september 2017 - ICTberichten.nl

Archive for september, 2017

4 Redenen om uw ERP project om zeep te helpen

ERP
Reacties uitgeschakeld voor 4 Redenen om uw ERP project om zeep te helpen
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Doorgaan met een ERP project zonder duidelijk plan en zonder helder inzicht in de alternatieven, is de snelste weg de afgrond in, volgens Eric Kimberling van ERP adviesbureau Panorama Consulting.

De digitale transformatie wordt nog altijd niet als strategisch gezien. Dat leidt tot onnauwkeurigheid en veel onnodige inspanningen. Het is verstandig overzicht te krijgen. Gaat het zo wel de goede kant op?

4 redenen waarom dat niet zo is:

1. Bedrijfsprocessen zijn de feitelijke bron van de problemen.
Software is geen oplossing maar een middel naar de oplossing. De winst zit in aanpassing van bedrijfsprocessen.

2. De organisatie-inrichting is niet optimaal
Eerst veranderen en dan pas invoeren is het credo. Dan verloopt de implementatie veel soepeler.

3. Er zijn goede alternatieven voor een monolithisch ERP systeem
Denk eerst eens na of er wel behoefte bestaat aan één grootschalige oplossing. Er zijn goede mogelijkheden om op kleinere schaal alternatieve oplossingen in te voeren, met minder moeite en kosten.=

4. Een strategie voor digitale transformatie behoort niet afhankelijk te zijn van technologische keuzes
De enige begaanbare weg naar de digitale transformatie is die van mogelijke oplossingen evalueren, selecteren en implementeren. Elke andere weg loopt dood. ERP moet geen kwestie zijn van toeval of geluk.

Bron: Panorama Consulting

Wilt u meer lezen over ERP software? In het gratis boek ERP software selectie van het ICT informatiecentrum leest u over de succesfactoren en valkuilen van ERP selectie- en implementatietrajecten. Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom ERP.

De kracht van e-HRM

HRM / eHRM
Reacties uitgeschakeld voor De kracht van e-HRM
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Ondanks het massaal inzetten van e-HRM heeft het niet de onverdeelde aandacht van de belangrijkste betrokkenen. Er is veel meer uit te halen. Wanneer HRM een strategische rol wil spelen in de organisatie, moet dat echter wel gaan gebeuren.

De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal. Dat betekent ook iets voor HRM, zeker nu alles beschikbaar is in de cloud. HRM-activiteiten moeten in veel gevallen omgezet worden naar e-HRM activiteiten.

Het nut van e-HRM

  • e-HRM creëert overzicht, gemak en efficiency in het werk, en inzicht in elke medewerker. Daarmee haalt u het beste uit uw mensen. En zonder mensen geen innovatie.
  • e-HRM leidt tot minder administratieve druk, meer focus op strategische vraagstukken en meer waardevolle managementinformatie.

Bron: Driessen

Meer over HRM software en de succesfactoren en valkuilen van HRM selectie, leest u in het gratis boekje HRM software selectie van het ICT informatiecentrum. Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom HRM software? Meld u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.

Waarom mislukt een ERP implementatie?

ERP
Reacties uitgeschakeld voor Waarom mislukt een ERP implementatie?
ICT nieuws externe bron

Kerridge Commercial Systems|

Voordat u de vruchten kunt plukken van uw nieuwe ERP systeem, moet het succesvol geïmplementeerd worden. Volgens een onderzoek van Panorama Consulting faalt maar liefst 21% van de ERP projecten. Het is dus zeker geen eenvoudige taak. Daarom heeft Kerridge Commercial Systems 5 redenen onder elkaar gezet waarom een ERP implementatie faalt, zo kunt u zichzelf verzekeren dat die van u soepel zal verlopen.

1. Gebrek aan een gedetailleerd plan
Bij het opzetten van een project, ongeacht de omvang, is planning de sleutel tot het succes. Om zeker te weten dat uw plan werkt, moet u er op letten dat het realistisch, gedetailleerd en specifiek is:

  • Realistisch: als u doelen stelt die naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald kunnen worden, dan kunt u zichzelf al schrap zetten voor een mislukking op voorhand. Een voorbeeld van een onhaalbaar doel is zeggen dat uw ERP systeem binnen een maand geïmplementeerd kan worden.
  • Gedetailleerd en specifiek: Uw plan moet tot in details uitgewerkt worden met betrekking tot uw vereisten aan het systeem en welke rollen uw individuele medewerkers zullen innemen binnen het implementatieproces. Het is een goede gewoonte om logische series van taken op te nemen in een lijst, zodat u weet dat alle benodigde voorbereidingen zijn voltooid. Vaak kan uw ERP leverancier u hier bij helpen.

2. Gebrek aan betrokkenheid met IT teams
Volgens een verslag van Software Advice, zei een anonieme IT-professional dat het management bij zijn bedrijf een nieuw ERP systeem geselecteerd had zonder raadpleging van het IT-team, met slechts één maand voorbereiding tot aan de implementatie.

