Admin Themiek, Author at ICTberichten.nl

Slimme schil moderniseert legacy systemen

Slimme schil moderniseert legacy systemen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slimme schil moderniseert legacy systemen
Slimme schil moderniseert legacy systemen
Bedrijfsprocessen worden steeds ingewikkelder. Dat komt omdat u te maken heeft met meer ketenpartners, meer regelgeving en meer klanteisen. In een verouderde IT omgeving met één of meerdere legacy systemen is het lastig om processen aan te passen en te controleren. Toch kunt u de legacy systemen niet zomaar vaarwel zeggen. Een slimme schil om de bestaande configuratie kan een doeltreffende oplossing zijn.

De schil van intelligent automation wordt dan om de bestaande IT omgeving heen gebouwd. Zo’n laag fungeert als ‘dirigent’ die de bedrijfsregels loskoppelt van de verschillende functionele systeemdelen. De bedrijfsregels en bijbehorende applicaties worden daarbij vertaald naar een doelplatform, dat zich eenvoudig laat integreren in systemen van ketenpartners en andere stakeholders.

Voor zo’n integratie- en orkestratieplatform worden onder meer artificial intelligence en machine learning toepassingen gebruikt. Verder is het gebruik van low code tools aan te bevelen, omdat hiermee sneller en gerichter applicaties te ontwikkelen zijn. Deze vullen de legacy functionaliteit aan en kunnen bovendien gemaakt worden door business medewerkers zonder IT kennis. Zo kunt u uw bedrijfsprocessen beter laten ondersteunen door IT oplossingen, zonder grote desinvesteringen op uw bestaande systeem.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Meer grip op de supply chain

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer grip op de supply chain
Meer grip op de supply chain
Bedrijven willen steeds meer end-to-end grip krijgen op hun supply chain. Daarom investeren bedrijven vaker in nieuwe software. Omdat alleen de vervanging van hun ERP oplossing onvoldoende is, vernieuwen zij zo nodig hun complete IT landschap.

Na onderzoek van twintig recent uitgevoerde logistieke softwareprojecten blijkt dat bedrijven vooral meer grip willen krijgen op hun supply chain vanwege onzekerheid over leveringen en extreme vraagschommelingen. Andere genoemde redenen zijn de noodzaak om kosten te besparen, groei van de omzet, de introductie van nieuwe diensten en aanscherpende wet- en regelgeving.

Bij de keuze van software die helpt om die doelen te bereiken blijkt de vervanging van een enkel systeem vaak niet voldoende. Maar liefst 40 procent van de bedrijven vernieuwt daarom hun totale IT landschap. Daarbij is opvallend dat er een significante verschuiving is van ERP pakketten naar best-of-breed architecturen met gespecialiseerde pakketten en onderlinge koppelingen. Bij de start van hun softwareproject gebruikte 70 procent van de bedrijven in het onderzoek een bedrijfsbreed ERP systeem. Na afloop was dit nog slechts 20 procent.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datalekken in de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datalekken in de cloud
Datalekken in de cloud
Ruim een derde van de bedrijven in ons land heeft het afgelopen jaar te maken gehad met datalekken. Vooral de cloud is kwetsbaar. Datalekken ontstaan vaak door onachtzaamheid en foute configuraties. Menselijke fouten dus.

Volgens bijna 70% van de Nederlandse IT professionals neemt het aantal en de zwaarte van cyberaanvallen toe, blijkt uit onderzoek. Zo’n 45% signaleert daarbij een toename van het aantal ransomeware-aanvallen. Die waren in 22% van de gevallen succesvol. Daarnaast had 37% te maken met een datalek. 55% noemt menselijke fouten hiervan de hoofdoorzaak.

Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn cyberaanvallen vooral gericht op SaaS applicaties en storage-omgevingen in de cloud. Ook bedrijfsapplicaties die in de cloud worden gehost en systemen voor het beheer van de cloudinfrastructuur blijken vaak het doelwit. Het onderzoek wijst uit dat identity & access management (IAM) de beste bescherming biedt tegen de gevaren van buitenaf.

Lees verder

AI maakt ERP systemen toekomstbestendig

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI maakt ERP systemen toekomstbestendig
AI maakt ERP systemen toekomstbestendig
Artificial intelligence krijgt in razend tempo steeds meer waardevolle toepassingen binnen standaard IT oplossingen. En dan gaat het niet over ChatGPT, waar iedereen inmiddels over hoort of ervaring mee opdoet, maar over bijvoorbeeld uw ERP systeem. Daarbij kan de rol van AI veel groter zijn dan alleen het interactief genereren van content.

De basis van artificial intelligence is het doorzoeken van grote hoeveelheden data, het herkennen van patronen daarin en het presenteren van de bevindingen in de door u gewenste vorm. Dat kan ook met de data in uw ERP systeem. De toepassingen van AI met ERP data zijn legio. Denk aan fraudedetectie, kwaliteitscontroles of een toepassing die facturen bij binnenkomst herkent en ze met de juiste gegevens in uw systeem inboekt.

Ook kan AI patronen voor marktsegmentatie in een ERP database vinden en gebruikerservaringen personaliseren. Denk bij dat laatste aan een toepassing die signaleert welke opties een klant altijd kiest bij een bepaald product. Daarnaast is AI ook inzetbaar om chatbots te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is dat tijdens het contact met een klant een chatbot alle berichten en facturen raadpleegt en kan verwerken in de chat.

AI kan ook toegepast worden om allerlei omslachtige of routinematige processen over te nemen. En het kan u in de toekomst – net als ChatGPT – in staat stellen om op een natuurlijke manier met uw ERP systeem te communiceren. Dan kunt u gewoon vragen om een omzetrapport van een bepaalde groep klanten of om te voorspellen wat een klant gaat bestellen op basis van diens aankoopgeschiedenis.

Uiteraard stelt dit soort toepassingen hoge eisen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van data. Kan de datakwaliteit worden gegarandeerd, dan gaat de toepassing van AI voor uw ERP oplossingen een grote rol spelen in het gebruik van deze belangrijkste bedrijfssoftware.

Lees verder

Process mining helpt u met optimaliseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Process mining helpt u met optimaliseren
Process mining helpt u met optimaliseren
Process mining maakt door een diepgaande analyse van enorme bergen bedrijfsdata duidelijk welke van uw bedrijfsprocessen u kunt verbeteren om TOT betere resultaten en processen te komen. En het vertelt hoe u dat het beste doet. Dat geeft process mining een bijzondere meerwaarde.

Doel van process mining is het optimaliseren van processen door inefficiënties en knelpunten te identificeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden data. Deze kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals ERP systemen, workflow management systemen, databases of andere IT oplossingen die de uitvoering van bedrijfsprocessen registreren in logbestanden en databases.

Er zijn verschillende commerciële pakketten en open source tools beschikbaar die specifiek ontwikkeld zijn voor process mining en het analyseren van event logs. Met die tools zijn processen visueel weer te geven in de vorm van procesmodellen. Die modellen tonen de relatie tussen activiteiten, beslissingen en gebeurtenissen. Hierdoor kunt u inzicht krijgen in de daadwerkelijke procesuitvoering en verbeteringen doorvoeren.

Process mining slaat dus de brug tussen data mining (gericht op de analyse van grote datasets) en business process management, waar de focus ligt op het modelleren en verbeteren van bedrijfsprocessen.

Lees verder

Waarom een applicatiestrategie?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Waarom een applicatiestrategie?
Waarom een applicatiestrategie?
Ruim de helft van de organisaties in Nederland heeft een applicatiestrategie, zo blijkt uit onderzoek van myBrand Conclusion onder ruim vijfhonderd IT beslissers en beïnvloeders. Bedrijven met zo’n applicatiestrategie ervaren daar de voordelen van. Vraag is dus waarom de andere organisaties nog niet beschikken over een goede strategie rondom hun softwareapplicaties.

Een applicatiestrategie maakt het ontwikkelen of selecteren van applicaties overzichtelijk en beheersbaar. Het helpt bij het bepalen van welke software nodig is, hoe deze moet worden ontwikkeld of aangekocht en hoe het beheer en onderhoud geregeld zijn. Een goede applicatiestrategie zorgt voor optimale workflows, bevordert efficiëntie, vermindert onnodige uitgaven en minimaliseert technische problemen.

Daarom heeft al 56% van de Nederlandse organisaties zo’n strategie, blijkt uit het onderzoek, dat zich vooral ook richtte op applicatieontwikkeling met low code. Met de strategie bestaan er bijvoorbeeld vaste afspraken over het ontwikkelen van nieuwe applicaties of de standaardprocedure voor beslissingen hierover. Hierdoor krijgen organisaties meer grip op het ontwikkelen en onderhouden van hun IT landschap.

Meest genoemde frustraties over het IT landschap is dat deze te complex, te onderhoudsintensief en te duur is. De frustratie over de onderhoud is veel lager bij organisaties die gebruik maken van een low code platform. Verder blijkt uit het onderzoek dat in 60% van de gevallen de IT afdeling het voortouw neemt bij de aanschaf van nieuwe software.

Lees verder

8 tips voor een soepele digitale transformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 8 tips voor een soepele digitale transformatie
8 tips voor een soepele digitale transformatie
De digitale transformatie maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te versnellen en slimmer te organiseren. Helaas gaat dat niet altijd goed, omdat de focus niet breed genoeg is. Digitale transformatie is namelijk niet alleen een technologische aangelegenheid, maar vraagt ook aandacht voor organisatorische, financiële en personele aspecten.

8 tips om een digitale transformatie in goede banen te leiden:

 • Kijk niet alleen naar losse processen, maar ook naar de samenhang ertussen.
 • Gebruik tools voor het analyseren en simuleren van processen.
 • Houd niet vast aan bestaande werkwijzen, maar leer van andere bedrijven.
 • Focus niet alleen op de quick wins, maar investeer ook in structurele besparingen.
 • Formuleer duidelijke regels voor het inzetten van SaaS en no code applicaties
 • Maak informatie altijd en op elke plaats beschikbaar voor alle betrokkenen.
 • Bedenk vooraf welk organisatorische en personele aanpassingen nodig zijn.
 • Zorg dat er medewerkers vrijgemaakt kunnen worden voor beheer en onderhoud.

Lees verder

Zo landt AI goed in uw organisatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo landt AI goed in uw organisatie
Zo landt AI goed in uw organisatie
Het is niet meer de vraag of u artificial intelligence gaat gebruiken, maar wanneer en of medewerkers de nieuwe AI systemen omarmen. AI toepassingen kunnen bedrijfsprocessen namelijk ingrijpend veranderen, wat medewerkers onzeker maakt. Dat kan een vlotte implementatie remmen.

Houd daarom rekening met twijfel en onbegrip over artificial intelligence bij medewerkers in uw organisatie. Vanuit een positieve insteek creëert u draagvlak voor dit type IT innovaties. Drie tips om ervoor te zorgen dat u medewerkers meekrijgt bij nieuwe AI toepassingen en andere IT innovaties.

 • Maak de meerwaarde hard – Laat concreet zien hoe AI het werk van medewerkers makkelijker, sneller of efficiënter kan maken.
 • Informeer en train betrokkenen – Maak medewerkers duidelijk hoe AI het (samen)werken kan verbeteren en train ze in het gebruik van de nieuwe technieken en faciliteiten.
 • Neem twijfels weg – Medewerkers kunnen bang zijn dat hun baan verdwijnt door AI of hun werk drastisch verandert. Neem hun angst serieus en ga met ze in gesprek over de mogelijkheden om ander of zelfs hoogwaardiger werk te doen dat nog beter bij hen past.

Lees verder

Drie vertrekpunten voor low code

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie vertrekpunten voor low code
Drie vertrekpunten voor low code
Het gebruik van low code voor applicatieontwikkeling is booming. Er is zelfs al een low code platform bij de Office365 licentie ingegrepen. Maar succes daarmee is niet verzekerd. Door de eenvoudige beschikbaarheid van low code tools, zoals het Power platform van Microsoft, en het feit dat er weinig tot geen programmeerkennis voor nodig is, hebben medewerkers de vrijheid en inspiratie er zelf mee aan de slag te gaan. Deze randvoorwaarden mogen daarbij niet over het hoofd gezien worden.

 • Veiligheid – Het Power platform gebruikt connectoren om data te ontsluiten. Denk aan SharePoint, Outlook of Twitter. Standaard staan alle connectoren aan, maar het kan verstandig zijn om sommige daarvan uit te zetten. Daarmee kunt u voorkomen dat data op straat komen te liggen.
 • Overzicht – Als iedereen zelf applicaties ontwikkelt, ontstaat een spaghetti-configuratie. Met het Power platform kunt u monitoren door wie welke applicaties zijn gemaakt, maar ook hoe ze gebruikt worden. Zo houdt u controle op de hoeveelheid en de toegevoegde waarde.
 • Adoptie – Ook applicaties met veel toegevoegde waarde worden soms maar weinig gebruikt. Dat kunt u checken met een Bezoekersregistratie App. Zorg in elk geval dat toekomstige gebruikers weten wat ze aan een applicatie hebben en begeleid ze bij het gebruik ervan.

