januari 2018 - ICTberichten.nl

Archive for januari, 2018

Spraakherkenning in bedrijfssoftware kent forse risico’s

Algemeen ICT nieuws, ICT informatiecentrum, Nieuwsselectie, Software ontwikkeling
Reacties uitgeschakeld voor Spraakherkenning in bedrijfssoftware kent forse risico’s
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Het toepassen van spraakherkenning neemt toe, bijvoorbeeld in klantenservice- en bancaire toepassingen. Echter, het is niet geheel zonder risico’s, aldus Erik Remmelszwaal (DearBytes).

De belangrijkste risico’s zijn:

1. Onbekendheid met de software en het gebruik van opensource.
Er is daardoor weinig tot geen inzicht in de exacte werking van de software. Veiligheid staat onder druk en het wordt voor cybercriminelen eenvoudiger.

2. Compliancy is onduidelijk.
Het is niet transparant wat er met de informatie gebeurt en dus is er ook geen goed beheer. Gebruikers zouden zelf moeten kunnen bepalen waar informatie wordt opgeslagen. Zonder goede compliancy komt uw organisatie al snel in de problemen met toezichthouders, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Het risico daarop is in ieder geval aanzienlijk.

Het is belangrijk te weten welke maatregelen een softwareleverancier heeft genomen om te voorkomen dat informatie in verkeerde handen valt. Het simpelweg toepassen van spraaktechnologie in belangrijke applicaties levert al snel grote bedrijfsrisico’s. En dat is het niet waard, ondanks de productiviteitswinst.

Bron: Erik Remmelszwaal

Via onze ICT nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom ICT. Inschrijven kan hier: ictberichten.nl/nieuws-volgen.

Vijf cybersecuritytrends voor 2018

Algemeen ICT nieuws, ICT informatiecentrum, Nieuwsselectie, Security
Reacties uitgeschakeld voor Vijf cybersecuritytrends voor 2018
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De vijf belangrijkste cybersecuritytrends volgens het McAfee Labs 2018 Threats Predictions Report:

1. Een groeiende ‘wapenwedloop’ tussen aanvallers en verdedigers op het gebied van machine intelligence
Machine learning voor grootschalige data-analyses is niet alleen voor verdedigers: ook aanvallers gebruiken het om hun aanvallen te versterken. Om aanvalspatronen te herkennen moet het beoordelingsvermogen van machines en snelle automatische securityrespons worden aangevuld met menselijk intellect.

2. Ransomware evolueert van traditionele afpersingsscenario’s naar nieuwe doelwitten, technieken en doelen
Verbetering van de verdediging zal het effect van ransomware laten afnemen. Daardoor vindt er een verschuiving plaats naar andere (waardevolle) doelwitten: rijke personen, connected devices en bedrijven, bijvoorbeeld om rivalen plat te leggen. Het zal meer gaan om disruptie van organisatie in plaats van puur geld. Dit leidt weer tot groei verzekering tegen cybercrime.

3. ‘Serverless apps’ gaan tijd en kosten besparen, maar ze bieden ook nieuwe aanvalsmogelijkheden
Serverless apps – apps zonder serverbeheer – zijn kwetsbaar voor aanvallen door misbruik van verhoogde privileges. Daardoor ontstaat er mogelijk aanzienlijke financiële schade. Effectieve (aanvullende) bescherming is nodig.

4. Fabrikanten van connected home devices en service providers zullen proberen om dalende winstmarges goed te maken door meer van onze persoonlijke gegevens te verzamelen – met of zonder onze toestemming.
Gebruikers nemen vaak niet de moeite de voorwaarden te lezen. Bedrijven komen daardoor in de verleiding om deze voorwaarden aan te passen nadat consumenten de apparaten en diensten zijn gaan gebruiken. Er moet een hardere aanpak komen om deze bedrijven, die zich niet aan de wet houden, te straffen.

5. Het verzamelen van digitale content van kinderen door bedrijven kan later reputatierisico’s voor volwassenen opleveren
Ouders moeten zich meer bewust worden van gevaren (ook op langere termijn) van door hun kinderen gecreëerde content in apps. Privacyrichtlijnen zijn lang niet altijd duidelijk. Apps worden extra aantrekkelijk gemaakt om zo informatie/content los te weken.

