Admin Themiek, Author at ICTberichten.nl

Zes tips voor adoptie van nieuwe IT

Zes tips voor adoptie van nieuwe IT

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zes tips voor adoptie van nieuwe IT
Adoptie van nieuwe IT
Bij de implementatie van nieuwe software, datasystemen of andere IT oplossingen is het belangrijk dat u gebruikers warm maakt om ermee te werken. Zonder die medewerking loopt uw IT project meer kans te mislukken, nog los van het feit dat uw medewerkers er niet tevredener van worden. Wat zijn de valkuilen bij de adoptie van nieuwe implementaties? En wat moet u vermijden als u iedereen mee wilt krijgen?

Zes tips helpen u bij adoptietrajecten van nieuwe IT:

 • Neem de leek als uitgangspunt – IT managers communiceren vaak in onbegrijpelijke technische termen met de gebruikers. Zorg dat iedereen het snapt. Zeg dus niet ‘multi-factor authenticatie’ maar ‘een app met een extra beveiligingscode’.
 • Betrek gebruikers bij de verandering – Maak duidelijk wat er gaat veranderen, waarom dat gebeurt en welke voordelen de nieuwe technologie biedt.
 • Focus op de ROI van de investering in adoptie – Sommige organisaties willen geen extra geld uitgeven voor adoptietrajecten. Maar uit onderzoek blijkt dat de ROI zonder adoptie gemiddeld maar 35% bedraagt en met adoptie tot 143%.
 • One size fits none – Elke afdeling gaat op een eigen manier met de nieuwe technologie werken. Daar moet u de adoptie-aanpak op aanpassen.
 • Adoptie is een permanent proces – De adoptie van nieuwe technologie gaat steeds door, bijvoorbeeld omdat nieuwe functionaliteit in een applicatie beschikbaar komt. Zie adoptie dus niet als project, maar als een taak die steeds opnieuw aandacht vraagt.
 • Doe het er niet even bij – Klassieke fout is om maar een paar mensen in de organisatie te trainen in het werken met nieuwe technologie en vervolgens hopen dat die genoeg tijd hebben om de anderen wegwijs te maken. Zorg dat iedereen weet hoe alles werkt.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT innovatie: veranderen of verdwijnen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT innovatie: veranderen of verdwijnen
IT innovatie
Tijdens de coronacrisis was IT vooral bezig met het operationeel houden en oplappen van bestaande systemen. Nu is echte innovatie nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken. Dat is lastig, maar ook noodzakelijk én lonend! Door gecontroleerd te veranderen houdt u de ontwikkelingen en uw concurrenten bij.

Veel IT omgevingen zijn gefragmenteerd. Dat komt omdat de oude vertrouwde legacy systemen steeds weer zijn uitgebreid om ze niet uit de roulatie te hoeven nemen. Op korte termijn leidt dat tot besparingen, maar de voordelen van nieuwe toekomstgerichte technologie worden niet benut. Denk daarbij aan moderne bedrijfssoftware, maar ook aan kunstmatige intelligentie, machine learning, virtual reality en het Internet of Things. Met deze moderne technologie kunt u veel efficiënter werken en beter inspelen op klantbehoeften.

Bang voor verandering

Sommige organisaties zijn bang voor verandering. In plaats van echt vernieuwen verplaatsen ze bestaande applicaties en bestanden naar de cloud, zonder eerst te kijken wat de nieuwste technologie te bieden heeft. ICT leveranciers kunnen helpen om de angst voor verandering te overwinnen door een klantspecifiek migratieplan te maken waarin het ontwerp, de implementatie, het beheer en de nazorg is opgenomen. Dat begint met een oriëntatie op de mogelijkheden van huidige IT oplossingen en oriënterende gesprekken met een paar ICT leveranciers. U krijgt dan een goed beeld van welke voordelen en toepassingen voor u haalbaar zijn.

Lees verder

Legacy software, wanneer moet u vervangen? – Veelgelezen artikel
Bedrijfssoftware box – Alle informatie over het starten van een softwareproject
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Meer standaardsoftware, minder maatwerk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer standaardsoftware, minder maatwerk
Meer standaardsoftware, minder maatwerk
Standaardsoftware biedt grote voordelen. Toch worden veel softwareprojecten nog ruimschoots voorzien van maatwerk. Waarom is dat? Hoe voorkomt u onnodig maatwerk? En hoe houdt u kosten en planning in de hand door te kiezen voor standaardoplossingen?

Standaardsoftware kan tegenwoordig bijna alles wat u voor uw bedrijfsprocessen nodig heeft. Daarbij maakt het niet uit of het om ERP, CRM, HRM of andere bedrijfssoftware gaat. Het zou ook vreemd zijn als dit niet zo was, omdat de meeste bedrijfsprocessen in de kern vergelijkbaar zijn. Verschillen daarin kunnen worden opgelost met de flexibiliteit en faciliteiten van de standaardsoftware.

Voordelen van standaardsoftware

Het gebruik van standaardsoftware bespaart tijd. De nieuwe software kan eerder live. Daarnaast is het systeem stabieler en bij toekomstige updates van de software loopt u niet tegen problemen aan als het deel maatwerk niet automatisch mee-update. Daarnaast:

 • Is het beheer van de software en vooral van de data voor standaardoplossingen veel eenvoudiger en dus ook vele malen goedkoper.
 • Is de implementatie van standaardsoftware ook veel eenvoudiger en goedkoper.
 • Is kennisoverdracht, zoals bij nieuwe medewerkers, met standaardsoftware veel gemakkelijker, omdat deze eenduidiger is.
 • En is – de belangrijkste – standaardsoftware nauwelijks foutgevoelig en veel bedrijfszekerder dan op maat aangepaste software.

Waarom dan tóch maatwerk?

Het is opvallend dat het ondanks de grote voordelen niet vaak lukt om bedrijfsapplicaties standaard te implementeren. Een paar verklaringen en gedachten komen in dit kader steeds weer terug:

 • Verdiensten van ICT leveranciers – Standaardsoftware is voor de IT industrie minder lucratief. Implementatiepartners verdienen hun geld vooral aan consultancy-uren en niet aan licenties of clouddiensten. Bovendien blijft voor toekomstige aanpassingen aan maatwerksoftware afhankelijkheid van de implementatiepartner bestaan.
 • Unieke bedrijfsprocessen – Veel organisaties beschouwen hun bedrijfsprocessen als uniek. Echter, niet zozeer de bedrijfsprocessen zijn uniek, maar vooral de manier waarop deze worden aangeboden en uitgevoerd. Opdrachtgevers denken dat die specifieke eigenschappen vertaald moeten worden in specifieke functionaliteit van de software. Implementatiepartners bouwen het maatwerk vervolgens met plezier, maar noodzakelijk was dat niet.
 • De IT afdeling – Overstappen op standaardsoftware geeft menig IT afdeling het gevoel veel van hun verantwoordelijkheid en taken uit handen te geven. Zij hielden immers de omslachtige software tot dan toe draaiende. Bij standaardsoftware is het zelf ontwerpen, programmeren of testen niet of nauwelijks meer nodig. Standaardsoftware vraagt een eenvoudigere vorm van IT beheer, met minder grote uitdagingen voor IT’ers.
 • Medewerkers – Key-users zorgen binnen de dagelijkse operatie dat een bedrijf zo goed mogelijk draait volgens vaste patronen. Een overgang naar een nieuw bedrijfsapplicatielandschap kan niet automatisch rekenen op hun interesse. Zij zien de beperkingen van de huidige softwareoplossingen wel, maar de stap naar een nieuwe standaardoplossing is lastig, omdat waaraan zij gewend waren dan verandert.
 • Huidige IT – Bij veel organisaties bestaat de huidige IT uit een rommelig geheel van aan elkaar geknoopte en per onderdeel steeds verder aangepaste applicaties. Weinigen overzien het geheel en het omzetten van zo’n complex landschap naar standaardsoftware is een hele klus. Te vaak wordt gedacht dat het onmogelijk is. Maar uiteraard kan dat wel, mits goed en gefaseerd aangepakt. Uitstel maakt het toekomstige probleem alleen maar groter.

Conclusie

Nieuwe bedrijfssoftware, zoals ERP, CRM of HRM software, heeft steeds minder maatwerk nodig en in toenemende mate zelfs helemaal geen. Steeds vaker slagen projecten met standaardoplossingen. Begrijp vanuit welk belang implementatiepartners, uw IT afdeling, key users of anderen die bij uw softwareproject betrokken zijn een eigen visie hebben op maatwerk. Aan u is het voornemen om dit tot een minimum (of nul) te beperken.

Gratis boek

Deze adviezen zijn gebaseerd op het veel gewaardeerde boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’. U ontvangt dit boek gratis als onderdeel van een ERP box of andere bedrijfssoftware box. Deze boxen bevatten alle belangrijke informatie en adviezen die u helpen met het zo optimaal mogelijk starten en uitvoeren van uw softwareproject, inclusief selectie en implementatie.

Bekijk de ERP box, CRM box, WMS box, HRM box of andere bedrijfssoftware box.

Bekijk het boek

Data management onder controle

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Data management onder controle
Data management onder controle
Als data management nog niet goed geregeld is, vormt het opslaan, verwerken en beheren van data een hoge drempel bij het inzetten en opschalen van datatoepassingen. Het remt het gebruik van artificial intelligence, blijkt uit onderzoek van MIT Technology Review Insights. Ook voor business intelligence en data analytics is goed data management essentieel, maar deze hebben andere oplossingen nodig dan AI.

Met AI, BI en analytics haalt u meer uit de groeiende stroom bedrijfsdata. Maar waar slaat u de data op, hoe bewaakt u de kwaliteit ervan en hoe zorgt u voor de juiste infrastructuur om alle data-activiteiten te ondersteunen? Ofwel, hoe richt u uw data management zo in dat u gebruik kunt maken van de toepassing die u voor ogen heeft?

Data lakehouse

In een data lake kunt u veel verschillende data kwijt en de opslag is relatief goedkoop. Maar voor AI blijkt een data lake minder geschikt. Daar is voor de gestructureerde opslag en verwerking een datawarehouse nodig. Gelukkig zijn beide technologieën nu te combineren in een data-lakehouse. Dat biedt één kostenefficiënte architectuur voor het uitvoeren van alle data toepassingen.

Met een data lakehouse zijn gegevens bedrijfsbreed toegankelijk, waardoor iedereen met de meest actuele datasets werkt. Bovendien gebruikt een data lakehouse open formats en standaarden, waardoor u een vendor lock-in voorkomt.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Beste aanpak van een softwareproject

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Beste aanpak van een softwareproject
Beste aanpak van een softwareproject
Veel bedrijven maken haast met innovatie. Ze vervangen verouderde software en voegen nieuwe software of dataoplossingen toe. Daarmee vergroten ze het bedrijfsresultaat, optimaliseren ze de bedrijfsprocessen en verbeteren ze op deze manier de commerciële en logistieke prestaties.

Overweegt u nieuwe ICT oplossingen of bent u al begonnen aan de selectie daarvan?
In dit whitepaper leest u hoe u dat goed aanpakt. Belangrijk, want juist in deze fase worden de grootste fouten gemaakt die uiteindelijk bepalen of uw project succesvol wordt of niet.