Lees verder

Belangrijk voor SaaS applicaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Belangrijk voor SaaS applicaties
Belangrijk voor SaaS applicaties
Kijk bij de zoektocht naar Software-as-a-Service applicaties niet alleen naar de functionaliteit. Er zijn ook allerlei andere aspecten die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van uw keuze.

Het gebruik van SaaS applicaties is booming. Maar de keuze moet weloverwogen gemaakt worden. Aandacht voor de volgende aspecten is dan ook belangrijk:

 • Staat alles in de overeenkomst? Bij het afsluiten van een contract met de SaaS provider kunt u gebruik maken van de Arbit of Gibrit. Dat zijn goede sets met voorwaarden die door de overheid zijn opgesteld voor IT contracten. Neem ook een exit-clausule op als u de data weer terug wilt krijgen wanneer er iets misgaat bij de SaaS provider.
 • Wat is de looptijd van de licentie? Misschien wilt u eerst proberen of een SaaS applicatie bevalt. Voorkom dan dat u aan een looptijd van vijf jaar vast zit. Omgekeerd is het vervelend voor overheden als een applicatie goed bevalt vanwege de korte looptijd van het contract al snel weer een aanbestedingsronde moet worden georganiseerd.
 • Hoe werkt de applicatie in de praktijk? Beoordelen op papier is gevaarlijk. Vraag dus om demonstraties, gebruikerstesten of ‘proof of concepts’. Check ook vooraf of de applicatie is in te richten op uw specifieke wensen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Waarom stellen bedrijven ICT projecten uit?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Waarom stellen bedrijven ICT projecten uit?
Waarom stellen bedrijven ICT projecten uit?
Tussen het voornemen om nieuwe ICT oplossingen te implementeren en de daadwerkelijke implementatie zit veel tijd. Soms is dat té veel tijd, waardoor de business onnodig hinder ondervindt van een gebrek aan daadkracht. Kosten blijven te hoog, het groeitempo te laag, kwaliteitsverbeteringen worden niet gerealiseerd of de concurrentie profiteert.

Wat zijn de oorzaken van het uitstellen van ICT projecten?

 • Kostenoverwegingen – ICT projecten kunnen vaak aanzienlijke investeringen vereisen. U kunt besluiten projecten uit te stellen als er momenteel onvoldoende budget is. Dat kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals economische omstandigheden, financiële prioriteiten of andere budgetbeperkingen.
 • Prioriteiten – Soms worden ICT projecten uitgesteld omdat andere bedrijfsinitiatieven een hogere prioriteit hebben. U moet voortdurend afwegen welke projecten de grootste impact hebben en welke het meest urgent zijn. Als bepaalde ICT projecten een hogere prioriteit hebben, is het logisch dat andere projecten uitgesteld worden.
 • Tekort een mensen – Het is tegenwoordig voor veel bedrijven problematisch om over de juiste interne specialisten te beschikken om een ICT project succesvol uit te voeren. Het kan tijd kosten om de juiste mensen aan te trekken of op te leiden, wat resulteert in vertragingen.
 • Technologische complexiteit – Veel ICT projecten zijn technisch complex. Problemen of uitdagingen met de technologie kunnen daarom vertragingen veroorzaken. Het kan nodig zijn om extra tijd te besteden aan het begrijpen en oplossen van technische vraagstukken, voordat uw project verder kan.
 • Veranderende bedrijfsbehoeften – Soms kunnen veranderingen in de bedrijfsbehoeften of strategieën leiden tot het heroverwegen van geplande ICT projecten. Dit kan leiden tot het aanpassen van uw projectplannen of het uitstellen van projecten om ze beter te laten aansluiten bij de nieuwe behoeften.
 • Risicobeheersing – Als u zich te laat bewust bent van potentiële risico’s of uitdagingen van een ICT project, kan dit leiden tot uitstel totdat duidelijk is hoe u deze risico’s goed aangepakt of kunt beheersen.
 • Externe factoren – Externe factoren, zoals wet- en regelgeving, politieke situaties of leveranciersproblemen beïnvloeden eveneens de planning van uw ICT projecten.

Hoe voorkomt u uitstel en dat uitstel u problemen oplevert?

 • Langetermijnvisie – Ontwikkel een langetermijnvisie op de toepassing van ICT oplossingen in uw organisatie. Stel vast welke aanpassingen nodig zijn en bepaal prioriteiten van verschillende onderdelen daarvan. Vernieuwen en vervangen kan ook in stapjes, zolang alles blijft passen bij de langetermijnvisie.
 • Markt – Kijk goed naar uw markt, de concurrentie en de ontwikkelingen in de markt. Stel prioriteiten op basis van de urgentie om uw bedrijfsprocessen of business aan de passen op toekomstige veranderingen in uw markt.
 • Personeel – Houd er rekening mee dat personeelsgebrek niet alleen u beperkt in de uitvoering van ICT projecten, maar ook leveranciers beperkt in het kunnen leveren van goede specialisten. Personeelskrapte heeft grote impact op de planning en oplevering van uw ICT projecten. Begin dus altijd eerder met een project dan u eigenlijk van plan was.
 • Techniek – Verdiep u vooraf goed in de technische complexiteit van uw ICT project. Dat voorkomt dat u tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt grote vertragingen. Verdiep u in het onderwerp van uw ICT project, voordat u eraan begint.
 • Business – Zorg ook voor een langetermijnvisie op uw business en ontwikkelingen daarin. Beoordeel bestaande bedrijfsplannen en actualiseer deze, zodat alle beslissingen die u de komende jaren moet nemen over ICT toepassingen daarmee in lijn liggen.
 • Veiligheid – Inventariseer voordat u aan uw ICT project begint welke veiligheidsrisico’s er voor die ICT toepassing gaan gelden. De eisen aan cybersecurity en dataveiligheid moeten al duidelijk zijn voordat u aan de implementatie van een ICT oplossing kunt beginnen.
 • Regelgeving – Ken alle huidige en al bepaalde toekomstige wet- en regelgeving die op uw business van toepassing is. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat veranderingen op dit gebied niet tijdens uw project plaatsvinden, waardoor u in de problemen kunt komen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veel investeringen in HR systemen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veel investeringen in HR systemen
Veel investeringen in HR systemen
Qua digitale ervaring behoort Nederland tot de koplopers in Europa. Werknemers zijn hier overwegend positief over. Desondanks heeft een derde van de werknemers moeite om het tempo van digitalisering bij te benen, blijkt uit onderzoek. Personeelsgerichte HR systemen kunnen digitalisering gemakkelijker maken. HR zit met de implementatie van nieuwe HR software dan ook volop in een moderniseringsslag.

Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven stelt dat ze hun werknemers nog niet de gewenste digitale ervaring kunnen bieden. Tegelijkertijd zegt een derde van de werknemers dat de digitalisering te snel voor ze gaat. Dat geldt vooral voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Om werknemers beter te ondersteunen verzorgen de bedrijven trainingen op de werkvloer en integreren ze systemen, waardoor minder verschillende tools gebruikt hoeven te worden.

Er wordt daarom momenteel volop geïnvesteerd in meer personeelsgerichte HR systemen. Dat is geen overbodige luxe, want Nederlandse bedrijven gebruiken gemiddeld 17 verschillende HR applicaties. Inmiddels biedt ruim veertig procent van de bedrijven hun medewerkers een mobiele app, die de portal vormt tot verschillende HR applicaties.

Lees verder

Meer data, minder inzicht

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer data, minder inzicht
Meer data, minder inzicht
Veertig procent van de grote Nederlandse organisaties heeft onvoldoende inzicht in hun processen. Opvallend is dat dit niet komt door een gebrek aan data. Het probleem ontstaat doordat ze in de loop van de tijd juist te veel data hebben verzameld.

Door de aanhoudende trend om big data te verzamelen, bezwijken bedrijven inmiddels onder de hoeveelheid gegevens. Ze hamsteren data zonder dat daarbij duidelijke doelen te definiëren. Uit onderzoek van AMIS Conclusion blijkt dat 60% van de grote ondernemingen bewust méér data verzamelt dan ze nu en in de toekomst nodig denken te hebben. Bij bijna een derde zijn de gegevens niet snel genoeg voorhanden en een kwart heeft zelfs niet altijd toegang tot de benodigde data.

Ook de kwaliteit en herkomst van de data is vaak niet duidelijk. Bedrijven willen datagedreven werken maar lopen dus tegen allerlei problemen aan bij de data engineering, het beschikbaar stellen van realtime data en de inrichting van data platformen. Daardoor missen ze inzichten en kunnen ze niet snel genoeg bijsturen. Dat vermindert hun slagvaardigheid en wendbaarheid. Alle reden dus om dan orde te scheppen in het datalandschap en het data management goed te organiseren.

Lees verder

Meer over data en big data
Download gratis e-boek over Big data
Volledig artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ICT uitdagingen voor het mkb

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ICT uitdagingen voor het mkb
sneller groeien door digitalisering
Het mkb voelt in toenemende mate de noodzaak van moderne ICT toepassingen. Dat is niet alleen om basisprocessen rond administratie, klantcontact of logistiek in goede banen te leiden. Het gaat steeds vaker ook om in de belangrijkste processen van het bedrijf onderscheidend te kunnen zijn van de concurrentie. Of om efficiënter te kunnen werken, groei te versnellen of een oplossing te vinden voor gebrek aan goed personeel. Vijf ICT thema’s spelen hierbij een belangrijke rol. Met onderaan elf vragen die u helpen met een snelle inventarisatie.

 • Cloud computing – Cloudoplossingen bieden u via het internet een schaalbare en flexibele infrastructuur, software en services. Grote investeringen in hardware zijn niet nodig en kosten staan in verhouding tot uw gebruik van de cloudoplossing. De flexibiliteit neemt vooral toe omdat u overal waar internet is, toegang heeft tot uw applicaties en data.
 • Cybersecurity – De veelzijdige verbondenheid met internet leidt tot een forse toename van cyberaanvallen en data hacks. Dat is niet alleen voor grote organisaties en overheden een gevaar, ook in het mkb is dit een toenemend probleem. Om u hiertegen te wapenen zijn investeringen nodig in cybersecurity-verhogende maatregelen. Naast technische aspecten, betreft dat ook het trainen van uw personeel, omdat het daar vaak als eerste misgaat.
 • Artificial intelligence – AI zat de laatste jaren al in steeds meer softwaretoepassingen, maar door de enorm grote aandacht voor AI in het laatste jaar, worden de rol en mogelijkheden van AI steeds meer bedrijven duidelijk. Kunstmatige intelligentie kan u helpen om uw processen te optimaliseren, uw operationele efficiëntie te verbeteren of meer klantgerichte diensten aan te bieden. Toepassingen zijn er voor onder andere klantenservice, data analytics, inventarisbeheer, marketing en de productie van content.
 • Internet of Things – Hierbij hebben fysieke apparaten een verbinding met het internet, waardoor data van deze apparaten kan worden verzameld en geanalyseerd. U kunt IoT toepassen voor voorraadbeheer, monitoring van productieapparatuur, gebouwenbeheer, het optimaliseren van klantinteracties en talloze andere processen.
 • Data analytics en BI – Zowel data analytics als business intelligence helpen u bij het verzamelen en analyseren van data, waardoor u meer waardevolle inzichten uit uw data kan halen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld klantgedrag beter begrijpen, trends identificeren, zakelijke processen verder optimaliseren of productieprocessen effectiever en efficiënter aansturen.

Van plan naar actie

In de praktijk is het lastig om voor elk van deze thema’s te bepalen wat de waarde ervan voor uw organisatie zou kunnen zijn en wat logische vervolgstappen zijn. Een begin daarmee maakt u door voor ieder genoemd thema met meerdere medewerkers, managers en/of afdelingen een antwoord te formuleren op de onderstaande vragen.

 • Hoe hebben wij dit thema tot nu toe toegepast?
 • Wat weten wij van dit thema af?
 • Wat willen of moeten wij van dit thema afweten?
 • Kennen wij alle mogelijkheden van dit thema voor onze business?
 • Welke mogelijkheden die dit thema biedt, hebben wij nog niet benut?
 • Welke voordelen kan het benutten van die mogelijkheden ons opleveren?
 • Is onze ICT infrastructuur voor dit thema up to date?
 • Wat is per thema de eerstvolgende stap om tot verbetering te komen?
 • Wie is of maken we daar binnen onze organisatie verantwoordelijk voor?
 • Welke externe partij kan ons daarbij helpen?
 • Met welk doel willen wij aan dit thema meer aandacht besteden?