Bron: McAfee

Meer informatie, tips en adviezen over internetveiligheid leest u op de cyber security pagina van het ICT informatiecentrum. Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws rondom ICT. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

Actuele trends in CRM in 2018

Algemeen ICT nieuws, CRM, ICT informatiecentrum, Nieuwsselectie
Reacties uitgeschakeld voor Actuele trends in CRM in 2018
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

In 2017 is CRM uitgegroeid tot een waardevolle tool voor het MKB, voor gerichtere communicatie en beter klantrelaties. Mobiliteit in CRM nam toe. Welke nieuwe ontwikkelingen staan ons in 2018 te wachten? De zes belangrijkste trends in CRM voor 2018:

1. Meer integratiemogelijkheden
Omnichannel zal toenemen; een effectieve combinatie van online en offline wordt geëist door de klant. Koppeling van CRM, zelfservice en systeeminrichting zijn cruciaal voor effectief beheer van de data door de klant zelf.

2. Social CRM en toename communicatiekanalen
Social media worden op allerlei manieren ingezet in de communicatie met de klant. Klantenservice via social media is niet meer weg te denken. Daarnaast is goede social CRM nodig voor adequaat beheer en monitoring. Dit zal toenemen en nog persoonlijker worden. Bovendien neemt het aantal kanalen toe (Snapchat, Instagram). Dit werkt sneller dan e-mail en post.

3. Social advertising relevanter met CRM data
Social media en CRM bieden betere targeting en daarmee betere marketing resultaten. Elke doelgroep kan zo specifiek benaderd worden met gerichte advertenties. De basis in CRM moet wel goed zijn.

4. Toename mobiel gebruik met CRM door koppeling met instant messaging
De groeiende behoefte aan mobiele CRM apps is blijvend. Mobiliteit is een belangrijke ontwikkeling. CRM moet daarin kunnen blijven meegaan. Het aantal CRM apps zal daarom ook toenemen. Koppeling van CRM en instant messaging apps maken bedrijven beter bereikbaar voor klanten. Dit is een groot voordeel.

5. Beter inspelen op klantbehoeften met voorspellingen
CRM wordt meer voorspellend: predictive analytics. Op basis van beschikbare data kunnen er beter voorspellingen gedaan worden over de wensen en behoeften van de klanten. Hierdoor kan er gerichte persoonlijke marketing toegepast worden met als resultaat hogere klanttevredenheid. Klanten komen sneller en vaker terug en het scheelt kosten.

6. Meer invloed artificial intelligence en chatbots
Investeren in klantbeleving door middel van chatbots (virtuele assistenten) scheelt klantenservice tijd en geld. Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) helpt de kwaliteit in het gebruik van virtuele assistenten te verbeteren. Voor de klant moet het lijken of het een ‘gewoon gesprek’ is. Daarin is veel ontwikkeling gaande.

Bron: Arjan Nieuwbeerta

Via de ICT nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van al het laatste nieuws met betrekking tot ICT. Inschrijven kan hier. Bent u opzoek naar nieuwe CRM software? Alles over het kiezen daarvan leest u in de CRM box, samengesteld door het ICT informatiecentrum. Deze kunt u hier aanvragen.

Security in 2018

Algemeen ICT nieuws, ICT informatiecentrum, Nieuwsselectie, Security
Reacties uitgeschakeld voor Security in 2018
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

In 2017 zijn veel personen wereldwijd slachtoffer geworden van cyberaanvallen en -bedreigingen.
De vier belangrijkste voorspellingen voor security in 2018 zijn:

1: Automatisering van security response
De respons op bedreigingen is nog veelal handmatig werk. Trend is automatisering van de inschatting van bedreigingen en hoe te reageren. Dat helpt bij het bepalen van ‘herstelwerkzaamheden’. Scheelt security veel tijd, daardoor is er meer ruimte voor strategische projecten.

2: Beveiliging als topic in de boardroom
Aandacht voor het onderwerp security in de boardroom is noodzakelijk. Maar dan wel in de taal van de directie. Chief Information Security Officer (CISO) krijgt een belangrijke rol als ‘vertaler’ van techniek naar de business en de impact van cybercrime op de business.