Complexe applicaties met low code

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Complexe applicaties met low code
complexe applicaties met low code
Low code softwareontwikkeling leent zich zeker niet alleen voor kleine of relatief eenvoudige applicaties. Ook voor het ontwikkelen van complexe applicaties is het zeer bruikbaar. Op basis van een framework worden dan het datamodel en de bedrijfsregels gecombineerd. Voor het ontwikkelen van een complexe low code applicatie zijn de volgende stappen nodig:

 • Bepaal het doel – Wat moet de applicatie gaan doen en hoe hangt dit samen met de andere processen in de organisatie?
 • Selecteer de bedrijfsregels – Bepaal welke business rules voor deze specifieke case gelden en leg die op een centrale plaats vast.
 • Omschrijf het datamodel – Om welke tabellen en veldtypen gaat het? Wat zijn de relaties tussen de velden en met andere tabellen? Met low code is dat een kwestie van aanklikken, maar het vraagt wel grondige kennis van relationele modellen.
 • Bouw de applicatie – Bij de technische uitwerking combineert u steeds een business rule met het datamodel. Daarbij hoeft u niet over de samenhang met andere onderdelen van de applicatie na te denken. De low code tool voorkomt conflicten.

Lees verder

Aan de slag met low code / no code – Download gratis e-boek
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Low code – Meer uitleg en informatie

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Beter datagebruik in de industrie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Beter datagebruik in de industrie
Datagebruik in de industrie
Steeds meer processen in de industrie verlopen volautomatisch. Dat vraagt om investeringen in de verbetering van de kwaliteit van data en de uitwisselbaarheid daarvan. Hoe beter er gebruik gemaakt kan worden van beschikbare data, des te gerichter kunnen de processen worden aangestuurd en geoptimaliseerd.

Het kost doorgaans veel tijd en geld om de datakwaliteit voor industriële processen te verhogen. Dat rechtvaardigt de vraag of het rendement van die investering hoog genoeg is. Intelligente systemen zijn bedoeld om besparingen te realiseren. Hoe hoger de datakwaliteit, hoe beter de toepassing en hoe groter de besparingen. Investeren in de datakwaliteit kan zich dus ruimschoots terugverdienen.

Dat geldt des te meer wanneer u data real time kunt uitwisselen via netwerken. Het is belangrijk om ook te investeren in een infrastructuur voor horizontale en verticale integratie van slimme systemen. Snelle onderlinge uitwisseling van data is een basisvoorwaarde voor het functioneren van autonome systemen waar nauwelijks menselijke tussenkomst nodig is. Verder is een bedrijfsbreed raamwerk voor data governance nodig om data te beschermen en te beveiligen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Waarom lopen de kosten van IT projecten uit de hand?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Waarom lopen de kosten van IT projecten uit de hand?
Kosten van IT projecten
In de media verschijnen bijna dagelijks wel berichten over IT projecten waarbij de kosten volledig uit de hand gelopen zijn. Bij overheidsprojecten is dit openbare informatie en wordt het nieuws hierover breed uitgemeten. Maar hetzelfde probleem doet zich op grote en kleine schaal ook voor bij IT projecten in het bedrijfsleven. Wat zijn de oorzaken van deze overschrijdingen en hoe zijn de kosten wel beheersbaar?

In bijna elke sector zijn gecertificeerde specialisten die niets anders doen dan begrotingen maken. Een project gaat pas door als zij hun fiat geven. Voor IT projecten heb je dat soort mensen niet. Daar wordt een projectleider, ontwikkelaar en misschien ook een tester gevraagd hoeveel tijd ze ergens aan kwijt denken te zijn. Meestal vergeet men dat ook allerlei verbindende activiteiten nodig zijn, onder meer om te zorgen dat stakeholders betrokken blijven. Ander probleem is dat de verantwoordelijke niet altijd goed genoeg weet wat er gemaakt moet worden, waardoor er steeds opnieuw begonnen moet worden. Of er wordt veel teveel tijd besteed aan het oplossen van defects en bugs, in plaats van aan het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit.

Kostenoverschrijding voorkomen

Dit soort problemen is te voorkomen door gebruik te maken van de Software Cost Estimating Body of Knowledge (SCEBoK), die door NEMA wordt ontwikkeld. Het gaat om een certificeringsprogramma voor begroters dat specifiek is gericht op softwareprojecten. Doel is om uiteindelijk de kosten van deze IT projecten zo goed mogelijk onder controle te houden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

4 stappen naar datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 4 stappen naar datagedreven werken
4 stappen naar datagedreven werken
Datagedreven werken is voor veel organisaties een uitdaging. Er is nieuwe software nodig en medewerkers moeten eraan wennen dat de systemen keuzes maken. In deze vier stappen kunt u uw organisatie meer datagedreven te laten werken.

 • Oogst eerst het laaghangend fruit – Zoek eerst terugkerende en arbeidsintensieve taken. Bepaal vervolgens welke variabelen de beslissingen bepalen. Dan kan iets simpels zijn, zoals het automatisch genereren van straat en woonplaats op basis van een postcode.
 • Breng de datakwaliteit op peil – Het systeem geeft immers pas het gewenste resultaat als de data-input compleet en betrouwbaar is.
 • Veranker datagedreven werken – Dat doet u door een strategie te ontwikkelen om de interne organisatie warm te maken voor systemen die beslissingen overnemen. Focus daarbij op de tijdwinst en hogere kwaliteit van de beslissingen.
 • Zoek uit of het wiel al is uitgevonden – Voor heel veel vormen van datagedreven werken zijn al toepassingen bedacht. Denk aan de facturatie, urenadministratie en kredietverlening. Of dat voor uw processen het geval is, kunt u samen met softwareleveranciers uitzoeken.

Lees verder

DATA box – Voor organisaties die een data management of data analytics project starten
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Datagedreven werken – Meer uitleg en informatie

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Softwareprojecten uitstellen; verstandig of niet?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Softwareprojecten uitstellen; verstandig of niet?
Softwareprojecten uitstellen
Het vervangen en vernieuwen van bedrijfssoftware is nodig om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt te houden. Of is om andere redenen noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat oude systemen instabiel of onveilig worden. Maar de softwareprojecten die hiervoor nodig zijn, hebben grote impact op de bedrijfsvoering, waardoor in drukke of onzekere tijden vaak gekozen wordt voor uitstel.

Projecten rond ERP implementaties, logistieke oplossingen, supply chain of data zijn bijna altijd veelomvattend en daardoor complex. Maar ook de selectie en implementatie van nieuwe HRM, CRM of boekhoudsoftware vragen grote aandacht en kosten veel tijd. Het uitstellen van softwareprojecten is dan ook niet ongebruikelijk in drukke tijden of als er onzekerheden zijn over de economie, personeel, energie of inflatie. Maar of het verstandig is?

Softwareprojecten duren langer

Om diverse redenen is de tijdsduur tussen het starten van ICT projecten en de ingebruikname van nieuwe oplossingen de afgelopen jaren fors opgelopen:

 • Complexiteit van projecten is toegenomen – De implementatie van een ICT oplossing heeft steeds meer raakvlakken met andere ICT toepassingen in een organisatie.
 • Opdrachtportefeuilles van ICT leveranciers zijn goed gevuld – Corona heeft de digitalisering bij veel bedrijven en overheden een grote impuls gegeven. Dat heeft de toch al goed gevulde orderportefeuilles van ICT leveranciers in sommige gevallen doen overlopen. De wachttijden voor de uitvoering van ICT projecten zijn fors toegenomen en worden niet snel korter.
 • Personeelsschaarste remt de uitvoering van projecten – Voor veel ICT functies geldt een enorm tekort aan ervaren specialisten. Projecten lopen vertraging op, omdat er te weinig capaciteit beschikbaar is. Maar ook personeelsverloop tijdens het project remt de uitvoering van projecten.

Als er voor bedrijven redenen zijn hun ICT projecten uit te stellen dan wordt dat vaak gebaseerd op de omstandigheden waarin de organisatie zich op dat moment bevindt. Pas als er weer voldoende tijd, mensen en middelen beschikbaar zijn, worden projecten weer opgepakt. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen kan het daarna nog best lang – en soms té lang – duren voordat een implementatie uiteindelijk gerealiseerd is.

Start nu de voorbereiding

Heeft u plannen om in de komende één á twee jaar uw ERP, CRM, HRM, WMS, TMS of andere bedrijfssoftware te vervangen of een dataproject gerealiseerd te hebben, dan is het dus niet onverstandig nu al te starten met het ontwikkelen van plannen, vergaren van kennis, formuleren van doelen en oriënteren op oplossingen. Voor deze voorbereiding heeft het ICT informatiecentrum informatie, tools en adviezen voor u beschikbaar die u kunnen helpen met het:
 • Nemen van de beste beslissingen over de software die u nodig heeft.
 • Vinden en vergelijken van softwareoplossingen en leveranciers.
 • Gestructureerd uitvoeren van uw project (project management plan).
 • Tijdig herkennen van de valkuilen en het voorkomen van fouten.

Met een bedrijfssoftware box heeft u gratis toegang tot alle informatie over selectie en implementatie, checklists, adviezen over het samenstellen van uw programma van eisen, selectieplan en implementatieplan, unieke e-boeken, gerichte productinformatie, adviezen van specialisten, etc.

En laat het ons gerust weten als wij u ergens anders mee kunnen helpen.

Bekijk bedrijfssoftware box

Zo realiseert u cyberweerbaarheid

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo realiseert u cyberweerbaarheid
Zo realiseert u cyberweerbaarheid
Het is niet meer de vraag of maar wanneer een organisatie getroffen wordt door een cyberaanval. Ook uw bedrijf is daarom per definitie kwetsbaar. Cyberweerbaarheid is erop gericht om u te wapenen tegen cybercriminelen. Met deze vier maatregelen, opgesteld door de security experts van Grant Thornton, houdt u ze buiten de deur. Tenminste, als u er een cyclisch proces van maakt dat blijvend aandacht krijgt.

 • Identificeren van de cyberdreigingen – Met detectiesoftware en scans door derden krijgt u meer inzicht in de bedreigingen en de impact ervan. Ook kunt u beter bepalen in welke maatregelen u wilt investeren en welke risico’s u accepteert.
 • Beschermen van digitale ‘kroonjuwelen’ – Dit doet u door preventieve maatregelen te nemen om cyberincidenten te voorkomen en het opstellen van een informatiebeveiligingsplan met een draaiboek om de schade te beperken.
 • Detecteren van aanvallen – Dat realiseert u door monitoring en logging van verdachte gebeurtenissen en de analyse hiervan. Afwijkend gedrag in het netwerk is ook op te sporen met AI toepassingen.
 • Herstellen van schade door een cybersecurity incident – Naast een draaiboek voor het acute herstel is ook root cause-analyse nodig om te bepalen of structurele verbetering van de maatregelen nodig is.

Lees verder

IT security begint met veiligheidsbewustzijn – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Kies de best passende cloudvorm

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Kies de best passende cloudvorm
Kies de passende cloudvorm
Beslissers kijken bij de overgang naar de cloud vaak alleen naar de kosten. Maar er zijn veel meer aspecten die een rol spelen bij de keuze van het type cloud dat het best past bij uw bedrijfsbehoeften. Ontdek daarom tijdig de verschillende cloudvormen.