Lees verder

Gartner schetst toekomstvaste IT

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Gartner schetst toekomstvaste IT
Gartner schetst toekomstvaste IT
Op het jaarlijkse IT symposium van Gartner presenteerde het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau drie denk- en actierichtingen die bedrijven moeten helpen zich te wapenen tegen economische onzekerheid. Welke daarvan zet u aan het denken?

 • Performance monitoring – Om alles uit uw bestaande IT omgeving te blijven halen, is het cruciaal om de prestaties van uw IT landschap permanent in de gaten te houden. Dat kost veel tijd, met name in een hybride omgeving. Gebruik daarom monitoringtools die dit voor u automatiseren in combinatie met artificiële intelligentie en machine learning. Met die tools kunt u ook beter inspelen op nieuwe gebruikerswensen.
 • Sneller en slimmer schalen – De capaciteit en rekenkracht van uw ICT systemen moeten in lijn blijven met wat uw business vraagt. Formeer daarom teams met IT’ers én medewerkers uit de business die veranderingen in de behoeften tijdig kunnen signaleren en direct de juiste maatregelen kunnen treffen. Overstappen naar een industry cloud die specifiek voor uw sector is ontwikkeld helpt ook om snel en ongelimiteerd te kunnen opschalen.
 • No code apps en VR – Om de ontwikkeltijd te verkorten kan IT zich beter richten op het ontwikkelen van modules met hulp van no code, waarmee productteams zonder te coderen zelf applicaties kunnen bouwen. Dat kan ook voor een tijdelijke taak, waardoor je dus ‘wegwerpapplicaties’ krijgt. Verder zijn webapplicaties door decentralisatie van data eenvoudiger te integreren. Door hierbij ook virtual reality (VR) in te zetten ontstaan nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om de klantervaring te verbeteren met ‘digital humans’.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

7 voordelen van transportsoftware

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 7 voordelen van transportsoftware
Voordelen van transportsoftware
Transportsoftware helpt u bij het stroomlijnen van uw transport- en distributieprocessen. Dat resulteert in een hogere efficiëntie en lagere kosten. Maar het draagt ook bij aan grotere klanttevredenheid én medewerkerstevredenheid. Uiteindelijk gaat het om betere bedrijfsprestaties en een sterkere concurrentiepositie. Op zeven vlakken kan transportsoftware of een TMS systeem uw organisatie voordelen opleveren.

 • Efficiëntie en optimalisatie – Transportsoftware helpt u bij het optimaliseren van transportroutes en het plannen van zendingen op de meest efficiënte manier. Dit vermindert de transporttijd en transportkosten, waardoor u geld bespaart en de productiviteit van uw organisatie verbetert.
 • Real-time tracking en zichtbaarheid – Met transportsoftware kunt u uw zendingen in real-time volgen en de locatie van vrachtwagens en goederen bijhouden. Dit biedt betere zichtbaarheid en controle over uw logistieke processen, waardoor uw medewerkers tijdig kunnen reageren op eventuele vertragingen of problemen.
 • Optimalisatie van voorraadbeheer – Transportsoftware kan worden geïntegreerd met uw voorraadbeheersystemen, waardoor u beter inzicht kunt krijgen in uw voorraadniveaus en de vraag beter kunt voorspellen. Dit helpt bij het voorkomen van over- of onderbevoorrading en verbetert het voorraadbeheer van uw organisatie.
 • Klanttevredenheid – Transportsoftware stelt u in staat om uw klanten beter te informeren over de status van hun zendingen, zoals geschatte aankomsttijd en trackinggegevens. Dit verbetert de klanttevredenheid en versterkt uw klantrelaties.
 • Papierloze processen – Met transportsoftware kunt u geautomatiseerde processen implementeren, waardoor het papierwerk kan verminderen en administratieve taken beter gestroomlijnd kunnen worden. Dit vermindert de kans op fouten en bespaart u veel tijd.
 • Compliance en regelgeving – Transportsoftware kan u helpen bij het naleven van de wettelijke voorschriften die gelden voor uw transportactiviteiten. Douanevoorschriften en veiligheidseisen zijn hier voorbeelden van.
 • Data analytics en rapportage – Transportsoftware verzamelt en analyseert data over de transportprestaties en transportkosten in uw organisatie. Deze data kunt u gebruiken om rapporten en analyses te genereren (data analytics), waardoor u beter inzicht krijgt in de prestaties van uw transportactiviteiten en verbeterpunten kunt ontdekken.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Cloudbeheer beïnvloed door vijf trends

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloudbeheer beïnvloed door vijf trends
Cloudbeheer beïnvloed door vijf trends
De voordelen van cloudoplossingen zijn inmiddels voor iedere organisatie wel duidelijk. Dat betekent nog niet dat iedere nieuwe cloudtoepassing een succes wordt. Om alle voordelen van uw cloud-configuratie volledig te benutten is aandacht nodig voor deze vijf ontwikkelingen.

 • Er is meer aandacht nodig voor cyberveiligheid – Met name in hybride cloudomgevingen is de beveiliging lastig, door het grote aantal ingangen en devices in de configuratie. Een algemeen inzetbaar netwerkfilter in combinatie met API’s en telemetrie voor real-time detectie is daarom aan te bevelen.
 • Economische onzekerheid vraagt om kostenbeheersing – Zestig procent van de bedrijven meldt een forse overschrijding van de cloudkosten. Kies daarom voor één platform dat alle cloudservices integreert en zorg voor waterdichte SLA’s.
 • De capaciteit voor digitale diensten moet schaalbaar zijn – Veel bedrijven ontwikkelen nieuwe verdienmodellen die gebaseerd zijn op digitale dienstverlening. Daardoor kunnen grote pieken in het netwerkverkeer ontstaan. Zorg daarom dat de cloudproviders de capaciteit in lijn houden met de gebruiksintensiteit.
 • Er is een groeiende behoefte aan gedistribueerd gegevensbeheer – De hoeveelheid opgeslagen bedrijfsdata stijgt exponentieel. Tegelijkertijd is het steeds belangrijker om data uit te wisselen en te analyseren. Om dat probleem te tackelen besluiten steeds meer bedrijven om data aan de rand van het netwerk op te slaan. Een informatie-architectuur voor edge computing wordt dus noodzakelijk.
 • Digitale samenwerking in de keten neemt toe – Om sneller te kunnen schakelen en nieuwe producten te ontwikkelen werken bedrijven vaker met partners samen. Hiervoor is een gemeenschappelijk platform op te zetten in de vorm van een cloud netwerkinfrastructuur met intelligente connectiviteit.

Lees verder

Kies de cloudvorm die bij u past – Veelgelezen artikel
Probleemloos migreren naar de cloud – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veilig thuiswerken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veilig thuiswerken
Veilig Thuiswerken
Sinds de coronacrisis wordt er steeds vaker thuisgewerkt. Dat biedt voordelen, maar zorgt ook voor gevaren op het gebied van cybersecurity. Informatieplatform VPNGids legt uit wat mogelijk is om deze gevaren het hoofd te bieden.

Via Zoom, Teams en vergelijkbare programma’s kun je gemakkelijk vergaderingen bijwonen en vanuit huis kun je productiever zijn dan op kantoor. Je hebt immers minder afleidingen. Het is ook beter voor het milieu, want de auto blijft staan. Ook heb je niet te maken met drukte in treinen of gemiste bussen. Thuiswerken kent dan ook genoeg voordelen, mits je het op een veilige manier kunt doen. Je loopt namelijk wel risico’s op het gebied van cybersecurity.

Risico’s thuiswerken verkleinen

Uit onderzoek van VPNGids blijkt dat bijna de helft van de respondenten geen wachtwoordmanager gebruikt en dat 20 procent van de respondenten updates steeds uitstelt of ze helemaal niet uitvoert. Dat betekent dat computersystemen kwetsbaar worden en dat het mogelijk is om wachtwoorden te achterhalen. Met een wachtwoordmanager kun je bij iedere website of dienst een apart wachtwoord laten genereren en deze veilig opslaan. Op die manier kun je voorkomen dat je wachtwoord wordt gehackt en hackers toegang krijgen tot gevoelige data.

Voordat je gaat thuiswerken, doe je er dan ook goed aan om veiligheidsmaatregelen te nemen. Dat begint met het maximaliseren van je privacy, het voorkomen van phishing en het versleutelen van je internetverbinding met een VPN.

Internetverkeer versleutelen met een VPN

VPN staat voor virtual private network. Dit is een netwerk waarmee je verbinding kunt maken en je bestaande internetverkeer kunt laten versleutelen. Zie het als een beveiligde tunnel. De data wordt van tevoren door de software van de VPN aanbieder versleuteld. Daarna gaat deze versleutelde data door de versleutelde tunnel. Aan het einde van de tunnel wordt de data weer ontsleuteld.

Tijdens het verwerken van de data in de tunnel kan niemand de data afluisteren. Pas aan het einde van de tunnel kan alleen de website of dienst waarop je inlogt de data weer gebruiken. Vervolgens verstuurt de website of dienst een antwoord. Dat antwoord gaat weer door de tunnel terug. Aan het einde van die tunnel wordt de data weer versleuteld, zodat ook je antwoord niet meer is af te luisteren.

Het versleutelen van data via een VPN verbinding is vooral handig als je vanuit huis of op de openbare wifi van een hotel of restaurant gaat werken. De kans is groot dat cybercriminelen zo’n openbaar netwerk kunnen afluisteren. Het versleutelen van je internetverkeer is dan noodzakelijk.

Als je van een VPN gebruikmaakt, wordt ook je locatie gewijzigd. Dat komt omdat je van de VPN aanbieder een ander IP-adres krijgt. Op die manier is je identiteit minder gemakkelijk te herleiden en heb je meer online privacy.

Wachtwoordhacks voorkomen

Steeds meer thuiswerkers krijgen te maken met gehackte wachtwoorden. Een wachtwoord kan door hackers worden ‘afgeluisterd’ met behulp van een keylogger. Dat is een apart programma op je computer waarmee toetsenaanslagen gedetecteerd kunnen worden. Als je op alle diensten en websites hetzelfde wachtwoord gebruikt, kunnen de hackers dus inloggen op veel van deze diensten. Het beste is dan ook om voor iedere website of dienst een apart wachtwoord aan te maken.

Het bedenken van een goed wachtwoord kan echter best lastig zijn. Wachtwoordmanagers lossen dit voor je op door een goed wachtwoord voor je aan te maken. Dit wachtwoord slaat de wachtwoordmanager versleuteld op. Op die manier kun je met één muisklik weer inloggen en hoef je het wachtwoord niet meer te onthouden.

Het gevaar van phishing

Cybercriminelen hebben het vaak gemunt op mensen die thuiswerken. Ze maken mails die lijken alsof deze van de bank of een andere officiële instantie komen. In de praktijk blijkt het dan te gaan om een nepmail waarin gehengeld wordt naar gegevens, zoals wachtwoorden, creditcardgegevens of bankgegevens.

Cybercriminelen kunnen je zo flink op kosten jagen of zelfs je bankrekening leeghalen. Het beste voornemen is dan ook om nooit zomaar op links in mails te klikken. Deze kunnen geïnfecteerd zijn met virussen of je vragen gevoelige gegevens in te vullen. Gooi zulke mails altijd direct weg. Twijfel je? Bel dan eerst de instantie waarvan de mail afkomstig zou zijn, zoals je bank of de belastingdienst. Zij kunnen je zekerheid geven over de betrouwbaarheid van mails waaraan hun naam verbonden is.

Dit is een bijdrage van VPNgids. Als onafhankelijk vergelijker en tester van de VPN services publiceren zij regelmatig over alle aspecten van online privacy, cybersecurity en vrij internet.

Lees verder

Veilig thuiswerken – Meer informatie van VPNgids
Werkplekbeheer – Meer over hoe u dat optimaal regelt
Wat is cybersecurity? – Uitleg en informatie

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

CRM en CDP moeten fuseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor CRM en CDP moeten fuseren
CRM en CDP moeten fuseren
CRM systemen kunnen transacties met statische klantinformatie perfect afhandelen. Een customer data platform of CDP is vooral goed in segmenteren en personaliseren. Het beste van twee werelden benut u als u beide systemen samenvoegt.

CRM systemen zijn ontstaan vanuit een B2B-insteek. Klantgegevens worden samengebracht in een data warehouse of data lake. Dat verandert in de loop van de tijd in een data-swamp waarin gebruikers zonder IT ervaring de weg niet meer kunnen vinden.

Een customer data platform (CDP) komt vanuit de B2C wereld en registreert onder meer surfgedrag en mobiele clicks over alle devices heen. Bovendien kan elke gebruiker direct met een CDP aan de slag. Dat helpt marketeers om completere klantbeelden op te bouwen. Minpunt is dat de data minder gestructureerd is opgeslagen dan in een CRM systeem.

