april 2018 - ICTberichten.nl

Archive for april, 2018

Analytics: snel inzicht in de heterogene databerg

Data analytics / BI
Reacties uitgeschakeld voor Analytics: snel inzicht in de heterogene databerg
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Data zijn cruciaal voor een succesvolle onderneming en daarmee ook data-analyse. Het belang zit niet in de hoeveelheid data, maar in de koppeling van datatypes, de kwaliteit en kwaliteitsbewaking en de uiteindelijke waarde voor de business.

Heterogene data

Veel verschillende data, zowel gestructureerd als ongestructureerd (in groeiende hoeveelheden, dat wordt al snel een data lake) maakt verwerking complex. Voor meer samenhang kunt u ETL (Extract, Transform, Load) inzetten. Nadeel: tijdrovend.

Sneller!

Er is een toenemende vraag naar real-time analytics, zoals in dashboards: dus analysetijd zo kort mogelijk. ETL kan dat niet; een palet van replicatie, datavirtualisatie en datafederatie wel.

Datakwaliteit

Goed analytics zijn geen garantie voor succes. Er is veel onbetrouwbaarheid in databronnen: onjuiste, onvolledige, dubbele en nietszeggende data. De geschatte kosten van datavervuiling bedragen 600 miljard dollar per jaar. Oplossing: collaborative data governance: Iedereen werkt samen aan schone, veilige en accurate data vanuit eigen verantwoordelijkheid en specialisatie. Hulpmiddel hierbij is een datafilter tussen inkomende informatiestromen, organisatie en medewerkers.

Self-service

Er is een verschuiving in het gebruik van analysetools gaande: meer selfservice. Voordeel: geen specifieke kennis nodig, sneller, direct beschikbaar en minder druk op IT.

Artificial Intelligence

Het toepassen van Artificial Intelligence kan gedrag veranderen n.a.v. verzamelde gegevens, gebruiksanalyse en andere observaties. Voordeel: inspelen op verwachte situaties, proactief in plaats van reactief, plus ontdekking van nieuwe dwarsverbanden. Het duurt waarschijnlijk tot ongeveer 2025 voordat AI de beloftes waarmaakt.

De praktijk

Hoewel data analytics nog in de kinderschoenen staat, wordt de technologie in sommige sectoren al volop ingezet:

1. Datalab voor analyses IoT en het stroomlijnen bedrijfsprocessen (Rijkswaterstaat);
2. Predictive analytics in de logistieke sector;
3. Data-analyse voor tijdig ontdekken verzakking op het spoor (ProRail) ;
4. Machine learning voor tijdige vervanging van waterleidingen (Drinkwaterbedrijf Oasen);
5. Big data analytics voor productie en besluitvoering over boringen en exploratie (Olie- en gasindustrie);
6. Analyse van gevaarlijke combinaties van medicijnen (Pharma)

Bron: AG connect

HR volgt digitalisering, maar leidt niet

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor HR volgt digitalisering, maar leidt niet
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Onderzoek van Multiscope* wijst uit dat HR niet het voortouw neemt in digitalisering en robotisering. Maar niet omdat ze het (te) moeilijk vinden. Budget, tijdgebrek en cultuur zijn eerder de oorzaken. In totaal vindt 35% het zelfs makkelijk om de technologische ontwikkelingen bij te houden, en staat 41% er neutraal in. Slechts 2% van de deelnemers vindt het echt heel moeilijk.

Vraag is of HR verantwoordelijk is voor digitalisering voor werknemers. 12% denkt van niet, 41% is neutraal. Veel is door werknemers zelf uit te voeren (vakanties, verzuim) en die doen dat zonder mopperen. Daar zijn dan wel tools voor nodig.

De rol van HR in digitalisering en robotisering is onduidelijk. Het zou meer vanuit medewerkers zelf moeten komen. Moet dan moet er wel geld komen voor bijscholing. Dat geld gaat nu vooral naar innovatie.

HR Analytics

Veel HR-beslissingen worden op basis van ervaring en gevoel genomen en niet gebaseerd op data: HR analytics zijn in kinderschoenen. Daar liggen nog veel kansen.

* Opdracht van Exact. Betreft 479 deelnemers. Van de deelnemers is 37,5 procent HR-medewerker of -coördinator (de grootste groep). 18 procent is HR-adviseur of -businesspartner en ook 18 procent is HR-directeur of HR-manager. Bijna twee derde van de HR-afdelingen bestaat uit minder dan vijf medewerkers.

Bron: Exact

Meer informatie over HR analytics en HRM software?

Boeken over HRM software
Whitepapers over HRM software
HRMsystemen.nl

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van het laatste ICT nieuws? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.

Industriële sector kijkt uit naar ERP transformatie

ERP
Reacties uitgeschakeld voor Industriële sector kijkt uit naar ERP transformatie
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Binnen de industriële sector wordt door 90% een ERP pakket gebruikt voor ondersteuning van bedrijfsprocessen, vooral SAP, Microsoft en Exact. Over alle branches is het gemiddeld 68% van de bedrijven die ERP gebruikt.

In de industrie is men echter niet tevreden. De ERP software is verouderd (33%) en de functionaliteit voldoet niet (30%). Dat blijkt uit onderzoek onder 370 Nederlanders die werkzaam zijn in die sector. Zij staan te springen om te vernieuwen.

Vooral finance klaagt. ‘Logisch want daar komen alle fouten samen’, zegt Gerrit Vixseboxse, directeur van Skopos Rendementbouwers. ‘Zonder goede goede stuurinformatie komt dit probleem uiteindelijk bij finance. Er moet dus iets veranderen.’