Door in gesprek te gaan met leveranciers en andere specialisten kunt u ontdekken welke cloudvorm de beste fit heeft met uw organisatiebehoeften. Uitgangspunt daarbij vormen de aspecten die kritiek zijn voor uw bedrijfsvoering. Denk aan continuïteit, performance, stabiliteit en security, maar ook aan de compliance, productiviteit en groeimogelijkheden.

De ideale cloudvorm dekt al uw behoeften op die gebieden af. Het kan ook goed zijn om met verschillende vormen van cloudoplossingen te werken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een private cloudoplossing voor oudere systemen en een public cloudoplossing voor moderne software. Het oudere (legacy) systeem is daardoor beter te hosten, maar moet wel eerst ‘verSaaSt’ worden. Voor software die al in SaaS vorm beschikbaar is, zal de public cloud goedkoper zijn.

Lees verder

Cloudsoftware selecteren – Vraag gratis bedrijfssoftware box aan
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Vijf tips voor een beheersbare migratie naar de cloud – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

12 belangrijke adviezen over ERP selectie en implementatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 12 belangrijke adviezen over ERP selectie en implementatie
Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
Organisaties kunnen niet meer zonder moderne bedrijfssoftware. ERP software speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Als hart van financieel-administratieve, commerciële, logistieke en planningsprocessen heeft ERP software een centrale functie in de automatisering van de belangrijkste onderdelen van een organisatie.

De centrale rol van ERP software stelt hoge eisen aan de selectie en implementatie van een nieuw ERP systeem. Helaas verlopen nog altijd veel ERP projecten verre van probleemloos. In het whitepaper dat u hieronder kunt downloaden leest u 12 belangrijke adviezen voor een succesvolle ERP selectie en implementatie.

Wat is het risico van ERP projecten?

Niet meer dan de helft van alle ERP projecten verloopt zoals gewenst en leidt tot het beoogde resultaat. Bij de andere helft worden grote fouten gemaakt, worden de best practices van alle eerder uitgevoerde ERP projecten onvoldoende toegepast, is de kennis van de opdrachtgever onvoldoende, worden de verkeerde partijen ingeschakeld of zijn de uitgangspunten niet goed.

De noodzaak van een goed begin

Voor een succesvol ERP project is een goede beginfase enorm belangrijk. Gaat het in de voorbereiding en in de eerste stappen daarna al mis, dan heeft dat grote gevolgen voor het verloop van het project. Bijna altijd zijn die gevolgen pas merkbaar als het project al te ver gevorderd is om het nog te stoppen of om een paar stappen terug te zetten. Als u deze situatie wilt voorkomen, lees dan deze 12 adviezen.


Op welk mailadres wilt u dit whitepaper ontvangen?

Eerst optimaliseren bij de digitale transitie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Eerst optimaliseren bij de digitale transitie
Digitale transitie
Veel organisaties zijn bezig met zeer innovatieve IT projecten, terwijl hun digitale basis nog wankel is. Begin daarom met het verbeteren van de dagelijkse digitale dienstverlening. Digitale transformatie is belangrijk. Maar overhaast ambitieuze projecten starten om straks niet te laat te zijn, daarmee bewijzen organisaties zichzelf meestal geen dienst.

Ieder zichzelf respecterend bedrijf lijkt tegenwoordig bezig met een digitale transitie. Maar het is meestal geen goed plan om meteen te gaan investeren in de nieuwste mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van artificial intelligence. Kijk liever eerst wat er te verbeteren valt aan de digitalisering van het huidige klantenproces. Stel daarbij steeds de vraag wat werkelijk waarde toevoegt. Niet alles hoeft digitaal. Zo kun je met een chatbot geld besparen, maar weegt dat ook op tegen een veel minder goede ervaring van klanten, omdat ze geen contact meer hebben met echte mensen?

Bekijk ook hoe de digitale band met ketenpartners is te versterken en hoe thuiswerkers beter zijn te ondersteunen. Kortom, ga eerst digitaal optimaliseren en pas daarna innoveren.

Lees verder

Digitale transformatie – Gratis download (e-boek)
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Klantgerichter worden – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Slimme manier om de beste ICT oplossingen en leveranciers te vinden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slimme manier om de beste ICT oplossingen en leveranciers te vinden
ICT selectie 2.0
Een goede (voor)selectie van nieuwe ICT oplossingen of leveranciers is haast onmogelijk als u nog niet met uw project naar buiten wilt treden. En zeker als u ook nog geen zin heeft in opvolging door de sales van leveranciers of consultants.

Het ICT informatiecentrum heeft de oplossing

Vanaf nu kunt u ICT oplossingen, leveranciers en adviseurs vinden en selecteren, zonder dat u, uw bedrijf of uw project bekend worden. Informatie-uitwisseling of vragen stellen, alles gaat anoniem. Pas als u weet dat een leverancier of adviseur een oplossing voor u heeft, legt u persoonlijk contact. U heeft dus zelf het stuur in handen. U wordt niet onnodig lastiggevallen, doseert wat u wel en niet over uw ICT plannen bekend wilt maken en – het allerbelangrijkste – u vindt op een heel comfortabele en effectieve manier de beste oplossing voor uw ICT vraagstuk.

Waarom deze nieuwe oplossing

Al meer dan 21 jaar helpt het ICT informatiecentrum bedrijven met informatie over ICT toepassingen en het selecteren van oplossingen. Onafhankelijk. Wij merken dat – door het strategische belang van ICT toepassingen en de behoefte aan een anonieme oriëntatie – het zoeken naar oplossingen en leveranciers de afgelopen jaren lastiger is geworden. Met deze nieuwe service wordt selectie eenvoudiger en vindt u sneller de ICT oplossing die het best past bij uw organisatie en bedrijfsprocessen.

Interesse?

Vermeld hier uw contactgegevens, dan informeren wij u verder over deze nieuwe service. Als u liever belt, kan dat natuurlijk ook: 030 227 21 20.

Houd grip op uw licenties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Houd grip op uw licenties
Grip op softwarelicenties
Wie het beheer van softwarelicenties niet goed aanpakt, krijgt te maken met extra facturen, beveiligingsproblemen en imagoschade. Met professioneel software asset management (SAM) kunt u eenvoudig controle houden op softwarelicenties.

Volgens Gartner worden jaarlijks onnodig enorme bedragen uitgegeven aan licenties. Dat heeft verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat software veel vaker of op een andere manier wordt gebruikt dan is afgesproken. Dat gaat de leverancier in rekening brengen en het kan tot imagoschade leiden. Verder wordt het applicatielandschap steeds complexer. Naast on premises software wordt steeds meer software in de cloud gebruikt (ook buiten de IT afdeling om) en daar gelden andere betalingsregelingen.

Wanneer bedrijven niet goed weten welke software ze gebruiken kan dat ook beveiligingsrisico’s met zich meebrengen. Door deze dreigende nadelen als gevolg van veel licenties, is er steeds meer aandacht voor software asset management (SAM). Een goede eerste stap bij het inzetten van SAM is een nulmeting. Die maakt niet alleen duidelijk welke software er draait, maar ook wat de kosten daarvan zijn. Verder moet u heldere spelregels opstellen voor het afnemen van software en medewerkers bewuster maken van de kosten hiervan. Ook is het raadzaam om vast te stellen hoe belangrijk bepaalde software eigenlijk voor uw bedrijf is. Tijdig afscheid nemen van niet gebruikte software is ook onderdeel van licentiebeheer.

Lees verder

Bedrijfssoftware box – Belangrijke informatie over succesvol selecteren en implementeren
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
IT projecten: zo behoudt u overzicht – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Voorspellen met data

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voorspellen met data
Voorspellen met data
Succesvolle bedrijven gebruiken data niet alleen om te bepalen hoe ze hebben gepresteerd. Naast ‘sturen via de achteruitkijkspiegel’ zijn zij ook in staat met onderbouwing te voorspellen wat er gaat gebeuren. Predictive analytics heet deze methode. Het lukt veel bedrijven echter nog niet om hier goed gebruik van te maken. Hoe krijgt u het wel voor elkaar?

Er zijn drie redenen waarom predictive analytics niet van de grond komt. Allereerst laat de kwaliteit van de data bij sommige bedrijven te wensen over. Verder wordt het werk van specialisten in het modelleren van data niet altijd aangevuld met businessinzichten. Tot slot weten bedrijven soms niet welke technologie ze nodig hebben en hoe ze die kunnen toepassen voor analyses.

Hoe voorspellen met data wel lukt

Om een goede toepassing van predictive analytics te stimuleren is het belangrijk dat afdelingen use cases delen, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft uitgevonden te worden. Ook het gebruik van een selfservice analytics platform is aan te bevelen. Daarmee kunnen medewerkers zelf analyses uitvoeren en prognoses maken op basis van voorgeschreven datasets. Een laatste mogelijkheid is het opzetten van een predictive analytics community voor het bedrijf, waar medewerkers uit verschillende disciplines kennis en ervaring uitwisselen.

Lees verder

DATA box – Voor organisaties die een dataproject gaan starten
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Valkuil van self service BI tools – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Hoe lang gaat uw ERP systeem nog mee?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe lang gaat uw ERP systeem nog mee?
Hoe lang gaat uw ERP systeem nog mee
Op een bepaald moment kost het onderhoud van een ouder ERP systeem te veel tijd, moeite en geld. Daarnaast hebben de grote ERP leveranciers ook een einddatum bepaald voor de beschikbaarheid of het ontwikkelen van hun softwareoplossingen. Wanneer is het tijd voor een migratie naar de opvolger van een top 5 ERP systeem op leeftijd?

Dit zeggen de grote ERP leveranciers over de houdbaarheidsdatum van hun ERP systeem:
 • SAP zegt de ondersteuning van ECC in 2025 te gaan stoppen, maar die aankondiging lijkt vooral bedoeld om gebruikers te bewegen over te stappen naar SAP S/4HANA. Dat is echter een totaal ander systeem.
 • Microsoft liet eerst weten de ondersteuning van GP (Great Plains) per 2025 te beëindigen, maar heeft dit onder druk van de MS community verschoven naar 2028. Wel blijft het bedrijf sterk pushen op de migratie naar het cloudgebaseerde vlaggenschip Microsoft Dynamics 365.
 • Voor JD Edwards – in handen van Oracle – is de situatie wat rooskleuriger. Dit systeem blijft tot 2033 ondersteund worden.
 • Voor gebruikers van Baan is een overstap nagenoeg onvermijdelijk. Huidige eigenaar Infor steekt er nauwelijks geld meer in en beheerders met kennis van zaken worden steeds schaarser.
 • AS/400 ERP software is nog steeds een stabiele oplossing, maar er zijn steeds minder RPG programmeurs om applicaties voor dit platform te onderhouden.

Lees verder

Gratis ERP box – Leidraad bij de migratie naar nieuwe ERP software
Dit boek redt uw ERP project – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

AI blijft explosief groeien

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI blijft explosief groeien
AI blijft explosief groeien
Er wordt steeds meer geïnvesteerd in artificial intelligence (AI). Alleen al in de EU gaat het in 2030 om een bedrag van 20 miljard euro. Er zijn steeds meer lucratieve toepassingen. Maar ook valkuilen.

Machine learning om geautomatiseerd te beslissen, robots die volautomatisch hun werk doen in magazijnen, patroonherkenning op basis van bulkdata om gebeurtenissen te kunnen voorspellen, enz. De lijst met AI toepassingen is groot en groeit snel. Wereldwijd gebruiken steeds meer bedrijven AI om hun performance te optimaliseren en repetitieve taken te automatiseren.

