbaar die u helpt bij het opstarten, organiseren en uitvoeren van uw ICT project. Kennis die u zeker niet moet (en hoeft te) missen vindt u in:

 • Bedrijfssoftware box – Complete informatie over het selecteren en implementeren van software.
 • Data box – Leidraad bij projecten rond BI, data analytics en data management.
 • Komt een CEO bij de IT dokter – In dit boek leest u waarom veel ICT projecten mislukken en hoe u dat met de juiste voorbereiding voorkomt.

Digital planning in de supply chain

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digital planning in de supply chain
Digital planning in de supply chain
Steeds meer bedrijven die werken aan optimalisering van hun supply chain, kijken naar oplossingen voor digital planning. Daarvoor moeten tools geselecteerd worden en moet de implementatie-methode worden bepaald. Meestal gaat de aandacht eerst uit naar de selectie van de tools en dan pas naar de implementatiemethode. Andersom is beter, volgens deze specialist: eerst de methode, dan de tools.

U doet er dan ook verstandig aan om eerst te bedenken welke aanpak van de implementatie het beste past bij uw organisatie. Er zijn twee basisbenaderingen: de waterval-methode en scrum. Is uw organisatie stabiel, heeft u veel hoogopgeleid personeel en ligt er al een blueprint klaar voor de toekomstige demand en supply planning? Dan is de waterval-methode met bijbehorende tools aan te raden. Is uw bedrijfsomgeving dynamisch, weet u niet zeker wat de toekomstige manier van plannen wordt en heeft u een historie van mislukte implementaties? Dan past de scrum-methode en de daaraan gerelateerde tools beslist beter.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Focus supply chain verschuift naar klanttevredenheid – Veelgelezen artikel
SCM gids – Toepassingen, trends en ontwikkelingen rond supply chain management
Wanneer een WMS vervangen? – Veelgelezen artikel

Supply chain en klanttevredenheid

Slecht datagebruik remt innovatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slecht datagebruik remt innovatie
Expertcomite
70% van de bedrijven heeft problemen met innoveren, omdat zij hun data niet effectief kunnen gebruiken en er onvoldoende waarde uit halen. Dat blijkt uit onderzoek van VMware onder C-level managers van Forbes Top 2000 bedrijven.

Meest genoemde redenen voor deze situatie zijn de toenemende hoeveelheid gegevens en problemen met de datatoegang. Bijna 60% van de managers is bang dat ze hierdoor achterop raken bij de concurrentie. Zij hebben de handen al vol aan het in de lucht houden van hun huidige technology stack en missen daardoor strategische kansen. Onderliggende oorzaken hiervan zijn een gebrek aan digitale capaciteit en vaardigheden, rigide infrastructuren, maar ook beperkingen en risico’s rond datasoevereiniteit en compliance. Om de kloof tussen innovatieve ideeën en het realiseren daarvan te dichten, zouden bedrijven zich sterker moeten richten op mensen, processen en technologieën.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Heeft u een datastrategie? – Veelgelezen artikel
Gratis DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van data oplossingen
Meer over data en datagedreven werken – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl

Aandachtspunten van digitale transformatie voor CIO’s en IT afdelingen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Aandachtspunten van digitale transformatie voor CIO’s en IT afdelingen
Aandachtspunten digitale transformatie
Om toekomstbestendig te blijven opereren moeten bedrijven hun digitale transformatie versnellen. Dit zijn de vertrekpunten voor IT beslissers om hun organisatie het komende half jaar op de juiste koers te houden.

 • Zero-trust met als uitgangspunt dat niets op het netwerk veilig is en al het netwerkverkeer wordt gecheckt om het doel ervan te bepalen en te analyseren.
 • Beter cloudgebruik met een control plane om systemen te beheren en te monitoren, kosten te besparen en technical debts te voorkomen.
 • Veilig en compliant blijven in het kader van Gaia-X, waarbij cloudaanbieders moeten aangeven hoe zij klantdata in Europa zullen beschermen om soevereiner te zijn ten opzichte van grote Amerikaanse technologieleveranciers
 • Afhankelijkheid van IT werknemers reduceren door met bewezen standaardoplossingen te werken en geen doe-het-zelf oplossingen op basis van open source technologie te gebruiken waarvan alleen de bouwers weten hoe ze werken.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Dit is digitale transformatie – Uitleg en informatie
Trends in digitale transformatie – Veelgelezen artikel
Digitale transformatie – Gratis e-boek

Digitale transformatie

Niet te snel overstappen op de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Niet te snel overstappen op de cloud
Overstappen op de cloud
Steeds meer applicaties en steeds meer data staan in de cloud. Dat biedt veel voordelen, mits de migratie van de oude situatie naar de nieuwe cloudomgeving doordacht gebeurt. Haastige spoed is ook in dit geval niet goed. Bedrijven die de cloudmigratie te snel doorvoeren lopen securityrisico’s, maken onnodige kosten en creëren een instabiele infrastructuur. Met de onderstaande aanpak kunt u problemen voorkomen en vergroot u de kans op een succesvolle migratie naar de cloud.

Cloudtransitie

De eerste vraag is op welk moment u de cloudtransitie het beste kunt maken. Bijvoorbeeld als uw bedrijf snel groeit, waardoor u beter schaalbare IT nodig heeft. Een andere reden is de ontwikkeling van innovatieve services, waarvoor u complexe technologie gaat gebruiken, bijvoorbeeld AI. Het kan ook zijn dat uw hardware aan vervanging toe is en dat dit de aansporing is voor een cloudtransitie.

Applicaties naar de cloud

Belangrijk is dat applicaties optimaal moeten werken voordat u ze overzet naar de cloud. Daarnaast kan een te snelle migratie de veiligheid en continuïteit in gevaar brengen. Wanneer u niet de juiste beveiligingsmaatregelen treft, is er een grote kans op datalekken en zien cybercriminelen hun kans. Begin daarom altijd met een BIV classificatie op de applicatiesuite om de security en compliance te waarborgen. BIV classificatie is een aanduiding voor de mate waarin de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van de IT systemen en de data zijn geborgd.

Daarna is het belangrijk om te checken of de juiste maatregelen zijn genomen om een veilige infrastructuur en stabiel werkende applicatiesuites te waarborgen. Het is een specialistisch terrein. Heeft u daarover zelf onvoldoende kennis in huis, dan is de hulp van een hierin gespecialiseerde partij meestal noodzakelijk.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Gratis CLOUD box – Complete informatie voor optimale cloudmigraties
In 6 stappen cloud ready – Veelgelezen artikel
Grip op hybride cloud – Veelgelezen artikel

Maakindustrie vergeet CRM toe te passen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Maakindustrie vergeet CRM toe te passen
Maakindustrie vergeet CRM
De maakindustrie en andere industriële bedrijven zijn vooral bezig met het digitaliseren van hun productie. Ze komen niet of onvoldoende toe aan het digitaliseren van hun marketing- en salesactiviteiten, bijvoorbeeld met CRM software of een hiervoor goed geconfigureerde ERP oplossing. Door het niet optimaal inzetten van IT systemen voor marketing en sales blijven er veel kansen liggen.