ERP transformatie

Verwachting is een transitie naar een nieuwe oplossing. Anders is een bedrijf niet in staat om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

Cloudoplossingen zijn zeker een optie voor driekwart van de ondervraagden. Dit is goedkoper voor de Total Cost of Ownership van ICT en zorgt gemakkelijker voor vervanging of updates.

Bron: Consultancy.nl

 

Meer informatie over ERP software?

Boeken over ERP software
Whitepapers over ERP software
ERPsystemen.nl

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van het laatste ICT nieuws? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.

5 Tips voor een succesvol project

Management
Reacties uitgeschakeld voor 5 Tips voor een succesvol project
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Wanneer is een project succesvol? Binnen tijd en budget? Kwaliteit? Hieronder leest u vijf tips die van invloed zijn op het projectsucces.

Het waarom
Zonder duidelijk doel ontbreekt het draagvlak voor het project. In feite is het zelfs de (enige) succesfactor, daar gaat het om. Onderzoek het probleem en formuleer het doel, denk SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Vooral de M (meetpunt) moet toetsbaar zijn.

Legitimering
Projecten kosten tijd en geld en het moet duidelijk zijn of dit verantwoord is ten opzichte van de opbrengst. Daarmee wordt een businesscase een zakelijke afweging van kosten en baten. Dat vormt de legitimering van het project.

Steun van hoger management
Projectmatig werken begint bij de opdrachtgever. Die heeft er belang bij en treedt op als projecteigenaar. Vaak zal een opdrachtgever zichzelf benoemen of worden aangewezen door hogermanagement. De steun van dat management is dus onontbeerlijk.

Acceptatie
Belanghebbenden willen het project. Dat zorgt voor draagvlak en acceptatie. Afstemming met de omgeving is cruciaal voor steun en acceptatie en dus het resultaat. Let op tegenstrijdige belangen. Zorg vanaf de start van het project voor aandacht voor relatiebeheer.

Stapsgewijs
Fasering en besluitvorming kenmerken projectmatig werken. Met tussentijdse beslismomenten tussen het begin- en eindpunt. Zie er op toe dat het zinvol is op de ingeslagen weg door te gaan. Omstandigheden kunnen anders zijn geworden. Gebrekkige besluitvorming of het niet durven ingrijpen, brengt grote risico’s met zich mee.

Zorg voor een stapsgewijze benadering. Het draagt in hoge mate bij aan de overzichtelijkheid en beheersbaarheid. Metingen gericht op de doorlooptijd, middelen, kwaliteit, risico’s en productiviteit helpen om de voortgang te bewaken.

Bron: Peter Siebbeles

Een nieuwe werkplek: private of public cloud?

Cloud Computing internet
Reacties uitgeschakeld voor Een nieuwe werkplek: private of public cloud?
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De cloud biedt veel voordelen, bijvoorbeeld voor de inrichting van de nieuwe moderne en flexibele werkplek, maar welke route kiest u en welke cloud kiest u: private cloud of public cloud? Volgens 70% van de IT managers is public cloud de meest veilige, flexibele en betaalbare overstap.

Vier stappen op weg daar naartoe:

1. Wat zijn de verschillen, wat zijn de voor- en nadelen?
Er is onderscheid in de Private Cloud, Hybrid Cloud en Public Cloud. Private cloud is eigenlijk gewoon een ander datacenter; Hybrid Cloud is een tussenstation in de route naar de uiteindelijke public cloud. Ook is er onderscheid in flexibiliteit, schaalbaarheid en marktintroductietijd.

De toegevoegde waarde zit in bouwblokken, services en applicaties, klaar voor gebruik waarmee u kunt optimaliseren en innoveren.

2. Stel requirements op op basis van uw lange termijn doelstellingen
Regeren is vooruitzien: bedenk uw langetermijndoelstellingen en ga niet voor de korte termijn. Er zjn altijd veranderingen. De oplossing die u kiest moet flexibel zijn en u moet kunnen meegroeien met de ontwikkelingen. Data en zaken als IoT spelen een cruciale rol in uw toekomst. Maak een analyse van uw toekomst: wat is nodig en welke kant gaat het op? Waar staat u nu en waar wilt u heen?

Hiermee ontstaat een heldere roadmap.

3. Assessment van de huidige situatie en de impact van uw keuzes
Vorm een helder beeld van de huidige status, de opties, en de voor- en nadelen van die opties. Wat is de impact van de verandering? Wat zijn de risico’s? De cloud-readiness assessment is een inventarisatie van ICT omgeving en het applicatielandschap. Dat helpt voor het opstellen van de roadmap. Dit overzicht geeft u een handvat om de juiste keuze te maken.

4. De business case en het draagvlak, de input voor de uiteindelijke keuze en aanpak voor migratie
Na de eerste drie stappen volgt de business case: voordelen, nadelen, kosten, baten. Het is ook de basis voor het draagvlak: het moet wel allemaal kunnen en de voordelen moeten helder zijn.

Van keuze tot implementatie
In genoeg gevallen is een tussenstap (Private cloud) een goed idee. Maar als u al stappen gemaakt heeft richting SaaS, is de kans groot dat u op een hybride cloud of Public Cloud uit zult komen: met het vizier op vooruitgang en in kleine stappen.

Bron: Rapid Circle

Wilt u meer informatie over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier, lees dan de cloud computing pagina van het ICT informatiecentrum. Het ICT informatiecentrum heeft daarnaast diverse boeken over cloud computing samengesteld. Deze kunt u aanvragen op ICTboekensite.nl

Op de hoogte blijven van cloud computing en ander ICT nieuws? Meld u dan u aan voor de ICT nieuwsbrief.