Verder kan een CRM systeem transacties vanuit een ERP systeem afhandelen. Daarom zou het beter zijn om een CDP te integreren in een CRM systeem. Met zo’n next-gen CRM oplossing kunt u de klantreis over alle kanalen heen managen. Van een mobiele app of website tot een callcenter en een fysieke winkel. Zelfs data van wearables, apparaten en andere bronnen is te combineren met klassieke CRM data.

Lees verder

Gratis CRM box – Voor organisaties die nieuwe CRM software overwegen
Data management platform – Uitleg en toepassingen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Digital employee experience moet goed zijn

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digital employee experience moet goed zijn
Digital employee experience moet goed zijn
Als de digital employee experience ondermaats is, gaan werknemers eerder op zoek naar een andere baan. Precies wat u met de huidige schaarste aan goed personeel wilt voorkomen. Als HR en IT goed samenwerken kan de digital employee experience aanzienlijk verbeterd worden.

Uit onderzoek blijkt dat 45% van de HR professionals vindt dat een goede digital employee experience belangrijk is om werknemers te behouden. Begrijpelijk, want IT en in het bijzonder HRM software hebben een steeds grotere rol bij de uitvoering van HR taken, zoals bij onboarding, werving en selectie en personeelsontwikkeling. Daarom is het essentieel dat HR en IT elkaar weten te vinden.
HR moet daarbij tijdig aangeven aan welke functionaliteit behoefte is en wat de prioriteiten zijn. IT kan nagaan wat de nieuwste mogelijkheden zijn en analisten kunnen de rol van intermediair tussen de afdelingen vervullen. Verder is aandacht voor communicatie nodig om de adoptie van nieuwe functies te versnellen en verwachtingen goed te managen. Door die aanpak is de medewerkerstevredenheid gemakkelijker op peil houden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Hoe start u een data science project?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe start u een data science project?
Hoe start u een data science project?
De meeste data science projecten leveren uiteindelijk onvoldoende bruikbare inzichten op voor de besluitvorming. Verklaringen worden snel gezocht in de technische complexiteit van dergelijke dataprojecten. Toch zijn vaak niet de technologische, maar eerder de strategische en organisatorische aspecten van het project daar de oorzaak van.

Dit zijn de grootste niet-technische valkuilen bij data science projecten:
 • Het project wordt als technische opdracht aangepakt, waardoor het data science team onvoldoende voeling heeft met de business. Dat is te voorkomen door multidisciplinaire teams met business en IT mensen te formeren.
 • Het doel van data science is om beter onderbouwd te kunnen beslissen. Maar waarover? De taak van het datateam moet een afgeleide zijn van de strategische doelstellingen.
 • Data science biedt niet voor elk businessprobleem een oplossing. Inventariseer daarom eerst de informatiebehoefte en zoek pas daarna een passende technische oplossing.
 • Het kost enorm veel tijd om de datakwaliteit op 100 procent te krijgen, terwijl dat lang niet altijd nodig is. Denk daarom vanuit het einddoel.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

CRM is veelzijdig geworden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor CRM is veelzijdig geworden
CRM is veelzijdig geworden
CRM software is steeds veelzijdiger geworden dankzij tal van ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Een aantal staan hieronder. Ontdek dus snel welke ontwikkelingen u gemist heeft en welke mogelijkheden uw organisatie verder zouden kunnen helpen of aandacht nodig hebben.

 • Klantgerichtheid – De nadruk bij bedrijven komt steeds meer te liggen op het begrijpen van de behoeften en wensen van hun klanten. Het streven is om meer gepersonaliseerde ervaringen te bieden en de klanttevredenheid te verhogen. Hoe helpt CRM software u om uw organisatie klantgerichter te maken?
 • Mobiele CRM – Met de groei van mobiele apparaten hebben bedrijven mobiele CRM oplossingen ontwikkeld. Dit stelt salesmensen in staat om onderweg toegang te krijgen tot klantinformatie en klantrelaties effectiever te beheren. Hebben uw salesmensen altijd en overal toegang tot klantgegevens en volledige CRM functionaliteit, zodat zij overal hun werk kunnen doen?
 • Social CRM – Sociale media hebben een enorme invloed gehad op CRM. Bedrijven zijn begonnen met het integreren van sociale media in hun CRM strategieën om klantinteracties op social media platforms te volgen en te beheren. Is uw CRM systeem al bruikbaar voor integratie met social media kanalen?
 • Cloudgebaseerde CRM – Cloudgebaseerde CRM systemen zijn bijna standaard, omdat deze flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparingen bieden. Het stelt bedrijven in staat om snel en overal toegang te krijgen tot klantgegevens en CRM functionaliteit, zonder de complexe interne infrastructuur van on premise oplossingen. Benut u de voordelen van CRM in de cloud al?
 • Artificial Intelligence (AI) – AI en en machine learning worden steeds vaker gebruikt in CRM. Deze technologieën helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden klantdata, het voorspellen van klantgedrag, het automatiseren van taken en het leveren van gepersonaliseerde aanbevelingen. Is uw CRM omgeving al klaar voor AI toepassingen?
 • Marketing automation – Bedrijven maken gebruik van marketingtools om leads te genereren, e-mailcampagnes te beheren, marketing workflows te stroomlijnen en klantinteracties te automatiseren. Onderhoudt u al contact met uw leads, prospects, klanten en leveranciers via marketing automation?
 • Klantenservicetools – Moderne CRM systemen bieden uitgebreide klantenservicetools, zoals selfserviceportals, live chatondersteuning, chatbots en ticketbeheer. Hiermee zijn klantvragen en andere klantinteractie efficiënter af te handelen. Leent uw klantenservice zich voor gehele of gedeeltelijke ondersteuning door moderne CRM tools?
 • Data analyse en rapportage – CRM systemen bieden krachtige analysetools waarmee bedrijven inzicht kunnen krijgen in klantgedrag, trends kunnen identificeren, verkoopprestaties kunnen volgen en toekomstige kansen kunnen voorspellen. Kunt u met uw huidige CRM oplossing ook al een beetje in de toekomst kijken?
 • Integratie met andere systemen – CRM systemen worden steeds meer geïntegreerd met andere bedrijfssoftware en systemen, zoals ERP software, e-commerce platforms of financiële systemen. Doel daarvan is om een naadloze uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Is uw CRM oplossing al gekoppeld met andere systemen, zodat data-uitwisseling eenvoudig wordt en data altijd maar op één plek bijgehouden wordt?
 • Focus op customer experience – Bedrijven richten zich steeds meer op het verbeteren van de algehele customer experience. Ze gebruiken CRM als een strategisch hulpmiddel om klantinteracties te personaliseren, klachten en problemen snel op te lossen en duurzame klantrelaties op te bouwen. Helpt uw huidige CRM oplossing u al bij het optimaliseren van de klantbeleving van iedereen die zaken met u doet?

Pak het op!

Op CRMsystemen.nl vindt u nog veel meer informatie over CRM en CRM software. Zoals e-boeken die u gratis kunt downloaden, het document ‘Zo pakt u uw CRM project aan’ of de gratis CRM box die u helpt bij het starten en uitvoeren van uw CRM project.

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veel investeringen in WMS en transportsoftware

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veel investeringen in WMS en transportsoftware
Veel investeringen in WMS en transportsoftware
Ruim de helft van de bedrijven gaf de afgelopen twee jaar meer geld uit aan logistieke IT en verbetering van de supply chain. De komende twee jaar wil 67% dit blijven doen. Bedrijven investeren vooral in systemen voor warehouse management (WMS) en transport tracking, blijkt uit onderzoek van Descartes.

Met de investeringen in WMS en transportsoftware willen bedrijven vooral de betrouwbaarheid verbeteren en de kosten verlagen. Digitalisering van de logistiek is specifiek gericht op order fulfilment, transportprocessen en distributie. Om die reden heeft ruim driekwart van de bedrijven data analyse al volledig of gedeeltelijk geïmplementeerd in hun supply chain processen.

Iets minder dan driekwart heeft geavanceerde volgapparatuur voor vrachtwagenladingen. Opvallend is dat inmiddels 46% van de bedrijven ook een strategie heeft gedefinieerd voor ESG (Environmental, Social en Governance). Daarin speelt de keten uiteraard een belangrijke rol.

Lees verder

Zo pakt u uw WMS project aan – Gratis download
Gratis TMS box – Alles over de keuze van transport management systemen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ERP systeem moet opener voor data

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP systeem moet opener voor data
ERP systeem moet opener voor data
Niet alleen medewerkers van uw eigen organisatie, maar ook andere bedrijven in de keten willen steeds sneller beslissingen kunnen nemen over hun activiteiten in de keten. Om dit te realiseren is een open ERP systeem noodzakelijk dat ook voor externe partijen direct bruikbare data levert.

Beslisinformatie wordt traditioneel gedestilleerd uit dashboards, waarbij het ERP systeem bepaalt hoe de informatieflow verloopt. Om wendbaar te kunnen ondernemen moet de informatie in de keten direct en overal met één druk op de knop beschikbaar zijn. Hiervoor is een metasysteem nodig dat over uw eigen systemen en die van uw ketenpartners heen gelegd wordt.

Met dit metasysteem kunnen gebruikers zich ‘abonneren’ op bepaalde ERP data. Via API’s is deze vervolgens beschikbaar. Voorbeeld hiervan is een distributeur die zich kan abonneren op de voorraad API van een retailer, om op het juiste moment de juiste artikelen aan te vullen. Of een logistieke partner die op elk moment moet kunnen zien hoeveel en welk soort pallets ergens opgeslagen mogen worden. Cruciaal hierbij is dat de structuur van die informatie en de werking van de API goed gedocumenteerd worden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT speelt de baas als strategische visie ontbreekt

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT speelt de baas als strategische visie ontbreekt
IT speelt de baas als strategische visie ontbreekt
Er wordt vaak geklaagd over de autoritaire houding van IT afdelingen. Maar om hun positie te veranderen van leidend naar dienend is een strategische visie van het bedrijfsmanagement nodig. Die ontbreekt vaak.

Aan de ene kant wordt IT overal bij betrokken: van elk apparaat met een stekker tot een onboarding programma voor nieuwe medewerkers. Hamvraag daarbij is vaak wat er wel en niet geautomatiseerd moet worden en zo ja, in welke vorm. Als IT daarover zelfstandig een oordeel mag vellen is het begrijpelijk dat de afdeling gezien wordt als ivoren toren. Onterecht, want dan wordt IT door gebrek aan strategische visie van het MT in een leidende rol geduwd. Terwijl ze dienend hadden moeten en willen zijn.

Neem het beveiligingsbeleid. IT kan de systemen zo ver dichttimmeren dat medewerkers work arounds moeten zoeken om hun werk snel genoeg te kunnen doen. In plaats van IT een starre houding te verwijten, zou de bedrijfsleiding een duidelijk autorisatiebeleid moeten formuleren. Het management kent de functies met bijbehorende taken en werkprocessen en weet dus wie over welke informatie moet kunnen beschikken. Kortom, het MT moet bepalen wat er moet gebeuren en IT hoe dat geregeld wordt.

Lees verder

Digitale transformatie – Download e-boek
IT kosten onder controle houden – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT lost problemen met supply chain op

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT lost problemen met supply chain op
IT lost problemen met supply chain op
Bijna alle Nederlandse bedrijven ondervinden problemen met hun supply chain. Als oplossingen daarvoor willen zij niet alleen meer lokaal inkopen en produceren, maar ook nieuwe IT oplossingen inzetten.

In een door SAP uitgevoerd onderzoek blijkt dat 97% van de bedrijven problemen heeft met hun supply chains. Vertragingen in de productie van goederen en een gebrek aan grondstoffen worden het vaakst genoemd. Om meer grip te krijgen op hun supply chain gaat ruim twee derde van de bedrijven de komende jaren geavanceerde technologie inzetten. Voorbeelden daarvan zijn artificial intelligence (AI) en machine learning.

Met de nieuwe technologie wil men real time inzicht krijgen in de activiteiten van complexe toeleveringsketens. Dat maakt het mogelijk om de productiecapaciteit sneller aan te passen aan marktveranderingen. De data wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om te beslissen welke grondstoffen, onderdelen en producten een bedrijf op voorraad moeten hebben en waar die moeten worden opgeslagen. Daarnaast verwachten de betreffende bedrijven met nieuwe technologie meer duurzame oplossingen te vinden voor de supply chain.

Lees verder

SCM gids – Gratis download
Meer over AI – Uitleg en toepassingen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veel cloudomgevingen zijn onveilig

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veel cloudomgevingen zijn onveilig
Veel cloudomgevingen zijn onveilig
Uit onderzoek blijkt dat vrijwel geen enkele organisatie de configuratie van hun cloudomgeving goed heeft uitgevoerd. Daardoor zijn er onnodige veiligheidsrisico’s en kunnen vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen. Voor deze massale misconfiguratie van cloudomgevingen bestaan uiteraard ook oplossingen.

