januari 2019 - ICTberichten.nl

Archive for januari, 2019

Digitaliseren omdat het kan of omdat het moet?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitaliseren omdat het kan of omdat het moet?

Bij het beoordelen van nieuwe mogelijkheden om te digitaliseren speelt timing een belangrijke rol. Kijk of uw organisatie op dit moment werkelijk gebaat is bij nieuwe vormen van digitalisering; bijvoorbeeld om in te spelen op veranderingen in de markt of om de efficiency van processen te verbeteren. Daarbij moet u beschikken over deskundigheid op het gebied van technologische ontwikkelingen en nieuwe businessmodellen. Ontbreekt die deskundigheid, dan leidt dat tot onzekerheid, want een nieuw verdienmodel kan kannibaliseren op het oude. Definieer daarom eerst wat u met digitaliseren bedoelt (visie) en wat u ermee wilt bereiken (resultaat).

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Hoe nieuwe IT en technologie markten, businessmodellen en bedrijven beïnvloeden
Digitale transformatie (Gratis e-boek)
Alle berichten over digitale transformatie

digitaliseren

Einde van supply chain management nabij?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Einde van supply chain management nabij?

Het is in deze snel veranderende wereld van belang regelmatig stil te staan bij de vraag of overleven kan onder de nieuwe omstandigheden. Deze vraag is ook relevant voor het vakgebied supply chain management (SCM). Prof. Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan Nyenrode Business Universiteit, geeft het antwoord. Hij doet dat op basis van een artikel dat verscheen op de website van het Harvard Business Review (HBR). Daarin wordt een deprimerend beeld geschetst over de toekomst van SCM. Dat het einde daarvan nabij zou zijn. Van der Veen komt tot de conclusie dat daarvan nog geen sprake is. Wel moeten supply chain professionals beter gaan aansluiten bij dat wat de toekomst vraagt om te voorkomen dat SCM sterft.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Logistieke oplossingen (Gratis e-boeken)
Alles over het selecteren van TMS software (TMS box)
Alle berichten over logistiek

supply chain management

Kloof tussen directie en IT afdeling

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Kloof tussen directie en IT afdeling

Wanneer IT niet wordt betrokken bij de bedrijfsdoelstellingen is het onmogelijk om succesvol digitaal te transformeren. De IT afdeling moet weten waar de organisatie naar toe gaat om plannen te faciliteren en proactief mee te denken. Ook is er meestal geen doorvertaling van de bedrijfsstrategie naar IT. Dus hebben IT beslissers vaak ook geen idee welke vaardigheden ze de komende jaren in huis moeten halen. De directie denkt nu vaak dat de CIO verantwoordelijk is voor het in de lucht houden van de IT infrastructuur en overlegt dus niet over business innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 266 Nederlandse IT beslissers.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Nieuwe bedrijfssoftware: users willen, maar de baas niet
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt

Kloof tussen directie en IT afdeling

5 valkuilen bij IT implementaties en verandertrajecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 5 valkuilen bij IT implementaties en verandertrajecten

Valkuilen bij IT implementaties

De hakken gaan vaak in het zand bij de business als IT vernieuwingen of organisatieveranderingen moeten worden doorgevoerd. De 5 meest gemaakte fouten bij deze trajecten zijn de volgende:

1. Niet of onvoldoende betrekken van toekomstige gebruikers bij het opstellen van requirements.
2. Traditionele keuze bij de selectie van de gewenste oplossingen.
3. Starten met de implementatie zonder goed beeld van het draagvlak op de werkvloer.
4. Gebrek aan focus bij de besluitvormers voor een succesvol verloop van de implementatie.
5. Bij voorbaat uitgaan van een standaard projectaanpak, bijvoorbeeld de waterfall methode.

Lees het artikel

Maar hoe moet het dan wel? In het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter‘ leest u over de oorzaken van mislukkingen, wat u moet doen om tijdig in te kunnen grijpen en uiteraard hoe u het project wel op een verstandige en succesvolle manier aanpakt. U ontvangt dit boek gratis als onderdeel van een ERP box, CRM box, HRM box of andere bedrijfssoftware box.