Zoals u zich vast al wel kunt voorstellen werd deze implementatie een ramp. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar betrokkenheid van uw IT-team is kritisch in elke fase van het proces. Zij beschikken over de kennis van uw IT-systemen en weten de cruciale vragen die een ERP leverancier moet beantwoorden, voordat u zich vast gaat leggen aan een bepaald systeem.

3. Verzuimen om de software te testen
Als u eerder betrokken bent geweest bij de implementatie van ERP systemen zult u vast weten dat het zeldzaam is dat het proces probleemloos wordt uitgevoerd. Met zulke strakke deadlines is het verleidelijk om het uitgebreid testen van de software te verwaarlozen om tijd te besparen.

Echter op de lange termijn kan dit flink kopzorgen opleveren voor uw bedrijf. Niet alleen zult u niet weten of de software gebreken heeft die opgelost moeten worden, maar nog belangrijker – u zult niet weten of het voldoet aan de wensen van uw bedrijf en of de software de output genereert die u nodig hebt.

4. Verkeerde keuze van software
Volgens een rapport van ERP consultants Panorama, zou bijna een derde van ondervraagde bedrijven achteraf niet opnieuw kiezen voor dezelfde ERP leverancier. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, moet u ervoor zorgen dat u een ERP oplossing kiest die specifiek voor de handelssector is ontwikkeld en de functionaliteiten ondersteunt die voor uw bedrijfsprocessen van belang zijn.

Zoals eerder vermeld is het cruciaal om alle belanghebbenden te betrekken in het besluitvormingsproces om complicaties in een later stadium te vermijden.

5. Niet investeren in training
Zodra een systeem geïmplementeerd is, lijkt het gemakkelijk om te denken dat het harde werken nu voorbij is. Niettemin, een belangrijke stap die cruciaal is voor het proces is training van de medewerkers.

Training kan vaak op twee manieren benaderd worden. De ERP leverancier kan alle medewerkers trainen over het gebruik van de software (wat de implementatiekosten zal verhogen), of de leveranciers traint bepaalde leden van het personeel – die vervolgens de andere gebruikers weer trainen in het het gebruik van het systeem. Het voordeel van het laatste is dat het goedkoper is, terwijl er tegelijkertijd gevorderde gebruikers ontstaan die andere gebruikers kunnen begeleiden bij het gebruik van het systeem.

Niet voldoende tijd vrij maken voor deze cruciale stap zal betekenen dat medewerkers er langer over doen om te wennen aan het systeem in de eerste periode na de lancering.

Bron: Kerridge Commercial Systems

Op de pagina ERP software van het ICT informatiecentrum leest u meer over de selectie en implementatie van ERP software. Maandelijks op de hoogte blijven van al het nieuws rondom ERP software? Schrijf u dan in voor onze ICT nieuwsbrief.

Online privacy: Nederlanders niet veilig op internet

Onderzoeken, Security
Reacties uitgeschakeld voor Online privacy: Nederlanders niet veilig op internet
ICT onderzoek externe bron

BIT|

Uit onderzoek van BIT blijkt dat maar liefst 68 procent van de Nederlanders geen idee heeft wat er gebeurt met de informatie die zij online achterlaten. Tegelijkertijd zegt meer dan de helft (59%) niet te weten wat hij of zij moet doen om de online privacy te beschermen.

Toch worden er onbewust wel maatregelen getroffen. 64 procent van de respondenten beschermt de online privacy bijvoorbeeld door middel van sterke wachtwoorden, 53 procent door verschillende wachtwoorden te gebruiken en 51 procent door systemen regelmatig te updaten. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat slechts 42 procent gebruikmaakt van unieke wachtwoorden.

online privacy

Online privacy

Het onderzoek toont tevens aan dat Nederlanders niet bewust omgaan met het delen van privacygevoelige informatie op internet. Vooral de standaardgegevens als voor- en achternaam (75%), postcode en woonplaats (63% en 64%) worden vaak gedeeld. Wanneer het echter om bankzaken en identiteitsbewijzen gaat, is de Nederlander voorzichtiger. Zo deelt slechts 20 procent bankrekeningnummers, 7 procent paspoortnummers en 12 procent creditcardgegevens.

Het hele rapport van BIT kunt u hier downloaden.
Wilt u meer lezen over internetveiligheid? Op de pagina cyber security van het ICT informatiecentrum krijgt u informatie, tips en adviezen over cyberaanvallen, ransomware en internetrisico’s. Via onze ICT nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van deze of andere onderwerpen.

De menselijke factor in IT security

Onderzoeken, Security
Reacties uitgeschakeld voor De menselijke factor in IT security
ICT onderzoek externe bron

Kaspersky Lab |

Werknemers houden in 40% van de bedrijven wereldwijd IT-beveiligingsincidenten achter – zo blijkt uit een nieuw rapport van Kaspersky Lab. Aangezien elk jaar 46% van de IT-beveiligingsincidenten door eigen medewerkers wordt veroorzaakt, moet deze zwakke plek in bedrijven op allerlei niveaus worden aangepakt, niet alleen via de IT-beveiligingsafdeling.

