Verandering van uw functie door AI - ICTberichten.nl

Weinig werknemers verwachten dat AI hun functie verandert

AI

Slechts 11% van de werknemers verwacht dat artificiële intelligentie de komende vijf jaar invloed heeft op hun functie. Dat percentage ligt hoger bij het management en de datateams.

Voor het onderzoek naar de invloed van AI heeft het bedrijf Dataiku 400 respondenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten laten ondervragen. Slechts 11% van de medewerkers denkt dat AI hun rol volledig zal veranderen. Bij datateams en het management ligt dit percentage op 20%. Uit het onderzoek blijkt verder dat bij ongeveer de helft van de organisaties de datakwaliteit nog niet op orde is. Hiervoor moeten eerst de processen verbeterd worden. Er wordt al volop gediscussieerd over de vraag hoe dit moet gebeuren. Daarbij zijn twee stromingen te onderscheiden. Bij inclusieve AI werken mensen vanuit verschillende rollen samen aan projecten en bij exclusieve AI wordt dit overgelaten aan gespecialiseerde datateams.