Maar AI kan ook uitdagingen vormen, bijvoorbeeld bij de integratie met bestaande systemen. Maar ook door de hoge ontwikkelkosten en het beperkte aantal AI specialisten. Daarnaast kan een algoritme ongemerkt gebaseerd zijn op vooroordelen en ongewenste bijeffecten hebben. Om AI werkelijk succesvol te maken is het daarom belangrijk dat de uitgangspunten van een algoritme transparant zijn.

Lees verder

AI beter begrijpen – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Meer over AI – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datagedreven optimalisatie van bedrijfsprocessen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven optimalisatie van bedrijfsprocessen
Datagedreven bedrijfsproces optimalisatie
De meeste systemen worden nu vaak alleen gebruikt om data uit te wisselen. Terwijl processen heel veel beter gemaakt kunnen worden door deze data ook op de juiste manier te gebruiken, stelt prof. Dijkman van de TU Delft. Slimmere systemen geven een enorme impuls aan de efficiency van een organisatie. Ze zijn meer dan een digitaal doorgeefluik.

Volgens prof. Dijkman kunnen bedrijven de informatie waarover ze al beschikken allereerst gebruiken om voorspellingen te doen. Denk aan vragen als: hoelang duurt de productie of het transport of waar gaan leveringsproblemen ontstaan? Met de technieken die Dijkman ontwikkelt zijn de antwoorden op dat soort vragen te gebruiken om processen direct bij te sturen.

Slimmere systemen geven boost aan efficiency

Ook structurele procesverbetering is mogelijk. Dijkman heeft hiervoor een softwareraamwerk ontwikkeld dat wordt ingezet via het European Supply Chain Forum, een netwerkorganisatie van academici, studenten en grote bedrijven. Met dat raamwerk is een zogeheten ‘digital twin’ te maken van het bedrijfsproces. Het gaat daarbij om een virtuele versie van een proces, waarmee verbeteringen zijn te testen voordat ze in het daadwerkelijk proces worden doorgevoerd. Hiervoor worden alle benodigde procesdata samengebracht, gecombineerd en gesimuleerd op basis van verschillende scenario’s en procesinrichtingen.

Lees verder

DATA box – Informatie voor organisaties die een dataproject gaan starten
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Goede managers beslissen niet op buikgevoel – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Uw aanvraag is gelukt

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Uw aanvraag is gelukt

Dank voor uw interesse! Wij informeren u spoedig.

Zo vindt u de beste oplossing en leverancier!

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo vindt u de beste oplossing en leverancier!
ICT plannen en oplossingen
Wellicht heeft u plannen om ergens in uw organisatie een ICT oplossing te vervangen. Of heeft u een ICT vraagstuk waarvoor de oplossing nog niet gevonden is. Of zoekt u een adviseur die u helpt bij verdere digitalisering of het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Of ligt er een ander ICT project. Maak dan kennis met een nieuwe, unieke manier om de beste oplossing hiervoor te vinden!

Uw voordelen

Zonder dat uw project of bedrijfsnaam in de markt bekend wordt, vindt u de leverancier of adviseur die de best passende oplossing voor u heeft. U kunt zelfs anoniem met leveranciers en adviseurs communiceren! Dat betekent dat u:

 • Zich in alle rust kunt oriënteren, zonder dat uw project in de markt bekend wordt.
 • Alle informatie kunt vragen die u nodig heeft en zelfs vragen kunt stellen aan leveranciers.
 • Door geen enkele leverancier wordt benaderd als u daar nog geen behoefte aan heeft.
 • Zelf bepaalt wanneer u wel contact legt met een partij die u vertrouwt.

Meer weten?

Als u ICT innovaties overweegt, is dit een unieke manier om daarvoor de oplossing, leverancier of adviseur te vinden. Wij informeren u graag over deze nieuwe service van het ICT informatiecentrum. Vertrouwelijk uiteraard. Vermeld hier uw gegevens, dan ontvangt u meer informatie.

ERP lessen uit de praktijk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP lessen uit de praktijk
Digitaliseren in de maakindustrie
Dat ERP projecten gestart moeten worden vanuit de business en niet vanuit IT merkte dit Nederlandse bedrijf met diverse vestigingen in het buitenland. Na een moeizame start in 2020, waarbij de implementatie zelfs stopgezet werd, draait het systeem pas twee jaar later zoals de bedoeling was en zijn er veel lessen geleerd.

Het familiebedrijf Terberg is een internationaal werkende producent van distributietrucks, heftrucks en vuilniswagens. Twee jaar geleden startte het bedrijf bij één van haar vestigingen in Duitsland met de implementatie van nieuwe ERP software. Doel van het project was dat na deze eerste implementatie ook andere vestigingen konden volgen, zodat er uiteindelijk op alle locaties van één ERP systeem gebruik gemaakt zou worden. De implementatie bij de eerste vestiging verliep echter stroef. Voordat andere vestigingen aan de beurt waren werd het project stilgelegd en werd er besloten om eerst terug te gaan naar de tekentafel.

Verkeerd gestart

De start van het project bleek achteraf totaal verkeerd en had nooit het beoogde doel kunnen bereiken. Door de situatie werd snel duidelijk dat eerst de werkwijzen van de verschillende vestigingen op één lijn zouden moeten komen te liggen. Niet eenvoudig, omdat deze vestigingen in verschillende landen zijn, zij hun eigen culturen kennen en er ook eigen IT visies op na houden. Dat er bij diverse vestigingen ook sprake was van op maat gemaakte legacy systemen die vergroeid waren met de bedrijfsprocessen van die vestiging, maakte het extra lastig. In totaal waren er zeven verschillende ERP systemen in gebruik, die vervangen moesten worden door één overal toe te passen ERP oplossing.

Standaard processen en applicaties

Na de herstart van het project werd vastgesteld hoe de processen en applicaties van alle vestigingen gestandaardiseerd en geharmoniseerd moesten worden. In plaats van te starten vanuit IT perspectief werd de business leidend in het bepalen van de functionaliteit en het vaststellen van de eisen en wensen. Om een en ander goed over te brengen op de IT’ers die bij de realisatie van het project betrokken waren, was een goede samenwerking tussen business en IT nodig. Een goede projectorganisatie en strak projectmanagement waren hierbij ook essentieel.

ERP lessons learned

Achteraf was de conclusie dat de grootste fout in het project was dat het bedrijf zich in eerste instantie te veel heeft laten leiden door de IT aspecten van het project. Kon het technisch, dan kon het naar wens van de eerste vestiging gerealiseerd worden. Door deze focus op IT waren de inrichting en organisatie van het project niet goed en was er te weinig oog voor de business en de werkwijzen en procedures daarin. Zo werd bijvoorbeeld tijdens het bouwen van het eerste ERP systeem pijnlijk duidelijk dat er veel meer handelingen met het nieuwe ERP systeem gedaan moesten worden, dan eigenlijk nodig waren. De beoogde vooruitgang werd een stap terug.

Wat zijn de belangrijkste lessen?

 • Besef dat een ERP project draait om bedrijfsprocessen en de meest efficiënte manier van werken. Niet om software.
 • Zorg er eerst voor dat alle processen op orde zijn en dat deze binnen de hele organisatie op één lijn liggen. Eerder kunt u niet live gaan.
 • Onderschat de invloed van legacy systemen niet. Deze zijn als eerste aan vervanging toe, maar zijn het lastigst te vervangen, omdat bedrijfsprocessen ermee zijn vergroeid.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de standaardfunctionaliteit van de software. Met maatwerk wordt testen bij iedere update praktisch onmogelijk. Bovendien kan niet geprofiteerd worden van software-updates die bij cloud oplossingen doorlopend automatisch uitgevoerd worden.
 • Maak gebruik van een ervaren implementatiepartner die de juiste aanpak van het project kan bepalen en kennis heeft van de lokale omstandigheden en wet- en regelgeving.

Lees verder

Digitaliseren in de maakindustrie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitaliseren in de maakindustrie
Digitaliseren in de maakindustrie
Digitalisering biedt volop mogelijkheden voor de maakindustrie: van engineering en productie tot sales en marketing. Maar hoe beslist u in welke technologie u wilt investeren? Daar zijn onderbouwde beslissingen voor nodig.

Maakbedrijven genereren steeds meer data door de digitalisering van bijvoorbeeld machines en het gebruik van sensoren en PLC’s. Met die data zijn operationele processen te bewaken en te optimaliseren. Wilt u meer werk maken van de digitalisering, bedenk dan eerst wat de investeringen daarin u kunnen opleveren. Denk aan kostenbesparingen, productiesnelheid of leverbetrouwbaarheid. Doe hiervoor een haalbaarheidsonderzoek.

Volgende vraag is wat u precies met de data wilt doen. Bijvoorbeeld trends zichtbaar maken, (potentiële) klanten gerichter benaderen of predictive maintenance uitvoeren op basis van operationele machinedata. In de ontwerpfase van producten kan volledig functionele virtualisatie fysieke prototypes overbodig maken. En bij de productie is modularisatie het antwoord op de hoge kosten en lage marges van maatwerk. Ga ook na welke kansen digitalisatie biedt voor het verbeteren van de interne en externe samenwerking.

Lees verder

Software voor de maakindustrie – Uitleg en informatie
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Smart industry: tevreden klanten én betere processen – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Slimmer gebruik van de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slimmer gebruik van de cloud
Slimmer gebruik van de cloud
Een steeds groter deel van alle bedrijfsapplicaties draait in de cloud. De voordelen daarvan zijn duidelijk: de kosten en het gebruik zijn schaalbaar, de investeringen zijn laag, u beschikt altijd over actuele software en de verantwoordelijkheid voor beheer, onderhoud en beveiliging liggen bij de cloud provider. Maar er zijn ook potentiële risico’s.

Lees hier vier tips om deze te voorkomen en meer inzicht te krijgen in uw cloudgebruik, zodat u de productiviteit van applicaties kunt monitoren en maximaliseren.

 • De helft van de bedrijven heeft onvoldoende inzicht in de onderlinge afhankelijkheden van applicaties die in de cloud en on premise draaien. Met de juiste monitoringtools zijn mogelijke oorzaken van performanceproblemen, onverwachte vertragingen en ongeplande kosten op te sporen.
 • Verborgen kosten en upsells maken het cloudgebruik vaak veel duurder dan gedacht. Cloudflow oplossingen laten zien wat de duurste typen clouddata zijn, waardoor bedrijven kostenefficiënter kunnen werken.
 • De IT afdeling heeft geen zeggenschap over de infrastructuur waarop de bedrijfskritieke applicaties draaien. Gebruik daarom tools om de eindgebruikerservaringen te monitoren en koppel de resultaten terug naar de providers.
 • Ook de beveiliging is een uitdaging in de cloud. Met een network behavior analysis engine (NBAE) is afwijkend inloggedrag van gebruikers te signaleren en worden proactief waarschuwingen verzonden over onder meer zero-day-bedreigingen.

Lees verder

Gratis CLOUD box – Complete informatie voor optimale cloudmigraties
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Beperk uw risico’s van cloud computing – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Nieuw jaar, nieuwe ICT kansen!