Kansen voor marketing en sales

Er zijn allerlei lucratieve mogelijkheden om digitalisering in te zetten voor marketing en sales in de maakindustrie. Denk aan de toepassing van slimme sensoren om data te analyseren van apparatuur die bij klanten draait. Verder zijn veel gegevens beschikbaar in de toeleverketen om de vraag te voorspellen en snel te communiceren over de status van orders.

Verder kunt u klanten de mogelijkheid bieden om zonder menselijke tussenkomst de producten te selecteren waaraan ze behoefte hebben, die vervolgens makkelijk online zijn te bestellen. Door hiervoor verschillende digitale kanalen beschikbaar te stellen, kunnen klanten zelf bepalen wanneer en hoe ze met uw bedrijf willen interacteren. Omgekeerd kunt u de informatievoorziening afstemmen op de betreffende fase van een klantreis naar de aankoop. Bovendien bent u in staat om realtime te meten wat het resultaat is van uw marketing- en salesinspanningen.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Gratis CRM box – Complete informatie over CRM selectie, ontwikkelingen en oplossingen
CRMsystemen.nl – Alles over CRM software en klantgericht ondernemen
Succesvol klantgericht ondernemen – Gratis boek

CRM systeem vervangen

Industriële toepassingen van artificial intelligence

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Industriële toepassingen van artificial intelligence
Industriële toepassingen van artificial intelligence
Artificial intelligence krijgt steeds meer toepassingen bij beeldverwerking. In de beveiliging en zorg worden er grote stappen gezet. Voor industriële toepassingen gaat het nu ook hard. Met name AI oplossingen voor machine vision ontwikkelen zich snel, vooral omdat het een interessant terrein is voor tech startups.

Machine vision is de technologie die ervoor zorgt dat machines en apparaten ‘ogen krijgen’. Dankzij een combinatie van camera’s, software en hardware worden visuele taken geautomatiseerd. Op basis van de door het machine vision systeem waargenomen data kan een machine acties uitvoeren. Door de toevoeging van artificial intelligence leert het systeem en wordt de aansturing steeds meer bepaald door eerdere acties en de gevolgen daarvan. Machine vision draagt zo nog effectiever bij aan het optimaliseren van de nauwkeurigheid, kwaliteit en productiviteit van werkzaamheden in industriële omgevingen.

Er is inmiddels een scala aan efficiënte AI-versnellers voor machine vision op de markt: van kleine, low-power ingebedde vision systemen tot volledig geïntegreerde cameraplatforms. Dat leidt echter nog niet direct tot een grote doorbraak. Algoritmen moeten worden getest, gevalideerd, aangepast en uiteindelijk toegepast in workflows. Dat vraagt veel expertise en nieuwe competenties, waarover op dit moment vooral innovatieve startups beschikken. Dat verandert momenteel.

Er zijn sinds kort software development kits (SDK’s) op de markt waarmee medewerkers met minimale kennis van data science en data analytics AI workflows kunnen bouwen. Verder worden open platforms gelanceerd waarmee ontwikkelaars hun eigen beeldverwerkingstoepassingen kunnen ontwerpen. Belangrijk hierbij is wel dat AI toepassingen geen black box zijn, maar dat de tools inzicht geven in de werking ervan om onverklaarbare fouten en verkeerde beslissingen te voorkomen.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Artificial intelligence wint terrein in maakindustrie – Veelgelezen artikel
Wat zijn AI toepassingen? – Uitleg en voorbeelden
Enterprise AI – Uitleg en voorbeelden

Gevaar van oude software

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Gevaar van oude software
Gevaar van oude software
In veel organisaties draaien belangrijke bedrijfsprocessen op inmiddels verouderde software. Dat brengt risico’s met zich mee. Soms zijn die risico’s heel groot en hebben storingen grote gevolgen voor de continuïteit van bedrijfsactiviteiten. Waarom vasthouden aan legacy systemen terwijl moderne systemen talloze voordelen bieden?

Er zijn veel redenen waarom de vervanging van oude systemen wordt uitgesteld. En dat terwijl bij gebruikers of het management allang het besef bestaat dat het vernieuwen van deze legacy systemen inmiddels noodzakelijk is. Gebrek aan tijd, capaciteit, budget, een langetermijnvisie of urgentie zijn allemaal verklaringen daarvoor. De terugkerende constatering dat er vernieuwd moet worden leidt telkens niet tot concrete plannen en actie. Zolang de systemen nog werken is er immers geen noodzaak voor verandering.

Gevaar

Als belangrijke bedrijfsprocessen draaien op verouderde ERP systemen, CRM oplossingen, boekhoudsystemen, HR suites, documentbeheer oplossingen, WMS systemen of databases, dan brengt dat risico’s met zich mee. Vaak zijn die risico’s merkbaar in de vorm van regelmatig terugkerende storingen, steeds vaker mopperende gebruikers, steeds duurder en frequenter onderhoud, lastige koppelingen met andere systemen en veiligheidsissues. Maar het grootste gevaar is dat bedrijfsprocessen stil komen te liggen en dat de oplossing voor grote storingen meestal niet snel realiseerbaar is.

Herkent u zich in deze situatie en ziet u ook grote of kleine risico’s? Lees dan verder in de onderstaande artikelen.

Cloudprovider kiezen: groot of klein?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloudprovider kiezen: groot of klein?
Cloudprovider kiezen
Bedrijven worden in toenemende mate afhankelijk van hun cloudprovider. Uw data, software en communicatie kunnen er volledig van afhankelijk zijn. De keuze voor een grote cloudprovider lijkt meer zekerheid te bieden dan de keuze voor een kleinere speler. Maar soms zitten er aan grote cloudproviders ook grote nadelen. ‘Wie ermee in zee gaat, legt zijn gegevens in handen van een generalist die thuis is in infrastructuren, maar niet in databases.’

Volgens het artikel, waarnaar onderaan verwezen wordt, is het riskant om uw bedrijfsdata onder te brengen bij een generalistische cloudprovider. Niet alleen omdat u dan de controle op uw data uit handen geeft, maar ook door de manier waarop de data verwerkt en beheerd wordt. Het is de vraag of een cloudprovider de technologie en de waarde daarvan voor uw concurrentiepositie voldoende begrijpt.

