juli 2019 - ICTberichten.nl

Archive for juli, 2019

Zes tips voor continuïteit in de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zes tips voor continuïteit in de cloud

continuïteit in de cloud

Wanneer u niet kunt beschikken over cloudapplicaties en de bijbehorende data stagneren uw bedrijfsprocessen en leidt u misschien imagoschade. Dat is als volgt te voorkomen.

1. Leg de afspraken vast
Welke beveiligingsmaatregelen heeft de provider genomen om uw data te beschermen? Worden er regelmatig back-ups gemaakt? Is er een calamiteiten- en herstelplan? Leg hierover afspraken vast in een continuïteitsregeling als onderdeel van het cloudcontract.

2. Waarborg de servicelevels
De afspraken over beschikbaarheid van de clouddienst worden doorgaans vastgelegd in een service level agreement (SLA). Door dit te doen, reduceert u de risico’s en beperkt u de downtime, bijvoorbeeld door gepland onderhoud.

3. Tref een escrow-regeling
Wanneer een provider de service staakt of failliet gaat, kunt u misschien niet meer bij uw data en eventuele broncode. Om dat te voorkomen is een escrow-regeling te treffen tussen uw bedrijf, de leverancier en een escrow-agent die als onafhankelijke partij optreedt.

4. Regel auditrechten
Door een audit-recht te bedingen, kunt u periodiek toetsen of de serviceprovider clouddiensten daadwerkelijk op een veilige manier en volgens de afspraken in het cloudcontract levert. Bij kleinere providers is dit vaak mogelijk.

5. Beperk het opschortingsrecht
Wanneer u de voorwaarden van een serviceprovider niet nakomt – bijvoorbeeld omdat een factuur niet betaald is – kan de dienstverlening per direct stopgezet worden. Zorg dus vooraf dat hier een redelijke termijn aan verbonden is.

6. Verleng de opzegtermijn
Als een serviceprovider een opzegtermijn van een maand heeft, heeft u waarschijnlijk te weinig tijd voor een transitie naar een andere provider. Regel dus een langere opzegtermijn.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier
Gratis e-boeken over cloudoplossingen – Gratis kennis voor betere ICT beslissingen
Cloudtechnologie ontgroeit de kinderschoenen (Artikel)
Alle berichten over cloud computing

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Berenschot: digitalisering domineert de directie-agenda

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Berenschot: digitalisering domineert de directie-agenda

digitalisering

De inzet van nieuwe technologie is dit jaar hét thema in de boardroom, volgens een onderzoek van Berenschot. De directieleden kijken daarbij vooral naar big data, analytics en digitale veiligheid.

Traditionele bedrijven realiseren zich dat ze meer met technologie moeten doen om de boot niet te missen. Bovendien loont investeren in technologie en innovatie, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Berenschot in de boardrooms. Van de groep bedrijven die meer dan 7% van de omzet investeert in (technologische) innovatie en R&D, behaalt circa de helft daarvan meer dan 10% omzet uit nieuwe producten.

Big data en data analytics

Ongeveer de helft van alle bevraagde organisaties investeert al fors in big data en data analytics. Verder wordt in de ‘connected world’ ook veel geld gestoken in digitale veiligheid. De aandacht voor digitalisering is het grootst in de financiële sector, maar ook bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening en transport & logistiek staat het vaak bovenaan de agenda van de directie. Bedrijven nemen de innovatie vaak niet zelfstandig ter hand. Ruim 40% werkt samen met klanten, leveranciers of partners en 18% kiest zelfs voor een strategische samenwerking.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Nieuwe software is nieuwe kennis (Artikel)
Over oplossingen voor het beheer van data in uw organisatie
Cyber security: informatie, tips en adviezen over internetveiligheid
Data management (Gratis e-boeken)
Beslissers zijn te weinig bezig met software (Artikel)
Meer management nieuws
Meer data management nieuws

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Robotisering verhoogt de winst én de motivatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Robotisering verhoogt de winst én de motivatie

Robotisering

Robotisering van werkzaamheden lijkt een bedreiging voor medewerkers. Maar het maakt hun werk juist boeiender. Bovendien kan het de winst verhogen. Dat bewijst de finance afdeling van Fujitsu.

Het is duur en inefficiënt om voor repetitieve taken bij finance een controller in te schakelen. Bovendien is dat geen motiverend werk. Een controller wil geen data verwerken, maar interpreteren. Daarom zien medewerkers van Fujitsu finance totaal geen bedreiging in robotisering. Integendeel, ze zien dat het hun werk interessanter maakt. Ook omdat ze meer tijd hebben voor communicatie en menselijke interactie. De controllers staan zelfs in de rij om taken te laten robotiseren. Uiteindelijk vertaalt zich dat ook in meer winst. Niet alleen omdat het personeel gemotiveerder is als hun werk interessanter wordt. Maar ook omdat door robotisering sneller en foutlozer gewerkt wordt.