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Nieuw jaar, nieuwe ICT kansen!
Nieuwe ICT kansen
Wat staat er dit jaar op de planning voor verbetering van uw ICT landschap? Wat zijn wensen en wat is bittere noodzaak, bijvoorbeeld omdat uw applicaties of ICT infrastructuur uw processen, flexibiliteit, marktpositie of winstgevendheid niet meer zo ondersteunen als u eigenlijk zou willen. Of erger; dat deze daar zelfs kwetsbaar van worden. Tijdig beginnen met het maken van plannen is belangrijk. Want de realisatie daarvan zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten.

Welke ICT verbeteringen zijn mogelijk?

Uw antwoorden op de onderstaande vragen geven al snel een indicatie van waar verbeteringen mogelijk zijn. Zoals:

 • Geven uw financieel-administratieve systemen u nog voldoende controle op geldstromen en financieel inzicht? Dragen deze bij aan een optimaal facturerings- en incassoproces? Zijn aangiften en overzichten snel te genereren? Gaan administratieve verwerkingen snel en foutloos? Is wat gerobotiseerd kan worden al gerealiseerd? Waar liggen nu de beperkingen in de automatisering van uw financieel-administratieve processen en wat kan er beter?
 • Helpen uw CRM oplossingen u nog voldoende om onderscheidend te zijn in de markt waarin u succesvol wilt blijven? Hebben uw klanten voldoende redenen om klant van u te blijven? Beschikken uw commerciële mensen nog over de juiste tools om hun salestargets te halen en te overtreffen? Worden uw acquisitie en account management optimaal ondersteund? Waar liggen nu de beperkingen in de automatisering van uw commerciële processen en wat kan er beter?
 • Stellen uw logistieke systemen u nog in staat om aan klantverwachtingen te voldoen, de logistieke kosten laag te houden en betrouwbare leveringen te garanderen? Zijn uw voorraadkosten laag en verlopen de magazijnprocessen probleemloos? Waar liggen nu de beperkingen in de automatisering van uw logistieke processen en wat kan er beter?
 • Zijn uw systemen in staat voldoende te integreren in de supply chain waarvan u deel uitmaakt? Zijn anderen daar verder in, zodat uw positie in de keten kwetsbaar kan worden?
 • Is de beveiliging van uw systemen en data betrouwbaar genoeg, om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te garanderen als kwaadwillenden het op u gemunt hebben?
 • Geeft uw data de managers en directie van uw organisatie voldoende strategisch inzicht om tijdig te kunnen bijsturen in de bedrijfsvoering? Is de juiste data altijd beschikbaar als u deze nodig heeft? Verloopt de uitwisseling van data tussen systemen zoals gewenst? Waar liggen nu de beperkingen in het opslaan, verwerken en oproepen van data en wat kan er beter?
 • Helpen uw HRM systemen u op een effectieve en efficiënte manier met personeelsmanagement, declaraties, urenregistratie, opleiding, beloning en werving- en selectie? Regelen uw medewerkers en managers de informatie die zij nodig hebben en de HRM taken die zij moeten doen zoveel mogelijk zelf? Waar liggen nu de beperkingen in de automatisering van HR processen en wat kan er beter?

Waarom verbeteren?

Heeft u op de bovenstaande vragen nog geen antwoord, begin 2023 dan met het maken van een planning waarin u deze thema’s aandacht geeft. Het actueel houden van uw ICT landschap is namelijk noodzakelijk om uw organisatie krachtig en flexibel te houden. Alleen dan kunt u op tijd anticiperen op veranderingen in uw markt of organisatie.

Prestaties, flexibiliteit en veiligheid van uw oude ICT toepassingen kunt u enorm verhogen door deze te vernieuwen. Bovendien bespaart u dat veel kosten aan beheer en onderhoud en het oplossen van storingen. Ook cloudoplossingen kunnen u daarbij helpen.

Tijdig starten

Vergeet daarbij niet dat het tempo waarin u wilt vervangen of verbeteren waarschijnlijk niet gerealiseerd kan worden door de leveranciers en adviseurs die u daarvoor nodig heeft. Zij zitten veelal voor lange tijd al vol met opdrachten. Schaarste aan specialisten die nodig zijn voor steeds complexer wordende ICT oplossingen is daar een belangrijke reden voor. Maar ook het relatief grote personeelsverloop en de vele fusies en overnames bij ICT bedrijven doen de beschikbare capaciteit geen goed. Daarnaast bent u niet de enige die zich de noodzaak van moderne ICT oplossingen realiseert.

Stap voor stap

Begin daarom tijdig met het maken van plannen en onderscheid daarin vier stappen:

 • Start met het in bepalen wat uw bedrijfsstrategie is en wat – daarvan afgeleid – uw ICT strategie moet zijn.
 • Breng in kaart welke applicaties u nodig heeft voor die toekomstige processen en ontdek in welke toepassingen uw huidige ICT omgeving nog tekort schiet.
 • Inventariseer of uw ICT infrastructuur voldoet aan moderne standaarden en wat u moet doen om dit op orde te krijgen.
 • Bepaal tot slot waar uw prioriteiten liggen door per verbeterpunt te bepalen wat urgent en/of belangrijk is.

Nieuwe ICT kansen

Kansen om uw ICT omgeving, applicaties en infrastructuur verder te verbeteren zijn er altijd. Aan u de keuze welke u als eerste gaat benutten. Zodat u de revenuen daarvan hopelijk nog dit jaar, en zeker in de jaren hierna, kunt incasseren. De markt om u heen staat immers ook niet stil.

Wij wensen u een fantastisch nieuw ICT jaar toe!

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Supply chain doet te weinig aan cybersecurity

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Supply chain doet te weinig aan cybersecurity
Supply chain doet te weinig aan cybersecurity
Supply chain geeft onvoldoende prioriteit aan cybersecurity. Want hoewel steeds meer bedrijven in de Benelux het afgelopen jaar te maken hebben gehad met cyberaanvallen, geeft bijna 10% juist minder prioriteit aan cybersecurity. Gevolg is dat leveranciersketens kwetsbaarder worden.

Volgens onderzoek van Kaspersky meldt driekwart van de bedrijven in de Benelux dat zij zich veel zorgen maken over cyberaanvallen. Toch beschikt 12 procent niet over alle benodigde tools en expertise om alle aanvallen af te slaan. Bovendien geeft 9% minder prioriteit aan cybersecurity, terwijl het aantal aanvallen toeneemt. Zij noemen hiervoor als reden dat andere zaken meer aandacht vragen, waaronder logistieke problemen en het tekort aan chauffeurs.

Probleem is dat een geslaagde aanval bij een bedrijf de poort opent naar andere schakels in de keten. Er hoeft dus maar één bedrijf in de supply chain te zijn dat de cybersecurity niet op orde heeft om alle partners kwetsbaar te maken. Uit het onderzoek blijkt verder dat bij nog geen kwart van de bedrijven de cybersecurity is uitbesteed. Verder heeft driekwart geen cyberverzekering afgesloten. Dat terwijl er vaak hoge bedragen aan losgeld worden gevraagd bij ransomware aanvallen en een bedrijf grote reputatieschade kan lijden. Advies is om alleen data te delen met vertrouwde partijen en bestaande securitycontroles uit te breiden tot leveranciers.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Vier stappen om cyberaanvallen te pareren – Veelgelezen artikel
Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Valkuil van self service BI tools

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Valkuil van self service BI tools
Valkuil van self service BI tools
Managers die self service BI tools gebruiken om tot waardevolle inzichten te komen of de directie te adviseren zijn afhankelijk van betrouwbare data. Zonder goed datafundament is de kwaliteit van de data niet te garanderen en hebben conclusies, inzichten en adviezen die daarop gebaseerd worden niet veel waarde.

Directies laten zich vaak adviseren door domeinkenners, bijvoorbeeld salesmanagers, business developers of marketeers. Deze medewerkers gebruiken voor hun adviezen steeds vaker self service BI tools zoals Tableau, Power BI of Qlik. Begrijpelijk, want daar kunnen ze direct en zónder hulp van de IT afdeling mee aan de slag. Vraag is echter hoe correct, compleet en actueel de data is waarmee ze werken.

Om daarover zekerheid te krijgen moet een goed en betrouwbaar datafundament gelegd worden. Zorg dus eerst voor een passend data governance framework en breng de data governance op orde en leg alles vast met hulp van een modern dataplatform. Zorg vervolgens dat managers en medewerkers het belang van dit datafundament begrijpen. Pas dan zullen ze de self service BI tools veilig gebruiken.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
DATA box – Informatie en adviezen bij het starten van dataprojecten
Alles over data management – Sectie op ICT informatiecentrum.nl

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Hoe digitale transformatie niet moet

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe digitale transformatie niet moet
Hoe digitale transformatie niet moet
Vaak digitaliseren afdelingen elk hun eigen bedrijfsprocessen. Daardoor ontbreekt de samenhang en wordt digitalisering een rommeltje. Een methode om dit voorkomen is business process intelligence (BPI). Die methode helpt u om dit probleem te voorkomen. En de centrale vraag daarbij blijft hoe u over een paar jaar als bedrijf wilt werken.

Afdelingen concentreren zich bij digitalisering – niet geheel onlogisch – op hun eigen processen. Inkoop digitaliseert de procurement processen, service zet in op predictive maintenance en sales bouwt een klantenportaal. Vaak zijn het prima initiatieven, maar er is ook een integrale visie op de inrichting van alle processen nodig. Dat versnelt de transformatie en verbetert het eindresultaat.

Controle op uw bedrijfsprocessen

De aangewezen methode voor deze integratie is business process intelligence, afgekort als BPI. Het gaat om de doorontwikkeling van process mining. Met BPI kun u processen end-to-end-modelleren, analyseren, simuleren en implementeren. Vervolgens zijn de processen real-time te monitoren en snel aan te passen als blijkt dat een andere manier van werken toch beter is.

Goede aanpak van digitale transformatie

Digitale transformatie is geen optelsom van losse initiatieven, maar het resultaat van een doordachte integrale aanpak en dito strategie. Bereid u daarom goed voor en lees erover. Spreek ook met specialisten om mogelijkheden, kansen en oplossingen eerst goed te kennen, voordat u beslissingen neemt. Een aanbeveling is het Managementboek voor digitale transformatie. Dat gaat over het hogere doel van digitale transformatie.

Lees verder

Managementboek voor digitale transformatie – Gratis boek (voorwaarden)
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Digitale transformatie – Gratis download (e-boek)

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT projecten: zo behoudt u overzicht

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT projecten: zo behoudt u overzicht
Overzicht bij IT projecten
IT ambities zijn niet allemaal te realiseren. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende budget en mensen zijn. Of omdat IT projecten uitlopen. Organisaties moeten dan keuzes maken uit het portfolio van projecten om IT optimaal in te kunnen blijven zetten bij het realiseren van hun strategie. Met portfoliomanagement is de informatie voor deze keuzes gestructureerd in kaart te brengen en daardoor voorhanden.

