Digitaliseringsgraad bepaalt de bedrijfsomvang - ICTberichten.nl

Bedrijfsomvang bepaalt de digitaliseringsgraad

Bedrijfsomvang bepaalt de digitaliseringsgraad
Vooral kleine bedrijven lopen achter met het digitaliseren van processen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Grotere ondernemingen pakken de digitale transformatie blijkbaar anders aan.

Een derde van alle Nederlandse bedrijven heeft de bedrijfsvoering compleet of bijna volledig gedigitaliseerd volgens een onderzoek van het CBS. Maar de bedrijfsomvang is sterk bepalend voor de mate van digitalisering. Maar liefst 65 procent van de ondernemingen met 500 of meer werknemers heeft de processen in hoge mate gedigitaliseerd. Bij de kleinste bedrijven – met maximaal twee werknemers – is dit bijna een kwart. Het onderzoek leert ook dat het aandeel verzonden e-facturen in 2018 bijna verdubbelde ten opzichte van het jaar daarvoor, namelijk van 8 naar 14 procent. Verder is het percentage bedrijven dat ICT systemen gebruikt om klantengegevens te beheren (CRM systemen) in die periode toegenomen van 46 procent naar 56 procent.