Suggesties om verder te lezen:
Onafhankelijk selectieadvies, bestaat dat? (Artikel)
Bedrijfssoftware vervangen (Gratis e-boek)
Vier aanbevelingen voor ICT vernieuwing (Artikel)
Meer nieuws over management

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)

Hoe voorkom je teleurstelling bij ICT inkoop?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe voorkom je teleurstelling bij ICT inkoop?

ICT verkopers zijn ervaren in het pitchen van hun producten en diensten. Ze weten het aanbod van hun bedrijf perfect te positioneren en vegen elke tegenwerping routineus onder het tapijt. Doe daarom vooraf uitgebreid vergelijkend onderzoek. Zorg daarna dat u aan tafel komt te zitten met de technische staf van de geselecteerde bedrijven. Dan praat u met mensen die precies weten welke (integratie)mogelijkheden hun producten precies bieden. Houden verkopers de boot af voor zo’n gesprek, dan hebben ze teveel beloofd (of u bent geen belangrijke klant). Teken in elk geval geen contract voordat alles duidelijk is.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Bedrijfssoftware box (De meest gebruikte informatiebron bij IT projecten voor MKB en grote organisaties)
Handboek softwareselectie (Gratis e-boek)
Zo voorkomt u dat uw IT project (ook) crasht (Gratis whitepaper)

ICT inkoop

Industrie vervangt verouderde ERP systemen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Industrie vervangt verouderde ERP systemen

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de bedrijven in de industriële sector niet tevreden is over de functionaliteit van het huidige ERP pakket. Bij financieel verantwoordelijken is dit percentage zelfs 64%. Bedrijven zijn constant bezig met het optimaliseren van processen, waardoor behoefte ontstaat aan eenvoudig te gebruiken self service faciliteiten, bijvoorbeeld apps. Verder dreigt hun markt ontwricht te worden door (nieuwe) concurrenten die optimaal gebruik maken van big data, analytics en het Internet of Things. Ook hierop zijn hun ERP pakketten niet toegerust. Bij de keuze voor vervanging zegt driekwart open te staan voor een cloudoplossing.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
ERP in de cloud
Alles over het selecteren van ERP software (ERP box)
Alle berichten over ERP software

ERP systemen

Drie pijlers voor een goede datastrategie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie pijlers voor een goede datastrategie

Bedrijven beschikken over een groeiende stroom data over onder meer klanten, markten, processen en financiën. Maar zijn die gegevens betrouwbaar genoeg om beslissingen op te baseren. Uit onderzoek blijkt dat slechts drie op de tien IT managers de eigen data vertrouwt. Een datastrategie kan op drie punten voor verbetering vatbaar zijn. Allereerst is het zaak om bij het verzamelen van data de focus te leggen op belangrijke bedrijfsdoelen, bijvoorbeeld het verhogen van de klanttevredenheid. Tweede aandachtspunt is het integreren van systemen om het delen van data te vereenvoudigen. En tot slot moet het personeel getraind worden in het gebruik van gegevens.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Data management
Master data management (e-boek)
Alle berichten over data analytics / business intelligence

datastrategie

Digitale transitie: veranderen of verdwijnen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitale transitie: veranderen of verdwijnen

Het strategisch voordeel van de digitale transformatie wordt steeds belangrijker. Bedrijven die op de oude voet verder gaan met digitalisering lopen een onoverbrugbare achterstand op. De beste marktposities worden niet alleen ingenomen door startups die de nieuwste technologie inzetten, maar ook door bestaande bedrijven die sneller transformeren dan de concurrentie. Het is dus zaak dat IT echt een integraal onderdeel gaat vormen van de bedrijfsstrategie. De CIO dient de IT afdeling daarom te positioneren als partner om de (digitale) ambities van de onderneming waar te maken.

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Definitie en succesfactoren digitale transformatie
Digitale transformatie (e-boek)
Alle berichten over digitale transformatie

digitale transitie