Standaardprocessen als kredietcontrole, rapportering en forecasting zijn perfect uitvoerbaar door een robot. Ook buiten finance blijkt robotisering inzetbaar, bijvoorbeeld voor HR en het onboarden van nieuwe medewerkers.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Hoe nieuwe IT en technologie markten, businessmodellen en bedrijven beïnvloeden
Digitale transformatie (Gratis e-boek)
Management ontevreden over digitale transformatie (Artikel)
Alle berichten over digitale transformatie

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Periodiek back-ups maken is geen optie meer

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Periodiek back-ups maken is geen optie meer

back-ups

Het volstaat niet langer om back-ups te behandelen als ‘kluis met gouden kopieën’ die in noodgevallen geopend kan worden. In een moderne back-upstrategie worden back-ups beschouwd als basis van de data-infrastructuur. In plaats van periodiek back-ups te maken worden ze tot op de seconde up-to-date gehouden vanuit alle relevante systemen en omgevingen. Als zich dan vroeg of laat een incident voordoet, duurt het maar een paar seconden om alle gegevensbestanden te herstellen.

Data strategie

Bij het ontwikkelen van een nieuwe data-strategie moet u rekening houden met het risico en de ernst van mogelijke incidenten. Verder is onderzoek nodig naar de juiste tools om up-to-second back-ups mogelijk te maken. Back-ups maken deel uit van een breder, onderling afhankelijk ecosysteem van technologieën. Dit omvat onder meer cloudomgevingen, oplossingen die de beschikbaarheid van data waarborgen, cyberbeveiliging en disaster recovery. Het is ook nodig om de organisatorische structuur rond de technologie en de levering van diensten onder de loep te nemen. Het succes van een back-upstrategie staat of valt immers met communicatie en samenwerking tussen de verschillende teams.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Over oplossingen voor het beheer van data in uw organisatie
Data management boeken – Gratis kennis voor betere ICT beslissingen
Hoe voorkomt u dat dataprojecten stranden? (Artikel)
Alle berichten over data management

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Denken als Bill Gates – Hoe ICT uw organisatie verder brengt

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Denken als Bill Gates – Hoe ICT uw organisatie verder brengt

Bill Gates

In de jaren ’80 begon Bill Gates er al mee en hij doet het nog steeds tweemaal per jaar: een denkweek. Ongestoord en op een afgelegen plek leest hij dan boeken en laat hij zijn gedachten en ideeën de vrije loop. Hoe vaak neemt u écht de tijd om na te denken over de verbetering van uw organisatie en de rol die ICT daarin speelt?

Bill Gates en het succes van afstand nemen

Bill Gates realiseert zich al bijna 40 jaar dat van tijd tot tijd afstand nemen het zicht verbetert op nieuwe kansen, mogelijkheden en invalshoeken. Door goed na te denken over praktische vraagstukken in veelvoorkomende bedrijfsprocessen, ontstonden zo in de jaren ’80 oplossingen waar nog nooit iemand aan gedacht had. Microsoft maakte er commerciële producten van. Het succes ervan kent u.

Heel bewust nadenken over een vraagstuk kan ook cruciaal zijn voor de toekomst en ontwikkelingen van uw organisatie. Of – om iets meer op het terrein van het ICT informatiecentrum te blijven – kan een beslissende wending geven aan het gebruik van ICT oplossingen in uw organisatie. Maar maakt u daar ook tijd voor? Toen Bill Gates eraan begon wist hij ook nog niet tot wat het kon leiden ….

Drie ‘denksuggesties’

Hieronder drie vragen die stof zijn tot nadenken. Betrek ze op uw eigen organisatie. Kies er één of bedenk er zelf een, maak uw agenda leeg of besteed er een rustige vakantiedag voor, sluit u op (of in ieder geval af) en laat de gedachten de vrije loop. Levert het in eerste instantie te weinig op, begin dan gewoon weer opnieuw. Goede ideeën beginnen met tijd en geduld. Gegarandeerd houdt u er nieuwe inzichten aan over.

  1. Welke ICT oplossingen zouden we op korte termijn realiseren als de aanschaf en implementatie van alle denkbare software en hardware gratis waren?
  2. Welke processen kunnen wij verder automatiseren en wat kunnen wij onze medewerkers laten doen in de tijd die daardoor vrijkomt?
  3. Remmen de ICT oplossingen die wij nu gebruiken ons in effectiviteit, efficiency en/of de ontwikkeling van ons bedrijf?

Maak gerust uw eigen lijst van denkthema’s. Vraag collega’s en medewerkers om hun inbreng. Deel de resultaten, conclusies en plannen die eruit voortkomen.