Fouten in de configuratie van de cloudomgeving hebben vooral betrekking op de toegang tot storage faciliteiten, account permissies en de opslag van wachtwoorden. Bijkomende risico’s zijn dat 70% van de bedrijven ook externe gebruikers toegang geven tot hun cloudomgeving en 97% niet werkt met multifactor authentication. Verder maakt geprivilegieerde toegang tot de cloud het makkelijker voor hackers om detectie te omzeilen. Bovendien voert 60% geen ransomware controles uit voor cloudopslag.

Misconfiguraties zijn te identificeren, zodat u tijdig verbeteringen kunt aanbrengen. Tools daarvoor zijn cloud security posture management (CSPM) in combinatie met cloud infrastructure entitlement management (CIEM). Dit is een logische voortzetting van traditionele oplossingen voor identity & access management (IAM) en privilege access management (PAM).

Lees verder

Probleemloos migreren naar de cloud – Veelgelezen artikel
Cloudsoftware selecteren – Gratis bedrijfssoftware box
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

10 aandachtspunten bij nieuwe software

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 10 aandachtspunten bij nieuwe software
10 aandachtspunten bij nieuwe software
Vroeg of laat is software aan vervanging toe of moet u kiezen voor een nieuwe, aanvullende softwareoplossing. Het selectie- en implementatietraject dat dan nodig is, kan op veel manieren worden uitgevoerd. Helaas laat de praktijk zien dat niet altijd de beste manieren daarvoor gekozen worden. Wat zijn veelgemaakte fouten en dus tevens de belangrijkste aandachtspunten bij het kiezen en implementeren van nieuwe software?

 • Behoefteanalyse – Een van de grootste fouten is het niet grondig analyseren van de behoeften van uw organisatie, voordat de softwareselectie van start gaat. Logischerwijs kan dit leiden tot het kiezen van een oplossing die niet volledig aansluit bij de vereisten van uw bedrijf.
 • Betrokkenheid – Het te weinig betrekken van uw medewerkers en andere belanghebbenden bij het selectieproces kan erin resulteren dat belangrijke persoonlijke visies en meningen genegeerd worden. Voor een weloverwogen beslissing is het belangrijk om input te krijgen van verschillende afdelingen en gebruikers.
 • Leveranciers – Het niet uitvoeren van voldoende onderzoek naar potentiële softwareleveranciers kan leiden tot het kiezen van een onbetrouwbare of ongeschikte leverancier. Reputatie, ervaring, klantrecensies en ondersteuningsopties van verschillende leveranciers zijn allemaal belangrijk en moet u tijdig evalueren.
 • Functionaliteiten – Het verkeerd inschatten van de noodzakelijke functionaliteiten resulteert in een softwareoplossing die te uitgebreid of juist te beperkt is voor wat uw organisatie nodig heeft. Een goede analyse van de requirements is essentieel om de juiste functionaliteit vast te stellen.
 • Evaluatiecriteria – Het ontbreken van goed gedefinieerde evaluatiecriteria maakt het moeilijk om verschillende softwareopties objectief te vergelijken. Meetbare criteria zijn noodzakelijk voor weloverwogen beslissingen.
 • Kosten – Het te veel focussen op de kosten van de software kan u afleiden van belangrijkere aspecten van de softwareselectie, zoals functionaliteit, kwaliteit en ondersteuning.
 • Flexibiliteit en schaalbaarheid – Als een softwareoplossing niet flexibel genoeg is om mee te groeien met de behoeften van uw bedrijf, leidt dat meestal tot problemen op lange termijn. Software moet eenvoudig zijn aan te passen op toekomstige veranderingen in uw bedrijfsprocessen en activiteiten.
 • Integratiemogelijkheden – Als nieuwe software niet goed kan integreren met bestaande systemen en processen, leidt dat bijna altijd tot inefficiëntie, zoals dubbel werk. Nieuwe software moet naadloos kunnen integreren met andere, al bestaande systemen in uw organisatie.
 • Gebruikerservaring – Slechte gebruikerservaringen vergroten de kans op weerstand tegen het gebruik van de nieuwe software. Een nieuwe softwareoplossing moet intuïtief, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te leren zijn. Alleen dan zullen uw medewerkers er ook blij mee zijn.
 • Training en support – Het niet plannen van voldoende training en support voor toekomstige gebruikers van de software kan een trage acceptatie en inefficiënt gebruik tot gevolg hebben. Zorg altijd voor een goede training en gewenningsperiode bij aanvang en een goede ondersteuning tijdens het gebruik.
In de boxen, boeken en andere media van het ICT informatiecentrum leest u talloze visies, adviezen, ervaringen en tips over het kiezen van de best bij uw organisatie passende software en het selecteren van een leverancier of adviseur.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten
Ideale tijdsplanning van grotere ICT projecten
De doorlooptijd van complexe ICT projecten laat zich lastig voorspellen en beïnvloeden. Dat komt vooral omdat er onvoldoende zicht en grip is op indirect werk. Waaruit bestaat dat indirecte werk en wat is nodig om u toch aan de planning van uw project te kunnen houden?

Het werk rond ICT projecten is te splitsen in twee categorieën. De eerste is direct werk. Daarvan zijn de doorlooptijd en de kosten redelijk goed te voorspellen op basis van branchespecifieke kennis. De tweede categorie is het indirecte werk. Dit bestaat uit rework en activiteiten rond de coördinatie en besluitvorming. De omvang en tijdsduur hiervan blijken onvoldoende in te schatten. Soms wordt indirect werk opgenomen in planningen, maar later weer weggestreept om de gewenste einddatum te halen.

Focus op indirect werk

Het is raadzaam om te kiezen voor een algemene bedrijfskundige aanpak voor het inschatten van de hoeveelheid indirect werk van complexe projecten. De belangrijkste thema’s hierbij zijn de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling en afstemmomenten, de organisatie van de besturing en besluitvorming en tot slot de ervaring van de belangrijkste bij het project betrokken personen.
Voor ICT projecten speelt ook het kennisniveau met betrekking tot de gekozen technologie een rol. Als de aansturende en uitvoerende organisatie in een model met elkaar worden verbonden, kunnen algoritmes vervolgens de diverse karakteristieken van groepsgedrag statistisch doorrekenen. Zo is een betere schatting te maken van het indirecte werk en daarmee van de doorlooptijd van het hele ICT project.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Zes argumenten voor een nieuw DMS

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zes argumenten voor een nieuw DMS
Zes argumenten voor een nieuw DMS
Voor organisaties die met veel documenten werken is het vanzelfsprekend gebruik te maken van een up to date document management systeem (DMS). Maar de voordelen daarvan gelden ook voor bijna iedere andere organisatie. Deze zes argumenten maken een nieuw DMS voor u ook wellicht interessant.

 • Efficiënter documentbeheer – Een DMS biedt een georganiseerde en gestructureerde manier om documenten op te slaan, te beheren en te delen. Het stelt uw medewerkers in staat om documenten gemakkelijk te vinden, bij te werken en te delen, waardoor de productiviteit en efficiëntie van uw organisatie worden verhoogd.
 • Verbeterde samenwerking – Met een DMS kunnen verschillende medewerkers of teams in uw organisatie gemakkelijk samenwerken aan documenten. Het stelt meerdere gebruikers in staat om tegelijkertijd aan een document te werken, versiebeheer toe te passen en opmerkingen en feedback uit te wisselen.
 • Veiligere gegevensopslag – Een DMS biedt beveiligde opslag van documenten en bestanden. Gebruikers kunnen toegangsrechten instellen, zodat alleen geautoriseerde medewerkers van uw organisatie (of daarbuiten) toegang hebben tot specifieke documenten. Dit helpt u bij het beschermen van vertrouwelijke informatie en voorkomt ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gegevens.
 • Betere naleving van regelgeving – Voor veel organisaties is naleving van regelgeving een belangrijk aspect. Een voorbeeld daarvan is de AVG, die eisen stelt aan het gebruik van persoonsgegevens. Een DMS kan helpen bij het beheren van documenten in overeenstemming met wettelijke vereisten en regelgeving, zoals ook van toepassing is op het bewaren van documenten volgens voorgeschreven termijnen en het bijhouden van wijzigingen en goedkeuringen.
 • Snellere en gemakkelijkere toegang tot informatie – Een DMS maakt het mogelijk om documenten snel te vinden en toegang te krijgen tot de benodigde informatie. Met geavanceerde zoekfunctionaliteit en georganiseerde opslag kunnen uw medewerkers documenten op basis van verschillende criteria doorzoeken en daardoor efficiënter werken.
 • Besparing van ruimte en kosten – Een DMS vermindert de behoefte aan fysieke opslagruimte voor papieren documenten, waardoor kosten en ruimtegebruik worden verminderd. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van archivering, printen en opslag.
Het implementeren van een moderne document management oplossing kan u helpen bij het stroomlijnen van het documentbeheer in uw organisatie en alle processen die daarmee samenhangen. Zeker als meerdere medewerkers werken aan dezelfde documenten, als u te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens en als er eisen worden gesteld aan de toegang en rechten van gebruikers, biedt een DMS grote voordelen.

DMS oplossing zoeken

Ga bij de aanschaf van een DMS niet over één nacht ijs. Het is belangrijk om eerst alle specifieke eisen en wensen van uw organisatie te definiëren, uw (toekomstige) processen rond documentbeheer vast te stellen en met specialisten de huidige mogelijkheden van DMS software goed door te nemen. Over de aanpak daarvan, het aansturen van een DMS project en de selectie en implementatie van een DMS oplossing gaat de DMS/ECM box van het ICT informatiecentrum. U kunt deze gratis aanvragen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Mkb bedrijven automatiseren praktisch

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Mkb bedrijven automatiseren praktisch
Mkb bedrijven automatiseren praktisch
Mkb bedrijven tot 50 medewerkers kiezen elk hun eigen oplossingen op basis van pragmatische overwegingen. Het merendeel ziet positieve resultaten van digitalisering, ook al zijn de automatiseringsbehoeften en het gebruik van ICT oplossingen bij kleine bedrijven heel verschillend.

Uit onderzoek van Reichelt Elektronik blijkt dat bedrijven tot 50 werknemers vooral behoefte hebben aan een eigen website (49%) en cloudopslag (39%). Op hun digitale verlanglijstje staan tools voor administratie, met name voor HRM en de salarisadministratie. Verder investeert een derde in thuiswerkoplossingen, waaronder een VPN.

Geen enkele ICT oplossing is bij alle bedrijven geïmplementeerd. In totaliteit beoordeelt 61 procent de eigen digitaliseringsinitiatieven als (zeer) ver gevorderd en slechts 9 procent van de bedrijven vindt dat ze achterlopen. Het resultaat is gemiddeld genomen positief: bijna driekwart stelt dat de concurrentiepositie door digitalisering behouden is gebleven en dat hierdoor nieuwe klanten of opdrachten zijn verworven.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Leren van ICT projecten van de overheid

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Leren van ICT projecten van de overheid
ICT en overheid: wat gaat er fout?
De overheid worstelt zich door ICT projecten. Kort geleden werd opnieuw duidelijk dat de uitvoering ver af staat van planning, budget en doelen. Het kan haast niet anders of bij bedrijven worden dezelfde fouten gemaakt, al is het op kleinere schaal en horen we daar niets over. Of het moet zijn dat een moedige opdrachtgever een rechtszaak aanspant tegen de softwareleverancier, omdat deze na jaren werk nog steeds geen werkend systeem heeft opgeleverd. Recent was de uitspraak waarbij de opdrachtgever in het gelijk gesteld werd en die de automatiseerder werd veroordeeld om alle, ook de eerder in rekening gebrachte kosten voor zijn rekening te nemen.

  GRATIS BOEK! In het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ komen belangrijke oorzaken van mislukte ICT projecten aan de orde. En leest u over de oplossingen om deze problemen bij uw ICT projecten te voorkomen. Ontvang het boek GRATIS.

Hoe had het beter gekund?

De problemen bij de overheid met ICT projecten zijn niet nieuw. Al jaren gaan ICT projecten gepaard met grote overschrijdingen van planning en budget en bestaat het resultaat nog te vaak uit niet goed werkende systemen. Als er al een resultaat komt, want bij menig project gaat tussentijds de stekker eruit om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen.

Wat kunnen bedrijven met een ICT project hiervan leren?