3: Grens fysieke beveiliging en informatiebeveiliging vervaagt
De grens tussen informatiebeveiliging en fysieke beveiliging vervaagt. Alles is met elkaar verbonden en alles heeft invloed op elkaar. Elke aanval heeft invloed op ons leven, hoe en waar dan ook.

4: De EU deelt een boete uit vanwege het overtreden van de GDPR
Komend jaar zal een voorbeeld worden gesteld in de handhaving van de GDPR (General Data Protection Regulation). Een hoge boete zal het bedrijfsleven wakker schudden. Over wat GDPR betekent voor uw ICT oplossingen en de omgang met persoonsgegevens leest u in het e-boek: Zo voldoet u aan AVG / GDPR van het ICT informatiecentrum. U kunt dit e-boek gratis downloaden via deze link: ictboekensite.nl/zo-voldoet-u-aan-avg-gdpr

Bron: ServiceNow

Meer informatie, tips en adviezen over internetveiligheid leest u op de cyber security pagina van het ICT informatiecentrum.

Trends in business intelligence en analytics voor 2018

Datamanagement, ICT informatiecentrum, Nieuwsselectie
Reacties uitgeschakeld voor Trends in business intelligence en analytics voor 2018
ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De vier belangrijkste trends in business intelligence oplossingen volgens Diederick Beels (Tableau):

 • 1. Impact alfawetenschappen en vrije kunsten op analytics-sector
  Het gaat steeds meer om vaardigheden als storytelling in plaats van ICT-gerelateerde skills. Verandering realiseren volgens de weg van communicatie en overreding vereist andere vaardigheden dan kale analyses van cijfers.
 • 2. De belofte van natuurlijke-taalverwerking
  Natuurlijke-taalverwerking (Natural Language Processing, NLP) wordt nog belangrijker. Aansturing van software door spraak neemt toe. Ook in de wereld van de data. Stel een vraag en je krijgt antwoord. Volgens Gartner is straks 50% van de analysevragen en zoekopdrachten spraakgestuurd. Het gerichter toepassen van NLP helpt tegelijkertijd om beter resultaten te krijgen. Niet alles is geschikt voor NLP. Gebruikers leren er beter mee om te gaan waardoor er gewenning ontstaat.
 • 3. Toekomst Datagovernance is croudsourcet
  Grotere zelfstandigheid van gebruikers (croud) in data-toepassingen leidt tot hogere toegevoegde waarde voor de organisatie. Belangrijk is de bronnenselectie: het moet veilig en betrouwbaar zijn.
 • 4. IoT-Innovatie door Location of Things
  De plaats waar een IoT-apparaat zich bevindt (Location of Things) maakt het mogelijk context toe te voegen. Dat geeft extra informatie en biedt meer kansen op bredere toepassing van IoT. Dat voorkomt dat IoT blijft hangen in goede bedoelingen met lage praktische toepasbaarheid.

Bron: Diederick Beels, Sales Director Benelux bij Tableau

Meer heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van business intelligence software leest u in het boek BI software van het ICT informatiecentrum. Dit boekje kunt u hier aanvragen: ictboekensite.nl/bi-software.

Via de ICT nieuwsbrief wordt u maandelijks geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen rondom het zakelijk gebruik van ICT oplossingen en blijft u op de hoogte van nieuwe gratis publicaties van het ICT informatiecentrum. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.

ICT-infrastructuur is niet up-to-date

Algemeen ICT nieuws, ICT informatiecentrum, Infrastructuur beheer, Nieuwsselectie, Onderzoeken
Reacties uitgeschakeld voor ICT-infrastructuur is niet up-to-date
ICT onderzoek eigen redactie

ICT informatiecentrum|

Onderzoek van Schneider Electric naar de ICT-infrastructuur onder 590 Nederlandse bedrijven laat zien dat het bij 85% niet op orde is. Dat brengt ongewenste, grote risico’s mee.