Die vraag is vooral belangrijk bij workloads en applicaties die het verschil maken. Werken met een gespecialiseerde databasepartner in plaats van met een generieke cloudprovider heeft verschillende voordelen. Bij belangrijke veranderingen in de architectuur beschikt u over deskundige adviseurs om een roadmap te ontwikkelen en de prestaties in de cloud te optimaliseren. Verder kan een databasepartner u helpen om meer strategische voordelen uit uw data te halen.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Werken in de cloud – Ontdek de voordelen en nadelen
CLOUD box – Alle informatie over het starten van een cloudproject
In 6 stappen cloud ready – Veelgelezen artikel

Digitalisering van supply chain begint aan menskant

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitalisering van supply chain begint aan menskant
digitalisering van supply chain
Veel bedrijven zien een digitale supply chain als dé oplossing voor inefficiënte processen. Maar helaas omarmen medewerkers de nieuwe technologie niet altijd direct. Dan komt het project lastig van de grond. Hoe is dat op te lossen?

Een digitale supply chain brengt operationele activiteiten en ketenprocessen samen in een totaaloplossing. Daardoor sluiten de bedrijfsprocessen perfect op elkaar aan en zijn ook de processen van ketenpartners volledig geïntegreerd. Mooie woorden, maar in de praktijk blijven partners nog steeds vaak Excel- en CSV-bestanden uitwisselen.

Als digitalisering van de supply chain mislukt, is dat meestal omdat er niet genoeg aandacht is voor de menselijke kant. Medewerkers willen wel veranderen, maar ze laten zich niet dwingen. Verandermanagement is dus een belangrijke component van digitalisering. Al is de technologie nog zo goed, wie gewend is om iets op de achterkant van een sigarendoos uit te rekenen, moet eerst warm gemaakt worden voor een nieuwe manier van werken. Anders wordt de droom van nieuwe technologie een kostbare nachtmerrie.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

SCM gids – Gratis download
Supply chain management software – Informatie op ICTinfiormatiecentrum.nl
Logistieke sector moderniseert – Veelgelezen artikel

Datagedreven worden in 10 stappen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven worden in 10 stappen
Datagedreven worden in 10 stappen
Datagedreven werken is een oplossing om uw bedrijf wendbaar en weerbaar te laten opereren in een dynamische en concurrerende markt. Steeds meer bedrijven bewijzen dat het gericht en gestructureerd omgaan met de beschikbare data hen en hun klanten grote voordelen biedt. In de onderstaande tien stappen realiseert u uw transitie naar een datagedreven organisatie.

De transitie naar datagedreven werken begint met drie vragen:

 • Hoe haalt u meer waarde uit data?
 • Hoe houdt u de toevoeging van waarde beheersbaar en schaalbaar?
 • Waar moet u beginnen en wat is daar een betrouwbare business case voor?

Voor het beantwoorden van die vragen is het noodzakelijk om een data-analyseteam te formeren en een goed doordacht datamodel op te stellen. Vervolgens is een pragmatisch stappenplan nodig dat bestaat uit de volgende tien stappen:

 • Definieer meetbare doelstellingen.
 • Verzamel veel en diverse data.
 • Neem de klant als uitgangspunt.
 • Maak data voor iedereen toegankelijk.
 • Betrek de juiste medewerkers bij uw project.
 • Definieer kritische prestatie-indicatoren.
 • Waarborg de datakwaliteit.
 • Garandeer de dataveiligheid.
 • Distribueer het data-eigenaarschap.
 • Bouw een technische infrastructuur.

Wanneer u de data volgens dit stappenplan verzamelt en analyseert, kunt u snel en secuur relaties, patronen en trends ontdekken. Op basis hiervan bent u in staat om beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Hoe wordt u een datagedreven organisatie – Uitleg, tips en informatie
DATA box – Alles voor en over het starten van dataprojecten
Heeft u een datastrategie? – Veelgelezen artikel

Start digitale transformatie met RPA

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Start digitale transformatie met RPA
start digitale transformatie met rpa
Organisaties die laagdrempelig willen starten met de digitale transformatie kunnen het beste beginnen met robotic process automation (RPA) voor vastomlijnde business cases. Hoe pakt u dat aan?

De kern van RPA is eenvoudig: analyseer een repetitief arbeidsintensief proces en ontwikkel software die de menselijke taken overneemt. Denk aan een tool die digitaal aangeleverde scans van declaratiebonnen ontdubbelt. De robot vergelijkt hiervoor de scans met elkaar, doet extra controles met OCR (optical character recognition) en voert fuzzy matching uit. De specificaties hiervoor zijn simpel: de ingediende bon is wel of niet dubbel ingediend. Zo ja, dan moeten ze handmatig verder afgehandeld worden.

Als u dat laatste ook wilt automatiseren heeft u intelligentere oplossingen nodig. Maar vooral in het begintraject van RPA moet u de vraag zo simpel mogelijk houden. Bedenk bij het opzetten van een RPA project dat het makkelijker is om een fiscalist te leren hoe technologie werkt, dan om een techneut duidelijk te maken hoe de fiscaliteit werkt. Pas wanneer een robot goed functioneert kunt u denken aan uitbreiding. Denk dan aan een robot assistent die checkt of een werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding of in aanmerking komt voor een leasevoorziening. Ook voor RPA geldt dus ‘think big, start small’.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Kennismaken met RPA – Gratis e-boek
Wat is RPA? – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Toepassingen van RPA – Gratis e-boek

Succesvolle AI projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Succesvolle AI projecten
Succesvolle AI projecten
Artificial intelligence en machine learning krijgen steeds meer aandacht en toepassingen. En bovendien steeds vaker voorrang op andere IT projecten. Ruim 40% van de bedrijven geeft prioriteit aan projecten op het gebied van artificial intelligence en machine learning. Helaas kosten die projecten veel tijd en valt het resultaat vaak tegen. Vraag is hoe u dat kunt voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bedrijven voorrang geeft aan AI en ML projecten boven andere IT projecten. Maar juist organisaties met de meeste resources en personeel voor deze projecten zijn veel tijd kwijt aan het ontwikkelen en implementeren van modellen. Circa 90% procent meldt lange tijdslijnen bij de ontwikkeling en bijna 60% heeft minimaal een maand nodig om een getraind model in productie te nemen. Bij een derde besteden data scientists zelfs meer dan de helft van hun tijd aan het implementeren van modellen.

De oplossing is automatisering van AI en ML pipelines. Zo’n geautomatiseerde pipeline kan ook de prestaties bewaken, waarschuwingen activeren en model re-trainingen starten. Daardoor worden de algoritmen continu verbeterd en is de downtime minimaal.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Gratis DATA box – Informatie, advies en hulp bij het starten van dataprojecten
Bestuurders weten te weinig van AI – Veelgelezen artikel
Vijf tips bij het toepassen van AI – Veelgelezen artikel

Nieuwe ERP software: dit is belangrijk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe ERP software: dit is belangrijk
Nieuwe ERP software
Van alle bedrijfssoftware die u in uw organisatie kunt toepassen, raakt ERP software de meeste verschillende bedrijfsprocessen, afdelingen en bedrijfsonderdelen. Finance, sales, logistiek, HR, voorraad, productie of inkoop kunnen allemaal onderdeel zijn van deze geïntegreerde softwareoplossing. Koppelingen met andere systemen maken de totale configuratie nog groter. Niet onlogisch dus dat ERP projecten geassocieerd worden met complex, risicovol en duur.