Hackers lopen zo mee naar binnen
Onwetende of onzorgvuldige medewerkers behoren tot de meest waarschijnlijke oorzaken van een cyberbeveiligingsincident – alleen malware scoort hoger. Terwijl malware steeds geavanceerder wordt, is de trieste werkelijkheid dat de goede oude menselijke factor een nog groter gevaar kan opleveren.

Als het gaat om gerichte aanvallen, is vooral de onzorgvuldigheid van werknemers een van de zwakste plekken in het cyberbeveiligingspantser van bedrijven. Hoewel geavanceerde hackers bij het plannen van hun overval altijd terug kunnen vallen op maatwerk malware en hightech-technieken, zullen ze waarschijnlijk beginnen met het benutten van het makkelijkste toegangspunt – de menselijke aard.

Volgens het onderzoek speelde het afgelopen jaar bij bijna een op de drie (28%) gerichte aanvallen op bedrijven phishing/social engineering een rol als bron. Een slordige accountant kan bijvoorbeeld gemakkelijk een kwaadaardig bestand openen dat is vermomd als een factuur van een van de vele aannemers van een bedrijf. Dit kan de infrastructuur van de hele organisatie platleggen, wat de accountant een onwetende medeplichtige maakt van de aanvallers.

Waarom betrokkenheid van HR en topmanagement nodig is
Als personeel hun betrokkenheid bij incidenten verbergt, kan dat dramatische gevolgen hebben en de totaal veroorzaakte schade vergroten. Zelfs één niet gemelde gebeurtenis kan duiden op een veel grotere inbreuk, en beveiligingsteams moeten snel de dreigingen kunnen identificeren waarmee ze te maken hebben, om de juiste mitigatietactiek te kiezen.

Uit vrees voor de gevolgen brengen werknemers echter liever de organisatie in gevaar dan dat ze een probleem rapporteren, of ze schamen zich ervoor dat ze verantwoordelijk waren voor iets dat fout ging. Sommige bedrijven hebben strikte regels geïntroduceerd en plaatsen extra verantwoordelijkheid bij hun werknemers, in plaats van hen alleen maar aan te moedigen om waakzaam en coöperatief te zijn. Dit betekent dat cyberbescherming niet alleen het domein is van technologie, maar ook te maken heeft met de cultuur en scholing binnen een organisatie. Daarom moeten het topmanagement en HR erbij betrokken worden.

De beste manier om organisaties te beschermen tegen mensgerelateerde cyberdreigingen is het combineren van de juiste tools met de juiste praktijken. Hierbij moeten HR en directie zich gezamenlijk inspannen om medewerkers te motiveren en te stimuleren om waakzaam te zijn en hulp te zoeken in het geval van een incident. Beveiligingsbewustzijnstrainingen voor medewerkers, het uitvaardigen van duidelijke richtlijnen in plaats van meerdere pagina’s lange documenten, het opbouwen van sterke vaardigheden en motivatie, en het bevorderen van de juiste werksfeer zijn de eerste stappen die organisaties moeten nemen.

Het hele van Kaspersky Lab kunt u hier lezen.

Meer informatie, tips en adviezen over internetveiligheid leest u op de pagina cyber security van het ICT informatiecentrum.

De krachtige status van CRM systemen in 2020

CRM
Reacties uitgeschakeld voor De krachtige status van CRM systemen in 2020
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Van Rolodex toen naar geavanceerde klanteninformatiesystemen nu: CRM als onmisbare schakel in uw bedrijf. En nog steeds ontwikkelen CRM systemen zich verder. De belangrijkste ontwikkelingen tot 2020:

  • De opkomst van voorspellende analyse: predictive analysis. Weten wat er komt, is minstens zo belangrijk als weten wat er was. Het maakt proactieve benadering van klanten mogelijk. Dat gaat standaard bij het CRM horen.
  • Het toevoegen van Kunstmatige Intelligentie aan CRM. Zal nog even duren voor het wordt geïntegreerd vanwege grote complexiteit. Kan specifieke taken van mensen overnemen. Vormt daarmee een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor de wat langere termijn.
  • Machine Learning: als aanvulling op Kunstmatige Intelligentie biedt het de mogelijkheid voor een systeem om zichzelf steeds te blijven verbeteren en aanbevelingen te doen op basis van eerdere ervaringen.

Innovatiekracht wordt belangrijker dan ooit en bepaalt wie komt bovendrijven bij de aanbieders. Maakt u gebruik van zo’n winnaar, dan bent u in staat happy customers te creëren.

Bron: BrixCRM

Wilt u meer weten over CRM software? In het boek CRM software van het ICT informatiecentrum leest u meer over actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van CRM software. Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van het actuele nieuws rondom CRM software? Meldt u dan aan voor de ICT nieuwsbrief.