Bedrijfseigen ICT-infrastructuur vaak niet aangepast op integratie met cloud

Als eerste wijst het onderzoek uit dat door de opkomst van de cloud-omgeving het eigen datacenter is verwaarloosd qua onderhoud: veel te veel kosten voor wat het doet en inefficiënte belasting. Ook is het servicecontract (SLA) vaak letterlijk niet meer van deze tijd. Het is achtergebleven bij de ontwikkelingen rondom het datacenter. Met als gevolg vaak (te) hoge kosten of (te) laag serviceniveau.

Flexplekken vragen om een andere ICT-infrastructuur

Veel bedrijven hebben tegenwoordig flexplekken: een sterk wifi-signaal en een snelle internet toegang is dan een eis. Dat is in veel gevallen niet aangepast aan de omstandigheden en leidt dus weer tot improductiviteit en irritaties.

Bron: Schneider Electric

Bent u betrokken bij beslissingen over ICT toepassingen of geïnteresseerd in ICT ontwikkelingen? Ontvang dan één keer per maand de ICT nieuwsbrief om optimaal geïnformeerd te blijven. Inschrijven kan hier: ictberichten.nl/nieuws-volgen

Cybercriminaliteit: voorkom nalatigheden

Security
Reacties uitgeschakeld voor Cybercriminaliteit: voorkom nalatigheden

Verizon|

Steeds meer opvallende datalekken halen het nieuws. Sommige mensen reageren moedeloos als de term cybercriminaliteit valt. De algemene indruk is dat cybercriminelen de boventoon voeren en dat bedrijven alleen maar achter de feiten aan kunnen lopen. Maar is dat echt zo? Zit er niets anders op dan geduldig afwachten totdat de volgende cyberaanval plaatsvindt? Absoluut niet!

We hebben techniek nodig voor onze communicatie, zakelijke transacties of concurrentievermogen. Onze afhankelijkheid van digitale technologie neemt toe. Veel bedrijven onderscheiden zich van de concurrentie door hun vermogen om te profiteren van digitale innovaties. Betere tools voor samenwerking, snellere en robuustere netwerken, meer opslagmogelijkheden, meer partners en wereldwijd speelveld: dit alles vraagt om de uitwisseling van steeds meer informatie. En deze bedrijfskritische data is bepalend voor de concurrentiepositie. Deze gegevens vormen hun intellectuele eigendom en zijn cruciaal voor het bedrijfsimago. Als bedrijfsdata de levenslijn van elke onderneming vormt, rest de vraag waarom zoveel organisaties de beveiliging daarvan als een sluitpost zien.

Voorkom nalatigheden

Uit de jaarlijkse Data Breach Investigation Reports van Verizon blijkt wel dat een ondoordringbaar systeem simpelweg niet bestaat. Met een redelijke beveiliging is het echter mogelijk om cybercriminelen af te schrikken. Zij zullen al snel op zoek gaan naar een makkelijkere prooi.

Veel bedrijven nemen geen basismaatregelen op het gebied van ict-beveiliging of passen ze niet op de juiste wijze toe. Dat is nogal verbazingwekkend met het oog op alle cybercriminaliteit om ons heen. Bij 63 procent van alle bevestigde datalekken was sprake van zwakke, standaard of gestolen wachtwoorden. Voor de meeste aanvallen werd misbruik gemaakt van kwetsbaarheden die nooit waren gepatched, hoewel er al maanden of zelfs jaren een beveiligingsupdate beschikbaar was.

Dit is mogelijk te wijten aan het gebruik van verouderde beleidsregels voor de beveiliging, een gebrekkig inzicht in sectorspecifieke cybercriminaliteit, het feit dat de beveiliging onvoldoende prioriteit heeft of simpelweg een gebrekkige voorlichting aan het personeel.

Criminelen zijn sneller

De realiteit is dat cybercriminelen in staat zijn om binnen een paar minuten bedrijfsnetwerken binnen te dringen en bedrijfsinformatie naar buiten te smokkelen. In 93 procent van alle gevallen van gegevensdiefstal die zijn onderzocht, bleek dat systemen binnen enkele minuten werden geschonden. In 28 procent van alle gevallen werden er al na een paar minuten gegevens naar buiten gesluisd. Maar zelfs in gevallen waarin dit proces dagen in beslag neemt, hoeven cybercriminelen zich weinig zorgen te maken. Want in 83 procent van alle gevallen kwam de getroffen organisatie er pas na weken of langer achter dat er bij hen was ingebroken.