Oude systemen vervangen

Zeker als er nog verouderde systemen aanwezig zijn is de drempel om op zoek te gaan naar een nieuwe ERP oplossing hoog. Helemaal als daar in de loop der jaren ook nog diverse maatwerkapplicaties tegenaan zijn gebouwd, waardoor software en bedrijfsprocessen steeds hechter met elkaar vergroeid zijn geraakt. Dat de oude software steeds instabieler is geworden, vaker storingen kent of geen mogelijkheden meer biedt om uit te breiden, is lange tijd voor lief genomen. Tot de dag aanbreekt dat vervangen onvermijdelijk is geworden.

Grote voordelen

Moderne ERP software kent hele andere eigenschappen dan oudere software en biedt daardoor veel voordelen. Op het gebied van flexibiliteit, modulariteit en schaalbaarheid zijn de nieuwe ERP oplossingen dan ook niet meer te vergelijken met oude systemen. Implementatiekosten, gebruikskosten en onderhoudskosten liggen op aanzienlijk lagere niveaus. Technologisch zijn er grote voordelen op het gebied van gebruiksgemak, snelheid, koppelbaarheid, gebruik van data, bedrijfszekerheid en informatieveiligheid.

Hoe begint u?

Heeft u plannen om uw oude ‘legacy’ ERP systemen te vervangen, dan is de vraag hoe u daarmee begint. Alles zelf doen is onmogelijk en alles uitbesteden niet wenselijk. Drie vragen hebben in deze fase een antwoord nodig:

 • Hoe pakt u het project (selectie en implementatie) op de beste manier aan?
 • Welke ERP oplossing past het best bij uw bedrijf en bedrijfsprocessen?
 • Welke leveranciers, adviseurs of implementatiepartners kunnen u helpen?

Risico’s mijden, kansen benutten

Ondanks de enorme hoeveelheid kennis en ervaring die er inmiddels bestaat met ERP selecties en implementaties, worden er nog veel onnodige fouten mee gemaakt. Dat kan resulteren in softwareoplossingen die uiteindelijk de beoogde functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid of flexibiliteit niet hebben. En het kan resulteren in forse overschrijdingen van planningen en budgetten, waarvan u letterlijk en figuurlijk de rekening gepresenteerd krijgt.

Vier belangrijke uitgangspunten

Om problemen te voorkomen, zijn dit enkele belangrijke uitgangspunten voor uw ERP project:

 • Weet waarover het gaat – Zorg bij aanvang van uw project voor voldoende kennis in uw organisatie over ERP software, zodat u niet volledig afhankelijk bent van wat leveranciers en adviseurs u zeggen. Zij hebben immers altijd een commercieel belang.
 • Realiseer echte verbeteringen – Zoek geen nieuwe versie van de software die u nu al heeft. Dan bent u straks veel geld kwijt, maar blijft uw bedrijf in ontwikkeling stilstaan. Kijk daarom eerst naar de mogelijkheden van nieuwe ERP software en optimaliseer uw processen binnen de mogelijkheden van die software. Pas dan zet u echt stappen vooruit in de ontwikkeling van uw bedrijf.
 • Selecteer de juiste partner – Realiseer dat de belangrijkste keuze bij de implementatie van een nieuwe ERP oplossing niet de keuze van de ERP software zelf is, maar de keuze van de partij die u daarbij begeleidt en de implementatie voor u verzorgt.
 • Maak uw organisatie betrokken – Beschouw het vinden en implementeren van nieuwe ERP software als een project van uw hele organisatie en niet alleen van de IT afdeling of het management. Toekomstige gebruikers bepalen uiteindelijk of uw ERP implementatie straks geslaagd is of niet.

Informatie, adviezen en hulp

Alles hierover vindt u ook terug in de boeken, checklists en stappenplannen van de ERP box van het ICT informatiecentrum. De box bundelt informatie, adviezen en hulp, vertelt u alles over het uitvoeren van het selectietraject, laat u kennismaken met relevante ontwikkelingen en biedt u de mogelijkheid met specialisten te sparren over wat voor u belangrijk is. Welke informatie u gebruikt, bepaalt u uiteraard zelf. Maar feit is dat uw ERP project er altijd beter van wordt.

Lees meer over de ERP box

Vervangt low code de high code?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vervangt low code de high code?
Vervangt low code high code
Low code applicaties zijn aan een enorm opmars bezig. Bij steeds meer bedrijven gaan ‘citizen developers’ aan de slag met low code tools om snel en betaalbaar maatwerkapplicaties te ontwikkelen. Betekent dat het einde van professionele programmeurs van high code of is er nog een tussenweg?

Bedrijven moeten medewerkers koesteren die zonder diepgaande IT kennis digitale oplossingen in low code ontwikkelen om daarmee processen te versnellen en te verbeteren. Maar er zit een risico aan het gebruik van low code en no code tools. Er ontstaat namelijk een wildgroei in het IT landschap als iedereen apps bouwt. Het overzicht gaat verloren en de beveiliging wordt steeds lastiger. Bovendien is vaak niet alle gewenste functionaliteit te realiseren met low code.

De oplossing is een breed platform waarop no code, low code en high code is samengebracht. Op dat platform kunnen enthousiaste citizen developer samenwerken met medewerkers die met meer IT-kennis voor high-end uitbreidingen. Door die mix van softwareniveaus en kennisniveaus benut u ieders talent en slaat u de brug tussen business en IT.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Software project starten? – Gebruik de bedrijfssoftware box
Zakelijke voordelen van low code tools – Veelgelezen artikel
Meer over low code en no code – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl

Potentie van de cloud onvoldoende benut

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Potentie van de cloud onvoldoende benut
potentie cloud
Bedrijven halen nog onvoldoende rendement uit hun migratie naar de cloud. Dat komt onder meer omdat ze hun data niet centraal stellen in de architectuur. Maar er zijn meer remmende factoren.

Uit onderzoek blijkt dat migratie naar de cloud voor ruim 70% van de organisaties innovatie triggert. Verder meldt ruim 60% concurrentievoordeel te behalen door taken in de cloud te automatiseren. Dat leidt bij ruim de helft tot dalende beheerkosten. Toch denkt 70% de potentie van de cloud nog niet ten volle te benutten. Bij 46% komt dit omdat de IT afdeling te weinig kennis en mankracht heeft. Inmiddels heeft bijna de helft het beheer van de IT infrastructuur geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan een externe partner.