Een beproefde methode hiervoor is data driven portfolio management, afgekort als DDPM. Met DDPM is het waarom, wat en hoe van projecten in een portfolio inzichtelijk en meetbaar te maken. Deze informatie is te gebruiken voor het inrichten van een cockpit waar vanuit integraal gestuurd kan worden op de beste strategische resultaten. Ook eerdere ervaringen met IT projecten kunnen hierbij worden meegenomen. Dankzij data driven portfolio management worden de keuzes voor het al dan niet oppakken, voortzetten, parkeren of beëindigen van IT projecten volledig transparant.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Dit boek redt uw ERP project – Veelgelezen artikel
Hoe pakt u uw IT project aan? – Uniek boek (gratis)

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Low code kent ook beperkingen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Low code kent ook beperkingen
Low code kent ook beperkingen
De euforie rond low code platforms en applicaties is al een tijdje groot. De media en uiteraard ook aanbieders van low code oplossingen zijn lyrisch over de toepassingsmogelijkheden, voordelen en resultaten. Zeker is dat low code platforms en applicatieontwikkeling veel nieuwe mogelijkheden bieden. Maar beperkingen zijn er ook. Die temperen de hoge verwachtingen een beetje. Wat is de werkelijke waarde voor de applicatieontwikkeling?

Volgens sceptici zijn er drie redenen die het nodig maken om goed na te denken voordat u besluit low code applicaties toe te passen:

 • Meer ingewikkelde programmering blijft toch nodig als u een laag van ’business logic’ moet genereren. Daar is toch nog specialistische kennis voor nodig.
 • U kunt niet alle werknemers via low code tools onbelemmerde toegang geven tot gevoelige bedrijfsinformatie. Zeker niet als de tools vanuit de cloud worden geleverd door verschillende leveranciers.
 • U heeft medewerkers nodig met verstand van programmeren én van business logic. Die kennis is nodig om de meta-laag bovenop bestaande applicaties te bouwen en die te verbinden met de onderliggende data.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Zakelijke voordelen van low code tools – Veelgelezen artikel
Boeken over low code – Gratis downloads

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Transportprocessen optimaliseren door automatiseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Transportprocessen optimaliseren door automatiseren
Transportprocessen optimaliseren
Voor specifieke logistieke processen schieten algemene en meer op administratieve functies gerichte applicaties tekort. Voor transportplanning en de uitvoering en afhandeling van transportprocessen biedt TMS software de oplossing.

Logistieke dienstverleners, expediteurs, verladers en bedrijven met eigen transport worden geconfronteerd met steeds hogere klanteisen. Ook andere partijen in logistieke ketens leggen de lat telkens een stukje hoger. Zonder goede automatisering van logistieke processen is daar nauwelijks aan te voldoen. Voor een betrouwbare transportplanning, administratieve afhandeling en efficiënte informatie- en documentenstroom is dan ook steeds vaker een separaat transport management systeem (TMS) nodig. Daarbij wordt er eenvoudig gekoppeld met de ERP, CRM of andere belangrijke IT systemen in de organisatie.

TMS software zorgt ervoor dat de besturing en beheersing van uw transportactiviteiten optimaal is georganiseerd. Daarbij worden niet alleen transportbewegingen in goede banen geleid, maar ook alle planningen en administraties die daarmee gemoeid zijn. Het resultaat bestaat uit:

 • Efficiëntere en beter beheersbare transportprocessen.
 • Hogere leveringsbetrouwbaarheid.
 • Grotere klanttevredenheid.
 • Minder fouten.
 • Beter gewaardeerde posities in de supply chain.
 • Lagere kosten.
 • Betrouwbare data voor het optimaal managen van transportprocessen.

Cloudoplossingen

Bijna altijd gaat het bij TMS systemen om cloudoplossingen. En dat betekent dat u er relatief snel mee aan de slag kunt en de investeringen gering zijn. Daarnaast blijven de kosten schaalbaar, zijn het onderhoud en de updates taken voor uw leverancier en is uw data veilig.

Een uitleg en toelichting van ervaren specialisten op dit gebied geven u snel inzicht in de mogelijkheden, voordelen en kosten van een modern TMS systeem voor uw organisatie. Via de gratis TMS box kunt u over deze informatie beschikken en weet u bovendien hoe u een selectie- en implementatietraject organiseert en in goede banen leidt.

Lees verder

Gratis TMS box – Alles over het vinden, vergelijken en selecteren van TMS software
Focus supply chain verschuift naar klanttevredenheid – Veelgelezen artikel
Logistieke sector moderniseert – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Moderne digitale werkplekken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Moderne digitale werkplekken
Moderne digitale werkplekken
Eindgebruikers hebben steeds nieuwe informatiebehoeften en de hoeveelheid online applicaties blijft groeien. Dat maakt werkplekbeheer dynamisch en soms lastig, vergelijkbaar met het schieten op bewegende doelen. Hoe kunt u grip houden op de digitale werkplek?

Idealiter start werkplekbeheer met een strategische aanpak voor identity & access management en data management. Door daarbij te werken met één identity provider kunt u eenvoudig controleren wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Het koppelen van applicaties is ook noodzakelijk nu deze steeds meer als cloudoplossingen worden afgenomen en op afzonderlijke systemen draaien. Verder moet er een raamwerk komen dat de beschikbaarheid van data, richtlijnen, certificeringen en de api-toegankelijkheid waarborgt. Dat voorkomt wildgroei in het applicatielandschap en het gebruik van shadow IT.

Tot slot is het verstandig om het raamwerk flexibel in te richten, zodat de werkplekken kunnen meebewegen met nieuwe informatiebehoeften en de wisselende vraag naar verwerkingscapaciteit. Door vervolgens op de achtergrond eindgebruikerservaringen te monitoren en controleren, kunt u de werkplekken in perfecte conditie houden.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Meer over werkplekbeheer – Sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Gratis CLOUD box – Complete informatie voor optimale cloudmigraties

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Beperk uw risico’s van cloud computing

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Beperk uw risico’s van cloud computing
risico van cloud computing
Een groot aantal organisaties is niet (goed) in staat om cyberdreigingen in de cloud te pareren. Dat komt onder meer omdat onduidelijk is waarvoor hun provider of zijzelf verantwoordelijk zijn. Om risico’s te beperken is het dan ook verstandig cloudbeveiliging meer aandacht te geven.

Er zijn allerlei risico’s verbonden aan cloud computing die nogal eens over het hoofd worden gezien. Allereerst kan het configuratiebeheer een gevaar vormen bij het implementeren van services en infrastructuur in de cloud. Wanneer een kritieke component of functie verkeerd geconfigureerd wordt, kan dat een systeem zeer kwetsbaar maken. Verder moeten de cloud provider en de zakelijke klant afspraken maken over de taakverdeling.

De provider is normaliter verantwoordelijk voor het bewaken van de infrastructuur en de services die aan een organisatie worden geleverd. Klanten zijn meestal zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de systemen en applicaties die ze met deze services maken, maar ook voor het veilig uploaden van data naar de cloud. De provider kan hiervoor hooguit wat monitoringinformatie leveren als aanvulling op data die de eigen tools bieden. Een gerelateerde risicofactor is het identiteits- en toegangsbeheer. Bij ongeautoriseerde toegang via phishing, brute forcing of identiteitsfraude kunnen gevoelige gegevens gestolen worden. Ransomware kan het hele bedrijf plat leggen. Kortom, hoog tijd om de cloudbeveiliging meer aandacht te geven.

Lees verder

Gratis CLOUD box – Complete informatie voor optimale cloudmigraties
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Niet te snel overstappen op de cloud – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Goede managers beslissen niet op buikgevoel

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Goede managers beslissen niet op buikgevoel
Goede managers beslissen niet op buikgevoel
De kwaliteit van data is essentieel om onderbouwd te kunnen beslissen. Maar het is net zo belangrijk om vooraf een meetbare en objectieve context van die data vast te stellen. Anders overheerst het buikgevoel en worden niet de beste conclusies getrokken.

Veel managers kijken alleen naar kpi’s en denken daardoor dat ze datagedreven beslissen. Toch zijn hun beslissing vaak niet objectief, want ze hebben vooraf de context niet gedefinieerd. Resultaat is dat ze vooral gegevens gebruiken die in hun straatje passen. Er wordt dan bijvoorbeeld vooral gezocht naar data die een overname ondersteunen en niet naar de solvabiliteit van de eigen onderneming.

Een andere valkuil is dat managers de data die ze zelf gegenereerd en geanalyseerd hebben het belangrijkst vinden. Om die bias te doorbreken is het zaak om eerst vast te stellen welk doel u wilt bereiken of welk probleem u wilt oplossen. Vervolgens stelt u de criteria vast om naderhand te kunnen meten of dat is gelukt en welke gegevens u hiervoor nodig heeft. Pas als de kaders helder zijn en de data compleet is, kunt u tot actie overgaan. Zo voorkomt u dat uw buikgevoel de overhand krijgt bij uw beslissingen.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van data oplossingen
Datagedreven organisatie worden, 4 aanbevelingen – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

AI beter begrijpen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI beter begrijpen
AI beter begrijpen
Artificial intelligence baseert resultaten op algoritmen. Die worden gezien als de black box van AI toepassingen. De behoefte om deze black box te openen groeit. Huidige tools maken namelijk wel duidelijk hoe een algoritme werkt, maar niet wat de uitgangspunten waren. Terwijl dat wel belangrijk is om te bepalen welke waarde gehecht moet worden aan de uitkomsten van AI.

Nu kunstmatige intelligentie steeds belangrijker wordt, willen mensen precies weten hoe een algoritme werkt. Soms is dat zelfs noodzakelijk. Denk aan AI voor medische adviezen, juridische procedures en bij financiële beslissingen. Voorbeelden van technieken voor ‘explainable AI’ zijn xAI Workbench, Arize AI en EthicalML/ai. Deze technieken worden echter misbruikt als aanjager voor de verkoop van AI platforms. Ze leveren allerlei complexe technische data, maar maken niet duidelijk hoe een AI toepassing echt functioneert.

Om algoritmen begrijpelijk maken moet ook duidelijk zijn waarom een model wordt ingezet voor een bepaalde taak, met welke data het is gevoed en of er problemen waren bij de ontwikkeling. Er zijn nog geen technieken en tools die hierover voldoende gedetailleerde gegevens verschaffen. Bovendien is het data management nu nog niet toegerust op het genereren van die informatie.

Lees verder

Meer over AI – sectie op ICTinformatiecentrum.nl
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Data box – Als u aan de slag wilt met data analytics, business intelligence of AI

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Smart industry: tevreden klanten én betere processen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Smart industry: tevreden klanten én betere processen
Smart industry: tevreden klanten én betere processen
In de maakindustrie stellen klanten steeds hogere eisen. Hogere kwaliteit, lagere kosten en kortere levertijden zijn belangrijk. Digitalisering en procesverbetering zijn twee speerpunten om die doelen te bereiken.

Bedrijven die zich rekenen tot de smart industry omarmen digitale technologieën om de dienstverlening te optimaliseren, maar ook om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. De basis hiervoor is een flexibel productieproces waar inzicht in de klantvraag centraal staat. De snelheid waarmee informatie beschikbaar is, maakt het verschil. Die informatie moet niet alleen direct voorhanden zijn in het productieproces, maar ook voor klanten. Denk aan het gebruik van het Internet of Things (IoT) om na te gaan wat de status is van orders en apparatuur.

Om slimme productielijnen op te zetten, zijn slimme mensen nodig. Die hoeven niet altijd van buiten te komen. Laat ook uw eigen medewerkers kennismaken met nieuwe technologie en maak ze enthousiast om de mogelijkheden van smart industry te benutten.