Meer lezen

Management ontevreden over digitale transformatie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Management ontevreden over digitale transformatie

ontevreden over digitale transformatie

Meer dan de helft van de Nederlandse senior leiders geeft toe niet te weten waar ze moeten beginnen als het gaat om transformatie-initiatieven. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Celonis onder bedrijven met meer dan 500 werknemers. Organisaties erkennen dat een goed begrip van de huidige bedrijfssituatie noodzakelijk is om transformatiestrategieën te onderbouwen. Toch gaan ze zonder deze kennis aan de slag met de uitvoering.

Dat komt met name door de kloof tussen de bedenkers en uitvoerders van die strategieën. Men heeft vaak geen goed beeld van de manier waarop het bedrijf gerund wordt. Dus is onduidelijk hoe een digitale transformatie van processen de bedrijfsstrategie zal beïnvloeden. Met process mining-technologie is de impact van bestaande en nieuwe processen te meten. Dat helpt bedrijven om vooraf te bepalen wat er daadwerkelijk moet veranderen.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Bedrijfssoftware – Selecteren, implementeren en toepassen
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt (Artikel)
Onafhankelijk selectieadvies, bestaat dat? (Artikel)
Alle berichten over digitale transformatie

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Excel als vervanger voor ERP systeem

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Excel als vervanger voor ERP systeem

Excel als vervanger voor ERP systeem

Excel wordt nog altijd gebruikt voor 50 procent van alle financiële rapportages. Maar Excel is natuurlijk geen echt ERP systeem. Is het dan wel bruikbaar? Wanneer wel en wanneer niet?

Excel

De getallen van 2019 zullen nog niet heel veel anders zijn, maar uit onderzoek in 2017 blijkt dat maar liefst 91 procent van de spreadsheets in Excel dermate veel fouten bevat, dat de uiteindelijke waarden meer dan 5 procent afwijken. Dat komt vooral omdat 1 op de 20 cellen fouten bevat. Deze ontstaan vaak door het handmatig overnemen van data.

ERP software

Toch blijft Excel een handig hulpmiddel voor rapportages. Bovendien kunt u er analyses en prognoses mee maken. Maar het mist de voorgeprogrammeerde modules van een ERP systeem voor bijvoorbeeld het bijhouden van voorraden en het regelen van de interne logistiek. Het is enorm tijdrovend en foutgevoelig om dat allemaal in Excel te definiëren. Verder is pas achteraf inzicht te krijgen in de logistieke processen, waardoor wellicht niet tijdig bijgestuurd kan worden. Daarnaast is het zeer arbeidsintensief om producten en processen te herleiden. Kortom: Excel blijft een prima tool voor rapportages, maar voor zowel het beheer van grote en diverse voorraden als de interne logistiek is een ERP systeem aan te raden.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Relatiebeheer of administratie in Excel kan echt niet meer (Artikel)
Wat kost een ERP systeem? (Artikel)
Top 10 ERP systemen (Artikel)
Alle berichten over ERP software

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Trends in CRM oplossingen volgens Gartner

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Trends in CRM oplossingen volgens Gartner

Trends in CRM oplossingen

CRM applicaties moeten nieuwe businessmodellen sneller en flexibeler kunnen ondersteunen. Dat stelt Gartner, het internationale onderzoeks- en adviesbureau in de ICT sector. Zij signaleren enkele belangrijke trends, waar CRM leveranciers op moeten inspelen.

Volgens Gartner vormen de volgende drie trends het uitgangspunt voor ontwikkelingen in de CRM markt van de komende vijf jaar.

  • Applicaties zullen sneller te implementeren zijn. Drivers hiervoor zijn de overgang naar prefab CRM componenten, PaaS voor applicaties, intelligente BPM (business process management), augmented analytics, DevOp tools en agile ontwikkelmethoden.
  • Meer focus op de ervaring van klanten en medewerkers. De consument heeft steeds meer macht en steeds minder vertrouwen in bedrijven. Verder zijn goede medewerkers lastig vast te houden. Daarom gaat de aandacht wat CRM applicaties betreft verschuiven van omzetverhoging en kostenverlaging, naar verbetering van de customer experience en het binden van medewerkers.
  • Flexibele ondersteuning van nieuwe verdienmodellen. De innovatieve CRM applicaties van bedrijven als Airbnb, Alibaba en Amazon zijn compleet vanaf de grond opgebouwd. Dat is te duur voor minder kapitaalkrachtige bedrijven. Daarom verwacht Gartner de opkomst van een nieuw type CRM leverancier die zich op een bepaalde sector richt en langlopende maatwerktrajecten overbodig maakt.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
CRM systeem kiezen: let hier op (Artikel)
Zo pakt u uw CRM project aan (Whitepaper)
Relatiebeheer of administratie in Excel kan echt niet meer (Artikel)
Alle berichten over CRM software

Gratis voor u beschikbaar:
CRM box -Voor iedere organisatie die bezig is of gaat met nieuwe CRM software

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)