Verder heeft een derde van de organisaties onvoldoende grip op security. Kernprobleem is echter de uitwisseling van data tussen applicaties: bijna 60% zou liever de data in plaats van de applicaties centraal stellen in de architectuur. Om bruikbare inzichten te genereren zou alle data op één centrale plek beschikbaar moeten zijn. Het gros van de organisaties heeft moeite om de technologie toe te passen die deze integratie mogelijk maakt.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

CLOUD box – Over de keuze van cloudoplossingen, cloudservices en leveranciers
Verhuizen naar de cloud – Veelgelezen artikel
5 stappen voor cloudtransitie – Veelgelezen artikel

Digitale transformatie in de supply chain

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitale transformatie in de supply chain
digitale transformatie in supply chain
Het voorkomen en oplossen van verstoringen in de logistieke keten staat hoog op de agenda van veel directies. Digitale technologie brengt de serviceniveaus omhoog en de kosten omlaag. Hoe zorgt u ervoor dat de datastroom de goederenstroom optimaal kan aansturen? Begin bij het zoeken naar een oplossing met het antwoord op de onderstaande drie vragen.

Bij het verschepen van goederen ontstaat een bulk aan data, bijvoorbeeld informatie over de locatie van producten en de capaciteit van containers. Door digitale technologieën te integreren in de supply chain zijn de serviceniveaus significant te verbeteren, terwijl de kosten met 30% teruglopen. Om de digitale transformatie van de logistiek in gang te zetten zijn drie vragen van belang:

 • Wat zijn de grootste problemen?
 • Zijn deze oplosbaar met technologie?
 • En zo ja: wat is de beste oplossing?
De antwoorden verschillen per bedrijf. Wanneer de ‘last mile’ een probleem is, kan een warehouse management systeem (WMS) uitkomst bieden. Als de leveranciers en partners onvoldoende samenwerken, helpt een cloudgebaseerd platform om sneller en beter met elkaar te communiceren. En als zendingen vertraging oplopen is de exacte locatie ervan real time te bepalen met behulp van een trackingcode.

Door slimmere technologie toe te passen in logistieke processen, kunt u gecoördineerde acties ondernemen en weten uw klanten altijd waar ze aan toe zijn. Dit soort moderne technologische oplossingen maken in toenemende mate het verschil in markten waar een stevige concurrentie is.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Wanneer een WMS vervangen? – Veelgelezen artikel
Highly Competitive Warehouse Management – Gratis boek (bij WMS box)
Focus supply chain verschuift naar klanttevredenheid – Veelgelezen artikel

Highly competitive warehouse management

Lees gratis boek

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Lees gratis boek
ICT boek
De (na)zomer biedt bij uitstek de kans om ‘achterstallig kennisonderhoud’ weg te werken. Een goed moment dus om u met een gratis boek voor te bereiden op uw ICT plannen voor het najaar. Als u nu een gratis bedrijfssoftware box aanvraagt, kunt u kiezen welke boek u nog deze zomer wilt lezen.

De zomerperiode biedt gelegenheid voor een beetje afstand van de dagelijkse drukte en iets meer tijd om plannen te maken voor ICT thema’s die wellicht in uw organisatie actueel zijn. Zoals meer klantgerichtheid met een nieuwe CRM oplossing, beter warehouse management met een modern WMS, een efficiënter HR platform, BI voor meer managementinformatie, vervanging van (veel te oude) ERP software, verdere digitalisering, cloud migratie, beter datagebruik of noem maar op.

Welk ICT thema staat op uw agenda?

Als u na de zomer aan de slag gaat met één of meer van deze thema’s en start met het zoeken naar een oplossing daarvoor, kunt u nu alvast een bedrijfssoftware box (of andere box) aanvragen. De gratis (!) bedrijfssoftware box bevat complete informatie over het thema waarover u na de zomer in uw organisatie beslissingen wilt of moet nemen. De box stemmen we af op dat thema, inclusief boeken. Een extra boek kiest u zelf.

Een eyeopener!

Eén boek dat onderdeel is van deze box is sowieso interessant om deze zomer te lezen: ‘Komt een CEO bij de IT dokter’. Een uniek en enorm herkenbaar boek over waarom IT projecten vaak zo moeizaam verlopen. Of – helaas – zelfs helemaal mislukken. Dat hoeft u niet te gebeuren, want hoe u de problemen tijdig herkent en voorkomt, staat er natuurlijk ook in!

Nu aanvragen

De bedrijfssoftware box kunt u gratis aanvragen op ictinformatiecentrum.nl/bedrijfssoftware-box

Een inspiratievolle (na)zomer!

Van data-afdeling naar expertcomité

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Van data-afdeling naar expertcomité
Expertcomite
Bedrijven met een aparte afdeling voor data science merken dat analyses en innovaties onvoldoende landen in de organisatie. Een expertcomité biedt uitkomst. Dat is een belangrijke realisatie als uw organisatie en bedrijfsprocessen meer datagedreven moeten worden.

Probleem van een data science afdeling is dat daar meestal mensen werken die alles van data en datatechnologie weten, maar de bedrijfsprocessen onvoldoende kennen. Bovendien hebben ze een andere cultuur en spreken ze een andere taal.

Om de data-afdeling dichterbij de organisatie te brengen, is het allereerst raadzaam om data stewards aan te stellen die kunnen bepalen welke analyses zinvol zijn en wat je in de praktijk met de resultaten daarvan kunt doen. Uiteraard moet de bedrijfsleiding uiteindelijk beslissen over de strategische inzet en innovatie van het datagebruik. Wanneer hiervoor onvoldoende technologische kennis aanwezig is, kan een expertcomité worden geformeerd met data scientists én met mensen van de betrokken operationele afdelingen.

Wanneer de leiding besluiten heeft genomen over nieuwe initiatieven zorgt de data-afdeling voor het inbouwen van innovaties (bijvoorbeeld AI oplossingen) en het beschikbaar stellen van analyse-resultaten. Daarnaast is iemand nodig die de ethische kant van het datagebruik onderzoekt.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Data analytics – Uitleg, informatie en oplossingen
DATA box – Voor de selectie van oplossingen voor business intelligence en data analytics
Data analytics – Gratis e-boek

Datagedreven organisatie worden

HR software heeft topprioriteit

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor HR software heeft topprioriteit
HR software topprioriteit
Hogere efficiency, meer winstgevendheid, betere compliance en lagere kosten zijn de voornaamste argumenten waardoor bedrijven stappen gaan zetten op het gebied van digitale transformatie. Vooral investeringen in HR software staan op de agenda, zegt een onderzoek van Proactis.

