Digitaliseren omdat het kan of omdat het moet? - ICTberichten.nl

Digitaliseren omdat het kan of omdat het moet?

Bij het beoordelen van nieuwe mogelijkheden om te digitaliseren speelt timing een belangrijke rol. Kijk of uw organisatie op dit moment werkelijk gebaat is bij nieuwe vormen van digitalisering; bijvoorbeeld om in te spelen op veranderingen in de markt of om de efficiency van processen te verbeteren. Daarbij moet u beschikken over deskundigheid op het gebied van technologische ontwikkelingen en nieuwe businessmodellen. Ontbreekt die deskundigheid, dan leidt dat tot onzekerheid, want een nieuw verdienmodel kan kannibaliseren op het oude. Definieer daarom eerst wat u met digitaliseren bedoelt (visie) en wat u ermee wilt bereiken (resultaat).

Lees het artikel

Suggesties om verder te lezen:
Hoe nieuwe IT en technologie markten, businessmodellen en bedrijven beïnvloeden
Digitale transformatie (Gratis e-boek)
Alle berichten over digitale transformatie

digitaliseren