IT is bij finance vaak een lappendeken - ICTberichten.nl

IT is bij finance van grote organisaties vaak een lappendeken

IT finance
Het IT landschap van financiële afdelingen van de meeste grote organisaties is voor verbetering vatbaar. Dat komt met name door de veelheid aan componenten. Hoe is de complexiteit te verkleinen?

IT voorzieningen voor financiële afdelingen bestaan bij veel grote organisaties uit een mix van ERP systemen, workflow engines, maatwerkoplossingen en RPA tools. Bovendien kunnen daarmee niet alle taken geautomatiseerd worden afgehandeld. Denk aan het debiteurenbeheer en overlopende posten. Daardoor maken financiële teams vaak gebruik van spreadsheets en RPA tools. Dat maakt de totale configuratie complex en dus lastig te beheren. Het probleem is op te lossen door te kiezen voor één automatiseringsplatform dat zich volledig laat integreren met het ERP systeem dat financiële processen end-to-end omvat en dat duplicatie overbodig maakt. Met zo’n platform zijn handmatige activiteiten te automatiseren en kunt u workflows volledig ondersteunen. Bovendien daalt de ‘technological debt’ en verhoogt u zowel de flexibiliteit als de beheersbaarheid van de architectuur. Dat alles maakt de organisatie productiever.

Lees verder