Uit het onderzoek blijkt dat grotere Nederlandse bedrijven dit jaar ruim 4% van hun omzet gaan investeren in digitalisering. Het afgelopen jaar lag de focus nog op software voor productie en document management. Nu wordt relatief veel geïnvesteerd in software voor personeelszaken, communicatie, inkoop en leveranciersbeheer.

Deze investeringen in digitale transformatie hebben als doel om de winstgevendheid te verhogen (21%), de compliance te verbeteren (19%) en te besparen op de kosten (ook 19%). Daarbij zijn veel bedrijven met on-premise systemen van plan om over te stappen naar de cloud. Ook de digitale samenwerking met leveranciers staat volop in de belangstelling, onder meer omdat inkoopafdelingen de risico’s beter willen beheersen. Verder is er meer aandacht voor data security en de omgang met privacygevoelige gegevens.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Alles over HRM software – HRMsystemen.nl
Vijf richtlijnen voor een rimpelloze IT implementatie – Veelgelezen artikel
Komt een CEO bij de IT dokter – Gratis boek over de grootste fouten bij softwareprojecten

Vier security strategieën voor mobile devices

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vier security strategieën voor mobile devices
Security mobile devices
Wereldwijd worden elke maand zes miljoen smartphones en tablets geïnfecteerd met malware. Met de juiste strategische beveiligingsmaatregelen is dat te voorkomen. De hieronder genoemde maatregelen kunt u treffen.

 • Kies voor een fabrikant die regelmatig die regelmatig beveiligingsupdates levert – liefst maandelijks – óók na de gebruikelijke levenscyclus van 2 á 3 jaar.
 • Maak gebruik van een oplossing voor enterprise mobility management (EMM) om zicht te houden op alle gebruikte toestellen.
 • Zorg dat je weet wie met welk toestel via de cloud verbinding kan maken met welke onderdelen van het bedrijfsnetwerk.
 • Vergroot met trainingen het veiligheidsbewustzijn van medewerkers, zodat ze niet zomaar bijlagen openen en bedrijfsinformatie op sociale netwerken zetten.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Vier stappen om cyberaanvallen te pareren– Veelgelezen artikel
Cybersecurity – Uitleg en informatie
Vijf vertrekpunten voor een veilige IT infrastructuur – Veelgelezen artikel

Digitale transformatie begint met MDM

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitale transformatie begint met MDM
MDM
Master data management is een essentiële basis bij digitale transformatie. Die kan immers pas echt van de grond komen als data uit meerdere bronnen samengebracht wordt in één master data repository. Maar hoe bouwt en beheert u die?

Veel bedrijven werken met gescheiden informatiesilo’s, bijvoorbeeld voor inkoop, productie, verkoop, logistiek, service, relatiebeheer en personeelszorg. Dat maakt het lastig om de digitale ondersteuning van bedrijfsprocessen end-to-end aan te pakken. Een platform voor master data management brengt dan uitkomst. Daarmee zijn data-assets samen te stellen die bedrijfsbreed gedeeld kunnen worden. Uiteraard moeten de master data wel correct, compleet en consistent zijn.

Pas als het databeheer van alle databronnen op orde is, kunnen resultaten geboekt worden. Die zijn bijvoorbeeld dat u veel beter in staat bent om bedrijfsprocessen en supply chains te optimaliseren of dat u beter inzage heeft in wat de meest lucratieve klantsegmenten zijn en waar nieuwe verkoopmogelijkheden liggen. Master data management stimuleert uw digitale transformatie en kan maar beter eerst op orde zijn, voordat digitalisering verder in uw organisatie wordt uitgerold.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Digitale transformatie – Gratis e-boek
Wat is digitale transformatie? – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Master data management – Uitleg op ICTInformatiecentrum.nl

Beginnen met RPA

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Beginnen met RPA
Beginnen met RPA
Bij robotic process automation (RPA) wordt vaak gedacht aan complexe oplossingen. Maar u kunt veel beter beginnen met simpele tools om processen te ondersteunen. Dit zijn de logische stappen om uw eerste ervaringen op te doen met praktijktoepassingen met RPA.

Het basisidee van RPA is eenvoudig: automatiseer specifieke en repetitieve processen, bijvoorbeeld controle op declaraties bij uw financiële administratie. Dat kunt u eerst simpel aanpakken: de robot moet dan alleen eventuele dubbele declaraties herkennen en daarvan een lijst uitdraaien die vervolgens handmatig wordt nagelopen. Een volgende stap zou kunnen zijn dat de robot ook kan checken of de werknemer in kwestie recht heeft op een reiskostenvergoeding of een leasevoorziening (en of dit door de leidinggevende goedgekeurd moet worden). Door de betreffende HR medewerkers bij de robotisering te betrekken, kunnen zij een geschikte business case aandragen en kennismaken met de praktische aspecten van deze data technologie.

Het bouwen van eenvoudige RPA oplossingen kan een eerste stap zijn in digitale transformatie. Later kunt u daar meer geavanceerde toepassingen aan toevoegen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Kennismaken met RPA – Gratis e-boek
Wat is RPA? – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Toepassingen van RPA – Gratis e-boek

Digitalisering stimuleren in 5 stappen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitalisering stimuleren in 5 stappen
Digitalisering
Met de adoptie van cloud computing gaat het goed en snel. Met het toepassen van geavanceerde digitale technologieën gaat het een stuk minder vlot. Volgens de Digital Economy and Society Index staat digitalisering nog te laag op de agenda bij veel organisaties. In deze vijf stappen kan digitalisering gestimuleerd worden en versnelt u ook de adoptie daarvan.

 • Identificeer uw digitale kansen met een business assessment dat duidelijk maakt hoe uw bedrijf de wendbaarheid kan vergroten en kosten kan besparen.
 • Transformeer IT van een interne beheerfunctie naar een echte business enabler voor de digitaliseringsstrategie van uw core business.
 • Koppel de bedrijfsdoelen aan de digitaliseringsstrategie door duidelijke kpi’s te definiëren die zorgen dat de cloudstrategie ingezet wordt om het IT model te optimaliseren.
 • Maak het management leidend bij de implementatie van de digitaliseringsstrategie, betrek alle medewerkers erbij en zorg voor een heldere communicatie.
 • Zorg bij de beveiliging voor een ‘zero-trust’ aanpak met een holistische en op regels gebaseerde security oplossing voor gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en datastromen.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Digitale transformatie – Gratis e-boek
Wat is digitale transformatie? – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Digitaliseren begint met inventariseren – Veelgelezen artikel

Digitale transformatie

Toepassingen van low code

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Toepassingen van low code
Toepassingen low code
Low code programmeren is bezig met een onstuitbare opmars, omdat er relatief weinig handwerk en technische kennis voor nodig is. Maar voor welke doeleinden zijn low code platforms inzetbaar?

