Topprioriteit aan security en analytics - ICTberichten.nl

Financieel managers geven security en analytics topprioriteit

Financieel managers geven security en analytics topprioriteit
Financieel managers geven security en analytics hoge prioriteit. Het beveiligen en analyseren van gegevens komt de komende jaren bovenaan op de agenda te staan. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Protiviti onder ruim 800 CFO’s en senior financial managers. De grote aandacht voor deze thema’s is begrijpelijk, want een data-lek kan grote gevolgen hebben, zowel voor de financiële positie als de reputatie van een organisatie.

Nu de cyberrisico’s toenemen, moeten CFO’s meer budget en middelen vrijmaken voor bedrijfsbrede beveiligingsmaatregelen. Data analytics heeft prioriteit, omdat dit de strategiebepaling van organisaties ondersteunt. Denk aan het voorspellen van trends of het onderhouden van relaties met overheden en regelgevende instanties. Verder leveren data-analyses operationele inzichten. Risicoanalyses vergroten de betrouwbaarheid, forensische analyses verkleinen financiële malversaties en analyses van de regelgeving verhogen het compliance-niveau.