Software kiezen in 3 stappen - ICTberichten.nl

Software kiezen in 3 stappen

Software kiezen in 3 stappen
Bij de keuze van nieuwe software hebben bedrijven de neiging om het meest uitgebreide pakket te nemen. Toch wordt dat vaak niet omarmd door de medewerkers. Wat is wijsheid? BearingPoint is er duidelijk over: ‘Een softwarepakket kan nog zo uitgebreid of geavanceerd zijn, als niemand al die mogelijkheden benut, heb je daar niets aan’. Zij adviseren een driestappenplan:

  • De eerste fase is het introduceren van ‘proofpoints’ om de wensen van de organisatie in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is dat selectieteamleden elkaars perspectieven begrijpen en dat deze met elkaar in lijn gebracht worden.
  • In de tweede fase wordt aan leveranciers gevraagd om prototypes te ontwikkelen tijdens workshops, waarbij vertegenwoordigers van het selectieteam aanwezig zijn. Vervolgens evalueert het team deze prototypes.
  • Dit leidt in de derde fase tot een aanbeveling aan de beslissers, die wordt gevolgd door een demonstratie van het werkende prototype. Eventueel kunnen ook bezoeken aan referentieklanten worden afgelegd.

Door op deze manier alle stakeholders bij het selectieproces te betrekken wordt een betere en transparante keuze gemaakt. Dat draagt bij aan de adoptie van de nieuwe software.

Lees verder