Er wordt heel wat geanalyseerd en gefilosofeerd over de oorzaken van mislukte ICT projecten bij de overheid. Interessant, omdat dit waarschijnlijk ook waardevolle inzichten oplevert voor ICT projecten in het bedrijfsleven. De volgende oorzaken, argumenten en omstandigheden komen uit de analyses naar voren:

 • Pas als ICT projecten vergevorderd zijn, blijkt dat men vooraf vergeten is een aantal belangrijke randvoorwaarden te definiëren. Te onvoorbereid en met slecht uitgewerkte plannen wordt te snel met een project gestart.
 • Ministers, politiek en ambtenaren zijn vaak te ambitieus. Zij zien de samenleving in hoog tempo digitaliseren en willen te graag laten zien dat zij hierbij niet achterblijven. Projecten worden daardoor gestart met onrealistische doelen.
 • ICT projecten worden snel te complex. Als onderdeel A vernieuwd wordt, dan moeten ook de onderdelen B, C en D vervangen worden. Het oorspronkelijke plan wordt steeds verder uitgebreid, omdat het gemakkelijk lijkt alles in één keer te doen.
 • De overheid maakt vaak te optimistische inschattingen over planning en resultaat, vaak ook onder politieke druk dat iets snel af moet zijn. De gevolgen daarvan werken averechts.
 • Er is te weinig ICT kennis bij politiek en ambtenaren, waardoor er wetten en regels worden veranderd zonder te beseffen wat dat betekent voor de ICT systemen die voor de uitvoering daarvan nodig zijn.
 • Bij de overheid is te weinig uitvoeringscapaciteit op ICT gebied. Er zijn te weinig interne en teveel externe managers en medewerkers bij de ICT projecten betrokken.
 • De overheid loopt al jaren achter met de vervanging van legacy systemen. Bij nieuwe ICT projecten blijken de beperkingen van de oude systemen grote beperkingen te geven aan de nieuwe systemen. Een klein project wordt dan snel een groot project, omdat eerst de oude systemen vervangen moeten worden.
 • Veel overheden werken met data van lage kwaliteit, zoals persoonsgegevens. Nieuwe systemen kunnen pas goed gaan werken als de data waarmee ze werken goed is.
 • Er is slecht toezicht op ICT projecten. Er is veel verloop in de projectteams (zeker als projecten te lang duren), projectmanagers wisselen van positie en de aansturing vanuit de ambtelijke top verandert te vaak.
 • Er is veranderingsangst bij vooral oudere werknemers, waarmee gaandeweg het project te weinig rekening wordt gehouden.
 • Bij nieuwe projecten moet gestreefd worden naar het vereenvoudigen van processen. In plaats daarvan worden de processen tijdens projecten eerder complexer dan eenvoudiger.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Probleemloos migreren naar de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Probleemloos migreren naar de cloud
Probleemloos migreren naar de cloud
Er zijn niet alleen veel goede argumenten om over te stappen naar de cloud, er zijn ook legio manieren om dat te doen. Door keuzestress wordt cloudmigratie daarom soms een hoofdpijndossier. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u onderbouwd beslist over het beste migratiescenario. Uit deze 8 migratiescenario’s kunt u kiezen.

 • Uitfaseren van een applicaties, bijvoorbeeld als deze nauwelijks meer gebruikt wordt.
 • On premise blijven werken. Dit is aan de orde bij applicaties die om veiligheidsredenen niet naar de cloud gebracht mogen worden of waarvoor geen SaaS variant beschikbaar is.
 • Een applicatie opnieuw ontwerpen omdat die verouderd is en u met nieuwe functionaliteit concurrentievoordeel kunt behalen.
 • Herstructureren van een applicatie, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van cloud native features als platformdiensten en messaging apps.
 • Een on premise server met applicaties verplaatsen naar de cloud. Reden hiervoor kan zijn dat u niet meer wilt of kunt investeren in uw huidige datacenter.
 • De nieuwste versie van verouderde software (besturingssysteem of applicatie) installeren in de cloud.
 • Een fysieke of virtuele server vervangen door een cloudservice met een platformdienst om het beheerlast te verminderen.
 • Applicaties vervangen door een SaaS variant om de time-to-market te verkorten en zelf geen updates meer te hoeven installeren, programmeren en beheren.

Lees verder

Gratis bedrijfssoftware box – Alles over het kiezen van nieuwe applicaties
Cloud toepassingen – Overzicht en uitleg
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ERP in de industry cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP in de industry cloud
ERP in de industry cloud
Steeds meer bedrijven migreren hun ERP systeem naar de cloud. Zo’n 40% werkt inmiddels met een industry cloud. Dat zijn SaaS platforms die volledig zijn gericht op de branche van de gebruiker. Dat biedt voordelen.

Overstappen naar de cloud en dan blijven werken met uw huidige ERP systeem is geen probleem volgens de meeste ERP leveranciers. Volgens hen zal de migratie soepel verlopen. Maar hoe zeker kunt u daarvan zijn? Alternatief is de keuze voor een industry cloud. Die biedt branchespecifieke functies, datamodellen, workflows, api’s, compliance mogelijkheden en alles wat u verder nodig heeft. Bovendien zijn industry clouds samen te stellen op basis van actuele behoeften met gebruiksklare componenten, app stores en integratie- en ontwikkeltools.

Volgens Gartner zullen industry clouds pas succesvol zijn als ze zich ontwikkelen tot ecosystem clouds, waarmee ook processen tussen bedrijven simpel zijn te beheren. Denk aan backoffice processen als inkoop en distributie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

8 opties om uw magazijn te optimaliseren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 8 opties om uw magazijn te optimaliseren
Warehousing optimaliseren
De spanning tussen enerzijds zo min mogelijk voorraad aanhouden en anderzijds uw klanten zo goed mogelijk bedienen is van alle tijden. Maar nog nooit was er zoveel technologie beschikbaar om dat ook daadwerkelijk optimaal te realiseren.

Om warehousing en voorraadbeheer zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er verschillende strategieën die u kunt toepassen. Doel van deze verschillende benaderingen is om de efficiëntie, nauwkeurigheid en klanttevredenheid voor uw organisatie te verbeteren, de kosten te verlagen en verspilling te verminderen. De onderstaande oplossingen kunt u toepassen, waarbij WMS software, supply chain management oplossingen, barcodesystemen, dataoplossingen en andere moderne technologie onmisbaar zijn.

Alle oplossingen kent u ongetwijfeld al, maar de vragen die u zich hierbij kunt stellen zijn: passen we dit ook al optimaal toe, maken we daarbij al gebruik van de moderne technologie en wat is ons toekomstplan hiervoor?

 • Voorraadoptimalisatie – Gebruik geavanceerde voorraadbeheertechnieken, zoals just-in-time (JIT) of lean inventory management, om de voorraad op het juiste niveau te houden. Dit minimaliseert overmatige voorraad en vermindert uw opslagkosten.
 • Automatisering van processen – Implementeer geautomatiseerde systemen en technologieën, zoals barcode scanning, RFID-tags en een warehouse management systeem (WMS) om de efficiëntie en nauwkeurigheid van uw magazijnactiviteiten te verbeteren.
 • Optimaliseer de lay-out – Analyseer de lay-out van uw magazijn en optimaliseer deze om een soepele doorstroming van goederen te bevorderen. Plaats veelgevraagde goederen dichtbij de uitgang en gebruik logische pick routes om de orderverwerkingstijd te minimaliseren.
 • Cross-docking – Implementeer cross-docking strategieën waarbij inkomende goederen direct worden doorgestuurd naar uitgaande vrachten zonder opslag. Dit minimaliseert de opslagtijd en versnelt de doorvoer van goederen.
 • Data analyse – Maak gebruik van geavanceerde data analyse tools om inzicht te krijgen in vraagpatronen, seizoensgebonden trends en productprestaties. Deze informatie kan u helpen bij het voorspellen van de vraag, het optimaliseren van de voorraadniveaus en het verminderen van voorraadverspilling.
 • Samenwerking in de supply chain – Werk zo optimaal mogelijk samen met uw leveranciers, distributeurs en logistieke partners om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Dit kan leiden tot betere zichtbaarheid van de voorraad, gedeelde voorraadbeheertaken en efficiëntere logistieke processen.
 • Continue verbetering – Implementeer een cultuur van continu verbeteren in uw magazijn. Moedig uw medewerkers aan om suggesties te doen voor procesoptimalisatie, verminderen van verspilling en het identificeren van kansen om de efficiency te verbeteren.
 • Regelmatige voorraadcontroles – Voer regelmatig fysieke voorraadcontroles uit om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Dit helpt bij het identificeren van voorraadverschillen, het verminderen van fouten en het handhaven van een hoge kwaliteit van voorraadgegevens.

Lees verder

Zo pakt u uw WMS project aan – Gratis download
Gratis WMS box – Complete informatie over WMS software en het selecteren daarvan
Wanneer een WMS vervangen? – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

In de ban van algoritmes

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor In de ban van algoritmes
In de ban van algoritmes
In toenemende mate worden inzichten verkregen en beslissingen genomen op basis van algoritmes. Niet alleen in allerlei publieke thema’s krijgt dit steeds meer aandacht, ook inzichten en beslissingen van bedrijven zijn steeds vaker gebaseerd op algoritmes. Data analytics, data science en artificial intelligence kunnen niet zonder.

Van mensen kunnen we accepteren en houden we er rekening mee dat ze fouten maken. Bovendien vinden we het niet zo erg als dat gebeurt, want die zijn meestal te goeder trouw. Van algoritmes gaan we er sneller vanuit dat ze onfeilbaar zijn. Maar de praktijk is dat ook deze fouten maken. Vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook de beslissingen van algoritmes voldoende vertrouwen krijgen.

Sander Klous, hoogleraar big data ecosystemen aan de UvA, onderscheidt drie manieren waarmee algoritmen ‘uitlegbaar’ zijn. De eerste is een technische uitleg voor data scientists en auditors over de modelkeuzes, de dataselectie en de training van het model. De leek is daarin niet geïnteresseerd. Sterker nog, uit een experiment bij de Stanford University blijkt dat een uitleg met jargon het vertrouwen in algoritmes juist ondergraaft.

De tweede vorm is uitleggen van het proces. Aan de orde hierbij zijn de ingebouwde waarborgen, controles en beveiligingsmiddelen. Hiermee kun je zien waar iets misgaat en wie verantwoordelijk is. Daar zit de buitenstaander meer op te wachten. Dat geldt nog sterker voor een persoonlijke uitleg aan iemand die nadeel ondervindt van een algoritme (bijvoorbeeld omdat een lening niet wordt verstrekt). Verder is het belangrijk te benadrukken dat digitale processen van algoritmes volledig zijn te analyseren en menselijke beslissingen niet. Bovendien kunnen ook menselijke beslissingen gebaseerd zijn op maatschappelijke vooroordelen of stereotypen.

Lees verder

Interessante toekomstvisie op AI – Gratis download
AI voor bedrijven – Toepassingsmogelijkheden van artificial intelligence
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Voordelen van multi-tenant software implementaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voordelen van multi-tenant software implementaties
Voordelen van multi-tenant software implementaties
Bij nieuwe implementaties heeft u de keuze uit een single-tenant en multi-tenant implementatie. Veel organisaties hebben goede ervaringen met single-tenant en neigen daar sneller voor de kiezen. Terwijl een multi-tenant aanpak meer voordelen biedt.

Bij een single-tenant architectuur beschikt u over een eigen afgeschermde software- en serveromgeving. U deelt niets, waardoor u veel controle heeft over het systeem. Als oude legacy systemen naar de cloud verhuisd worden, gebeurt dat nog vaak als single-tenant implementatie, inclusief alle gebreken van de oude software. Gevolg is daardoor vaak dat verouderde processen in stand blijven en vernieuwing en verbetering achterwege blijven, terwijl juist dat de reden was om naar een nieuwe omgeving over te stappen. Bij single-tenant implementaties blijven upgradeprocessen even ingewikkeld en is de flexibiliteit om verder te innoveren beperkt. Geen echte vooruitgang dus.

Betere schaalbaarheid en flexibiliteit

Bij een multi-tenant aanpak gebruiken meerdere organisaties software via dezelfde hardware en in dezelfde omgeving. Dat biedt veel voordelen qua flexibiliteit, veiligheid, onderhoud, dataopslag, continuïteit, gestandaardiseerde processen en kosten. Maar het biedt onder andere ook meer toepassingsmogelijkheden voor artificial intelligence en machine learning. Bijvoorbeeld productiebedrijven kunnen zodoende doorlopend beschikken over een up-to-date systeem, ook als productielocaties verspreid zijn. De schaalbaarheid en flexibiliteit zijn extra waardevol bij snelle groei of bedrijfsovernames.

Alle reden dus om tijdig een goede keuze te maken tussen een single- of multi-tenant aanpak en niet te blijven hangen in oude gewoontes en structuren. Met een goed operationeel plan, gebaseerd op deze aanpak, wordt de basis gelegd voor een succesvolle digitale transformatie.

Lees verder

Cloudoplossingen selecteren – Complete informatie
De beste aanpak bij nieuwe implementaties – Gratis boek
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Cloudbeheer wordt complexer

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloudbeheer wordt complexer
Cloudbeheer wordt complexer
De cloud heeft grote waarde gekregen voor het online gebruiken van alle soorten bedrijfsapplicaties en het verwerken en opslaan van data. Ondanks de vele voordelen van cloudoplossingen is het beheer niet veel eenvoudiger geworden. Om gewapend te zijn tegen alle risico’s van buitenaf zijn maatregelen nodig.