Vaak worden low code platforms uitsluitend gezien als middel om eenvoudig applicaties te creëren. Maar dat is niet de enige toepassing. De platforms kunnen ook toegepast worden als integratieplatform om de data van verschillende systemen eenvoudig mee te kunnen uitwisselen. Door kant-en-klare bouwblokken toe te wijzen aan subtaken kun je met low code dan ook complete digitale processen configureren. Dat legt de basis voor meer samenwerkingen binnen teams en tussen afdelingen.

De combinatie van snelheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van low code platforms verhoogt de betrokkenheid tussen opdrachtgever en ontwikkelaars. Ook hybride ontwikkeling is mogelijk. Dat betekent dat een project gestart kan worden met een low code programmeren en afgerond wordt met high code.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Low code softwareontwikkeling – Over voordelen, eigenschappen en toepassingen
Zakelijke voordelen van low code tools – Veelgelezen artikel
Low code / no code – Gratis e-boek

toepassingen van low code

Bedrijven overschatten hun digitale transformatiegraad

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Bedrijven overschatten hun digitale transformatiegraad
digitale transformatiegraad
Uit onderzoek van Ordina blijkt dat bedrijven minder ver zijn in de digitale transformatie dan ze vaak denken. Ze investeren en sturen niet voldoende op initiatieven die echte waarde toevoegen.

Veel organisaties richten zich niet op de meest relevante onderdelen van de digitale transformatie, is één van de conclusies van het onderzoek. Dat komt omdat ze vaak geen compleet beeld hebben van de van de activiteiten, de samenhang daartussen en de impact op de strategische doelstellingen. Er is dus geen goede systematiek voor strategisch portfoliomanagement.

Om data en technologie beter in te zetten is meer overzicht en focus nodig. Verder moet de digitale transformatie uitgewerkt zijn in deelstrategieën met roadmaps en ondersteund worden door het management. Versnelling van de digitale transformatie lijkt trouwens voorlopig niet aan de orde, want een kwart van de bedrijven meldt hiervoor momenteel onvoldoende budget te hebben.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Kern van digitaliseren – Veelgelezen artikel
Digitale transformatie – Gratis e-boek
Digitaliseren begint met inventariseren – Veelgelezen artikel

Digitale transformatie

Voor de zomer: gratis boek!

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voor de zomer: gratis boek!
Zomer Gratis boek
De zomerperiode biedt bij uitstek de gelegenheid om ‘achterstallig kennisonderhoud’ weg te werken. Tijd voor verdieping in lastige thema’s, zoals verdere digitalisering, cloud migratie, beter datagebruik, meer klantgerichtheid met nieuwe CRM, optimale logistiek met een modern WMS, een efficiënter HR platform, BI voor meer managementinformatie, vervanging van (veel te oude) ERP software of noem maar op. Wij hebben er gratis boeken over.

De boeken zijn onderdeel van de bedrijfssoftware box. Deze bevat complete informatie over het thema waar u na de zomer in uw organisatie beslissingen over wilt of moet nemen.

Eyeopener!

Eén boek dat onderdeel is van de bedrijfssoftware box is sowieso interessant om deze zomer te lezen: ‘Komt een CEO bij de IT dokter’. Een uniek en enorm herkenbaar boek over waarom IT projecten vaak zo moeizaam verlopen. Of – helaas – zelfs helemaal mislukken. Dat hoeft u niet te gebeuren, want hoe u de problemen voorkomt, staat er natuurlijk ook in!

De bedrijfssoftware box kunt u gratis aanvragen op ICTinformatiecentrum.nl. Of via deze link

Fijne zomer!

Bestuurders weten te weinig van AI

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Bestuurders weten te weinig van AI
AI
Board members overzien de kansen en bedreigingen van artificial intelligence (AI) nog niet goed. Dat vraagt om verandering, voordat de bestaande concurrentie of nieuwe marktpartijen actief worden.

AI is steeds breder inzetbaar, volgens Deborah Nas, hoogleraar strategic Design for technology based innovation aan de TU Delft. Denk aan machine learning waarbij algoritmes worden getraind met grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld om spam te herkennen. Of neem deep learning waarbij een AI systeem zelf het algoritme opstelt op basis van allerlei kenmerken, bijvoorbeeld voor medische diagnoses.

Bestuurders moeten dat soort mogelijkheden kennen, maar ook de risico’s ervan begrijpen. Zo kan een algoritme onbedoeld discrimineren. In het kader daarvan pleit Nas voor het aanstellen van een Chief Ethics Officer. Verder moet de bedrijfsleiding AI innovatie voluit ondersteunen, óók als dat leidt tot totaal nieuwe verdienmodellen. Negeren van de ontwikkelingen is geen optie, omdat de concurrentie dan al snel een voorsprong neemt.

Bestuurders moeten dat soort mogelijkheden kennen, maar ook de risico’s ervan begrijpen. Zo kan een algoritme onbedoeld discrimineren. In het kader daarvan pleit Nas voor het aanstellen van een Chief Ethics Officer. Verder moet de bedrijfsleiding AI innovatie voluit ondersteunen, óók als dat leidt tot totaal nieuwe verdienmodellen. Negeren van de ontwikkelingen is geen optie, omdat de concurrentie dan al snel een voorsprong neemt.

Wanneer een organisatie AI kennis mist, kan die van buiten gehaald worden door een start-up over te nemen of innovatieve activiteiten in een losstaand bedrijf onder te brengen.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Digitale transformatie

Heeft u een datastrategie?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Heeft u een datastrategie?
Datastrategie
De helft van de bedrijven heeft geen volledige toegang tot interne data. Dat werpt barrières op om zakelijk voordeel uit de beschikbare data te halen. Alleen met een goede datastrategie is dat wel te realiseren. Maar vaak zit daar het probleem: die is er niet.

Slechts 6% van de bedrijven heeft een datastrategie uitgedacht die aantoonbare zakelijke voordelen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van datacloudbedrijf Snowflake. Het eerste probleem is dat de helft geen volledige toegang heeft tot de eigen data. Verder is het uitwisselen van data bij 55% niet (goed) mogelijk. Daarnaast gebruikt ruim de helft de data niet of nauwelijks om zakelijke beslissingen te onderbouwen en strategische zakelijke doelen te behalen. Tot slot benut maar vier op de tien bedrijven de data om risico’s te identificeren en fraude binnen het bedrijf te voorkomen.

Bedrijven die het slechtst scoren op deze gebieden werken met verouderde systemen die op locatie (on premise) zijn opgesteld. Bovendien mist de bedrijfsleiding kennis en vaardigheden om een datastrategie te ontwikkelen en te implementeren.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van data oplossingen
Datagedreven organisatie worden, 4 aanbevelingen – Veelgelezen artikel
Meer over data en datagedreven werken – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl

Grip op hybride cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Grip op hybride cloud
Hybride cloud
Door de combinatie van een public en private cloud verliezen organisaties de grip op hun data en de toegankelijkheid ervan. Wat moet er gebeuren om controle te blijven houden op uw data als u gebruik maakt van een hybride cloudomgeving?

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties niet al hun data overbrengen naar een public cloud. Bijvoorbeeld omdat ze in een private cloud die wordt gehost in een on premise datacentre meer controle hebben op gevoelige data. Verder zijn workloads als printservices en active directories gemakkelijker on premise uit te voeren.

Er is dus een architectuur nodig om de private en public cloud integraal te beheren. Die architectuur moet niet alleen de software en hardware omvatten, maar ook de verschillende services rond de datatoegang. Er zijn steeds meer tools beschikbaar waarmee organisaties data in elke omgeving naar eigen inzicht kunnen mixen en matchen. Daarmee bespaart u bovendien kosten en verkort u de time-to-market.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

In 6 stappen cloud ready – Veelgelezen artikel
CLOUD box – Over de keuze van cloudoplossingen, cloudservices en leveranciers
5 stappen voor cloudtransitie – Veelgelezen artikel

Top klantenservice

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Top klantenservice
contactcenter as a service
Klantbeleving (customer experience of CX) is een steeds belangrijkere factor in het commerciële succes van bedrijven. Om uw klanten zo goed en persoonlijk mogelijk van dienst te kunnen zijn en de klantbeleving zoveel mogelijk positief te beïnvloeden, is doorlopend maximale sturing van hun customer journey noodzakelijk. Contactcenter-as-a-service (CCaaS) oplossingen kunnen u daarbij helpen. En hebben de toekomst.

Platforms voor CCaaS maken het mogelijk sterk gepersonaliseerde klantenservice te bieden waarbij de kenmerken van klant, kanaal en medewerker worden gecombineerd. Allereerst levert zo’n platform real time informatie over de customer journey. Denk aan vragen als ‘Heeft de klant eerder contact met ons gehad’ en zo ja, wanneer, waarover, in welke taal en met welk resultaat?

Op basis hiervan kan een klant die contact zoekt, geautomatiseerd worden doorgeschakeld naar de meest geschikte medewerker. Dat is ook mogelijk wanneer de klant er via een chatbot niet uitkomt. Er zijn ook CcaaS opties die inzicht bieden in pback rocessen en prestaties van medewerkers om knelpunten te identificeren en personeelsverloop tegen te gaan. Verder zijn met een aanvullende workforce management applicatie prognoses en planningen voor de personele inzet te maken.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Gratis CRM box – Selectiehulp voor CRM en CX oplossingen
Succesvol klantgericht ondernemen – Uniek boek over CRM en CX (gratis bij de CRM box)
CRM en CX blogs – Inspiratie en informatie

CRM systeem vervangen

Wanneer een WMS vervangen?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wanneer een WMS vervangen?
WMS
Warehouse management systemen (WMS) zorgen ervoor dat u de goederenstromen in en rond magazijnen, distributiecentra en andere distributiepunten optimaal kunt beheersen. Belangrijkste doelen daarvan is om een optimale service te kunnen bieden aan uw klanten, uw rol in de supply chain te verstevigen en de grootst mogelijke leveringsbetrouwbaarheid te kunnen garanderen tegen de laagst mogelijke kosten. Heeft u dat al voor elkaar?

Een warehouse management systeem helpt bij het:

 • Maximaliseren van de servicegraad en klanttevredenheid.
 • Geven van maximale sturing aan uw rol in de supply chain.
 • Mogelijk maken van geoptimaliseerde orderpicking en magazijnroutes.
 • Faciliteren van functionaliteit voor tracking and tracing.
 • Vermijden van het buiten voorraad raken van producten.
 • Verkleinen van de doorlooptijden tussen bestellen en leveren.
 • Optimaal beheren van voorraadniveaus door het afstemmen van inkoop, verkoop en productie.
 • Minimaliseren van fouten bij inslag en uitslag.
 • Optimaliseren van verzend- en transportprocessen.
 • Zo goed mogelijk beheren en uitvoeren van 1PL, 2PL, 3PL en 4PL.
 • Beschikbaar hebben en verwerken van data voor managementinformatie en analyse.

Check: nieuw WMS nodig?

Als bestaande magazijnbeheersystemen nog redelijk functioneren en zeker als dat voor een deel gebaseerd is op oudere (legacy) systemen, is de stap naar vernieuwing of vervanging groot. Uitstel ligt dan op de loer, met het risico dat uiteindelijk te laat gestart wordt met het oriëntatie,- selectie- en implementatietraject. Bovendien wordt eraan voorbij gegaan dat veel WMS leveranciers goedgevulde orderportefeuilles hebben en dat WMS projecten niet zomaar op korte termijn gestart kunnen worden.

Plan daarom de mogelijke vervanging van uw WMS tijdig en start alvast voorbereidingen als er nu al indicaties zijn dat uw huidige oplossing aan het einde van zijn levenscyclus is. Deze indicaties zijn bijvoorbeeld dat:
 • Het goed beheren van uw magazijn u steeds meer moeite kost.
 • Klanten een betere dienstverlening van u verwachten dan u kunt leveren.
 • Meer leveringen niet op tijd gegarandeerd kunnen worden.
 • Koppelingen met andere systemen in uw organisatie minder goed functioneren.
 • Klanten meer klachten hebben over uw leveringen.
 • Er te weinig order- of voorraadinformatie beschikbaar is om uw klanten goed te informeren.
 • Het communiceren met uw partners in de supply chain moeizaam verloopt.
 • Er vanuit u geen regie mogelijk is m.b.t. uw rol in de supply chain.
 • Uw grootste concurrenten al eerder zijn begonnen aan het moderniseren van hun magazijn.
 • Er geen data voorhanden is om goede managementbeslissingen te kunnen nemen.
 • De kosten van uw magazijn steeds verder stijgen.
 • Er weinig inzicht is in de exacte kosten van uw opslag.
 • Incourante voorraad vaker voorkomt.
 • Er meer fouten gemaakt worden, dan acceptabel is.
 • Er steeds meer magazijnmedewerkers nodig zijn voor hetzelfde proces.
 • De werkdruk in het magazijn toeneemt en het werkplezier afneemt.
 • Er onvoldoende flexibiliteit en schaalbaarheid is om snel door te groeien.
 • Er problemen zijn met het verwerken van retouren.
 • Het niet mogelijk is om snel te reageren op veranderingen in de markt.
 • Wisselingen in het bestelproces lastig kunnen worden opgevangen.

Lees verder

Highly Competitive Warehouse Management – Uniek boek, gratis bij de WMS box
WMS kennisbank – Toegang tot alle informatie over WMS software en de selectie daarvan.
Zo pakt u uw WMS project aan – Adviezen en tips

Highly competitive warehouse management