Lees verder

Maakindustrie vergeet CRM toe te passen – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Bedrijfssoftware box – Gratis kennis en informatie over bedrijfssoftware en dataprojecten

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Zet CFO aan het roer voor managementinformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zet CFO aan het roer voor managementinformatie
CFO aan het roer voor managementinformatie
BI software kan de informatiewensen van het management lang niet altijd vervullen. Prachtige dashboards worden onvoldoende gebruikt wegens gebrek aan goede data of onervarenheid met de bediening ervan. En dus grijpt men toch maar weer naar Excel. Hoe is dat op te lossen en welke rol heeft de CFO?

Datagedreven en onderbouwd beslissen valt of staat met de bruikbaarheid en beschikbaarheid van de data die het management nodig heeft. Inventariseer daarom eerst welke proces- en projectgegevens werkelijk relevant zijn en in een dashboard thuishoren. Ga vervolgens aan tafel met de betrokkenen van alle afdelingen en overtuig ze van het belang om alle data goed te registreren in het systeem. Meer inzicht in uren, kosten en materiaal is immers in ieders belang.

Bouw daarna een dashboard waarin alle informatie wordt geïntegreerd. Monitor en controleer tot slot of alle vastgelegde gegevens correct zijn. Bedenk daarbij dat controllers als geen ander weten aan welke data het management behoefte heeft en of de data betrouwbaar is. Zet hen dus aan het roer bij het beoordelen daarvan.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
BI box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van BI software
Hoe te beginnen met data analytics? – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Dit is het resultaat van uw cloud transitie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Dit is het resultaat van uw cloud transitie
Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie
De overstap naar de cloud is geen doel maar een middel om strategische voornemens te realiseren. Hoe kunt u nagaan of dat succesvol gebeurt, terwijl de zakelijke omgeving steeds verandert? Vijf methoden om het succes van uw cloud transitie te meten.

 • Business cases – De eerste meetmethode is het succes van de transitie aflezen aan vooraf gedefinieerde business cases. Worden de beoogde resultaten werkelijk behaald?
 • Kostenreductie – Tweede methode is nagaan in hoeverre kostenreductie bereikt wordt. Bedenk daarbij dat bij de overstap naar de cloud uw kosten veranderen van vast naar variabel (op basis van gebruik).
 • Service – Derde methode is nagaan of IT via de cloud meer service aan eindgebruikers kan leveren dan daarvoor. Denk hierbij aan verbeterde beschikbaarheid van systemen, het sneller uitrollen van nieuwe releases en het verkorten van de tijd om problemen te verhelpen.
 • Wendbaarheid – Vierde methode is kijken naar veranderingen in de wendbaarheid. Hoe vlot kunt u via de cloud een nieuw product op de markt brengen en hoe was dat in het verleden?
 • Bedrijfsrisico’s – Vijfde methode is nagaan in hoeverre de cloud helpt om bedrijfsrisico’s te verminderen. Denk daarbij aan risico’s op het gebied van security, veerkracht en compliance.

Lees verder

CLOUD box – Hulp bij het starten van cloud transities
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Potentie van de cloud onvoldoende benut – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie
Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie
Uit onderzoek onder ruim duizend leidinggevenden blijkt dat de digitale transformatie vooral vertraagd wordt doordat belangrijke data gescheiden is opgeslagen in oudere systemen. Legacy systemen remmen dus ook groei en vooruitgang. Kwetsbaarheid door geringe stabiliteit, dataveiligheid en flexibiliteit waren al bekende risico’s van legacy systemen.

Uit het onderzoek van softwarebedrijf Workday blijken twee factoren de digitale transformatie te vertragen. De eerste uitdaging is het integreren van losstaande interne datasilo’s voor operationele processen, analytics en governance. Als gevolg hiervan is het lastig om uniforme data te vergaren. Bij 70% van de organisaties duurt het minimaal twee weken om aan het einde van een rapportageperiode de benodigde resultaten voorhanden te hebben.

Tweede uitdaging is het moderniseren en ontsluiten van legacy systemen. Bijna 40% van de leidinggevenden meldt dat ze het tempo van service upgrades voor hun legacy technologie niet goed kunnen bijbenen. Daardoor duurt het voor bijna 60% procent weken of zelfs maanden om een geautomatiseerd bedrijfsproces te vernieuwen.

Lees verder

Modernisering van de ERP omgeving is een must – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Gratis ERP box – Alles over het starten, organiseren en uitvoeren van een ERP project

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datagedreven leiders kijken verder dan tools

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven leiders kijken verder dan tools
Datagedreven leider kijken verder dan tools
Datagedreven management gaat verder dan het inrichten van sexy dashboards of het opzetten van een analytics team. Ook het uitwisselen van ideeën en het delen van data zijn belangrijk.

De digitale transformatie schept een woud van data, dashboards en technologie. Supply chain managers zien al gauw de bomen door het bos niet meer, waardoor hun ambitieuze dataprojecten weinig toegevoegde waarde leveren. Eigenlijk zou de focus moeten liggen op prioriteitstelling en toewijzing van resources in de waardeketen om processen en diensten te verbeteren.

Verder is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin medewerkers elkaar continu feedback geven om groepsdenken en denkfouten te vermijden die de kwaliteit van beslissingen ondergraven. Verder is het zaak de data te ‘democratiseren’ in plaats van ze overal lokaal op te slaan. De digitale samenwerkingsplatformen die sinds covid gemeengoed zijn, vormen hiervoor een bruikbare basis.

Lees verder

DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van dataoplossingen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Effectieve dashboards in 4 stappen – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Impact van AI op HR

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Impact van AI op HR
Impact van AI op HR
Het is niet meer de vraag óf bedrijven artificial intelligence gaan toepassen voor HR, maar wanneer en hoe ze dat gaan doen. En vooral wat de gevolgen van AI zullen zijn op het functioneren van HR afdelingen en de medewerkers van bedrijven.

De verwachtingen van toepassingen van kunstmatige intelligentie voor HR taken en functies zijn hooggespannen. Zo kan HR dankzij AI personeel effectiever werven en aannemen, aansturen en ondersteunen. Maar dat is niet het enige. Door data te analyseren zijn ook ontwikkelingen op het gebied van salaris, verlof en ziekteverzuim in kaart te brengen en te voorspellen. Verder is AI inzetbaar voor de schifting van sollicitatiebrieven, bijvoorbeeld op basis van kennis en ervaring.

Omdat AI toepassingen zelflerend zijn (machine learning) worden ze steeds beter in het maken van analyses en prognoses. Maar er zijn ook gevaren: vooroordelen of beperkingen kunnen ongemerkt geprogrammeerd worden en privacygevoelige gegevens zijn misschien niet goed genoeg beveiligd. Bovendien zullen medewerkers zich moeten ontwikkelen als AI routinewerk van hen overneemt. Wanneer die risico’s niet goed gemanaged worden kan dat de doorbraak van AI in HR belemmeren.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
HR software heeft topprioriteit – Veelgelezen artikel
HRM box – Alles over het vinden, vergelijken, selecteren en implementeren van HRM software

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Klantgerichter worden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Klantgerichter worden
Klantgerichter worden
Met nieuwe CRM software wordt het eenvoudiger om klantgerichter te worden. Maar om uw sales, account management en marketing echt te optimaliseren is ook een slimme klantstrategie nodig. Zolang die er niet is leveren investeringen in nieuwe CRM software niet zoveel op. En haalt u er in ieder geval niet uit wat erin zit.

Omdat CRM software en een goede klantstrategie niet los van elkaar gezien mogen worden, ontvangen bedrijven die bezig zijn of gaan met een CRM softwareselectie het boek ‘Succesvol klantgericht ondernemen’ gratis als onderdeel van de CRM box. In het boek worden alle aspecten van het inrichten en toepassen van een CRM systeem besproken, alsook alle facetten van klantstrategieën en het optimaliseren van customer experience (CX).

Interesse?

Meer over deze leidraad om klantgerichter te worden en de gratis CRM box (waar het boek onderdeel van is) leest u via de onderstaande links.

Lees verder

Succesvol klantgericht ondernemen – Gratis boek
CRM box – Alles over het vinden, vergelijken, selecteren en implementeren van CRM software
Maakindustrie vergeet CRM toe te passen – Veelgelezen artikel

CRM systeem vervangen

Wij houden u op de hoogte

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wij houden u op de hoogte

Hartelijk dank voor uw belangstelling in een exemplaar van het boek waarin u alles leest over deze driehoeksverhouding en hoe u uw IT project optimaal organiseert. Wij informeren u binnenkort over het kosteloos verkrijgen van dit recent verschenen bijzondere boek.

Terug naar artikel

Dit boek redt uw ERP project – Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Dit boek redt uw ERP project – Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
In grote softwareprojecten, zoals bij ERP of WMS, is de samenwerking tussen opdrachtgever, leverancier en projectmanager cruciaal. Loopt die niet goed, dan kan het zomaar een moeizaam project worden, waar naar elkaar gewezen wordt op momenten dat het tegenzit. De gevolgen zijn voor u: overschrijding van budget en planning en onnodige onzekerheid over het eindresultaat.

Gratis boek

Bent u in de rol van opdrachtgever en staat u aan de vooravond van een softwareproject? Lees dan in het boek ‘Perfecte Driehoeksverhoudingen’ alles over deze samenwerking en hoe u uw IT project optimaal organiseert. Naast het boek kunt u gebruik maken van 25 praktische tools om uw project te organiseren, stroomlijnen en aansturen. U ontvangt het boek inclusief de tools nu tijdelijk extra als onderdeel van de ERP box of WMS box. Gratis dus!

Wat is het probleem?

Softwareprojecten lopen lang niet altijd goed. Dat geldt voor zowel implementaties van standaardsoftware (al dan niet in de cloud), als voor software die tegenwoordig veelvuldig wordt ontwikkeld met low code platforms. Soms wordt de stekker uit een IT project getrokken, omdat deze niet (snel genoeg) het gewenste resultaat oplevert. Wordt een project wél afgemaakt, dan kunnen grote problemen ontstaan bij de implementatie.

Wat is de reden?

Die ligt bij de hoofdrolspelers in de driehoek van opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager. Elk van hen heeft eigen verantwoordelijkheden en belangen, maar ze zijn wel afhankelijk van het gedrag en de besluiten van de ander. Effectieve besturing van een project kenmerkt zich daarom door een evenwichtige afweging van alle belangen. Op basis hiervan moet worden beslist wat het doel van het project is, wanneer het wordt opgestart en op welk moment het eindresultaat in gebruik genomen wordt. Dat trekt een zware wissel op de kwaliteit en snelheid van de communicatie.

Vooraf investeren in een goede driehoeksverhouding betaalt zich daarom dubbel en dwars terug. Want als de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager optimaal verloopt, minimaliseert u het risico dat IT projecten veel te lang duren, teveel kosten en niet het gewenste resultaat opleveren.

Noodzakelijke kennis

Als opdrachtgever in grote softwareprojecten moet er zelf voor zorgen dat de samenwerking tussen alle partijen optimaal is. Die eindverantwoordelijkheid kunt u niet buiten de deur leggen. Wat u moet doen en hoe u dat doet, leest u in dit boek. Daarnaast wordt u geholpen door de 25 tools voor uw project. Samen met het succesvolle boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ en alle informatie uit de ERP box of WMS box beschikt u dan over een dijk aan kennis om uw softwareproject in goede banen te kunnen leiden.

Bekijk ERP box | Bekijk WMS box

Wat wordt uw volgende stap in datamanagement?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wat wordt uw volgende stap in datamanagement?
volgende stap in data management
In den beginne was er het datawarehouse. Toen kwam het data lake, gevolgd door clouddata platforms. En nu verandert etl in elt. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw data?

Van data warehouse naar data lake

Eind jaren tachtig werd het datawarehouse-concept gelanceerd. Het bouwen van zo’n datawarehouse kost veel tijd en geld en u kunt er alleen gestructureerde gegevens mee verwerken. Het antwoord kwam medio 2010 in de vorm van een data lake waarmee iedereen elk soort gegevens tot op detailniveau kan analyseren. Triggers hiervoor waren de opkomst van machine learning en AI. Maar zoekopdrachten in een data lake worden traag uitgevoerd in vergelijking met die met datawarehouses. Het data-lakehouse combineert het beste van beide en biedt geconvergeerde workloads voor data science en analytics use cases.

Clouddata platforms en verder

Rond 2016 raakten clouddata platforms in zwang door de scheiding van computing en opslag en onbeperkte schaalbaarheid voor gedistribueerde systemen. Een volgende loot aan de ‘data boom’ is de data mesh, waar data wordt georganiseerd en gecontroleerd door domeinen. Volgens recent onderzoek worden alle concepten ongeveer even vaak gebruikt: 29% data mesh, 24% data-lakehouse en 23% data lake.

Nieuwe ontwikkelingen

Tegenwoordig kunnen nieuwe tools zoals dbt of Supergrain ook gegevens transformeren binnen het datawarehouse dat in een cloudomgeving draait. Hierbij staan snelheid en de schaal van gegevens centraal en is het etl-proces veranderd in een elt-proces (extract, load, transform).

Waarschijnlijk duizelt het u inmiddels, maar één ding is duidelijk: u kunt niet vasthouden aan het dertig jaar oude datewarehouse concept maar moet tegelijkertijd het hoofd koel houden om een nieuwe oplossing te selecteren die echt bij uw informatiebehoefte past. Althans, volgens deze visie.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van data oplossingen
Heeft u een data strategie? – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Valkuilen van ERP projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Valkuilen van ERP projecten
Valkuilen van ERP projecten
Bij de oriëntatie op nieuwe ERP software wordt vooral gefocust op selectie. Hoe eerder u weet welke software u nodig heeft, hoe beter het is, lijkt het. Andere factoren zijn echter veel bepalender voor het succes van uw ERP project. Door deze te weinig aandacht te geven op het moment dat dit noodzakelijk is, resulteert uw ERP implementatie dan alsnog in een oplossing waar uw organisatie weinig beter van wordt. En dat ondanks zorgvuldig geselecteerde software.

Tip: de gratis ERP box bevat alle informatie over succesfactoren en valkuilen bij ERP projecten

ERP selectie

Het is allang duidelijk dat het voor de meeste ERP toepassingen niet veel uitmaakt welke ERP software u daarvoor gebruikt. Er zijn namelijk altijd meerdere ERP oplossingen die volledig kunnen voldoen aan uw wensen en eisen. Voorkeuren worden bepaald door de software die nu al gebruikt wordt, bestaande contacten met leveranciers, het oordeel van een adviseur, ervaringen van collega’s, naamsbekendheid, marktaandelen of overtuigende verkoopmethoden.

Wat nog belangrijker is

Uiteraard blijft het uitgangspunt dat de ERP software die u gaat gebruiken zich bewezen heeft, een betrouwbare leverancier kent en past bij uw bedrijfsprocessen. Voldoet uw ERP software daaraan, dan biedt u dat echter nog geen enkele zekerheid dat het gebruiken ervan u grote voordelen gaat opleveren. De software bepaalt namelijk niet het succes van uw ERP project. Dat wordt bepaalt door de wijze waarop u het project aanpakt, uw requirements bepaalt, de aansturing organiseert, de implementatie uitvoert, de uitvoerende partijen kiest en alle valkuilen kent en omzeilt.

Handleiding voor uw ERP project

Alles over deze aanpak, de organisatie, de voorbereiding, de keuze van specialisten en meer is door het ICT informatiecentrum voor u gebundeld in de ERP box (zoals er voor andere thema’s ook een CRM box, HRM box, WMS box, DMS box of TMS box bestaat). Naast een stap voor stap handleiding voor hoe u de juiste software selecteert, gaat deze informatie van ons en tientallen kennis- en informatiepartners vooral ook over hoe u uw project op de meest succesvolle manier voorbereidt, start, organiseert en uitvoert.

Alle succesfactoren en valkuilen bij ERP projecten zijn u dan snel duidelijk. Kennis waarvoor u zich heel wat uren advies van uw ERP adviseur kunt besparen. En aan de goede kant kunt zitten van de 50% ERP projecten die achteraf als (deels) mislukt worden beschouwd.

Bekijk ERP box

Kiezen voor een multicloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Kiezen voor een multicloud
Kiezen voor een multicloud
Multicloud strategieën komen steeds vaker voor. Op zich kunnen dat prima werkende strategieën zijn. Maar veel bedrijven realiseren zich niet welke consequenties verschillende clouds kunnen hebben voor de workloads. Want dan kan het ook mis gaan.

Bij beslissingen over bedrijfsapplicaties en het onderbrengen daarvan in verschillende cloudomgevingen wordt vooral gekeken naar functionaliteit, kosten en implementatiesnelheid. De interoperabiliteit met andere clouds wordt maar zelden meegenomen in de overweging. Dat is best merkwaardig, omdat het beheer en de service van cloudproviders sterk kan verschillen en niet altijd matcht met de eigen aanpak. Daardoor moet een team van experts klaarstaan voor netwerkstandaardisatie. Denk aan specialisten in Kubernetes en SDN om het beheer van respectievelijk netwerkworkloads en internetworking te vereenvoudigen.

Applicaties naar de cloud

Een mix van leveranciers en omgevingen is op zich niet verkeerd, maar er is aandacht geboden voor de manier waarop netwerk- en applicatiebehoeften zijn te vervullen in een gedistribueerde omgeving. Workloads moeten eenvoudig zijn te verplaatsen naar de meest effectieve locatie, zonder dat u hiervoor een leger aan specifieke deskundigen in dienst hoeft te hebben.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

CLOUD box – Over de keuze van cloudoplossingen, cloudservices en leveranciers
Verhuizen naar de cloud – Veelgelezen artikel
5 stappen voor cloudtransitie – Veelgelezen artikel

IT security begint met veiligheidsbewustzijn

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT security begint met veiligheidsbewustzijn
IT security veiligheidsbewustzijn
Cybercrime is een explosief groeiend probleem. Daarom zijn systemen voor monitoring, preventie, detectie en response van vitaal belang. Maar daarmee bent u er nog niet. Nu IT systemen zo snel groeien moeten securityexperts afwegen waar hun prioriteiten liggen bij het bewaken en beschermen ervan. Maar ook als ze tijdig updates beschikbaar stellen kan het fout gaan, omdat afdelingen of bedrijfsonderdelen die niet (tijdig) installeren. Bijkomend probleem is dat bij de monitoring van de systemen zoveel informatie vrijkomt dat de experts tussen de bomen het bos niet meer zien.

Om het tij te keren zou het personeel zich meer bewust moeten zijn van de veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld door niet zomaar bestanden in e-mails te openen en niet meteen te geloven dat de afzender echt een bekende is. Veiligheidsbewustzijn van medewerkers is dan ook de belangrijkste eerste stap naar een betere IT security.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security
Vier stappen om cyberaanvallen te pareren– Veelgelezen artikel
Vijf vertrekpunten voor een veilige IT infrastructuur – Veelgelezen artikel

Levertijden ICT projecten lopen op

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Levertijden ICT projecten lopen op
Levertijden ICT projecten
Aan nieuwe projecten hebben de meeste ICT leveranciers geen gebrek. Aan goede en ervaren ICT specialisten om deze projecten goed uit te voeren wel. Ook het door u geplande ICT project gaat daarom straks een lange pijplijn in. Tijdig starten dus met voorbereidingen, dan bent u bij steeds meer ICT leveranciers pas ver in 2023 aan de beurt. Als het meezit …

Toenemende automatiseringsbehoefte

Bij industriële bedrijven, handelsbedrijven, dienstverlenende organisaties en logistieke bedrijven is de behoefte aan efficiëntere, flexibelere en duurzamere bedrijfsprocessen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en personeelsgebrek zijn daarvoor belangrijke triggers.

Deze ontwikkelingen leiden al enige tijd tot een enorme digitaliseringsslag. Daarbij is grote aandacht voor het automatiseren van de primaire processen (met nieuwe ERP, CRM, HRM of WMS systemen bijvoorbeeld) en het implementeren van oplossingen rond het gebruik en het beheer van data. Gevolg is goedgevulde orderportefeuilles bij ICT leveranciers, die almaar voller worden. Dit ondanks dat de onzekerheid over economische vooruitzichten, stijgende rente en hogere bedrijfskosten investeringsbehoeften momenteel ook remmen.

Tekort aan ICT specialisten

Terwijl het aantal projecten toeneemt, worden ICT bedrijven geconfronteerd met een schaarste aan ICT specialisten en een dynamische arbeidsmarkt met relatief veel personeelsverloop. De uitvoeringscapaciteit neemt hierdoor af, waardoor nieuwe projecten pas later gestart kunnen worden en lopende projecten vertraging oplopen.

Wat is voor u belangrijk?

Als er in uw organisatie plannen zijn voor verdere digitalisering, dataoplossingen of nieuwe software voor administratieve, commerciële of logistieke processen, realiseer u dan dat de tijd tussen uw besluit om te starten met het project en de daadwerkelijke oplevering daarvan steeds langer wordt. Voor veel nieuwe ICT projecten is oplevering in 2023 al geen haalbare kaart meer. Onder de huidige omstandigheden is dit dan ook belangrijk:
 • Stel nu vast welke processen u wilt aanpakken en verbeteren.
 • Bepaal aan welke nieuwe ICT oplossing de grootste behoefte is.
 • Bepaal wanneer u deze oplossing uiterlijk gerealiseerd wilt hebben.
 • Start tijdig met interne voorbereidingen en benoem een projectverantwoordelijke.
 • Communiceer uw plannen in de organisatie en benut de feedback.
 • Start tijdig met uw oriëntatie en de selectie van oplossingen en leveranciers.
 • Gebruik de gratis informatie over selectie en de beste aanpak van uw ICT project (zie onder).
 • Maak in de offerte- en opdrachtfase duidelijke afspraken over planning en oplevering.
 • Zorg ervoor dat u de ervaren ICT specialisten krijgt die u worden beloofd.

Gratis informatie

Het ICT informatiecentrum heeft veel informatie beschikbaar die u helpt bij het opstarten, organiseren en uitvoeren van uw ICT project. Kennis die u zeker niet moet (en hoeft te) missen vindt u in:

 • Bedrijfssoftware box – Complete informatie over het selecteren en implementeren van software.
 • Data box – Leidraad bij projecten rond BI, data analytics en data management.
 • Komt een CEO bij de IT dokter – In dit boek leest u waarom veel ICT projecten mislukken en hoe u dat met de juiste voorbereiding voorkomt.