Zes tips voor continuïteit in de cloud - ICTberichten.nl

Zes tips voor continuïteit in de cloud

continuïteit in de cloud

Wanneer u niet kunt beschikken over cloudapplicaties en de bijbehorende data stagneren uw bedrijfsprocessen en leidt u misschien imagoschade. Dat is als volgt te voorkomen.

1. Leg de afspraken vast
Welke beveiligingsmaatregelen heeft de provider genomen om uw data te beschermen? Worden er regelmatig back-ups gemaakt? Is er een calamiteiten- en herstelplan? Leg hierover afspraken vast in een continuïteitsregeling als onderdeel van het cloudcontract.

2. Waarborg de servicelevels
De afspraken over beschikbaarheid van de clouddienst worden doorgaans vastgelegd in een service level agreement (SLA). Door dit te doen, reduceert u de risico’s en beperkt u de downtime, bijvoorbeeld door gepland onderhoud.

3. Tref een escrow-regeling
Wanneer een provider de service staakt of failliet gaat, kunt u misschien niet meer bij uw data en eventuele broncode. Om dat te voorkomen is een escrow-regeling te treffen tussen uw bedrijf, de leverancier en een escrow-agent die als onafhankelijke partij optreedt.

4. Regel auditrechten
Door een audit-recht te bedingen, kunt u periodiek toetsen of de serviceprovider clouddiensten daadwerkelijk op een veilige manier en volgens de afspraken in het cloudcontract levert. Bij kleinere providers is dit vaak mogelijk.

5. Beperk het opschortingsrecht
Wanneer u de voorwaarden van een serviceprovider niet nakomt – bijvoorbeeld omdat een factuur niet betaald is – kan de dienstverlening per direct stopgezet worden. Zorg dus vooraf dat hier een redelijke termijn aan verbonden is.

6. Verleng de opzegtermijn
Als een serviceprovider een opzegtermijn van een maand heeft, heeft u waarschijnlijk te weinig tijd voor een transitie naar een andere provider. Regel dus een langere opzegtermijn.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier
Gratis e-boeken over cloudoplossingen – Gratis kennis voor betere ICT beslissingen
Cloudtechnologie ontgroeit de kinderschoenen (Artikel)
Alle berichten over cloud computing

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)