Nog veel onduidelijkheid over de toepassing van AI - ICTberichten.nl

Nog veel onduidelijkheid over de toepassing van AI

toepassing van AI
Artificial intelligence is een hype, maar veel bedrijven begrijpen nog niet goed wat je er eigenlijk mee kunt en wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle toepassing.

Volgens onderzoek van MMC Venture is het aantal bedrijven dat AI technologie toepast tussen 2015 en 2019 met 270 procent toegenomen. Toch blijkt dit volgens hetzelfde onderzoek vaak niet op een zinvolle manier te gebeuren. Laten we daarom eerst kijken naar de verschillende vormen van AI. De eerste vorm is machine learning. Hierbij worden algoritmen gebruikt om een model te bouwen dat beslissingen kan nemen of voorspellingen kan doen op basis van vooraf gedefinieerde criteria. De tweede vorm is deep learning. Daarbij leren de algoritmen zelf of iets goed of fout is en bepalen dus zelf welke criteria een rol spelen en hoe zwaar deze wegen. We spreken hierbij ook wel van neurale netwerken. In het bedrijfsleven wordt vooral gebruik gemaakt van machine learning en veel minder van deep learning. De laatste vorm vereist niet alleen veel correcte data en rekenkracht. Er zijn ook specialisten in data science voor nodig.

Lees verder