Veel bedrijven ervaren de voordelen van de cloud. Er kan snel veel meer met data gedaan worden, de innovatie van bedrijfsprocessen kan ermee worden versneld, de digitale transformatie krijgt een boost en uiteindelijk verbetert de concurrentiepositie. Het beheer hiervan is echter complex.

De complexiteit van cloudbeheer neemt toe door de sterke groei van datavolumes en de toenemende hoeveelheid gehoste applicaties. Het ontbreken van een goede beveiligingsarchitectuur is een belangrijke oorzaak van datalekken, hacks en malwarebesmettingen in de cloud. Omdat veel bedrijven tegenwoordig kiezen voor een multi-cloudstrategie met verschillende cloudproviders, wordt het beheer echter steeds complexer.

De oplossing hiervoor is dat organisaties hun cybersecurity uitbreiden naar elk verbindingspunt binnen het netwerk waar ook de cloud onderdeel van is. Een effectieve beveiliging vereist een beveiligingskader dat beveiligingsregels toepast op elk onderdeel van het netwerk en realtime bedreigingsinformatie verstrekt gebaseerd op gebeurtenissen binnen het netwerk. Ook artificial intelligence speelt hierbij een rol.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT selectie in 10 stappen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT selectie in 10 stappen
In 10 stappen een IT leverancier vinden
Bij het kiezen van een nieuwe IT oplossing gaat het niet alleen om het selecteren van een product, zoals de software zelf, hardware of een specifieke service. Meestal hebben producten en diensten meerdere leveranciers en moet u dus ook bepalen wie u als leverancier of implementatiepartner kiest.

Voor de selectie van een IT leverancier, zijn deze stappen van belang:

  1. Breng uw specifieke behoeften en doelstellingen in kaart voor de IT oplossing die u zoekt.
  2. Maak een lijst van mogelijke leveranciers (longlist) en beperk deze tot de meest geschikte kandidaten op basis van hun ervaring en expertise.
  3. Controleer de referenties van elke leverancier en vraag om voorbeelden van vergelijkbare projecten die ze in het verleden hebben uitgevoerd.
  4. Analyseer de prijsstelling en kostenstructuur en vergelijk deze met die van andere leveranciers om te zien of deze marktconform is.
  5. Beoordeel de technologieën en platformen die de leverancier gebruikt om te zien of ze up-to-date zijn en passen bij uw behoeften.
  6. Analyseer de service level agreements (SLA’s) van de leverancier en bepaal of deze voldoen aan uw eisen en verwachtingen.
  7. Controleer de veiligheids- en beveiligingsprotocollen van de leverancier om te zien of ze voldoen aan uw bedrijfsnormen en vereisten.
  8. Beoordeel de customer service en helpdesk van de leverancier en controleer of ze snel en adequaat reageren en servicegericht zijn.
  9. Hou rekening met de locatie van de leverancier en bepaal of dit aansluit bij uw behoeften.
  10. Neem een weloverwogen beslissing op basis van de bovenstaande stappen en selecteer de leverancier die het beste past bij uw specifieke behoeften en doelstellingen.

Voor alle aspecten rondom het complete selectie- en implementatietraject van IT oplossingen en leveranciers daarvan heeft het ICT informatiecentrum veel informatie beschikbaar, zoals de bedrijfssoftware box. Voor een goede voorbereiding hierop is ook het (gratis) boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ een absolute aanrader.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datakwaliteit cruciaal bij datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datakwaliteit cruciaal bij datagedreven werken
Datakwaliteit cruciaal bij datagedreven werken
Data speelt een steeds belangrijkere rol in de besluitvorming bij bedrijven. Maar als de datakwaliteit niet goed is, zullen beslissingen dat ook niet zijn. Een goede datakwaliteit is dan ook van cruciaal belang voor datagedreven werken binnen bedrijven.

Data vormt de basis voor strategische beslissingen. Daarom is het belangrijk dat ook het hoger management vertrouwt op de waarde van data. Helaas ontbreekt bij veel organisaties een integraal beleid rondom datakwaliteit. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de data vaak minder dan gewenst.

Niet alle medewerkers staan te juichen bij de overgang naar datagedreven werken. Zij kunnen het ervaren als bedreiging voor hun functie en het kan hen onzeker maken over de toekomst. Foutjes in de data kunnen zij zien als een rechtvaardiging van hun twijfel over het nut van datagedreven werken. En als een extra reden om tijdens de transitie af te haken. Om als organisatie het maximale uit data te kunnen halen, is het daarom belangrijk te investeren in datakwaliteit.

Een goed georganiseerde dataketen zorgt voor een efficiënte, continue en betrouwbare stroom aan informatie die managers en andere medewerkers zekerheden biedt. Datagedreven werken draait dan ook niet alleen om technologie, maar vooral om betrouwbare data, zodat met de juiste argumentatie en context steeds betere beslissingen kunnen worden genomen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Veilig beheer van verspreide applicaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Veilig beheer van verspreide applicaties
Veilig beheer van verspreide applicaties
Moderne applicaties verspreiden zich steeds meer over verschillende omgevingen, zoals meerdere clouds, lokale infrastructuur en apparaten van gebruikers op verschillende locaties. Het traditioneel implementeren van applicaties op één enkele plek wordt daarom steeds uitdagender. Dit leidt tot complexe operationele processen, beveiligingsproblemen, verschillende compliance-eisen en gebrek aan zichtbaarheid.

Bedrijven moeten daarom nadenken over hybride oplossingen die meerdere clouds en lokale infrastructuur combineren en die bovendien oplossingen bieden om ervoor te zorgen dat applicaties veilig en compliant blijven in elke omgeving. Er zijn tegenwoordig cloudservices waarmee u applicaties op elke plaats kunt beveiligen en beheren in een cloud-native omgeving.

Voordelen

Zo’n geconsolideerde aanpak verkort allereerst de ontwikkel- en implementatietijd. Verder verlaagt het de totale operationele kosten, doordat minder standalone services nodig zijn. Maar ook omdat het ontwerp en ondersteuning minder tijd vraagt. Tot slot maximaliseert u de beveiliging, omdat die centraal wordt geregeld voor alle plaatsen waar applicaties beschikbaar worden gesteld.

Als het goed is zijn deze cloudservices SaaS-gebaseerd en volledig geïntegreerd via één datapad, policy engine en beheeromgeving. Verder kunnen deze cloudservices gedistribueerde applicaties end-to-end zichtbaar maken.

Lees verder

Cloudsoftware selecteren – Gebruik gratis bedrijfssoftware box
Kies de best passende cloudvorm – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT projecten worden complexer

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT projecten worden complexer
IT projecten worden complexer
Uw softwareprojecten en andere IT projecten worden steeds complexer. Het is daarom steeds lastiger om de juiste beslissingen te nemen. Waarom is het zo dat projecten complexer worden en hoe zorgt u desondanks voor een succesvol verloop?

IT projecten worden steeds complexer vanwege verschillende factoren. Een belangrijke factor is de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt. Nieuwe technologieën en tools komen voortdurend op de markt en moeten geïntegreerd worden in bestaande systemen. Als u daarnaast te maken heeft met een groeiende hoeveelheid data of als verschillende afdelingen verschillende technologieën gebruiken die niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan ligt er een grote uitdaging om dit allemaal in goede banen te leiden.

Factoren die uw IT project complex maken

 • Nieuwe technologieën en tools moeten geïntegreerd worden in uw bestaande systemen.
 • De groeiende hoeveelheid data die u moet beheren en analyseren.
 • Verschillende afdelingen binnen uw organisatie gebruiken verschillende technologieën die niet goed op elkaar zijn afgestemd.
 • Veranderingen in uw business leidt tot veranderingen in uw IT infrastructuur en applicaties.
 • Cyberbeveiliging en privacywetgeving worden steeds ingewikkelder.
 • Door cloud computing ontstaan meer integratie- en migratiemogelijkheden.
 • De behoefte aan mobiele en online applicaties neemt steeds verder toe.
 • U heeft een gebrek aan goed opgeleide en ervaren IT’ers.

Oplossingen

Om de complexiteit het hoofd te bieden, moet u kunnen beschikken over een goed georganiseerd IT team met de juiste expertise en ervaring. Helaas beschikken maar weinig organisaties daarover en bent u dus afhankelijkheid van externe leveranciers en adviseurs. Aangezien zij bijna altijd specialist zijn voor specifieke thema’s, is dat op zich een goed vooruitzicht. Belangrijk blijft echter wel dat u zelf ook voldoende kennis heeft om de aansturing van deze externe specialisten optimaal te kunnen doen. Wat hierbij allemaal komt kijken en wat de valkuilen zijn, kunt u verder lezen in de onderstaande twee downloads:

Zo pakt u uw softwareproject aan – Wat u vooraf moet weten over de selectie en implementatie van nieuwe bedrijfssoftware > Download
Zo pakt u uw dataproject aan – Wat u vooraf moet weten over de selectie en implementatie van dataoplossingen > Download

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief


Check dit voordat u naar de cloud gaat

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Check dit voordat u naar de cloud gaat
Check dit voordat u naar de cloud gaat
Als u met bedrijfssoftware of data naar de cloud gaat, moet u er zeker van kunnen zijn dat alles goed gaat. Controleer daarom een aantal zaken voordat u een overeenkomst tekent voor de levering van de clouddiensten.

Zo is het belangrijk om eerst na te gaan of de voorgestelde oplossing ook daadwerkelijk de best passende oplossing voor uw organisatie is. Ook is het belangrijk om rekening te houden met externe regelgeving, interne beleids- en gedragsregels (governance) of juridische beperkingen die gelden voor de branche waarin u actief bent.

Voordat u het moment bereikt voor een definitieve keuze zal een goede leverancier uw bedrijfsbehoeften en toepassingsscenario’s onderzoeken. De cloudoplossing moet hiermee in overeenstemming ingericht worden en bovendien eenvoudig aanpasbaar zijn aan de veranderende behoeften van uw organisatie.

Vergeet niet om referenties van de leverancier te controleren en duidelijkheid te verkrijgen over het eigendom van de data en de juridische verantwoordelijkheid. Check ook of de oplossing voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de AVG. Ook is het belangrijk om tijdig in kaart te brengen welke kosten allemaal van toepassing zijn op de overeenkomst en welke voorwaarden verbonden zijn aan het opzeggen van de overeenkomst.

10 vragen om te beantwoorden voordat u een cloudovereenkomst aangaat:

 • Is de voorgestelde cloudoplossing de beste keuze voor onze organisatie?
 • Welke juridische randvoorwaarden gelden er voor ons en de cloudaanbieder?
 • Voorziet de cloudoplossing in onze bedrijfsbehoeften?
 • Hoe check ik de betrouwbaarheid van een leverancier?
 • Hoe is het eigendom van onze data gegarandeerd?
 • Wie is er verantwoordelijk voor onze bedrijfsdata?
 • Hoe wordt de overeenkomst bekrachtigd?
 • Voldoet de cloudoplossing aan alle wet- en regelgeving waarmee wij te maken hebben?
 • Hebben we alle kosten goed in kaart en zijn er verborgen kosten?
 • Wat zijn de consequenties als de cloudaanbieder zijn beloften niet nakomt?

Lees verder

Kies de best passende cloudvorm – Veelgelezen artikel
Bedrijfssoftware box – Gratis informatie over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief


Datagedreven worden gaat niet vanzelf

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven worden gaat niet vanzelf
Datagedreven worden gaat niet vanzelf
Moderne software en dataoplossingen bieden bedrijven enorme kansen. Bij veel organisaties die deze oplossingen implementeren wordt het project echter geen succes en de beoogde verbeteringen blijven achter op de verwachtingen. Dit zijn de oorzaken en oplossingen.

Het lijkt alsof organisaties niet meer meedoen als ze niet de nieuwste software hebben draaien en op zijn minst datagedreven werken, waarbij de slimste oplossingen horen. De voordelen van die oplossingen zijn groot: een goedkopere en efficiëntere bedrijfsvoering, besparingen op administratief personeel, de mogelijkheid om medewerkers beter in te zetten en het benodigde inzicht om als management op hoofdlijnen te sturen, vooruit te kijken en betere beslissingen te nemen.

Veel mooie plannen, weinig resultaat

Het plukken van dergelijke vruchten blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Er wordt veel data verzameld, maar op basis daarvan beslissingen nemen, gebeurt nog beperkt. BI dashboards worden bijvoorbeeld maar éénmaal per maand geraadpleegd of soms zelfs naar Excel gedumpt om deze te bewerken. Of softwarerobots staan stil, omdat ze niet geüpdatet zijn toen het bronsysteem aangepast werd.

De genoemde doelstelling die organisaties nastreven – datagedreven werken – zegt al wat in de praktijk vaak ontbreekt: de beloofde waarde wordt behaald door datagedreven te werken, niet door simpelweg software in huis te halen. Ook de slimste oplossingen zijn waardeloos als ze niet (goed) worden gebruikt of als er helemaal niet mee wordt gewerkt.