Hoe langer het duurt om een datalek te detecteren, des te meer tijd cybercriminelen hebben om de waardevolle bedrijfsinformatie te bemachtigen waarnaar zij op zoek zijn en/of bedrijfsprocessen te verstoren. Standaard beveiligingsmechanismen zijn daarom niet toereikend. Bedrijven moeten over effectieve detectie- en herstelsystemen en -processen beschikken om aanvallen af te kunnen slaan en eventuele schade tot een minimum te beperken.

Basismaatregelen en bewustwording

Een paar aanbevelingen ten aanzien van basismaatregelen: verwerf inzicht in de aanvalspatronen die binnen uw branche het meeste voorkomen, maak gebruik van two-factor authenticatie voor de bedrijfssystemen, moedig gebruikers aan om zich op sociale netwerken aan te melden met behulp van two factor-authenticatie, installeer op tijd de laatste patches, verleen alleen toegangsrechten die gebruikers daadwerkelijk nodig hebben, bewaak het inkomende verkeer, versleutel gegevens en licht uw personeel voor om de bewustwording rond de beveiliging te vergroten. En nog het belangrijkste: zorg dat u weet welke data er binnen uw organisatie aanwezig is en bescherm die overeenkomstig het bedrijfskritische niveau.

Bewustwording is de eerste en beste verdedigingslinie tegen cybercriminelen. Een gebrekkige voorlichting werkt het herhaaldelijke succes van cyberaanvallen in de hand. Het is van cruciaal belang dat brancheorganisaties informatie uitwisselen over sectorspecifieke cybercriminaliteit en aanvalstechnieken. Deze rijkdom aan informatie kan organisaties in alle sectoren de input bieden die nodig is voor het bestrijden van cybercriminaliteit.

Informatie, tips en adviezen over internetveiligheid leest u op de cyber security pagina van het ICT informatiecentrum. Via de ICT nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het laatste ICT nieuws. Inschrijven doet u hier.

ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) maakt “Voice over Internet Protocol” (VoIP, Bellen via Internet) tegenwoordig onderdeel uit van hun digitale transformatie.

Zakelijke toepassingen voor de cloud-omgeving nemen toe, ook het gebruik van Bellen via Internet, ook wel VoIP, groeit: geen kast meer, maar een VoIP provider die uw telefooncentrale regelt. Een internetverbinding en geschikte telefoons zijn voldoende. Gebruikers bij- of afschakelen gebeurt softwarematig en niets is meer aan een bedrijfslocatie gebonden. Altijd bereikbaar, flexibel schaalbaar en betalen voor wat u gebruikt.

Anders werken

Het is wel anders werken dan met een traditionele telefooncentrale. De besparingen kunnen echter substantieel zijn: tot 70%. Rapportages uit de online-centrale geven u diepgaande en soms verrassende inzichten. Maakt betere aansturing van uw medewerkers mogelijk.

Overstap is niet duur

De overstap naar IP-telefonie is relatief niet duur. Er gelden lage investeringen en snelle terugverdientijden. En veel betere kwaliteit. VoIP biedt veel functionaliteit waarmee u de centrale kunt inrichten naar de wensen van u en uw medewerkers, zoals voicemail beluisteren, doorverbinden, tijdsschema’s toepassen etc. Een IP-centrale heeft de mogelijkheid om met verschillende IP-apparaten te communiceren en vanaf daar aanpassingen te doen.

Meer gemak en opties

VoIP biedt meer gemak en opties: samenvoeging van diensten en functies maakt het mogelijk samen te werken aan documenten gedurende een gesprek of een videoconference voeren. Koppeling van de IP-telefooncentrale aan een andere toepassing in de cloud, zoals een CRM systeem biedt verregaande mogelijkheden voor zakelijk en strategisch voordeel.

Bron: Phone2Bizz

Meer informatie over zakelijk bellen via de cloud leest u op de speciale VoIP pagina van het ICT informatiecentrum. Maandelijks op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom VoIP en andere ICT thema’s kan via onze ICT nieuwsbrief. Inschrijven daarvoor kan via deze link: ictberichten.nl/nieuws-volgen .