Productiebedrijven leren smart industry kennen - ICTberichten.nl

Productiebedrijven leren smart industry kennen

smart industry
Inmiddels kent de helft van de Nederlandse ondernemers het begrip smart industry: het digitaliseren van de maakindustrie. Velen van hen denken er gebruik van te kunnen maken. Maar wat het precies inhoudt en welke mogelijkheden er zijn, is vaak nog niet duidelijk. Om de economische ambities waar te maken is het tijd om stappen te blijven zetten.

Bekendheid en toepassing van smart industry groeit. Medio 2014 heeft de KvK samen met onder meer FME, Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken het ‘smart industry programma’ opgezet. Het moet de digitalisering in de Nederlandse maakindustrie versnellen. Denk hierbij aan digitale connecties tussen apparaten, machines en organisaties. Doel van het programma is dat Nederland zich ontwikkelt tot het meest flexibele en gedigitaliseerde productienetwerk van Europa. Uit onderzoek van de KvK in 2020 blijkt dat inmiddels de helft van de ondernemers de term smart industry kent, maar slechts een klein deel weet precies wat de term inhoudt. Men ziet vooral kansen om de bedrijfsvoering te verbeteren, onder meer door automatisering, robotisering en het delen van data in de keten.

Lees verder