Datagedreven werken als organisatievraagstuk

Vaak zijn maar een paar mensen binnen de organisatie enthousiast over de nieuwe technologie. Zij zorgen dan dat deze aangeschaft wordt, vaak bij een leverancier die dan alleen de technologie levert. Op deze manier is er geen sprake van een breed door de organisatie gedragen keuze. Intern zijn er veel mensen die alleen naar de technologie kijken en dat geldt ook voor de leverancier daarvan.

Wat hier fout gaat, is dat datagedreven werken wordt benaderd als een IT vraagstuk in plaats van als een organisatievraagstuk, waarin naast de technologie ook de hoognodige aandacht wordt gegeven aan de processen en vooral aan de mensen die voor de uitvoering daarvan moeten zorgen.

Goede aanpak

Belangrijk voor het succesvol implementeren van datagedreven werken is het creëren van een cultuur waarin het gebruik van data wordt gestimuleerd. Dit betekent dat niet alleen de technologie geïmplementeerd moet worden, maar dat er ook een omgeving gecreëerd moet zijn waarin medewerkers worden aangemoedigd om data te gebruiken, zodat beslissingen beter worden en processen verbeteren. Deze cultuur kan worden gestimuleerd door middel van opleiding en training, door het bieden van de juiste tools en technologieën en door het creëren van een open collegiale werkomgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om kennis en inzichten te delen.

Ook is het belangrijk om te beseffen dat het succesvol implementeren van datagedreven werken een continu proces is, dat voortdurende aandacht en verbetering vereist. Organisaties moeten bereid zijn om te blijven leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften.

Door te investeren in de juiste technologieën, processen, mensen en cultuur kunt u uw datagedreven potentieel ten volle benutten en uw bedrijfsvoering en besluitvorming naar een hoger niveau tillen. Het resultaat is een meer efficiënte, productieve en wendbare organisatie die beter in staat is om te reageren op veranderingen en kansen in de markt.

Lees verder

Datagedreven werken – Wat is het en hoe pakt u het aan?
Heeft u een datastrategie? – Veelgelezen artikel
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief


Wanneer HRM software vervangen?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wanneer HRM software vervangen?
Wanneer HRM software vervangen?
Als ondernemer of manager is het belangrijk om bij te blijven met technologische ontwikkelingen en de veranderingen in de automatiseringsbehoeften van uw organisatie. Zo weet u dat uw HRM software op enig moment vervangen moet worden. Maar hoe bepaalt u dat moment?

Deze signalen kunnen erop wijzen dat het tijd is voor een upgrade van uw HRM systeem:

  Efficiëntie – Verouderde HRM software kan een negatief effect hebben op de efficiëntie van uw HR afdeling. Als uw HR afdeling veel tijd en middelen besteedt aan het handmatig invoeren en verwerken van gegevens, kan het tijd zijn om over te stappen op een nieuwe softwareoplossing. U kunt dan ook direct nadenken over toepassing van robotic process automation (RPA).

  Integratie – Verouderde HRM software kan problemen veroorzaken bij de integratie met andere systemen. Als uw HRM software niet goed samenwerkt met andere belangrijke systemen binnen uw organisatie, zoals ERP software, kan dit leiden tot inefficiënt en dubbel werk. Beter is om tijdig over te stappen op een nieuw HRM systeem dat u naadloos integreert met andere bedrijfssoftware.

  Functionaliteit – Verouderde HRM software kan beperkingen hebben op het gebied van functionaliteit en rapportage. Moderne HRM software biedt vaak meer geavanceerde functies, zoals kunstmatige intelligentie en data analyse (HR analytics), die kunnen helpen bij het nemen van betere beslissingen over uw HR processen.

  Veiligheid – Verouderde HRM software kan een veiligheidsrisico vormen voor uw organisatie. Als uw huidige HRM software niet langer wordt ondersteund door de leverancier, kan dit betekenen dat er geen beveiligingsupdates meer beschikbaar zijn, wat kan leiden tot kwetsbaarheden in uw systemen en onveiligheid van uw data.

Als uw huidige HRM software inefficiënt is, niet goed geïntegreerd is, beperkt is in functionaliteit of een veiligheidsrisico vormt, is het tijd om na te denken over een nieuwe oplossing. Het is belangrijk om regelmatig te evalueren of uw huidige software nog voldoet aan de behoeften van uw organisatie en om tijdig over te stappen op een nieuwe HRM oplossing als dat noodzakelijk is of u grote voordelen kan gaan opleveren.

Lees verder

Alles over het vinden en implementeren van nieuwe HRM software – Gratis HRM box
Hoe HRM beter en goedkoper kan – Alle voordelen op een rijtje
HR software heeft topprioriteit – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Uw software slijt ook

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Uw software slijt ook
Software slijt ook
Van hardware begrijpt iedereen dat het slijt en dat deze op enig moment vervangen moet worden. Software wordt meestal niet zo bekeken. Toch slijt ook die. Hoe uit zich deze slijtage en wanneer is het tijd om in te grijpen voordat het onveilig wordt of te grote beperkingen geeft?

De levenscyclus van software is vaak onbekend bij gebruikers. De software slijt uiteraard niet door de code zelf, maar door de houdbaarheid daarvan in de praktijk. Oude software kan moderne gemakken missen en tegen grenzen voor het gebruik ervan aanlopen. Daarnaast kan de software niet goed meer functioneren als er geen support meer is van de leveranciers of als er te weinig IT specialisten voor het softwareonderhoud beschikbaar zijn.

Onderhoud en vervanging plannen

Ook het ecosysteem van apps, toepassingen en tools die op de software draaien kan versleten raken, waardoor migratie naar een nieuwere versie van het systeem nodig kan zijn. Het is daarom belangrijk om niet alleen de vervanging van hardware, maar ook de vervanging van software te plannen, te budgetteren en uiteindelijk uit te voeren. Allemaal noodzakelijk om problemen te voorkomen.

Dat software slijt kan merkbaar worden doordat deze in gebruik en gebruikers beperkt worden door bijvoorbeeld opslagcapaciteit of het aantal uit te voeren transacties. Hoewel er veel opgeschaald kan worden met betere hardware, zijn er grenzen aan het opschalen van software zelf.

Ook de support van leveranciers en beschikbaarheid van IT specialisten zijn belangrijk voor het onderhouden, verder ontwikkelen en aanpassen van software. Als deze wegvallen, kan de software in wezen afgeschreven worden. Het is dan ook belangrijk om rekening te houden met de levenscyclus van uw software en hierop tijdig te anticiperen.

Lees verder

Bedrijfssoftware vervangen – Lees alles over het uitvoeren van uw softwareproject
Waarom IT projecten mislukken en hoe u dat voorkomt – Gratis boek
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Drie pijlers van cybersecurity

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie pijlers van cybersecurity
Drie pijlers van cybersecurity
Cybersecurity moet zo waterdicht mogelijk zijn. Om dat te realiseren moet u niet alleen kijken naar de functie van gebruikers en de data die ze mogen bekijken. De apparaten waarmee zij werken spelen een minstens even belangrijke rol.

Een zero trust aanpak houdt traditioneel rekening met de functies en taken van gebruikers. Ze krijgen alleen toegang tot gevoelige data als ze kunnen aantonen dat ze die nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Deze least privilege aanpak verkleint de aanvalsmogelijkheden voor cybercriminelen. Advies is om hierbij te kiezen voor een moderne methode van context-gebaseerde (netwerk)toegang en multifactor authenticatie.

Maar met alleen zero trust security bent u er nog niet. Juist omdat er nu steeds meer vanuit huis gewerkt wordt, is meer aandacht geboden voor de apparaten waarmee gebruikers werken. Het beveiligingsprotocol moet uitbreid worden met procedures om ook deze apparaten te valideren. Verder dienen de beheerprogramma’s voor patches alle apparaten te omvatten. Dus niet alleen de thuislaptops en mobieltjes, maar ook andere apparatuur die via het internet is verbonden met de bedrijfsnetwerken, zoals camera’s of printers.

Lees verder

Zo realiseert u cyberweerbaarheid – Veelgelezen artikel
Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Voorkom overcapaciteit bij on premise

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Voorkom overcapaciteit bij on premise
Overcapaciteit bij on premise
In de cloud kunnen providers systemen dynamisch afstemmen op de actuele gebruikersvraag. Voor lokaal geïnstalleerde systemen (on premise) geldt dat niet. Die zijn structureel over-provisioned. Die overcapaciteit zorgt voor onnodige kosten. Met deze oplossing kunt u dat voorkomen.

Als u bedrijfssoftware in de cloud gebruikt, wilt u daar op ieder moment optimaal gebruik van kunnen maken. Professionele cloudproviders voorkomen dan ook dat online applicaties traag of onbereikbaar zijn door toepassing van zogeheten dynamische provisioning. De capaciteit wordt hierbij in lijn gehouden met het aantal gebruikers en de gevraagde rekenkracht.

Under-provisioning is bij on premise systemen niet direct te verhelpen en leidt tot hoge responstijden. Hierdoor stagneren bedrijfsprocessen. Om dat te voorkomen zijn on premise systemen doorgaans over-provisioned. Deze overdimensionering van het systeem vraagt echter extra investeringen.

De oplossing hiervoor is een pay-as-you-go (payg) aanpak die sommige providers aanbieden voor complexe en kritieke applicaties die niet naar de cloud kunnen worden gebracht. Er wordt dan tijdelijk vanuit een private cloud extra capaciteit beschikbaar gesteld. U hoeft bij deze oplossing dus geen infrastructuur te kopen en geen investeringsuitgaven op de balans te zetten. In plaats daarvan betaalt u per maand voor de aanvullende capaciteit die u heeft gebruikt.

Lees verder

Kies de best passende cloudvorm – Veelgelezen artikel
Bedrijfssoftware box – Gratis informatie over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Digitaliseren moet geen haastklus zijn

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitaliseren moet geen haastklus zijn
Digitaliseren moet geen haastklus zijn
Wie te snel digitaliseert moet dat later terugbetalen, blijkt in de praktijk. De gemiddelde IT’er besteedt ongeveer een derde van zijn werkweek aan het rechtbreien van onvolkomenheden door haastwerk bij eerdere ontwikkeltrajecten. Dat heeft zijn redenen, maar moet én kan voorkomen worden.

Bij het ontwikkelen van IT oplossingen wordt vaak alleen gekeken naar de benodigde functionaliteit op het moment zelf en niet naar de onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en aanpasbaarheid op de langere termijn. Daardoor ontstaat een zogeheten ‘technical debt’. De oorzaken hiervan zijn divers.

Sommige bedrijven kunnen niet wachten met het lanceren van software, omdat ze anders markt verliezen. Anderen leveren haastwerk om software zo snel mogelijk af te stemmen op wet- en regelgeving of om gaten in de security te dichten. Onderliggende oorzaak van het haastwerk is de krapte op de arbeidsmarkt. Door gebrek aan tijd en mensen worden ook software updates uitgesteld, waardoor de organisatie extra kwetsbaar is.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat in 2020 organisaties tussen de 20 en 40 procent van hun ontwikkelkosten besteedden aan het aflossen van hun technical debt. Om die debt te beheersen is het belangrijk om vooraf te bepalen hoeveel tijd nodig is om naderhand alle plooien glad te strijken. Daardoor kan beter ingeschat worden hoeveel ruimte er is voor nieuwe projecten.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Vijf keer sneller groeien door digitalisering

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vijf keer sneller groeien door digitalisering
sneller groeien door digitalisering
Het zijn turbulente tijden voor het bedrijfsleven. De productiekosten stijgen, loon- en rentelasten nemen toe en er ontstaan steeds meer problemen in leveringsketens. Digitalisering kan het antwoord bieden op deze uitdagingen.

Uit onderzoek van Accenture blijkt dat bedrijven die tijdens de pandemie vol hebben ingezet op digitalisering nu vijf keer sneller groeien dan de achterblijvers. Nu zijn er opnieuw onzekere tijden aangebroken zijn, wordt digitalisering weer als wapen in de concurrentiestrijd gebruikt. Volgens Statista geven bedrijven dit jaar wereldwijd ruim 19 miljard dollar uit aan robotisering en intelligente procesautomatisering. Twee jaar geleden was dat nog een kleine 14 miljard dollar.

Meest genoemde reden voor de digitalisering is het verhogen van de efficiëntie en de winstgevendheid en het creëren van een ultieme klantervaring. Verder worden AI en machine learning ingezet om toeleveringsketens te optimaliseren en een antwoord te vinden op stijgende inkoopprijzen. Verder willen bedrijven de betrokkenheid van werknemers vergroten door automatsering van repetitieve taken (RPA).

Lees verder

Starten met een AI project – Bekijk specialisten en oplossingen
Digitale transformatie – Alle eigenschappen en voordelen uitgelegd
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief