mei 2019 - ICTberichten.nl

Archive for mei, 2019

Universele norm voor IT projectstatus is een illusie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Universele norm voor IT projectstatus is een illusie

IT projectstatus

De commissie Elias doet het voorstel voor een nieuwe norm, omdat het Rijks ICT dashboard destijds de werkelijkheid niet concreet weergaf. Om na te gaan hoe een IT project er werkelijk voor staat moeten alle data onderzocht worden: de documentatie, administratie en realisatie. De datapuree die dat oplevert moet geaggregeerd worden tot board level inzichten, die de basis leggen voor de juiste sturing. Helaas wordt een diversiteit aan hulpmiddelen, methoden en technieken gebruikt en verschilt de omvang van systemen, projecten of programma’s. Daardoor is maatwerk vereist bij het uitvoeren van een dergelijk forensisch onderzoek (zelfs binnen één organisatie). Bovendien is niet alles vooraf te overzien waardoor het onderzoek een sterk exploratief karakter krijgt. Er is dus geen one-size-fits-all aanpak mogelijk waarop de norm is te baseren.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Nieuwe bedrijfssoftware: users willen, maar de baas niet
Waarom IT projecten mislukken – (gratis e-boek)
Tips om meer te leren van fouten bij IT projecten
Alle berichten over management

Hoe welkom is een robot als collega?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe welkom is een robot als collega?

robotisering

Een op de drie werknemers in Nederland zou een ‘robotcollega’ van harte welkom heten, zo blijkt uit onderzoek van Protime, leverancier van HR software onder zo’n duizend werknemers. Maar liefst 42% van hen verwacht grote tijdwinst door robotisering en de toepassing kunstmatige intelligentie. Werknemers besteden tijd die ze winnen het liefst aan persoonlijke ontwikkeling (27%) of het optimaliseren van bedrijfsprocessen (17%). Aan de andere kant ziet bijna een derde deel (29%) robots als concurrenten, zo blijkt uit het onderzoek. Zij zijn bang hun baan te verliezen, omdat robotisering en de toepassing van kunstmatige intelligentie het werk gaat overnemen. Advies is hen voor te bereiden op de toekomst door het aanleren van vaardigheden om met nieuwe technieken om te gaan.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Weer mislukt IT project bij overheid
Digitale transformatie – Hoe nieuwe IT en technologie markten, businessmodellen en bedrijven beïnvloeden
Artificial Intelligence bewijst zich in de maakindustrie
Alle berichten over Artificial Intelligence

Tien tips voor versnelde IT implementaties

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Tien tips voor versnelde IT implementaties

IT implementaties

Normaliter is het hoofd automatisering verantwoordelijk voor grote IT implementaties. Bij Manutan Groep (voorheen Overtoom) stond financieel directeur benelux Erik Koenraads aan het hoofd van een team dat Microsoft Dynamics AX implementeerde. Hij heeft tien tips om zo’n omvangrijk project in goede banen te leiden:

  1. Laat IT niet leidend zijn, maar denk vanuit processen.
  2. Neem verandermanagement als basis om de organisatie klaar te stomen.
  3. Beknibbel niet op het budget, dat betaalt zich later ruimschoots terug.
  4. Stel de business centraal in plaats van een IT benadering te kiezen.
  5. Maak key users gedurende de totale implementatietijd vrij voor training en feedback.
  6. Huur zo nodig extra personeel om de continuïteit te waarborgen.
  7. Maak vooraf een assessment van de totale organisatie.
  8. Bezuinig niet op training, zowel tijdens als na het project.
  9. Schep mogelijkheden om te ontspannen en stoom af te blazen.
  10. Creëer een werkomgeving waarbij openheid en eerlijkheid vanzelfsprekend zijn.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt
ICTboekensite.nl – Gratis kennis voor betere ICT beslissingen
Alle berichten over ERP software

Hoofdbrekens bij de migratie van ERP naar de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoofdbrekens bij de migratie van ERP naar de cloud

migratie van ERP

Bijna twee derde van de bedrijven is van plan om hun ERP systeem naar de cloud te migreren of is daar al mee bezig. Dat blijkt uit onderzoek van Cloud Security Alliance (CSA), die 200 bedrijven vroeg naar hun migratieplannen. Meest genoemde redenen zijn het vergroten van de schaalbaarheid, gevolgd door lagere eigendomskosten en beveiligingspatching door de provider. Bij de overgang naar de cloud maakt men zich vooral zorgen over het verplaatsen van gevoelige data, de beveiliging en naleving van de regelgeving. Ondernemingen hebben redenen om zich zorgen te maken: 90 procent van hen heeft al te maken gehad met datamigratieprojecten die niet volgens plan verliepen. De overgang van on-premise naar de cloud bleek te complex.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Kiezen voor ERP in de cloud
ERPsystemen.nl – Alles over de toepassing en selectie van ERP software
Alle berichten over ERP software

Bedankt

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Bedankt

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Belangrijke ICT lessen voor groeiende bedrijven

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke ICT lessen voor groeiende bedrijven

Als u leiding geeft aan een sterk groeiend bedrijf, dan weet u dat uw organisatie op allerlei vlakken mee moet groeien. Dat valt niet mee, zeker niet als u de fase van startup net voorbij bent. Juist bij een snelle ontwikkeling ontstaan meerdere ‘groeipijnen’ en bestaat het gevaar dat uw organisatie in korte tijd net zo log en lomp wordt als de organisaties die u in de fase daarvoor met succes versloeg.

Lees dit boek

Groeit uw organisatie snel en roept alles in u dat het hoog tijd is dat uw organisatie zich aanpast of voorbereidt op de nieuwe werkelijkheid, leest u dan het boek ‘De scale-up blueprint’ van Tony de Bree. In vlot leesbare bewoordingen schetst hij alle facetten van een gezonde groei en de maatregelen die u daarvoor moet treffen. Het boek gaat over aanpassingen van uw businessmodel, uw verdienmodel, marketing, sales, personeel en de bedrijfsprocessen die nodig zijn om uw organisatie wendbaar, aantrekkelijk en succesvol te houden. Want vanzelf gaat dat niet.

ICT doorslaggevend

Hoewel het boek zeker niet specifiek over ICT gaat, wordt wel telkens de rol benadrukt die ICT kan en moet spelen in de groeiende organisatie. En daar is de auteur duidelijk over: moderne ICT oplossingen zijn essentieel. Alleen dan kunt u steeds sneller, beter en goedkoper steeds meer klanten bedienen en aan u binden. Combineert u moderne ICT met het voorkomen en reduceren van interne en externe verspilling van geld, tijd en energie, dan heeft u een eerste belangrijke stap naar succesvolle groei gezet. Een inspirerend boek met heel veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk!

Vraag NU gratis aan!

Het ICT informatiecentrum geeft enkele exemplaren van dit boek gratis weg. Heeft u daar interesse in, vul dan hier uw naam en bedrijfsnaam in. Nog beter is het als u ook de reden van uw gratis aanvraag vermeld, bijvoorbeeld omdat u bezig gaat met een CRM of ERP project. Dan kunnen wij u wellicht ook direct gratis voorzien van aanvullende informatie. U ontvangt het boek binnen twee weken en uiteraard zolang de voorraad strekt.

Tips om meer te leren van fouten bij IT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Tips om meer te leren van fouten bij IT projecten

IT projecten

Waarom leren we zo weinig van fouten die gemaakt worden bij IT-projecten? En wat zijn de uitgangspunten om dezelfde missers in de toekomst te vermijden. Hier een rijtje tips:

  1. Sta tijdens voortgangsbesprekingen niet alleen stil bij fouten, maar vier ook successen. Dan blijft de sfeer positief.
  2. Noem niet alleen de verbeterpunten, maar maak ook duidelijk hoe je die kunt aanpakken. Anders gebeurt er niets.
  3. Zorg dat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden door oplossingen te delen en vindbaar te maken.
  4. Roep elkaar ter verantwoording als u ziet of weet dat activiteiten slimmer zijn aan te pakken.
  5. Maak duidelijk dat structurele verbeteringen altijd voorrang moeten krijgen, anders blijft iedereen het te druk hebben.

Reactie(s) op dit bericht

  6. Sluit een IT project formeel af. Vier dan je succes, maar evalueer ook de verbeterpunten. Zorg dat je deze verbeterpunten vastlegt, oplost en borgt. (Roald van der Heide)

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:

Waarom IT projecten mislukken (E-boek)
Uitstelgedrag bij IT projecten. Herkenbaar?(Artikel)
Hoe is het IT budget beter te verantwoorden? (Artikel)
Alle berichten over management

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Hoe voorkomt u dat dataprojecten stranden?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe voorkomt u dat dataprojecten stranden?

dataprojecten

Gartner en PWC concluderen dat de meeste dataprojecten op het gebied van data analytics en Artificial Intelligence niet gaan zoals dat gewenst was. De oorzaken hiervan zijn onderzocht.

De route van idee naar werkende softwaretoepassing kent enkele tussenstappen die vaak worden overgeslagen. Voor elke tussenstap zijn specifieke activiteiten en vaardigheden vereist. De eerste stap is het realiseren van een Proof of Concept. Een PoC maakt duidelijk of een idee uitvoerbaar is. Dit kan in korte tijd onderzocht worden door een klein team, met in elk geval een data-analist en een datawetenschapper. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag of alle data en koppelingen aanwezig zijn om een chatbot antwoord te laten geven op complexe vragen. Volgende stap is een eerste implementatie. Dit wordt een Minimum Viable Product (MVP) genoemd. Hiervoor is niet alleen technologische kennis nodig. Ook mensen van afdelingen als finance, sales of legal moeten op het juiste moment toegevoegd worden aan het ontwikkelteam.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt
Valkuilen bij het starten met Artificial Intelligence
Alle berichten over data analytics / business intelligence

Merendeel Europese bedrijven heeft digitale achterstand

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Merendeel Europese bedrijven heeft digitale achterstand

digitale achterstand

De huidige systemen van Europese marktleiders kunnen de digitale transformatiestrategie onvoldoende ondersteunen, zo blijkt uit onderzoek van Workday. Maar liefst 80 procent van de respondenten is niet in staat nieuwe digitale oplossingen te integreren met bestaande financiële en HR-processen. Een nog groter percentage heeft grote moeite om real time prognoses en dashboards te realiseren. Ook het aanpassen van processen aan nieuwe eisen en regels is vaak een brug te ver. Koplopers in de digitale transformatie doen de volgende aanbevelingen:

 • Creëer een afdelingsoverstijgend digitaal dreamteam.
 • Ondersteun nieuwe businessmodellen via finance en HR.
 • Moderniseer de systemen van finance en HR.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Weer mislukt IT project bij overheid
Digitale transformatie – Hoe nieuwe IT en technologie markten, businessmodellen en bedrijven beïnvloeden
Alle berichten over bedrijfssoftware

Nooit meer beslissen op onderbuikgevoel

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Nooit meer beslissen op onderbuikgevoel

data-analyse

Vroeger was data-analyse een vak apart. Met de moderne tools kunnen ook managers zonder IT-kennis de juiste gegevens op tafel krijgen om beslissingen te onderbouwen. Maar dat vraagt om drie voorbereidende stappen. De eerste is het laaghangend fruit te plukken, zodat gebruikers direct de meerwaarde van een analysetool zien. Tweede stap is een gedegen inventarisatie van de aanwezige data. De gegevens moeten accuraat, compleet, actueel en toegankelijk zijn. Laatste stap is de training van gebruikers. Advies is om een team van super users te formeren en deze mensen continu bij te staan in het leerproces. Ze gaan niet uit zichzelf uitgebreide manuals doornemen, dus kunt u er beter naast gaan zitten om ze stap voor stap te begeleiden.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Data management – Over oplossingen voor het beheer van data in uw organisatie
Hoe voorkomt u dat dataprojecten stranden? (Artikel)
Alle berichten over data analytics / business intelligence

Trends in procesmanagement

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Trends in procesmanagement

procesmanagement

Het vakgebied procesmanagement is sterk in beweging. BPM Consult signaleert de volgende 10 trends in procesmanagement.

  1. Duurzaam opereren wordt een leidend missiestatement.
  2. AI technologie annexeert steeds meer bedrijfsprocessen.
  3. Ketenverantwoordelijkheid dwingt tot meer transparantie.
  4. Authentieke bedrijfsdoelen zijn belangrijker dan shareholder value.
  5. Procesmanagement verandert van analyseren in inspireren.
  6. Ketenpartners gaan samenwerken in de backoffice.
  7. Strak geleide afdelingen worden zelforganiserende teams.
  8. Predictive analytics gaat de bedrijfsvoering sterk beïnvloeden.
  9. Bedrijven gaan gerichter en slimmer gebruik maken van big data.
  10. Managers moeten verbinden en zich kwetsbaar durven op te stellen.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Uitstelgedrag bij IT projecten. Herkenbaar?
Nieuwe bedrijfssoftware: users willen, maar de baas niet
Alle berichten over logistiek