Digitale transformatie | Vier aanbevelingen - ICTberichten.nl

Vier aanbevelingen voor de digitale transformatie

digitale transformatie

In december 2019 adviseerde Bureau ICT-toetsing (BIT) om te stoppen met een nieuw geldverslindend ICT project bij de overheid. Ditmaal kostte een project voor de politie al tientallen miljoenen, is het einde van dit project nog niet in zicht, staat vast dat de gebruikte programmeertaal een slechte keuze is en wordt nu al voorspeld dat het hele systeem nooit goed gaat werken. De eerste reactie van de opdrachtgever is ‘doorgaan’, want stoppen is geen optie als er al geld in zit. De blunders bij ICT projecten bij de overheid stapelen zich op. Eerder was er al een ander rapport over een ander project, met aanbevelingen.

Aanbevelingen om het beter te doen
In 2017 is het ICT-programma Machtigen van de overheid gestart. Doel van het programma is verbetering en samenhang te brengen in de verschillende vormen van machtigen in de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiertoe wordt machtiging geïncorporeerd in het bestaande DigiD systeem. Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft een vernietigend oordeel geveld over de eerste fase van dit project. Aanbevelingen om het beter te doen zijn (waaruit u kunt afleiden dat dit dus niet geregeld was):

  • Begin met een gedegen procesontwerp en realiseer pas daarna de IT functionaliteit. Maak een beleidsfunctionaris verantwoordelijk voor het ontwerp.
  • Breng het programma onder de aandacht van dienstverleners om ze te laten aansluiten. Daardoor kunnen gebruikers op grotere schaal profiteren van de mogelijkheden.
  • Maak de kosten transparant en zorg voor een acceptabele doorbelasting, zodat dit geen drempel is voor dienstverleners om aan te sluiten.
  • Realiseer een samenhangende digitale infrastructuur op functioneel, technisch en planmatig gebied. Zorg ook dat de doorontwikkeling, het beheer en de financiering samenhangend zijn.

Lees het artikel

Interesse in het nieuwe debacle bij de politie? Lees dan hier het artikel
Interesse om zelf een debacle te voorkomen? Vraag dan dit boek aan

Suggesties om verder te lezen:
Weer mislukt IT project bij overheid (Artikel)
Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt (Artikel)
Digitale transitie lukt niet altijd, blijkt bij de overheid (Artikel)
Alle berichten over digitale transformatie

Gratis voor u beschikbaar:
Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)